Byla 2S-847-567/2014
Dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė J. B., VĮ „Registrų centras“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa Švedienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. L. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 15 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. 2-7068-433/2014 pagal pareiškėjo A. L. skundą dėl antstolio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolė J. B., VĮ „Registrų centras“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3I. Bylos esmė

4Pareiškėjas A. L. pateikė skundą, prašydamas paskelbti varžytynes negaliojančiomis. Nurodė, kad jis dalyvavo antrosiose varžytynėse, kurios vyko nuo 2013-12-23 iki 2013-12-30 ir kurioms buvo suteikti Nr. 29576 ir Nr. 29580. A. L. pažymėjo, jog varžytynių kainą norėjo didinti automatiniu būdu, bet sistema neveikė, todėl jis negalėjo pasinaudoti šios sistemos galimybėmis. Automatinis kainos kėlimo būdas suteikia galimybę ne tik varžytis su kitais dalyviais, bet ir užtikrinti varžymąsi keliose varžytynėse, nustatant kainos kėlimo intervalą iki maksimalios nustatytos. Mano, kad varžytynių organizatoriai šiurkščiai pažeidė Sprendimų vykdymo instrukcijos, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 su vėlesniais pakeitimais 100 p., 102 p. reikalavimus.

5Antstolė J. B., išnagrinėjusi pareiškėjo A. L. skundą, 2014-01-10 patvarkymu Nr. 323 vykdomojoje byloje Nr. 0018/10/0195 atsisakė skundą tenkinti. Patvarkyme antstolė nurodė, kad antstolės J. B. kontoroje vykdoma vykdomoji byla Nr. 0018/10/0195 dėl 209251,10 Lt neturtinės žalos išieškojimo iš L. L. S. N. naudai pagal Vilniaus apygardos teismo 2008-06-30 vykdomąjį raštą Nr. 1-20/2008. Vykdant skolos išieškojimą, 2013-11-22 paskelbė antrąsias varžytynes tokiam turtui: auksiniam laikrodžiui, pradinė turto pardavimo kaina 9037,00 Lt, varžytynėms suteiktas Nr. 29575, ir auksinei apyrankei, pradinė turto pardavimo kaina 13759 Lt, varžytynėms suteiktas Nr. 29580, bei kitam turtui, dėl kurio pardavimo skundas negautas. Paskelbta varžytynių pradžia – 2013-12-23 10.00 val., pabaiga – 2013-12-30 15.00 val.

62013-12-30 15.00 val. antstolės kontoroje gauti VĮ „Registrų centras“ pranešimai apie varžytynių pabaigą ir dėl varžytynių laimėtojų paskelbimo. Varžytynių Nr. 29575 nugalėtoju paskelbtas Ž. Š., kuris už auksinį laikrodį pasiūlė didžiausią kainą – 10821,00 Lt. Varžytynių Nr. 29580 nugalėtoju paskelbtas I. J., kuris už auksinę apyrankę pasiūlė didžiausią kainą – 14558,00 Lt. 2014-01-06 antstolių kontoroje buvo gautas A. L. skundas, kuriame teigiama, kad jis negalėjo varžytynių Nr. 29575 ir Nr. 29580 metu automatiniu būdu kelti kainos už varžytynėse parduodamą turtą, kadangi neveikė elektroninė sistema. 2014-01-06 antstolė išsiuntė užklausimą VĮ „Registrų centras“ dėl informacijos apie varžytynių Nr. 29575 ir Nr. 29580 eigą pateikimo. 2014-01-10 antstolės kontoroje gauta VĮ „Registrų centras“ pažyma ir varžytynių Nr. 29575 ir Nr. 29580 protokolai. VĮ „Registrų centras“ informavo, kad varžytynių sistema veikė ir varžytynių dalyviai kėlė kainą už parduodamą turtą iki varžytynių pabaigos. Varžytynių dalyvis gali kelti kainą ne tik automatiniu, bet ir neautomatiniu (rankiniu) būdu. Automatinis ir neautomatinis kainos kėlimo būdai yra alternatyvūs, todėl A. L. turėjo galimybę kelti kainą varžytynėse rankiniu būdu, tačiau šia teise nepasinaudojo dėl aplinkybių, kurios nepriklausė nuo VĮ „Registrų centras“ veiksmų. VĮ „Registrų centras“ pateikė antstolei varžytynių eigos protokolus. Varžytynėse Nr. 29575 varžytynių dalyviui A. L. suteiktas identifikavimo Nr. 62263. Protokolo duomenys patvirtina, kad identifikacinis Nr. 62263 dalyvavo varžytynėse ir 2013-12-29 19:10:24 pakėlė kainą iki 9700 Lt. Varžytynės vyko be trukdžių, kadangi paskutinis kainos pakėlimas registruotas paskutinę varžytynių minutę, t. y. 2013-12-30 14:59:52. Varžytynėse Nr. 29580 varžytynių dalyviui A. L. suteiktas identifikavimo Nr. 62290. Protokolo duomenys patvirtina, kad identifikacinis Nr. 62290 dalyvavo varžytynėse ir 2013-12-27 10:03:04 pakėlė kainą iki 14447 Lt, varžytynės vyko be trukdžių, kadangi paskutinis kainos pakėlimas registruotas paskutinę varžytynių minutę, t. y. 2013-12-30 14:59:51 (LR CPK 513 str.).

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-01-15 nutartimi nutarė pareiškėjo A. L. skundą dėl antstolės veiksmų atmesti. Nurodė, kad antstolė J. B. vykdo 2010-01-13 Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 1-20/2008 dėl 9251,10 Lt turtinės žalos ir 200000 Lt neturtinės žalos išieškojimo iš skolininkų L. L. ir M. K. išieškotojos S. N. naudai (vykdomoji byla Nr. 0018/10/0195, b. l. 165-166). 2013-06-04 antstolė J. B. Turto arešto aktu areštavo geltono metalo laikrodį, 2 geltonos spalvos žiedus, 2 geltono metalo apyrankes, geltono metalo pakabuką ir geltono metalo grandinėlę (vykdomoji byla Nr. 0018/10/0195, b. l. 259-262). Valstybės įmonės „Lietuvos prabavimo rūmai“ 2010-12-08 Tauriųjų metalų gaminių tyrimo ir įvertinimo akte nurodyta, kad tyrimui pateikti areštuoti 7 gaminiai pagaminti iš įvairių prabų aukso lydinių (vykdomoji byla Nr. 0018/10/0195, b. l. 263-265). Antstolės 2013-09-25 patvarkymu Nr. 6825/6826 paskelbtos pirmosios areštuotų auksinių gaminių varžytynės (vykdomoji byla Nr. 0018/10/0195, b. l. 285-286). Varžytynės vyko elektroniniu būdu. Antstolės 2013-11-04 patvarkymais Nr. 0018/10/00195 pirmosios varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, nes nedalyvavo nei vienas pirkėjas (vykdomoji byla Nr. 0018/10/0195, b. l. 304-310). Antstolės 2013-11-22 patvarkymu Nr. 8420 paskelbtos auksinių gaminių antrosios varžytynės (vykdomoji byla Nr. 0018/10/0195, b. l. 322-323). Varžytynės vyko nuo 2013-12-23 iki 2013-12-30 elektroniniu būdu. Varžytynėms suteikti numeriai nuo 29574 iki 29580. Varžytynės Nr. 29575 ir Nr. 2950 įvyko, buvo paskelbti jų laimėtojai (vykdomoji byla Nr. 0018/10/0195, b. l. 336, 338). Pareiškėjas prašo pripažinti antrąsias varžytynes Nr. 29575 ir Nr. 29580 negaliojančiomis, motyvuodamas tuo, kad negalėjo automatiniu būdu kelti parduodamo turto kainų. Įvertinęs vykdomosios bylos Nr. 0018/10/0195 medžiagą, teismas padarė išvadą, kad pareiškėjo A. L. skunde nurodytos aplinkybės nėra pagrįstos. VĮ „Registrų centras“ 2014-01-10 pateiktame rašte Nr. (1.11.24)s-141 apie varžytynių Nr. 29575 ir Nr. 29580 eigą nurodoma, kad šių varžytynių metu varžytynių sistema veikė ir varžytynių dalyviai didino kainą iki varžytynių pabaigos. Rašte taip pat akcentuojama, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2012-12-12 įsakymu Nr. 1R-321 patvirtintoje „Sprendimų vykdymo instrukcijoje“ reglamentuota varžytynių vykdymo tvarka, kurios 101 ir 102 punkte išdėstyti alternatyvūs automatinio ir neautomatinio kainos didinimo būdai. Pažymėjo, kad sukurtas ir veikiantis kainos kėlimo mechanizmas elektroninėse varžytynėse suteikia galimybę varžytynių dalyviams varžytis ir kainą didinti neautomatiniu būdu. Automatinis ir neautomatinis kainos didinimo būdas yra alternatyvūs. Automatinio kainos didinimo mechanizmo nebuvimas neriboja varžytynių dalyviams galimybės dalyvauti elektroninėse varžytynėse ir didinti kainą pagal Civilinio proceso kodekso nustatytas kainos didinimo taisykles. Rašte pabrėžiama, kad A. L. turėjo galimybę kelti kainą rankiniu būdu, tačiau ja nepasinaudojo pilnai iki varžytynių pabaigos dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo VĮ „Registrų centras“ (vykdomoji byla Nr. 0018/10/0195, b. l. 344). VĮ „Registrų centras“ pateikti varžytynių Nr. 29575 ir Nr. 29580 protokolai patvirtina, kad varžytynių dalyviui A. L. buvo suteikti identifikaciniai numeriai atitinkamai 62263 ir 62290 ir jis varžytynių metu kėlė kainą rankiniu būdu (vykdomoji byla Nr. 0018/10/0195, b. l. 342-343). Atsižvelgiant į nustatytas faktines bylos aplinkybes, teismas padarė išvadą, kad nėra nei faktinio, nei teisinio pagrindo pripažinti įvykusias antrąsias varžytynes Nr. 29575 ir Nr. 29580 negaliojančiomis.

9III. Atskirojo skundo argumentai

10Pareiškėjas A. L. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-15 nutartį, kaip nepagrįstą, bei išspręsti klausimą iš esmės - antstolės J. B. patvarkymą Nr. 323 panaikinti bei įpareigoti antstolę paskelbti įvykusias varžytynes Nr. 29575 ir Nr. 29580 negaliojančiomis. Nurodė, kad pirmosios instancijos teismas nutartyje nesiaiškino 2012-12-12 įsakymu Nr. 1R-321 „Dėl teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymo Nr. 1R-352 „Dėl sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ pakeitimo“ nuostatos, o perrašė antstolės patvarkyme nurodytus teiginius, kad varžytynių sistema veikė, o dalyvis kainą gali kelti ne tik automatiniu, bet ir neautomatiniu (rankiniu) būdu, tačiau šia teise nepasinaudojo. Sprendimų vykdymo instrukcijos 102 p. nurodyta, kad kainą didinant automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri turi atitikit šios instrukcijos 101 p. nurodytas kainos didinimo taisykles, didžiausią siūlomą kainą ir kainos automatinio didinimo intervalu. Neteisingai nurodoma, jog A. L. buvo suteikti identifikaciniai numeriai ir jis varžytynių metu kėlė kainą rankiniu būdu. Apeliantas teigia, jog VĮ „Registrų centras“ 2014-01-10 rašte Nr. (1.11.24)s-141 nurodytas teiginys, jog sukurtas ir veikiantis kainos kėlimo mechanizmas elektroninėse varžytynėse suteikia galimybę varžytynių dalyviams didinti kainą ir neautomatiniu būdu, piktnaudžiauja tarnybiniais įgaliojimais. Pažymėjo, jog VĮ „Registrų centras“ tarnautojai ir antstoliai patvarkymuose neturi teisės nustatyti kitokio reguliavimo mechanizmo ar privaloma tvarka siūlyti varžytynių dalyviui tik neautomatinio kainos kėlimo būdą, nurodant, kad tai daroma, nes kitas būdas neveikia. LR CPK 713 str. 6 d. yra įtvirtina, kad varžytynių dalyvis gali nurodyti didžiausią siūlomą kainą, kuri iki varžytynių pabaigos negali būti žinoma bei varžytynes organizuojančiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams ar tretiesiems asmenims (LR CPK 513 str.).

11Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas atmestinas.

14Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.). Antstoliui suteikti įgaliojimai veikti vykdymo procese reiškia ir tai, kad jis privalo užtikrinti atskirų procesinių veiksmų ir visos vykdymo procedūros teisėtumą.

15Vykdomosios bylos Nr. 18-195/2010 duomenimis antstolė J. B. vykdo 2010-01-13 Vilniaus apygardos teismo išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. 1-20/2008 dėl 9251,10 Lt turtinės žalos ir 200000 Lt neturtinės žalos išieškojimo iš skolininkų L. L. ir M. K. išieškotojos S. N. naudai (vykdomoji byla Nr. 0018/10/0195, b. l. 165-166). Antstolės 2013-09-25 patvarkymu Nr. 6825/6826 paskelbtos pirmosios areštuotų auksinių gaminių varžytynės (vykdomoji byla Nr. 0018/10/0195, b. l. 285-286). Varžytynės vyko elektroniniu būdu. Antstolės 2013-11-04 patvarkymais Nr. 0018/10/00195 pirmosios varžytynės paskelbtos neįvykusiomis, nes nedalyvavo nei vienas pirkėjas (vykdomoji byla Nr. 0018/10/0195, b. l. 304-310). Antstolės 2013-11-22 patvarkymu Nr. 8420 paskelbtos auksinių gaminių antrosios varžytynės (vykdomoji byla Nr. 0018/10/0195, b. l. 322-323). Paskelbta varžytynių pradžia – 2013-12-23 10.00 val., pabaiga – 2013-12-30 15.00 val.

162013-12-30 15.00 val. varžytynių Nr. 29575 nugalėtoju paskelbtas Ž. Š., kuris už auksinį laikrodį pasiūlė didžiausią kainą – 10821 Lt. Varžytynių Nr. 29580 nugalėtoju paskelbtas I. J., kuris už auksinę apyrankę pasiūlė didžiausią kainą – 14558 Lt.

17Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta, kad, prasidėjus varžytynėms, varžytynių dalyviai didina kainą už varžytynėse parduodamą turtą. Kainą varžytynių dalyvis gali didinti automatiniu arba neautomatiniu būdu.

18Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis pasiūlo kainą už parduodamą turtą, tačiau pirmasis kainos padidėjimas turi sudaryti ne mažiau kaip 5 procentus pradinės turto pardavimo kainos, jeigu parduodamo turto pradinė kaina yra mažesnė negu penkiasdešimt tūkstančių litų, ne mažiau kaip 4 procentus, – jeigu parduodamo turto pradinė kaina yra nuo penkiasdešimt tūkstančių litų iki šimto tūkstančių litų, ir ne mažiau kaip 3 procentus, – jeigu parduodamo turto pradinė kaina viršija šimtą tūkstančių litų. Kiti varžytynių dalyviai už parduodamą turtą gali siūlyti tik didesnę kainą. Iki varžytynių pabaigos tas pats varžytynių dalyvis kainą gali didinti neribotą skaičių kartų. Varžytynių metu rodoma didžiausia tuo metu už parduodamą turtą pasiūlyta kaina.

19Kainą didinant automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo siūlomą pradinę kainą, kuri turi atitikti Sprendimų vykdymo instrukcijos 101 punkte nurodytas kainos didinimo taisykles, didžiausią siūlomą kainą ir kainos automatinio didinimo intervalą. Didžiausia siūloma kaina negali būti žinoma nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams ar tretiesiems asmenims. Šiuo atveju rodoma pradinė siūloma kaina, kuri išlieka iki to momento, kol kitas varžytynių dalyvis pasiūlo didesnę parduodamo turto kainą. Kitam varžytynių dalyviui pasiūlius didesnę kainą, automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio siūloma kaina automatiškai padidinama šio varžytynių dalyvio nurodytu intervalu, kol kito varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina viršys automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio nurodytą didžiausią siūlomą kainą.

20Jeigu varžytynių dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo tokią pat kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą, rodoma anksčiau automatinį kainos didinimą nustačiusio varžytynių dalyvio didžiausia siūloma kaina, kuri tampa tuo metu už parduodamą turtą siūloma kaina. Šią kainą kiti varžytynių dalyviai gali didinti neautomatiniu būdu pasiūlydami didesnę kainą arba automatiniu būdu pasiūlydami didesnę didžiausią siūlomą kainą. Ši tvarka taikoma ir tais atvejais, kai automatiniu būdu kainą didinantis varžytynių dalyvis pasiūlo tokią pat didžiausią siūlomą kainą, kurią kitas varžytynių dalyvis, kainą didinantis automatiniu būdu, anksčiau yra nurodęs kaip didžiausią siūlomą kainą.

21Iki varžytynių pabaigos bet kuris varžytynių dalyvis gali nustatyti automatinį kainos didinimą arba padidinti ar sumažinti pirmiau nustatytą automatiniu būdu didinamos kainos didžiausią siūlomą kainą ir kainos automatinio didinimo intervalą. Varžytynių dalyvis, kurio pasiūlyta kaina vykstant varžytynėms yra didžiausia, anksčiau nustatytos automatiniu būdu didinamos kainos didžiausios siūlomos kainos negali sumažinti daugiau, nei tuo metu rodoma šio dalyvio pasiūlyta kaina.

22Varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris pasiūlė didžiausią kainą. Varžytynes laimėjusio varžytynių dalyvio pasiūlyta kaina kartu yra ir turto pardavimo kaina (Sprendimų vykdymo instrukcijos 100 p. – 103 p.).

23Pažymėtina, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 100 p. nurodoma, jog prasidėjus varžytynėms, varžytynių dalyviai didina kainą už varžytynėse parduodamą turtą automatiniu arba neautomatiniu būdu. VĮ „Registrų centras“ 2014-01-10 rašte Nr. (1.11.24)s-141 pažymėta, jog automatinis ir neautomatinis kainos didinimo būdai yra alternatyvūs. Automatinio kainos didinimo mechanizmo nebuvimas neapriboja varžytynių dalyviams galimybės dalyvauti elektroninėse varžytynėse ir didinti kainą pagal LR CPK nustatytas kainos didinimo taisykles (b.l. 4). Varžytynių protokole (b.l. 5) nurodyta, jog vykstant varžytynėms Nr. 29575, pareiškėjas, kurio identifikacinis Nr. buvo 62263, pasinaudojo alternatyviu kainos didinimo būdu – rankiniu ir 2013-12-29 19:10:24.76 padidino varžytynėse parduodamo turto kainą. Varžytynių protokole (b.l. 6) nurodyta, jog, vykstant varžytynėms Nr. 29580, pareiškėjas, kurio identifikacinis Nr. 62290, 2013-12-27 10:03:05.84 pasinaudojo rankiniu kainos didinimo būdu. Darytina išvada, jog pareiškėjui varžytynių metu nebuvo apribota galimybė didinti kainą alternatyviu būdu - rankiniu.

24Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog sukurtas ir veikiantis kainos kėlimo mechanizmas elektroninėse varžytynėse suteikia galimybę varžytynių dalyviams varžytis ir kainą didinti neautomatiniu būdu. Automatinis ir neautomatinis kainos didinimo būdas yra alternatyvūs. Automatinio kainos didinimo mechanizmo nebuvimas neriboja varžytynių dalyviams galimybės dalyvauti elektroninėse varžytynėse ir didinti kainą pagal Civilinio proceso kodekso nustatytas kainos didinimo taisykles.

25Apeliantas remiasi LR CPK 713 str. 6 d., nustatančia, jog varžytynių dalyvis gali nurodyti didžiausią savo siūlomą kainą, kuri iki varžytynių pabaigos negali būti žinoma nei varžytynes organizuojančiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams ar tretiesiems asmenims.

26Nagrinėjamu atveju abiejų varžytynių Nr. 29575, Nr. 29580 metu kaina buvo didinama neautomatiniu būdu, todėl buvo taikomos teisės normos, reglamentuojančios varžytynes, kurių dalyviai didino kainas neautomatiniu būdu.

27Kritiškai vertinamas apelianto argumentas, jog VĮ „Registrų centras“ tarnautojai ir antstoliai patvarkymuose neturi teisės nustatyti kitokio reguliavimo mechanizmo ar privaloma tvarka siūlyti varžytynių dalyviui tik neautomatinio kainos kėlimo būdą, nurodant, kad tai daroma, nes kitas būdas neveikia. Situacija, kai pareiškėjas, turėdamas galimybę dalyvauti varžytynėse ir pats didindamas kainą neautomatiniu (rankiniu) būdu, pareiškė skundą dėl antstolio veiksmų formaliais pagrindais, parodo, kad pareiškėjas A. L. nėra suinteresuotas operatyviais vykdymo veiksmais, ir skųsdamas formaliais pagrindais iš esmės teisėtą ir pagrįstą pirmosios instancijos teismo nutartį, parodo, kad save laiko privilegijuotu teisinių santykių dalyviu (CPK 7 str., 95 str.), siekiančiu pakartoti varžytynes dėl formalių priežasčių.

28Pažymėtina, kad, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011-02-07 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-35/2011).

29Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog apeliantas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog varžytynės Nr. 29575, Nr. 29580 vyko, pažeidžiant įstatymus, reglamentuojančius turto realizavimo tvarką. Tai, kad minėtų varžytynių dalyviai pasinaudojo neautomatinio kainos kėlimo būdu, nereiškia, kad automatinis kainos kėlimo būdas neveikė. Tai patvirtina ir VĮ „Registrų centras“ 2014-01-10 pažyma Nr. (1.11)24)s-141 (b. l. 4).

30Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog visi vykdymo proceso dalyviai turi bendradarbiauti ir siekti greitesnio, ekonomiškesnio teismo sprendimo įvykdymo, gerbti vieni kitų teises ir teisėtus interesus. Jeigu kuris nors šio proceso dalyvių pažeidžia šiuos reikalavimus, jis pagrįstai gali patirti neigiamus tokio elgesio padarinius.

31Tai, kad apeliantui nepatinka pirmosios instancijos nutarties surašymo stilius, savaime nereiškia, kad nutartis yra nemotyvuota ir nepagrįsta. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad skundžiama nutartis iš esmė atitinka LR CPK 291 straipsnio reikalavimus dėl nutarties turinio.

32Byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo ir nėra duomenų, sudarančių teisinį pagrindą naikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas visapusiškai ir objektyviai ištyrė visas aplinkybes, jas teisingai įvertino ir priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista, nes byla išspręsta teisingai.

33Teismas nevertina kitų atskirojo skundo argumentų, kaip teisiškai nereikšmingų bylos nagrinėjimo dalykui. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas skundžiamos nutarties priėmimo metu tinkamai taikė civilinio proceso normas ir atskirojo skundo argumentai nesudaro teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamą Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-01-15 nutartį, kuri yra teisėta ir pagrįsta. Procesinės teisės normų pažeidimų teismas nenustatė, todėl skundžiama nutartis paliktina nepakeista (LR CPK 18 str., 313 str., 320 str., 328 str., 338 str., 510 str., 512 str., 513 str., 713 str., 714 str.).

34Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas

Nutarė

35Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartį nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Neringa... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. I. Bylos esmė... 4. Pareiškėjas A. L. pateikė skundą, prašydamas paskelbti varžytynes... 5. Antstolė J. B., išnagrinėjusi pareiškėjo A. L. skundą, 2014-01-10... 6. 2013-12-30 15.00 val. antstolės kontoroje gauti VĮ „Registrų centras“... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014-01-15 nutartimi nutarė pareiškėjo A.... 9. III. Atskirojo skundo argumentai... 10. Pareiškėjas A. L. pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 11. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į atskirąjį skundą nepateikė.... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 13. Atskirasis skundas atmestinas.... 14. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis,... 15. Vykdomosios bylos Nr. 18-195/2010 duomenimis antstolė J. B. vykdo 2010-01-13... 16. 2013-12-30 15.00 val. varžytynių Nr. 29575 nugalėtoju paskelbtas Ž. Š.,... 17. Sprendimų vykdymo instrukcijoje nustatyta, kad, prasidėjus varžytynėms,... 18. Kainą didinant neautomatiniu būdu, varžytynių dalyvis pasiūlo kainą už... 19. Kainą didinant automatiniu būdu, varžytynių dalyvis nurodo siūlomą... 20. Jeigu varžytynių dalyvis, kainą didinantis neautomatiniu būdu, pasiūlo... 21. Iki varžytynių pabaigos bet kuris varžytynių dalyvis gali nustatyti... 22. Varžytynių laimėtoju pripažįstamas tas varžytynių dalyvis, kuris... 23. Pažymėtina, kad Sprendimų vykdymo instrukcijos 100 p. nurodoma, jog... 24. Sutiktina su pirmosios instancijos teismo išvada, jog sukurtas ir veikiantis... 25. Apeliantas remiasi LR CPK 713 str. 6 d., nustatančia, jog varžytynių dalyvis... 26. Nagrinėjamu atveju abiejų varžytynių Nr. 29575, Nr. 29580 metu kaina buvo... 27. Kritiškai vertinamas apelianto argumentas, jog VĮ „Registrų centras“... 28. Pažymėtina, kad, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius... 29. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog apeliantas nepateikė... 30. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, jog visi vykdymo proceso dalyviai... 31. Tai, kad apeliantui nepatinka pirmosios instancijos nutarties surašymo... 32. Byloje nėra duomenų dėl pirmosios instancijos teismo šališkumo ir nėra... 33. Teismas nevertina kitų atskirojo skundo argumentų, kaip teisiškai... 34. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 1 d. 1 p., teismas... 35. Palikti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. sausio 15 d. nutartį...