Byla e2A-729-236/2016

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Kazio Kailiūno (teisėjų kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Alvydo Poškaus ir Antano Rudzinsko,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „BCB group“ atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 25 d. nutarties, kuria patenkintas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, ir ieškovo K. P. ir atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „BCB group“ apeliacinius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. e2-493-555/2016 pagal ieškovo K. P. ieškinį atsakovėms uždarajai akcinei bendrovei „BCB group“, antstolei Sonatai Vaicekauskienei dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, restitucijos taikymo ir naujų varžytynių organizavimo, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, T. N., valstybės įmonė Registrų centras, akcinė bendrovė SEB bankas, bankrutavusi uždaroji akcinė bendrovė First autologistic company.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4

 1. Ginčo esmė
 1. Ieškovas K. P. kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė pripažinti negaliojančiu 2013-06-21 turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0114/11/00796, B-11016828, kuriuo antstolė Sonata Vaicekauskienė iš varžytynių UAB „BCB group“ pardavė T. N. priklausiusį turtą, t. y. 0,7500 ha žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), už 48 077,21 Eur (166 001 Lt), taikyti restituciją – grąžinti T. N. nuosavybėn turto pardavimo iš varžytynių aktu parduotą turtą, t. y. 0,7500 ha žemės sklypą, ( - ), unikalus Nr. ( - ), o atsakovei UAB „BCB group“ jos sumokėtus 48 077,21 Eur (166 001 Lt), įpareigoti antstolę Sonatą Vaicekauskienę iš naujo organizuoti ir vykdyti turto, t. y. 0,7500 ha žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), pardavimo varžytynes, priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas.
 1. Ieškovas nurodė, kad nuo 2013-06-11 10:00:00 val. iki 2013-06-18 15:00:00 buvo vykdomos T. N. priklausiusio 0,7500 ha žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), elektroninės varžytynės Nr. 09975, kurias organizavo antstolė Sonata Vaicekauskienė. Varžytynės organizuotos ir vykdytos per Antstolių informacinę sistemą interneto svetainėje www.varzytynes.lt, kurios tvarkytojas yra VĮ Registrų centras.
 1. Ieškovas pažymėjo, kad 2013-06-14 sumokėjo varžytynių dalyvio mokestį ir užsiregistravo į varžytynes.
 1. Ieškovo teigimu, varžytynių vykdymas neveikiant automatinio kainos kėlimo funkcijai, užkirto kelią didžiausios kainos už turtą gavimui, kadangi didžioji dalis potencialių turto pirkėjų, žinodami, kad neveikia automatinio kainos kėlimo funkcija, siekiant išvengti ginčų, kitų nepatogumų, apskritai neišreiškė noro dalyvauti varžytynėse, o tai pažeidė ne tik varžytynių dalyvių (tame tarpe – ieškovo) teises, bet ir skolininko bei išieškotojo interesus.
 1. Ieškovas nurodė, kad dėl automatinės kainos kėlimo funkcijos nebuvimo buvo priverstas turto kainą kelti ne automatiniu, bet rankiniu būdu. Iki paskutinės varžytynių dienos ieškovas buvo pasiūlęs didžiausią turo kainą, t. y. 154 000 Lt. Paskutinę varžytynių dieną ieškovas du kartus kėlė kainą (iki 155 000 Lt ir iki 165 000 Lt), tačiau likus ne pilnoms 8 minutėms iki varžytynių pabaigos varžytynių sistema „užlūžo“ (kaip vėliau paaiškėjo į ją buvo įsilaužta) ir ieškovas nebegalėjo daugiau kelti turto kainos (nors visais įmanomais būdai bandė tai daryti).
 1. Ieškovo teigimu, jis dėl įvykdytos atakos prieš specialų interneto tinklalapį negalėjo didinti siūlomos kainos taip, kaip jam tokią teisę ir galimybę numatė bei garantavo CPK bei Sprendimų vykdymo instrukcija, t. y. taip, kad būtų užtikrinta galimybė varžytis, nepermokant daugiau, nei yra būtina, ir kartu sumokant tiek, kiek yra būtina, tikslu nurungti konkurentus.
 1. Ieškovas varžytynių ir jų rezultatų nelaikė teisėtais. Dėl nurodytos nusikalstamos veikos ir didžiausios savo siūlomos kainos nurodymo galimybės bei automatinio kainos kėlimo mechanizmo nebuvimo, jis prarado galimybę kelti turto kainą ir laimėti varžytynes bei įsigyti turtą nuosavybėn.
 1. Ieškovas nurodė, kad turto pardavimo iš varžytynių aktą ginčija CPK 602 straipsnio 1 dalies 4 ir 7 punktų pagrindais.
 1. Atsakovė UAB „BCB group“ atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinio netenkinti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė UAB „BCB group“ laikė ieškinį nepagrįstu ir neįrodytu.
 1. Atsakovė UAB „BCB group“ pažymėjo, kad pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu civilinio proceso teisėje yra tik esminiai imperatyviųjų teisės normų pažeidimai, varžantys asmenų teises bei teisėtus interesus. Vien kažkurio iš CPK 602 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų formalus nustatymas neleidžia iš karto spręsti, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas turi būti pripažintas negaliojančiu ir taikoma restitucija.
 1. Atsakovė UAB „BCB group“ nurodė, kad paskutinė ieškovo pasiūlyta turto kaina siekė 47 932,11 Eur (165 500 Lt), o atsakovė turtą įgijo už 48 077,21 Eur (166 001 Lt), todėl teigė, kad turtas buvo parduotas už didžiausią varžytynėse pasiūlytą kainą, o antstolė parduodama turtą už tokią kainą elgėsi teisėtai ir teisingai. Antstolė nesiėmė neteisėtų veiksmų, kuriais būtų atmetusi ieškovo pasiūlytą didesnę kainą, ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių jo teiginius, kad jis negalėjo padidinti kainos, nes jam bandant tai padaryti varžytynių sistema neatsakė.
 1. Atsakovės UAB „BCB group“ teigimu, ieškovas nėra pajėgus įsigyti tokios vertės turtą, o varžytynėse dalyvavo tik siekdamas užvilkinti išieškojimo iš trečiojo asmens T. N. turto procesą. Ieškovas neįrodė turintis piniginių lėšų banko sąskaitose, pakankamai nekilnojamojo turto ar kitų galimybių mokėti tokio dydžio sumas. Be to, ieškovas nebuvo pajėgus sumokėti žyminio mokesčio.
 1. Atsakovė UAB „BCB group“ nurodė, kad byloje keliamas klausimas dėl neužtikrinimo dalyvauti varžytynėse kainą keliant automatiniu būdu. Automatinis ir neautomatinis kainos didinimo būdai yra alternatyvūs. Automatinio kainos didinimo mechanizmo nebuvimas neapriboja varžytynių dalyviams galimybės dalyvauti elektroninėse varžytynėse ir didinti kainą pagal CPK nustatytas kainos didinimo taisykles. Dėl to atsakovė teigė, kad ieškovą tenkino neautomatinis kainos kėlimo būdas, kadangi jis ne tik užsiregistravo varžytynėse, bet ir aktyviai jose dalyvavo – kainą rankiniu būdu kėlė kelis kartus, ieškovui varžytynių metu nebuvo apribota galimybė didinti kainą.
 1. Atsakovė antstolė Sonata Vaicekauskienė prašė ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovės teigimu, ieškovas neįrodė, kad jam varžytynių metu buvo trukdoma ar neleidžiama siūlyti pačią didžiausią kainą, be to, nelaimėjus varžytynių, nebuvo pažeisti jo kaip varžytynių dalyvio teisėti interesai, kadangi be jo nelaimėjo dar du įvykusių varžytynių dalyviai, ir dėl to jam, kaip ir kitiems dalyviams, tai nesukėlė jokių teisinių pasekmių.
 1. Trečiasis asmuo AB SEB bankas atsiliepimu į ieškinį prašė ieškinio netenkinti. Nurodė, kad antstolė tinkamai organizavo turto pardavimą iš varžytynių, neteisėtų veiksmų neatliko. Varžytynių sistema sutriko nesant antstolės kaltės. Neįrodyta, kad antstolė būtų atlikusi neteisėtus veiksmus, šalys varžytynėse turėjo vienodas galimybes, tačiau didesnę kainą pasiūlė atsakovė.
 1. Trečiojo asmens AB SEB banko teigimu, ieškovas nepagrįstai atsakovę UAB „BCB group“ laikė nesąžininga turto įgijėją, kadangi nėra įrodyta, kad atsakovė būtų prisidėjusi prie varžytynių elektroninės sistemos sutrikimų. Dėl to UAB „BCB group“ laikytina sąžiningu asmeniu, o sąžiningo asmens teisės turi būti ginamos. Turtas parduotas už realią rinkos kainą, bankas yra suinteresuotas kuo greičiau gauti savo reikalavimo patenkinimą. Varžytynių organizavimas iš naujo skolos išieškojimo procesą, kuris ir taip gerokai užsitęsė, dar labiau užvilkintų. Skolininkas, kaip ir kreditorius turi būti suinteresuotas, kad prievolė kuo greičiau būtų įvykdyta.
 1. Trečiasis asmuo VĮ Registrų centras atsiliepimu į ieškinį prašė klausimą nagrinėti teismo nuožiūra. Nurodė, kad varžytynių dalyvis UAB „BCB group“ varžytynėse Nr. 09975 pasiūlė 48 077,21 Eur (166 001 Lt) kainą 14:58:00.21 val. ir buvo pripažintas varžytynių laimėtoju, kadangi tai buvo pasiūlyta didžiausia varžytynių kaina. Sprendė, kad ieškovo argumentai dėl varžytynių teisėtumo nesant automatinio kainos didinimo galimybės atmestini, kadangi Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. 2S-847-567/2014 konstatavo, kad automatinis ir neautomatinis kainos didinimo būdai yra alternatyvūs. Automatinio kainos didinimo mechanizmo nebuvimas neriboja teisės varžytynių dalyviams dalyvauti elektroninėse varžytynėse ir didinti kainą pagal CPK nustatytas kainos didinimo taisykles.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2016 m. vasario 3 d. sprendimu nusprendė pripažinti negaliojančiu 2013-06-21 turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0114/11/00796, B-11016828, kuriuo antstolė Sonata Vaicekauskienė iš varžytynių UAB „BCB group“ pardavė T. N. priklausiusį turtą, t. y. 0,7500 ha žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), už 48 077,21 Eur (166 001 Lt), taikyti restituciją: grąžinti T. N. 0,7500 ha žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), o iš T. N. atsakovei UAB „BCB group“ priteisti jos sumokėtus 48 077,21 Eur (166 001 Lt), priteisti iš atsakovės antstolės Sonatos Vaicekauskienės ieškovo K. P. naudai 337,65 Eur bylinėjimosi išlaidų ir 115,85 Eur (400 Lt) žyminio mokesčio, priteisti iš atsakovės antstolės Sonatos Vaicekauskienės Valstybės (išieškotojas Valstybinė mokesčių inspekcija) naudai 11,91 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidų.
 2. Teismas nustatė, kad nuo 2013-06-11 10:00:00 val. iki 2013-06-18 15:00:00 buvo vykdomos T. N. priklausiusio 0,7500 ha žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), elektroninės varžytynės Nr. 09975, kurias organizavo antstolė Sonata Vaicekauskienė. Varžytynės organizuotos ir vykdytos per Antstolių informacinę sistemą interneto svetainėje www.varzytynes.lt, kurios tvarkytojas yra VĮ Registrų centras. Ieškovas 2013-06-14 sumokėjo varžytynių dalyvio mokestį ir užsiregistravo į varžytynes. 2013-06-21 varžytynių laimėtoja pripažinta atsakovė UAB „BCB group“, su kuria buvo pasirašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas ir turtas įregistruotas UAB „BCB group“ vardu, varžytynių ieškovui nelaimėjus, jam buvo grąžintas varžytynių dalyvio mokestis. Ginčo turtas yra įkeistas kreditoriui AB SEB bankui.
 1. Teismas nurodė, kad pasak ieškovo, iki pat paskutinės varžytynių dienos jis buvo pasiūlęs didžiausią turto kainą – 44 601,48 Eur (154 000 Lt), paskutinę varžytynių dieną taip pat dar du kartus kėlė kainą (iki 155 000 Lt, t. y. iki 44 891,10 Eur, ir iki 165 500 Lt, t. y. iki 47932,11 Eur), tačiau likus nepilnoms aštuonioms minutėms iki varžytynių pabaigos varžytynių sistema užstrigo (įrodinėja, jog dėl įsilaužimo į ją) ir ieškovas daugiau negalėjo kelti turto kainos, jo siūloma kaina buvo atmesta. Dėl apribotos galimybės nurodyti didžiausią savo už turtą siūlomą kainą, kuri iki varžytynių pabaigos negali būti žinoma nei varžytynes organizavusiam antstoliui, nei kitiems varžytynių dalyviams ar tretiesiems asmenims, ir automatiškai kelti turto kainą nebuvimo, ieškovo teigimu, jis buvo priverstas kelti turto kainą ne automatiniu, bet rankiniu būdu, taip pat dėl apribotos galimybės kelti kainą buvo pažeista jo teisė į tinkamą varžymosi procesą (CPK 713 str. 6 d. redakcija, galiojusi iki 2014-08-01).
 1. Teismas pažymėjo, kad turto pardavimas iš varžytynių yra procesinė turto realizavimo forma (CPK 700 str.). Tai reiškia, kad turtas priverstinai perleidžiamas kito asmens nuosavybėn specialia įstatyme nustatyta tvarka ir tokiu perleidimu siekiama gauti lėšų atsiskaityti su skolininko kreditoriais. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – Civilinio proceso kodekso 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais ir tik išimtinais atvejais. Taip siekiama užtikrinti šalių, dalyvavusių vykdymo procese, teisinių santykių stabilumą, teisėtų interesų pusiausvyrą bei įgyvendinti vykdymo proceso operatyvumo principą, t. y. kad turtas būtų parduotas kuo efektyviau ir per protingą terminą. Kasacinis teismas taip pat yra išaiškinęs, kad kiekvienu konkrečiu atveju teismas, vertindamas, ar yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, CPK 602 straipsnio nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus turi aiškinti ir taikyti kartu su kitomis CPK nuostatomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2002 m. spalio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-1130/2002; 2008 m. rugsėjo 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2008; išplėstinės teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2011 m. lapkričio 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-469/2011 ir kt.).
 1. Teismas nurodė, kad ieškovas, prašydamas pripažinti turto pardavimo aktą negaliojančiu, motyvuoja tuo, kad buvo pažeistos jo teisės, nes dėl Antstolių informacinės sistemos veiklos trikdymo atakos bei dėl neveikiančios automatinio kainos kėlimo funkcijos buvo apribota ieškovui galimybė kelti varžytynėse kainą.
 1. Teismo vertinimu, sprendžiant dėl ieškinio pagrindo, kad nesant galiojančio Naudojimosi elektroninių varžytynių sistemos tvarkos aprašo, varžytynės negali būti teisėtos, yra pagrindas remtis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. lapkričio 13 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-592-469/2015. Teismas pažymėjo, kad nurodytoje byloje, kasacinis teismas nagrinėjo iš esmės tapačias, kaip ir šioje byloje ieškovo nurodytas, aplinkybes, t. y. ar užtikrinama, kad turtas bus parduotas už didžiausią įmanomą gauti kainą, ar nepaneigiama varžytynių esmė ir ar varžytynės galėjo vykti tuo atveju, kai nebuvo galiojančio jų tvarką nustatančio teisės akto (aprašo), taip pat kai varžytynės vykdomos, nesudarant jų dalyviams galimybių kainą siūlyti automatiniu būdu. Kasacinio teismo teisėjų kolegija, konstatavusi, kad CPK 713 straipsnio 4 ir 6 dalyse ir Sprendimų vykdymo instrukcijoje įtvirtinti alternatyvūs kainų didinimo būdai, pagrįsti principu, kad varžytynes laimi didžiausią kainą pasiūlęs dalyvis, sprendė, kad pagal įstatymines nuostatas varžytynių dalyvis turi teisę rinktis, kuriuo iš būdų naudotis. Nurodytoje byloje suformuota teisminė praktika, kad vieno iš kainos didinimo būdų nepanaudojimas per se negali būti vertinamas kaip varžytynių tvarkos pažeidimas (neteisėtumas). Taip pat padaryta išvada, kad automatinis kainos didinimo būdas gali varžytynių dalyviui suteikti papildomų dalyvavimą varžytynėse palengvinančių elementų, tačiau jis savaime negarantuoja varžytynių laimėjimo, jeigu ne automatiniu būdu pasiūlyta kaina viršija didžiausią automatinį būdą naudojančio dalyvio nustatytą kainą. Dėl to vien ieškinio argumentai, jog nesant galimybių kainą siūlyti automatiniu būdu, neužtikrinama, jog turtas bus parduotas už didžiausią kainą, nenustačius kitų reikšmingų aplinkybių, ribojančių dalyvio teisę dalyvauti varžytynėse, nesudarė pagrindo ginčijamą varžytynių aktą pripažinti neteisėtu.
 1. Teismas nustatė, kad elektroninės varžytynės, kuriose surašytas ginčo aktas, buvo vykdomos laikantis tuo metu galiojusios Civilinio proceso kodekso 713 straipsnyje nustatytos tvarkos ir 2005-10-27 Teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos (toliau – SVĮ) nuostatų bei 2013-01-09 VĮ Registrų centro direktoriaus įsakymu Nr. v-7 patvirtinto Naudojimosi elektroninių varžytynių sistemos tvarkos aprašo reikalavimų. Elektronines varžytynės vyko Antstolių informacinėje sistemoje specialiame interneto tinklalapyje www.evarzytynes.lt (CPK 713 str. 1 d., SVI 95 p.). Elektronines varžytynes organizavo antstolis (CPK 713 str. 1 d.), o Antstolių informacinę sistemą administravo ir tvarkė VĮ Registrų centras (Antstolių informacinės sistemos naudotojų administravimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2011-06-20 įsakymu Nr. 1R-161).
 1. Teismas pažymėjo, kad įvykus varžytynėms, Registrų centras, gavęs ieškovo skundą, atlikęs tyrimą nustatė, kad ginčo laikotarpiu, t. y. 2013-06-18 buvo atakuojamas vienas Registrų centro serveris, kuriame veikė varžytynių sistema, ir kad buvo atakuota iš trijų skirtingų kompiuterių, iš trijų skirtingų IP adresų, vienas jų Švedijoje, vienas – Suomijoje, vienas – Lietuvoje. Pagal pateiktus duomenis ilgiausia ataka truko 21 min., iki 15 val. ir jos metu buvo sutrikdytas srautas, perkrauta (užkimšta) interneto linija ir dėl šios priežasties dalyviai negalėjo pateikti duomenų į šią sistemą. 2015-01-26 raštu Nr. (1.11.25)S-452 Registrų centras informavo, kad Registrų centro informacinių technologijų specialistai, išanalizavę ginčo varžytynių įvykių žurnalą, nustatė, kad laikotarpiu nuo 2013-06-18 14:42:39 val. iki 2013-06-18 14:59:32 val. yra užfiksuoti 122 kreipiniai iš IP adreso 78.62.62.54, kuriuo naudojosi ieškovas.
 1. Teismas, atsižvelgdamas į bylos duomenis, sprendė, kad ieškovas aktyviais veiksmais iki pat paskutinės ginčo varžytynių sekundės pabaigos siekė dalyvauti (kelti) turto kainą, tačiau jo kreipiniai dėl sutrikdyto srauto elektroninės varžytynių sistemos priimti nebuvo.
 1. Teismas atmetė atsakovų argumentus, kad ieškovas neįrodė, jog jo (ieškovo) teisės kelti kainą buvo apribotos, kadangi, teismo vertinimu, asmuo dalyvaudamas varžytynėse, kurias organizuoja antstolis, kaip valstybės suteiktas funkcijas vykdantis subjektas, negalėjo numatyti sistemos veiklos sutrikimų ir pasirengti šiuos sutrikimus fiksuoti savo įrenginyje.
 1. Teismas pažymėjo, kad ginčo varžytynių metu Civilinio proceso kodeksas ginčijamos situacijos – tinklalapio veiklos sutrikimo teisinių pasekmių nereglamentavo. CPK nuostata dėl varžytynių paskelbimo neįvykusiomis sutrikus CPK 713 straipsnio 2 dalyje nurodytam specialiam interneto tinklalapiui įsigaliojo 2014-08-01 (CPK 717 str. 2 p. ).
 1. Teismas, spręsdamas ar nustatytos bylos aplinkybės yra pakankamos pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, vadovavosi bendraisiais teisės principais bei teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijais, kadangi pagrindinis varžytynių tikslas – parduoti turtą už didžiausią įmanomą kainą.
 1. Teismas nustatė, kad CPK 713 straipsnio ir susijusių straipsnių nuostatos dėl elektroninių varžytynių tvarkos naudojant automatinį kainos didinimo būdą nebuvo laiku įgyvendintos. Teismo vertinimu, aplinkybė, kad valstybės institucijos tinkamai neįgyvendino įstatymo, savaime negali būti pagrindu konstatuoti, kad dėl tokio valstybės neveikimo buvo esmingai pažeistos subjektinės asmens teisės, tačiau teismas sprendė, kad automatinis kainos didinimo mechanizmas pašalina rizikos faktorius, susijusius su varžytynių dalyvių internetinio ryšio sparta, kokybe ir kt. Teismo vertinimu, nustačius elektroninių varžytynių sistemos veiklos sutrikimą, kuris yra patvirtintas byloje surinktais įrodymais, bei tai, kad Elektroninių varžytynių vykdymo sistema buvo tik pradėjusi veikti, atsiradus (paaiškėjus) situacijoms, kurių metu buvo sudarytos galimybės trikdyti šios sistemos veiklą, įstatymo leidėjas ėmėsi priemonių reglamentuoti tokius atvejus, kad visiems dalyvaujantiems varžytynėse asmenims būtų sudarytos lygios galimybes varžytis dėl parduodamo turto ir pasiūlyti didžiausią kainą, spręstina, jog dėl šio sutrikimo ir dėl ieškovo nurodytų argumentų, t. y. dėl negalimumo kelti kainą automatiniu būdu, buvo esmingai pažeistos subjektinės ieškovo teisės.
 1. Teismas pažymėjo, kad spręsdamas, ar yra pagrindas pripažinti negaliojančiu turto pardavimo iš varžytynių aktą, turi atsižvelgti į būtinumą užtikrinti konkuruojančių interesų pusiausvyrą, taip pat į proporcingumo principo reikalavimą, kad taikytina teisinio poveikio priemonė būtų adekvati teisės pažeidimui (CK 1.2 str. 1 d.), turi siekti užtikrinti šalių santykių stabilumą, todėl CPK 602 straipsnyje nustatytas varžytynių akto negaliojimo institutas taikytinas tik išimtiniais atvejais. Teismo vertinimu, yra pagrindas konstatuoti Elektroninių varžytynių vykdymo sistemos sutrikimą, surašius turto pardavimo iš varžytynių aktą tuomet, kai vykstant varžytynėms buvo sutrikdyta Elektroninių varžytynių vykdymo sistema, ir spręsti, kad buvo pažeistos imperatyviosios teisės normos. Šios faktinės bylos aplinkybės, įvertinant dalyvavusio varžytynėse asmens apribotas galimybes kelti kainą automatiniu būdu, sudaro pakankamą pagrindą CPK 602 straipsnyje nurodytam varžytynių akto negaliojimo institutui taikyti. Neužtikrinus ginčo varžytynių dalyviams galimybės naudotis Elektroninių varžytynių vykdymo sistema bei automatiniu kainos kėlimo mechanizmu buvo ne tik apribotas varžymasis, bet ir tikėtinai užkirstas kelias turtą realizuoti už didesnę kainą, nei ta, kurią pasiūlė varžytynių laimėtojas.
 1. Teismas nurodė, kad pripažinus aktą negaliojančiu, atsiranda sandorio negaliojimo padariniai – restitucija (CK 1.80 str. 2 d., 602 str. 2 d.). Teismas aplinkybę, kad ieškovas, priklausomai nuo jo santykio su skolininku, iki varžytynių ar jas vykdant nebuvo sąžiningas ar neturėjo pakankamai lėšų įsigyti varžytynėse turtą, atsižvelgiant į esminį turto pardavimo procedūrų neteisėtumą, nelaikė reikšminga sprendžiant varžytynių negaliojimo teisinių padarinių klausimą.
 1. Teismas pažymėjo, kad restitucija yra atliekama natūra (CK 6.146 str.). Kitu atveju restitucija atliekama sumokant ekvivalentą pinigais, kurio apskaičiavimą reglamentuoja CK 6.147 straipsnis. Teismas nenustatė aplinkybių, dėl kurių būtų pagrindas apskritai netaikyti restitucijos arba ją taikyti sumokant ekvivalentą pinigais. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju galima restitucija natūra.
 1. Teismas konstatavo, kad taikant restituciją, pinigus turto pirkėjui priteisus iš varžytynes vykdžiusios antstolės, o iš varžytynių parduotą turtą grąžinus ieškovui, pastarasis nepagrįstai praturtėtų antstolės sąskaita. Teismas sprendė, kad nagrinėjamu atveju turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinus negaliojančiu ir restituciją taikant natūra, skolininkui (buvusiam iš varžytynių parduoto turto savininkui) grąžintinas turtas, o pirkėjui (atsakovei UAB „BCB group“) priteistina jo už tą turtą sumokėta pinigų suma. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad iš pirkėjo gauta pinigų suma jau išmokėta išieškotojui (AB SEB bankui), sprendė, kad pirkėjui, kaip pasikeitusiam kreditoriui išieškojimo prievolėje, ji priteistina iš skolininko (buvusio iš varžytynių parduoto turto savininko).
 1. Teismas pažymėjo, kad turto pardavimo iš varžytynių aktą pripažinus negaliojančiu ir taikant restituciją šalys turi būti grąžinamos į iki turto pardavimo iš varžytynių buvusią padėtį, todėl turtas asmeniui grąžintinas su iki varžytynių buvusiais apsunkinimais (areštas ir kt.).
 1. Teismas nurodė, kad ieškovas prašo priteisti 300 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti, kurias sudaro ieškinio parengimas – 150 Eur ir atstovavimas teismo posėdžiuose - 150 Eur. Ieškovo prašomos bylinėjimosi išlaidos advokato teisinei pagalbai apmokėti neviršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nurodyto užmokesčio dydžio. Taip pat ieškovas prašo priteisti bylinėjimosi išlaidas, kurios buvo būtinos nagrinėjant bylą, t. y. už pažymą iš VĮ „Regitra“ – 8,11 Eur (28 Lt), už pažymas apie K. P. pinigines lėšas esančias SEB bankas, DNB bankas, Swedbank ir Šiaulių bankas – 23,17 Eur (80 Lt), už VĮ „Registrų centras“ suteiktas paslaugas – 6,37 Eur (22 Lt), iš viso 37,65 Eur, šios ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos pagrįstos byloje esančiais įrodymais. Pagal CPK 93 straipsnio 4 dalį teismas gali nukrypti nuo šio straipsnio 1, 2 ir 3 dalyje nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Byloje konstatavus esminį įvykusios ginčo turto pardavimo procedūros – varžytynių neteisėtumą, ko pasėkoje 2013-06-21 turto pardavimo iš varžytynių aktas Nr. 0114/11/00796, B-11016828, kuriuo antstolė Sonata Vaicekauskienė iš varžytynių UAB „BCB group“ pardavė T. N. priklausiusį turtą, pripažintinas negaliojančiu, taip pat atsižvelgus į tai, kad UAB „BCB group“ yra sąžiningas įgijėjas, o už įvykusias ir neteisėtomis pripažintas varžytynes, nustačius antstolės atsakomybę, ieškovo K. P. patirtos bylinėjimosi išlaidos, viso 337,65 Eur, priteistinos iš atsakovės antstolės Sonatos Vaicekauskienės (CPK 93 str. 1, 4 d.). Ieškinį patenkinus iš atsakovės antstolės Sonatos Vaicekauskienės ieškovo K. P. naudai tai pat priteistinas 115,85 Eur (400 Lt) žyminis mokestis (t. 1, b. l. 26) (CPK 80 str. 1 d. 1p., 93 str. 1, 4 d.).
 1. Apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Apeliaciniame skunde ieškovas K. P. prašo pakeisti Kauno apygardos teismo 2016-02-03 sprendimo motyvus, kad atsakovė UAB „BCB group“ yra sąžininga įgijėja, nurodant, kad atsakovė UAB „BCB group“ yra nesąžininga 0,7500 ha žemės sklypo, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), įgijėja, likusią Kauno apygardos teismo 2016-02-03 sprendimo dalį palikti galioti nepakeistą, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Ieškovas apeliaciniame skunde nurodė, kad byloje esantys įrodymai patvirtina atsakovės UAB „BCB group“ neracionalų, prieštaringą ir nuoseklumo stokojantį elgesį. Be to, atsakovė ne vienerius metus užsiėmė verslu, todėl turėjo išmanyti civilinius santykius reglamentuojančius įstatymus, yra aktyvi teisminių procesų dalyvė, siekianti įgyti daiktą už mažesnę, nei realiai jis yra vertas ir už kurį yra pasirengę mokėti kiti asmenys, kainą.
 3. Apeliaciniame skunde atsakovė UAB „BCB group“ prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2016-02-03 sprendimą ir priimti naują sprendimą: pripažinti 2013-06-21 turto pardavimo iš varžytynių aktą Nr. 0114/11/00796, B-110016828, kuriuo antstolė Sonata Vaicekauskienė UAB iš varžytynių pardavė T. N. priklausantį turtą, t. y. 0,7500 ha žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr. ( - ), už 48 077,21 Eur (166 001 Lt) įmonei UAB „BCB group“ teisėtu, panaikinti Kauno apygardos teismo 2016-02-03 sprendimu pritaikytą restituciją, išaiškinti Kauno apygardos teismo 2016-02-03 sprendimu grąžinto turto, t. y. 0,7500 ha žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), savininkui T. N. apsunkinimų / suvaržymų apimtį, jei apeliacinės instancijos teismas paliktų galioti pirmos instancijos teismo sprendimą, paskirti bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, pripažinti ieškovo K. P. dalyvavimą būtinu. Apeliacinis skundas grindžiamas tokiais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad byloje nustatytos faktinės aplinkybės akivaizdžiai patvirtina, kad ieškovo pastangos pakelti varžytynėse pardavinėto turto kainą, laimėti ginčo varžytynes ir įsigyti varžytynėse pardavinėtą nekilnojamą turtą nuosavybėn dėl tinklapio sutrikimo (atakos) buvo apribotos. Ši teismo išvada prieštarauja byloje esantiems įrodymams. Teismas nepasisakė ir nevertino VĮ Registrų centro 2015-01-28 paaiškinimų dėl varžytynių, varžytynių protokolo išrašo, VĮ Registrų centro 2014-11-26 paaiškinimų, VĮ Registrų centro specialistų L. L. ir G. T. visų paaiškinimų. Įrodymai buvo vertinami išimtinai ieškovo naudai;
  2. Pirmosios instancijos teismas padarė neteisingą išvadą, kad neužtikrinus ginčo varžytynių dalyviams galimybės naudotis Elektroninių varžytynių vykdymo sistema bei automatiniu kainos kėlimo mechanizmu buvo ne tik apribotas varžymasis, bet ir tikėtinai užkirstas kelias turtą realizuoti už didesnę kainą, nei ta, kurią pasiūlė varžybų laimėtojas. Teismas nepagrįstai sprendė esant pagrįstam pagrindui taikyti CPK 602 straipsnį, taip pat nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos, padarė klaidingą išvadą, kad neautomatinio kainos kėlimo būdo neįgyvendinimas apribojo ieškovo teisę tinkamai įgyvendinti subjektines teises;
  1. Pirmosios instancijos teismas nevertino byloje pateiktų aplinkybių, faktinių įrodymų, kad vykusių varžytynių metu tiek ieškovui, tiek kitiems varžytynių dalyviams buvo sudarytos tinkamos sąlygos įgyvendinti savo teises, be to, turtas buvo parduotas už didesnę nei rinkos kainą ir didesnę nei pasiūlė ieškovas;
  1. Pirmosios instancijos teismas neaiškino ir nevertino aplinkybių, kad ieškovas neturėjo nei suinteresuotumo įsigyti ginčo turtą, nei turėjo finansinių galimybių jį įsigyti. Be to, skolininkas T. N. gyvena su ieškovo seserimi, todėl galimai ieškovo vardu veikė pats skolininkas;
  1. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai taikė restituciją, kadangi varžytynės laikytinos teisėtomis, byloje esantys įrodymai nepaneigia jos neteisėtumo.
 1. Atsiliepime į atsakovės UAB „BCB group“ apeliacinį skundą ieškovas prašo atsakovės skundą atmesti, prašymą dėl papildomų įrodymų priėmimo į bylą atmesti ir tenkinti ieškovo apeliacinį skundą. Atsiliepime nurodo, kad byloje esančių įrodymų visuma patvirtina, kad įvykusios ginčo varžytynės pagrįstai pripažintos neteisėtomis, ieškovo galimybė kelti turto kainą ir įsigyti ginčo turtą buvo apribota, be to, ieškovas turėjo tiek suinteresuotumą, tiek finansines galimybes įsigyti ginčo turtą. Dėl to ieškovas sprendžia, kad sprendimas, išskyrus toje dalyje, kurioje teismas darė išvadą, kad apeliantė UAB „BCB group“ sąžininga turto įgijėja, laikytinas pagrįstu ir teisėtu.
 2. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą atsakovė UAB „BCB group“ prašo ieškovo skundą dėl Kauno apygardos teismo 2016-02-03 sprendimo dalies motyvų peržiūrėjimo atmesti. Nurodo, kad atsakovė yra sąžininga turto įgijėją, o ieškovo apeliacinis skundas yra nepagrįstas.
 3. Atsiliepime į ieškovo apeliacinį skundą trečiasis asmuo AB SEB bankas prašo ieškovo skundą atmesti. Nurodo, kad ieškovo apeliacinio skundo teiginiai yra neteisingi.

5Teisėjų kolegija

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Šioje byloje Lietuvos apeliacinio teismo teisėjų kolegija nei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų, nei pagrindo peržengti apeliacinio skundo ribas nenustatė, todėl byla nagrinėjama neperžengiant apeliacinio skundo ribų.

6Dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka

 1. Apeliantė UAB „BCB group“ prašo bylą apeliacinės instancijos teisme nagrinėti žodinio proceso tvarka. CPK 321 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 straipsnyje nurodytas išimtis, t. y. jeigu bylą nagrinėjantis teismas pripažįsta, kad žodinis nagrinėjimas būtinas. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui nėra privalomas. Šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas. Nagrinėjamos bylos šalys savo argumentus yra išdėsčiusios procesiniuose dokumentuose, apeliantė UAB „BCB group“ nepagrindė žodinio bylos nagrinėjimo būtinumo, todėl žodinio proceso apeliacinėje instancijoje būtinumas nekonstatuotinas.

7Dėl naujų įrodymų priėmimo į bylą

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad CPK 314 straipsnyje nustatyta, jog apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teisme, išskyrus atvejus, kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai juos atsisakė priimti ar kai šių įrodymų pateikimo būtinybė iškilo vėliau. Apeliantė UAB „BCB group“ pateikė prašymą dėl papildomų įrodymų (VĮ Registrų centro 2016-03-04 raštą Nr. (1.11.15.)s-1121 su priedais) priėmimo į bylą ir prašo šiuos įrodymus priimti į bylą. Atsižvelgiant į tai, jog apeliantė UAB „BCB group“ siekia paneigti pirmosios instancijos teismo sprendime padarytas išvadas, įrodyti apeliaciniame skunde nurodomas aplinkybes, teisėjų kolegija pateiktus naujus įrodymus priima į bylą bei vertina.

8Dėl ieškinio pagrindo

 1. Ieškovas ieškiniu ginčija varžytynių aktą CPK 602 straipsnio 1 dalies 4 ir 7 punktų pagrindais.
 2. Turto pardavimo iš varžytynių, perdavimo išieškotojui, turto pardavimo be varžytynių aktus suinteresuotų asmenų reikalavimu teismas gali pripažinti negaliojančiais: jeigu buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina; jeigu turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių pažeidė esmines suinteresuotų asmenų teises. Turto pardavimas iš varžytynių, perdavimas išieškotojui, turto pardavimas be varžytynių negali būti pripažįstami negaliojančiais tik dėl formalių trūkumų, kurie negalėjo turėti įtakos šių veiksmų teisėtumui (CPK 602 str. 1 d. 4 p., 7 p.).

9Dėl automatinio kainos kėlimo būdo varžytynėse

 1. Kasacinis teismas, aiškindamas CPK 602 straipsnyje įtvirtintą teisinį reguliavimą, yra konstatavęs, kad pagrindu panaikinti varžytynių aktą, be šiame įstatymo straipsnyje konkrečiai įvardintų įstatymo pažeidimų, gali būti kitokie esminiai vykdymo proceso normų pažeidimai, dėl kurių varžytynių ar turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui aktai laikomi neteisėtais, taip pat imperatyviųjų kitų įstatymų nuostatų pažeidimas (CK 1.80 straipsnio 1 dalis) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. gegužės 29 d nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-266/2014). Vieno iš kainos didinimo būdų nepanaudojimas per se negali būti vertinamas kaip varžytynių tvarkos pažeidimas (neteisėtumas). Automatinis kainos didinimo būdas gali varžytynių dalyviui suteikti papildomų dalyvavimą varžytynėse palengvinančių elementų, tačiau jis savaime negarantuoja varžytynių laimėjimo, jeigu ne automatiniu būdu pasiūlyta kaina viršija didžiausią automatinį būdą naudojančio dalyvio nustatytą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 13 d nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-592-469/2015).
 2. Teisėjų kolegija pažymi, kad ginčo elektroninės varžytynės buvo vykdomos laikantis tuo metu galiojusios CPK 713 straipsnyje nustatytos tvarkos ir teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatų bei VĮ Registrų centro direktoriaus 2013-01-09 įsakymu Nr. v-7 patvirtintų Naudojimosi elektroninių varžytinių sistemos tvarkos aprašo reikalavimų (toliai – Aprašas). Aprašo 21 punktas nustatė, kad kaina didinama, į lauką „kainos kėlimas“ dalyviui įrašius kainos didinimo intervalą, t. y. skirtumą tarp tuo metu didžiausios siūlomos kainos ir dalyvio siūlomos kainos bei paspaudus mygtuką „siūlyti“. Minėtas punktas nustatė kainos kėlimą tik rankiniu būdu, kadangi automatinis būdas techniškai nebuvo įgyvendintas.
 3. Teisėjų kolegija, vertindama aplinkybę, ar toks teisinis reguliavimas, kai įstatymas numato du alternatyvius kainos kėlimo būdus, tačiau techniškai yra įgyvendintas tik vienas (neautomatinis būdas), nepažeidžia varžytynių dalyvių subjektinių teisių, pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiasis teismas konstatavo, kad kiekvienas dalyvis prieš dalyvaudamas varžytynėse turi užsiregistruoti ir patvirtinti, kad susipažino su taisyklėmis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-592-469/2015). Be to, vykdymo proceso dalyviai, manydami, kad įstatyme nustatytos kainos kėlimo automatiniu būdu sistemos neveikimas pažeidė jų teises, galėjo jas ginti, įvardydami nurodytas aplinkybes kaip pažeidimą ir jį skųsdami, taip kartu užkirsdami galimybę atsirasti nurodomo pažeidimo padariniams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-592-469/2015). Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas, susipažinęs su taisyklėmis, sutiko dalyvauti ginčo varžytynėse.
 4. Teisėjų kolegija pažymi, kad automatinis kainos didinimo būdas gali varžytynių dalyviui suteikti papildomų dalyvavimą varžytynėse palengvinančių elementų, tačiau jis savaime negarantuoja varžytynių laimėjimo, jeigu ne automatiniu būdu pasiūlyta kaina viršija didžiausią automatinį būdą naudojančio dalyvio nustatytą kainą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-592-469/2015). Nagrinėjamu atveju visi varžytynių dalyviai turėjo tas pačias vienodas sąlygas dalyvauti paskelbtose varžytynėse. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į kasacinio teismo praktiką, sutinka su atsakovės UAB „BCB group“ apeliacinio skundo argumentais, kad pirmosios instancijos teismas padarė klaidingą išvadą, kad automatinio kainos kėlimo būdo neįgyvendinimas apribojo ieškovo teisę tinkamai įgyvendinti subjektines teises. Priešingai, bylos duomenys patvirtina, kad tiek ieškovui, tiek kitiems varžytynių dalyviams buvo sudarytos vienodos ir tinkamos sąlygos įgyvendinti savo teises.

10Dėl Elektroninių varžytynių vykdymo sistemos veiklos trikdžių ginčo varžytynių metu

 1. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad paskutinę varžytynių dieną ieškovas du kartus kėlė kainą (iki 155 000 Lt ir iki 165 000 Lt), tačiau likus ne pilnoms 8 minutėms iki varžytynių pabaigos varžytynių sistema „užlūžo“ (kaip vėliau paaiškėjo į ją buvo įsilaužta) ir ieškovas nebegalėjo daugiau kelti turto kainos (nors visais įmanomais būdai bandė tai daryti).
 2. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad 2013-06-18 baigėsi 38 varžytynės, iš kurių 12 buvo laikomos įvykusiomis, 24 neįvykusios, nes nedalyvavo nei vienas pirkėjas, 2 iš jų buvo atšauktos dėl priežasčių, nesusijusių su sistemos veiklos sutrikimu, kitų varžytynių dalyvių, išskyrus ginčo varžytynių, skundų dėl sistemos veiklos nebuvo gauta (t. 1, b. l. 144). VĮ Registrų centras 2015-01-28 rašte Nr. (1.11.125.)s-452 nurodyta, kad pateikiamos Registrų centro saugos įrenginio ataskaitos, kuriose užfiksuotos atakos iš trijų IP adresų ir kurių mastas buvo kintantis (apkrovimas iš pradžių augo, o po 14:45 val. pradėjo kristi), dėl tokios kintamos apkrovos dalis varžytynių dalyvių kainos didinimų galėjo būti sistemos nepriimti (t. 1, b. l. 178-180).
 3. Ieškovas likus keliolikai minučių iki varžytynių pabaigos, t. y. 14:47:20 ir 14:52:38, kai apkrovimas jau mažėjo, padidino kainą dar kelis kartus (t. 1, b. l. 145-146), todėl nėra pagrindo spręsti, kad sistemos apkrova turėjo įtakos vien ieškovo galimybei kelti kainą. Be to, byloje nustatyta, kad kainą taip pat padidino ne tik ieškovas, atsakovė UAB „BCB group“, bet ir kitas varžytynių dalyvis UAB „Mens mentis“ (14:50:35) (t. 1, b. l. 146), todėl darytina išvada, kad byloje nustatytos aplinkybės ir surinkti įrodymai patvirtina, kad tiek ieškovui, tiek atsakovei bei kitiems varžytynėse dalyvavusiems asmenis buvo sudarytos vienodos galimybės pakelti kainą. Dėl to nėra pagrindo išvadai, kad sistemos trikdžiai ar kibernetinė ataka galėjo turėti įtakos pažeidžiant išimtinai ieškovo teises dalyvauti varžytynėse.
 4. Išrašu iš varžytynių Nr. 09975 elektroninių įvykių žurnalo duomenys apie kreipimus iš IP adreso 78.62.62.54, kuriuo pagal VĮ Registrų centro duomenis naudojosi ieškovas, nepatvirtina aplinkybių, kad minėtais kreipimais buvo bandoma didinti varžytynėse parduodamo turto kainą, iš pateiktų išrašų nėra įmanoma identifikuoti, kokius veiksmus sistemoje siekė atlikti ieškovas, todėl minėti ieškovo veiksmai neįrodo fakto, kad ieškovas kreipėsi dėl parduodamo iš varžytynių turto kainos didinimo.
 5. Ginčo varžytynių metu galiojęs CPK 717 straipsnis ir kiti teisės aktai nereglamentavo ir nenustatė, kad dėl specialaus interneto tinklapio esminio veiklos sutrikimo antstolis savo patvarkymu varžytynes paskelbia neįvykusiomis. Kadangi dėl minėto Elektroninių varžytynių vykdymo sistemos veiklos sutrikimo visiems ginčo varžytynių dalyviams, įskaitant ieškovą, sąlygos dalyvauti varžytynėse buvo vienodos, ginčo varžytynes organizavusiam ir vykdžiusiam antstoliui nebuvo teisinio pagrindo paskelbti ginčo varžytynių neįvykusiomis.
 6. Patekti į bylą įrodymai nepatvirtina, kad dėl minėto Elektroninių varžytynių vykdymo sistemos veiklos sutrikimo buvo neteisėtai atmesta kurio nors asmens pasiūlyta aukštesnė kaina, turto pardavimas iš ginčo varžytynių pažeidė esmines ieškovo teises.

11Dėl CPK 602 straipsnio 1 dalies 4 ir 7 punktų taikymo

 1. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu civilinio proceso teisėje yra tik esminiai imperatyviųjų teisės normų pažeidimai, varžantys asmenų teises bei teisėtus interesus. Kasacinis teismas yra suformulavęs teisės taikymo ir aiškinimo taisyklę, kad turto pardavimo iš varžytynių aktas teismo sprendimu gali būti pripažintas negaliojančiu tik specialiojoje teisės normoje – CPK 602 straipsnyje – įtvirtintais pagrindais ir kiekvienu konkrečiu atveju teismas, vertindamas, ar yra pagrindas pripažinti turto pardavimo iš varžytynių aktą negaliojančiu, CPK 602 straipsnio nustatytus akto pripažinimo negaliojančiu pagrindus turi aiškinti ir taikyti kartu su kitomis CPK nuostatomis. Be to, teismas, atsižvelgdamas į būtinumą siekti užtikrinti konkuruojančių interesų pusiausvyrą, proporcingumo principo reikalavimą taikytinai teisinio poveikio priemonei būti adekvačiai teisės pažeidimui (CK 1.2 straipsnio 1 dalis), gautos turtą pardavus iš varžytynių sumos proporcingumą to turto rinkos vertei, turi įvertinti, ar turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimas negaliojančiu yra vienintelė ir tinkamiausia priemonė apginti pažeistas šalių, dalyvavusių vykdymo procese, teises, ar pažeistos teisės negali būti tinkamai apgintos taikant civilinę atsakomybę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-90/2009; 2009 m. gegužės 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2009; kt.).
 2. Teisėjų kolegija pažymi, kad nei parduoto iš ginčo varžytynių turto savininkas (skolininkas), nei jo kreditorius AB SEB bankas neginčija turto pardavimo iš varžytynių akto, neteigia, kad ginčo varžytynėmis buvo pažeistos jų teisės. Pagal bylos duomenis nėra pagrindo konstatuoti, kad ginčo varžytynėmis buvo pažeistos parduoto iš ginčo varžytynių turto savininko (skolininko) ir jo kreditoriaus AB SEB banko teisės.
 3. Antstolė įstatymo nustatyta tvarka nustatė parduodamo iš ginčo varžytynių turto kainą. Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad turtas ginčo varžytynėse buvo parduotas už realią parduodamo iš varžytynių turto kainą. Ieškovas neįrodė, kad turtas ginčo varžytynėse buvo parduotas už mažesnę nei galima parduoti iš varžytynių turto kainą. Į bylą pateikti įrodymai nepatvirtina pirmosios instancijos teismo išvados, kad tikėtinai užkirstas kelias turtą realizuoti už didesnę kainą, nei ta, kurią pasiūlė varžytynių laimėtojas. Nėra pagrindo pripažinti turto pardavimo iš ginčo varžytynių aktą negaliojančiu pagal CPK 602 straipsnio 1 dalies 4 punktą.
 4. Sprendžiant, ar ginčo varžytynės pažeidė esmines ieškovo teises, yra svarbios ir reikšmingos aplinkybės, susijusios su ieškovo ketinimu įsigyti ginčo varžytynėse parduodamą turtą. Nagrinėjamu atveju bylos duomenys patvirtina, kad ieškovas neturi piniginių lėšų banko sąskaitose, neturi pakankamai nekilnojamojo turto ar kitų galimybių mokėti ginčo turto kainą. Ieškovas, pateikęs ieškinį pirmosios instancijos teismui ir sumokėjęs 400 Lt žyminį mokestį, prašė atleisti nuo likusios žyminio mokesčio dalies (2 840 Lt) mokėjimo arba atidėti likusios žyminio mokesčio dalies mokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo. Kauno apygardos teismas 2014-06-25 nutartimi nutarė atidėti ieškovui K. P. 2 840 Lt žyminio mokesčio už paduodamą ieškinį sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo civilinėje byloje. Byloje taip pat nustatyta, kad UAB „Logivita“ 2013-06-05 garantiniu raštu įsipareigojo ieškovui suteikti paskolą, reikalingą ginčo turtui įsigyti (t. 1, b. l. 129). Tuo tarpu, minėtos įmonės pateikti finansiniai duomenys patvirtina, kad šiai įmonei priklauso 58 394 Lt, trumpalaikis turtas yra 184 394 Lt, per vienerius metus mokėtinas sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai – 147 848 Lt (t. 1, b. l. 130-132), todėl darytina išvada, kad ši įmonė neturi finansinių galimybių suteikti ieškovui reikiamo dydžio paskolos. Ieškovas nepateikė ir byloje nėra duomenų, kad dėl turto pardavimo ginčo varžytynėse jis patyrė konkrečius nuostolius.
 5. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į aukščiau išdėstytą, sutinka su atsakovės UAB „BCB group“ apeliacinio skundo argumentais, kad nagrinėjamu atveju ieškovas neturi konkretaus reikšmingo suinteresuotumo bei finansinių galimybių įsigyti ginčo turto.
 6. Pirmosios instancijos teismas sprendimu netenkino ieškinio reikalavimo dėl įpareigojimo antstolės Sonatos Vaicekauskienės iš naujo organizuoti ir vykdyti turto, t. y. 0,7500 ha žemės sklypo, esančio Marijampolės sav., Pietarių k., unikalus Nr. 5114-0001-0141, pardavimo varžytynes. Ieškovas nurodytos sprendimo dalies, kuria netenkintas šis reikalavimas, neginčija. Tai rodo ieškovo poziciją dėl parduoto iš ginčo varžytynių turto.
 7. Teisėjų kolegija pažymi, kad vykdymo proceso dalyvio reikalaujamas jo teisių gynimas, kurio poreikį iš esmės lemia ne nurodomas formalus įstatymo pažeidimas, bet konkrečiu atveju nepalankiai susiklosčiusios aplinkybės ir neišsipildę lūkesčiai, gali sukelti tiek viešojo, tiek privačių interesų pažeidimus. Toks vieno asmens teisių ir interesų gynybos būdas, darant žalą kitiems teisėtiems interesams, pažeidžiant jų pusiausvyrą, negali būti pripažintas proporcingu ir tinkamu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. lapkričio 13 d nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-592-469/2015).
 8. Teisėjų kolegija pagal pateiktus į bylą įrodymus ir byloje nustatytas aplinkybes sprendžia, kad nėra pagrindo konstatuoti ieškovo esminio teisių pažeidimo pagal CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punktą.
 9. Reikšmingi bylai atsakovės UAB „BCB group“ apeliacinio skundo argumentai, kad būtent pritaikius restituciją buvo pažeistos jo teisės bei teisėti interesai. UAB „BCB group“, dalyvavusi varžytynėse ir sumokėjusi nemažą pinigų sumą, pagal priimtą teismo sprendimą, tapo paprastu kreditoriumi bendroje kreditorių eilėje. Tai reiškia, jog pirmos instancijos teismas, panaikinęs turto pardavimo iš varžytynių aktą bei turtą grąžinęs turto savininkui, maksimaliai apsunkino bei suvaržė UAB „BCB group“ teises atgauti iš skolininko (turto savininko trečiojo asmens T. N.) sumokėtus už varžytynėse nupirktą turtą pinigus. Pirmosios instancijos teismo priimtas sprendimas pažeidė šalių interesų pusiausvyrą, kadangi turto savininkui trečiajam asmeniui grąžinus turtą be apsunkinimų, jam suteikė teisę turtu disponuoti be jokių kliūčių. Tuo tarpu, UAB „BCB group“ teisėtai laimėjus varžytynes ir sumokėjus 48 077,21 Eur bei tapus šio trečiojo asmens skolininku, pagal teismo sprendimą UAB „BCB group“ tapo kreditoriumi bendroje kreditorių eilėje be jokių garantijų, kad UAB „BCB group“ šią sumokėtą sumą susigrąžins.
 10. Teisėjų kolegijos vertinimu, turto pardavimo iš ginčo varžytynių akto panaikinamas CPK 602 straipsnio 1 dalies 7 punkto pagrindu ir restitucijos taikymas pirmosios instancijos teismo nustatytu būdu pažeidžia konkuruojančių interesų pusiausvyrą, šalių santykių stabilumą bei proporcingumo principą. Taip yra pažeidžiamos atsakovės UAB „BCB group“, teisėtai sąžiningai dalyvavusios varžytynėse bei teisėtai įgijus ginčo turtą, teisės.
 11. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į byloje nustatytas aplinkybes, į pateiktus įrodymus bei į aukščiau išdėstytą, sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo esant pakankamam CPK 602 straipsnyje 1 dalyje 7 punkte nurodytam pagrindui varžytynių akto negaliojimo institutui taikyti.

12Dėl įrodymų vertinimo taisyklių taikymo

 1. Kasacinio teismo praktika įrodymų tyrimo ir vertinimo klausimais yra išplėtota ir nuosekli. Teismas įvertina byloje esančius įrodymus pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas turi būti grindžiamas įrodymų lygybės principu, laikantis nuostatos, kad visi įrodymai turi vienokią ar kitokią įrodomąją vertę ir kad nė vieno negalima nemotyvuotai atmesti ar laikyti svaresniu, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Be to, vertindamas konkrečioje byloje surinktus faktinius duomenis, teismas privalo vadovautis ir teisingumo, protingumo, sąžiningumo kriterijais (CPK 3 straipsnio 7 dalis). Teismas turi įvertinti ne tik kiekvieno įrodymo įrodomąją reikšmę, bet ir įrodymų visetą, ir tik iš įrodymų visumos daryti išvadas apie tam tikrų įrodinėjimo dalyku konkrečioje byloje esančių faktų buvimą ar nebuvimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. rugpjūčio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-340/2011 ir kt.).
 2. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką dėl CPK normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, ne kartą yra pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal CPK 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Įrodymų vertinimas civilinėje byloje grindžiamas taisykle, kad tam tikrų faktinių aplinkybių buvimą teismas konstatuoja tada, kai jam nekyla didelių abejonių dėl tų aplinkybių egzistavimo. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-177/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-427/2008; 2008 m. spalio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-447/2008, 2009 m. balandžio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-156/2009; kt.).
 3. Teisėjų kolegijos vertinimu, sutiktina su atsakove UAB „BCB group“, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai nevertino byloje pateiktų aplinkybių, įrodymų, patvirtinančių, kad vykusių varžytynių metu tiek ieškovui, tiek kitiems varžytynių dalyviams buvo sudarytos vienodos sąlygos įgyvendinti savo teises. Pirmosios instancijos teismas, nagrinėdamas ginčą dėl turto pardavimo iš varžytynių akto pripažinimo negaliojančiu, pagal įstatymo reikalavimus tinkamai neaiškino ir nevertino reikšmingų bylai aplinkybių, į bylą pateiktų įrodymų ir paaiškinimų, todėl netinkamai taikė proceso teisės normas, reglamentuojančias įrodinėjimo bei įrodymų tyrimo bei vertinimo taisykles ir priėmė nepagrįstą sprendimą.
 4. Pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad nėra pagrindo pripažinti ginčo varžytynių aktą negaliojančiu CPK 602 straipsnio 1 dalies 4 ir 7 punkto pagrindais.

13Dėl ieškovo K. P. apeliacinio skundo

 1. Nagrinėjamu atveju ieškovas K. P. nesutinka su skundžiamo sprendimo dalimi, kuria pirmosios instancijos teismas pripažino atsakovę UAB „BCB group“ sąžininga įgijėja. Ieškovo teigimu, byloje esantys įrodymai patvirtina atsakovės UAB „BCB group“, verslo subjekto, neracionalų, prieštaringą ir nuoseklumo stokojantį elgesį.
 2. Teisėjų kolegija konstatuoja, kad pateikti į bylą įrodymai patvirtina, kad atsakovė UAB „BCB group“ yra sąžininga parduoto turto iš ginčo varžytynių įgijėja. Ieškovas neįrodė atsakovės nesąžiningumo. Ieškovo K. P. apeliacinio skundo argumentai nepatvirtina atsakovės UAB „BCB group“ nesąžiningumo.
 3. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad ieškovo apeliacinio skundo argumentai yra nepagrįsti, ir atsižvelgdama į priimamą sprendimą, plačiau dėl ieškovo apeliacinio skundo argumentų nepasisako.

14Dėl kitų apeliacinių skundų ir atsiliepimų į juos argumentų

 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. birželio 1 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010; 2011 m. vasario 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-52/2011).
 1. Teisėjų kolegija pagal bylos duomenis sprendžia, kad kiti apeliacinių skundų bei atsiliepimo į juos argumentai teisiškai nėra reikšmingi teisingam bylos išnagrinėjimui, pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumui bei pagrįstumui, todėl apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija atskirai dėl jų nepasisako.

15Dėl apeliacinių skundų ir pirmosios instancijos teismo sprendimo

 1. Dėl nurodytų aplinkybių ir motyvų teisėjų kolegija konstatuoja, kad ieškovo K. P. ieškinys yra nepagrįstas, todėl atmestinas, ir sprendžia, kad atsakovės UAB „BCB group“ apeliacinis skundas tenkintinas, Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. sprendimas panaikintinas bei priimtinas naujas sprendimas, kuriuo ieškinys atmestinas (CPK 326 str. 1 d. 2 p.). Ieškovo K. P. apeliacinis skundas atmestinas.

16Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93, 302 str.).
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į naikinamą ginčijamą sprendimą, sprendžia, jog bylinėjimosi išlaidos pirmosios instancijos teisme ieškovui nepriteistinos.
 1. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2014-06-25 nutartimi nutarė atidėti ieškovui K. P. 2 840 Lt žyminio mokesčio už paduodamą ieškinį sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo civilinėje byloje (t. 1, b. l. 28-29). Teisėjų kolegija sprendžia, kad iš ieškovo valstybei priteistinas 822,52 Eur (2 840 Lt) žyminis mokestis už ieškinį, paduotą pirmosios instancijos teisme (CPK 93 str. 1 d.).
 1. Teisėjų kolegija pažymi, kad pirmosios instancijos teismo patirtos 11,91 Eur procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei taip pat priteistinos iš ieškovo (CPK 93 str. 1 d., 96 str.).
 1. Nagrinėjamu atveju teisėjų kolegija pagal bylos duomenis nustatė, jog atsakovė UAB „BCB group“ prašė priteisti 1 558,64 Eur bylinėjimosi išlaidų (t. 2, b. l. 3-11), patirtų pirmosios instancijos teisme. Byloje pateikti įrodymai patvirtina atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas, todėl atsakovės UAB „BCB group“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo laikytinas pagrįstu ir yra tenkintinas – iš ieškovo atsakovei UAB „BCB group“ priteistinos 1 558,64 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

17Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

 1. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies (CPK93, 302str.).
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, sprendžia, jog bylinėjimosi išlaidos ieškovei nepriteistinos.
 1. Nagrinėjamu atveju atsakovė UAB „BCB group“ ir kiti proceso dalyviai prašymų dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo apeliacinės instancijos teisme nepateikė.

18Dėl atsakovės „BCB group“ atskirojo skundo

 1. Byloje nustatyta, kad Kauno apygardos teismas 2014-06-25 nutartimi nutarė ieškovo K. P. ieškinio reikalavimų užtikrinimui areštuoti 0,7500 ha žemės sklypą, esantį ( - ), unikalus Nr., ( - ), nuosavybės teise priklausantį UAB „BCB group“, uždraudžiant turto savininkui šį turtą bet kokiu būdu perleisti kitiems asmenims, taip pat įkeisti. Atsakovė, nesutikdama su minėta nutartimi pateikė atskirąjį skundą, prašydama panaikinti Kauno apygardos teismo 2014-06-25 nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti pritaikytas laikinąsias apsaugos priemones.
 1. Teisėjų kolegija, atsižvelgdama į priimamą procesinį sprendimą, į tai, kad ieškovo ieškinys pripažintinas nepagrįstu, sprendžia, kad Kauno apygardos teismo 2014-06-25 nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės – ieškovo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmestinas (CPK 337 str. 1 d. 2 p.).

19Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

20Panaikinti Kauno apygardos teismo 2016 m. vasario 3 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą.

21Ieškovo K. P. ieškinį atmesti.

22Priteisti iš ieškovo K. P., a. k. ( - ), atsakovei UAB „BCB group“, j. a. k. 302440599, 1 558,64 Eur (vieną tūkstantį penkis šimtus penkiasdešimt aštuonis eurus ir šešiasdešimt keturis euro centus) bylinėjimosi išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

23Priteisti iš ieškovo K. P., a. k. ( - ), valstybei 822,52 Eur (aštuonis šimtus dvidešimt du eurus ir penkiasdešimt du euro centus) žyminį mokestį už ieškinį, paduotą pirmosios instancijos teisme, bei 11,91 Eur (vienuolika eurų ir devyniasdešimt vieną euro centą) procesinių dokumentų siuntimo išlaidų, patirtų pirmosios instancijos teisme.

24Panaikinti Kauno apygardos teismo 2014 m. birželio 25 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – ieškovo K. P. prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai