Byla e2-555-302/2017

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Romualda Janovičienė,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e2-937-883/2016 pagal ieškovių uždarosios akcinės bendrovės LitCon“ ir uždarosios akcinės bendrovės „Irdaiva“ ieškinius atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Raseinių vandenys“ dėl perkančiosios organizacijos sprendimų panaikinimo ir įpareigojimo atlikti veiksmus, tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų, uždaroji akcinė bendrovė „Gensera“, uždaroji akcinė bendrovė „Gargždų rangos darbai“, uždaroji akcinė bendrovė „Ademo grupė“, uždaroji akcinė bendrovė „Inti“, išvadą teikianti institucija – Viešųjų pirkimų tarnyba,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

 1. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimu ieškovės UAB „Irdaiva“ ieškinys atmestas, o ieškovės UAB „LitCon“ ieškinys tenkintas iš dalies - pripažintas neteisėtu ir panaikintas atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimas Nr. (9.3)-113 dėl viešųjų pirkimų atviro konkurso „Projektavimo ir darbų pirkimas – Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ (toliau – Pirkimas) dalyvių pasiūlymų eilės sudarymo ir tiekėjo UAB „Gensera“, veikiančiojo jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Gargždų rangos darbai“, pripažinimo viešųjų pirkimų atviro konkurso laimėtoju.
 2. 2016 m. gruodžio 28 d. ieškovė UAB „Irdaiva“ pateikė prašymą dėl papildomo sprendimo priėmimo. Ieškovė prašė papildomu sprendimu pripažinti niekine ir negaliojančia ab initio 2016 m. spalio 24 d. tarp atsakovo UAB „Raseinių vandenys“ ir ūkio subjektų grupės UAB „Gensera“ ir UAB „Gargždų rangos darbai“ sudarytą preliminarią sutartį bei nutraukti Pirkimo procedūras. Prašymą grindė tuo, kad teismas neišsprendė ieškovės UAB „Irdaiva“ dublike pareikšto prašymo išreikalauti iš atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ informaciją, ar yra sudaryta preliminari ir/ar pagrindinė sutartis, ir tuo atveju, jei sutartys būtų sudarytos, pripažinti tas sutartis niekinėmis ab initio.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Šiaulių apygardos teismas 2017 m. sausio 3 d. nutartimi atmetė ieškovės UAB „Irdaiva“ prašymą priimti papildomą sprendimą.
 2. Vadovaudamasis CPK 277 straipsnio nuostatomis, teismas pažymėjo, kad papildomas sprendimas negali būti priimtas dėl tokių trūkumų, kurių ištaisymas reikštų jau priimto teismo sprendimo turinio keitimą, nes, paskelbus byloje sprendimą, teismas, priėmęs sprendimą, neturi teisės pats jį panaikinti ar pakeisti. Be to, įvertinęs tai, kad nagrinėjamu atveju byloje nebuvo duomenų apie sudarytą preliminarią ir pagrindinę sutartis, teismas sprendė, kad jis neturėjo jokio pagrindo ex officio spręsti dėl sutarčių pripažinimo niekinėmis, todėl ieškovės prašymą priimti papildomą sprendimą, kuriuo būtų pripažinta niekine ir negaliojančia ab initio 2016 m. spalio 24 d. preliminarioji rangos sutartis, atmetė.
 1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai
 1. Ieškovė UAB „Irdaiva“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti prašymą priimti papildomą sprendimą, kuriuo būtų pripažinta niekine ir negaliojančia ab initio 2016 m. spalio 24 d. preliminarioji rangos sutartis ir nutrauktos Pirkimo procedūros. Ieškovės teigimu, atsižvelgiant į tai, kad ginčo Pirkimo procedūros buvo užbaigtos iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo bei į tai, kad pirmosios instancijos teismas neišreikalavo duomenų apie sutarties sudarymą, nors tokią pareigą, ieškovė pagrįstai kreipėsi į teismą su prašymu priimti papildomą sprendimą, kuriuo 2016 m. spalio 24 d. preliminarioji pirkimo sutartis būtų pripažinta niekine ab initio ir nutrauktos Pirkimo procedūros. Atmesdamas minėtą prašymą, pirmosios instancijos teismas iš esmės pažeidė teisės normas, reglamentuojančias papildomo sprendimo priėmimo instituto taikymą, ir viešųjų pirkimų teisės normas bei teismų praktiką, pagal kurią tuo atveju, kai teismas pripažįsta sandorį niekiniu, tiek bylos dalyviams pareiškus dėl to reikalavimą, tiek ne, teismas kiekvienu atveju turi spręsti dėl niekinio sandorio teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009).
 2. Ieškovė UAB „LitCon“ atsiliepime į ieškovės UAB „Irdaiva“ atskirąjį skundą prašo ieškovės atskirojo skundo klausimą išspręsti teismo nuožiūra, teismui nusprendus skundą tenkinti, prašo išspręsti 2016 m. spalio 24 d. preliminariosios sutarties ir 2016 m. lapkričio 21 d. pagrindinės sutarties negaliojimo klausimą.

4Teismas

konstatuoja:

 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).
 2. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti papildomą sprendimą, yra pagrįsta ir teisėta.
 3. CPK 265 straipsnio 2 dalis imperatyviai nustato teismo pareigą priimti sprendimą dėl visų ieškovo, atsakovo ir trečiojo asmens pareikštų reikalavimų, išskyrus atvejus, kai priimamas dalinis sprendimas. Neišsprendus kurio nors reikalavimo, pripažįstama, kad toks sprendimas yra su trūkumais, kurie gali būti pašalinti byloje dalyvaujančių asmenų pareiškimu ar teismo iniciatyva, priimant papildomą sprendimą CPK 277 straipsnio pagrindais ir tvarka. CPK 277 straipsnio 1 dalyje nustatytas baigtinis papildomo sprendimo priėmimo pagrindų sąrašas.
 4. Pagal CPK 277 straipsnio 1 dalies 1-3 punktus teismas, priėmęs byloje sprendimą, dalyvaujančių byloje asmenų pareiškimu ar savo iniciatyva gali priimti papildomą sprendimą, jeigu kuris nors reikalavimas, dėl kurio šalys pateikė įrodymus ir davė paaiškinimus, sprendime yra neišspręstas; arba (ir) teismas, išsprendęs teisės klausimą, nenurodė priteistos sumos dydžio, perduotino turto ar veiksmų, kuriuos atsakovas privalo atlikti arba nuo kurių jis privalo susilaikyti; arba (ir) teismas neišsprendė bylinėjimosi išlaidų ar jų dalies atlyginimo ar paskirstymo klausimo.
 5. Įvertinus minėtą teisinį reglamentavimą, darytina išvada, kad papildomo sprendimo priėmimo galimybė yra siejama su teismo sprendimo trūkumų ištaisymu tuomet, kai teismas, esant šalies pareikštam prašymui, neišsprendė tam tikro prašymo.
 6. Nagrinėjamu atveju, išnagrinėjęs bylą iš esmės, Šiaulių apygardos teismas 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimu pripažino neteisėtu ir panaikino atsakovės UAB „Raseinių vandenys“ 2016 m. rugsėjo 8 d. sprendimą Nr. (9.3)-113 dėl viešųjų pirkimų atviro konkurso „Projektavimo ir darbų pirkimas – Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Raseinių rajone: Nemakščių, Šiluvos miesteliuose, Ramonų, Gruzdiškės, Kaulakių, Pramedžiavos ir Ražaitėlių kaimuose“ dalyvių pasiūlymų eilės sudarymo ir tiekėjo UAB „Gensera“, veikiančiojo jungtinės veiklos pagrindu su UAB „Gargždų rangos darbai“, pripažinimo viešųjų pirkimų atviro konkurso laimėtoju, tačiau, neturėdamas duomenų apie 2016 m. spalio 24 d. sudarytą preliminariąją sutartį ir 2016 m. lapkričio 21 d. sudarytą pagrindinę sutartį, neišsprendė klausimo dėl minėtų sutarčių galiojimo.
 7. Sutiktina su apeliante, kad pagal teismų praktiką pirmosios instancijos teismas, žinodamas, kad nebuvo taikytos laikinosios apsaugos priemonės – pirkimo procedūrų stabdymas, nepagrįstai nesiaiškino dėl tolesnės Pirkimo procedūrų eigos (Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-295-180/2017) ir, pripažinęs neteisėtu perkančiosios organizacijos sprendimą dėl dalyvių pasiūlymų eilės sudarymo ir laimėtojo nustatymo, ex officio nesprendė klausimo dėl sutarčių galiojimo, tačiau kiekvienu atveju būtina įvertinti konkrečias susiklosčiusias faktines aplinkybes.
 8. Iš Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų matyti, kad ieškovių UAB „LitCon“ ir UAB „Irdaiva“ bei trečiojo asmens UAB „Gensera“ apeliaciniai skundai dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimo yra nagrinėjami Lietuvos apeliaciniame teisme. Ieškovė UAB „LitCon“ apeliaciniame skunde, be kita ko, apeliacinės instancijos teismo prašo pasinaudoti ex officio teise ir spręsti 2016 m. spalio 24 d. preliminariosios sutarties ir 2016 m. lapkričio 21 d. pagrindinės sutarties negaliojimo klausimą.
 9. Atsižvelgiant į tai, kad Šiaulių apygardos teismo 2016 m. gruodžio 12 d. sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimas yra nagrinėjimas apeliacinės instancijos teisme, bei į teismų praktiką, pagal kurią teismas pripažįsta sandorį niekiniu tiek bylos dalyviams pareiškus tokį reikalavimą, tiek jo nepareiškus, ir kiekvienu atveju sprendžia dėl niekinio sandorio teisinių padarinių, nes, tik išsprendus dėl negaliojančio sandorio teisinių padarinių, užbaigiamas ginčo sprendimas ir atkuriama teisinė taika (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. lapkričio 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2009; 2013 m. kovo 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-94/2013 ir kt.), darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju apeliantės nurodyti pirmosios instancijos teismo sprendimo trūkumai bus įvertinti apeliacinės instancijos teismo nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, todėl šiuo konkrečiu atveju naikinti pirmosios instancijos teismo nutartį, kuria atmestas apeliantės prašymas priimti papildomą sprendimą, būtų netikslinga.
 10. Įvertinus susidariusią procesinę situaciją, konstatuotina, kad ieškovės UAB „Irdaiva“ atskirasis skundas atmetamas, o Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. nutartis paliktina nepakeista.

5Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 338 straipsniu,

Nutarė

6Šiaulių apygardos teismo 2017 m. sausio 3 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai