Byla 2A-160-153/2013
Dėl darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo

1Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ apeliacinį skundą dėl Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-2960-835/2012 pagal ieškovo K. U. patikslintą ieškinį atsakovui restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Skirnuva“ dėl darbo užmokesčio ir su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 10 190,97 Lt neišmokėtą darbo užmokestį, kompensaciją už nepanaudotas atostogas ir išeitinę pašalpą, priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2012-04-18 iki visiško atsiskaitymo, priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas bylos nagrinėjimo metu patikslino ieškinio reikalavimus, prašė priteisti vidutinį darbo užmokestį nuo 2012-04-18 iki restruktūrizavimo bylos atsakovui iškėlimo (2012-06-29) ir atsisakė priteisti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškovas nurodė, kad dirbo pas atsakovą nuo 2003-10-14 iki 2012-04-18 pagal darbo sutartį už darbo užmokestį ne mažesnį kaip minimali mėnesinė alga, apmokant pagal įkainius už atliktą darbą. Iš darbo ieškovas buvo atleistas, tačiau atsakovas su juo neatsiskaitė.

5Atsakovas sutiko su patikslintu ieškiniu iš dalies, nesutiko ieškovui sumokėti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, laikė tai sankcija (bauda), kurios priteisimas pažeistų proporcingumo principą bei nėra galimas, kadangi tai prieštarautų Įmonių restruktūrizavimo įstatymo (toliau – ĮRĮ) 8 str. nuostatoms.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. sprendimu patikslintą ieškinį tenkino iš dalies, priteisė ieškovui iš atsakovo 10 190,97 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų ir 4 531,92 Lt vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos (2012-04-18) iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui dienos (2012-06-21) ir 300 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti; priteisė iš atsakovo valstybei 442 Lt žyminį mokestį. Sprendimo dalį dėl darbo užmokesčio neviršijančio vieno mėnesio vidutinio darbo užmokesčio, t.y. dėl 1 970,40 Lt priteisimo iš atsakovo ieškovui, teismas pavedė vykdyti skubiai.

8Teismas nustatė, kad atsakovas nutraukė su ieškovu sudarytą darbo sutartį Nr. 1900 ir atleido ieškovą iš darbo ieškovą 2012-04-18 pagal DK 128 str. 1 d. Darbo sutartimi atsakovas ieškovui įsipareigojo mokėti ne mažesnę kaip minimalią mėnesinę algą vieną kartą į mėnesį, už darbą apmokant pagal įkainius už faktiškai atliktą darbą (b. l. 6-7). Atsakovas pripažino, kad atleidžiant ieškovą iš darbo, su juo nebuvo atsiskaityta ir jam neišmokėta bylos nagrinėjimo metu 10 190,97 Lt darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų (atskaičiavus mokesčius). Ieškovo vidutinis dienos darbo užmokestis jo atleidimo iš darbo dieną pagal atsakovo pateiktą pažymą yra 98,52 Lt. Teismas nurodė, kad pavėlavus atleidžiamam darbuotojui išmokėti darbo užmokestį ir kitokias jam priklausančias sumas, darbdaviui atsiranda padarinių, numatytų DK 207 str. 1 d., o DK 141 str. 3 d. numatyta, kad kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Teismo nuomone, DK 141 str. 3 d. išmoka nekvalifikuotina kaip netesybos, todėl negali būti mažinama, nes konkretaus darbuotojo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką yra nustatytas įstatyme ir negali būti pripažintas neprotingai dideliu, nes teigiant priešingai būtų paneigiamas įstatymas. Teismas nelaikė aplinkybės - sunkios įmonės finansinės padėties - pagrindu atsakovą atleisti nuo prievolės sumokėti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką ieškovui. Kadangi ieškovas prašė priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo atleidimo iš darbo dienos iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo atsakovui dienos - 2012-06-21, todėl vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką teismas priteisė tvirta suma 4 531,92 Lt, skaičiuojant po 98,52 Lt už 46 darbo dienas.

9III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

10Apeliaciniu skundu atsakovas prašo pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo 2012-09-17 sprendimą ir, vadovaujantis DK 141 str. 3 d., ieškovui priteistą vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsikaityti laiką (netesybas) sumažinti iki fiksuotos 3 500 Lt sumos. Apeliantas, nesutikdamas su teismo sprendimo dalimi dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo už uždelstą atsikaityti laiką, nurodė, kad turi būti taikoma adekvati sankcija atsakovui ir vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsikaityti laiką mažinamas iki 3 500 Lt, atsižvelgiant į tokius motyvus:

111. Vidutinis darbo užmokestis už visą vėluojamą atsiskaityti laiką yra sankcija darbdaviui, t.y. bauda (netesybos), todėl remiantis CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str., yra pagrindas pripažinti netesybas neprotingai didelėmis ir jas mažinti vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais;

122. Teismas, taikydamas DK 141 str. 3 d., turėjo remtis vėlesniąja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika (LAT 2008-01-02 nutartis, c. b. Nr. 3K-3-82/2008, 2008-05-12 nutartis c. b. Nr. 3K-3-267/2008) dėl DK 141 str. 3 d. aiškinimo, ne tik šios normos aiškinimu, pateiktu c. b. Nr. 3K-3-523/2006 ir skirti atsakovui adekvačią sankciją (netesybas);

133. Vidutinis darbo užmokestis už visą vėluojamą atsiskaityti laiką (netesybos) turi būti mažinamos atsižvelgiant į šias aplinkybes: atsakovas atlyginimą ieškovui mokėjo laiku; atsakovas neginčija 3 144,53 Lt išeitinės išmokos, kuri taip pat yra sankcija atsakovui; vėlavimas atsiskaityti su ieškovu nėra tyčinis, su atsakovu laiku neatsiskaito užsakovai, daug atsakovo darbuotojų išėjo iš darbo, dėl ko pasidarė sudėtinga tinkamai ir laiku vykdyti rangos sutartis, užbaigti darbus, gauti už juos užmokestį bei atsiskaityti su darbuotojais; galimybių atsiskaityti su ieškovu nėra dėl objektyvių priežasčių, atsakovas turi laikinų finansinių sunkumų, jam iškelta restruktūrizavimo byla; nuo darbo sutarties nutraukimo su ieškovu (2012-04-18) iki teismo nutarties iškelti atsakovui restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo (2012-06-29), kuomet buvo sustabdytas atsakovo prievolių kreditoriams vykdymas, praėjo tik 2,5 mėnesio.

14Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašė teismo sprendimą palikti nepakeistą, apeliacinį skundą atmesti kaip nepagrįstą ir priteisti iš atsakovo advokato išlaidas už procesinių dokumentų parengimą. Atsiliepime ieškovas nurodė tokius motyvus:

151. Vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką negali būti prilygintas netesyboms. DK 141 str. 3 d. nuostata yra ne tik speciali CK 6.71 str.- 6.75 str. atžvilgiu, bet ir imperatyvi, todėl negali riboti ar paneigti darbdavio pareigos sumokėti atleistam darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką. CK 6.71 str.- 6.75 str. analogija remiantis negali būti mažinamas teismo priteistas 4 531,92 Lt vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką;

162. Apelianto nurodytoje LAT 2008-01-02 nutartyje, priimtoje c. b. Nr. 3K-3-82/2008, teigiama, kad jeigu su atleidžiamu darbuotoju neatsiskaitoma visiškai, tai vidutinio darbo užmokesčio už visą uždelsimo laiką išieškojimas laikomas adekvačia sankcija. Apeliantas savaip interpretuoja minėtą LAT nutartį;

173. Tai, kad atsakovas negali pilnai vykdyti savo įsipareigojimų pagal DK 141 str. 3 d., nesuteikia atsakovui pagrindo mažinti ieškovo atžvilgiu esančius įsipareigojimus. Priešingu atveju, patenkinus atsakovo reikalavimus, jis gautų naudos ieškovo ir kitų kreditorių sąskaita, o tai prieštarautų teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, būtų pažeisti darbuotojo, kaip silpnesnės darbo teisinių santykių šalies, teisėti interesai ir teisėtų lūkesčių principas.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Apeliacinis skundas netenkintinas.

20CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 329 str. 2, 3 d.). Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta.

21Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas K. U. dirbo UAB „Skirnuva“ pagal 2003-10-13 sudarytą darbo sutartį Nr. 1900 nuo 2003-10-14 iki 2012-04-18 ir iš darbo buvo atleistas pagal DK 128 straipsnio 1 dalį (b.l. 6-7, 31). Atsakovo išduotoje 2012-04-29 pažymoje Nr. B130 nurodyta, kad ieškovui neišmokėta 10 190,97 Lt, kur 1 585,19 Lt atostogų kompensacija, 3 144,53 Lt išeitinė pašalpa, o vidutinis vienos dienos ieškovo atlyginimas yra 98,52 Lt (b.l. 8). Atsakovui UAB „Skirnuva“ Kauno apygardos teismo 2012-06-21 nutartimi iškelta restruktūrizavimo byla (b.l. 23-25).

22Apeliantas neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies dėl 10 190,97 Lt neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo, tačiau nesutinka su priteistu vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką dydžiu. Jo nuomone, priteistas vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką turi būti sumažintas nuo 4 531,92 Lt iki 3 500 Lt, atsižvelgiant į sunkią atsakovo įmonės finansinę padėtį bei jos statusą.

23DK 141 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta darbdavio pareiga visiškai atsiskaityti su atleidžiamu darbuotoju jo atleidimo dieną. Kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką (DK 141 str. 3 d.). Formuodamas teismų praktiką dėl DK 141 straipsnio 3 dalies aiškinimo ir taikymo Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad DK 141 straipsnio 3 dalyje įtvirtinta darbdavio pareiga sumokėti vidutinį darbo užmokestį už uždelsimo laiką yra papildomas atleidžiamo darbuotojo teisių apsaugos svertas, jei darbdavys netinkamai vykdytų pareigą laiku atsiskaityti, šios normos paskirtis yra dvejopa: pirma, joje nustatytas kompensacinis mechanizmas, kuriuo yra kompensuojamas darbuotojui neišmokėtas darbo užmokestis ir kitos su darbo santykiais susijusios išmokos; antra – tai sankcija darbdaviui, kuris su atleidžiamu darbuotoju visiškai neatsiskaitė atleidimo dieną (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 26 d. nutartis civilinėje byloje I. G. v. AB „Vilniaus Vingis“, bylos Nr. 3K-3-70/2007; 2008 m. sausio 2 d. nutartis civilinėje byloje D. L. v. UAB „ Fleming baldai“, bylos Nr. 3K-3-82/2008; kt.). Nurodyti normos tikslai gali būti pasiekti tik tada, kai darbdaviui paskirta sankcija bus proporcinga padarytam teisės pažeidimui, nepažeis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principų. Taikant DK 141 straipsnio 3 dalį būtina atsižvelgti į DK 2, 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės principus; pagal darbuotojo (ieškovo) vidutinį darbo užmokestį apskaičiuota išmoka už uždelsimo atsiskaityti laiką teismo gali būti priteisiama sumažinta, jeigu jos priteisimas reikštų pernelyg didelę disproporciją, nepagrįstai didelį neadekvatumą tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, nebūtų suderinamas su DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintais darbo teisės principais, taip pat su proporcingumu, kaip bendruoju teisės principu ( pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys, priimtos civilinėse bylose Nr. 3K-3-365/2010; Nr. 3K-3-247/2011; Nr. 3K-3-179/2012 ir kt.).

24Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad kitų teisės šakų normos, įskaitant ir civilinius įstatymus (CK 1.1 str. 3 d., DK 1 str.), reglamentuojančios panašius santykius, gali būti taikomos tada, jeigu darbo teisės normose nėra tiesioginės normos, reglamentuojančios tam tikrą santykį ir jeigu negalima pritaikyti norminių darbo teisės aktų analogijos (DK 9 str.). Toks taikymas yra grindžiamas tuo, kad darbo teisė yra privatinės teisės šaka, kurioje numatytos specialiosios normos bendrųjų civilinės teisės normų atžvilgiu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-05-25 nutartis, c.b. Nr. 3K-3-235/2010). Kadangi sprendžiant dėl DK 141 straipsnio 3 dalyje numatyto vidutinio darbo užmokesčio už uždelsimo laiką dydžio, privaloma atsižvelgti į DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės principus, t.y. taikoma darbo teisės aktų analogiją, todėl nėra pagrindo vadovautis kitos civilinės teisės šakos (CK 6.71 str.- 6.75 str.) nuostatomis, reglamentuojančiomis netesybų mažinimą.

25ĮRĮ 8 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti įmonei restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą dienos yra sustabdomas netesybų ir palūkanų už visų įmonės prievolių, susidariusių iki teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą priėmimo dienos, skaičiavimas, išskyrus delspinigių už pavėluotai dėl darbdavio kaltės išmokėtą darbo užmokestį ir kitas su darbo santykiais susijusias išmokas skaičiavimą ir, jeigu sprendimas priimtas teismo nutartimi iškeliant restruktūrizavimo bylą, šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punkte nurodytus savanoriškus įmonės įsipareigojimus. Pagal šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 6 punktą savanoriški įmonės įsipareigojimai yra įsipareigojimai kreditoriams mokėti palūkanas už laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti įmonės restruktūrizavimo bylą įsiteisėjimo dienos iki teismo nutarties patvirtinti įmonės restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos. Atsižvelgiant į ĮRĮ 8 straipsnio 2 punkto nuostatas, vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsikaityti laiką skaičiavimas, atsakovui iškėlus restruktūrizavimo bylą, nėra stabdomas.

26Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas, parengiamojo teismo posėdžio metu patikslino ieškinį (b.l. 33-36) ir, atsižvelgdamas į tai, jog atsakovui yra iškelta restruktūrizavimo byla, sumažino reikalaujamą priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką, sutrumpino jo apskaičiavimo terminą iki nutarties atsakovui restruktūrizavimo bylą iškėlimo dienos (2012-06-21). Ieškovas atsisakė vidutinio darbo užmokesčio dalies, kurios dydis, skaičiuojant nuo 2012-06-22 iki pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dienos (2012-09-17) imtinai, sudarytų 6 009,72 Lt (98,52 Lt x 61 darbo diena), t.y. daugiau negu jam priteista suma, neskaitant uždelstos sumokėti vidutinio darbo užmokesčio dalies iki visiško atsiskaitymo. Pažymėtina, kad pirmosios instancijos teismo parengiamajame posėdyje atsakovas prašė skaičiuoti vidutinį darbo užmokestį iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos (2012-06-21) atsižvelgiant į jo finansinius sunkumus, kurie yra nurodyti apeliaciniame skunde (b.l. 34). Įvertinęs šias nustatytas aplinkybes bei atsakovo ieškovui laiku neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų su darbo santykiais susijusių išmokų sumą (10 190,97 Lt), apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad priteista iš atsakovo 4 531,92 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką suma, skaičiuojant vidutinį darbo užmokestį iki restruktūrizavimo bylos iškėlimo dienos, atitinka DK 2 ir 35 straipsniuose įtvirtintus darbo teisės principus, proporcingumo bei yra adekvati atsakovo padarytam teisės pažeidimui. Minėtos sumos mažinimas dar iki apelianto nurodyto 3 500 Lt dydžio reikštų pernelyg didelę disproporciją, nepagrįstą neadekvatumą tarp teisės pažeidimo ir sankcijos, pažeistų darbuotojo (ieškovo) socialine prasme silpnesnės darbo teisinių santykių šalies teisėtus interesus.

27Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismo sprendimas yra pagrįstas ir teisėtas, ir jo keisti apeliaciniame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo, todėl apeliacinis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

28Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas už atsiliepimo į apeliacinį skundą parengimą advokatui sumokėjo 100 Lt (b.l. 55,56) (CPK 178 str.). Apeliacinio skundo netenkinus, iš atsakovo ieškovui priteistinos ieškovo apeliacinės instancijos teisme turėtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti (CPK 88 str. 1 d. 6 p., 93 str. 1 d., 302 str.).

29Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

30Apeliacinio skundo netenkinti, Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. sprendimą palikti nepakeistą.

31Priteisti iš atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Skirnuva“ (į. k. 253663090, Naujoji g. 3, Alytus) ieškovo K. U. (a. k. ( - )) 100,00 Lt (vieną šimtą litų) išlaidų advokato pagalbai apmokėti apeliacinės instancijos teisme.

32Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėja Galina Blaževič apeliacine rašytinio proceso... 2. I. Ginčo esmė... 3. Ieškovas patikslintu ieškiniu prašė priteisti iš atsakovo 10 190,97 Lt... 4. Ieškovas nurodė, kad dirbo pas atsakovą nuo 2003-10-14 iki 2012-04-18 pagal... 5. Atsakovas sutiko su patikslintu ieškiniu iš dalies, nesutiko ieškovui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Alytaus rajono apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 17 d. sprendimu patikslintą... 8. Teismas nustatė, kad atsakovas nutraukė su ieškovu sudarytą darbo sutartį... 9. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 10. Apeliaciniu skundu atsakovas prašo pakeisti Alytaus rajono apylinkės teismo... 11. 1. Vidutinis darbo užmokestis už visą vėluojamą atsiskaityti laiką yra... 12. 2. Teismas, taikydamas DK 141 str. 3 d., turėjo remtis vėlesniąja Lietuvos... 13. 3. Vidutinis darbo užmokestis už visą vėluojamą atsiskaityti laiką... 14. Atsiliepime į apeliacinį skundą ieškovas prašė teismo sprendimą palikti... 15. 1. Vidutinis darbo užmokestis už uždelstą atsiskaityti laiką negali būti... 16. 2. Apelianto nurodytoje LAT 2008-01-02 nutartyje, priimtoje c. b. Nr.... 17. 3. Tai, kad atsakovas negali pilnai vykdyti savo įsipareigojimų pagal DK 141... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Apeliacinis skundas netenkintinas.... 20. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 21. Bylos duomenimis nustatyta, kad ieškovas K. U. dirbo UAB „Skirnuva“ pagal... 22. Apeliantas neginčija pirmosios instancijos teismo sprendimo dalies dėl 10... 23. DK 141 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta darbdavio pareiga visiškai atsiskaityti... 24. Teismų praktikoje vadovaujamasi nuostata, kad kitų teisės šakų normos,... 25. ĮRĮ 8 straipsnio 2 punkte nustatyta, kad nuo teismo nutarties iškelti... 26. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovas, parengiamojo teismo posėdžio metu... 27. Apeliacinės instancijos teismo nuomone, pirmosios instancijos teismo... 28. Byloje pateikti rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovas už atsiliepimo... 29. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 326 straipsnio 1 dalies 1... 30. Apeliacinio skundo netenkinti, Alytaus rajono apylinkės teismo 2012 m.... 31. Priteisti iš atsakovo restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės... 32. Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos....