Byla e2-52-743/2016
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Asta Vailionienė, rašytinio proceso tvarka civilinėje byloje pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovui Ž. S., tretiesiems asmenims Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, Veisiejų regioninio parko direkcijai, Lazdijų rajono savivaldybės administracijai dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

22015 m. lapkričio 18 d. sprendimu už akių Lazdijų rajono apylinkės teismas ieškovės ieškinį patenkino visiškai ir įpareigojo atsakovą Ž. S., a. k. ( - ) per du mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti statinį – lieptą (ilgis – 13,40 m, bendras plotas – 22,96 kv. m, aukštis ~ 1,90 m), pastatytą Dumblinio ežere, ties žemės sklypu (kadastrinis Nr. ( - )), Lazdijų r. ( - ), Ilgininkų hidrografiniame draustinyje, Veisiejų regioninio parko teritorijoje, bei sutvarkyti statybvietę. Atsakovui nustatytu terminu neįvykdžius šio įpareigojimo, suteikti teisę ieškovei, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, į. k. 288600210, atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovo.

32015 m. gruodžio 3 d. pareiškimu atsakovas Ž. S. prašo peržiūrėti šį sprendimą ir panaikinti. Pareiškimas grindžiamas šiais argumentais. Sprendimas priimtas už akių jam neįteikus procesinių dokumentų, su procesinių dokumentų įteikimu viešojo paskelbimo būdu nesutinka, nes nuolat šio puslapio netikrina. 2015 m. spalio 5 d. tapo tėvu, todėl į teismo posėdį atvykti nebūtų galėjęs. Sutinka, kad jam priklausančiame sklype Veisiejų regioninio parko teritorijoje, Lazdijų r. ( - ) (kadastrinis Nr. ( - )) yra lieptas, tačiau jis pastatytas senai, jo pastatymo metu šiam sklypui nebuvo nustatytos specialios žemės ir miško naudojimo sąlygos, todėl jis negali būti laikomas savavališka statyba. Pažymi, kad žemės sklypas priklauso dešimčiai bendrasavininkių, todėl turint vienam iš bendrasavininkių lieptą, kito liepto statyba negalima, tačiau ateityje planuoja šį žemės sklypą suskirstyti į atskiras dalis, todėl atsirastų galimybė lieptui šiame sklype likti. Prašo leisti išsaugoti lieptą.

4Ieškovė atsiliepime su atsakovo pateiktu pareiškimu nesutinka. Nurodo, kad atsakovui procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka, atsakovas atsiliepimo nepateikė, todėl pagrįstai priimtas sprendimas už akių. Atsakovas jokių įrodymų, galinčių turėti įtakos priimto sprendimo teisėtumui nepateikė, todėl jo prašymo tenkinti nėra pagrindo.

5Trečiasis asmuo Lazdijų rajono savivaldybės administracija prašo pareiškimą atmesti, nes sprendimui už akių panaikinti ir atnaujinti bylos nagrinėjimą nėra sąlygų, numatytų CPK 288 straipsnio 4 dalyje.

6Išnagrinėjęs pareiškimą, teismas panaikina sprendimą už akių ir atnaujina bylos nagrinėjimą, jeigu konstatuoja bent vieną iš šių aplinkybių; 1) šalies pareiškime nurodyti įrodymai gali turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui; 2) byloje negalėjo būti priimtas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 288 straipsnio 4 dalis).

7Atsakovui procesiniai dokumentai jo gyvenamosios vietos adresu siųsti 2015-08-20, 2015-09-08, 2015-09-23 procesiniai dokumentai išsiųsti ir jo darbo vietos adresu, tačiau procesiniai dokumentai grįžo neįteikti. Esant ieškinyje nurodytam prašymui, 2015 m. spalio 12 d. nutartimi nuspręsta procesinius dokumentus įteikti viešo paskelbimo būdu CPK 130 straipsnyje nustatyta tvarka, 2015 m. spalio 12 d. apie tai paskelbta specialiame interneto puslapyje www.teismai.lt. Atsakovas per teismo nustatytą 30 dienų terminą atsiliepimo nepateikė, o esant ieškinyje ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, remiantis CPK 285 straipsnio 1, 2 dalyje nustatyta tvarka, teismas galėjo priimti sprendimą už akių ir pagrindų sprendimą už akių panaikinti CPK 288 straipsnio 4 dalies 2 punktu nėra pagrindo. Aplinkybė, kad atsakovui 2015 m. spalio 7 d. gimė dukra, sprendžiant prašymą šioje dalyje, teisinės reikšmės neturi.

8Sprendžiant dėl CPK 288 straipsnio 4 dalies 1 punkte numatyto pagrindo, pažymėtina, kad pats atsakovas nenurodo datos, kada ginčo lieptas yra pastatytas. 2014 m. gruodžio 9 d. surašant savavališkos statybos aktą Nr. SSA-10-141209-00038-(14.12) nustatyta, kad lieptas pastatytas 2005 m. birželio mėnesį, šią aplinkybę patvirtina ir prie ieškovės atsiliepimo į pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo pridėti palydovo užfiksuoti ginčo vietos žemės vaizdai, iš kurių matyti, kad 2003 m. rugsėjo 23 d. ginčo liepto atsakovo sklype nebuvo, jis fiksuotas tik 2008 m. birželio 3 d. ir 2014 m. balandžio 23 d. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų paneigiančių šią aplinkybę, o jo pareiškime nurodoma aplinkybė apie siekį įteisinti liepto statybą 2005 m., pridėtas 2005 m. birželio 10 d. sutikimas šią ieškovės ieškinyje nurodomą aplinkybę tik patvirtina. Atsakovo tvirtinimas, kad lieptas pastatytas dar tuomet, kai žemės sklypui nebuvo nustatytos specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos yra nepagrįstas, nes šios sąlygos atsakovo žemės sklypui nustatytos dar 1998-05-12, o palydovo fiksuotas žemės vaizdas patvirtina, kad 2003 m. rugsėjo 23 d. ginčo liepto atsakovo sklype nebuvo. Įvertinus tai, atsakovo argumentai, kad lieptas nėra savavališka statyba, niekuo nepagrįsti, statybą leidžiančio dokumento atsakovas nepateikė. Atsakovas pripažįsta, kad jam kartu su kitais bendrasavininkais priklausančiame žemės sklype lieptas jau yra pastatytas, todėl antrojo liepto statyba, kaip ir nurodyta sprendime už akių, negalima (Saugomų teritorijų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 9 straipsnio 2 dalies 8 punktas, 13 straipsnio 3 dalis, Veisiejų regioninio parko apsaugos reglamento 21.2 punktas). Įvertinus tai, Teritorijų planavimo ir valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 1 punkte nurodyto sprendimo - leisti teisės aktų nustatyta tvarka parengti projektinę dokumentaciją ir, sumokėjus Statybos įstatymo 1 priede nustatytą įmoką už savavališkos statybos įteisinimą, gauti statybą leidžiantį dokumentą, išskyrus Statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalies 5 punkte nurodytą statybą leidžiantį dokumentą, tais atvejais, kai žemės sklype (teritorijoje), kuriame (kurioje) nustatyta savavališka statyba, tokios paskirties naujo statinio statyba yra galima arba tokie šio statinio rekonstravimo, remonto ar griovimo darbai yra galimi pagal galiojančius detaliuosius planus ar žemės valdos projektus (jeigu jie privalomi), taip pat bendruosius planus ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ir tokia statyba neprieštarauja imperatyviems aplinkos apsaugos, paveldosaugos, saugomų teritorijų apsaugos teisės aktų reikalavimams, - teismas priimti negalėjo. Atsakovo nurodoma teorinė galimybė atidalinti jo dalį žemės sklype ir taip įgyti teisę į liepto statybą, įvertinus Saugomų teritorijų įstatymo 31 straipsnio 10 dalyje įtvirtintus ribojimus dalinti žemės sklypus dalimis, taip pat nėra pakankamas pagrindas pripažinti ją galinčia turėti įtakos priimto sprendimo už akių teisėtumui ir pagrįstumui.

9Įvertinus aukščiau aptartus argumentus, atsakovo pareiškimas netenkintinas (CPK 288 straipsnio 3 dalies 1 punktas).

10Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 290, 291 straipsniais, teisėja

Nutarė

11Ž. S. pareiškimo panaikinti 2015 m. lapkričio 18 d. sprendimą už akių civilinėje byloje Nr. e2-770-743/2015, netenkinti.

12Dėl nutarties per septynias dienas nuo nutarties patvirtintos kopijos įteikimo dienos, gali būti duodamas atskirasis skundas Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai