Byla 2-279-233/2012
Dėl 1065,12 Lt skolos, delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės I. P

1Rokiškio rajono apylinkės teismo teisėja Irena Stulgienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį dėl 1065,12 Lt skolos, delspinigių, 5 procentų metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės I. P. ir

Nustatė

2Pateiktas ieškinys tenkintinas iš dalies.

3Ieškovo reikalavimai dėl 500 Lt skolos, 60 Lt palūkanų už naudojimąsi paskola laikytini pagrįstais ir priteistini iš atsakovės I. P. ieškovo UAB „4finance“ naudai (CK 6.873 str. 1 d. 6.874 str. 2 d.).

4Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 505,12 Lt delspinigių už 902 dienų laikotarpį. Nurodo, kad delspinigių dydis pagrįstas bendrųjų paskolos sutarties sąlygų 9.2 punktu, kur numatyta, kad už kiekvieną prievolės neįvykdymo dieną skaičiuojami 1 proc. dydžio nuo uždelstų mokėjimų delspinigiai. Ieškovas ieškinyje nurodė, kad savo nuožiūra delspinigių dydį nuo 1 procento sumažino iki 0,1 procento. Šioje dalyje parteiktas reikalavimas tenkintinas iš dalies

5Iš byloje esančių duomenų ir pateikto ieškinio taip pat matyti, kad tarp šalių sudaryta sutartis laikytina vartojimo sutartimi. Būtinybę užtikrinti vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, teisių ir teisėtų interesų apsaugą savo praktikoje ne kartą yra akcentavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, konstatuodamas, kad vartotojų gynimas yra prioritetinė valstybės ekonominės ir socialinės politikos dalis, o vartotojų teisių gynimas vertintinas kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai, todėl teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti netgi ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2001-04-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-475/2001; 2006-02-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2006; 2008-10-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2008).

6Atsižvelgiant į sutarties pobūdį, skolos dydį, priskaičiuotas palūkanas, laikytina, kad sandoryje numatyti 1 procento dydžio delspinigiai, kas sudaro net 365 procentus metinių palūkanų ir kreditoriaus skaičiuojami 0,1 procento dydžio delspinigiai, kas sudaro 36,5 procentų metinių palūkanų, pažeidžia LR CK 1.5 str. įtvirtintus teisingumo, protingumo, sąžiningumo principus, įtvirtina baudines netesybas ir sudaro pagrindą ieškovui nepagrįstai praturtėti.

7Nuo 2011-04-01 įsigaliojusio Vartojimo kredito įstatymo (2010-12-23 Nr. XI-1253; nuo 2012-01-01 galioja nauja įstatymo redakcija, priimta 2011-11-17 Nr. XI-1684) 11 str. 8 d. numato, kad pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną ir jokios kitos netesybos už vartojimo kredito sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomos. Nors šis įstatymas sutarties sudarymo metu dar negaliojo, tačiau teismas laiko, kad jame nurodyta maksimali delspinigių riba vertintina kaip orientacinė nagrinėjamos bylos kontekste ir byloje nesant duomenų, kad kreditoriaus nuostoliai yra didesni nei priteistinos netesybos, atsižvelgdamas tiek į kredito davėjo, tiek į kredito gavėjo teises bei teisėtus interesus, į paimtos paskolos sumą (500 Lt), remdamasis teisingumo bei protingumo kriterijais (LR CK 1.5 str.), teismas netesybų dydį mažina, jas skaičiuojant 0,05 proc. dydžio nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną (t.y. 18,25 procento metinių palūkanų). Esant nurodytoms aplinkybėms, ieškovo UAB „4finance“ reikalavimas dėl delspinigių priteisimo tenkintinas dalinai, sumažinant prašomą priteisti 505,12 Lt delspinigių sumą iki 252,56 Lt (560 Lt x 0,05% x 902 dienos = 252,56 Lt; CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

8Nuo bylos iškėlimo teisme dienos, t.y. 2012-02-15, iš atsakovės ieškovui priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

9Tenkinant ieškinį iš dalies (76,29 proc. visų reikalavimų), proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovės ieškovo naudai priteistini 53,40 Lt žyminio mokesčio ( CPK 93 str. 2 d).

10Likusioje dalyje ieškinys netenkintinas.

11Atsakovės prašymas priteistos sumos mokėjimą išdėstyti dalimis netenkintinas.

12Pagal Sodros duomenų bazės duomenis atsakovė per visą laiką nuo paskolos paėmimo iki ieškovo ieškinio pateikimo teismui dienos dirbo ( - ), kur gaudavo nuolatines pajamas, skolos suma nėra didelė, todėl laikytina turėjo realias galimybes grąžinti paskolą laiku, tačiau to nepadarė ir per trejus metus padengė tik 40 Lt palūkanų, todėl turi prisiimti su prievolės neįvykdymu susijusias pasekmes. Atsakovė kaip vienu iš argumentų prašymui dėl priteistinos sumos išdėstymo nurodė tai, kad finansinių sunkumų turi dėl jai nuosavybes teise priklausančio buto, už kurį komunalinių mokesčių nemokėjo jos buvęs sutuoktinis ir pateikė 2011-12-05 Panevėžio apygardos teismo sprendimą, tačiau iš jame esančių duomenų matyti, kad iš savo lėšų komunalinių mokesčių I. P. nemokėjo, o iš atsakovo V. P. priteistomis atsakovei sumomis turės būti dengiamos išlaidos komunalinių paslaugų tiekėjams, su kuriais nebuvo atsiskaityta. Atkreiptinas atsakovės dėmesys į tai, kad vykdymo procese šalims nedraudžiama sudaryti taikos sutartį (CPK 595 str.). Dėl išdėstyto laikytina, kad atsakovės prašymo tenkinimas dėl priteistinų iš jos sumų išdėstymo pažeistų kreditoriaus teisėtus interesus.

13Teismo turėtos bylinėjimosi išlaidos, susiję su procesinių dokumentų įteikimu 8,40 Lt yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru 2011-11-07 įsakymu Nr.1R-261/1K-355 nustatytą minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl lieka valstybei( CPK 88 str. 1 d. 3 p., 96 str. 6 d.).

14Vadovaudamasis išdėstytu ir Lietuvos Respublikos CPK 259str., 441 str. teismas

Nutarė

15ieškovo UAB “4finance“ ieškinį tenkinti dalinai.

16Priteisti iš atsakovės I. P., a.k. ( - ) 500 Lt negrąžintos paskolos, 60Lt palūkanų, 252,56 Lt delspinigių, 5 procentus metinių palūkanų nuo priteistos sumos nuo 2012-02-15 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 53,40 Lt bylinėjimosi išlaidų ieškovo UAB “4finance“ (į.k. 301881644) naudai.

17Likusioje dalyje pateikto ieškinio ir atsakovės prašymo dėl priteistinų sumų išdėstymo, netenkinti.

18Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Panevėžio apygardos teismui per Rokiškio rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai