Byla e2-540-440/2015
Dėl kompensacijos priteisimo

1Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija Valantienė, sekretoriaujant Sonatai Paplauskienei, dalyvaujant ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ atstovams A. L. ir advokatui V. S., atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“ atstovui T. R.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“ ieškinį atsakovei restruktūrizuojamai uždarajai akcinei bendrovei „Žemda“ dėl kompensacijos priteisimo.

3Teismas išnagrinėjęs bylą

Nustatė

4Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Kelmės vanduo“ kreipėsi su ieškiniu į teismą dokumentinio proceso tvarka, prašydama priteisti iš atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės (toliau – RUAB) „Žemda“ 725960,00 Lt ( 210252,55 Eur) kompensaciją dėl darbų neatlikimo iki sutarto termino, 6 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011-07-07 šalys pasirašė rangos sutartį Nr. B8-25 „Vandentvarkos ūkio plėtra Užventyje, Užvenčio nuotekų valyklos statyba“. Sutarties suma (be PVM) buvo nustatyta 5878215,00 Lt. Šalių sutarta kompensacija už neužbaigtus darbus iki darbų užbaigimo datos buvo nustatyta 0,05% nuo priimtos sutarties sumos (be PVM) už kiekvieną praleistą dieną. Nustatytas sutarties galiojimo terminas - 36 mėnesiai. Pažymėjo, kad atsakovei siuntė daugkartinius priminimus, kad yra atsiliekama nuo darbų grafiko, ragino imtis priemonių tam atsilikimui sumažinti, įspėjo, kad neatlikus darbų laiku bus taikomos Lietuvos Respublikos įstatymuose bei sutartyje nurodytos nuobaudos. 2013-07-12 ir 2013-10-14 šalys pasirašė susitarimus Nr. 1 ir Nr. 2 prie sutarties, kuriais sutarties galiojimo terminas atitinkamai pratęstas iki 41 mėnesio. Galutinis sutarties įvykdymo terminas suėjo 2013-07-07, o atsakovė darbus pabaigė 2014-07-11. Pagal sutartyje nustatytą kompensacijos dydį už kiekvieną pradelstą dieną, atsižvelgus į sutartyje numatytą maksimalų kompensacijos dydį, paskaičiavus bendrą kompensacijos dydį buvo gauta 725960,17 Lt ( 210252,55 Eur) dydžio suma, kurios ir yra reikalaujama iš atsakovės.

52014-10-29 Šiaulių apygardos teismui priėmus preliminarų sprendimą ir tenkinus ieškinio reikalavimus iš atsakovės RUAB „Žemda“ buvo gauti prieštaravimai, kurie teismo priimti.

6Atsakovė prieštaravimuose nurodė, kad nesutinka su teismo priimtu preliminariu sprendimu. Nurodė, kad šalys nustatė ir sutarties Bendrųjų sąlygų 8.7 punkte, numatė, jog 0,05 proc. dydžio nuo priimtos sutarties sumos netesybų (delspinigių) skaičiavimas pradedamas, jeigu darbai neužbaigiami iki darbų užbaigimo datos. Konkrečioje situacijoje pagal sutartį, įskaitant papildomą susitarimą prie sutarties Nr. 1 ir 2013-09-30 rangos sutarties pakeitimą Nr. 2 atsakovės darbai turėjo būti atlikti iki 2013-11-05. 2013-11-05 ieškovė raštu Nr. S-290 informavo atsakovę apie pradedamas skaičiuoti netesybas. Nors darbai turėjo būti atlikti iki 2013 m. lapkričio 5 d., jie buvo užbaigti 2014 m. liepos 11 d. Pažymėjo, kad netesybų (delspinigių) skaičiavimas ir ieškinio senaties terminas prasidėjo 2013-11-05. Ieškinys byloje pareikštas 2014 10-17, todėl yra pagrindas taikyti LR CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytą sutrumpintą ieškinio senaties terminą. Teismas nepagrįstai tenkino ieškovės reikalavimą pilna apimtimi ir priteisė delspinigius (kompensaciją) už laikotarpį iki 2014 m. balandžio 16 d. (LR CK 1.131 straipsnio 1 dalis) Atsižvelgiant į nuoseklią kasacinio teismo praktiką, atsakovei reikalaujant, turi būti taikoma ieškinio senatis, delspinigius (kompensaciją už uždelsimą) skaičiuojant tik už laikotarpį, ne ilgesnį nei šeši mėnesiai iki ieškovo kreipimosi į teismą dienos. Ieškinio senaties terminas prasidėjo nuo prievolės įvykdymo termino pasibaigimo – 2013-11-05. Taigi ieškovas, atsižvelgiant į ieškinio pareiškimo dieną, turi teisę reikalauti delspinigių (kompensacijos už uždelsimą) tik už laikotarpį nuo 2014-04-16 iki 2014-07-11. Byloje atsakovė nekelia ginčo, kad pagal sutartį atliekami darbai buvo baigti vėliau, nei šalių sutarta. Tačiau nesutinka, kad tik jo vieno veiksmų (ar neveikimo) pasekmėje buvo vėluojama priduoti statybos darbų objektą valstybinei statybos užbaigimo komisijai. Atsakovės įsitikinimu, atitinkamas uždelsimas buvo sąlygotas dėl rangovo ir užsakovo abipusių veiksmų. Todėl, teismas kaltu dėl baigimo laiko uždelsimo pripažindamas tik rangovą, priėmė neteisėtą sprendimą. Baigimo laiko uždelsimui tiesioginės įtakos turėjo ir paties užsakovo netinkamas elgesys, uždelstas užsakovės atsakomybei priskirtino techninio projekto sprendinių taisymas. Atsakovės įsitikinimu, netesybos turėtų būti mažinamos, kadangi rangovo prievolė iš dalies buvo įvykdyta, nuo 2014-04-16 iki 2014-07-11, neatliktų darbų likutis pagal suvestinį atliktų darbų aktą Nr. 11 sudarė tik kone 4,67 proc. visų sutarties darbų. Papildomai, vien tik reikalaujamų priteisti netesybų dydis 725960,17 Lt ( 210252,55 Eur) vertinant jį su neįvykdytos prievolės dydžiu, paskutinio atliktų darbų akto Nr. 11 vertė sudarė tik 274852,75 Lt ( 79602,86 Eur) iš priimtos sutarties sumos 5878215,00 Lt, ( 1702448, 74 Eur) sudaro pagrindą pripažinti šalių sutartyje nustatytų netesybų (kompensacijos už uždelsimą) dydį aiškiai per didelį, todėl būtina jį mažinti, skaičiuojant ne nuo priimtos sutarties sumos, o nuo laiku neatliktų darbų. Sutartyje nustatyti 0,05 procentų dydžio delspinigiai už kiekvieną kalendorinę dieną sudaro net 18,25 proc. dydžio delspinigius už kalendorinius metus ir laikytini aiškiai per dideliais lyginant su laiku neįvykdytos rangovo prievolės dalimi (4,67 proc.). 2014-10-29 priimtą preliminarų sprendimą prašo panaikinti ir ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei taikyti ieškinio senatį. Nepatenkinus pirmojo reikalavimo pilna apimtimi, sumažinti taikytą delspinigių (kompensacijos už uždelsimą) sumą.

7Ieškovė atsiliepime į prieštaravimus nurodė, kad su pateiktais prieštaravimais nesutinka. Nurodė, kad iš esmės atsakovė prašo pakeisti tarp šalių sudarytos Rangos sutarties Nr. B8-25 sąlygas dalyje dėl nustatytos kompensacijos dėl darbų uždelsimo dydžio. Atsakovo prašymai prieštarauja ne tik Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) normoms, tačiau prieštarauja ir lygiateisiškumo, skaidrumo principams. Viešųjų pirkimų principų pažeidimai galimi tiek nustatant konkurso sąlygas, tiek vykdant pirkimo procedūras (pvz., aiškinant sąlygų turinį), tiek vertinant tiekėjų pasiūlymus, tiek sudarant viešojo pirkimo sutartį bei ją vykdant. Pakeitus atsakovės prašomą sutarties sąlygą dėl kompensacijos dydžio lygiateisiškumo bei skaidrumo, minėti principai būtų pažeisti, o tai yra draudžiama imperatyvių įstatymo normų. VPĮ 18 straipsnio 3 dalis įtvirtinta, kad sudarant pirkimo sutartį, joje negali būti keičiama laimėjusio tiekėjo pasiūlymo kaina, derybų protokole ar po derybų pateiktame galutiniame pasiūlyme užfiksuota galutinė derybų kaina ir pirkimo dokumentuose bei pasiūlyme nustatytos pirkimo sąlygos, įskaitant ir sankcijas (baudas ar delspinigius už laiku neatliktus darbus ir pan.). To paties straipsnio 8 dalyje įtvirtinta, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Ginčijamo Konkurso sąlygos buvo aiškios, nedviprasmiškos ir vienodai taikomos visiems subjektams. Atsakovė yra juridinis asmuo, kuriai yra taikomi didesni atidumo, atsakomybės ir kiti reikalavimai, taigi pasirašydamas sutartį jis turėjo susipažinti ir susipažino su sutarties nuostatomis, įvertinti savo galimybes įvykdyti prisiimtinas prievoles, todėl atsakovė žinojo, kokiomis sąlygomis sutartis yra pasirašoma ir dabartinėje situacijoje, kai jai visgi tenka mokėti kompensaciją, atsakovė negali reikalauti keisti sutarties sąlygas ir sumažinti kompensacijos dydį vien tik dėl to, kad ji laiku neįvykdė sutartimi prisiimtų prievolių. Nurodė, kad atsakovė prieštaravimuose nepareiškia vieningos pozicijos, nuo kada delspinigiai turėtų būti skaičiuojami – vienoje vietoje teigia, kad tas terminas prasidėjo 2013 m. lapkričio 6 d., kitoje vietoje jau teigia, kad terminas prasidėjo 2014 m. balandžio 16 d. Dėl 2013 m. lapkričio 6 d. prasidedančio termino klausimų nekyla, nes tai yra įtvirtinta sutartyje ir jos prieduose ir tokia data parinkta remiantis sutarties nuostatomis . Nurodė, kad atsakovė nepagrįstai teigia, kad už vandentiekio, nuotekų tinklų ir siurblinių statybos darbų projektavimą buvo atsakinga ieškovė, taip pat, kad atsakovė pasirašydama sutartį įsipareigojo savo rizika ir jėgomis suprojektuoti tik nuotekų valyklos statybos darbus. Ieškovė taip pat nesutinka su atsakovės teiginiais, kad reikalaujamų priteisti netesybų dydis, vertinant jį su neįvykdytos prievolės dydžiu, yra pagrindas pripažinti sutartimi nustatytos kompensacijos dydį aiškiai per dideliu ir kompensacijos dydį, jos nuomone, reikėtų skaičiuoti ne nuo priimtos sutarties sumos, o nuo laiku neatliktų darbų sumos. Ieškovė nurodė, kad atsakovės argumentai dėl sutarties sąlygų pakeitimo ir kompensacijos dydžio mažinimo nepagrįsti nes prieštarauja imperatyvioms teisės normoms. Pažymėjo, kad ginčas yra kilęs iš viešųjų pirkimų teisinių santykių, susijęs su viešuoju interesu.

8Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai ieškinį palaikė ieškinyje ir atsiliepime į prieštaravimus nurodytais motyvais, prašė preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Dėl prašymo taikyti senatį, papildomai nurodė, kad terminas senaties nėra praleistas, darbus buvo vėluojama atlikti ir darbai buvo atlikti tik 2014-07-11. Nors siekiant, kad nebūtų nutrauktas finansavimas buvo pratęstas terminas dėl finansavimo, techninės priežiūros, bet darbų užbaigimo sutartis nebuvo tęsiama. Nurodė, kad dėl laiku nebaigtų darbų patyrė nuostolius. Metus laiko negavo iš gyventojų apie 1121 Eur pajamų kas mėnesį, be to Gamtos apsaugos komitetas uždarė valymo įrenginius dėl ko patyrė 25000,00 Eur nuostolių, taip pat vienas verslininkas nesulaukė paslaugų, pasistatė savo valymo įrenginius ir dėl to iškovė neteko po 400,00 Eur pajamų kas mėnesį. Nurodė, kad duomenų patvirtinančių šias aplinkybes į bylą nepateikė. Priduodant objektą buvo nustatyta neatitikimų tarp techninio projekto ir atliktų darbų, reikėjo tikslinti techninį projektą. Dėl RUAB „ Žemda“ veiksmų nebuvo galima priduoti objekto, visos aplinkybės yra fiksuotos dokumentuose.

9Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas su ieškiniu ir ieškovės atstovo išsakytais argumentais nesutiko prieštaravimuose nurodytais motyvais, prašė preliminarų sprendimą panaikinti ir ieškovės ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei atlyginti bylinėjimosi išlaidas. Papildomai nurodė, kad dėl pratęsto termino darbai turėjo būti baigti 2013-11-05, neneigia, kad darbus baigė 2014-07-11. Šešių menesių senaties terminas skaičiuotinas nuo kreipimosi į teismą dienos 2014-10-17, todėl ieškovas teisę reikalauti kompensacijos gali tik už laikotarpį nuo 2014-04-16 iki 2014-07-11. Taip pat nurodė, kad byloje nėra pateikta duomenų, kad dėl pavėluoto sutarties vykdymo ieškovas būtų patyręs nuostolių, ar kitų neigiamų padarinių, ieškovas neįrodinėjo nuostolių dydžio, tokiu atveju palikus galioti preliminarų sprendimą ta pačia apimtimi būtų pažeisti teisingumo, protingumo, sąžiningumo principai.

10Preliminarus sprendimas keistinas. Ieškinys tenkintinas iš dalies.

11Bylos duomenimis ieškovė ir atsakovė 2011-07-07 sudarė Vandentvarkos ūkio plėtros Užventyje, Užvenčio nuotekų valyklos statybos rangos sutartį Nr. B8-25, pagal kurią atsakovė (rangovas – pagrindinis jungtinės veiklos partneris) įsipareigojo ieškovei (užsakovui - perkančiajai organizacijai) už sutarties kainą, kurią užsakovas sumokės rangovui, tinkamai atlikti ir laiku užbaigti darbus pagal šią sutartį ir per nustatytą laikotarpį ištaisyti visus defektus, laikantis sutarties nuostatų, o užsakovas įsipareigojo sumokėti sutarties kainą rangovui, už tinkamai atliktus ir laiku užbaigtus, sutartyje numatytus darbus. Iš sutarties turinio matyti, kad šalių susitarta sutarties suma sudarė 5878215,00 Lt be PVM, numatytas sutarties galiojimo terminas 36 mėnesiai. Iš pasiūlymo priedo Nr. 1.1 matyti, kad šalys susitarė, kad neužbaigus darbų iki darbų užbaigimo datos, kompensacija dėl darbų uždelsimo sudarys 0,05 procentus nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Sutarta didžiausia kompensacijos dėl uždelsimo suma – 15 procentų nuo priimtos sutarties sumos. Iš 2013-07-12 šalių susitarimo Nr. 1 dėl „Vandentvarkos ūkio plėtra Užventyje, Užvenčio nuotekų valyklos statyba“ rangos sutarties Nr. B8-25 matyti, kad šalys susitarė pakeisti sutarties galiojimo terminą iki 40 mėnesių. Iš 2013-10-04 šalių susitarimo Nr. 2 matyti, kad šalys susitarė pakeisti rangos sutarties galiojimo terminą iki 41 mėnesio. Iš ieškovės nurodytų aplinkybių matyti, kad galutinis sutarties įvykdymo terminas suėjo 2013-06-07, o atsakovė darbus baigė 2014-07-11. Iš FIDIC inžinieriaus D. R. 2014-07-14 rašto matyti, kad kompensacija už darbų uždelsimą paskaičiuota už 247 kalendorines dienas ir sudaro 725960,17 Lt. Iš ieškovės pranešimo atsakovei matyti, kad 2014-07-17 ieškovė kreipėsi į atsakovę su prašymu į ieškovės sąskaitą pervesti paskaičiuotą 725960,17 Lt kompensaciją dėl darbų atlikimo (5878215,00 Lt x 0,05 proc. = 2939,11 Lt x 247 dienos = 725960,17 Lt). Iš 2014-08-11 atsakovės rašto UAB „Evikta“ FIDIC inžinieriui ir ieškovei matyti, kad atsakovė sutinka, kad sutartyje nustatytas darbų užbaigimo laikas buvo uždelstas, tačiau mano, kad kompensacija už uždelsimą yra akivaizdžiai per didelė bei neatitinka ieškovės galimai realiai patirtų nuostolių. 2014-11-18 atsakovė kartu su prieštaravimais pateikė papildomus dokumentus : 2014-07-16 atliktų darbų aktą Nr. 11 ir suvestinį (supaprastintą) atliktų darbų aktą Nr. 11, 2014-06-09 bendrosios ekspertizės aktą Nr. 12-019-1, 2014-03-06 papildomą projektavimo užduotį, 2014-01-14 raštą Nr. 2D-660-( 19.38) dėl statinio statybos užbaigimo, 2014-01-14 raštą Nr. S-K-8 dėl statybos užbaigimo akto pasirašymo, 2014-01-13 raštą Nr. S1-3-1 dėl statinio patikrinimo, 2014-01-13 statinio patikrinimo aktą Nr. SPA-3-1; 2013-10-18 ir 2013-12-02 statybos darbų perdavimo statytojui aktus, ieškovo 2014-04-30 Nr. S-82, 2014-07-17 Nr. S-121 raštus dėl kompensacijos, Fidic inžinieriaus raštus 2014-01-07 Nr. 4, 2014-02-03 Nr. 37, 2014-07-14 Nr. 175, 2012-05-15 raštą Nr. S-12/05-15 Ž, 2013-09-30 Rangos sutarties Nr. B8-25 „ Vandentvarkos ūkio plėtra Užventyje, Užvenčio nuotekų valyklos statyba“ pakeitimas Nr. 2.

12Rangos sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – LR CK) 6.644 straipsnio 1 dalis). Rangos sutartyje nustatoma darbų pradžia ir pabaiga. Šalys taip pat gali nustatyti atskirų darbų atlikimo terminus (tarpiniai terminai) (LR CK 6.652 straipsnis). Rangos sutarties sudarymą bei konkrečius reikalavimus rangos sutarties dalykui, visų pirma, lemia užsakovo poreikis gauti darbo rezultatą. Statybos rangos sutartys iš kitų rangos sutarčių išskiriamos pagal savo dalyką – tai sutartys dėl statinių statymo ar kitų statybos darbų atlikimo (LR CK 6.681 straipsnis). Iš statybos rangos kylantiems santykiams, kaip specialiosios, prioritetiškai taikomos LR CK 6.681–6.699 straipsnių normos, bendrosios rangos sutarties nuostatos – tiek, kiek jos neprieštarauja specialiosioms bei jų nereglamentuotiems klausimams. Vadovaujantis LR CK 6.189 straipsnio 1 dalimi, teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią. Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai (LR CK 6.200 straipsnio 1 dalis). Pagrindinis civilinių santykių principas – sutarties laisvės principas – lemia, kad derybos dėl sutarties sudarymo gali būti bet kada nutrauktos. Pagal LR CK 6.256 straipsnio 1 dalį, kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. LR CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, – vadovaujantis protingumo kriterijais. LR CK 6.63 straipsnio 1 dalies 1 punktas numato, kad skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, jeigu neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos, skolininkas pažeidžia prievolės įvykdymo terminą.

13LR CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas, suteikiantis asmenims, sudarantiems sutartis, teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas, taip pat sudaryti ir LR CK nenustatytas sutartis, jeigu tai neprieštarauja įstatymams. Sutarties laisvės principas taip pat reiškia, kad civilinių teisinių santykių subjektai patys sprendžia, kokią konkrečią sutartį sudaryti su pasirinktu asmeniu arba jos nesudaryti. Be to, šalys, sudarydamos sutartį, turi teisę susitarti dėl jos sąlygų, t. y. nustatyti jos turinį bei formą, išskyrus atvejus, kai tam tikras sutarties sąlygas ar jos turinį nustato imperatyviosios teisės normos arba tam tikrų sąlygų reikalauja gera moralė, viešoji tvarka ar teisės principai. Sprendžiant dėl iš šalių sudarytos sutarties kylančių įsipareigojimų vykdymo ir šalių atsakomybės pagal sutartį, visų pirma turi būti vadovaujamasi sutarties nuostatomis, kiek jos neprieštarauja imperatyviosioms įstatymų normoms, ir tik tada, jeigu tam tikras klausimas šalių neaptartas, turi būti vadovaujamasi LR CK įtvirtintu teisiniu reglamentavimu.

14Atsakovė pareiškė prašymą panaikinti 2014 m. spalio 29 d. priimtą preliminarų sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą bei taikyti ieškinio senatį. Nurodė, kad neneigia, kad darbai turėjo būti atlikti iki 2013 m. lapkričio 5 d., kad buvo užbaigti 2014 m. liepos 11 d. Netesybų (delspinigių) skaičiavimas ir ieškinio senaties terminas prasidėjo 2013 m. lapkričio 6 d. Ieškinys byloje pareikštas 2014 m. spalio 17 d., todėl yra pagrindas taikyti LR CK 1.125 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytą sutrumpintą ieškinio senaties terminą. Nurodė, kad teismas nepagrįstai tenkino ieškovo reikalavimą pilna apimtimi ir priteisė delspinigius (kompensaciją) už laikotarpį iki 2014 m. balandžio 16 d. (LR CK 1.131 straipsnio 1 dalis) Delspinigiai (kompensacija už uždelsimą) skaičiuotini tik už laikotarpį, ne ilgesnį nei šeši mėnesiai iki ieškovo kreipimosi į teismą dienos. Ieškinio senaties terminas prasidėjo nuo prievolės įvykdymo termino pasibaigimo - 2013 m. lapkričio 5 d. , todėl ieškovė , atsižvelgiant į ieškinio pareiškimo dieną, turi teisę reikalauti delspinigių (kompensacijos už uždelsimą) tik už laikotarpį nuo 2014 m. balandžio 16 d. iki 2014 m. liepos 11 d. Ieškovės vertinimu senaties terminas nėra praleistas . Galutinis sutarties įvykdymo terminas suėjo 2013-07-07, o atsakovė darbus pabaigė 2014-07-11. Ieškovė su ieškiniu į teismą kreipėsi 2014-10-14. Atsižvelgiant į byloje pateiktus duomenis atsakovė uždelsė 398 dienas, ieškovė pagal pateiktus paskaičiavimus prašo priteisti už 247 dienas, skaičiuodama nuo sutarties sumos 5878215,00 Lt ( 1702448,74 Eur) kas sudaro 725960,17 Lt ( 210252,55 Eur).

15Bendroji taisyklė, reglamentuojanti ieškinio senaties termino pradžią, įtvirtinta LR CK 1.127 straipsnio 1 dalyje, kur nustatyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Pagal LR CK 1.131 straipsnio 1 dalies nuostatą, ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti. Jeigu teismas pripažįsta, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujintas. Taigi, jei kita ginčo šalis reikalauja taikyti ieškinio senatį (LR CK 1.126 straipsnio 2 dalis), ieškinio reikalavimus teismas nagrinėja iš esmės nustatęs, ar šis terminas nepraleistas arba, jei praleistas, ar nėra pagrindo jį atnaujinti. Pažymėtina, kad Kasacinis teismas ne kartą yra nurodęs, kad, siekiant sudaryti sąlygas sukurti stabilius civilinius teisinius santykius, ieškinio senatį reikia taikyti ne mechaniškai, nes tai būtų nesuderinama su teismo pareiga vykdyti teisingumą, o atsižvelgiant į įvairias aplinkybes – šalių elgesį, jų aktyvumą, jų ginamos vertybės svarbą, lyginant ją su būtinybe remtis ieškinio senaties instituto normomis ( pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. birželio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-265/2009, 2012 m. rugpjūčio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-393/2012, 2013 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-234/2013). Įstatymas sukuria prielaidas, net ir nustačius, kad ieškinio senatį šalis praleido, ginti pažeistąją teisę, LR CK 131 straipsnio 2 dalis nustato, jog teismui pripažinus, kad ieškinio senaties terminas praleistas dėl svarbios priežasties, pažeistoji teisė turi būti ginama, o praleistas ieškinio senaties terminas atnaujinamas. Įstatymų leidėjas yra nustatęs, kad netesybos pradedamos skaičiuoti tada, kai skolininkas prievolės neįvykdo arba įvykdo netinkamai (LR CK 6.71 straipsnio 1 dalis). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (LR CK 6.205 straipsnis). Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad kreditoriaus teisė reikalauti palūkanų išlieka iki visiško prievolės įvykdymo (LR CK 6.37 straipsnio 2 dalis), tačiau ne daugiau kaip iki ieškinio senaties termino pabaigos (LR CK 1.125 straipsnio 9 dalis), jeigu atsakovas reikalauja taikyti ieškinio senatį. Kasacinis teismas ne kartą pažymėjęs, kad reikalavimams priteisti delspinigius pareikšti nustatytas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas skaičiuojamas nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo kiekvienai praleistai dienai (arba kitam sutartyje numatytam laikotarpiui) atskirai, todėl už paskutiniuosius šešis mėnesius iki ieškinio dėl delspinigių išieškojimo pareiškimo delspinigiai gali būti priteisiami, nors ieškinys pareikštas praėjus daugiau kaip šešiems mėnesiams nuo pagrindinės prievolės įvykdymo termino pažeidimo, nes tokiam reikalavimui pareikšti ieškinio senaties terminas nėra pasibaigęs. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. gruodžio 20 d. Lietuvos Respublikos teismų praktikos, taikant ieškinio senatį reglamentuojančias įstatymų normas, apibendrinimo apžvalga). Atsižvelgiant į konkrečias byloje nustatytas faktines aplinkybes, įvertinus šalių argumentus, įstatymo nuostatas, atsakovės reikalavimas taikyti ieškinio senatį nepagrįstas.

16Atsakovė pareiškė prašymą netenkinus reikalavimo taikyti ieškinio senatį sumažinti taikytą delspinigių (kompensacijos už uždelsimą) sumą. Nurodė, kad nors sutinka, kad pagal sutartį darbai buvo baigti vėliau, nei šalių sutarta, tačiau ne tik dėl vienos atsakovės kaltės bet ir ieškovės veiksmų buvo vėluojama priduoti statybos darbų objektą valstybinei statybos užbaigimo komisijai. Darbai buvo nepriduoti dėl uždelsto ieškovės techninio projekto sprendinių taisymo, ieškovė delsė net keturis mėnesius. Be to atsakovės prievolė iš dalies buvo įvykdyta, neatliktų darbų likutis sudarė tik apie 4,67 proc. visų sutarties darbų. Be to mano, kad kompensacija skaičiuotina ne nuo sutarties sumos 5878215,00 Lt, ( 1702448, 74 Eur) o nuo neįvykdytos prievolės dydžio 274852,75 Lt ( 79602,86 Eur) ir vadovaujantis protingumo, sąžiningumo, teisingumo principais mažintina. Taip pat nurodė, kad byloje nėra pateikta duomenų, kad dėl pavėluoto sutarties vykdymo ieškovė būtų patyrusi nuostolių, ar kitų neigiamų padarinių, ieškovė neįrodinėjo nuostolių dydžio.

17Ieškovė nesutiko su atsakovės argumentais nurodė, kad VPĮ nuostatos numato, kad pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Nurodo, kad Konkurso sąlygos buvo aiškios, nedviprasmiškos ir vienodai taikomos visiems subjektams. Atsakovė yra juridinis asmuo, kuriai yra taikomi didesni atidumo, atsakomybės ir kiti reikalavimai, taigi pasirašydamas sutartį jis turėjo susipažinti ir susipažino su sutarties nuostatomis, turėjo įvertinti savo galimybes įvykdyti prisiimtinas prievoles. Nesutinka, kad dėl darbų vėlavimo yra ir ieškovės kaltės. Ieškovė nurodė, kad projekto koregavimas buvo reikalingas tik dėl atsakovės veiksmų, nes dėl atsakovės darbų neatitikimo nebuvo galima priduoti objekto. Atsakovės argumentai dėl sutarties sąlygų pakeitimo ir kompensacijos dydžio mažinimo nepagrįsti nes prieštarauja imperatyvioms teisės normoms.

18Teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos netesybos nėra neprotingai didelės. Netesybos gali būti mažinamos tiek esant skolininko prašymui, tiek jo nesant. Teisėjų kolegija pažymi, kad netesybų mažinimas iš principo galimas ir viešojo pirkimo sutarties atveju. Viešojo pirkimo sutarties nekeičiamumo tikslams per se neprieštarauja netesybų mažinimas dėl per didelio jų dydžio, palyginus jį su kreditoriaus patirtais nuostoliais. Vis dėlto, sprendžiant dėl netesybų dydžio, atsižvelgtina į viešojo pirkimo sutarties pobūdį, vertinant tiekėjo veiksmus pirkimo procedūrose, netesybų dydžio išviešinimo aplinkybę iki sutarties sudarymo (ar iš sutarties projekto ar pirkimo sąlygų buvo aiškus jų dydis) ir pan. Pažymėtina, kad teismai ginčuose, patenkančiuose į VPĮ taikymo sritį, inter alia dėl jų svarbos, taip pat turi teisę ex officio spręsti dėl perkančiosios organizacijos veiksmų teisėtumo, pasisakyti dėl jų padarinių ir pan., net jei tai nebuvo šalių nesutarimo objektas nors viešojo pirkimo sutartims dėl jų daugiašališkumo pobūdžio (dėl sutarties paprastai tarpusavyje varžosi keli ūkio subjektai) taikomi jų keitimo apribojimai, tačiau jie nėra tokie griežti, kad reikštų absoliutų draudimą keisti viešojo pirkimo sutarčių nuostatas (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. lapkričio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-562/2013)

19Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad 2013-09-30 Rangos sutarties Nr. B8-25 „ Vandentvarkos ūkio plėtra Užventyje, Užvenčio nuotekų valyklos statyba“ pakeitimu Nr. 2 darbų baigimo terminas pratęstas iki 2013-11-05. 2014-07-16 atliktų darbų aktas Nr. 11 patvirtina, kad darbai buvo atlikti 2014-07-11. Įvertinus byloje pateiktus duomenis, nustatytas faktines aplinkybes, atsakovės nurodytas aplinkybes dėl konkrečių atsakovės veiksmų, delsimo, įvertinus ieškovės argumentus nėra pagrindo išvadai, kad darbus atlikti buvo vėluojama dėl pačios ieškovės kaltės. Jei ir vertinti, kad tam galėjo turėti įtakos ir ieškovės veiksmai, nepaneigtos byloje nustatytos aplinkybės, kad atsakovė netinkamai vykdė sutartyje nustatytas pareigas – sutarties neįvykdė iki nustatyto termino, tuo pažeisdama sutartinę prievolę ( LR CK 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalis, 6.260 straipsnio 1 dalis). Konkrečiu atveju teismui nėra pagrindo vertinti, kad atsakovei sutarties turinys, jos vykdymo sąlygos buvo nežinomos ar nesuprantamos. 2011-07-07 šalys pasirašė rangos sutartį Nr. B8-25 „Vandentvarkos ūkio plėtra Užventyje, Užvenčio nuotekų valyklos statyba“. Sutarties suma buvo nustatyta 5878215,00 Lt. Šalių sutarta kompensacija už neužbaigtus darbus iki darbų užbaigimo datos buvo nustatyta 0,05% nuo priimtos sutarties sumos už kiekvieną praleistą dieną. Rangos sutartis sudaryta ir pasirašyta abiejų šalių valia, šalys yra verslininkai, kuriems keliami didesni atidumo ir rūpestingumo reikalavimai dėl galinčių kilti pasekmių sutarties netinkamo vykdymo ar nevykdymo atveju. Atsakovės argumentai, kad netesybos turėtų būti mažinamos, kadangi neatliktų darbų likutis sudarė tik kone 4,67 proc. visų sutarties darbų ir skaičiuojamos atsižvelgiant į neįvykdytos prievolės dydį, paskutinio atliktų darbų akto Nr. 11 vertę, kuri sudarė tik 274852,75 Lt ( 79602,86 Eur) visiškai nepagrįsti. Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais (LR CK 6.38 straipsnis). Vykdydamos sutartį, šalys privalo bendradarbiauti ir kooperuotis (CK 6.200 str. 2 d.). Kiekviena sutarties šalis turėdama sutartinių santykių, privalo elgtis sąžiningai (CPK 6.158 str. 1 d.). Neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartį, atsiranda civilinė atsakomybė, kurios viena šalis turi teisę reikalauti nuostolių atlyginimo ar netesybų (sumokėti baudą, delspinigius), o kita šalis privalo atlyginti dėl sutarties neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo padarytus nuostolius arba sumokėti netesybas (CK 6.245 str. 3 d.).

20Atsakovė prašydama mažinti prašomą priteisti kompensaciją, prašymą grindžia tuo, kad paskutinio atliktų darbų akto Nr. 11 vertė sudarė tik 274852,75 Lt ( 79602,86 Eur) , o sutartyje nustatyti 0,05 procentų dydžio delspinigiai už kiekvieną kalendorinę dieną sudaro net 18,25 proc. dydžio delspinigius už kalendorinius metus ir laikytini aiškiai per dideliais lyginant su laiku neįvykdytos rangovo prievolės dalimi, be to , kad dėl darbų vėlavimo yra ne tik atsakovės kaltė.

21Netesybas, mokamas baudos forma, reglamentuoja LR CK 6.71 straipsnio 2 dalis, kurioje įtvirtinta, kad netesybos gali būti nurodytos konkrečia pinigų suma arba užtikrinamosios prievolės sumos procentu. Kai už prievolės įvykdymo termino praleidimą nustatomos netesybos, skaičiuojamos už kiekvieną termino praleidimo dieną, savaitę, mėnesį, laikoma, kad netesybos mokamos delspinigių forma (LR CK 6.71 straipsnio 3 dalis). Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad vadovaujantis palūkanų samprata Lietuvos civilinėje teisėje, išskiriamos dvejopo pobūdžio palūkanos: palūkanos, atliekančios mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją (LRCK 6.37 straipsnio 1 dalis, 6.872 straipsnis) ir palūkanos, atliekančios kompensuojamąją (minimalių nuostolių negautų pajamų pavidalu atlyginimo) funkciją (LR CK 6.210, 6.261 straipsniai) (pvz. Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013-01-08 Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje apžvalga). Kasacinio teismo jurisprudencijoje ne kartą konstatuota, kad tos palūkanos, kurios mokamos už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą, atlieka kompensuojamąją funkciją. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus lėšomis, todėl privalo už termino prievolei įvykdyti praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios yra laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (LR CK 6.37, 6.210, 6.261 straipsniai). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas taip pat yra išaiškinęs, kad pagal LR CK 6.261 straipsnį minimalių nuostolių priteisimas neatima kreditoriui teisės išreikalauti ir papildomų nuostolių, jei jis jų patyrė didesnių. Kreditorius, vadovaudamasis bendrosiomis nuostolių atlyginimo taisyklėmis, gali reikalauti atlyginti nuostolius, kurių nepadengia įstatyme nustatytos kompensuojamosios palūkanos. Civiliniame kodekse nustatyta netesybų mažinimo teisė (LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis), o teismo teisė mažinti palūkanas kyla iš LR CK 6.37 straipsnio 3 dalies nuostatų, pagal kurias šalių susitarimas dėl palūkanų privalo neprieštarauti įstatymams ir sąžiningumo bei protingumo principams. Teismo teisė mažinti netesybas nėra absoliuti, nes ją riboja susitarime dėl netesybų išreikšta šalių valia (LR CK 6.156, 6.189 straipsniai) ir draudimas sumažinti netesybas žemiau tikrosios nuostolių sumos (LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis). Koks netesybų dydis yra tinkamas konkrečiu atveju, yra fakto klausimas, kurį byloje turi įrodyti šalys. Įstatyme įtvirtinti tik du netesybų mažinimo pagrindai: mažinamos aiškiai per didelės (neprotingai didelės) netesybos (LR CK 6.73 straipsnio 2 dalis, LR CK 6.258 straipsnio 3 dalis) arba kai prievolė iš dalies įvykdyta (CK 6.73 straipsnio 2 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis). Aiškiai per didelėmis netesybomis kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstami 0,2 proc. dydžio delspinigiai, už kiekvieną praleistą dieną, sudarantys 73 proc. per metus, todėl dažnu atveju toks delspinigių dydis teismo mažinamas iki 7,3 proc. per metus, t. y. iki 0,02 proc. už kiekvieną uždelstą dieną.( Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2013-01-08 Netesybas ir palūkanas reglamentuojančių teisės normų taikymo Lietuvos Aukščiausiojo teismo praktikoje apžvalga ).

22Tikslinga atsižvelgti į tai, kad netesybos yra nukreiptos į minimalių nuostolių atlyginimą ir negali būti pasipelnymo šaltinis bei negali leisti šaliai piktnaudžiauti savo teise bei nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita, taip pat į tai, kad netesybos neturi būti mažinamos iki minimalių nuostolių ar įrodytų nuostolių dydžio, nes tokiu būdu būtų paneigiama netesybų esmė. Teismui ištyrus ir įvertinus byloje esančius duomenis, atsižvelgus į tai, kad nors ieškovė ir nurodė, kad dėl laiku nebaigtų darbų patyrė nuostolius, kad metus laiko negavo iš gyventojų apie 1121 Eur pajamų kas mėnesį, dėl uždarytų valymo įrenginių patyrė 25000,00 Eur nuostolių, taip pat dėl verslininko nutrauktų paslaugų neteko kas mėnesį po 400,00 Eur pajamų kas mėnesį, tačiau šias aplinkybes patvirtinančių duomenų nepateikė. Taip pat teismas įvertinęs faktines aplinkybes, atsižvelgė į atsakovės argumentus, į tai, kad statybos darbai yra atlikti, kad paskutinio atliktų darbų vertė sudarė tik 274852,75 Lt ( 79602,86 Eur), įstatymo nuostatas dėl palūkanų dydžio, kasacinio teismo formuojamą praktiką bei vadovaujantis teisingumo, protingumo principais sprendžia, kad sutartyje nustatyta 0,05 procentų kompensacijos dydis laikytinas aiškiai per didelis ir mažintinas iki 0,02 procentų, paskaičiuojant 5878215,00 Lt x 0,02/100 x 247 d. = 290383,82 Lt (84100,97 Eur).

23Atsižvelgiant į LR CK 6.37 straipsnio 2 dalies nuostatas, atsakovė privalo mokėti įstatymo nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Vadovaujantis LR CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 2 dalimi, ieškovės prašymas dėl 6 procentų dydžio metinių procesinių palūkanų priteisimo, skaičiuojant jas nuo sprendimu priteistos sumos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, tenkintinas ir iš atsakovės ieškovei priteistinos 6 procentų dydžio metinės procesinės palūkanos už priteistą 84100,97 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014 m. spalio 17 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

24Pagal LR CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, teismas priteisia iš antrosios šalies išlaidas už advokato ar advokato padėjėjo, dalyvavusių nagrinėjant bylą, pagalbą, taip pat už pagalbą rengiant procesinius dokumentus ir teikiant konsultacijas. Dėl šių išlaidų priteisimo šalis teismui raštu pateikia prašymą su išlaidų apskaičiavimu ir pagrindimu. Šios išlaidos negali būti priteisiamos, jeigu prašymas dėl jų priteisimo ir išlaidų dydį patvirtinantys įrodymai nepateikti iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pabaigos. Šio straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio. Teismas vertindamas prašomų priteisti atstovavimo išlaidų pagrįstumą, pažymi, kad išlaidos, susijusios su teisine pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą yra priteisiamos ne didesnės, kaip nustatytos 2004 m. balandžio 2 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu Nr. 1R-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ (toliau – rekomendacijos) rekomenduojamais civilinėse bylose priteistino užmokesčio dydžiais. Pagal Rekomendacijų 8.2 punktą už ieškinį rekomenduojamas priteisti maksimalus užmokesčio dydis siekia 3 MMA. Kadangi ieškinys buvo tenkintinas visiškai, iš atsakovės ieškovei buvo priteistos jos patirtos bylinėjimosi išlaidos, įvertinus, kad 1669,80 Lt išlaidos už ieškinio parengimą neviršija rekomendacijose nustatyto advokato teikiamų teisinių paslaugų maksimalaus dydžio, įvertinus bylos sudėtingumą ir ieškovei suteiktų teisinių paslaugų pobūdį, bei 4222,00 Lt žyminis mokestis (LR CPK 88 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnio 2 dalis). Dokumentiniame procese atsakovei pareiškus prieštaravimus, teismas galutiniu sprendimu išsprendžia žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo tarp šalių klausimą (LR CPK 430 straipsnio 7 dalis.). Atsižvelgiant į tai, kad konkrečiu atveju galutiniu sprendimu ieškovės reikalavimai tenkintini iš dalies, vertintina, kad 40 procentų, proporcingai tenkintiems ieškinio reikalavimams, priteistina 489,11 Eur žyminio mokesčio bei 667,92 Eur išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti. Pašto išlaidos valstybei sudaro 10,31 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė atleista nuo bylinėjimosi išlaidų, vadovaujantis LR CPK 83 straipsnio 8 dalimi iš ieškovės priteistini 6,91 Eur pašto išlaidų valstybei.

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio 2 dalimi, 6.63 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktais, 6.210 straipsnio 2 dalimi, 6.256 straipsnio 1 ir 2 dalimi, 6.260 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 88 straipsniu, 92 straipsniu, 93 straipsniu, 98 straipsniu, 262 straipsniu, 263 straipsniu, 424 - 428 straipsniais, 430 straipsnio 6 dalies, 3 punktu,

Nutarė

26Šiaulių apygardos teismo 2014-10-29 preliminarų sprendimą pakeisti.

27Ieškinį tenkinti iš dalies.

28Priteisti iš atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės „Žemda“, juridinio asmens kodas 144932053, buveinė Sodo g. 24, Šiauliai, ieškovei uždarajai akcinei bendrovei „Kelmės vanduo“, juridinio asmens kodas 162559136, buveinė – Kooperacijos g. 1a, Kelmė, 84100,97 Eur (aštuoniasdešimt keturių tūkstančių vieno šimto eurų 97 ct) kompensaciją, 6 procentų metines procesines palūkanas nuo priteistos sumos 84100,97 Eur (aštuoniasdešimt keturių tūkstančių vieno šimto eurų 97 ct) nuo bylos iškėlimo teisme dienos – 2014-10-17 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas: 489,11 Eur (keturis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 11 ct) žyminio mokesčio bei 667,92 Eur (šešis šimtus šešiasdešimt septynis eurus 92 ct) išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

29Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“, juridinio asmens kodas 162559136, buveinė – Kooperacijos g. 1a, Kelmė, 6,91 Eur (šešis eurus 91 ct) pašto išlaidų valstybei, sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. ( - ).

30Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui, skundą paduodant Šiaulių apygardos teismui.

31Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Vilija... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas išnagrinėjęs bylą... 4. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Kelmės vanduo“... 5. 2014-10-29 Šiaulių apygardos teismui priėmus preliminarų sprendimą ir... 6. Atsakovė prieštaravimuose nurodė, kad nesutinka su teismo priimtu... 7. Ieškovė atsiliepime į prieštaravimus nurodė, kad su pateiktais... 8. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovai ieškinį palaikė ieškinyje ir... 9. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovas su ieškiniu ir ieškovės atstovo... 10. Preliminarus sprendimas keistinas. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 11. Bylos duomenimis ieškovė ir atsakovė 2011-07-07 sudarė Vandentvarkos ūkio... 12. Rangos sutartimi kvalifikuojama sutartis, kuria viena šalis (rangovas)... 13. LR CK 6.156 straipsnyje įtvirtintas sutarties laisvės principas, suteikiantis... 14. Atsakovė pareiškė prašymą panaikinti 2014 m. spalio 29 d. priimtą... 15. Bendroji taisyklė, reglamentuojanti ieškinio senaties termino pradžią,... 16. Atsakovė pareiškė prašymą netenkinus reikalavimo taikyti ieškinio senatį... 17. Ieškovė nesutiko su atsakovės argumentais nurodė, kad VPĮ nuostatos... 18. Teismas turi ne tik teisę, bet ir pareigą kontroliuoti, ar nustatomos... 19. Iš byloje pateiktų dokumentų matyti, kad 2013-09-30 Rangos sutarties Nr.... 20. Atsakovė prašydama mažinti prašomą priteisti kompensaciją, prašymą... 21. Netesybas, mokamas baudos forma, reglamentuoja LR CK 6.71 straipsnio 2 dalis,... 22. Tikslinga atsižvelgti į tai, kad netesybos yra nukreiptos į minimalių... 23. Atsižvelgiant į LR CK 6.37 straipsnio 2 dalies nuostatas, atsakovė privalo... 24. Pagal LR CPK 98 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas,... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.37 straipsnio... 26. Šiaulių apygardos teismo 2014-10-29 preliminarų sprendimą pakeisti.... 27. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 28. Priteisti iš atsakovės restruktūrizuojamos uždarosios akcinės bendrovės... 29. Priteisti iš ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Kelmės vanduo“,... 30. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui,... 31. Sprendimo patvirtintas kopijas išsiųsti šalims....