Byla 2-1725-733/2015
Dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs pareiškėjo V. G. prašymą civilinėje byloje pagal pareiškėjo V. G. prašymą suinteresuotiems asmenims UAB „Medicinos bankas“ ir antstoliui Kęstučiui Košiui dėl laikinosios apsaugos priemonės taikymo,

Nustatė

2Pareiškėjas prašo taikyti laikinąją apsaugos priemonę ir sustabdyti antstolio Kęstučio Košio vykdomą išieškojimą iš jo turto: dviejų gamybinių patalpų (unikalus Nr. ( - ) ir unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), garažo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )) su gyvenamuoju namu (unikalus Nr. ( - )), esančių ( - ), buto su rūsiu (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), miškų ūkio paskirties žemės sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ), žemės ūkio paskirties sklypo (unikalus Nr. ( - )), esančio ( - ). Nurodo, kad 2014-11-06 antstolis Kęstutis Košys priėmė patvarkymą dėl varžytynių atšaukimo, kuriame nurodė, jog 2014-10-21 – 2014-10-23 buvo paskelbtos pareiškėjo turto pirmosios varžytynės, 2014-11-06 antstolio kontoroje buvo gauta 2014-11-05 nutartis civilinėje byloje Nr. 2-2603-204/2014 dėl laikinosios apsaugos priemonės - sustabdyti išieškojimą, ir kitus vykdymo veiksmus vykdomose vykdomosiose bylose V. G. atžvilgiu, iki kol bus išnagrinėtas skolininko skundas ir įsiteisės dėl jo priimta nutartis. Todėl antstolis atšaukė vykusias pareiškėjo turto varžytynes. Daugiau jokių patvarkymų, pranešimų pareiškėjas iš antstolio nėra gavęs, tačiau iš elektroninės varžytynių sistemos sužinojo, kad nuo 2015-05-15 iki 2015-06-15 vyksta jam priklausančio nurodyto turto pirmosios pakartotinės varžytynės. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. IR-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 p. numato, jog pirmąsias varžytynes antstolis skelbia ne anksčiau kaip po dvidešimties dienų nuo informacijos apie areštuoto turto įvertinimą, išsiuntimo skolininkui dienos. Rašytiniu skolininko prašymu pirmąsias varžytynes antstolis gali skelbti ir nesuėjus šiame punkte nustatytam terminui. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 703 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad pakartotinai varžytynės skelbiamos ta pačia tvarka kaip ir ankstesnės varžytynės, kurios buvo atšauktos. Tai imperatyvios teisės normos, kurių antstoliui privalu laikytis. Antstolis visiškai neinformavo pareiškėjo apie vyksiančias turto varžytynes ir paskelbė turto pirmąsias pakartotines varžytynes anksčiau imperatyviai teisės aktuose įtvirtinto 20 dienų termino. Todėl tokios jos yra paskelbtos ir vykdomos neteisėtai. Be to, antstolis pažeidė ir CPK 704 straipsnio nuostatas, leidžiančias skolininkui iki varžytynių paskelbimo dienos pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti. Mano, kad minėtas 20 dienų terminas teisės aktuose numatytas ne veltui, o tam, kad būtų sudaryta skolininkui galimybė pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti. Taip antstolis pažeidė įstatymų garantuojamas pareiškėjo, kaip turto savininko, teises pasiūlyti savo pirkėją turtui įsigyti. Taip pat nurodo, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ir nesustabdžius išieškojimo iš varžytynėse parduodamo turto, turtas bus parduotas, bus surašytas turto pardavimo iš varžytynių aktas, taip turtą perleidžiant nuosavybėn tretiesiems asmenims nesilaikant varžytynes reglamentuojančių teises aktų. Net ir patenkinus pareiškėjo skundą dėl antstolio veiksmų ir nustačius, kad varžytynės vyko neteisėtai, turtas tuo metu jau bus perduotas sąžiningam naujam įgijėjui — nebebus galima atšaukti varžytynių, įpareigoti antstolį sudaryti sąlygas pareiškėjui rasti turto pirkėją bei tinkamai informuoti pareiškėją apie varžytynes. Pareiškėjui teks reikšti ieškinius, mokėti didelius žyminius mokesčius, bus išlaidų advokatams ir t.t.

3Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ atsiliepimu į prašymą prašo jo netenkinti ir skirti pareiškėjui už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis baudą. Nurodo, kad prašymas yra nepagrįstas, juo siekiama ne V. G. materialinių ir/ar procesinių teisių pažeidimo pašalinimo, bet galimybės ir toliau jam vilkinti UAB „Medicinos bankas“ 0,8 mln. Eur viršijančios skolos priverstinį išieškojimą. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindo nebuvimą pagrindžia tai, kad V. G. skundas nėra tikėtinai pagristas, jame nurodyti faktiniai ir teisiniai argumentai, iš kurių jau preliminariai galima vertinti, kad skundas yra akivaizdžiai nepagrįstas. Nei skolininko 2015-05-21 skunde, nei prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones jis neginčija ir neneigia, kad jam laiku buvo išsiųsta informacija apie areštuoto turto įvertinimą, tačiau bando įtikinti, kad CPK 703 straipsnio 2 dalis ir Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punktas kažkaip susijęs su neva privalomu skolininko informavimu prieš 20 dienų iki pirmųjų (ir netgi pakartotinių) varžytynių pradžios apie varžytynių vykdymą. Minėtos teisės normos reglamentuoja visai kitokius nei nurodoma skunde teisinius santykius. CPK įtvirtinta, kad apie varžytynes turi būti paskelbiama specialiame interneto tinklalapyje (CPK 705 str., 706 str. 1 d.), kas buvo atlikta tinkamai. Be to, antstolis Kęstutis Košys dar 2015-05-15 raštu informavo UAB „Medicinos bankas“ ir kartu skolininką V. G. jo gyvenamosios vietos adresu (( - )) apie paskelbtas varžytynes, todėl V. G. teiginiai skunde ir pašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra iš esmės melagingi. 2015-02-10 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-200-733/2015 jau buvo nustatyti prejudiciniai faktai, kad skolininkui V. G. vykdomosiose bylose jau buvo sudarytos sąlygos pasiūlyto pirkėjo atvedimui, jam buvo žinoma apie ketinimus skelbti varžytynes ir kt., todėl visi V. G. skundo argumentai, nurodyti 2015-05-21 skunde bei 2015-05-21 prašyme taikyti laikinąsias apsaugos priemones, prieštarauja vykdomosios bylos medžiagai ir to paties teismo nustatytoms faktinėms prejudicinę galią turinčioms aplinkybėms. Tai, kad jokio pasiūlyto pirkėjo skolininkas V. G. galimai neturi, liudija tai, kad toks asmuo jokia forma neįvardijamas, taip pat nenurodomas joks turtas, kurį pasiūlytas pirkėjas pageidauja įsigyti, nors per varžytynes pardavinėjami net 7 atskiri turtiniai vienetai. Be to, V. G. skundas grindžiamas ne konkrečiais įrodymais, o tik subjektyviais V. G. samprotavimais.

4Taip pat nurodo, kad spręsdamas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas turėtų atsižvelgti ir į kitas svarbias aplinkybes – V. G. nuolatinį skundų teismams teikimą, galimai vilkinant dar 2010 m. įsiteisėjusio teismo sprendimo atgauti ypatingai didelę net 0,8 mln. eurų viršijančią skolą jau daugiau kaip 6 metus) vykdymą, kas iš esmės pažeidžia išieškotojo teises. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas šiuo atveju būtų neproporcinga procesinė priemonė, ypatingai pažeidžianti išieškotojo interesus.

5Prašymas atmestinas.

6Teismas, dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomu (CPK 144 str. 1 d.).

7Įvertinant pareiškėjo prašymo ir suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ atsiliepimo į prašymą argumentus, jų nekartojant, CPK 703 straipsnio 2 dalies, Sprendimų vykdymo instrukcijos 96 punkto turinį, preliminariai įvertinant skundo argumentus, taip pat į tai, jog skolininko interesai negali būti aukščiau išieškotojo, juolab atsižvelgiant į suinteresuoto asmens nurodomos išieškotinos sumos dydį ir išieškojimo trukmę, be to, įvertinant tai, kad jau buvo paskelbtos pareiškėjo turto varžytynės ir jis turėjo galimybę pasiūlyti savo turtui pirkėją, tačiau nepadarė, o ir dabar nepateikė įrodymų, kad tokį pirkėją bent kažkuriam turto objektui turi - vadinasi nepagrindė savo prašymo įrodymais, todėl esant šioms aplinkybėms, prašymas atmestinas.

8Suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ prašymas skirti baudą pareiškėjui už piktnaudžiavimą savo teisėmis atmestinas nenustačius šioje byloje piktnaudžiavimo fakto ir konstatuojant, kad pareiškėjas turi teisę skųsti antstolio veiksmus, taip bandydamas ginti savo teises ir teisėtus interesus.

9Vadovaudamasis CPK 147 str., 151 str., 291 str.,

Nutarė

10Prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

11Nutartis per 7 dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Šilutės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai