Byla 2-200-733/2015
Dėl antstolio veiksmų

1Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,

2sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,

3dalyvaujant antstolio K. K. atstovėms A. G. ir M. J.,

4viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal pareiškėjo V. G. skundus antstoliui K. K. ir suinteresuotam asmeniui UAB „Medicinos bankas“ dėl antstolio veiksmų,

Nustatė

5Pareiškėjas V. G. skundžia antstolio K. K. veiksmus vykdomosiose bylose Nr. 0118/11/00644/2, Nr. 0118/11/00643/2 ir Nr. 0118/14/00453/2, prašo pripažinti antstolio K. K. veiksmus, 2014-10-21 ir 2014-10-23 skelbiant varžytynes ir 2014-10-23 raštu Nr. S1-69464 atsisakant tenkinti pareiškėjo 2014-10-08 prašymą perkainoti turtą neteisėtais.

6Skunduose nurodo, kad antstolio K. K. žinioje yra vykdomosios bylos dėl 2850767,36 Lt skolos ir 6 proc. metinių palūkanų išieškojimo iš jo turto. 2013-02-28 patvarkymu Nr. S-476 antstolis pavedė UAB „Kertė“ ekspertei R. I. atlikti jo turto vertės ekspertizę. Jam priklausantis nekilnojamasis turtas buvo įvertintas 2014 m. vasario mėnesio duomenimis ir nustatyta bendra turto vertė - iš viso 1400010 Lt. Nurodo, kad nuo atlikto turto vertinimo Lietuvoje stabiliai augo nekilnojamojo turto kainos. Patikimi šaltiniai teigė, kad jos auga ir augs iki pat euro įvedimo. Kadangi po atlikto turto vertinimo praėjo nemažas laiko tarpas, t.y. daugiau kaip pusmetis, jis 2014-10-10 antstoliui pateikė prašymą dėl turto rinkos vertės nustatymo (perkainojimo) pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 681 straipsnio 2 dalį.

7Pareiškėjas nurodo specialiajame interneto tinklapyje radęs informaciją apie jam priklausančio nekilnojamojo turto pardavimą iš varžytynių. Dalis turto iš varžytynių parduodama nuo 2014-10-21, kita dalis - nuo 2014-10-23. Antstolis sprendimą paskelbti varžytynes priėmė ne vėliau kaip 2014-10-21. Visas jo turtas parduodamas vadovaujantis UAB „Kertė“ prieš daugiau kaip pusmetį nustatytomis ir šiuo metu jau rinkos kainos neatitinkančiomis turto vertėmis. 2014-10-27 gavo antstolio 2014-10-23 raštą, kuriuo jis atmetė jo 2014-10-08 prašymą perkainoti turtą. Tą pačią dieną, t.y. 2014-10-23 antstolis surašė pranešimą apie paskelbtas varžytynes. Vadinasi, sprendimas paskelbti varžytynes buvo priimtas jau gavus, tačiau dar neišnagrinėjus jo pateikto prašymo, o varžytynės pradėtos, neinformavus pareiškėjo apie sprendimą dėl jo 2014-10-08 prašymo. Tai patvirtina, jog antstolis vykdymo veiksmus organizuoja itin skubotai bei neteisėtai suteikia prioritetą išieškotojo interesams. Paaiškėjus objektyvioms aplinkybėms, kurios kelia abejones dėl anksčiau nustatytos turto rinkos vertės, antstolis privalo priimti procesinį sprendimą dėl turto perkainojimo. CPK 613 straipsnio 1 dalyje yra numatyta, kad vykdymo proceso metu iškylančius klausimus antstolis išsprendžia motyvuotu patvarkymu (CPK 605 str., 613 str. 3 d.).

8Nurodo, kad antstolis visiškai ignoravo objektyvias aplinkybes, verčiančias abejoti nustatytos turto vertės patikimumu ir nevykdė pareigos užtikrinti tinkamą turto įkainojimą. Todėl mano, kad jo veiksmai paskelbiant varžytynes dar neišsprendus turto perkainojimo klausimo, yra neteisėti. Taip pat nurodo, kad antstolis 2014-10-23 atsakymu į 2014-10-08 pareiškėjo prašymą visiškai nepasisakė dėl kainų kilimo tendencijos nekilnojamojo turto rinkoje bei fakto, kad turto vertinimas atliktas remiantis daugiau kaip pusmečio senumo duomenimis. Antstoliui netinkamai nustačius turto vertę, turto pardavimo iš varžytynių aktas gali būti pripažintas negaliojančiu CPK 602 straipsnio pagrindu. 2014 m. spalio mėnesio pradžioje skolininkui priklausantys žemės sklypai rinkoje parduodami ne mažiau kaip 125 proc. didesne kaina nei buvo įkainota UAB „Kertė“ 2014 m. vasario mėn. duomenimis, skolininkui priklausantis butas pabrango ne mažiau kaip 15 proc. kainos, jam priklausantis turtas prašymo parengimo metu pabrango apie 30 proc. Neperkainavus turto yra sudarytos sąlygos jį parduoti už esmingai mažesnę kainą.

9Pareiškėjas nurodo, kad 2014-10-27 gavo antstolio 2014-10-23 raštą, kuriuo antstolis atmetė jo 2014-10-08 prašymą perkainoti turtą. Jame teigiama, jog Šilutės rajono apylinkės teismas jau yra išnagrinėjęs jo prašymą ir jį atmetęs 2014-09-03 nutartimi. Taip pat nurodyta, kad tam tikriems objektams pareiškėjas siūlė pirkėjus, neprieštaraudamas turto vertėms.

10Pareiškėjas nurodo, kad teismas išsprendė ginčą dėl eksperto UAB „Kertė“ atlikto turto vertinimo teisėtumo, konstatuodamas, jog vertintoja yra įrašyta į teismo ekspertų sąrašą, o ekspertizės aktas atitinka įstatymų reikalavimus. Pareiškėjas nurodo neginčijantis atlikto vertinimo teisėtumo, o priešingai – atsižvelgia, vertindamas turto rinkos kainos pokyčius. Nesutampa antstolio minimos bylos ir šio konkretaus atvejo faktinės aplinkybės bei keliamas reikalavimas. Be to, vien pirkėjo atvedimas nenurodant siūlomos (sutartos) turto įsigijimo kainos savaime negali būti poreikį perkainoti turtą paneigianti aplinkybė. Pareiškėjo manymu, būdamas turto savininku, jis turi teisę laisvai disponuoti savo turtu ir sutikti su dalies turto (pvz. mažesnės vertės turto) pardavimu mažesne kaina, siekiant paspartinti sprendimo įvykdymą. Dėl didelės vertės turto pardavimo 30 proc. (ir daugiau) pigiau, pareiškėjas turėtų didelių nuostolių, būtų esmingai pažeistos jo teisės.

11Taip pat nurodo, kad 2014-10-08 savo prašyme pateikė objektyvius duomenis dėl turto kainų didėjimo, o antstolis raštu nurodė, jog jo pateikti duomenys yra pernelyg bendri, dalis jų nesusiję su prašomu perkainoti turtu. Pareiškėjas nurodo teikęs duomenis apie nekilnojamojo turto kainų augimą visoje Lietuvoje (pateikė aukštų valstybės pareigūnų viešus pasisakymus, VĮ Registrų centro skelbiamus oficialius statistinius duomenis, nekilnojamojo turto rinkoje veikiančių privačių subjektų teikiamus duomenis bei prognozes, gyventojų apklausos duomenis), apie konkrečius nekilnojamojo turto kainų augimo pavyzdžius (pateikė išrašus iš skelbimų portalų).

12Atskirai dėl kiekvieno jam priklausančio nekilnojamojo turto objekto vertės pokyčio 2014-10-08 prašyme pareiškėjas nurodo nepasisakęs, kadangi tai nulemtų itin didelę prašymo bei jo priedų apimtį, apsunkintų prašymo turinį ir galimai užvilkintų jo išnagrinėjimą.

13Antstolis prieštarauja 2014-10-08 prašymo motyvui, jog ekspertizė atlikta 2014 m. vasario duomenimis, 2014-10-23 rašte Nr. S1-69464 nurodoma, kad ekspertizė atlikta laikotarpiu nuo 2014-02-15 iki 2014-04-10 ir, kad tam tikri objektai apžiūrėti 2014 m. kovo mėnesį. Iš paties antstolio jam pateiktos medžiagos matyti, kad atliekant turto vertinimą, buvo remtasi dabar jau daugiau kaip 8 mėnesių senumo duomenimis.

14Taip pat nurodo, kad jog antstolio 2014-10-23 rašte nepagrįstai nurodoma, jog prašymas netenkintinas dėl to, kad jis vilkina vykdymo procesą ir sudarytų papildomas vykdymo išlaidas. Tačiau antstolis rašte nurodo, jog ekspertizė buvo atlikta per laikotarpį nuo 2014-02-15 iki 2014-04-10, t.y. trumpiau nei per 2 mėnesius. Toks laikotarpis nelaikytinas nepagrįstai ilgu ar vilkinančiu vykdomosios bylos eigą. Juolab, kad tai sudarytų pagrindą išvengti dar ilgesnio ginčo dėl turto pardavimo iš varžytynių akto panaikinimo. Be to, antstoliui paskyrus ekspertizę už turto vertinimą vis tiek sumokės pareiškėjas, nes vykdymo išlaidos išieškomos iš skolininko. Dėl to nenukentės nei išieškotojo, nei paties antstolio interesai.

15Antstolis K. K. patvarkymu netenkino pareiškėjo skundų, nurodė, kad vykdo vykdomąsias bylas Nr. 0118/11/00644/2, 0118/11/00643/2, 0118/14/00453/2 pagal Vilniaus apygardos teismo tris vykdomuosius raštus Nr. 2-3172-553/2010, 2-608-881/2014 išduotus 2010-03-29, 2014-07-02 dėl likusios išieškoti bendros skolos - 2830957,71 Lt iš skolininko V. G. išieškotojos - UAB „Medicinos bankas“ naudai.

16Nurodo, kad 2014-10-10 gavo 2014-10-08 skolininko prašymą dėl turto rinkos vertės nustatymo (perkainojimo) ir 2014-10-23 atsakymu jo nepatenkino. Atsakymą į prašymą parengė, nepažeisdamas Lietuvos Respublikos antstolių įstatymo (toliau – Antstolių įstatymas) 27 straipsnio 5 dalyje nustatyto termino. Vadovaujantis CPK 605 straipsniu, atsakymą į 2014-10-08 prašymą išsiuntė skolininkui. 2014-09-23, 2014-10-01, 2014-10-08 skolininkas buvo atvykęs pas antstolį ir neprieštaraudamas Ekspertizės akte Nr. 1/2014 nustatytoms nekilnojamojo turto vertėms, pasiūlė dalies areštuoto turto pirkėjus. Prašymo sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomose vykdomosiose bylose, t.y. atidėti varžytynių paskelbimą, skolininkas nei žodžiu, nei raštu nepateikė. Nurodo, kad teisinio pagrindo privalomai sustabdyti turto realizavimą nebuvo, dėl to 2014-10-21, 2014-10-23 buvo paskelbtos skolininko turto pirmosios varžytynės. Todėl skolininko teiginys, kad antstolis skubotai organizuoja vykdymo veiksmus yra nepagrįstas.

17Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-09-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1649-164/2014 buvo išnagrinėtas 2014-06-11 skolininko skundas dėl patvarkymo atsisakyti skirti pakartotinę ekspertizę ir jis buvo atmestas, turto perkainojimo klausimas išspręstas. Skolininkas turėjo galimybę ginčyti minėtą teismo sprendimą, tačiau to nepadarė.

18Atsižvelgiant į tai, bei į tai, jog 2014-10-08 skolininko prašymo dėl turto perkainojimo motyvai nebuvo pakankamai pagrįsti ir teisiškai argumentuoti, be to, skolininkas dalies areštuoto turto pirkėjus jau buvo pasiūlęs (su eksperto nustatytomis kainomis sutiko, jokių pretenzijų nepareiškė), atsakymo parengimo metu buvo padaryta išvada, jog jis 2014-10-08 prašyme išreikštais prieštaravimais siekia vykdymo proceso vilkinimo ir tokiu būdu kliudo antstoliui vykdyti vykdomuosius dokumentus, o ne siekia apginti neva pažeistus jo kaip skolininko interesus. Dėl to perkainoti areštuotą skolininko turtą buvo atsisakyta.

19Taip pat antstolis patvarkyme nurodė, kad kadangi aukščiau minėta Šilutės rajono apylinkės teismo nutartimi 2014-06-11 skundas dėl patvarkymo skirti pakartotinę ekspertizę atmestas, skolininkas nutarties neginčijo, o taip pat skolininkas neprieštaraudamas Ekspertizės akte Nr. 1/2014 nustatytoms nekilnojamojo turto vertėms, pasiūlė dalies areštuoto turto pirkėjus, darytina išvada, jog turtas iš varžytynių yra pardavinėjamas kainomis, kurios nustatytos pagal CPK 718 straipsnyje nustatytą tvarką, t.y. kainos yra nustatytos vadovaujantis įstatymais pagal ekspertizės akte Nr. 1/2014 nustatytas turto rinkos kainas.

20Nurodo, kad jo veiksmai yra teisėti ir pagrįsti, o aplinkybė, jog sprendimas paskelbti varžytynes priimtas dar neišnagrinėjus 2014-10-08 prašymo dėl turto rinkos vertės nustatymo (perkainojimo), nėra pagrindas atidėti ar sustabdyti vykdymo veiksmus, nagrinėjamu atveju - skelbti varžytynes įstatymo nustatyta tvarka. Skolininko teiginys, kad Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-09-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1649-164/2014 teismas išsprendė ginčą tik dėl turto vertinimo teisėtumo yra nepagrįstas ir melagingas, nes nutartimi išnagrinėtas klausimas dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo.

21Be to, antstolis patvarkyme nurodo, kad neatsižvelgiant į tai, jog skolininko 2014-10-08 prašymas nebuvo aiškiai suformuluotas, 2014-10-23 į šį prašymą buvo parengtas atsakymas ir jame akcentuota, kad Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-09-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1649-164/2014 jau buvo išspręstas klausimas dėl turto rinkos vertės nustatymo (perkainojimo), todėl antrą kartą dėl tų pačių motyvų ir argumentų nebus pasisakyta. Kiti skolininko argumentai, kurie nebuvo išanalizuoti nurodytoje Šilutės rajono apylinkės teismo nutartyje, atsakymo parengimo metu buvo išnagrinėti, tačiau dėl nepakankamų motyvų ir juos pagrindžiančių įrodymų, abejonių dėl ekspertizės akte nustatytų nekilnojamojo turto verčių nesukėlė. Todėl skolininko prašymas dėl turto rinkos vertės nustatymo (perkainojimo) nebuvo tenkintas, pradėtas turto realizavimo procesas nebuvo sustabdytas.

22Taip pat nurodo, kad skolininko argumentai apie prognozuojamus pokyčius nekilnojamojo turto rinkoje yra neapibrėžti, bendro pobūdžio bei nepagrįsti. Ekspertizės akte 1/2014 Skolininko turto vertė nustatyta lyginamuoju metodu, t.y. remiantis neseniai įvykdytais palyginamojo turto pardavimo sandoriais bei siūlomomis kainomis, duomenimis apie palyginamus pardavimo sandorius, įvykdytus per 3 metų laikotarpį, atspindinčius su objektu susijusias rinkos sąlygas. 2014-10-31 skunde skolininkas teigia, kad jo pasiūlyti pirkėjai galėjo būti pasirengę turtą įsigyti ir didesne kaina, tačiau nebuvo nurodyta siūlomų turto įsigijimo kainų, už kurias turtą įsigytų surasti pirkėjai. CPK 704 straipsnis griežtai reglamentuoja, už kokią kainą turi būti parduodamas turtas skolininko pasiūlytam pirkėjui. Šio straipsnio 2 dalyje įtvirtina, kad skolininko pasiūlytas pirkėjas iki varžytynių paskelbimo į antstolio depozitinę sąskaitą turi sumokėti ne mažesnę pinigų sumą kaip turto arešto akte nurodyta realizuojamo turto vertė arba sumą, kurios užtenka visiškai padengti įsiskolinimams ir vykdymo išlaidoms. Skundžiamų bylų atveju realizuotino turto vertė nurodyta 2014-04-22 turto arešto akte bei 2014-09-08 rašte dėl teisės pasiūlyti areštuoto turto pirkėją.

23Taip pat patvarkyme nurodyta, kad skolininko teiginys, jog susidariusios papildomos vykdymo išlaidos nepažeis išieškotojo bei antstolio interesų, yra nepagrįstas, nes vykdomosiose bylose Nr. 0118/11/00644/2 ir Nr. 0118/11/00643/2 nuo susidariusių papildomų vykdymo išlaidų dėl pakartotinės ekspertizės Nr. 1/2014 skolininkas kartą jau buvo atleistas.

24Antstolio atstovė M. J. teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad pareiškėjo argumentai yra tik niekuo nepagrįsti ir bendro pobūdžio jo prognozuojami pokyčiai. Jis remiasi interneto portaluose nurodytomis kainomis, tačiau tai nereiškia, kad sandoriai apskritai vyks ir turtas bus parduotas už tokią kainą. Skolininkas nenušalino ekspertės, vertinusios jo turtą, vadinasi, sutinka su nustatyta verte. Prašymo pateikimas nesustabdo antstolio veiksmų, todėl pareiškėjo teiginys, kad buvo paskelbtos varžytynės, neatsakius į jo prašymą, yra nepagrįstas.

25Antstolio atstovė A. G. teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad skolininkas pats pasiūlė turto vertintoją. Dalis turto yra parduota jo paties pasiūlytam pirkėjui, šio turto vertę nustatė ta pati vertintoja ir turto įvertinimas skolininką tenkino. Įvykdyta tik labai maža dalis reikalavimų, nes skola didelė. Varžytynės atšauktos, vadovaujantis teismo nutartimi dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

26Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ atsiliepimu į skundus prašo juos atmesti, nurodo, kad pareiškėjas, teikdamas nepagrįstus skundus, siekia vilkinti skolos išieškojimą. Šilutės rajono apylinkės teismas 2014-09-03 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-1649-164/2014 išsprendė klausimą dėl pakartotinės ekspertizės skyrimo ir skundą atmetė kaip nepagrįstą. Ši nutartis yra įsiteisėjusi ir vykdytina pagal CPK 18 straipsnį. Pareiškėjo skundo argumentai dėl turto vertės pasikeitimo abstraktus ir deklaratyvus, pateikiami tik jo samprotavimai apie realią turto vertę, kurie neparemti ir nepagrįsti jokiais įrodymais. Turto vertė nėra ir negali būti nustatoma pagal skelbimuose nurodytas kainas - tai prieštarautų bet kokiai logikai ir teisės aktams. Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta pagal ką nustatoma turto arba verslo vertė.

27Taip pat pažymi, kad pareiškėjui priklausantis areštuotas turtas buvo vertintas jau du kartus. Paskyrus pakartotinę ekspertizę, pareiškėjas reikalavimą apmokėti šias išlaidas apskundė, išieškotoja, siekdama operatyvaus teismo sprendimo įvykdymo ir skolos išieškojimo, padengė pakartotinės ekspertizės išlaidas (ji apmokėjo tiek pirmąją, tiek pakartotinę ekspertizę). Pareiškėjas, reikšdamas ir šį skundą nenurodė, ar turi lėšų apmokėti pakartotinės ekspertizės išlaidas. Iš visos vykdomosios bylos eigos akivaizdu, kad pareiškėjas nėra suinteresuotas operatyviu skolos išieškojimu ir atsiskaitymu su kreditoriumi, o visais įmanomais būdais stengiasi vilkinti vykdomąją bylą, taip pažeisdamas išieškotojos interesus ir teisėtus lūkesčius. Pakartotinės ekspertizės pakartotinė ekspertizė tik dar labiau užvilkins skolos išieškojimą, juolab, tikėtina, jog pareiškėjas ir toliau skųs bet kokius antstolio veiksmus. Pareiškėjas piktnaudžiauja savo teisėmis ir pažeidžia CPK 644 straipsnio numatytą pareigą nekliudyti antstoliui atlikti vykdymo veiksmus. Skola yra labai didelė, todėl bet koks delsimas ją grąžinti tik didina įsiskolinimą, kurio pareiškėjas nesiekia sumažinti.

28Pareiškėjas V. G. ir suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ atstovas į teismo posėdį neatvyko, apie teismo posėdžio vietą ir laiką pranešta tinkamai. Negauti prašymai atidėti bylos nagrinėjimą. Byla nagrinėtina (CPK 443 str. 5 d.).

29Skundai atmestini.

30Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko bei trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai. Vienas iš pagrindinių vykdymo proceso principų yra tas, kad antstolis, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių ir teisėtų interesų (Antstolių įstatymo 3 str. 1 d.).

31Iš bylos ir prijungtų vykdomųjų bylų Nr. 0118/11/00644/2, Nr. 0118/11/00643/2, Nr. 0118/14/00453/2 matyti, kad antstolio K. K. kontoroje vykdomos vykdomosios bylos Nr. 0118/11/00644/2, Nr. 0118/11/00643/2, Nr. 0118/14/00453/2 pagal Vilniaus apygardos teismo vykdomuosius raštus Nr. 2-3172-553/2010, 2-608-881/2014, išduotus 2010-03-29, 2014-07-02 dėl likusios išieškoti bendros skolos - 2830957,71 Lt iš skolininko V. G. išieškotojos UAB „Medicinos bankas“ naudai (vykd. bylos Nr. 0118/11/00643/2 l. 1, 3, vykd. bylos Nr. 0118/14/00453/2 l. 3, 6, vykd. bylos Nr. 0118/11/00644/2 t. 1, l. 1, 6).

32Pareiškėjas prašo pripažinti antstolio K. K. veiksmus, skelbiant varžytynes ir 2014-10-23 raštu Nr. S1-69464 atsisakant tenkinti pareiškėjo 2014-10-08 prašymą perkainoti turtą neteisėtais.

33Prašymą pripažinti antstolio veiksmus skelbiant varžytynes neteisėtais pareiškėjas grindžia tuo, kad jos buvo paskelbtos neišnagrinėjus jo prašymo perkainoti areštuotą turtą, be to, visas jo turtas parduodamas vadovaujantis UAB „Kertė“ prieš daugiau kaip pusmetį nustatytomis ir šiuo metu jau rinkos kainos neatitinkančiomis turto vertėmis. Įsitikinęs, kad nekilnojamojo turto kainos auga, o po atlikto turto vertinimo praėjo daugiau nei pusmetis, jis 2014-10-10 antstoliui pateikė prašymą dėl turto rinkos vertės nustatymo (vykd. bylos Nr. 0118/11/00644/2 t.2, l. 30-39).

34Nors pareiškėjas teigia, kad jo turto kainos yra padidėjusios 30 proc., t.y. nebeatitinka šio meto rinkos kainų, tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, jog 2014-10-08 pareiškėjas antstoliui pateikė du prašymus leisti jam iki varžytynių parduoti jo areštuotą konkretų prašymuose įvardintą turtą jo pasiūlytiems pirkėjams už turto arešto akte nurodytas kainas. Šiuose prašymuose nurodyta ir tai, kad pareiškėjas pretenzijų dėl areštuoto turto įvertinimo neturi (vykd. bylos Nr. 0118/11/00644/2 t.2, l. 28, 29). Iš šių prašymų akivaizdu ir tai, kad pareiškėjas žinojo apie ketinimą skelbti varžytynes, todėl siūlė pirkėjus savo turtui.

35Pareiškėjo skunde nurodomas teiginys, kad jis neginčija atlikto vertinimo teisėtumo (dėl to, kad prašymuose leisti parduoti turtą jo pasiūlytiems pirkėjams nurodė, jog pretenzijų dėl areštuoto turto įvertinimo neturi), o priešingai – atsižvelgia, vertindamas turto rinkos kainos pokyčius teismo vertinimu yra prieštaringas, nes pareiškėjas ne tik, kad sutiko su nustatyta turto verte, tačiau ir pasiūlė už šias vertes įsigyti jo turtą savo siūlomiems pirkėjams.

36Praėjus dviem dienoms nuo minėtų prašymų pateikimo antstoliui, pareiškėjas teikė prašymą perkainoti turtą, nes esmingai pasikeitusios jo kainos.

372014-10-14 dalis turto buvo parduota skolininko pasiūlytam pirkėjui (vykd. bylos Nr. 0118/11/00644/2 t. 2, l. 57).

38Iš vykdomosios bylos Nr. 0118/11/00644/2 matyti, kad paskelbtos varžytynės daliai skolininko turtui, vienų varžytynių data buvo numatyta 2014-10-21, kitų - 2014-10-23.

39Antstolis atsakymą pareiškėjui į jo 2014-10-08 prašymą perkainoti turtą parengė 2014-10-23 (vykd. bylos Nr. 0118/11/00644/2 t. 2, l. 89-97).

40Teismas sutinka su antstolio patvarkyme, kuriuo atsisakyta tenkinti pareiškėjo skundus, argumentu, kad minėtas antstolio atsakymas parengtas, nepraleidus Antstolių įstatymo 27 straipsnio 5 dalyje nustatyto (14 d.) termino, kad prašymo sustabdyti vykdymo veiksmus vykdomose vykdomosiose bylose, t.y. atidėti varžytynių paskelbimą, skolininkas nei žodžiu, nei raštu nepateikė, todėl nesant teisinio pagrindo privalomai sustabdyti turto realizavimą (CPK 625 str., 626 str., 627 str.) 2014-10-21, 2014-10-23 buvo paskelbtos skolininko turto pirmosios varžytynės.

41Teismo vertinimu skolininko teiginys, kad antstolis skubotai organizuoja vykdymo veiksmus yra nepagrįstas bei nėra pagrindo pripažinti antstolio veiksmus, skelbiant varžytynes, prieš tai neatsakius į skolininko prašymą, neteisėtais.

42Dėl pareiškėjo turto įvertinimo. Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-09-03 nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1649-164/2014 (Teisminio proceso Nr. 2-43-3-01292-2014-3) (vykd. bylos Nr. 0118/11/00644/2 t. 2, l. 1, 2) nustatyta, kad 2011-12-22 antstolis priėmė patvarkymą dėl ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo (vykd. bylos Nr. 0118/00644/2, t. 1, b.l. 48, 49). 2012-03-30 surašytas Turto arešto aktas Nr. S1-20804 ir areštuotas turtas įkainotas pagal eksperto išvadoje nustatytas rinkos vertes (vykd. bylos Nr. 0118/00644/2, t. 1, b.l. 82-84). 2012-05-14 paskelbtos pirmosios nekilnojamojo turto varžytinės (vykd. bylos Nr. 0118/00644/2, t. 1, b.l. 147). 2012-06-08 gautas skolininko skundas dėl antstolio veiksmų (vykd. bylos Nr. 0118/00644/2, t. 1, b.l. 194-196). 2013-02-28 priimtas antstolio patvarkymas dėl pakartotinės ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo Nr. S-476, ekspertizę pavesta atlikti nekilnojamojo turto vertinimo ekspertei R. I. (vykd. bylos Nr. 0118/00644/2, t. 1, b.l. 313, 314). 2014-02-15 - 2014-04-15 UAB „Kertė“ vertintoja R. I. atliko skolininkui nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto rinkos vertės nustatymo pakartotinę ekspertizę pagal antstolio K. K. 2013-02-28 Patvarkymą dėl pakartotinės ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo (Ekspertizės aktas Nr. 1/2014). 2014-04-22 surašytas Turto arešto aktas, areštuotas turtas įkainotas pagal eksperto išvadoje nustatytas turto rinkos vertes (vykd. bylos Nr. 0118/00644/2, t. 1, b.l. 399-402). 2014-04-30 skolininkas pateikė prieštaravimus dėl areštuoto turto vertės, prašydamas skirti pakartotinę ekspertizę, nurodydamas, kad turto arešto akte įrašytos areštuoto nekilnojamojo turto vertės yra nepagrįstai mažos, kad tam tikrų objektų nustatytos vertės neatitinka turto skelbimų portaluose www.ntzemelapis.lt ir www.aruodas.lt pardavinėjamų panašių sklypų ir butų kainų (vykd. bylos Nr. 0118/00644/2, t. 1, b.l. 420-422). Teismas minėta nutartimi skundą atmetė, motyvuodamas tuo, kad buvo atlikta turto vertės pakartotinė ekspertizė, ją atliko UAB „Kertė“ ekspertė R. I., kuri įrašyta į teismo ekspertų sąrašą, jai nušalinimas nebuvo pareikštas. Iš surašyto ekspertizės akto Nr. 1/2014 matyti, kad jis atitinka Lietuvos Respublikos teismo ekspertizės įstatymo nustatytus reikalavimus – atlikti tyrimai, jų metu naudoti metodai ir priemonės, gauti rezultatai ir motyvuotos išvados. Skolininko nurodyti argumentai dėl verčių neatitikimo, remiantis skelbimų portaluose nurodytomis nekilnojamojo turto kainomis, yra nepagrįsti, nes pareiškėjas rėmėsi tik skelbimų portaluose nurodytomis pardavinėjamo turto kainomis, tačiau neatsižvelgė į kitas reikšmingas aplinkybes, kadangi skelbimuose nurodoma parduodamo turto kaina nebūtinai sutampa su jo kaina pardavimo metu ar, kad jis apskritai būna parduodamas.

43Pareiškėjas nurodo neginčijantis atlikto vertinimo teisėtumo, o priešingai – atsižvelgia, vertindamas turto rinkos kainos pokyčius, be to, nurodo, kad iš esmės nesutampa antstolio minimos bylos ir šio konkretaus atvejo faktinės aplinkybės bei keliamas reikalavimas. Atkreiptinas dėmesys, kad minėtoje byloje pareiškėjas taip pat kėlė turto vertės neatitikimo anot jo rinkos kainoms klausimą ir teismo nutartyje šiuo klausimu buvo pasisakyta. Todėl antstolis 2014-10-23 rašte Nr. S2-40288 pagrįstai remiasi šia nutartimi.

44Nors teismas sutinka su pareiškėjo argumentu, kad skiriasi reikalavimai minėtoje ir šioje byloje, t.y. minėtoje byloje pareiškėjas nesutiko su nustatyta turto verte ir prašė skirti pakartotinę ekspertizę, tuo tarpu, kai šioje byloje jis sutinka su turto verte, buvusia turto vertinimu metu (t.y. 2014 m. vasario mėn.), tačiau mano, kad praėjus daugiau nei pusei metų, ši vertė pasikeitė iš esmės.

45Tačiau tiek prašydamas skirti pakartotinę ekspertizę minėtoje byloje, tiek 2014-10-08 raštu prašydamas perkainoti turtą ar skųsdamas antstolio veiksmus (b.l. 3-12), pareiškėjas remiasi, kaip teisingai antstolis pažymėjo patvarkyme, kuriuo atsisakė tenkinti pareiškėjo skundus, kad skolininko argumentai apie prognozuojamus pokyčius nekilnojamojo turto rinkoje bei pateiktus duomenis apie nekilnojamojo turto kainų augimą visoje Lietuvoje ir konkrečius nekilnojamojo turto kainų augimo pavyzdžius yra neapibrėžti, bendro pobūdžio (valstybės pareigūnų vieši pasisakymai, VĮ Registrų centro oficialūs statistiniai duomenys, gyventojų apklausos duomenys, išrašai iš skelbimų portalų) bei nepagrįsti.

46Pats pareiškėjas nurodo, kad atskirai dėl kiekvieno jam priklausančio nekilnojamojo turto objekto vertės pokyčio 2014-10-08 prašyme nepasisakęs, kadangi tai nulemtų itin didelę prašymo bei jo priedų apimtį, apsunkintų prašymo turinį ir galimai užvilkintų jo išnagrinėjimą. Tai tik patvirtina, kad pareiškėjas neteikia įrodymų apie konkretaus turto galimą kainų augimą, o remiasi bendro pobūdžio kainų prognozėmis.

47Tai, o ir teismo nuomone įvertinant ne tokį ilgą laiką kainų pokyčiams rinkoje, pagrįstai antstoliui nesukėlė abejonių, nors dėl kainų kilimo tendencijų savo 2014-10-23 rašte ir nepasisakė, dėl pareiškėjo turto vertės. Pareiškėjo prašymas, teismo vertinimu, atmestas pagrįstai. Esant šioms aplinkybėms, konstatuotina, kad teismas nenustatė antstolio veiksmų atsisakant perkainoti pareiškėjo turtą bei skelbiant varžytynes pagal turto arešto akte nurodytas turto kainas neteisėtumo.

48Nors pareiškėjas nesutinka su antstolio 2014-10-23 rašte Nr. S1-69464 rašte esančiais argumentais, kad jis vilkina vykdymo procesą ir jo prašymo tenkinimas sudarytų papildomas vykdymo išlaidas bei nurodo, jog už turto vertinimą vis tiek sumokės jis – pareiškėjas ir dėl to nenukentės nei išieškotojo, nei paties antstolio interesai, tačiau iš vykdomųjų bylų Nr. 0118/11/00644/2 ir Nr. 0118/11/00643/2 matyti, kad jis nuo susidariusių papildomų vykdymo išlaidų dėl pakartotinės ekspertizės Nr. 1/2014 kartą buvo atleistas, už dvi ekspertizes apmokėjo pati išieškotoja. Pareiškėjas nenurodė ar turi lėšų apmokėti pakartotinės ekspertizės išlaidas. Tad teiginys, kad dėl to nenukentės nei išieškotojo, nei antstolio interesai, įvertinus dar ir tai, kaip teisingai pažymi išieškotoja, jog kuo ilgiau tęsiasi išieškojimas, tuo labiau didėja išieškotojos nuostoliai, yra neteisingas.

49Esant išvardintoms aplinkybėms, teismui nenustačius neteisėtų antstolio K. K. veiksmų vykdomosiose bylose Nr. 0118/11/00644/2, Nr. 0118/11/00643/2, Nr. 0118/14/00453/2, skelbiant 2014-10-21 ir 2014-10-23 varžytynes ir 2014-10-23 raštu Nr. S1-69464 atsisakant tenkinti pareiškėjo 2014-10-08 prašymą perkainoti turtą, skundai atmestini kaip nepagrįsti.

50Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-11-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2603-204/2014 (Teisminio proceso Nr. 2-43-3-02233-2014-9) taikytos laikinosios apsaugos priemonės panaikintinos (CPK 149 str., 150 str.).

51Teismas, vadovaudamasis CPK 149 str., 150 str., 152 str., 290 str., 291 str., 513 str.,

Nutarė

52Pareiškėjo V. G. skundus atmesti.

53Panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-11-05 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-2603-204/2014 (Teisminio proceso Nr. 2-43-3-02233-2014-9) taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

54Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant Šilutės rajono apylinkės teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šilutės rajono apylinkės teismo teisėjas Robertas Povilaitis,... 2. sekretoriaujant Dovilei Benediktavičienei,... 3. dalyvaujant antstolio K. K. atstovėms A. G. ir M. J.,... 4. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę... 5. Pareiškėjas V. G. skundžia antstolio K. K. veiksmus vykdomosiose bylose Nr.... 6. Skunduose nurodo, kad antstolio K. K. žinioje yra vykdomosios bylos dėl... 7. Pareiškėjas nurodo specialiajame interneto tinklapyje radęs informaciją... 8. Nurodo, kad antstolis visiškai ignoravo objektyvias aplinkybes, verčiančias... 9. Pareiškėjas nurodo, kad 2014-10-27 gavo antstolio 2014-10-23 raštą, kuriuo... 10. Pareiškėjas nurodo, kad teismas išsprendė ginčą dėl eksperto UAB... 11. Taip pat nurodo, kad 2014-10-08 savo prašyme pateikė objektyvius duomenis... 12. Atskirai dėl kiekvieno jam priklausančio nekilnojamojo turto objekto vertės... 13. Antstolis prieštarauja 2014-10-08 prašymo motyvui, jog ekspertizė atlikta... 14. Taip pat nurodo, kad jog antstolio 2014-10-23 rašte nepagrįstai nurodoma, jog... 15. Antstolis K. K. patvarkymu netenkino pareiškėjo skundų, nurodė, kad vykdo... 16. Nurodo, kad 2014-10-10 gavo 2014-10-08 skolininko prašymą dėl turto rinkos... 17. Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-09-03 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 18. Atsižvelgiant į tai, bei į tai, jog 2014-10-08 skolininko prašymo dėl... 19. Taip pat antstolis patvarkyme nurodė, kad kadangi aukščiau minėta Šilutės... 20. Nurodo, kad jo veiksmai yra teisėti ir pagrįsti, o aplinkybė, jog sprendimas... 21. Be to, antstolis patvarkyme nurodo, kad neatsižvelgiant į tai, jog skolininko... 22. Taip pat nurodo, kad skolininko argumentai apie prognozuojamus pokyčius... 23. Taip pat patvarkyme nurodyta, kad skolininko teiginys, jog susidariusios... 24. Antstolio atstovė M. J. teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad... 25. Antstolio atstovė A. G. teismo posėdyje papildomai paaiškino, kad... 26. Suinteresuotas asmuo UAB „Medicinos bankas“ atsiliepimu į skundus prašo... 27. Taip pat pažymi, kad pareiškėjui priklausantis areštuotas turtas buvo... 28. Pareiškėjas V. G. ir suinteresuoto asmens UAB „Medicinos bankas“ atstovas... 29. Skundai atmestini.... 30. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos... 31. Iš bylos ir prijungtų vykdomųjų bylų Nr. 0118/11/00644/2, Nr.... 32. Pareiškėjas prašo pripažinti antstolio K. K. veiksmus, skelbiant... 33. Prašymą pripažinti antstolio veiksmus skelbiant varžytynes neteisėtais... 34. Nors pareiškėjas teigia, kad jo turto kainos yra padidėjusios 30 proc., t.y.... 35. Pareiškėjo skunde nurodomas teiginys, kad jis neginčija atlikto vertinimo... 36. Praėjus dviem dienoms nuo minėtų prašymų pateikimo antstoliui,... 37. 2014-10-14 dalis turto buvo parduota skolininko pasiūlytam pirkėjui (vykd.... 38. Iš vykdomosios bylos Nr. 0118/11/00644/2 matyti, kad paskelbtos varžytynės... 39. Antstolis atsakymą pareiškėjui į jo 2014-10-08 prašymą perkainoti turtą... 40. Teismas sutinka su antstolio patvarkyme, kuriuo atsisakyta tenkinti... 41. Teismo vertinimu skolininko teiginys, kad antstolis skubotai organizuoja... 42. Dėl pareiškėjo turto įvertinimo. Šilutės rajono apylinkės teismo... 43. Pareiškėjas nurodo neginčijantis atlikto vertinimo teisėtumo, o priešingai... 44. Nors teismas sutinka su pareiškėjo argumentu, kad skiriasi reikalavimai... 45. Tačiau tiek prašydamas skirti pakartotinę ekspertizę minėtoje byloje, tiek... 46. Pats pareiškėjas nurodo, kad atskirai dėl kiekvieno jam priklausančio... 47. Tai, o ir teismo nuomone įvertinant ne tokį ilgą laiką kainų pokyčiams... 48. Nors pareiškėjas nesutinka su antstolio 2014-10-23 rašte Nr. S1-69464 rašte... 49. Esant išvardintoms aplinkybėms, teismui nenustačius neteisėtų antstolio K.... 50. Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-11-05 nutartimi civilinėje byloje Nr.... 51. Teismas, vadovaudamasis CPK 149 str., 150 str., 152 str., 290 str., 291 str.,... 52. Pareiškėjo V. G. skundus atmesti.... 53. Panaikinti Šilutės rajono apylinkės teismo 2014-11-05 nutartimi civilinėje... 54. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama...