Byla 2-70-721/2015
Dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir teisinės registracijos į daiktinę teisę panaikinimo

1Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja N. K., sekretoriaujant teismo posėdžių sekretorei J. S., dalyvaujant ieškovui E. L., jo atstovui advokatui J. M., atsakovams D. L., A. T., atsakovų D. L., A. T., V. T. atstovei advokatei L. Ž., atsakovės Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialo atstovams J. D., V. P.,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo E. L. ieškinį atsakovams D. L., A. T., V. T., Valstybės įmonės Registrų centro Telšių filialui, trečiajam asmeniui Mažeikių rajono 2-ojo notarų biuro notarei I. Z. dėl pirkimo-pardavimo sutarties pripažinimo negaliojančia ir teisinės registracijos į daiktinę teisę panaikinimo,

Nustatė

3Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas pripažinti pirkimo pardavimo 2013-12-02 patvirtintą Mažeikių rajono 2 notaro biuro notarinę sutartį Nr. 2-4184, pagal kurią pardavėjas D. L. pardavė pirkėjams A. T. ir V. T. ½ stoginės, registro Nr. 44/575754, unikalus Nr. 4400-2128-6659 adresu Dariaus ir Girėno g. 46, Laižuvos mstl., Mažeikių r., niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo normoms, taikant nekilnojamojo daikto atžvilgiu restituciją; panaikinti VĮ Registrų centre teisinę registraciją D. L. vardu nuosavybės teisėmis įregistruotos stoginės adresu Dariaus ir Girėno g. 46, Laižuvos mstl., Mažeikių r., registro Nr. 44/575754, unikalus Nr. 4400-2128-6659, kaip neteisėtą ir nepagrįstą; priteisti iš atsakovų bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2011 metais VĮ Registrų centre D. L. buvo įregistruota nuosavybės teisė į 6 pastoges, sujungtas į vieną stoginę. Registruojant atskiras pastoges kaip vieną stoginę D. L. vardu, jai buvo suteiktas unikalus numeris Nr. 4400-2128-6659 ir ji priskirta prie registro Nr. 44/575754, kuriuo registruotas garažas. Keturios pastogės iš šešių realiai priklauso ieškovui, nes yra mechaninių dirbtuvių, kurias jis faktiškai nusipirko iš J. L. ir kitų asmenų, priklausinys. Ne vieno dokumento patvirtinančio, kad D. L. nuosavybės teisėmis priklauso visa stoginė VĮ Registrų centrui pateikta nebuvo, nuosavybės teisę į daiktą jo vardu įregistruota buvo neteisėtai ir nepagrįstai stoginės teisinę registraciją D. L. vardu turi būti panaikinta. Kadangi D. L., žinodamas, kad neteisėtai ir nepagrįstai įgijo nuosavybės teisę į stoginę, 2013-12-02 notariškai patvirtinta pirkimo-pardavimo sutartimi Nr. 2-4184 pardavė ½ stoginės A. L., ir V. T., ši sutartis turi būti pripažinta niekine ir negaliojančia bei taikant restituciją stoginė turi būti grąžinta D. L. ( 1 t., 1-4 b. l.).

4A. D. L., A. T., V. T. atsiliepimuose su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad ieškovo reikalavimai yra nepagrįsti ir neįrodyti, kadangi byloje esantys raštiniai įrodymai patvirtina tai, kad nuosavybės teisė į stoginę, unikalus Nr. 4400-2128-6659, esančią Dariaus ir Girėno g. 46, Laižuvos mstl., Mažeikių r., nuo 2011-02-10 iki 2013-12-16 buvo teisėtu pagrindu įregistruota savininkui D. L., įregistravimo pagrindas –1999-11-24 priėmimo – pardavimo aktas, 2011-02-01 senų statinių patikrinimo aktas Nr. SS-15. Nuo 2013-12-16 nuosavybės teisės į ½ stoginės įregistruota savininkams A. T. ir V. T. 2013-12-02 pirkimo -pardavimo sutarties Nr. 2-4184 pagrindu. Ieškovas prašydamas ½ stoginės pirkimo-pardavimo sandorį pripažinti negaliojančiu bei panaikinti VĮ Registrų centre D. L. vardu nuosavybės teisėmis įregistruotos stoginės teisinę registraciją, nenurodė ne vienos faktinės aplinkybės, pagrindžiančios ieškovo reikalavimą (1 t., 51-53 b.l.).

5A. V. įmonės Registrų centro Telšių filialas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad 2010-12-25 D. L. užsakė Stoginės kadastrinius matavimus, kurie buvo atlikti ir buvo parengta matavimų byla. 2011-02-01 jis pateikė prašymą įregistruoti stoginę ir teises į ją. Kartu su prašymu jis pateikė senų statinių patikrinimo aktą Nr. SS-15. Pagal kadastro įstatymo 5 straipsnio 2 dalį prašoma įregistruoti stoginė nėra atskiras nekilnojamojo turto kadastro objektas, todėl pagal registro įstatymo 10 straipsnio 1 dalį, stoginė buvo įregistruota nekilnojamojo turto registre (1 t., b.l.46-47).

6Trečiasis asmuo Mažeikių rajono 2-jo notaro biuo notarė I. Z. atsiliepime į ieškinį nurodė, kad D. L. notarei pateikė 1999-11-20 protokolą Nr. 6, 1999 -11-24 priėmimo-perdavimo aktą, 2011-02-01 Senų pastatų patikrinimo aktą Nr. SS-1, kurie registruoti Registrų centre, kaip nuosavybę patvirtinantys dokumentai, ir tarp šalių D. L., A. T. ir Vilijos T. M. rajono 2 notaro biure 2013-12-02 buvo patvirtinta stoginės pirkimo pardavimo sutartis Nr. 2-4184 (2 t., 48 b.l.).

7Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė ir prašė jį visiškai tenkinti. Rėmėsi bylos medžiaga ir liudytojų parodymais, iš kurių sprendė, kad keturios ginčo pastogės iš šešių, sujungtų į vieną stoginę, kurias teisėtai nuosavybės teisėmis valdo ieškovas, yra mechaninių dirbtuvių priklausinys. Motyvavo tuo, kad stoginės paskirtis ją įrengiant buvo žemės ūkio technikai, remontuojamai mechaninėse dirbtuvėse statyti, stoginė yra antraeilis daiktas, skirtas tarnauti ieškovo valdomam mechaninių dirbtuvių pastatui. Pastogėje visą laiką buvo laikoma žemės ūkio technika, kuri tuo laiku buvo remontuojama mechaninėse dirbtuvėse. VĮ Registrų centras neturėjo teisės įregistruoti D. L. vardu nuosavybės teisėmis minėtą stoginę, nes nėra jokių dokumentų, patvirtinančių D. L. nuosavybės teisę į stoginę. 2004 metais J. L. įsigijo iš kelių asmenų mechaninių dirbtuvių pajus. Nuo 2009 metų ieškovas realiai naudojosi stogine, kurią kartu su mechaninėmis dirbtuvėmis įsigijo iš J. L., perėmęs iš jo pajus. 2012 metais su J. L. pasirašė raštą dėl žemės ūkio pajų perleidimų, kuriuo J. L. jam perleido Laižuvos žemės ūkio bendrovės mechaninių dirbtuvių 4396 žemės ūkio pajus. Jis girdėjo iš Laižuvos žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos narių, jog kadangi mechaninės dirbtuvės atiteko už pajus keliems bendrovės pajininkams, prie jų esantį stoginė žodiniu susitarimu buvo padalinta į dvi dalis: pirma, didesne, kurią sudaro keturios pastogės, priklauso mechaninėms dirbtuvėms, kita, mažesne, dviejų stoginių - garažui, kuris priklauso atsakovui D. L. ir kitiems pajininkams. Apie stoginės registraciją 2011 metais D. L. vardu VĮ Registrų centre jis sužinojo, kai 2013 metais pats norėjo įregistruoti stoginę savo vardu. Kad nėra jokių dokumentų, patvirtinančių pareiškėjo D. L. nuosavybės teises į stoginę jis sužinojo nagrinėjant Mažeikių rajono apylinkės teisme civilinę bylą Nr. 2-288-636/2014 dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo. D. L. žinojo, jog dalis stoginės nuosavybės teise priklauso ieškovui, tačiau nesąžiningai ir neteisėtai, visą stoginę įregistravo savo vardu, todėl yra nesąžiningas įgijėjas, todėl stoginės teisinę registraciją VĮ Registrų centre jo vardu turi būti panaikinta. Kreipusis į policiją Mažeikių rajono policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas Nr. 73-1-0899-14 pagal BK 2281 str. dėl stoginės neteisėtos registracijos VĮ Registrų centre D. L. vardu. Nustačius, jog stoginė D. L. nuosavybės teise nepriklausė, turi būti pripažinta niekine ir negaliojančia nuo jos sudarymo momento kaip prieštaraujantį imperatyvioms įstatymo normoms 2013-12-02 pirkimo pardavimo sutartis Nr. 2-4184, patvirtintą Mažeikių rajono 2 notaro biure, kuria D. L. pardavė pirkėjams A. T. ir V. T. ½ stoginės, registro Nr. 44/575754, unikalus Nr. 4400-2128-6659, taikant šio nekilnojamojo daikto atžvilgiu restitucija.

8Atsakovai D. L., A. T., V. T. su ieškiniu nesutiko. D. L. nurodė, kad ieškovas klaidina teismą dėl stoginės padalinimo ir priklausomybės. Laižuvos ŽŪB likvidacinė komisija dar 1999-11-20 Protokolu Nr.6 už pajus perdavė atsakovui D. L. malūno pastatą ir dalį mechaninių dirbtuvių. Malūno pastatas atitinka garažo dalį. Ieškovas nenurodo šio įsigijimo negaliojimo pagrindų. Ginčo stoginė yra garažo priklausinys. Stoginė skirta tarnauti malūno pastatui, nes įvažiuoti į malūno pastatą galima tik per minėtą stoginę. Ieškovas nenuginčijo stoginės teisinės registracijos, jos įrašai teisėti. Atsakovas pažymėjo, kad jis ilgai naudojosi stogine, kurį manė priklausančią jam, tačiau atsakovas nuo 2014 metų neleidžia jam anudotis stogine, nuolat ją užstato žemės ūkio technika, laiko ten trąšas ir pan, tokiu būdu atsakovai nebegali valdyti jiems priklausančio statinio. A. ir V. T. nuosavybės teisės yra įregistruotos notarinės perleidimo sutarties pagrindu. Taigi atsakovai yra sąžiningi įgyjėjai ir naikinti registraciją nėra pagrindo. Vilija ir A. T. nurodė, jog 2013-12-02 įsigijo iš D. L. ½ dalį stoginės. Kaip to reikalauja įstatymas, dalis nekilnojamojo daikto jiems buvo perleista notarine tvarka, o savo nuosavybę į stoginę jie įregistravo nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje.

9Atsakovo VĮ Registrų centras Telšių filialo atstovai pareiškė, kad 201102-01 D. L. VĮ Registrų centro Mažeikių skyriuje pateikė prašymą įregistruoti nekilnojamąjį daiktą - stoginę bei nuosavybės teisę į ją. Su prašymu buvo pateikta 2011-01-12 kadastrinių matavimų byla, 2011-02-01 senų statinių patikrinimo aktas Nr. SS-15, 1999-11-20 Laižuvos žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos susirinkimo, įvykusio 1999 m. lapkričio 20 d., protokolas Nr. 6, 1999-11-24 priėmimo - perdavimo aktas ir prie jo pridėtas paaiškinimas, kad registravimui pateiktuose dokumentuose nurodytas ir likvidacinės komisijos protokole Nr. 6 įvardintas malūno pastatas atitinka autogaražo dalį. D. L. ėmėsi visų procedūrų dėl nekilnojamojo daikto suformavimo ir įregistravimo. Pagal kadastro įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 punktą prašoma įregistruoti stoginė negali būti atskiru nekilnojamojo turto kadastro objektu, kadangi jos statybai nereikalingas leidimas. 2013-08-22 Registrų centro Mažeikių skyriuje buvo pateiktas ir ieškovo E. L. prašymas įregistruoti stogines ir nuosavybės teisę į jas. Kaip vėliau paaiškėjo, E. L. prašomi įregistruoti nekilnojamieji daiktai nekilnojamojo turto registro duomenų bazėje yra ne kas kitas kaip D. L. nuosavybės teise įregistruota stoginė. VĮ Registrų C. E. L. nuo pat pradžių teikė klaidinančius dokumentus, juose nurodydamas tikrovės neatitinkančius faktus su tikslu įsiregistruoti ginčo objektą. Su prašymu įregistruoti nekilnojamuosius daiktus ir nuosavybės teises E. L. pateikė 2013-08-14 deklaraciją apie statybos užbaigimą Nr. 1, kurioje save nurodė kaip minėtų statinių statytoją. Stoginės statytoju jis negalėjo būti. E. L. kadastrinių matavimų byla nėra suderinta su nekilnojamojo turto kadastro tvarkytoju, tai įrodo žymos kadastrinių matavimų byloje žymos apie suderinimą nebuvimas. Si byla taip pat turi trūkumų. Stoginės neteisingai suformuotos kaip atskiri nekilnojamieji daiktai, nors iš tikrųjų tai yra vienas statinys. Nurodė taip pat, jog Laižuvos žemės ūkio bendrovė seniai likviduota, pajininkams už jų turėtus pajus perdavus nekilnojamąjį turtą, todėl joks disponavimas pajais jau nebuvo galimas, o į bylą pateiktas 2012 metais sudarytas dokumentas yra dėl žemės ūkio pajų perleidimo. Šio dokumento turinys buvo pakeistas padarant prierašą, kuriame nurodyta, kad E. L. šio dokumento pagrindu ne tik gavo tai, ko jam negalėjo perleisti, bet ir tai, ko jam neperleido, t.y. nekilnojamuosius daiktus. Toks dokumentas nepatvirtina nei pajų perleidimo, kadangi perleidėjas jų neturėjo, nei nekilnojamojo turto perleidimo, kadangi įstatymai nekilnojamajam turtui perleisti numato notarinę tvarką. O dokumente įtvirtintų teisinių faktų iškreipimas prierašų darymais, R. C. nuomone, yra priešingas teisei. Ieškovas nenuginčijo stoginės įregistravimo pagrindų – pastato įsigijimo dokumentų, todėl įpareigojimas panaikinti registraciją nepagrįstas.

10Trečiasis asmuo Mažeikų rajono 2-jo notaro biuro notarė I. Z. teismo posėdyje nedalyvavo, atsiliepime į ieškinį prašo ieškinį atmesti.

11Liudytojas J. L. teisme parodė, kad 2004 metais iš kelių buvusių Laižuvos ŽŪB narių įsigijo mechaninių dirbtuvių pajus ir buvo įsitikinęs, jog tuo pačių jam buvo perleistos keturios stoginės. 2012 metais įgytus mechaninių dirbtuvių pajus jis perdavė E. L..

12Liudytojas E. L. parodė, kad jo sūnus E. L. iš J. L. įsigijo Laižuvos likviduojamos žemės ūkio bendrovės mechaninių dirnbtuvių pajus. Šių dirbtuvių pajuninkų buvo daug, jie perleido savo pajus Liutkui. Ginčo stoginė buvo visą laiką mechaninių dirbtuvių priklausinys. Tai visi žinojo.Likviduojant bendrovę buvo nutarta, kad keturios stoginės priklauso mechaninėms dirbtuvėms, odvi garažui. E. L. ir įsigijo mechanines dirbtuves kartu su keturiomis stoginėmis. VĮ Registrų centras atsisakė E. L. įregistruoti jo teises įstoginės dalis, nurodydamas, kad ginčo stoginė užregistruotas atsakovo D. L. vardu.

13L. P. Gaudiešius teisme parodė, kad ginčo stoginė likviduojant Laižuvos žemės ūkio bendrovę nebuvo perduodama už pajus bendrovės nariams. Mechaninės dirbtuvės už pajus buvo perduotos septyniems bendrovės nariams. Stoginė sudaro šešios pastogės ir likvidacinės komisijos nariai buvo nusprendę, jog keturios stogines priklauso mechaninėms dirbtuvėms, o dvi, D. L. atitekusiam garažui, nes į jį kitaip didele žemės ūkio technika negalima įvažiuoti.Toks sprendimas jokiu dokumentu nebuvo įformintas. Tiesios žodžiu taip buvo nutarta.J. L. įsigijo iš mechaninių dirbtuvių pajininkų jų dirbtuvių dalis, faktiškai dirbtuvėmis naudojosi E. L., laikė ten grūdus. Naudojosi jis ir stogine, laikė žemės ūkio techniką, ją remontuodavo, šieną laikė. Vėliau E. L. mechaninių dirbtuvių pajus nusipirko iš J. L.. D. L. naudojosi dviem stoginėmis.

14Ieškinys atmestinas.

15Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl nekilnojamojo daikto (stoginės) teisinės registracijos nekilnojamojo turto registre, t.y. kartu ir daiktinės (nuosavybės) teisės į juos įregistravimo, taip pat šios teisinės registracijos pagrindu įregistruotų nuosavybės teisių perleidimo sandorio (stoginės pirkimo-pardavimo sandorio) negaliojimo klausimai.

16Bylos duomenimis nustatyta, kad 1999-11-20 Laižuvos žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos protokolu Nr. 6 buvo nutarta D. L. už pajus perduoti pastatą-malūną, taip pat buvo nutarta už pajus jam kartu su kitais šešiais bendrovės nariais perduoti mechanines dirbtuves (1 t. 90-92 b.l.). Protokolą pasirašė likvidacinės komisijos pirmininkas A. N.. Malūno pastatas , D. L. perduotas naudojimui 1999-11-24 perdavimo-priėmimo aktu (1. t., 93 b.l.). Perdavimo- priėmimo aktas pasirašytas likvidacinės komisijos narių. Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matyti, kad D. L. nuosavybės teisės į ginčo inžinierinį statinį - stoginę, unikalus Nr.4400-2128-6659, esančią Mažeikių r. sav., Laižuvos sen., Laižuvos mstl., Dariaus ir Girėno g. 46, buvo įregistruotos 2011-02-10, įregistravimo pagrindas –1999-11-20 protokolas Nr. 6, 1999-11-24 priėmimo – perdavimo aktas, 2011-02-01 senų statinių patikrinimo aktas, įrašas galioja nuo 2011-02-10 (1 t., 88-89 b. l.). Iš 2004-04-02 rašto dėl žemės ūkio pajų perleidimo, patvirtinto Laižuvos žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos pirmininko, matyti jog keturi žemės ūkio bendrovės nariai perleido J. L. rašte nurodytą kiekį savo žemės ūkio pajinių įnašų, skirtų mechaninių dirbtuvių pastatui įsigyti (1 t., 10 b. l.). Laižuvos žemės ūkio bendrovė iš Juridinių asmenų registro išregistruota 2005-05-09. Iš 2013-08-03 rašto Dėl žemės ūkio pajų perleidimo matyti, jog J. L. perleido E. L. 4396 Laižuvos žemės ūkio bendrovės mechaninių dirbtuvių žemės ūkio pajus (1 t., 11 b. l.).

17Nekilnojamieji daiktai, nuosavybės ir kitos daiktinės teisės į šiuos daiktus, daiktinių teisių suvaržymai yra registruojami Nekilnojamojo turto registre (Nekilnojamojo turto registro įstatymo 2 straipsnis). Nekilnojamųjų daiktų, daiktinių teisių ir jų suvaržymų registracija daugiau reikšminga išviešinimo tikslais. Teismine tvarka gali būti ginčijama teisinė registracija ir iškeliamas jos neteisėtumas keliais aspektais: ji gali būti ginčijama dėl to, kad atlikta nesant pagrindo arba pažeidžiant nustatytą tvarką.

18Registro duomenų teisingumas užtikrinamas tuo, kad jame padaryti įrašai turi atitikti dokumentus, kurių pagrindu tam tikri duomenys buvo įrašyti. CK 4.262 straipsnyje nustatyta, kad įrašyti į viešą registrą duomenys laikomi teisingais ir išsamiais, kol nenuginčijami įstatymuose nustatyta tvarka. Panaši nuostata įtvirtinta ir Nekilnojamojo turto registro įstatymo 4 straipsnyje, kuriame nustatyta, kad visi Nekilnojamojo turto registre esantys duomenys nuo jų įrašymo laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymuose nustatyta tvarka. Atsižvelgiant į nagrinėjamos bylos esmę, tai reiškia, kad duomenys (nekilnojamojo turto perdavimo už pajines išmokas protokolo ir su juo susiję dokumentai), kurių pagrindu buvo įregistruota asmens daiktinė teisė į nekilnojamąjį daiktą, gali būti vertinami kitaip negu registratoriaus buvo įvertinti padarant atitinkamą įrašą Nekilnojamojo turto registre, tik juos nuginčijus įstatymuose nustatyta tvarka. K. N. turto registro duomenys įrašomi tam tikrų dokumentų pagrindu, asmuo siekiantis nuginčyti šių duomenų teisingumą, turi įrodyti, jog dokumentai, kurių pagrindu tokie duomenys įrašyti, yra neteisėti (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 18 d. nutartis, priimta civilinėje byloje R. P. v. Vilniaus miesto savivaldybės administracija ir kt., bylos Nr. 3K-3-249/2007; 2009 m. spalio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje G. I. v. UAB „Vilga“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-433/2009).

19Taigi, nagrinėjamos bylos atveju ieškovas, prašydamas panaikinti ginčo statinio teisinę registraciją Nekilnojamojo turto registre, šioje byloje visų pirma turėjo įrodyti, kad dokumentai, kurių pagrindu atlikta stoginės teisinė registracija, – 1999-11-20 Laižuvos žemės ūkio bendrovės likvidacinės komisijos susirinkimo protokolas Nr. 6, 1999-11-24 pastato-malūno priėmimo - perdavimo aktas, 2011-02-01 išduotas senų statinių patikrinimo aktas Nr. SS-15 yra neteisėti. Ieškovas E. L. teisinės registracijos ginčo stoginės neteisėtumą grindžia tuo, jog dokumentai, kurių pagrindu atlikta teisinė registracija, negali būti stoginės, esančios Dariaus ir Girėno g. 46, Laižuvos mstl., Mažeikių r., nuosavybės teisės įgijimo pagrindu, o kartu ir pakankamu pagrindu šios daiktinės teisės įregistravimui nekilnojamojo turto registre D. L. vardu. D. L. nuosavybės teisės į stoginę, registro Nr. 44/575754, unikalus Nr. 4400-2128-6659, esančią adresu Dariaus ir Girėno g. 46, Laižuvos mstl., Mažeikių r., nekilnojamojo turto registre įregistruotos 2011-02-10. Ginčo pastatų nuosavybės teisės perėjimo D. L. momentas siejamas su Laižuvos žemės ūkio bendrovės likvidavimu. Ieškovas teisus nurodydamas, jog dokumentuose, kurių pagrindu įregistruotos D. L. nuosavybės teisės į stoginę, nėra duomenų, leidžiančių identifikuoti būtent šį pastatą. Tačiau teismas pažymi, kad šiuo atveju ginčo stoginės teisinės registracijos atlikimui taikytinos 2003-03-03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 278, kuriuo patvirtintas Dokumentų, teiktinų nekilnojamojo turto registro tvarkytojui, registruojant senus statinius, įsigytus ar pastatytus iki 1991-07-25, sąrašas, nuostatos. Atsakovas VĮ Registrų centras šiuo klausimu detaliai nurodė, jog Stoginės kadastrinius matavimus D. L. užsakė 2010-12-25, iki tol atvirai, sąžiningai ir nepertraukiamai ją valdęs daugiau nei 10 metų. Prie prašymo pamatuoti statinį pridėjo paaiškinimą apie tai, kad statybos dokumentų neturi. Tokių dokumentų turėti ir negalėjo, kadangi jis pats nėra statytojas, stoginė jam buvo perleista. Dėl statinio patikrinimo 2011-02-01 kreipėsi į Valstybės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Telšių teritorijų planavimo ir statybos Valstybinės priežiūros skyrių. LR Aplinkos ministro ir LR Teisingumo ministro 2003-04-03 įsakymu Nr. 158/89 patvirtinta senų statinių patikrinimo tvarka kompetentingos institucijos sudarytai komisijai nustatyta pareiga statinį patikrinti vietoje, apklausti liudytojus ir tik tuomet nenustačius trūkumų priimti sprendimą, kad statinys gali būti toliau naudojamas ir registruojamas Nekilnojamojo turto registre. Apie tokio sprendimo priėmimą liudija D. L. 2011-02-01 išduotas senų statinių patikrinimo aktas Nr. SS-15. Taigi D. L. pateiktų dokumentų visumos pakako stoginės teisinei registracijai atlikti. Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 7 straipsnio 4 dalis numato, kad nekilnojamasis daiktas laikomas baigtu formuoti, kai yra nustatyti jo kadastro duomenys ir teisės aktų nustatyta tvarka priimtas viešojo administravimo subjekto sprendimas dėl daikto suformavimo. D. L. ėmėsi visų procedūrų dėl nekilnojamojo daikto suformavimo ir įregistravimo.

20Pagal CK 4.12 straipsnį pagrindiniais daiktais laikomi daiktai, galintys būti savarankiškais teisinių santykių objektais. CK 4.13 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antraeiliais daiktais laikomi tik su pagrindiniais daiktais egzistuojantys arba pagrindiniams daiktams priklausantys, arba kitaip su jais susiję daiktai. Pagal to paties straipsnio 2 dalį antraeiliai daiktai skirstomi į esmines pagrindinio daikto dalis, į gaunamus iš pagrindinio daikto vaisius, produkciją ir pajamas, į pagrindinio daikto priklausinius. CK 4.19 straipsnio 1 dalyje priklausiniai apibrėžiami kaip savarankiški pagrindiniam daiktui tarnauti skirti antraeiliai daiktai, kurie pagal savo savybes yra nuolat susiję su pagrindiniu daiktu. Remiantis CK 4.14 straipsnio 1 dalimi, antraeilį daiktą ištinka pagrindinio daikto likimas, jeigu sutarties ar įstatymo nenustatyta kitaip. Stoginė yra inžinerinis statinys. Statybos techninio reglamento STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai" 5.3 punkto nuostatą, stoginė - inžinerinis statinys, stogas ant stulpų (gali būti su galinėmis sienomis ar be jų). Šiuo atveju, ginčo objektas yra statinys, turintis viena stogą, kurį laiko keli stulpai bei galinė siena, todėl šis statinys, nors ieškovo ir traktuojamas kaip šešios pastogės, turėjo būti suformuotas kaip vienas daiktas. P. N. turto kadastro įstatymo 5 straipsnio 2 dalies 4 punktą, Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 5 priedo 3.3 punktą inžineriniai statiniai negali būti atskirais Nekilnojamojo turto kadastro objektais, t. y. jie pagal savo paskirtį ir esmę skirti tarnauti pagrindiniam daiktui. Stoginė negali būti atskiru nekilnojamojo turto kadastro objektu, kadangi jos statybai nereikalingas leidimas, todėl ji galėjo būti registruojama tik kaip pagrindinio pastato priklausinys. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad priklausiniu pripažįstamas toks daiktas, kuris yra skirtas tarnauti pagrindiniam daiktui ir yra susijęs su pagrindiniu daiktu bendra ūkine paskirtimi. Pagal kasacinio teismo praktiką, kurį daiktą pripažinti pagrindiniu, o kurį – antraeiliu, yra kiekvieno konkretaus atvejo įvertinimo pagal faktinius duomenis, galiojančius įstatymus ir sutartis rezultatas (Lietuvos A. T. Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. vasario 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Kauno miesto savivaldybė v. AB „Autrolis“, VĮ Registrų centras, bylos Nr. 3K-3-32/2007). Kad ginčo stoginė neatskiriama pagal funkcinę paskirtį malūno (garažo) dalis ir skirta tarnauti pagrindiniam šiam daiktui, įrodo tai, kad įvažiuoti į malūno pastatą galima būtent tik per stoginę, o tai reiškia, kad pilnas teisės naudotis malūno pastatu realizavimas nėra galimas nesinaudojant stogine.

21Dokumentai, kurių pagrindu buvo įregistruota D. L. nuosavybę į stoginę, nebuvo panaikinti, pripažinti negaliojančiais, atšaukti, jų niekas neginčijo ir neįrodinėjo jų neteisėtumo, todėl teismas sprendžia, jog byloje esantys dokumentai sudarė pakankamą teisinį pagrindą stoginės teisinei registracijai nekilnojamojo turto registre D. L. vardu atlikti. Ginčo statinio-stoginės įregistravimo pagrindas nėra nuginčytas, todėl laikytina, jog jį įregistruota teisėtai. Pažymėtina taip pat, jog CK 1.75 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jei tą patį daiktą įgijo keli asmenys, tačiau vienas asmuo sandorį įregistravo, o kiti ne, tai laikoma, kad daiktą įgijo sandorį įregistravęs asmuo. Tai gi, net jei dėl kokių nors priežasčių būtų pripažinta, kad ginčo pastatą įgijo ir ieškovas, būtų laikoma, kad jį įgijo pirmiau teisinę registraciją atlikęs atsakovas.

22Perduoti nuosavybės teisę gali tik pats savininkas arba savininko įgaliotas asmuo (CK 4.48 straipsnio 1 dalis). Sandoriais laikomi asmenų veiksmai, kuriais siekiama sukurti, pakeisti ar panaikinti civilines teise ir pareigas (CK 1.63 straipsnio 1 dalis). Atsakovas D. L. teisėtai įgijo nuosavybės teisę į ginčo stoginę todėl, įregistravęs ją nekilnojamojo turto registre, turėjo teisę perleisti ją tretiesiems asmenims, o nenustačius ginčo pastatų pirkimo-pardavimo sandorio negaliojimo pagrindų atmestinas ir ieškovo reikalavimas pripažinti negaliojančiu sandorį dalyje dėl ginčo stoginės pirkimo-pardavimo. Teismo vertinimu, nepripažinus įrodyta faktinę aplinkybė, kad stoginė, unikalus Nr. 4400-2128-6659 adresu Dariaus ir Girėno g. 46, Laižuvos mstl., Mažeikių r., priklausė nuosavybės teise D. L. neteisėtai, kiti ieškovo reikalavimai taip pat negali būti laikytini pagrįstais ir įrodytais.

23Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies ir 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato pagalbai apmokėti atlyginamos šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas. Ieškinį atmetus, atsakovams priteistinos jų patirtos išlaidos išlaidų už advokato teisinių paslaugų suteikimą pagalbą byloje.

24Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) 268, 270, 273 straipsniais, teisėja

Nutarė

25Ieškinį atmesti.

26Iš ieškovo E. L., a.k. ( - ) priteisti 589,62 Eur ( penkis šimtus aštuoniasdešimt devynis eurus 62 ct) atsakovui A. T. ir 100,00 Eur (vieną šimtą eurų) atsakovui D. L. jų patirtų bylinėjimosi išlaidų

27Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui apeliacinį skundą paduodant per Mažeikių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Mažeikių rajono apylinkės teismo teisėja N. K., sekretoriaujant teismo... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo E. L.... 3. Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu prašydamas pripažinti pirkimo... 4. A. D. L., A. T., V. T. atsiliepimuose su ieškiniu nesutiko. Nurodė, kad... 5. A. V. įmonės Registrų centro Telšių filialas atsiliepime į ieškinį... 6. Trečiasis asmuo Mažeikių rajono 2-jo notaro biuo notarė I. Z. atsiliepime... 7. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas ieškinį palaikė ir prašė... 8. Atsakovai D. L., A. T., V. T. su ieškiniu nesutiko. D. L. nurodė, kad... 9. Atsakovo VĮ Registrų centras Telšių filialo atstovai pareiškė, kad... 10. Trečiasis asmuo Mažeikų rajono 2-jo notaro biuro notarė I. Z. teismo... 11. Liudytojas J. L. teisme parodė, kad 2004 metais iš kelių buvusių Laižuvos... 12. Liudytojas E. L. parodė, kad jo sūnus E. L. iš J. L. įsigijo Laižuvos... 13. L. P. Gaudiešius teisme parodė, kad ginčo stoginė likviduojant Laižuvos... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Nagrinėjamoje byloje kilo ginčas dėl nekilnojamojo daikto (stoginės)... 16. Bylos duomenimis nustatyta, kad 1999-11-20 Laižuvos žemės ūkio bendrovės... 17. Nekilnojamieji daiktai, nuosavybės ir kitos daiktinės teisės į šiuos... 18. Registro duomenų teisingumas užtikrinamas tuo, kad jame padaryti įrašai... 19. Taigi, nagrinėjamos bylos atveju ieškovas, prašydamas panaikinti ginčo... 20. Pagal CK 4.12 straipsnį pagrindiniais daiktais laikomi daiktai, galintys būti... 21. Dokumentai, kurių pagrindu buvo įregistruota D. L. nuosavybę į stoginę,... 22. Perduoti nuosavybės teisę gali tik pats savininkas arba savininko įgaliotas... 23. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalies ir 98 straipsnio nuostatas išlaidos advokato... 24. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ( - ) 268, 270, 273 straipsniais, teisėja... 25. Ieškinį atmesti.... 26. Iš ieškovo E. L., a.k. ( - ) priteisti 589,62 Eur ( penkis šimtus... 27. Sprendimas per 30 dienų gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos teismui...