Byla 2AT-76-696/2016
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarimo

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš pirmininko Artūro Pažarskio, Alvydo Pikelio ir pranešėjo Vytauto Piesliako, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pagal administracinėn atsakomybėn patrauktų asmenų Z. D., A. C. ir pareiškėjo Z. D. įmonės „P.“ įgalioto atstovo advokato Raimundo Jurkos prašymus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso (toliau – ATPK) 30217 straipsnio 1 dalies 5 punktu, atnaujintą administracinio teisės pažeidimo bylą dėl Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

31. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarimu Z. D. už pažeidimo, numatyto ATPK 85 straipsnio 1 dalyje, padarymą paskirta 57 Eur bauda.

4Automobilis „Toyota Hilux“ (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )), paimtas 2015 m. gruodžio 9 d. sausumos transporto priemonės būklės aprašymo ir paėmimo protokolu, grąžintas savininkei Z. D. įmonei „P.“.

5A. C. administracinio teisės pažeidimo byla nutraukta.

62. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarimu panaikintas Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarimas ir priimtas naujas nutarimas:

7Z. D. nubaustas pagal ATPK 85 straipsnio 6 dalį 868 Eur bauda su teisės medžioti atėmimu vieneriems metams ir su transporto priemonės sumedžiotam gyvūnui gabenti Z. D. individualiai įmonei „P.“ (į. k. ( - )) priklausančio automobilio „Toyota Hilux“ (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )) konfiskavimu.

8A. C. nubaustas pagal ATPK 85 straipsnio 6 dalį 868 Eur bauda su teisės medžioti atėmimu vieneriems metams.

9Z. D. nubaustas už tai, kad 2015 m. gruodžio 8 d., apie 23 val., E. M. medžioklės ploto vienete ( - ), sustabdyto automobilio „Toyota Hilux“ (valst. Nr. ( - )), kurį vairavo medžiotojas A. C., kėbule gabeno paties sumedžiotą stirną ir danieliaus patiną, kurie, būdami licencijuojami gyvūnai, nebuvo sužymėti (į ausis nebuvo įverta) specialios paskirties plombomis su ant informacinės plokštelės užklijuota licencija, taip pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22, 58.2.3, 74.1 punktų reikalavimus.

10A. C. nubaustas už tai, kad 2015 m. gruodžio 8 d. kartu su Z. D. dalyvavęs medžioklėje, 23 val. vairuodamas automobilį „Toyota Hilux“ (valst. Nr. ( - )) E. M. medžioklės ploto vienete, ( - ), šio automobilio kėbule gabeno Z. D. sumedžiotą danieliaus patiną ir stirnos patelę, kurie, būdami licencijuojami gyvūnai, buvo gabenami be į ausis įvertų specialios paskirties plombų su ant informacinės plokštelės užklijuota licencija. Tokiais savo veiksmais A. C. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22, 58.2.3 punktų reikalavimus.

113. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų atrankos kolegijos 2016 m. liepos 14 d. nutartimis priimti administracinėn atsakomybėn patrauktų asmenų Z. D. ir A. C. bei pareiškėjo Z. D. įmonės „P.“ įgalioto atstovo advokato R. Jurkos prašymai ir atnaujinta Z. D. ir A. C. administracinio teisės pažeidimo byla.

124. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo Z. D. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarimą ir palikti galioti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarimą be pakeitimų.

13Pareiškėjas nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas padarė esminių materialiosios (ATPK 85 straipsnio 6 dalies, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (toliau – ir Medžioklės taisyklių) ir proceso teisės pažeidimų, kurie lėmė neteisingo sprendimo priėmimą. Apeliacinės instancijos teismas netinkamai aiškino Medžioklės taisyklių nuostatas, susijusias su žvėries sumedžiojimo teisėtumu. Pagal nuo 2015 m. spalio 15 d. įsigaliojusią Medžioklės taisyklių 22 punkto redakciją nebeliko nuostatos, kad šio punkto pažeidimas daro medžioklę neteisėtą in corpore (panaikinta norma dėl neteisėto licencijuojamo gyvūno sumedžiojimo). Be to, teismas nepagrįstai sumedžiojimo vietą tapatina su žvėries kritimo vieta ir iš to kelia pareigą pažymėti gyvūną licencija jo kritimo vietoje, taip pat neteisingai aiškina žvėries gabenimo sąvoką. Medžioklės neteisėtumas, pasak apeliacinės instancijos teismo, pasireiškė ne dėl veiksmų ar leidimų medžioklei turėjimo, bet dėl veiksmų, pasireiškusių po medžioklės – gyvūnų nepažymėjimu licencijomis jų kritimo vietoje. Pareiškėjas nesutinka su tokiu aiškinimu, o sutinka su pirmosios instancijos teismo konstatavimu, kad medžioklė vyko teisėtai, bet buvo padaryti gabenimo tvarkos pažeidimai – vežami licencijomis nepažymėti sumedžioti stirna ir danielius.

144.1. Pasak pareiškėjo, sisteminė Medžioklės įstatymo, Medžioklės taisyklių analizė rodo, kad sumedžiojimo vieta yra medžioklės ploto vieneto dalis arba, jei ji nenurodyta, – medžioklės ploto vienetas. Tai nurodyta Medžioklės taisyklių 22 punkte, kurį išaiškino Lietuvos aplinkos apsaugos ministerija 2014 m. lapkričio 13 d. rašte Nr. (12-1)-D8-8402 „Dėl medžioklės Lietuvos Respublikoje taisyklių išaiškinimo“: „gyvūno sumedžiojimo vieta laikytina medžioklės plotų lape nurodyta medžioklės plotų vieneto dalis, o jei ji nenurodyta – visa medžioklės plotų vieneto teritorija“. Pasak pareiškėjo, apeliacinės instancijos teismas, netinkamai aiškindamas žvėries sumedžiojimo vietą, padarė klaidingą išvadą dėl gyvūno pažymėjimo licencija momento. Priešingai nei traktuoja apeliacinės instancijos teismas, sumedžioto gyvūno gabenimu neturėtų būti laikomas formalus žvėries įkrovimas į transporto priemonę ar transportavimas medžioklės ploto vieneto ribose. Gabenimo sampratos nauja Medžioklės taisyklių redakcija nepateikia, todėl neaišku, ar transportavimas medžioklės ploto vienete laikomas žvėries gabenimu. Pareiškėjas pažymi, kad ankstesnės redakcijos Medžioklės taisyklių 23, 24 punktai apibrėžė, jog licencijos užpildymas sietinas tik su sumedžioto žvėries išgabenimu iš medžioklės ploto vieneto; licencijos taip pat užpildomos tik prieš dorojimą ar išgabenimą iš medžioklės ploto vieneto.

15Apeliacinės instancijos teismas (ir Aplinkos apsaugos ministerija savo 2014 m. lapkričio 13 d. rašte), pateikdamas išaiškinimą dėl žvėries gabenimo, nepagrįstai analogijos būdu rėmėsi Medžioklės taisyklių 24 punkto redakcija, galiojusia iki 2010 m., gabenimą siejant išimtinai su tam skirta transporto priemone. Esant tokiam aiškinimui, susidarytų situacija, kad, sumedžiojus licencijuojamą gyvūną ir jį nunešus, nutempus namo, nekiltų reikalavimas pagal Medžioklės taisyklių 22 punktą pažymėti gyvūną, tuo tarpu neišvažiavus iš miško, pervežus gyvūną kad ir kelis metrus, toks reikalavimas būtų taikomas. Pasak pareiškėjo, nei Medžioklės įstatymas, nei Medžioklės taisyklės netapatina sumedžiojimo vietos su žvėries kritimo vieta. Pagal Medžioklės taisyklių 22 punktą, būtent su atvykimu į dorojimo vietą sietinas ir licencijos įrašymo į medžioklės lapą momentas. Taigi gabenimas Medžioklės taisyklių 22 punkto prasme negali būti siejamas su būdu, kuriuo gyvūnas perkeliamas iš vieno taško į kitą, o sietinas su teritorija, iš kurios išvykus taikytinas minėtas reikalavimas. Taigi, pasak pareiškėjo, darytina išvada, kad reglamentavimas neatitinka nurodytų principų, Medžioklės taisyklių 22 punktas negali lemti atsakomybės taikymo dėl savo abstraktumo ir neapibrėžtumo.

164.2. Pareiškėjas, pasisakydamas dėl netinkamo ATPK 85 straipsnio 6 dalies aiškinimo ir taikymo, nurodo, kad gyvūnai buvo sumedžioti teisėtai, nes jis turėjo teisę medžioti licencijuojamus gyvūnus (stirną, danieliaus patiną), tai eliminuoja ATPK 85 straipsnio 6 dalyje numatytą alternatyvaus veiksmo (sumedžiojimas) taikymą. Kadangi gyvūnai buvo sumedžioti teisėtai, negalima taikyti ir ATPK 85 straipsnio 6 dalies nuostatų „neteisėtai sumedžioto gyvūno gabenimas“ (Taisyklių 22 punkto pažeidimas nedaro medžioklės neteisėta; apeliacinės instancijos teismas pripažino medžioklės teisėtumą, spręsdamas klausimą dėl ginklų konfiskavimo. Pareiškėjo manymu, negalima remtis senos redakcijos Medžioklės taisyklių 22 punktu, expréssis verbis nustačiusiu, kad tinkamai ir laiku nepažymėjus sumedžioto gyvūno jis tampa neteisėtai sumedžiotu. Taikant seną redakciją nepaisoma pagal naują redakciją pakeistos tvarkos, kad medžioklė, pažeidus licencijavimo procedūrą, nebėra neteisėta in corpore. Be to, ši Taisyklių 22 punkto redakcija yra griežtinanti atsakomybę, todėl pagal ATPK 8 straipsnio nuostatas negali būti taikoma. Pasak pareiškėjo, kadangi jis teisėtai sumedžiojo stirną ir danieliaus patiną, nors ir gabeno gyvūnus, nepažymėjęs, kaip nustatyta šių taisyklių 22 punkte, tai nėra pagrindas konstatuoti neteisėtai sumedžioto licencijuojamo gyvūno gabenimo.

174.3. Pareiškėjas, nesutikdamas su paskirta nuobauda nurodo, kad nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme pripažino visas inkriminuojamos veikos faktines aplinkybes, tačiau prašė skirti švelnesnę, nei numatyta straipsnio sankcijoje, administracinę nuobaudą, neatimant teisės medžioti, nekonfiskuojant transporto priemonės. Jo padarytą pažeidimą lėmė ne tyčia brakonieriauti, bet aplaidumas, pasireiškęs naujai pakeistų Medžioklės taisyklių neišmanymu bei klaidingu įsitikinimu, kad neišvykus iš medžioklės plotų žvėris vežti automobilyje galima. Be to, padarytą gamtai žalą jis nedelsiant atlygino (ATPK 31 straipsnis).

18Pasak pareiškėjo, jis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį Nr. 2012/09/10-01 su E. M. ir kasmet savanoriškai už medžiojimą medžioklės plotuose, kuriuose puoselėjami danieliai ir kiti žvėrys, moka apie 15 000 Eur, skiria lėšų pašarams ir kt. Jis anksčiau nėra pažeidęs Medžioklės taisyklių, aplinkinių apibūdinamas teigiamai (aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, užsiima labdara ir parama (byloje pateiktos paramos teikimo metinės ataskaitos, padėkos ir kt.). Jo padarytas pažeidimas yra pavienio, atsitiktinio pobūdžio ir bausmės tikslai gali būti pasiekti netaikant teisės medžioti atėmimo ir nekonfiskuojant automobilio. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės jo atsiliepime į apeliacinį skundą išdėstytų argumentų ir galimybės taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatų nevertino.

194.4. Pareiškėjas, pasisakydamas dėl netinkamo ATPK 26 straipsnio taikymo ir proporcingumo principo pažeidimo, nurodo, kad bylos nagrinėjimo metu nebuvo imtasi priemonių į bylą įtraukti transporto priemonės savininką – AB DNB banką – ir naudotoją – IĮ „P.“. Be to, apeliacinės instancijos teismas neatsižvelgė, kad byloje nėra ATPK 26 straipsnyje (2015 m. lapkričio 19 d. redakcija) nustatytų aplinkybių, leidžiančių konfiskuoti trečiajam asmeniui (AB DNB bankas) priklausantį automobilį. Jį vairavęs A. C. nėra IĮ „P.“ darbuotojas ir savininko ar įmonės leidimo naudoti automobilio neturėjo. Nuobaudos proporcingumo aspektu pažymėtina, kad automobilio konfiskavimas sankcijos sunkumo požiūriu viršytų net baudžiamąją atsakomybę, numatytą už Neteisėtą medžiojimą (Baudžiamojo kodekso 272 straipsnis).

205. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo A. C. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarimą ir palikti galioti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarimą be pakeitimų.

21Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2AT-20-2013, 2AT-9-2014, 2AT-45-2014, 2AT-11-2015, 2AT-18-693/2016 pateiktais išaiškinimais, nurodo, kad nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas privalo būti užtikrinta traukiamo atsakomybėn asmens teisė į gynyba, kurios viena iš sudedamųjų dalių yra teisė būti išklausytam, inter alia numatyta ATPK 272 straipsnyje. Pasak pareiškėjo, esminis jo teisių pažeidimas pasireiškė tuo, kad jam nebuvo įteiktas apeliacinis skundas, kaip tai numatyta ATPK 2571 straipsnyje. Pirmosios instancijos teismas, gavęs apeliacinį skundą, neatliko būtinų veiksmų, numatytų ATPK 3028 straipsnyje, neišsiuntė jam, kaip administracinėn atsakomybėn traukiamam asmeniui, apeliacinio skundo. Apeliacinės instancijos teismas neištaisė šio pažeidimo ir netinkamai pasirengė bylos nagrinėjimui, jo neinformavo apie paduotą apeliacinį skundą (ATPK 3029 straipsnis).

22Kadangi jis (A. C.) nesusipažino su apeliaciniu skundu, jam nebuvo išaiškinta galimybė pateikti atsiliepimą į jį, negalėjo teikti paaiškinimų apeliaciniame procese dėl bylos esmės ir naudotis kitomis teisėmis (reikšti nušalinimus, prašymus ir kt.), taip buvo padarytas esminis ATPK 272 straipsnio nuostatų pažeidimas, dėl to nebuvo galima ginčijamo nutarimo laikyti teisėtu ir pagrįstu.

236. Pareiškėjo Z. D. įmonės „P.“ įgaliotas atstovas advokatas R. Jurka prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarimo dalį dėl transporto priemonės „Toyota Hilux“ (valst. Nr. ( - )) konfiskavimo ir priimti naują nutarimą: AB DNB bankui nuosavybės teise priklausančios transporto priemonės „Toyota Hilux“ nekonfiskuoti; arba panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarimą, Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarimą ir perduoti bylą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

24Pareiškėjas nurodo, kad iš prie prašymo pridėto AB DNB banko 2016 m. birželio 8 d. rašto Nr. 30.113-16/630 matyti, jog AB DNB bankas, kuris 2015 m. spalio 23 d. reorganizavimo būdu perėmė visas AB DNB lizingas teises ir pareigas, 2013 m. gegužės 22 d. su Z. D. įmone „P.“, sudarė lizingo sutartį Nr. 201305F-12085 dėl automobilio „Toyota Hilux“ (valst. Nr. ( - ), identifikacinis Nr. ( - ), toliau – Turtas) įsigijimo lizingo būdu. 2016 m. birželio 9 d. Z. D. įmonė „P.“ dar nėra padengusi visos turto vertės ir turtas priklauso bankui; bankui nebuvo žinoma apie pradėtą teisminį procesą bei priimtą skundžiamą Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarimą, kuriuo buvo nuspręsta konfiskuoti bankui priklausantį turtą.

25Nors konfiskuota transporto priemonė nuosavybės teise priklauso AB DNB bankui, tačiau vadovaujantis lizingo sutarties bendrosiomis nuostatomis, lizingo gavėjas, t. y. Z. D. įmonė „P.“, spręsdamas, kad bankui priklausantis turtas, kuris yra lizingo objektas, neteisėtai buvo konfiskuotas, turi pareigą kreiptis į teismą dėl to, kad teisinio proceso administracinėje byloje metu teismas, nesigilindamas į jam pateiktus dokumentus, nenustatęs, kokiam subjektui nuosavybės teise priklauso konfiskuotina transporto priemonė, pažeidė procesines teisines nuostatas, suvaržė ne tik banko, kurio interesais pagal lizingo sutartį turi veikti ir veikia individuali įmonė „P.“, bet ir pačios įmonės procesinius interesus, nes apeliacinės instancijos teismas neteisingai nustatė, kad konfiskuojama transporto priemonė „Toyota Hilux“ yra šios įmonės turtas. Neįtraukus šios transporto priemonės savininko ir valdytojo į administracinio teisės pažeidimo bylos teiseną buvo padaryti esminiai ATPK normų pažeidimai, susiję su teise teikti paaiškinimus, bei taikant konfiskavimą reglamentuojančias normas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys administracinių teisės pažeidimų bylose Nr. 2A-1-2012, 2AT-18-2012, 2AT-100-648/2015). ATPK 3028 straipsnio pažeidimas lėmė ir neteisingą ATPK 26 straipsnio taikymą, nes teismai negalėjo įvertinti nurodytame straipsnyje numatytų turto, priklausančio trečiajam asmeniui, konfiskavimo sąlygų, numatytų ATPK 26 straipsnyje, buvimą.

26Pasak pareiškėjo, automobilis „Toyota Hilux“ (valst. Nr. ( - )) konfiskuotas neteisėtai. Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo griežtesnės ATPK 26 straipsnyje nustatytos sąlygos dėl trečiajam asmeniui priklausančio turto konfiskavimo, tai švelnina pažeidėjų ir turto savininkų teisinę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis administracinio teisės pažeidimo byloje Nr. 2AT-4-489/2016). Dėl to pagal aktualią ATPK 26 straipsnio redakciją nėra sąlygų konfiskuoti minėtos transporto priemonės. Be to, šį automobilį vairavo A. C., kuriam (ar kitiems asmenims) AB DNB bankas leidimo naudotis automobiliu medžioklės tikslais nebuvo davęs. Šis draudimas yra apibrėžtas lizingo sutarties bendrųjų sąlygų 4.8 papunktyje. Vien ši aplinkybė rodo, kad transporto priemonė buvo naudojama be savininko žinios, t. y. neteisėtai.

277. Neįtraukto į bylos procesą AB DNB banko atstovas advokatas Mindaugas Balevičius atsiliepimu prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarimą arba jį pakeisti ir neskirti transporto priemonės konfiskavimo.

28Atsiliepime nurodoma, kad 2013 m. gegužės 22 d. AB DNB lizingas (kurio teises ir pareigas po reorganizacijos perėmė AB DNB bankas (toliau – ir Bankas)) ir Z. D. įmonė „P.“ sudarė lizingo sutartį Nr. 201305F-12085 dėl transporto priemonės „Toyota Hilux Double Cab“ finansinės nuomos. Pagal CK 6.567 straipsnio 1 dalį nuosavybės teisė į daiktą pagal lizingo sutartį pereina lizingo gavėjui tik sumokėjus lizingo sutartyje numatytą daikto kainą. Z. D. įmonė „P.“ sumokėjo paskutinį mokėjimą 2016 m. liepos 20 d., o Bankas 2016 m. rugpjūčio 2 d. turto perdavimo nuosavybėn aktu perdavus turto nuosavybę lizingo gavėjui. Taigi, nežiūrint į tai, kad transporto priemonės registracijos liudijime turto savininku yra nurodytas bankas, tikrasis turto savininkas (nuo 2016 m. rugpjūčio 2 d.) yra Z. D. įmonė „P.“. Tačiau nagrinėjamo administracinio teisės pažeidimo padarymo metu ir administracinio teisės pažeidimo bylos išnagrinėjimo abiejų instancijų teismuose metu turtas nuosavybės teise priklausė bankui, kuris nebuvo informuotas apie administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimą teismuose, todėl neturėjo galimybės pateikti į bylą procesinių dokumentų ir / ar naudotis kitomis teisėmis.

29Atsiliepime nurodoma, kad pagal teisės pažeidimo padarymo metu (2015 m. gruodžio 8 d.) galiojusio ATPK 26 straipsnio nuostatas (2015 m. birželio 23 d. redakcija, įsigaliojusi nuo 2015 m. liepos 15 d.) konfiskuota gali būti tik daiktas ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus daiktą ir pajamas, kurie buvo administracinio teisės pažeidimo padarymo įrankis arba tiesioginis objektas ir kurie buvo gauti administracinio teisės pažeidimo padarymu ATPK konkrečiai įvardytuose straipsniuose, tarp kurių nurodytos ir ATPK 85 straipsnio 2, 3, 4, 6, 7, 8 dalys, numatytų administracinių teisės pažeidimų bylose. Pagal nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ATPK 26 straipsnio (2015 m. lapkričio 19 d. redakcija) 1 ir 2 dalis dėl administracinio teisės pažeidimo, numatyto ATPK 85 straipsnyje, padarymo įrankio konfiskavimo yra numatyta papildomų sąlygų, ribojančių kitam asmeniui (ne pažeidėjui) priklausančių daiktų konfiskavimą. Šiuo metu konfiskuota gali būti tik daiktas ir pajamos, kurie yra pažeidėjo nuosavybė, išskyrus 26 straipsnio antrojoje dalyje numatytus atvejus. ATPK 26 straipsnio 2 dalies 1 punkte numatyta svetimo daikto konfiskavimo sąlyga (perleisdamas daiktą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis daiktas bus naudojamas administraciniam teisės pažeidimui daryti) susiaurina ATPK 85 straipsnio 2, 4, 6, 7, 8 dalyse numatyto pažeidimo padarymo įrankio, kuris priklauso kitam asmeniui (ne pažeidėjui), paėmimo valstybės nuosavybėn galimybes. Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojusio ATPK 26 straipsnio nuostatos dėl administracinio teisės pažeidimo įrankio konfiskavimo yra švelninančios administracinę atsakomybę, pagal ATPK 8 straipsnį turi atgalinio veikimo galią, dėl to turėjo būti pritaikytos nagrinėjamoje byloje.

30Nustačius, kad automobilis „Toyota Hilux“ nuosavybės teise nepriklausė administracinėn atsakomybėn patrauktiems asmenims, turėjo būti taikomos ATPK 26 straipsnio (2015 m. lapkričio 19 d. redakcija) nuostatos, reglamentuojančios kitam asmeniui priklausančio daikto konfiskavimą. Šiaulių apygardos teismas nepagrįstai netaikė administracinę atsakomybę švelninančio teisės akto, kuris turėjo atgalinio veikimo galią; nenagrinėjo ATPK 26 straipsnio 2 dalies 1–5 punktuose nurodytų sąlygų buvimo (nebuvimo). Taigi administracinio teisės pažeidimo byla buvo išnagrinėta neišsamiai, neobjektyviai, nevisapusiškai, juolab kad į bylą suinteresuotais asmenimis nebuvo įtraukti nei tuometinis turto savininkas bankas, nei turto naudotojas – Z. D. įmonė „P.“.

31Atsiliepime taip pat teigiama, kad netinkamos redakcijos ATPK 26 straipsnio taikymas lėmė neteisėto bei nepagrįsto Šiaulių apygardos teismo nutarimo priėmimą. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad nėra nė vieno įrodymo, kuris pagrįstų ATPK 26 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytos sąlygos (perleisdamas daiktą pažeidėjui ar kitiems asmenims, šis asmuo žinojo, kad šis daiktas bus naudojamas administraciniam teisės pažeidimui daryti) buvimą, t. y. kad bankas, sudarydamas lizingo sutartį bei perdavimo aktu perduodamas turtą lizingo gavėjui valdyti ir naudotis, žinojo, kad praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo lizingo sutarties sudarymo ir (ar) turto perdavimo naudotis ir valdyti akto pasirašymo (turto perdavimo), turtas trečiųjų asmenų bus naudojamas administraciniam teisės pažeidimui daryti. Be to, byloje nėra duomenų apie kitų ATPK 26 straipsnio 2 dalyje numatytų atvejų buvimą, kai gali būti konfiskuoti nuosavybės teise kitam asmeniui priklausantys daiktai. Todėl pažeidimo metu bankui, o šiuo metu – Z. D. įmonės „P.“ nuosavybės teise priklausančio turto konfiskavimas pagal galiojančios redakcijos ATPK 26 straipsnio nuostatas negalimas

328. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus K. Š. atsiliepimu į administracinėn atsakomybėn patrauktų asmenų Z. D., A. C. ir pareiškėjo Z. D. įmonės „P.“ įgalioto atstovo advokato R. Jurkos prašymus prašo palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarimą, o pareiškėjų prašymus atmesti.

33Atsiliepime nurodoma, kad pareiškėjai prašymuose laikosi neaiškios ir dviprasmiškos pozicijos dėl Medžioklės taisyklių aiškinimo, nes, anot jų, reikėtų laikyti, kad visi medžiojamieji gyvūnai, kurių sumedžiojimui reikalinga licencija (nepriklausomai nuo to, ar licencija yra turima, ar ne), yra sumedžiojami teisėtai, jeigu asmuo turi teisę medžioti. Tokia logika prieštarauja Medžioklės taisyklių 2.2 punktui, pagal kurį licencija medžiojamam gyvūnui sumedžioti – dokumentas, suteikiantis teisę sumedžioti jame nurodytų medžiojamąjį gyvūną tam tikru laikotarpiu. Licencija yra užklijuota ant specialios paskirties plombos, skirtos pažymėti sumedžiotą licencijuojamą gyvūną, informacinės plokštelės. Specialios paskirties plomba ir licencija yra neatskiriamos. Atsižvelgiant į tai licencijos turėjimas suteikia teisę sumedžioti licencijuojamą gyvūną.

34Pareiškėjai remiasi Medžioklės taisyklių 22 punkto aktualia redakcija (galiojančia nuo 2015 m. spalio 15 d.), kurioje nebėra pastraipos: „Jei duomenys apie sumedžiotus gyvūnus nustatyta tvarka neįrašyti medžioklės lape arba sumedžioti gyvūnai nepažymėti specialios paskirties plombomis, ant kurių informacinių plokštelių priklijuotos licencijos, tokie gyvūnai laikomi sumedžiotais neteisėtai, padarant žalos gamtai, išskyrus atvejus, kurie numatyti Medžioklės taisyklių 15.3, 28 ir 51 punktuose“. Atsiliepime teigiama, kad toks aiškinimas, sistemiškai nevertinant galiojančių teisės aktų nuostatų, neteisingas. Pagal Medžioklės taisyklių 2.2., 16.4. punktus medžioklės metu privaloma turėti licencijas medžiojamiems gyvūnams sumedžioti, jeigu medžiojami gyvūnai, kurių medžioklė licencijuojama; 17 punktą – medžioklės lapas nesuteikia teisės medžioti medžiojamųjų gyvūnų, kurių medžiojimui reikalingos licencijos, neturint licencijų šiems gyvūnams sumedžioti; 58.2.2 punktą – medžioklėje draudžiama sumedžioti gyvūną, kurio sumedžioti neturi teisės, išskyrus Medžioklės taisyklių 15.3 ir 28 punktuose nurodytus ir nustatyta tvarka įformintus atvejus. Visi išvardyti punktai nurodo, kad asmuo, neturėdamas licencijos, sumedžioja licencijuojamą gyvūną neteisėtai. Taigi, Medžioklės taisyklių 22 punkte nesant aiškinimo dėl neteisėto licencijuojamo gyvūno sumedžiojimo, dar nereiškia, kad toks licencijuojamo gyvūno sumedžiojimas tampa teisėtas, nes taisyklėse pakanka normų, nurodančių, kad neturėjimas licencijos reiškia neturėjimą teisės sumedžioti licencijuojamą gyvūną.

35Atsiliepime pažymėta, kad 2014 m. balandžio 9 d. aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-340 patvirtintų Medžioklės taisyklių 22 punkte buvo numatyta, kad „Gyvūno sumedžiojimo vietoje, prieš pradedant sumedžioto gyvūno gabenimą, sumedžiotas licencijuojamas gyvūnas pažymimas specialios paskirties plomba, ant kurios informacinės plokštelės yra užklijuota licencija: plombos dirželis perveriamas per sumedžioto gyvūno ausį, šios plombos dirželį užtraukiant per metalinį užraktą“. Vėlesni Medžioklės taisyklių pakeitimai detalizavo licencijos taisyklingą naudojimą, tačiau pareiga gyvūno sumedžiojimo vietoje, prieš jį pradedant gabenti pažymėti specialios paskirties plomba niekur nedingo. Todėl nepagrįsti pareiškėjų argumentai, kad anksčiau galiojusi nuoroda yra griežtesnė nei galiojanti šiuo metu. Medžiotojai turėjo pakankamai laiko susipažinti su 22 punkto pakeitimais, kurie neturėjo tiesioginės sąsajos su medžiotojų veiksmais, kuriuos jie privalėjo atlikti tik sumedžiojus licencijuojamus gyvūnus. Taigi Z. D. ir A. C. jau nuo 2014 m. balandžio 16 d. privalėjo žinoti, kad licencijuojamų gyvūnų sumedžiojimo vietoje turi juos pažymėti specialia plomba – licencija.

36Medžioklės taisyklių 58.2.3 punktas draudžia gabenti ar doroti neteisėtai sumedžiotą kanopinį žvėrį. Nagrinėjamu atveju administracinio teisės pažeidimo protokole nurodyta, kad Z. D. 2015 m. gruodžio 8 d. sumedžiojo stirną ir danieliaus patiną, pažeisdamas šių taisyklių 22 ir 58.2.3 punktus. Medžioklės taisyklės griežtai nurodo, kad licencija turi būti įsegama į sumedžioto gyvūno ausį jo sumedžiojimo vietoje. Nagrinėjamu atveju to nebuvo padaryta. Nepažymėjus gyvūno licencija galima lengvai nuslėpti faktą, kad licencijuojamas gyvūnas iš viso buvo sumedžiotas. Jei apie sumedžiotus gyvūnus užtektų tik pažymėti medžioklės lape (kurio įrašą galima lengvai koreguoti), teisės aktai nereikalautų naudoti specialių licencijų (plombų), kurios yra griežtai apskaitomos, o panaudojus licenciją nepavyktų nuslėpti fakto apie sumedžiotą licencijuojamą gyvūną. Iš byloje surinktų duomenų matyti, kad nebuvo jokių priežasčių, dėl kurių buvo būtina sumedžiotus gyvūnus gabenti nepažymėjus licencija ir nebuvo galima konkrečioje medžiojimo vietoje pažymėti gyvūnus Medžioklės taisyklėse nustatyta tvarka. Vadovaujantis Medžioklės taisyklių 74.1 punktu, tokia veika laikoma šiurkščiu medžioklės taisyklių pažeidimu ir už tai numatyta atsakomybė pagal ATPK 85 straipsnio 6 dalį.

37Atsiliepime, pasisakant dėl paskirtų administracinių nuobaudų, nurodoma, kad apygardos teismas atsižvelgė į padaryto pažeidimo pobūdį, pavojingumo laipsnį, jo padarymo aplinkybes, įvertino pažeidėjų asmenybes, lengvinančias ir sunkinančias atsakomybę aplinkybes, ir paskyrė ATPK 85 straipsnio 6 dalies sankcijoje nustatytas minimalias nuobaudas. Automobilis „Toyota Hilux“ buvo naudojamas neteisėtai sumedžiotų gyvūnų gabenimui, todėl jis laikytinas pažeidimo padarymo įrankiu (priemone). Nors automobiliu naudojosi Z. D. individuali įmonė, tačiau Z. D., būdamas įmonės savininkas, turėjo teisinį pagrindą juo naudotis. Tai, kad automobilį vairavo A. C., nereiškia, kad jam reikėjo atskiro įmonės leidimo juo naudotis, nes jis tai darė kartu važiuojant įmonės savininkui ir jo prašomas.

38Pagal bylos medžiagą nenustatyta aplinkybių, dėl kurių būtų galima taikyti ATPK 301 straipsnio nuostatas ir Z. D. bei A. C. neskirti nuobaudų arba skirti švelnesnes nei įstatymas numato. Šiaulių apygardos teismas, priimdamas 2016 m. balandžio 8 d. nutarimą, tinkamai pritaikė materialiosios ir proceso teisės normas.

399. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Z. D., administracinėn atsakomybėn patraukto asmens A. C. ir pareiškėjo Z. D. įmonės „P.“ įgalioto atstovo advokato Raimundo Jurkos prašymai tenkintini.

40Dėl Z. D. ir A. C. nubaudimo pagal ATPK 85 straipsnio 6 dalį

4110. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarimu Z. D. už pažeidimo, numatyto ATPK 85 straipsnio 1 dalyje, padarymą paskirta 57 Eur bauda, o A. C. administracinio teisės pažeidimo byla nutraukta. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarimu panaikintas Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarimas ir priimtas naujas nutarimas: Z. D. nubaustas pagal ATPK 85 straipsnio 6 dalį 868 Eur bauda su teisės medžioti atėmimu vieneriems metams ir su transporto priemonės sumedžiotam gyvūnui gabenti Z. D. individualiai įmonei „P.“ priklausančio automobilio „Toyota Hilux“ (valst. Nr. ( - )) konfiskavimu; A. C. nubaustas pagal ATPK 85 straipsnio 6 dalį 868 Eur bauda su teisės medžioti atėmimu vieneriems metams.

42Z. D. pagal ATPK 85 straipsnio 6 dalį nubaustas už tai, kad 2015 m. gruodžio 8 d., apie 23 val., E. M. medžioklės ploto vienete ( - ), sustabdyto automobilio „Toyota Hilux“ (valst. Nr. ( - )), kurį vairavo medžiotojas A. C., kėbule, gabeno paties sumedžiotą stirną ir danieliaus patiną, kurie, būdami licencijuojami gyvūnai, nebuvo sužymėti (į ausis nebuvo įverta) specialios paskirties plombomis su ant informacinės plokštelės užklijuota licencija, taip pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22, 58.2.3, 74.1 punktų reikalavimus. A. C. pagal ATPK 85 straipsnio 6 dalį nubaustas už tai, kad šio automobilio kėbule gabeno Z. D. sumedžiotą danieliaus patiną ir stirnos patelę, kurie, būdami licencijuojami gyvūnai, buvo gabenami be į ausis įvertų specialios paskirties plombų su ant informacinės plokštelės užklijuota licencija. Tokiais savo veiksmais A. C. pažeidė Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 22, 58.2.3 punktų reikalavimus.

43Apylinkės teismas konstatavo, kad byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog Z. D. yra asmuo, turintis teisę medžioti, jam yra išduotas medžiotojo bilietas, suteikta medžiotojo selekcininko kvalifikacija. Remiantis E. M. išduotu medžioklės lapu, Z. D. buvo leista 2015 m. gruodžio 8–9 dienomis medžioti Gudžiūnų PMP medžioklės ploto vienete. Teismas, atsižvelgdamas į Medžioklės taisyklių reglamentavimą ir bylos faktines aplinkybes, žvėrių sumedžiojimo datą, konstatavo, kad gyvūnai, rasti Z. D. valdomame automobilyje, buvo sumedžioti teisėtai. Tačiau Z. D. pažeidė Medžioklės taisyklių 22 punkte numatytą įpareigojimą pažymėti sumedžiotą licencijuojamą gyvūną specialios paskirties plomba su licencija dar prieš pradedant sumedžioto gyvūno gabenimą.

44Šiaulių apygardos teismas 2016 m. balandžio 8 d. nutarime, keisdamas apylinkės teismo nutarimą, savo sprendimą motyvavo 2000 m. birželio 27 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. 258 patvirtintų Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių (su vėlesniais pakeitimais) 22 punktu, kuriame nurodyta, kad gyvūno sumedžiojimo vietoje, prieš pradedant sumedžioto gyvūno gabenimą, sumedžiotas licencijuojamas gyvūnas pažymimas specialios paskirties plomba, ant kurios informacinės plokštelės yra užklijuota licencija: plombos dirželis perveriamas per sumedžioto gyvūno ausį ir iš licencijos – holograminio lipduko – pusės ties pažymėta rodykle ir užrašu „Insert“ perkišamas per metalinį užraktą tiek, kad ne mažiau kaip pusė dirželio ilgio būtų ištraukta per metalinį užraktą. Jei plomba yra pažeista arba plombos dirželio per metalinį užraktą ištraukta mažiau nei pusė ilgio, licencija laikoma negaliojančia; pagal 58.2.3 punktą asmeniui, turinčiam teisę medžioti, draudžiama gabenti ar doroti neteisėtai sumedžiotą kanopinį žvėrį; pagal 74.1 punktą šiurkščiais Medžioklės taisyklių pažeidimais laikomi pažeidimai, kai pažeidžiami šių taisyklių 58.1–58.5 ir 58.35 papunkčiuose nurodyti draudimai. Pagal Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 28 punktą danielius ir stirna yra medžiojamieji gyvūnai, kurių naudojimas reguliuojamas licencijuojant jų medžioklę. Todėl medžioklės metu, be medžiotojo bilieto, galiojančio medžioklės lapo, galiojančio leidimo laikyti (nešioti) ginklą ir ginklo, kuriuo medžiojama, pažymėjimo, privaloma turėti licenciją medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti (16 punktas). Atsižvelgiant į minėtus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių reikalavimus, darytina išvada, kad medžiojamieji gyvūnai, kurių medžiojimui reikalingos licencijos, sumedžioti neturint licencijos, laikomi sumedžioti neteisėtai. Taigi atsižvelgiant į tai, kad tik licencija medžiojamajam gyvūnui sumedžioti suteikia teisę sumedžioti jame nurodytą medžiojamąjį gyvūną tam tikru laikotarpiu, ir į tai, kad 2015 m. gruodžio 8 d. vykusios medžioklės metu nei Z. D., nei A. C. licencijų sumedžioti stirnos patelę ir danieliaus patiną, kaip to reikalauja Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių 16 punktas, su savimi neturėjo, teismas daro išvadą, kad stirnos patelė ir danieliaus patinas, kuriuos 2015 m. gruodžio 8 d. vykusios medžioklės metu sumedžiojo Z. D., buvo sumedžioti neteisėtai.

45ATPK 85 straipsnio 1 dalis numato, kad medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, reikalavimų pažeidimas, išskyrus šio straipsnio trečiojoje, ketvirtojoje, penktojoje, šeštojoje ir septintojoje dalyse numatytus pažeidimus, užtraukia įspėjimą arba baudą nuo 28 iki 86 eurų.

46ATPK 85 straipsnio 6 dalis numato, kad gyvūno, kurį sumedžioti asmuo, turintis teisę medžioti (medžiotojas), neturi teisės, sumedžiojimas arba neteisėtai sumedžioto licencijuojamo gyvūno gabenimas ar dorojimas užtraukia baudą nuo 868 iki 1737 eurų su teisės medžioti atėmimu nuo vienų iki penkerių metų ir pažeidimo padarymo įrankių, transporto priemonių, kurios buvo panaudotos gyvūnams sumedžioti ir (ar) sumedžiotiems gyvūnams gabenti, ir kitų pažeidimo padarymo priemonių konfiskavimu.

47Pagal ATPK 85 straipsnio 1 dalį baudžiami asmenys, kurie pažeidžia Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 258, išskyrus atvejus, numatytus minėto straipsnio 2–7 dalyse. ATPK 85 straipsnio 6 dalis numato griežtesnę atsakomybę asmeniui, kuris nors ir apskritai turi teisę medžioti (medžiotojas) gyvūnus, bet neturi teisės sumedžioti konkrečios rūšies gyvūno arba kuris gabena ar doroja neteisėtai sumedžiotą licencijuojamą gyvūną. Z. D. inkriminuota, kad jis neteisėtai nušovė licencijuojamą gyvūną, o A. C. – kad jis tokį gyvūną gabeno.

48Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, galiojusių veikos padarymo metu (2015 m. balandžio 13 d. įsakymo redakcija) 22 punkte pasakyta, kad gyvūno sumedžiojimo vietoje, prieš pradedant sumedžioto gyvūno gabenimą, sumedžiotas licencijuojamas gyvūnas pažymimas specialios paskirties plomba, ant kurios informacinės plokštelės yra užklijuota licencija: plombos dirželis perveriamas per sumedžioto gyvūno ausį ir iš licencijos – holograminio lipduko – pusės ties pažymėta rodykle ir užrašu „Insert“ perkišamas per metalinį užraktą tiek, kad ne mažiau kaip pusė dirželio ilgio būtų ištraukta per metalinį užraktą. Jei plomba yra pažeista arba plombos dirželio per metalinį užraktą ištraukta mažiau nei pusė ilgio, licencija laikoma negaliojančia. Toks reikalavimas gali būti taikomas tik asmeniui, kuris turi teisę medžioti licencijuojamą gyvūną ir turi tokią licenciją. Iš bylos medžiagos akivaizdu, kad Z. D. turėjo leidimą medžioti ir licenciją, įrašė sumedžiotus gyvūnus į medžioklės lapą, tačiau teisėtai nušauto licencijuojamo gyvūno nepažymėjo specialios paskirties plomba, ant kurios informacinės plokštelės yra užklijuota licencija, nes, pasak jo, palikęs ją medžiotojų namelyje. Taigi Z. D. akivaizdžiai pažeidė medžioklės taisyklių 16.4 ir 22 punktus, nes licencijos su savimi neturėjo ir sumedžiotų gyvūnų medžioklės vietoje specialia plomba nepažymėjo. Tačiau teisėjų kolegija laiko, kad toks medžioklės taisyklų pažeidimas neatitinka ATPK 85 straipsnio 6 dalies reikalavimų, nes 85 straipsnio 6 dalyje kalbama apie asmenį, kuris apskritai neturi teisės sumedžioti konkrečios rūšies gyvūno, šiuo atveju danieliaus ir stirnos, t. y. iš viso neturi licencijos. Z. D. tokią teisę turėjo (turėjo licenciją), todėl jo padarytas medžioklės taisyklių pažeidimas neatitinka ATPK 85 straipsnio 6 dalyje numatytų reikalavimų ir negali užtraukti administracinės atsakomybės pagal ATPK 85 straipsnio 6 dalį. Tačiau Z. D. pažeidė Medžioklės taisyklių 16.4 punkte numatytą įpareigojimą, kad medžiotojas turi turėti su savimi licencijas medžiojamiesiems gyvūnams sumedžioti, jeigu medžiojami gyvūnai, kurių medžioklė yra licencijuojama, ir 22 punkte numatytą įpareigojimą pažymėti sumedžiotą licencijuojamą gyvūną specialios paskirties plomba su licencija dar prieš pradedant sumedžioto gyvūno gabenimą, todėl apylinkės teismas pagrįstai konstatavo Z. D. veikoje ATPK 85 straipsnio 1 dalyje numatyto administracinio teisės pažeidimo sudėtį, o dėl A. C. pagrįstai nutraukė administracinio teisės pažeidimo bylą. Teisėjų kolegija sutinka su tokia Radviliškio rajono apylinkės teismo išvada.

49Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 302²¹ straipsnio 14 dalies 4 punktu,

Nutarė

50Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarimą ir palikti galioti Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarimą administracinėn atsakomybėn patrauktų asmenų Z. D., A. C. byloje.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 2. Teisėjų kolegija... 3. 1. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarimu Z. D.... 4. Automobilis „Toyota Hilux“ (valst. Nr. ( - ), kėbulo Nr. ( - )), paimtas... 5. A. C. administracinio teisės pažeidimo byla nutraukta.... 6. 2. Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarimu panaikintas... 7. Z. D. nubaustas pagal ATPK 85 straipsnio 6 dalį 868 Eur bauda su teisės... 8. A. C. nubaustas pagal ATPK 85 straipsnio 6 dalį 868 Eur bauda su teisės... 9. Z. D. nubaustas už tai, kad 2015 m. gruodžio 8 d., apie 23 val., E. M.... 10. A. C. nubaustas už tai, kad 2015 m. gruodžio 8 d. kartu su Z. D. dalyvavęs... 11. 3. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų... 12. 4. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo Z. D. prašo panaikinti... 13. Pareiškėjas nurodo, kad apeliacinės instancijos teismas padarė esminių... 14. 4.1. Pasak pareiškėjo, sisteminė Medžioklės įstatymo, Medžioklės... 15. Apeliacinės instancijos teismas (ir Aplinkos apsaugos ministerija savo 2014 m.... 16. 4.2. Pareiškėjas, pasisakydamas dėl netinkamo ATPK 85 straipsnio 6 dalies... 17. 4.3. Pareiškėjas, nesutikdamas su paskirta nuobauda nurodo, kad nagrinėjant... 18. Pasak pareiškėjo, jis yra pasirašęs bendradarbiavimo sutartį Nr.... 19. 4.4. Pareiškėjas, pasisakydamas dėl netinkamo ATPK 26 straipsnio taikymo ir... 20. 5. Administracinėn atsakomybėn patrauktas asmuo A. C. prašo panaikinti... 21. Pareiškėjas, remdamasis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartyse... 22. Kadangi jis (A. C.) nesusipažino su apeliaciniu skundu, jam nebuvo... 23. 6. Pareiškėjo Z. D. įmonės „P.“ įgaliotas atstovas advokatas R. Jurka... 24. Pareiškėjas nurodo, kad iš prie prašymo pridėto AB DNB banko 2016 m.... 25. Nors konfiskuota transporto priemonė nuosavybės teise priklauso AB DNB... 26. Pasak pareiškėjo, automobilis „Toyota Hilux“ (valst. Nr. ( - ))... 27. 7. Neįtraukto į bylos procesą AB DNB banko atstovas advokatas Mindaugas... 28. Atsiliepime nurodoma, kad 2013 m. gegužės 22 d. AB DNB lizingas (kurio teises... 29. Atsiliepime nurodoma, kad pagal teisės pažeidimo padarymo metu (2015 m.... 30. Nustačius, kad automobilis „Toyota Hilux“ nuosavybės teise nepriklausė... 31. Atsiliepime taip pat teigiama, kad netinkamos redakcijos ATPK 26 straipsnio... 32. 8. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Šiaulių regiono aplinkos... 33. Atsiliepime nurodoma, kad pareiškėjai prašymuose laikosi neaiškios ir... 34. Pareiškėjai remiasi Medžioklės taisyklių 22 punkto aktualia redakcija... 35. Atsiliepime pažymėta, kad 2014 m. balandžio 9 d. aplinkos ministro įsakymu... 36. Medžioklės taisyklių 58.2.3 punktas draudžia gabenti ar doroti neteisėtai... 37. Atsiliepime, pasisakant dėl paskirtų administracinių nuobaudų, nurodoma,... 38. Pagal bylos medžiagą nenustatyta aplinkybių, dėl kurių būtų galima... 39. 9. Administracinėn atsakomybėn patraukto asmens Z. D., administracinėn... 40. Dėl Z. D. ir A. C. nubaudimo pagal ATPK 85 straipsnio 6 dalį... 41. 10. Radviliškio rajono apylinkės teismo 2016 m. vasario 4 d. nutarimu Z. D.... 42. Z. D. pagal ATPK 85 straipsnio 6 dalį nubaustas už tai, kad 2015 m. gruodžio... 43. Apylinkės teismas konstatavo, kad byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog... 44. Šiaulių apygardos teismas 2016 m. balandžio 8 d. nutarime, keisdamas... 45. ATPK 85 straipsnio 1 dalis numato, kad medžioklės Lietuvos Respublikos... 46. ATPK 85 straipsnio 6 dalis numato, kad gyvūno, kurį sumedžioti asmuo,... 47. Pagal ATPK 85 straipsnio 1 dalį baudžiami asmenys, kurie pažeidžia... 48. Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, galiojusių veikos... 49. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių teisės... 50. Panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutarimą ir...