Byla 2-882-122/2012
Dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė, sekretoriaujant Salomėjai Paulauskienei, dalyvaujant ieškovui V. G., jo atstovui advokatui Žilvinui Brazaičiui, atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Zavera“ atstovėms Daivai Šneiderienei, advokatei Rūtai Šimkienei, žodinio proceso tvarka viešame teismo posėdyje išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo V. G. patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Zavera“ dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo,

Nustatė

2ieškovas V. G. kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Zavera“ priteisti 1050,00 Lt ieškovui nesumokėtos kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas, 49784,00 Lt nesumokėtų dienpinigių, būnant komandiruotėse užsienio valstybėse, 1050,00 Lt vidutinio darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2009-09-22 iki visiško atsiskaitymo dienos bei visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, jog jis nuo 2010-05-14 iki 2011-05-05 buvo įdarbintas atsakovės įmonėje vairuotoju-ekspeditoriumi. Darbo sutartimi buvo sutartas 1050,00 Lt dydžio ieškovo mėnesinis darbo užmokestis. Atsakovė ieškovui darbo užmokestį už visą išdirbtą laiką sumokėjo, tačiau nesumokėjo kompensacijos už nepanaudotas kasmetines atostogas 1050,00 Lt sumoje. Pažymėjo, kad atsakovės išduotoje pažymoje yra melagingų duomenų apie su darbo santykiais susijusių išmokų išmokėjimą. Paaiškino, kad dirbo išimtinai užsienio valstybėse ir išbuvo komandiruotėse iš viso 254 dienas. Tačiau iš atsakovės dienpinigių nėra gavęs, kurie sudaro iš viso 49784,00 Lt. Kadangi atsakovė su ieškovu jo atleidimo iš darbo dieną pilnai neatsiskaitė, ieškovas taip pat prašė priteisti vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką. 2012-01-31 ieškovas pateikė patikslintą ieškinį, kuriuo savo reikalavimus sumažino ir prašo priteisti iš atsakovės 737,20 Lt nesumokėto darbo užmokesčio, 14976,38 Lt nesumokėtų dienpinigių, dirbant komandiruotėse užsienio valstybėse, 10500,00 Lt vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką iki 2012-03-01, 1050,00 Lt dydžio vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2012-03-01 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos bei visas ieškovo turėtas bylinėjimosi išlaidas. Paaiškino, kad atsakovė nėra sumokėjusi 737,20 Lt dydžio kompensacijos už nepanaudotas atostogas - ieškovas yra tik raštiškai pasirašęs, kad sutinka su tokia kompensacijos suma, tačiau piniginės lėšos jam nebuvo išmokėtos. Nurodė, kad, ieškovui dirbant užsienio valstybėse, atsakovė iš viso nėra sumokėjusi jam 14976,38 Lt dienpinigių (ieškovui dienpinigiai už kiekvieną kelionę buvo sumokami, tačiau pagal ieškovo paskaičiavimus, susidaro 14976,38 Lt dydžio dienpinigių nepriemoka). Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė su ieškovu laiku neatsiskaitė dėl jos kaltės, prašo priteisti 10500,00 Lt sumą vidutinio darbo užmokesčio už uždelstą atsiskaityti laiką iki 2012-03-01 ir 1050,00 Lt dydžio vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką nuo 2012-03-01 iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

3Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas patikslinto ieškinio reikalavimus palaikė. Nurodė, jog su įmone įvyko konfliktas dėl ieškovo grįžimo iš komandiruotės Prancūzijoje, Vokietijoje ir Italijoje. Teigė, kad 8 dienas užsienyje prastovėjo be darbo, įmonė konkrečiai nenurodė, kada ieškovas gali grįžti namo. Paaiškino, kad po to buvo atleistas iš darbo, tačiau po savaitės pasiūlė grįžti ir ieškovas grįžo. Tada dar metus dirbo įmonėje, tačiau nebuvo su juo tinkamai atsiskaitoma, buvo apkaltintas, jog vagia kurą, todėl su pykčiais išėjo iš darbo. Prašė visus patikslinto ieškinio reikalavimus tenkinti.

4Atsakovė su ieškovo pateiktais reikalavimais nesutiko. Nurodė, jog su ieškovu buvo sutartas 1050,00 Lt dydžio darbo užmokestis per mėnesį už vairuotojo-ekspeditoriaus darbą. Teigė, kad jos turimi dokumentai patvirtina, jog su ieškovu buvo tinkamai atsiskaitoma, jam dirbant įmonėje ir pilnai atsiskaityta, nutraukus darbo sutartį. Pažymėjo, kad ieškovui už kiekvieną komandiruotės dieną buvo priskaityti ir sumokėti dienpinigiai pagal faktiškai komandiruotėje išbūtas dienas ir atitinkamoje valstybėje nustatytą dienpinigių normą. Paaiškino, jog po atitinkamo pervežimo ieškovas privalėdavo pateikti bendrovės buhalterijai pervežimo metu turėtas išlaidas pateisinančius dokumentus bei sugrąžinti į įmonės kasą jam išduotą, bet nepanaudotą avansą. Po kiekvienos kelionės būdavo sudaromos apyskaitos ir su visais priskaitymais ieškovas būdavo supažindinamas pasirašytinai. Ieškovui per visą darbo sutarties laikotarpį nekilo jokių klausimų dėl atsiskaitymo, su juo būdavo visada tinkamai atsiskaitoma, todėl ieškovo reikalavimai dėl dienpinigių priteisimo yra nepagrįsti. Pažymėjo, jog įmonėje buvo atliktas Valstybinės darbo inspekcijos patikrinimas dėl ieškovui išmokėtų sumų ir patikrinimo metu nebuvo nustatyta jokių atsiskaitymo su ieškovu pažeidimų. Nurodė, jog ieškovui buvo išmokėta piniginė kompensacija už nepanaudotas atostogas 737,20 Lt sumoje, todėl ieškovo reikalavimai dėl kompensacijos priteisimo taip pat yra nepagrįsti. Kadangi atsakovės turimi duomenys pagrindžia, kad su ieškovu jo atleidimo iš darbo dieną buvo pilnai atsiskaityta, ieškovo ieškinys yra neteisėtas bei nepagrįstas, todėl turi būti atmestas.

5Teismo posėdžio metu atsakovės atstovės nurodė, jog, atsižvelgiant į tai, kad ieškovo darbo pobūdis buvo susijęs su išvykimais į užsienį, jam buvo mokamos įvairaus pobūdžio išmokos, kurios nėra priskiriamos prie darbo užmokesčio – dienpinigiai ir komandiruotės išlaidos. Atsakovė padarė apskaičiavimo klaidą, tačiau, ją pastebėjus, ieškovui nedelsiant buvo išmokėtos visos jam priklausančios sumos. Pažymėjo, kad ieškovui iš viso įmonė išmokėjo 56015,82 Lt sumą (grynaisiais pinigais ieškovui buvo išmokėta 34062,12 Lt, 16625,00 Lt buvo pervesta ieškovui per banką, ieškovas patyrė 5328,70 Lt išlaidų komandiruotėse). Ieškovas pasirašė dokumentus, jog, atleidžiant iš darbo jo prašymu, gavo iš įmonės pilną atsiskaitymą, todėl jo išdėstyti argumentai yra visiškai nepagrįsti. Pažymėjo, kad įmonės buhalterė buvo padariusi skaičiavimo klaidą, tačiau, ją pastebėjus, su ieškovu buvo nedelsiant tinkamai atsiskaityta. Prašė patikslintą ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

6Liudytoja D. G. parodė, jog ieškovas įmonėje dirbo apie metus laiko, buvo patyręs vairuotojas, kurį įmonė pakvietė dirbti, kai pradėjo teikti transporto paslaugas. Teigė, kad įmonėje vairuotojai, grįžę iš komandiruočių, pasirašo avansinę apyskaitą, gaudami pinigines lėšas, pasirašo dokumentus, tame tarpe ir įsakymo papildymą. Vairuotojai pagal įsakymą žino, kada ir kokiam laikui išvyksta. Paaiškino, kad vairuotojai į keliones išleidžiami pagal pagrindinį įsakymą, grįžę pristato visus dokumentus ir tuomet įmonėje rašomas sukonkretizuotas įsakymo papildymas, kurį darbuotojai pasirašo. Teigė, kad su ieškovu įmonė visada tinkamai atsiskaitydavo, darbuotojo ir darbdavio santykiai buvo normalūs, todėl jai yra nesuprantama, kokiu pagrindu ieškovas kreipėsi į teismą.

7Patikslintas ieškinys atmestinas.

8Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė buvo darbiniuose teisiniuose santykiuose nuo 2010-05-14 iki 2011-05-05 tarp šalių sudarytos darbo sutarties Nr. 70 pagrindu (tomas I, b. l. 8-10). Šalys buvo sutarusios dėl 1050,00 Lt dydžio atlyginimo per mėnesį už vairuotojo-ekspeditoriaus darbą (tomas I, b. l. 8). Darbo sutartis tarp šalių buvo nutraukta pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 127 straipsnio 1 dalį, t. y. darbuotojo pareiškimu (tomas I, b. l. 10, 88). Atleisdamas ieškovą iš darbo, darbdavys atleidimo dieną – 2011-05-05 - su juo privalėjo visiškai atsiskaityti (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 str. 1 d.). Byloje esantys duomenys – patikslinta 2012-02-10 atsakovės pažyma apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį, dienpinigius ir kitas komandiruotės išlaidas - pagrindžia, kad ieškovui iš viso įmonė už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės mėn. iki 2011 m. gegužės mėn. priskaičiavo 56015,82 Lt, kurią turėjo išmokėti ieškovui (tomas I, b. l. 189-191). 2011-06-14 atsakovės pažymoje, kurioje buvo nurodyta, kad ieškovui iš viso priklauso išmokėti 54642,82 Lt sumą, buvo įsivėlusi techninė klaida (tomas I, b. l. 31-33); atsakovė, pastebėjusi klaidą, nedelsiant perskaičiavo ieškovui priklausančias sumas ir, vadovaudamasi patikslintos pažymos duomenimis, priskaičiavo 56015,82 Lt, kurią turėjo išmokėti ieškovui už laikotarpį nuo 2010 m. gegužės mėn. iki 2011 m. gegužės mėn. (tomas I, b. l. 189-191). Iš ieškovo gaunamų pajamų pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2005-01-20 išduotą vykdomąjį dokumentą Nr. N2-331-460 darbovietė išskaičiuodavo išlaikymą nepilnamečiui ieškovo vaikui (tomas I, b. l. 49). Atsakovė ieškovui, nutraukiant darbo santykius, priskaičiavo 960,24 Lt dydžio kompensaciją už nepanaudotas atostogas (tomas I, b. l. 68). Atskaičius mokesčius, ieškovui buvo išmokėta 737,20 Lt suma – darbo užmokesčio mokėjimo žiniaraštyje yra ieškovo parašas, patvirtinantis įmonės išmokėtą 737,20 Lt sumą (tomas I, b. l. 48). Lietuvos Respublikos valstybinė darbo inspekcija 2011-06-01 reikalavimu įpareigojo uždarąją akcinę bendrovę „Zavera“ pašalinti įmonėje esančius pažeidimus, tačiau nustatyta, jog pažeidimų, susijusių su darbo santykiais susijusių išmokų išmokėjimu darbuotojams, nebuvo rasta (tomas I, b. l. 85-86).

9Pažymėtina, jog įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 176 str. 1 d.). Formuodamas teismų praktiką dėl Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso normų, reglamentuojančių įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, aiškinimo ir taikymo, kasacinis teismas yra ne kartą pažymėjęs, kad įrodymų vertinimas pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 185 straipsnį reiškia, jog bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal vidinį savo įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais. Teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tada, kai tai leidžia byloje esančių įrodymų visuma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. kovo 6 d. nutartis Nr. 3K-3-177/2006; 2006 m. birželio 7 d. nutartis Nr. 3K-3-398/2006; 2007 m. spalio 19 d. nutartis Nr. 3K-3-416/2007; 2008 m. rugsėjo 19 d. nutartis Nr. 3K-3-427/2008; kt.). Svarbu paminėti, jog reikalavimas vertinti įrodymus, vadovaujantis vidiniu įsitikinimu, yra teismo nepriklausomumo principo išraiška, nes niekas negali nurodyti teismui, kaip vertinti vieną ar kitą įrodymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis Nr. 3K-3-156/2009).

10Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su atleidžiamu iš darbo darbuotoju jo atleidimo dieną, jeigu Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ar kitais įstatymais ar darbdavio ir darbuotojo susitarimu nenustatyta kitokia atsiskaitymo tvarka. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės 737,20 Lt dydžio kompensaciją už nepanaudotas atostogas. Ieškovas nurodo, kad darbdavys šios sumos nėra išmokėjęs, o ieškovo parašas žiniaraštyje reiškia tik tai, kad ieškovas su šia kompensacijos suma sutinka. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad uždarosios akcinės bendrovės „Zavera“ 2011 m. gegužės mėnesio darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraštyje nurodyta, jog įmonės darbuotojui V. G. buvo išmokėta 737,20 Lt suma 2011-05-04; žiniaraštis pasirašytas įmonės direktorės Daivos Šneiderienės, skiltyje „gavėjo parašas“ yra pasirašęs ieškovas (ieškovas šio fakto neginčija) (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 187 str.) (tomas I, b. l. 48). Teismas ieškovo nurodytus argumentus, jog jo parašas reiškia tik sutikimą su nurodyta kompensacijos suma, atmeta kaip nepagrįstus, kadangi minėtą įmonės buhalterinės apskaitos dokumentą, pasirašytą ieškovo kaip piniginių lėšo gavėjo, teismas vertina kaip svarų rašytinį įrodymą, pagrindžiantį 737,20 Lt sumos išmokėjimą ieškovui (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 197-200 str.). Byloje esantys duomenys pagrindžia, kad darbuotojams atsakovė su darbo santykiai susijusias išmokas išmokėdavo pagal darbo užmokesčio išmokėjimo žiniaraščius (buhalterinės apskaitos dokumentus), visuose pateiktuose žiniaraščiuose piniginių lėšų gavėjo skiltyje yra ieškovo parašas, pagal kitus žiniaraščius išmokėtų piniginių lėšų gavimo fakto ieškovas neginčijo, todėl ieškovo atsikirtimai vertintini kaip nepagrįsti (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 str.). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, ieškovo reikalavimas dėl kompensacijos už nepanaudotas atostogas priteisimo yra atmestinas.

11Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 220 straipsnį, darbuotojams, pasiųstiems į tarnybines komandiruotes, garantuojama, kad per visą komandiruotės laiką paliekama darbo vieta (pareigos) ir darbo užmokestis; be to, jiems mokami dienpinigiai ir kompensuojamos su komandiruote susijusios išlaidos; šių išmokų dydį ir mokėjimo tvarką nustato Vyriausybė. Svarbu paminėti, jog darbuotojui mokamų dienpinigių tikslas – padengti padidėjusias darbuotojo išlaidas, atsirandančias dėl išvykimo į komandiruotę, kai darbuotojas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos išvyksta darbdavio pavedimu darbdavio nurodomai užduočiai atlikti. Pažymėtina, jog komandiruotam darbuotojui taip pat garantuojama darbo laiko apskaita (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 143 str. 1 d. 2 p.). Nebiudžetinių įstaigų darbuotojų komandiruočių išlaidos kompensuojamos pagal Vyriausybės 2004-11-03 nutarimo Nr. 1365 „Dėl išlaidų, susijusių su tarnybinėmis komandiruotėmis, dydžio ir mokėjimo tvarkos“ nuostatas (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 220 str. 2 d.). Minėto nutarimo 2 punkte nustatyta, kad tarnybine komandiruote laikomas darbuotojo išvykimas tam tikram laikui iš nuolatinės darbo vietos darbdavio siuntimu atlikti darbo funkcijas, vykdyti tarnybinį pavedimą ar kelti kvalifikaciją; siuntimas į tarnybinę komandiruotę, išskyrus nutarimo 3 punkte nurodytą atvejį, įforminamas darbdavio arba jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu); komandiruote į užsienį nelaikomas darbuotojo išvykimas už Lietuvos Respublikos ribų į užsienį, jeigu jis vienoje vietoje užsienyje būna ilgiau kaip 183 dienas, išskyrus darbuotojus, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis. Nutarimo 5 punkte numatyta, jog darbdaviai išlaidas, susijusias su tarnybine komandiruote, darbuotojams atlygina pagal Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99; jeigu kolektyvinė ar darbo sutartis nenustato kitaip, ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki komandiruotės pradžios darbuotojui privalo būti išmokėtas avansas – ne mažiau kaip 50 procentų numatomų dienpinigių ir su komandiruote susijusių išlaidų sumos; darbuotojas turi teisę atsisakyti vykti į komandiruotę, jeigu jam laiku nebuvo išmokėtas avansas; grįžęs iš komandiruotės, darbuotojas per 3 darbo dienas pateikia darbdaviui ar jo įgaliotam asmeniui pagal vidaus darbo tvarką nustatytą ataskaitą ir atitinkamus dokumentus apie komandiruotėje turėtas faktines išlaidas, o jeigu išmokėtas avansas, grąžina nepanaudotą avanso likutį; darbdavys privalo visiškai atsiskaityti su grįžusiu iš komandiruotės darbuotoju ne vėliau kaip darbo užmokesčio mokėjimo dieną.

12Byloje esantys rašytiniai įrodymai pagrindžia, jog darbdavys ieškovo komandiruotes į užsienio šalis įformindavo tinkamai pagal įstatymų nuostatas, priimdamas įsakymus, kuriuose būdavo nurodomas komandiruotės tikslas, vieta, komandiruotės trukmė (tomas I, b. l. 96-112). Iš byloje esančios medžiagos matyti, jog ieškovui įmonė prieš komandiruotę išmokėdavo avansą, o po atitinkamo pervežimo ieškovas privalėdavo bendrovės buhalterijai pateikti pervežimo metu turėtas išlaidas pateisinančius dokumentus bei sugrąžinti į įmonės kasą nepanaudotą avansą – įmonė po kiekvienos komandiruotės suvesdavo ieškovo pateiktus išlaidų dokumentus ir į avansines apyskaitas įtraukdavo ieškovui už atitinkamą komandiruotę priskaitytą dienpinigių sumą (tomas I, b. l. 96, 99, 101, 104, 106, 109). Pažymėtina, jog ieškovas pasirašytinai būdavo informuojamas su jam priklausančiais priskaitymais, duomenų apie ieškovo prieštaravimą bendrovės atliktiems paskaičiavimams byloje nėra (tomas I, b. l. 96, 99, 101, 104, 106, 109, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 str.). Vadovaujantis byloje esančiais įrodymais, konstatuotina, jog ieškovas sutiko su dienpinigių paskaičiavimo ir išmokėjimo tvarka, kadangi buvo pasirašytinai supažindintas su darbo tvarkos taisyklėmis – uždarosios akcinės bendrovės „Zavera“ 2010-08-03 patvirtintos vairuotojo V. G. pareigybinės instrukcijos 2.3 nurodyta, kad vairuotojas privalo pildyti kelionės lapą-ataskaitą, kuriame tiksliai fiksuojami visi kiekvienos dienos maršrutai ir darbo valandos, o visi kuro čekiai ir ataskaita apie įvykdytus maršrutus pateikiama įmonės vadovui; ieškovas parašu patvirtino, jog su pareigybinės instrukcijos nuostatomis yra supažindintas (tomas I, b. l. 159-160). Pažymėtina, jog Lietuvos Respublikos darbo kodekso 228 straipsnyje nustatyta, kad darbuotojai turi dirbti dorai ir sąžiningai, laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus darbdavio ir administracijos nurodymus, darbo normas, laikytis technologinės drausmės, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, tausoti darbdavio turtą. Darbo tvarką darbovietėje apibrėžia darbo tvarkos taisyklės (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 230 str.).

13Bylos medžiaga pagrindžia, jog ieškovas 2010-05-17 įsakymu buvo komandiruotas į Norvegiją ir Švediją (tomas I, b. l. 98). Atsakovė nurodė, jog priskaitė ir išmokėjo ieškovui dienpinigius už 19 kalendorinių dienų Švedijoje ir 20 kalendorinių dienų Norvegijoje. Ieškovas teigia, jog šioje komandiruotėje išbuvo bent viena diena ilgiau, todėl jam priklauso papildomai 200,00 Lt dienpinigių. Byloje esantys rašytiniai įrodymai pagrindžia, kad minėtoje komandiruotėje būtas laikas bei priskaityta dienpinigių suma pasirašytinai buvo suderinta su ieškovu (tomas I, b. l. 94). Ieškovui buvo išmokėta 5620,00 Lt dienpinigių už laikotarpį nuo 2010-05-17 iki 2010-06-15. Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis apie ieškovo pirktą kelto bilietą, telefono papildymus ir kitas išlaidas, teismui nėra pagrindo konstatuoti, jog ieškovui priklauso papildomi dienpinigiai už šią komandiruotę (tomas II, b. l. 14-25). 2010-06-30 įsakymu ieškovas buvo komandiruotas į Vengriją (3 kalendorines dienas) ir Čekiją (6 kalendorines dienas) (tomas I, b. l. 97). Ieškovas teigia, jog komandiruotėje buvo viena diena ilgiau, todėl jam priklauso papildomi dienpinigiai. Tačiau iš 2010-07-16 avanso apyskaitos matyti, jog komandiruotėse išbūtas laikas bei mokėtini delspinigiai taip pat buvo pasirašytinai suderinti su ieškovu (tomas I, b. l. 94). Duomenų apie tai, jog ieškovas prieštaravo darbdavio atliktiems apskaičiavimams, byloje nėra (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 str.); ieškovas parašu patvirtino sutikimą su atsakovės atliktais paskaičiavimais (tomas I, b. l. 94). Ieškovas su komandiruočių į Vengriją, Austriją, Latviją, Čekiją, Prancūziją, Vokietiją ir Belgiją metu išmokėtų dienpinigių dydžiu sutinka ir prieštaravimų dėl paskaičiavimo neteikia (tomas II, b. l. 79, tomas I, b. l. 96, 100, 102). 2010-10-05 įsakymu ieškovas buvo komandiruotas į Vengriją (tomas I, b. l. 105). Ieškovas teigia, kad komandiruotė baigėsi ne 2010-10-13, o viena diena vėliau, atsižvelgiant į patirtų išlaidų už kelius datą, todėl jam priklauso papildomi dienpinigiai. Tačiau 2010-10-14 avanso apyskaitoje matyti, jog ieškovas savo parašu patvirtino, jog sutinka su atsakovės pateiktais paskaičiavimais (tomas I, b. l. 104); byloje esantys rašytiniai įrodymai pagrindžia, jog už kelius nebuvo mokėta 2010-10-14, ši data yra tik išlaidų įvedimo į apskaitą diena, kuri nelaikytina komandiruote, kadangi bylos duomenys pagrindžia, kad šią dieną ieškovas buvo pasirašytinai supažindintas su avansine apyskaita ir užsienio valstybėje nebuvo (tomas I, b. l. 104, tomas II, b. l. 32). 2010-11-04 įsakymu ieškovas buvo komandiruotas į Italiją, Prancūziją, Vokietiją ir Belgiją (tomas I, b. l. 107). Iš byloje esančios medžiagos matyti, kad ieškovui pagal šią komandiruotę priklausantys dienpinigiai, atsakovei pastebėjus skaičiavimuose klaidą ir ją ištaisius, buvo pilnai išmokėti, ieškovas šį faktą pripažįsta (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 187 str.). 2011-02-21 įsakymu ieškovas buvo komandiruotas į Vokietiją ir Prancūziją (tomas I, b. l. 111). Ieškovas teigia, kad šioje komandiruotėje išbuvo viena diena ilgiau, todėl jam priklauso papildomi dienpinigiai. Bylos medžiaga pagrindžia, kad avanso apyskaitoje nurodytus duomenis ieškovas yra patvirtinęs savo parašu (tomas I, b. l. 109), už kelius šioje komandiruotėje mokėta 2011 m. vasario, kovo, balandžio mėnesiais, o ne 2011-05-04, todėl teismui nėra jokio pagrindo konstatuoti, kad ieškovui už šią komandiruotę priklauso papildomi dienpinigiai (tomas II, b. l. 44).

14Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, matyti, kad ieškovui iš viso buvo priskaityta 60166,77 Lt suma, išskaičiavus mokesčius ir išlaikymą nepilnamečiui vaikui, ieškovui buvo priskaičiuota suma išmokėjimui – 56015,82 Lt. Teismas, išanalizavęs byloje esančius rašytinius įrodymus (tomas I, b. l. 189-191, 70-82, 94-112, tomas II, b. l. 13-57, 88-128), konstatuoja, jog atsakovė teisėtai bei pagrįstai priskaičiavo ieškovui iš viso 56015,82 Lt sumą išmokėjimui. Bylos duomenys pagrindžia, kad ieškovui grynaisiai pinigais buvo išmokėta 34062,12 Lt suma, bankiniais pavedimais – 21953,70 Lt (tomas I, b. l. 34-48, 53-63, tomas II, b. l. 67, 77). Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, konstatuotina, jog ieškovo reikalavimas dėl papildomų dienpinigių priteisimo yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

15Išsamiai, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjus visas bylos aplinkybes, vadovaujantis nurodytu teisiniu reglamentavimu bei byloje esančiais rašytiniais įrodymais, konstatuotina, jog atsakovė tinkamai pagal įstatymų nuostatas atsiskaitė su ieškovu už jo vykdomas komandiruotes, ieškovas pasirašytinai būdavo supažindinamas su apskaičiuota už komandiruotes dienpinigių suma bei kelionių trukme, duomenų apie prieštaravimą darbdavio tuo metu atliktiems paskaičiavimams byloje nėra, ieškovas savo parašu patvirtino visas atsakovės sudarytas apyskaitas, piniginių lėšų išmokėjimo faktas 56015,82 Lt sumoje yra patvirtintas byloje esančiais duomenimis. Taigi, esant tokioms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovė yra išmokėjusi visas ieškovui priklausančias su darbo santykiais susijusias sumas (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 220 str.). Atsižvelgiant į byloje esančią medžiagą, konstatuotina, jog ieškovas leistinomis įrodinėjimo priemonėmis nepagrindė, kad atsakovė su juo tinkamai neatsiskaitė už jo atliktą darbą (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 178 str.).

16Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 3 dalyje nustatyta, jog kai uždelsiama atsiskaityti ne dėl darbuotojo kaltės, darbuotojui sumokamas jo vidutinis darbo užmokestis už uždelsimo laiką. Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo reikalavimai dėl su darbo santykiais susijusių išmokų priteisimo yra atmestini kaip neteisėti bei nepagrįsti, teismui nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimą dėl vidutinio darbo užmokesčio priteisimo. Byloje esantys rašytiniai įrodymai pagrindžia, kad su ieškovu laiku bei tinkamai buvo atsiskaityta pagal įstatymų nuostatas, jokio atsakovės įsiskolinimo ieškovui nėra, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už uždelstą atsiskaityti laiką atmestinas (Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 str.).

17Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi išlaidas (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str.). Kadangi atmestini visi ieškovo V. G. reikalavimai, ieškovui nepriteistinos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos. Byloje esantys rašytiniai įrodymai pagrindžia, kad atsakovė patyrė 6183,10 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (tomas I, b. l. 92-93, 177-179, tomas II, b. l. 133-135) ir 727,21 Lt dokumentų vertimo išlaidų (tomas II, b. l. 127-128, 137). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo patikslintas ieškinys yra atmestinas, iš ieškovo atsakovei priteistina 6910,31 Lt bylinėjimosi išlaidų (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 str., 88 str. 1 d. 6, 8 p.).

18Teismas ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemonės atsakovės turtui (tomas I, b. l. 23-24). Atsižvelgiant į tai, kad ieškovo patikslintas ieškinys yra atmestinas, nebėra pagrindo laikinosioms apsaugos priemonėms, todėl jos naikintinos (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 150 str.).

19Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 150, 259, 260, 263, 264, 265, 268, 270, 279 straipsniais, teismas

Nutarė

20atmesti ieškovo V. G. patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Zavera“ dėl išmokų, susijusių su darbo santykiais, priteisimo.

21Priteisti iš ieškovo V. G. 6910,31 Lt (šeši tūkstančiai devyni šimtai dešimt Lt ir 31 ct) bylinėjimosi išlaidų atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Zavera“.

22Panaikinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Zavera“, į. k. 141814548, buveinė – Šilutės pl. 83, Klaipėda, turto areštą, taikytą 2011-06-22 Klaipėdos miesto apylinkės teismo nutartimi civilinėje byloje Nr. 2-882-122/2012 (senasis bylos Nr. 2-8836-122/2011).

23Sprendimą per 30 dienų nuo priėmimo dienos galima apskųsti Klaipėdos apygardos teismui, padavus apeliacinį skundą Klaipėdos miesto apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Elena Pauliukienė,... 2. ieškovas V. G. kreipėsi į teismą, prašydamas iš atsakovės uždarosios... 3. Teismo posėdžio metu ieškovas ir jo atstovas patikslinto ieškinio... 4. Atsakovė su ieškovo pateiktais reikalavimais nesutiko. Nurodė, jog su... 5. Teismo posėdžio metu atsakovės atstovės nurodė, jog, atsižvelgiant į... 6. Liudytoja D. G. parodė, jog ieškovas įmonėje dirbo apie metus laiko, buvo... 7. Patikslintas ieškinys atmestinas.... 8. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad ieškovas ir atsakovė... 9. Pažymėtina, jog įrodinėjimo tikslas - teismo įsitikinimas, pagrįstas... 10. Lietuvos Respublikos darbo kodekso 141 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad... 11. Pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 220 straipsnį, darbuotojams,... 12. Byloje esantys rašytiniai įrodymai pagrindžia, jog darbdavys ieškovo... 13. Bylos medžiaga pagrindžia, jog ieškovas 2010-05-17 įsakymu buvo... 14. Atsižvelgiant į byloje esančius duomenis, matyti, kad ieškovui iš viso... 15. Išsamiai, visapusiškai ir objektyviai išnagrinėjus visas bylos aplinkybes,... 16. Ieškovas reikalauja priteisti iš atsakovės vidutinį darbo užmokestį už... 17. Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, teismas priteisia bylinėjimosi... 18. Teismas ieškovo reikalavimų įvykdymo užtikrinimui taikė laikinąsias... 19. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93, 98, 150, 259,... 20. atmesti ieškovo V. G. patikslintą ieškinį atsakovei uždarajai akcinei... 21. Priteisti iš ieškovo V. G. 6910,31 Lt (šeši tūkstančiai devyni šimtai... 22. Panaikinti atsakovės uždarosios akcinės bendrovės „Zavera“, į. k.... 23. Sprendimą per 30 dienų nuo priėmimo dienos galima apskųsti Klaipėdos...