Byla 2-1450-375/2017
Dėl administravimo lėšų priteisimo, trečiasis asmuo mažoji bendrija „Atisa“

1Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutuojančios L. S. firmos ieškinį atsakovui L. S. dėl administravimo lėšų priteisimo, trečiasis asmuo mažoji bendrija „Atisa“.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 4140 Eur administravimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 13 d. nutartimi iškėlė bankroto bylą L. S. firmai, bankroto administratoriumi paskyrė mažąją bendriją „Atisa“. Bankroto bylą iškelti paprašė L. S. firmos kreditorius VSDFV Kauno skyrius, kadangi kreditoriniai reikalavimai 2016 m. kovo 25 d. sudarė 7 585,12 Eur. Firmos vadovas L. S. nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, didino kreditorius įsiskolinimus, neįvykdė Įmonių bankroto įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos pareigos kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo. Šiais savo veiksmai veikė nerūpestingai, nesąžiningai, nepaisė bendrovės bei jos kreditorių interesų ir padarė įmonei žalą.

6Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 31 d. nutartimi L. S. firmos bankroto byloje buvo patvirtinta MB „Atisa“ 1000 Eur administravimo išlaidų sąmata iki pirmojo kreditorių susirinkimo. Kauno apygardos teismas 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartimi patvirtino L. S. firmos bendrą administravimo išlaidų sąmatą 3140 Eur visam supaprastintam bankroto procesui skirtą nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo iki išregistravimo iš Juridinių asmenų registro. Viso administravimo išlaidų 4140 Eur. Kauno apygardos teismas 2016 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi L. S. firmai taikė supaprastintą bankroto procesą. Kadangi L. S. firma iškėlus bankroto bylą jokio turto neturėjo, bankroto administratoriui atlyginimas sumokėtas nebuvo, administravimo išlaidos padengtos nebuvo. Vykdant bankroto procedūras susidarė 4140 Eur administravimo lėšų suma. Kadangi įmonė turto neturi, administravimo lėšų suma priteistina iš įmonės vadovo, kuris kaltas dėl įmonės bankroto.

7Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir teismo pranešimas per 14 dienų pateikti atsiliepimą į ieškinį) įteikti 2017 m. kovo 28 d. viešo paskelbimo būdu (paskelbta specialiame interneto tinklalapyje www.teismai.lt) 2017 m. kovo 28 d. nutartimi konstatavus, kad atsakovo gyvenamoji ir darbo vietos nežinomos. Atsakovas per teismo nustatytą 14 dienų terminą nepateikė teismui atsiliepimo į ieškinį. Ieškovas ieškinyje prašė priimti sprendimą už akių, jei atsakovas nustatytu terminu nepateiks atsiliepimo į ieškinį. Atsakovui be pateisinamos priežasties per nustatytą terminą nepateikus atsiliepimo į ieškinį ir esant ieškovo prašymui, yra pagrindas priimti sprendimą už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformuojant dalyvaujančių byloje asmenų apie sprendimo už akių priėmimo laiką ir vietą, (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnis).

8CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

9Teismas

konstatuoja:

10Ieškinys tenkintinas visiškai.

11Atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatyta, kad L. S. firmai 2016 m. gegužės 13 d. Kauno apygardos teismo nutartimi buvo iškelta bankroto byla (Liteko duomenys, Civilinė byla Nr. eB2-1809-230/2016). Bankrutuojančios įmonės administratoriumi paskirta mažoji bendrija „Atisa“. 2016 m. gegužės 31 d. nutartimi Kauno apygardos teismas L. S. firmos bankroto byloje patvirtino 1000 Eur administravimo lėšų sumą, kurią administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti nuo bankroto bylos iškėlimo iki pirmojo kreditorių susirinkimo (b. l. 10 – 11). 2016 m. liepos 8 d. nutartimi Kauno apygardos teismas patvirtino kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašą L. S. firmos bankroto byloje (b. l. 12). 2016 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi Kauno apygardos teismas nutarė L. S. firmai taikyti supaprastintą bankroto procesą (b. l. 15 –16). 2016 m. rugsėjo 8 d. nutartimi Kauno apygardos teismas patvirtino L. S. firmos bendrą administravimo išlaidų sąmatą 3140 Eur visam supaprastintam bankroto procesui skirtą nuo nutarties taikyti įmonei supaprastintą bankroto procesą įsiteisėjimo iki išregistravimo iš Juridinių asmenų registro (b. l. 13 – 14). Bendra administravimo lėšų sąmata lygi 4140 Eur. Juridinių asmenų registro duomenimis L. S. firmos savininkas nuo 1997 m. balandžio 3 d. yra L. S..

12Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas nevykdo arba netinkamai vykdo CK 2.87 straipsnyje ar steigimo dokumentuose nurodytas pareigas, jis privalo atlyginti padarytą žalą (CK 2.87 straipsnio 7 dalis). Tam, kad būtų galima taikyti įmonės vadovo civilinę atsakomybę, būtina nustatyti šio asmens civilinės atsakomybės sąlygas, t. y. neteisėtus veiksmus, atsiradusią žalą, priežastinį neteisėtų veiksmų ir žalos ryšį. Nustačius, kad atsakovas atliko neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.), todėl ieškovas neturi įrodinėti, kad bendrovės vadovas kaltas. Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti civilinės atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turi atsakovas, t. y. bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 25 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-130/2011; kt.).

13Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir šis (šie) nesikreipė į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo arba yra sąlyga, nurodyta Įmonių bankroto įstatymo 4 straipsnio 4 punkte, įmonės vadovas, savininkas (savininkai) privalo pateikti pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 1 d.). Įmonės vadovas ar kitas asmuo (asmenys), įmonėje turintis teisę priimti atitinkamą sprendimą, privalo padengti žalą, kurią kreditoriai patyrė dėl to, kad įmonė pavėlavo pateikti teismui pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 str. 4 d.). Atsakovas būdamas L. S. firmos vadovu, matydamas, jog įmonė yra nemoki, privalėjo vykdyti pareigą kreiptis į teismą dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo. Konstatavus faktą dėl įmonės vadovo teisiškai nepagrįsto neveikimo ir ieškovo nurodytos žalos atsiradimo priežastinio ryšio buvimo, t. y. ar, atsakovui įvykdžius įstatyme nurodytas pozityvias pareigas ir anksčiau kreipusis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, tokiais neatliktais atsakovo veiksmais būtų galima išvengti žalos bendrovės kreditoriams ir jų interesams atstovaujančiam bankrutavusios bendrovės administratoriui atsiradimo, galima daryti išvadą, jog atsakovas turi pareigą atlyginti bankroto proceso metu nepadengtas administravimo išlaidas.

14Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių) atsiradimą, jo kaltė preziumuojama (CK 6.248 str. 1 d.). Paneigti šią prezumpciją, siekdamas išvengti atsakomybės, remdamasis kaltės nebuvimu, turėtų bendrovės vadovas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. lapkričio 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-444/2009).

15Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad kreditorius, įmokėjęs pagal šio 10 dalies 1 punkto nuostatas numatytą sumą, ar prisiėmęs riziką administratorius, kuris pagal šio straipsnio 10 dalies 2 arba 3 punkto nuostatas administravo įmonę ir teismo bei administravimo išlaidoms apmokėti lėšų negavo ar jų gavo nepakankamai, bankroto proceso metu ir išregistravus įmonę turi teisę kreiptis į teismą, prašydamas priteisti kreditoriui įmokėtą sumą ar administratoriui jo lėšomis apmokėtas teismo bei administravimo išlaidas iš įmonės vadovo, savininko (savininkų) dėl to, kad šis (šie) įmonei tapus nemokia nepateikė pareiškimo teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei. Įmonės vadovas, savininkas (savininkai) kreditoriui ar administratoriui atsako solidariai. Nustatyta, jog L. S. firmos bankroto proceso metu liko nepadengta 4140 Eur administravimo išlaidų suma, šias išlaidas patyrė L. S. firmos bankroto administratorius mažoji bendrija „Atida“ todėl atsižvelgiant į įstatyminį reglamentavimą bei pasitvirtinus ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, yra pagrindas minėtas išlaidas priteisti iš atsakovo (CPK 178 str., ĮBĮ 10 str. 11 d.).

16Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistinos ieškovei 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. gruodžio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str., 6.210 str. 1 d.).

17Visiškai patenkinus ieškinį, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo (CPK 83 str. 1 d. 9 p.), iš atsakovo valstybei priteistinos 133,73 Eur bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 124 Eur žyminis mokestis ir 9,73 Eur procesinių dokumentų siuntimo paštu išlaidos (CPK 96 str.).

18Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 286 straipsniu, 287 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

19ieškinį tenkinti visiškai.

20Priteisti bankrutuojančiai L. S. firmai, juridinio asmens kodas ( - ), buveinė ( - ), iš L. S., asmens kodas ( - ) 4140,00 Eur (keturis tūkstančius vieną šimtą keturiasdešimt eurų 00 ct) administravimo lėšų ir 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2016 m. gruodžio 6 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

21Priteisti valstybei iš L. S., asmens kodas ( - ) 133,73 Eur (vieno šimto trisdešimt trijų eurų 73 ct) išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų siuntimu.

22Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660.

23Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2, 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

24Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Irena Poderienė,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės... 3. Teismas... 4. ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 4140 Eur administravimo išlaidas, 5... 5. Ieškinyje nurodo, kad Kauno apygardos teismas 2016 m. gegužės 13 d.... 6. Kauno apygardos teismo 2016 m. gegužės 31 d. nutartimi 7. Atsakovui adresuoti teismo procesiniai dokumentai (ieškinys su priedais ir... 8. CPK 285 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad priimdamas sprendimą už akių,... 9. Teismas... 10. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 11. Atlikus formalų pateiktų rašytinių įrodymų vertinimą nustatyta, kad 12. Įstatyme nustatyta, kad tuo atveju, kai įmonės administracijos vadovas... 13. Jeigu įmonė negali ir (arba) negalės atsiskaityti su kreditoriumi... 14. Nustačius vadovo neteisėtus veiksmus, lėmusius žalos (nuostolių)... 15. Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 11 dalyje nustatyta, kad kreditorius,... 16. Iš atsakovo, laiku neatsiskaičius su ieškove, priteistinos ieškovei 5... 17. Visiškai patenkinus ieškinį, atsižvelgiant į tai, kad ieškovė atleista... 18. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4... 19. ieškinį tenkinti visiškai.... 20. Priteisti bankrutuojančiai L. S. firmai, juridinio... 21. Priteisti valstybei iš L. S., asmens kodas 22. Valstybei priteistos sumos turi būti įmokėtos į Valstybinės mokesčių... 23. Atsakovas, dėl kurio priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 24. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...