Byla 2-573-445/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant Reginai Tertelytei, dalyvaujant ieškovo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovei J. R., atsakovui R. B., jo atstovei advokato padėjėjai R. K.-B., teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato ieškinį atsakovui R. B. dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 51141,42 Lt žalos atlyginimo.

3Ieškovas nurodo, kad 2010 m. balandžio 3 d. apie 23.00 val. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus Magistralinių kelių priežiūros būrio vyresnysis patrulis R. K. buvo sužalotas tarnybos metu, atlikdamas tarnybines pareigas. Atsakovas R. B., vengdamas paklusti tarnybines pareigas atliekančiam pareigūnui, aktyviai priešinosi sulaikymo metu, stumdėsi naudodamas fizinę jėgą, nesileido sulaikomas, ko pasėkoje pareigūnas R. K. patyrė sužalojimų - plyšo kairės kojos kelio sąnario raiščiai bei sąnario lateralinis diskoidinis meniskas, buvo patempti raumenys. Dėl patirtų sužalojimų pareigūnas kreipėsi į Alytaus apskrities S. Kudirkos ligoninę, kur jam buvo suteikta pirmoji medicinos pagalba ir išduotas nedarbingumo pažymėjimas. Be to, dėl patirtos traumos 2010 m. balandžio 20 d. Kauno medicinos universiteto klinikose pareigūnui buvo atlikta operacija, nedarbingumas tęsėsi nuo 2010 m. balandžio 4 d. iki 2010 m. gegužės 20 d. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Centrinės medicinos ekspertizės komisijos 2010 m. rugpjūčio 10 d. specializuotosios medicininės ekspertizės pažymoje Nr. 2892 nustatyta, kad R. K. sveikatos sutrikdymas, įvykęs 2010 m. balandžio 3 d., priskiriamas prie apysunkio laipsnio sveikatos sutrikdymo. 2010 m. birželio 23 d. tarnybinio patikrinimo išvadoje Nr. 52-6-IS-49 nustatyta, kad pareigūno R. K. sveikata buvo sutrikdyta atliekant tarnybines pareigas ir tarnybinių pareigų atlikimas buvo susijęs su padidėjusiu pavojumi ar padidėjusia rizika pareigūno gyvybei ar sveikatai. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas, vadovaudamasis Vidaus tarnybos statuto (Žin., 2003, Nr. 42-1927) 40 straipsnio 3 dalies 6 punktu, priėmė sprendimą (Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2010 m. rugsėjo 20 d. įsakymas Nr. 52-V-193 “Dėl piniginės kompensacijos išmokėjimo”) išmokėti R. K. aštuoniolikos mėnesių jo vidutinio darbo užmokesčio dydžio kompensaciją - 49 592,70 Lt (keturiasdešimt devynis tūkstančius penkis šimtus devyniasdešimt du litus 70 ct). Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2010 m. rugsėjo 21 d. raštu Nr. 52-S-9649 kreipėsi į Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Finansų valdybą dėl minėtos lėšų sumos skyrimo. Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2010 m. spalio 26 d. išvadoje Nr. 5-5-IL-546 priėmė sprendimą:

41) skirti Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui 49 592,70 Lt aštuoniolikos mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginei kompensacijai išmokėti Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos skyriaus Magistralinių kelių priežiūros būrio vyresniajam patruliui R. K.;

52) pavesti Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos naudai, regreso tvarka išieškoti iš įvykio, kurio metu buvo sužalotas policijos pareigūnas R. K., kaltininko išmokėtą 49 592,70 Lt piniginės kompensacijos sumą.

6Be to, buvo išmokėta ir 1548,72 Lt draudimo suma. Todėl atlygintinos žalos dydis yra 51141,42 Lt. Išmokėtiną draudimo sumą 1548,72 Lt paskaičiavo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Alytaus skyrius.

72013-04-04 teismo preliminariu sprendimu buvo patenkintas ieškovo pareiškštas ieškinys.

82013-04-29 buvo gauti ir priimti atsakovo prieštaravimai byloje.

9Atsakovas pateikė prieštaravimus ir prašo panaikinti priimtą teismo preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti.

10Atsakovas nurodo, kad neginčytina aplinkybė, kad 2010-04-03 pareigūnas R. K. tarnybos metu patyrė apysunkį sveikatos sutrikdymą, dėl ko jam, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalimi ir 49 straipsniu, buvo išmokėta 49.592,70 Lt piniginė kompensacija ir 1.548,72 Lt draudimo išmoka. Šią aplinkybę patvirtina ieškovo pateikti rašytiniai įrodymai, su kuriais nesutikti atsakovas neturi pagrindo.

11Atsakovas taip pat pripažįsta, kad ieškovas, išmokėjęs nurodytą piniginę kompensaciją ir draudimo išmoką tarnybos metu sužalotam pareigūnui, pagal Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų 26 punktą įgijo regreso teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka.

12Atsakovas kategoriškai nesutinka su ieškovo teiginiu, kad būtent jis yra atsakingas už pareigūno R. K. 2010-04-03 tarnybos metu patirtą apysunkį sveikatos sutrikdymą, atsiradusi, neva, dėl to, jog atsakovas aktyviai priešinosi sulaikymo metu, stumdėsi naudodamas fizinę jėgą ir nesileido sulaikomas. Priešingai nei teigia ieškovas, atsakovas sulaikymo metu pareigūnui R. K. nesipriešino ir fizinės jėgos prieš jį nenaudojo, todėl negalėjo sužaloti šio pareigūno. Atitinkamai negali kilti ir atsakovo pareiga atlyginti Ieškovo patirtą žalą.

13Tai, kad atsakovas nesipriešino pareigūnui R. K. sulaikymo metu ir šio pareigūno nesužalojo, patvirtina ta aplinkybė, jog dėl tokių veiksmų Atsakovo atžvilgiu niekada nebuvo taikyta baudžiamoji atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 286 straipsnyje.

14Kaip matyti iš Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2010-06-09 nelaimingo atsitikimo tyrimo išvados Nr. 52-6-IS-43 ir 2010-06-23 tarnybinio patikrinimo išvados Nr. 52-6-IS-49, Varėnos rajono policijos komisariate 2010-04-15 buvo priimtas nutarimas Nr. 55-AT-00150-10 atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą atsakovo atžvilgiu dėl pareigūno R. K. sužalojimo, nesant padarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

15Iš tų pačių dokumentų matyti, kad Varėnos rajono apylinkės teismas LR Administracinių teisės pažeidimų kodekso 187 straipsnio pagrindu dėl nurodyto įvykio taikė administracinę atsakomybę atsakovo atžvilgiu tik už policijos pareigūno teisėto nurodymo nevykdymą, taip pat jo garbės ir orumo įžeidimą, tačiau ne už pasipriešinimą šiam pareigūnui.

16Atsakovas sulaikymo metu pareigūnui R. K. nesipriešino ir prieš jį jokios fizinės jėgos nenaudojo.Pažymėtina, kad Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2010-04-28 nelaimingo atsitikimo tyrimo akte Nr. 23 konstatuota, jog pareigūno R. K. 2010-04-03 patirtos traumos priežastis yra ne aktyvus atsakovo pasipriešinimas ir naudojama fizinė jėga sulaikymo metu, o kojos pakrypimas, kas yra normali profesinė pareigūno veiklos rizika.

17Atsakovas nurodo, jog pareigūnas R. K. aptariamo įvykio metu atlikdamas tarnybines pareigas buvo suklupęs arimuose, būtent ko pasėkoje galėjo susižaloti koją jai pakrypus. Byloje nėra pakankamai patikimų ir objektyvių įrodymų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, kad atsakovas, vengdamas paklusti tarnybines pareigas atliekančiam pareigūnui R. K., aktyviai priešinosi sulaikymo metu, stumdėsi naudodamas fizinę jėgą ir nesileido sulaikomas, ko pasėkoje šis pareigūnas būtent dėl atsakovo neteisėtų veiksmų patyrė sveikatos sužalojimų.

18Nėra visų būtinų bendrųjų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų - atsakovo neteisėtų veiksmų bei priežastinio ryšio tarp šių veiksmų ir pareigūno R. K. sveikatos sužalojimo (LR CK 6.246-6.250 straipsniai). Atsakovas savo veiksmais nurodyto pareigūno nesužalojo, todėl negali būti atsakingas už Ieškovo patirtą žalą.

19Varėnos rajono policijos komisariate 2010-04-15 buvo priimtas nutarimas Nf. 55-AT-00150-10 atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą Atsakovo atžvilgiu dėl pareigūno R. K. sužalojimo, nesant padarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.

20Ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė tenkinti pilnai, ieškinyje nurodytomis aplinkybėmis ir pagrindais.

21Atsakovas ir jo atstovė ieškinio nepripažino ir prašė atmesti. Atsakovas nurodė, kad įvykis buvo tamsiu paros metu. Buvo girtas ir priekaištavo policijos pareigūnams, kad tarnybinį automobilį pastatė ant jam priklausančios pievelės. Policijos pareigūnai jį kvietė ateiti prie tarnybinio policijos automobilio. Pripažįsta, kad šio reikalavimo nevykdė. Pripažįsta, kad garsiai keikėsi. Vieta buvo atvira į kelio pusę.

22Ieškinys tenkintinas iš dalies.

23Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2010-09-20 įsakymu Nr. 52-V-193 „Dėl piniginės kompensacijos išmokėjimo“, R. K. nedarbingumo pažymėjimais, 2010-08-10 specializuotosios medicininės ekspertizės pažyma Nr. 2892, Policijos departamento prie VRM išvada dėl sprendimo priėmimo, Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tarnybinio patikrinimo išvada, nelaimingo atsitikimo tyrimo aktu, mokėjimo nurodymu;

24Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 patvirtintų Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygų 15 punkte nustatyta, kad Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs šių draudimo sąlygų 14 punkte nurodytus dokumentus, turi per 10 darbo dienų išspręsti draudimo sumos mokėjimo klausimą, apie sprendimą pranešti gavėjui ir išsiųsti apdraustojo darbovietei pranešimą apie mokėtiną draudimo sumą arba atsisakymo mokėti priežastį. <...> Apdraustųjų darbovietės, mokymo ir kitos įstaigos ar kariniai vienetai draudimo sumas moka iš jiems patvirtintų valstybės biudžeto asignavimų;

25Vidaus tarnybos statute yra nustatyta, kuriais atvejais dėl sveikatos sutrikimų vidaus tarnybos pareigūnui turi būti išmokama atitinkamo dydžio kompensacija, o kuriais draudimo išmoka. Vidaus tarnybos statutas dėl pareigūnų sveikatos sutrikdymo išskiria dvejopo pobūdžio socialines garantijas. Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnis numato kompensacijas pareigūno sveikatos sutrikdymo atvejais, o Vidaus tarnybos statuto 49 straipsnis - draudimo sumų išmokas. Todėl pagal minėtus Vidaus tarnybos statuto straipsnius pareigūnui buvo išmokėta 49592,70 Lt aštuoniolikos mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginė kompensacija ir 1548,72 Lt draudimo suma (3 procentai nuo draudimo sumos, t. y. 46,46 Lt pervesti į Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos valstybinio socialinio draudimo lėšų surenkamąją sąskaitą).

26Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2010 m. lapkričio 8 d. pareigūnui išmokėjo 51141,42 Lt, t. y. 49592,70 Lt aštuoniolikos mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginę kompensaciją ir 1548,72 Lt draudimo sumą. Išmokėtos 49592,70 Lt aštuoniolikos mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio piniginės kompensacijos ir 1548,72 Lt draudimo sumos faktą patvirtina „Swedbank“, AB išrašas (kompensacija 49592,70 Lt ir 1548,72 Lt draudimo suma buvo pervesta kartu su darbo užmokesčiu). Konstatuotina, kad yra nustatytos visos atsakovo R. B. deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.246-6.249 straipsniai): dėl atsakovo R. B. aktyvaus pasipriešinimo, naudojant fizinę jėgą, buvo sužalotas policijos pareigūnas, kuris dėl kairės kojos kelio sąnario raiščių ir sąnario lateralinio diskoidinio menisko plyšimo, raumenų patempimo patyrė apysunkio laipsnio sveikatos sutrikdymą; atsakovas - kaltas dėl pareigūno patirto sužalojimo; atsakovo veiksmus ir pareigūno sveikatos sutrikdymą sieja priežastinis ryšys. Pareigūnui kompensacija ir draudimo suma apskaičiuota ir išmokėta įstatymų nustatyta tvarka pagal Vidaus tarnybos statuto 40 straipsnio 3 dalį, 49 straipsnį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530 patvirtintas Asmenų draudimo valstybės lėšomis ir kompensacijų mokėjimo juos sužeidus ar jiems žuvus ryšium su tarnyba sąlygas (toliau - Asmenų draudimo valstybės lėšomis sąlygos). Civilinė atsakomybė atsakovui atsirado dėl jo veiksmų nepaklusus teisėtiems policijos darbuotojo reikalavimams, t. y. neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos (CK 6.246 straipsnio 1 dalis; Policijos veiklos įstatymo 16 straipsnio 2 dalis). Dėl to jis turi būti atsakingas už pasekmes, atsiradusias sužalojus policijos darbuotoją ir turėjo numatyti tokias pasekmes, t. y. kad jam specialiųjų įstatymų pagrindu gali atsirasti pareiga atlyginti žalą.

27Pagal Asmenų draudimo valstybės lėšomis sąlygų 26 punktą įstaigos, išmokėjusios draudimo sumas ir kompensacijas, įgyja reikalavimo (regreso) teisę į žalą padariusius juridinius ir fizinius asmenis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.280 straipsnio 1 dalimi atlyginęs kito asmens padarytą žalą asmuo turi į padariusį žalos asmenį regreso (atgręžtinio reikalavimo) teisę tokio dydžio, kiek sumokėjo žalos atlyginimo, jeigu įstatymai nenustato kitokio dydžio. Valstybės įstaiga turi regreso teisę į žalos padariusį asmenį sužalotam pareigūnui atlygintos žalos dydžiu, nes pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.251 straipsnio 1 dalį, 6.263 straipsnio 2 dalį asmeniui visiškai atlyginama tik padaryta žala (visiško nuostolių atlyginimo principas; lot. - restitutio in integrum). Pažymėtina, kad išmokėtina kompensacija ir draudimo suma apskaičiuojama pagal tam tikrus standartizuotus kriterijus. Dėl to turėtų būti preziumuojama, kad išmokėta kompensacija ir draudimo atlyginimas visiškai kompensuoja žalą.

28Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad tokio pobūdžio bylose pagal analogiją taikoma Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.290 straipsnio 3 dalis, ir ši teisės norma aiškintina taip, jog valstybės įstaiga turi regreso teisę į žalos padariusį asmenį sužalotam pareigūnui atlygintos žalos dydžiu, nes pagal CK 6.251 str.1 d., 6.263 str.2 d. asmeniui visiškai atlyginama tik padaryta žala (visiško nuostolių atlyginimo principas), ir trečiasis asmuo, kuriam pereina reikalavimo teisė, negali įgyti daugiau teisių, negu jų turėjo pradinis kreditorius ( CK 6.113 str.). Jeigu valstybės lėšomis apdraustam pareigūnui išmokėta kompensacija viršija jam padarytą žalą, tai įstaiga regreso tvarka iš kalto dėl žalos asmens gali reikalauti tos kompensacijos dalies, kuria atlyginta žala (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-496/2008).

29Iš byloje pateiktų įrodymų nustatytos atsakovo deliktinės civilinės atsakomybės sąlygos ( CK 6.246 -6.250 str.).

30Atsakovas sužalojo policijos patrulį. Atsakovas pats pripažįsta, kad nevykdė policijos pareigūno reikalavimo nusiraminti, viešoje vietoje elgtis padoriai. Į policijos pareigūno reikalavimą prieiti prie policijos automobilio, tokio reikalavimo nevykdė. Policijos pareigūnui priėjus ir bandant sulaikyti muistėsi, nesidavė sulaikomas ir neklausė policijos pareigūnų reikalavimų. Būtent policijos pareigūnas R. K. bandydamas sulaikyti R. B. turėjo panaudoti kovinių imtynių veiksmus ir specialiąsias priemones – antrankius, kad sulaikytų atsakovą, pažeidžiantį viešąją tvarką. Liudytoju apklaustas R. K. patvirtino, kad būtent sulaikant viešosios tvarkos pažeidėją R. B. jam ir buvo padarytas sveikatos sutrikdymas dėl atsakovo veiksmų – fizinio priešinimosi sulaikant. Tokias aplinkybės patvirtino ir byloje apklaustas kitas liudytojas R. P..

31R. K. nustatyta kairio kelio sąnario laterinio diskoidinio menisko plyšimas bei dalinis priekinio kryžminio raiščio plyšimas, kvalifikuotinas kaip nesunkus sveikatos sutrikdymas ir šis sužalojimas galėjo būti padarytas vieno trauminio poveikio pasekoje ( b.l. 53-54).

32Atsakovo kaltės forma – neatsargumas. Atsakovas tyčia nesiekė sužaloti policijos pareigūną, tačiau aktyviais veiksmais priešinosi sulaikomas už padarytą administracinį teisės pažeidimą.

33Asmuo gali būti sulaikytas policijos, kai už padarytus pažeidimus numato administracinį areštą ir kitais įstatymo nustatytais atvejais ( ATPK 266 str. 1 p.). ATPK 187 str. 2 d. numatyta, kad už pareigūno teisėto nurodymo ar reikalavimo nevykdymą, taip pat jo garbės ir orumo įžeidimą, gali užtraukti ir administracinio arešto nuobaudą.

34Atsakovo veiksmus ir pareigūno sveikatos sutrikdymą sieja priežastinis ryšys ( t.y. dėl atsakovo fizinio pasipriešinimo jį sulaikant buvo sužalotas R. K.).

35Atsakovas neigia, kad sužalojo policijos pareigūną ir tai grindžia surinktų įrodymų vertinimu :

  • 2010-04-03 tarnybiniuose pranešimuose vyr.patrulis R. K. ir specialistas R. P. nenurodė, kad buvo sužalotas R. K. būtent sulaikant R. B. (b.l. 26, 27-28);
  • 2010-04-15 tyrėjo nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą dėl nusikalstamos veikos padarymo, nesant nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo sudėties, sprendžiant tik administracinio teisės pažeidimo klausimą;
  • 2013-06-07 prokuroro nutarimu buvo nutrauktas ikiteisminis tyrimas, nepadarius veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių;

36Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką nurodo, jog teismas gali daryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą tuomet, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia manyti, jog labiau tikėtina atitinkamą faktą buvus, nei jo nebuvus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2009 m. balandžio 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje M.Ž v. R.P., Nr. 3K-3-156/2009).

37CPK 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka nereikia įrodinėti.

38Byloje nustatytos aplinkybės, kad 2010-04-03 tarnybiniuose pranešimuose policijos pareigūnai R. K. ir R. P. nenurodė aplinkybių dėl R. K. sveikatos sutrikdymo fakto, o tik 2010-05-25 tarnybiniame pranešime R. K. nurodė apie pasipriešinimo veiksmus ir sveikatos sutrikdymą ( b.l. 25-28).

39Byloje liudytojais apklausti R. K. ir R. P. nurodė aplinkybes, kad R. K. sužalojimo pasekmės buvo akivaizdžios tuo metu, kai jau buvo R. B. sulaikytas dėl administracinio teisės pažeidimo, pristatytas į Varėnos rajono policijos komisariatą iš pažeidimo vietos Panočių kaime Varėnos rajone, t.y. sužalojimo faktas pasitvirtino ne įvykio metu, o po jo praėjus kuriam laikui.

40Pagal Alytaus apskrities VPK darbo planą dėl policinės priemonės vykdymo 2010-04-03 R. K. ir R. P. nuo 15-20, 21-03 val. Varėnos mieste ir rajono savivaldybėje dirbo autopatrulyje ( b.l. 31).

41Pagal R. K. 2010-04-03 tarnybinį pranešimą R. B. buvo sulaikytas 23.10 val. Panočių k.Varėnos r., kai trukdė policijos pareigūnams vykdyti savo tiesiogines pareigas ir sulaikant už viešosios tvarkos pažeidimą, neklausant pareigūno teisėto reikalavimo ir t.t. buvo panaudoti kovinių imtynių veiksmai, antrankiai ( administracinė byla Nr.A.2.9-269-308/2010, b.l. 10). Dėl to daroma išvada, kad atsakovo fizinis pasipriešinimas buvo, jis įrodamas surašytu tarnybiniu pranešimu iki aplinkybių, kol buvo konstatuotas policijos pareigūno sužalojimas. Būtent dėl sužalojimo policijos patrulis R. K. nutarukė tarnybinių pareigų vykdymą (turėjo dirbti iki 3 val. nakties), o 1.27 val. jau kreipėsi į medicinos įstaigą dėl sužalojimo.

422010-04-04 vyr.specialisto V. B. tarnybiniu pranešimu nurodoma, kad 2010-04-04 2.05 val. operatyvaus valdymo skyriuje gautas Alytaus apskrities S.Kudirkos ligoninės priėmimo skyriaus bendrosios praktikos slaugytojos pranešimas, kad 2010-04-04 1.27 val. kreipėsi R. K. dėl sveikatos sutrikdymo, nurodydamas, kad 2010-04-03 apie 22.50 val. sulaikant pažeidėją susižalojo koją ( b.l. 29).

43Pagal Alytaus apskrities VPK darbo planą ir vyr.specialisto A. B. tarnybinį pranešimą daroma išvada, kad R. K. sužalojimas padarytas tarnybos metu ir sužalojimas padarytas būtent vykdant tarnybines pareigas – sulaikant R. B. dėl administracinio teisės pažeidimo padarymo.

44Atsakovas R. B. buvo sulaikytas administracine tvarka dėl policijos pareigūno teisėto reikalavimo nevykdymo, šio sulaikymo fakto neginčijo ( administracinė byla Nr.A.2.9-269-308/2010, b.l. 11).

45R. B. 2010-04-03 23.43 val. nustatytas 1.589 promilių girtumas ( administracinė byla Nr.A.2.9-269-308/2010, b.l. 13).

462010-06-07 nutarimu R. B. buvo pripažintas padaręs administracinį teisės pažeidimą dėl teisėtų policijos pareigūnų reikalavimų nevykdymo ir nubaustas 300 Lt bauda, kurios neginčijo ir baudą sumokėjo ( administracinė byla Nr.A.2.9-269-308/2010, b.l. 22-24).

47Tai, kad 2010-04-15 nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą ir 2013-06-07 nutarimu nutrauktas ikiteisminis tyrimas, nėra pagrindas atsakovo kaltei nustatyti dėl civilinės atsakomybės, sprendžiant kaltės klausimą dėl žalos padarymo. Veikos, uždraustos baudžiamojo kodekso nuostatomis įrodinėjamo aplinkybės nėra tapačios civilinio proceso kodekso nuostatomis įrodinėjamoms aplinkybėms, kurios tiraimos šioje byloje.

48Civilinė atsakomybė atsakovui atsirado dėl jo veiksmų nepaklusus teisėtiems policijos pareigūno reikalavimams, t. y. neįvykdžius įstatymuose nustatytos pareigos ( CK 6.246 str. 1 d.; Policijos įstatymo 16 str.2 d.). Dėl to atsakovas atsakingas už pasekmes, atsiradusias sužalojus policijos pareigūną ir turėjo numatyti tokias pasekmes, t. y. kad jam specialiųjų įstatymų pagrindu gali atsirasti pareiga atlyginti žalą.

49CK 6.251 str. 1 d. numato, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai, išskyrus atvejus, kai įstatymai ar sutartis nustato ribotą atsakomybę. Nagrinėju atveju nėra nustatyta ribota atsakomybė.

50Tačiau CK 6.251 str. 2 d. numato, kad teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės prigimtį, šalių turtinę padėtį ir jų tarpusavio santykius, gali sumažinti nuostolių atlyginimo dydį, jeigu dėl visiško nuostolių atlyginimo atsirastų nepriimtinų ir sunkių pasekmių. Tačiau sumažintas nuostolių atlyginimas negali būti mažesnis už draudimo sumą, kuria skolininko civilinė atsakomybė buvo ar turėjo būti privalomai apdrausta.

51Teismas vertina, kad atsakovas sužalojimą policijos patruliui padarė dėl neatsargumo, ne aktyviais, o pasyviais veiksmais. Atsakovas nesudavė smūgių policijos pareigūnui, neturėjo tiesioginės tyčios jį sužaloti, o tik priešinosi sulaikomas, neleisdamas jį sulaikyti įvykio vietoje.

52CK 6.282 str. numato, kad turi būti atsižvelgiama į nukentėjusiojo asmens kaltę ir žalą padariusio asmens turtinę padėtį. Policijos pareigūnas turėjo pareigą sulaikyti atsakovą, kuriam už padarytą administracinio teisės pažeidimą turėjo būti surašytas administracinio teisės pažeidimo prokokolas bei nustatytos kitos aplinkybės ( girtumas). Taigi sulaikant asmenį policijos pareigūnas pasirinkimo neturėjo, sulaikymo metu priemonės buvo naudojamos proporcingai pasipriešinimo veiksmams ir aktyvumui ( kovinių imtynių veiksmai, antrankiai).

53Atsakovo turtinė padėtis sunki, jis yra bedarbis, nedirba. Atsakovas nurodo, kad šeimos gaunamos mėnesinės pajamos yra 700 litų, gyvenamąją patalpą nuomuoja, neturi kito turto.

54Atsižvelgdamas į nustatytas byloje aplinkybes nustatytinas žalos dydis 10000 litų. Tokio dydžio žalą privalo atlyginti atsakovas, ir atsižvelgiant į žalą padariusio asmens sunkią turtinę padėtį.

55Žalos dydį nustato teismas, kai ieškovas nurodo nuostolių dydį, o atsakovas neigia tokių nuostolių pagrįstumą ( CK 6.249 str.1 d., CPK 178 str.).

56Tenkinant ieškinį iš dalies iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistinas žyminis mokestis ( CPK 96 str. 1 d.).

57Vadovaudamasis LR CPK 259 - 260, 263-267, 269-270 str., teismas

Nutarė

58Tenkinti ieškinį iš dalies.

59Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ), gyv. ( - ), ieškovo Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato, į. k. ( - ), es. Jotvingių g. 8, Alytus, naudai dešimt tūkstančių litų ( 10000 Lt) žalos atlyginimo.

60Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas ( - ), biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita ( - ), „Swedbank“, AB, įmokos kodas 5660) iš atsakovo R. B. tris šimtus litų (300 Lt) žyminio mokesčio.

61Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo paskelbimo, skundą paduodant Varėnos rajono apylinkės teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Varėnos rajono apylinkės teismo teisėjas Dalis Žilionis, sekretoriaujant... 2. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 51141,42 Lt žalos atlyginimo.... 3. Ieškovas nurodo, kad 2010 m. balandžio 3 d. apie 23.00 val. Alytaus... 4. 1) skirti Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui 49 592,70 Lt... 5. 2) pavesti Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui Policijos... 6. Be to, buvo išmokėta ir 1548,72 Lt draudimo suma. Todėl atlygintinos žalos... 7. 2013-04-04 teismo preliminariu sprendimu buvo patenkintas ieškovo... 8. 2013-04-29 buvo gauti ir priimti atsakovo prieštaravimai byloje.... 9. Atsakovas pateikė prieštaravimus ir prašo panaikinti priimtą teismo... 10. Atsakovas nurodo, kad neginčytina aplinkybė, kad 2010-04-03 pareigūnas R. K.... 11. Atsakovas taip pat pripažįsta, kad ieškovas, išmokėjęs nurodytą... 12. Atsakovas kategoriškai nesutinka su ieškovo teiginiu, kad būtent jis yra... 13. Tai, kad atsakovas nesipriešino pareigūnui R. K. sulaikymo metu ir šio... 14. Kaip matyti iš Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2010-06-09... 15. Iš tų pačių dokumentų matyti, kad Varėnos rajono apylinkės teismas LR... 16. Atsakovas sulaikymo metu pareigūnui R. K. nesipriešino ir prieš jį jokios... 17. Atsakovas nurodo, jog pareigūnas R. K. aptariamo įvykio metu atlikdamas... 18. Nėra visų būtinų bendrųjų civilinės atsakomybės taikymo sąlygų -... 19. Varėnos rajono policijos komisariate 2010-04-15 buvo priimtas nutarimas Nf.... 20. Ieškovo atstovė ieškinį palaikė ir prašė tenkinti pilnai, ieškinyje... 21. Atsakovas ir jo atstovė ieškinio nepripažino ir prašė atmesti. Atsakovas... 22. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 23. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko 2010-09-20... 24. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1991 m. gruodžio 5 d. nutarimu Nr. 530... 25. Vidaus tarnybos statute yra nustatyta, kuriais atvejais dėl sveikatos... 26. Alytaus apskrities vyriausiasis policijos komisariatas 2010 m. lapkričio 8 d.... 27. Pagal Asmenų draudimo valstybės lėšomis sąlygų 26 punktą įstaigos,... 28. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pažymėjęs, kad tokio pobūdžio bylose... 29. Iš byloje pateiktų įrodymų nustatytos atsakovo deliktinės civilinės... 30. Atsakovas sužalojo policijos patrulį. Atsakovas pats pripažįsta, kad... 31. R. K. nustatyta kairio kelio sąnario laterinio diskoidinio menisko plyšimas... 32. Atsakovo kaltės forma – neatsargumas. Atsakovas tyčia nesiekė sužaloti... 33. Asmuo gali būti sulaikytas policijos, kai už padarytus pažeidimus numato... 34. Atsakovo veiksmus ir pareigūno sveikatos sutrikdymą sieja priežastinis... 35. Atsakovas neigia, kad sužalojo policijos pareigūną ir tai grindžia... 36. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, formuodamas teismų praktiką nurodo, jog... 37. CPK 178 str. numato, kad šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia... 38. Byloje nustatytos aplinkybės, kad 2010-04-03 tarnybiniuose pranešimuose... 39. Byloje liudytojais apklausti R. K. ir R. P. nurodė aplinkybes, kad R. K.... 40. Pagal Alytaus apskrities VPK darbo planą dėl policinės priemonės vykdymo... 41. Pagal R. K. 2010-04-03 tarnybinį pranešimą R. B. buvo sulaikytas 23.10 val.... 42. 2010-04-04 vyr.specialisto V. B. tarnybiniu pranešimu nurodoma, kad 2010-04-04... 43. Pagal Alytaus apskrities VPK darbo planą ir vyr.specialisto A. B. tarnybinį... 44. Atsakovas R. B. buvo sulaikytas administracine tvarka dėl policijos pareigūno... 45. R. B. 2010-04-03 23.43 val. nustatytas 1.589 promilių girtumas (... 46. 2010-06-07 nutarimu R. B. buvo pripažintas padaręs administracinį teisės... 47. Tai, kad 2010-04-15 nutarimu buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą ir... 48. Civilinė atsakomybė atsakovui atsirado dėl jo veiksmų nepaklusus... 49. CK 6.251 str. 1 d. numato, kad padaryti nuostoliai turi būti atlyginti... 50. Tačiau CK 6.251 str. 2 d. numato, kad teismas, atsižvelgdamas į atsakomybės... 51. Teismas vertina, kad atsakovas sužalojimą policijos patruliui padarė dėl... 52. CK 6.282 str. numato, kad turi būti atsižvelgiama į nukentėjusiojo asmens... 53. Atsakovo turtinė padėtis sunki, jis yra bedarbis, nedirba. Atsakovas nurodo,... 54. Atsižvelgdamas į nustatytas byloje aplinkybes nustatytinas žalos dydis 10000... 55. Žalos dydį nustato teismas, kai ieškovas nurodo nuostolių dydį, o... 56. Tenkinant ieškinį iš dalies iš atsakovo į valstybės biudžetą... 57. Vadovaudamasis LR CPK 259 - 260, 263-267, 269-270 str., teismas... 58. Tenkinti ieškinį iš dalies.... 59. Priteisti iš atsakovo R. B., a. k. ( - ), gyv. ( - ), ieškovo Alytaus... 60. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija,... 61. Sprendimas gali būti skundžiamas Kauno apygardos teismui per 30 dienų nuo jo...