Byla 2-577-641/2014
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB ,,Gelvora“ ieškinį atsakovei I. R. dėl skolos, delspinigių, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB ,,Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovės I. R. 390,72 Lt skolą, 1257,73 Lt delspinigius, 124,45 Lt ikiteismines skolos išieškojimo išlaidas, 5 procentų dydžio metines įstatymines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas prašo, atsakovei nepateikus atsiliepimo į ieškinį arba parengiamųjų procesinių dokumentų, priimti sprendimą už akių.

3Atsakovė per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, ieškinys su priedais jai įteiktas tinkamai, apie atsiliepimo pateikimą ir jo nepateikimo pasekmes pranešta tinkamai viešo paskelbimo būdu (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau tekste - CPK 130 str.). Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, todėl priimtinas sprendimas už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus ieškovo pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 142 str. 4 d., 285 str. 2 d.).

6Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2002-05-03 UAB ,,Tele2“ ir atsakovė I. R. sudarė Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį Nr. M41 A67213518 1067 (9-10 b. l.), pagal kurią UAB ,,Tele2“ suteikė atsakovei mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis sumokėti už minėtas paslaugas. Ieškovas UAB ,,Gelvora“ 2009-03-31 pasirašė reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB ,,Tele2“ perleido ieškovui visas reikalavimo teises atsakovės atžvilgiu (4-7, 41 b. l.). Ieškovas atsakovei pranešė apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo įvykdyti skolinius įsipareigojimus (8 b.l.), tačiau atsakovė skolos, delspinigių ir skolos išieškojimo išlaidų nesumokėjo iki šiol ir ieškovui yra skolinga 390,72 Lt (35 b.l.).

7Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovė pažeidė prievolių bei sutarčių vykdymo principus, CK 6.200 str., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., 6.881 str. 1 d., 6.918 str. nuostatas, pagal kurias sutartys turi būti vykdomos tinkamai ir sąžiningai, nustatytais terminais, kredito gavėjas privalo grąžinti gautą pinigų sumą sutartyje nustatyta tvarka ir mokėti palūkanas. Prievolė pasibaigia tinkamu jos įvykdymu (CK 6.123 str.), kreditorius turi reikalavimo teisę tol, kol skolininkas pilnai įvykdo prievolę. Kadangi atsakovė nevykdė sutartyje Nr. M41 A67213518 1067 numatytų įsipareigojimų, todėl iš jos ieškovui priteistina 390,72 Lt skola.

8Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už prievolės neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą kaltoji šalis privalo sumokėti netesybas (baudą, delspinigius). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutarties Nr. M41 A67213518 1067 6.6 p. taip pat numato, jog klientui laiku neapmokėjimus sąskaitos, jis, ieškovo pareikalavimu, privalo mokėti 0,1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo laiku neapmokėtos sumos. Atsakovui ieškovas paskaičiavo 1257,73 Lt dydžio delspinigius (36 b. l.), t. y. 0,1 procento dydžio delspinigius už 3219 dienų. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. lapkričio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1070/2003; 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006; 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005 ir kt.), netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti šaliai nuostolius, taigi netesybos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovės) sąskaita. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2007 m. spalio 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 nurodė, jog remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-413/2006 ir 2005 m. birželio 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005). Kasacinio teismo praktikoje aiškiai per didelėmis netesybomis pripažįstami atvejai, kai netesybos siekia 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, kas sudaro 36,5 proc. per metus. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą teismų praktiką, taip pat į tai, jog atsakovė yra vartotoja, kuri Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartį su ieškovu sudarė prisijungimo būdu pagal standartines sutarties sąlygas, pagal kurias ji buvo priversta priimti jai primetamas stipraus kontrahento siūlomas sutarties sąlygas arba apskritai atsisakyti sutarties, todėl turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinant tai, kad vartotojui sudarant sutartį nėra išaiškinamos visos sąlygos, todėl jis negali visapusiškai įvertinti riziką ir sutarties neįvykdymo pasekmes, ieškovui nepateikus jokių įrodymų dėl jo patirtų nuostolių dydžio, pripažintina, kad ieškovo prašomi priteisti delspinigiai, kurie siekia 1257,73 Lt, palyginus su pagrindinės skolos suma (390,72 Lt), yra aiškiai per dideli.

9CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra neprotingai didelės, teismas gali jas sumažinti, tačiau jos negali būti mažesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, sumą. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006). Pažymėtina, kad pirminis išieškotojas UAB „Tele2“ yra pelno siekiantis ūkio subjektas, todėl vykdydamas ūkinę - komercinę veiklą turėjo pareigą tinkamai įvertinti bei prisiimti su tokia veikla susijusią riziką, neperkeldamas jos jo teikiamų paslaugų vartotojams. CK 6.73 str. 2 d. suteikia teismui teisę savo nuožiūra mažinti netesybas, kurios yra aiškiai per didelės. Esant šioms aplinkybėms konstatuotina, kad 0,1 proc. dydžio delspinigių norma yra neprotingai didelė ir nesąžininga. Taip pat atsižvelgtina į tai, kad kreditas negrąžintas ilgą laiką, delspinigiai paskaičiuoti net už 3219 dienas, Vartojimo kredito įstatymas 2007-09-07 išperkamosios nuomos sutarties sudarymo metu dar negaliojo, todėl minėtame įstatyme numatyta maksimali delspinigių norma (0,05 proc. pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną) yra orientacinė, todėl teismas, remdamasis CK 6.258 str. 3 d. ir CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, mažina delspinigius iki 0,05 procentų nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Remiantis išdėstytu, ieškovo naudai iš atsakovo priteistini 628,86 Lt (390,72 Lt x 0,05 % x 3219 d. = 628,86 Lt) delspinigiai (CK 6.73 str. 2 d.). Teismo vertinimu, tokia delspinigių suma adekvati faktiškai ieškovo patirtiems nuostoliams.

10Ieškovas ieškinyje nurodo, kad turėjo 124,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, tačiau nepateikia tokias išlaidas patvirtinančių įrodymų. Ieškovas pateikė ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinę (40 b. l.), iš kurios matyti, kad minėtas išlaidas sudaro pranešimų siuntimas Lietuvoje, darbo priemonės, administracija, darbuotojo darbo užmokestis, užklausos registrams. Ieškovas nepateikia įrodymų, kuriais būtų grindžiamos minėtos išlaidos, todėl ieškovo prašymas dėl ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo iš atsakovės netenkintinas (CPK 178 str., 185 str. 1 d.).

11Pagal CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, todėl iš atsakovės priteistinos 5 procentų metinės palūkanos už priteistą sumą (1019,58 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-12-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 72,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 93 str. 1 d., 3 b. l.). Vadovaujantis CPK 93 straipsniu iš atsakovės ieškovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos proporcingai patenkintų reikalavimų daliai. Ieškovo ieškinys dėl 1772,90 Lt skolos tenkinamas 57,51 procentais priteisiant 1019,58 Lt, todėl atitinkamai ieškovo naudai iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos, t. y. 41,41 Lt žyminio mokesčio.

13Kadangi ieškinį tenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai iš atsakovės ir ieškovo į valstybės biudžetą išieškotinų teismo patirtų procesinių dokumentų siuntimo išlaidų dalys yra mažesnės už teisingumo ministro kartu su finansų ministru nustatytą minimalią (10 litų) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl teismo patirtos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos valstybei iš šalių nepriteistinos (CPK 96 str. 1 d., 6 d., LR Teisingumo ministro ir LR Finansų ministro 2011-11-07 įsakymas „dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ Nr. 1R-261/1K-355).

14Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 str., 93 str., 130 str. 1 d., 142 str. 4 d., 262 str. 2 d., 279 str. 2 d., 285 - 287 str., teismas,

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš atsakovės I. R., asmens kodas ( - ) ieškovui UAB ,,Gelvora“, juridinio asmens kodas 125164834, buveinė – Juozapavičiaus g. 7, Vilnius, A/s Nr. ( - ) AB SEB bankas, 390,72 Lt (trijų šimtų devyniasdešimties litų 72 ct) skolą, 628,86 Lt (šešių šimtų dvidešimt aštuonių litų 86 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines įstatymines palūkanas už priteistą (1019,58 Lt) sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2013-12-03) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 41,41 Lt (keturiasdešimt vieną litą 41 ct) žyminio mokesčio.

17Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

18Nepriteisti teismo patirtas procesinių dokumentų išsiuntimo išlaidų valstybei.

19Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti šalims.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Šiaulių apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo. Šis terminas gali būti atnaujintas, jeigu teismas pripažįsta, kad jis praleistas dėl svarbių priežasčių. Prašymas atnaujinti praleistą pareiškimo padavimo terminą negali būti paduotas, jeigu praėjo daugiau kaip trys mėnesiai nuo sprendimo už akių priėmimo dienos.

21Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo teisėja Rasa Milvydaitė, rašytinio proceso... 2. ieškovas UAB ,,Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovės I. R. 390,72 Lt... 3. Atsakovė per nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 4. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 5. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų... 6. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2002-05-03 UAB ,,Tele2“ ir... 7. Pagal CK 6.38 str., prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei... 8. Pagal CK 6.258 str. 1 d., įstatymai ar sutartis gali nustatyti, kad už... 9. CK 6.73 str. 2 d. ir 6.258 str. 3 d. nustato, kad jeigu netesybos yra... 10. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad turėjo 124,45 Lt ikiteisminio skolos... 11. Pagal CK 6.37 str. 2 d., skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto... 12. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovės 72,00 Lt žyminio mokesčio (CPK 80... 13. Kadangi ieškinį tenkinus iš dalies, proporcingai patenkintų ir atmestų... 14. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 88 str., 93 str.,... 15. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 16. Priteisti iš atsakovės I. R., asmens kodas ( - ) ieškovui UAB ,,Gelvora“,... 17. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 18. Nepriteisti teismo patirtas procesinių dokumentų išsiuntimo išlaidų... 19. Sprendimo patvirtintą kopiją per 3 dienas nuo jo priėmimo dienos išsiųsti... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka,... 21. Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti...