Byla 1A-897-149-2012
Dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012-07-09 nuosprendžio, kuriuo:

1Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės Leonardos Gurevičienės, teisėjų Arūno Kisieliaus, Vitalijos Norkūnaitės, sekretoriaujant Teresai Darulienei, dalyvaujant prokurorui Dariui Burbuliui, nuteistojo gynėjui advokatui Arnui Paliukėnui, nuteistajam R. G., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo R. G. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012-07-09 nuosprendžio, kuriuo:

2R. G. pripažintas kaltu: - padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. (2008-05-01 nusikalstamos veikos epizodas), ir nuteistas laisvės atėmimu 2 metams; - padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 187 str. 1 d. (2008-05-01 nusikalstamos veikos epizodas), ir nuteistas laisvės atėmimu 1 metams; - padarius nusikalstamą veiką, numatytą BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. (2010-01-10 nusikalstamos veikos epizodas), ir nuteistas laisvės atėmimu 2 metams; - padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 187 str. 1 d. (2010-01-10 nusikalstamos veikos epizodas), ir nuteistas laisvės atėmimu 1 metams.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 4 d., 5 d. 1 p., 6 d., paskirtas bausmes subendrinus apėmimo ir dalinio sudėjimo būdu, paskirta R. G. galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 3 metams, bausmę atliekant pataisos namuose.

4Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str., paskirtos bausmės vykdymas atidėtas 1 (vieneriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams.

5Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi baudžiamąją bylą,

Nustatė

6R. G. nuteistas už tai, kad jis, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, 2008-05-01 apie 3.00 val., atspaudęs buto, esančio Vilniuje, K. L. g. 1-65, nuosavybės teise priklausančio I. K., balkono duris, įsibrovė į minėtą butą, tačiau iš buto nieko nespėjo pagrobti ir nusikalstamos veikos nebaigė, dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes suveikus bute įrengtai signalizacijai iš jo pasišalino, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d.

7Be to, jis, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, 2008-05-01 apie 3.00 val., braudamasis į butą, esantį Vilniuje, K. L. g. 1-65, nuosavybės teise priklausančio I. K., išlaužė balkono plastikines duris, kurių vertė 500 Lt, bei išplėšė bute buvusią signalizacijos įrenginio dėžę, kurios vertė 500 Lt, taip iš viso sugadino svetimą P. K. priklausantį, 1000 Lt vertės turtą, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 187 str. 1 d.

8Be to, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, 2010-01-10 apie 4.00 val., įlipęs į balkoną ir išlaužęs buto, esančio Vilniuje, Rugių g. 17-7, nuosavybės teise priklausančio A. L. ir V. L., medinio lango rėmą, įsibrovė į minėtą butą, tačiau iš buto nieko nespėjo pagrobti ir nusikalstamos veikos nebaigė, dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, nes, kaimynams iškvietus policijos pareigūnus ir pastariesiems atvykus į įvykio vietą, jis mėgino pasišalinti iš įvykio vietos, tačiau prie namo, esančio Vilniuje, Rugių g. 25, buvo sulaikytas policijos pareigūno, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d.

9Be to, jis, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, 2010-01-10 apie 4.00 val., įlipęs į balkoną ir braudamasis į butą, esantį Vilniuje, Rugių g. 17-7, nuosavybės teise priklausantį A. L. ir V. L., išlaužė medinio lango rėmą, kurio vertė 4000 Lt, taip iš viso sugadindamas svetimą, A. L. priklausantį, 4000 Lt vertės turtą, t.y. padarė nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos Respublikos BK 187 str. 1 d.

10Apeliaciniu skundu R. G. prašo – panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės teismo 2012-07-09 nuosprendį ir priimti naują nuosprendį – jį išteisinti pagal visus pareikštus kaltinimus arba pakeisti nuosprendį, paskiriant tik minimalaus dydžio bausmes (kartu taikant trumpesnį bausmės vykdymo atidėjimo terminą) ar su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes.

11Apelianto teigimu, nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas. Teigia, jog pirmosios instancijos teismas, pripažindamas jį kaltu pagal abu inkriminuotus nusikaltimo epizodus, bylą išnagrinėjo šališkai, rėmėsi tik kaltinimo pateikta versija, nenuosekliais pareigūnų, nukentėjusiųjų parodymais, neišsamiomis, jo kaltės nepatvirtinančiomis specialistų išvadomis ir kitais neobjektyviais įrodymais. Mano, jog teismas išvadas dėl jo kaltės padarė išsamiai neišnagrinėjęs visų bylos aplinkybių, remdamasis vien prielaidomis, visiškai neatsižvelgė į jo paaiškinimus bei juos patvirtinančius įrodymus, kitus objektyvius bylos įrodymus bei nepateikė jokių aiškių argumentų, dėl ko šiuos bylos įrodymus atmeta. Taip pat teigia, jog teismas nesiėmė visų įmanomų priemonių nustatyti tikrąsias įvykio aplinkybes, nuosprendyje išdėstė prieštaringas išvadas, kas, nuteistojo manymu, akivaizdžiai rodo, kad bylos tyrimo ir nagrinėjimo eigoje nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių jam pareikštų kaltinimų pagrįstumą, realumą. Mano, kad teismas, vertindamas surinktus įrodymus pažeidė, LR BPK 20 str. nuostatas, kas sąlygojo neteisingų, nepagrįstų išvadų padarymą. Be to, apelianto manymu, teismas paskyrė nepagrįstai griežtas laisvės atėmimo bausmes, skiriant bausmes teismas netinkamai taikė tai reglamentuojančias LR BK nuostatas, todėl, apelianto teigimu, skundžiamas teismo nuosprendis turėtų būti panaikintas kaip neteisėtas ir nepagrįstas bei priimtas jo atžvilgiu naujas – išteisinamasis nuosprendis.

12Teigia, kad jam inkriminuotų nusikalstamų nepadarė. Teismui išsamiai paaiškino, kad įvykio metu minėtame bute nebuvo, tuo metu kartu su drauge S. D. buvo pas draugą A. D., kur šventė jo gimtadienį. Apelianto teigimu, teismas nepagrįstai neatsižvelgė į jo parodymus apie tai, jog, nors A. D. tikrasis gimtadienis yra gegužės 4 d., tačiau 2008 metais nuo gegužės 1 d. buvo ilgasis savaitgalis, todėl jie gimtadienį šventė minėtą naktį.

13Apelianto teigimu teismas taip pat nepagrįstai nesivadovavo liudytojų S. D. ir A. D. parodymais, kurie patvirtino, kad 2008-04-30 jis kartu su jais vyko į sodus už Naujosios Vilnios pas A. D., kur kepė mėsą, šventė A. D. gimtadienį, ten liko nakvoti, o namo išvyko tik kitą dieną. Teigia, jog teismas neatsižvelgė ir į jo paaiškinimus, kad paaiškinau, jog darydavo remontus, dėl ko dažnai lankydavosi statybinių medžiagų parduotuvėse, taip pat ir prekybos centre „Banginis“ esančioje „Senukai“ parduotuvėje (P. L. g. 34, Vilniuje), kur be kita ko rinkosi instrumentus. Apelianto teigimu, teismas visiškai neatsižvelgė į tai, kad nukentėjusiojo butas (K. L. g. 1-65) yra prie pat minėto prekybos centro, kur jis yra apžiūrėjęs ne vieną darbo įrankį, juos lietęs, paėmęs išbandyti kaip šie įrankiai veikia ir pan. Taip pat rinkosi ir atsuktuvą, dėl ko prieš tai ne vieną buvau paėmęs į rankas, todėl ant atsuktuvo ir galėjo pasilikti jo biologiniai pėdsakai.

14Nuteistasis taip at nepripažįsta savo kaltės dėl 2010-01-10 pasikėsinimą pagrobti svetimą turtą bei svetimo turto sugadinimo, t.y. padarius nusikalstamas veikas, numatytas LR B K 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d. ir 187 str. 1 d.

15Teigia, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas jo kaltę dėl šių nusikalstamų veikų padarymo, išimtinai rėmėsi kaltinimo pateiktais duomenimis, t.y. policijos pareigūnų parodymais, nukentėjusiosios parodymais, apžiūros protokoluose užfiksuotais duomenimis, specialisto išvadomis. Mano, šie duomenys nėra nuoseklūs, išsamūs, jie vienareikšmiškai nepagrindžia jam pareikštų kaltinimų bei nepaneigia jo paaiškinimų, kad įvykio vakarą jis su pažįstamais – Vytu, pravarde „Žabaras“, Algiu ir jo draugu, kurių pavardžių nežino, buvau atvykę į Bajorų kalvų rajoną, kur mes kartu leido laiką, vartojo alkoholinius gėrimus. Vėliau nusprendė eiti namo. Beeidamas sustabdė automobilį „VW Paesat“ (universalas, tamsiai mėlynos spalvos), kuriame buvo du vyrai, vienas kurių jo pažįstamas Paša, pravarde „Mika“. Kito asmens aš nepažįsta. Jie pasiūlė pavėžėti, o vėliau pasiūlė jiems padėti už atlygį. Vykdant jų nurodymą, reikėjo eiti keliu ir stebėti, ar nevažiuos mašinos bei apie tai per raciją pranešti minėtiems vaikinams. „Mika“ iš automobilio bagažinės ištraukė juodos spalvos kuprinę, iš kurios ištraukęs maišą, padavė jam bei liepė laukti. Vaikinai automobilį paliko tarp kiemų ir patys kažkur nuėjo. Pralaukęs apie 40 minučių, sušalo ir nusprendė eiti link namų. Tuomet pamatė policijos automobilį. Išsigandęs ėmė bėgti, tačiau kitame kieme buvo sulaikytas kitų pareigūnų.

16Apeliantas taip pat nesutinka ir su liudytojų parodymais, specialisto išvadomis, teismo nustatytomis nusikalstamos veikos padarymo aplinkybėmis, bei jam paskirta bausme. Apeliantas nurodo, jog teistumas už jo anksčiau padarytą nusikalstamą veiką yra išnykęs, todėl mano, kad teismas jo atžvilgiu turėjo taikyti Lietuvos Respublikos BK 55 str. ir paskirti su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes.

17Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašo apeliacinį skundą tenkinti, prokuroras prašo apeliacinį skundą atmesti.

18R. G. apeliacinis skundas atmestinas.

19Apeliacinio proceso paskirtis yra užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti ir nepagrįsti pirmosios instancijos teismų nuosprendžiai (nutartys). Nuosprendis yra teisėtas, kai jis priimtas ir surašytas laikantis baudžiamojo ir baudžiamojo proceso įstatymų bei kitų teisės aktų. Nuosprendis yra pagrįstas, kai jame padarytos išvados dėl nusikalstamo įvykio, nusikalstamos veikos sudėties, kaltinamojo kaltumo ar nekaltumo, paskiriamos bausmės ir kitų nuosprendyje sprendžiamų klausimų pagrįstos išsamiai ir nešališkai ištirtais ir teisingai įvertintais įrodymais. (LAT baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-04-21 nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-204/ 2008).

20Teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik dėl tų asmenų, kurie padavė apeliacinius skundus ar dėl kurių tokie skundai buvo paduoti. Tačiau jeigu teismas, nagrinėdamas bylą, nustato esminių šio Kodekso pažeidimų, jis, nepaisydamas to, ar gautas dėl jų skundas, patikrina, ar tai turėjo neigiamos įtakos ne tik asmeniui, dėl kurio skundo nagrinėjama byla, bet ir kitiems skundų nepadavusiems nuteistiesiems (LR BPK 320 str.).

21Dėl R. G. apeliacinio skundo argumentų

22Nuteistasis savo kaltės nepripažįsta ir teigia, jog apylinkės teismas išvadas dėl jo kaltės padarė išsamiai neišnagrinėjęs visų bylos aplinkybių, remdamasis vien prielaidomis, visiškai neatsižvelgė į jo paaiškinimus bei juos patvirtinančius įrodymus, kitus objektyvius bylos įrodymus bei nepateikė jokių aiškių argumentų, dėl ko šiuos bylos įrodymus atmeta. Taip pat teigia, jog teismas nesiėmė visų įmanomų priemonių nustatyti tikrąsias įvykio aplinkybes, nuosprendyje išdėstė prieštaringas išvadas, kas, nuteistojo manymu, akivaizdžiai rodo, kad bylos tyrimo ir nagrinėjimo eigoje nebuvo surinkta pakankamai įrodymų, patvirtinančių jam pareikštų kaltinimų pagrįstumą, realumą. Mano, kad teismas, vertindamas surinktus įrodymus pažeidė, LR BPK 20 str. nuostatas.

23Pažymėtina, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą teismo nuosprendis turi būti pagrįstas tik tais įrodymais, kurie išnagrinėti teisiamajame posėdyje (BPK 301 straipsnio 1 dalis). Teismų praktikoje laikomasi nuomonės, kad ši BPK nuostata neturi būti suprantama tiesiogiai, t. y. kad nuosprendis turi būti grindžiamas tik tais kaltinamųjų, nukentėjusiųjų ir kitų asmenų parodymais, kurie duoti teisiamajame posėdyje. Teismas turi teisę nuosprendį grįsti visais įrodymais, tiek surinktais ikiteisminio tyrimo metu, tiek naujais įrodymais, tačiau juos visus privalo ištirti ir patikrinti teisiamajame posėdyje BPK 271–292 straipsniuose nustatyta tvarka: apklausti asmenis; perskaityti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymus, duotus ikiteisminio tyrimo teisėjui arba pirmiau teisme, nustačius BPK 276 straipsnio 1 dalies 1–3 punktuose nurodytas aplinkybes; byloje esantiems įrodymams patikrinti gali būti perskaitomi ikiteisminio tyrimo pareigūnui ar prokurorui duoti kaltinamojo, nukentėjusiojo ir liudytojo parodymai, kaip liudytojai gali būti apklausti apklausą ikiteisminio tyrimo metu atlikę pareigūnai (BPK 276 straipsnio 1, 4 dalys); perskaityti dokumentus bei apžiūrėti daiktus (kasacinės bylos Nr. 2K-450/2007, 2K-451/2007, 2K-92/2009, 2K-179/2010, 2K-7-35/2011).

24R. G. padarytos nusikalstamos veikos (2008-05-01 ir 2010-01-10 nusikalstamų veikų epizodai) teisingai kvalifikuotos pagal Lietuvos Respublikos BK 22 str. 1 d. ir 178 str. 2 d., bei 187 str. 1 d. Nuteistojo R. G. kaltė yra visiškai įrodyta viešame teismo posėdyje ištirtais ir įvertintais, byloje esančiais įrodymais.

25Nors nuteistasis R. G. savo kaltę dėl 2008-05-01 nusikalstamų veikų epizodo neigia, jo kaltė neginčijamai įrodyta: nukentėjusiojo P. K. parodymais; 2008-05-01 apžiūros protokolu, kuriame nurodyta, kad apžiūros metu, paimtas atsuktuvas, rastas buto prieškambario spintos dešinėje viršutinėje lentynoje prie nuplėštos signalizacijos įrenginio dėžės (t.1, b.l. 17); 2008-11-18 specialisto išvada Nr. 140-(7190)-IS-1-8754, kurioje konstatuojama, kad ant tirti pateikto atsuktuvo, paimto įvykio vietos apžiūros metu, Ladygos g. 1-65, Vilniuje, rasta ne mažiau kaip dviejų asmenų biologinių pėdsakų, iš kurių identifikuoti galima vieną asmenį (vyrą) (t.1, b.l. 39-40); 2010-12-16 LP KTC pranešimas, kuriame nurodyta, kad biologinių pėdsakų, rastų ant atsuktuvo, paimto įvykio vietos apžiūros metu, Ladygos g. 1-65, Vilniuje, 2008-11-18 specialisto išvada 140-(7190)-ISl-8754, genotipas DNR registre sutapo su genotipu asmens, kurio anketiniai duomenys DNR registre nurodyti: R. G., a. k. ( - ) (t.1, b.l. 41); 2011-05-27 specialisto išvada Nr. 140-(2414)-IS-1-3217, kurioje konstatuojama, kad ant atsuktuvo, paimto 2008-05-01 įvykio vietos apžiūros metu K. L. g. 1-65, Vilniuje, rastų, asmeniui identifikuoti tinkamų, vyro biologinių pėdsakų genotipas sutampa su R. G. genotipu. Tikimybė, kad egzistuoja kitas žmogus, kurio genotipas identiškas ištirtų R. G. lokusų genotipui, t. y. atsitiktinio sutapimo tikimybė, yra ne didesnė nei 0,00000000004% (t.1 b.l. 46-47).

26Nuteistojo argumentai, kad jis galėjo atsuktuvą liesti prekybos centre, o po to nukentėjusysis nusipirko būtent tą atsuktuvą atmestini, kaip nepagrįsti ir visiškai neįtikinantys.

27Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo nuteistojo pusės liudytojų jo draugų S. D. ir A. D. parodymais, vertindamas juos kaip siekį padėti R. G. išvengti baudžiamosios atsakomybės.

28Nuteistasis R. G. taip pat neigia savo kaltę dėl 2012-01-10 epizodo, tai yra pasikėsinimo padaryti vagystę iš buto bei svetimo turto sugadinimo.

29Dėl 2010-01-10 nusikalstamų veikų epizodo nuteistojo R. G. kaltė taip pat neginčijamai įrodyta: nukentėjusiosios A. L. parodymais, liudytojų R. T., J. T., A. B. parodymais; teismo posėdžio metu perskaitytais J. Č. parodymais; 2010-02-25 specialisto išvada Nr. 11-247 (10), kurioje nurodyta, kad tirti pateiktos daktiloplokštelės 4 nukopijuotos avalynės (t.1, b.l. 130-131); 2010-02-18 specialisto išvada Nr. 11-175 (10), 11-248 (10), kurioje nustatyta, kad Tikėtina, kad ant R. G. batų rastos dažytos ir nedažytos medienos dalelės (nuolaužos), paimtos įvykio vietoje, nuo grindų kambaryje Nr. 1, yra to paties objekto (dažyto medinio rėmo) dalelės (t.1, b.l. 125-128); 2010-05-12 specialisto išvada Nr. 140-(547)-lSI-3619, kurioje nustatyta, kad slydimo pėdsakas, esantis ant durų užkabos dalies Nr. 2, kuri paimta 2010-01-10 įvykio vietos tyrimo metu dėl pasikėsinimo įsibrauti į butą, esantį Rugių g. 17-7, Vilniuje, buvo paliktas atsuktuvu Nr. 1 (t.1, b.l. 145-148).

30Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadavo nuteitojo argumentais, tame tarpe ir tais, jog bėgti nuo policijos pareigūnų jis ėmė todėl, kad išsigando, o įvykio vietoje atsirado atsitiktinai ir pan., kadangi jie vertintini kaip nuteistojo gynybinė pozicija, siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės.

31Dėl R. G. argumentų, kad jo teistumas yra pasibaigęs, todėl pirmosios instancijos teismas turėjo jo atžvilgiu taikyti Lietuvos Respublikos BK 55 str. ir paskirti su laisvės atėmimu nesusijusią bausmę, pažymėtina, kad pagal BK 55 straipsnio nuostatą pirmą kartą teisiamam asmeniui už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą teismas paprastai skiria su laisvės atėmimu nesusijusias bausmes. Taigi akivaizdu, kad BK 55 straipsnio reikalavimai paprastai taikomi skiriant bausmę asmeniui, pirmą kartą teisiamam už vieną nesunkų ar apysunkį nusikaltimą. Vadovautis BK 55 straipsnio nuostatomis galima ir tokiais atvejais, kai asmuo viena veika padaro kelis nusikaltimus (idealioji nusikaltimų sutaptis) arba kai naujas nusikaltimas būna kitokio pobūdžio – skiriasi kaltės forma, objektas ir pan. Be to, žodis „paprastai“ BK 55 straipsnio tekste leidžia teigti, kad ši įstatymo norma nėra imperatyvi. Tame pačiame straipsnyje toliau dėstoma, kad pirmą kartą teisiamam asmeniui už nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą gali būti skiriama ir laisvės atėmimo bausmė. Šioje normoje tik suformuluota sąlyga, kad tokį sprendimą teismas privalo motyvuoti (kasacinės nutartys Nr. 2K-605/2007, Nr. 2K-88/2008 ir kt.).

32R. G. nuteistas už tokio pat pobūdžio bei pavojingumo laipsnio 2008-05-01 ir 2010-01-10 padarytas nusikalstamas veikas nuosavybei, kas rodo, kad jis nedaro teisingų išvadų ir yra linkęs nusikalsti, savo kaltės dėl padarytų nusikaltimų R. G. nepripažino, todėl pirmosios instancijos pagrįstai netaikė jam Lietuvos Respublikos BK 55 str. ir paskyrė jam su laisvės atėmimu susijusiais bausmes, kurių vykdymą atidėjo vieneriems metams ir šešiems mėnesiams.

33Dėl nuteistojo prašymo paskirti jam švelnesnę bausmę, konstatuotina, jog BK 54 straipsnyje reglamentuojami bendrieji bausmės skyrimo pagrindai. BK 54 straipsnio 1 dalyje suformuluota bendra taisyklė, kad teismas skiria bausmę pagal šio kodekso specialiosios dalies straipsnio, numatančio atsakomybę už padarytą nusikalstamą veiką, sankciją laikydamasis šio kodekso bendrosios dalies nuostatų. Išimtis iš šios bendros taisyklės numato BK 62 straipsnis ir 54 straipsnio 3 dalis. BK 62 straipsnyje konkrečiai nurodytos sąlygos, kurioms esant nuteistajam gali būti paskirta švelnesnė nei taikomo BK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatyta bausmė. Tuo tarpu, BK 54 straipsnio 3 dalis suformuluota taip: jeigu straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas aiškiai prieštarautų teisingumo principui, teismas, vadovaudamasis bausmės paskirtimi, gali motyvuotai paskirti švelnesnę bausmę. Tiek tokia šios normos formuluotė, tiek jos vieta kitų bausmės skyrimą reglamentuojančių normų sistemoje, sąlygojo tai, kad teismų praktikoje ji taikoma tik išimtinais atvejais. Todėl spręsdamas švelnesnės, negu įstatymo numatyta, bausmės paskyrimo klausimą teismas pirmiausia turi nustatyti, ar nėra BK 62 straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytų sąlygų pritaikyti kaltinamajam BK 62 straipsnio 3 dalies nuostatas. Tik tokių sąlygų nenustačius, gali būti pritaikyta BK 54 straipsnio 3 dalis. Tačiau tokiu atveju teismas turi nustatyti ir nurodyti nuosprendyje išimtines aplinkybes, dėl kurių straipsnio sankcijoje numatytos bausmės paskyrimas kaltininkui aiškiai prieštarautų teisingumo principui (kasacinė nutartis Nr. 2K-376/2008).

34Nagrinėjamo skundo kontekste, pažymėtina, jog nėra BK 62 str. 1 d. ir 2 d. būtinų sąlygų, kad R. G. atžvilgiu būtų galima taikyti BK 62 str. 3 d. nuostatas. Taip pat nėra nustatyta, jokių išimtinių aplinkybių, kad jo atžvilgiu būtų galima taikyti BK 54 str. 3 d. ir paskirti jam švelnesnę bausmę.

35Teismas, skirdamas bausmę, vadovaudamasis LR BK 61 straipsnio 1 dalies nuostatomis bei formuojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika, atsižvelgia į tai, ar yra nustatyta tik atsakomybę lengvinančių, ar tik atsakomybę sunkinančių aplinkybių, ar yra ir atsakomybę lengvinančių, ir atsakomybę sunkinančių aplinkybių, bei įvertina kiekvienos aplinkybės reikšmę. Šio straipsnio 2 dalyje numatyta, kad teismas, įvertinęs atsakomybę lengvinančias ir (ar) sunkinančias aplinkybes, jų kiekį ir tarpusavio santykį, taip pat kitas BK 54 straipsnio 2 dalyje nurodytas aplinkybes, motyvuotai parenka švelnesnę ar griežtesnę bausmės rūšį, taip pat skiriamos bausmės dydį, skaičiuodamas nuo jos vidurkio. Ši baudžiamojo įstatymo nuostata išvardija kriterijus, į kuriuos teismas privalo atsižvelgti parinkdamas bausmės rūšį ir nustatydamas bausmės dydį. BK 61 straipsnio 2 dalies dispozicija neriboja teismo teisės pasirinkti BK specialiosios dalies straipsnio sankcijoje numatytos bausmės rūšies ar nustatyti jos dydžio, tačiau reikalauja motyvuoti atitinkamą sprendimą bei nurodo, kad bausmės dydis turi būti skaičiuojamas nuo jos vidurkio.

36Įvertinus, kad nėra R. G. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių aplinkybių, taip pat tai, kad pasikėsino padaryti du apysunkius nusikaltimus nuosavybei (BK 11 str. 4 d.), kurių nebaigė dėl nuo jo valios nepriklausančių aplinkybių, taip pat padarė du baigtus nesunkius nusikaltimus(BK 11 str. 3 d.), kas rodo, kad jis nedaro teisingų išvadų, nenori paklūsti visuotinai privalomoms elgesio taisyklėms ir yra linkęs nusikalsti, pagrįstai paskyrė jam laisvės atėmimo bausmes, kurios būdamos mažesnės už BK 178 str. 2 d. ir BK 187 str. 1 d. sankcijose numatytos šios bausmės rūšies vidurkius yra aiškiai ne per griežtos, galutinė bausmė yra tinkamai subendrinta, atitinka siekiamus bausmės tikslus. Be to, pirmos instancijos teismas nusprendęs, kad bausmės tikslai bus pasiekti, neskiriant R. G. realaus laisvės atėmimo, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos BK 75 str., atidėjo paskirtos R. G. bausmės vykdymą 1 metams ir 6 mėnesiams.

37Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Vilniaus miesto 1-ojo apylinkės teismo 2012-07-09 nuosprendis yra teisėtas ir pagrįstas, keisti paskirtą R. G. bausmę į dar švelnesnę nėra įstatyminio pagrindo.

38Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

39Nuteistojo R. G. apeliacinį skundą atmesti.

1. Vilniaus apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. R. G. pripažintas kaltu: - padarius nusikalstamą veiką, numatytą Lietuvos... 3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 63 str. 4 d., 5 d. 1 p., 6 d., paskirtas... 4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos BK 75 str., paskirtos bausmės vykdymas... 5. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 6. R. G. nuteistas už tai, kad jis, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą,... 7. Be to, jis, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, 2008-05-01 apie 3.00... 8. Be to, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, 2010-01-10 apie 4.00 val.,... 9. Be to, jis, turėdamas tikslą pagrobti svetimą turtą, 2010-01-10 apie 4.00... 10. Apeliaciniu skundu R. G. prašo – panaikinti Vilniaus miesto 1 apylinkės... 11. Apelianto teigimu, nuosprendis yra neteisėtas ir nepagrįstas. Teigia, jog... 12. Teigia, kad jam inkriminuotų nusikalstamų nepadarė. Teismui išsamiai... 13. Apelianto teigimu teismas taip pat nepagrįstai nesivadovavo liudytojų S. D.... 14. Nuteistasis taip at nepripažįsta savo kaltės dėl 2010-01-10 pasikėsinimą... 15. Teigia, kad pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas jo kaltę dėl šių... 16. Apeliantas taip pat nesutinka ir su liudytojų parodymais, specialisto... 17. Apeliacinės instancijos teismo posėdyje nuteistasis ir jo gynėjas prašo... 18. R. G. apeliacinis skundas atmestinas.... 19. Apeliacinio proceso paskirtis yra užtikrinti, kad neįsiteisėtų neteisėti... 20. Teismas patikrina bylą tiek, kiek to prašoma apeliaciniuose skunduose, ir tik... 21. Dėl R. G. apeliacinio skundo argumentų... 22. Nuteistasis savo kaltės nepripažįsta ir teigia, jog apylinkės teismas... 23. Pažymėtina, kad pagal baudžiamojo proceso įstatymą teismo nuosprendis turi... 24. R. G. padarytos nusikalstamos veikos (2008-05-01 ir 2010-01-10 nusikalstamų... 25. Nors nuteistasis R. G. savo kaltę dėl 2008-05-01 nusikalstamų veikų epizodo... 26. Nuteistojo argumentai, kad jis galėjo atsuktuvą liesti prekybos centre, o po... 27. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadovavo nuteistojo pusės... 28. Nuteistasis R. G. taip pat neigia savo kaltę dėl 2012-01-10 epizodo, tai yra... 29. Dėl 2010-01-10 nusikalstamų veikų epizodo nuteistojo R. G. kaltė taip pat... 30. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nesivadavo nuteitojo argumentais, tame... 31. Dėl R. G. argumentų, kad jo teistumas yra pasibaigęs, todėl pirmosios... 32. R. G. nuteistas už tokio pat pobūdžio bei pavojingumo laipsnio 2008-05-01 ir... 33. Dėl nuteistojo prašymo paskirti jam švelnesnę bausmę, konstatuotina, jog... 34. Nagrinėjamo skundo kontekste, pažymėtina, jog nėra BK 62 str. 1 d. ir 2 d.... 35. Teismas, skirdamas bausmę, vadovaudamasis LR BK 61 straipsnio 1 dalies... 36. Įvertinus, kad nėra R. G. atsakomybę lengvinančių ir sunkinančių... 37. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad Vilniaus miesto... 38. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos BPK 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 39. Nuteistojo R. G. apeliacinį skundą atmesti....