Byla 2-31/2014
Dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti nurodyto pareiškėjo atskirąjį skundą atsakovo kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ bankroto byloje, iškeltoje pagal ieškovo Lietuvos banko ieškinį (civilinė byla Nr. B2-933-163/2013)

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė Jarackaitė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo G. M. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti nurodyto pareiškėjo atskirąjį skundą atsakovo kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ bankroto byloje, iškeltoje pagal ieškovo Lietuvos banko ieškinį (civilinė byla Nr. B2-933-163/2013),

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3Klaipėdos apygardos teismo įsiteisėjusia 2013 m. vasario 15 d. nutartimi pagal ieškovo Lietuvos banko pareiškimą iškelta atsakovui kredito unijai „Švyturio taupomoji kasa“ bankroto byla (1 b. t., 74-76 l.). Apygardos teismo 2013 m. gegužės 17 d. nutartimi patvirtintas bankrutuojančios kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ (toliau - BKU) kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, kurie patikslinti apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 5 d. ir 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartimis (1 b. t., 172-173 l; 196-197 l.; 2 b. t.,96-97 l.).

4Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi bankrutuojanti kredito unija „Švyturio taupomoji kasa“ pripažinta bankrutavusia ir nutarta ją likviduoti dėl bankroto (2 b. t., 70-71 l.).

5Pareiškėjas G. M. 2013-09-30 pateikė Klaipėdos apygardos teismui atskirąjį skundą dėl apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutarties panaikinimo, kuriame prašė atnaujinti dėl svarbios priežasties praleistą terminą atskirajam skundui paduoti, panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. rugpjūčio 12 d. nutartį, pripažinti, jog pareiškėjas terminą dėl finansinio reikalavimo praleido dėl svarbių priežasčių ir terminą atnaujinti bei patvirtinti pareiškėjo 1 000 000 Lt finansinį reikalavimą atsakovo bankroto byloje (2 b. t., 126-129 l.).

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. spalio 3 d. nutartimi atsisakė priimti pareiškėjo G. M. atskirąjį skundą ir jį su priedais grąžino pareiškėjui (2 b. t., 133-134 l.).

8Nurodė, kad pareiškėjas G. M. nebuvo pareiškęs savarankiškų reikalavimų dėl atsakovo bankroto bylos iškėlimo bei prašymo įtraukti jį į pradėtą procesą, bankroto administratorius taip pat nepateikė prašymo dėl pareiškėjo finansinio reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje, o teismas nėra patvirtinęs pareiškėjo finansinio reikalavimo bankrutuojančiai kredito unijai. Teismo teigimu, pareiškėjas nėra kreditorius, jo reikalavimo teismas nėra patvirtinęs, taip pat jis nėra įtrauktas ir į bylos nagrinėjimą, todėl jis neturi subjektinės teisės skųsti teismo nutartį, kuria nutarta likviduoti atsakovą dėl bankroto (Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 21 str. 2 d., 30 str.).

9Pasak apygardos teismo, pareiškėjas pagal ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalį turi teisę savo finansinius reikalavimus, kartu su juos pagrindžiančiais įrodymais, perduoti bankroto administratoriui, kuris pateikia tvirtinti teismui (ĮBĮ 11 str. 3 d. 10 p.), be to, ĮBĮ normose nėra draudimo tikslinti kreditorių sąrašą ir jų reikalavimus po nutarties pripažinti įmonę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, o tikslinimas galimas iki nutarties nutraukti bankroto bylą arba sprendimo dėl įmonės pabaigos priėmimo.

10III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

11Pareiškėjas G. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui spręsti iš esmės (2 b. t., 145-146 l.). Atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:

121) Teismas neįvertino, jog atskirojo skundo dalykas buvo ir reikalavimas atnaujinti terminą finansiniams reikalavimams pareikšti bei patvirtinti finansinius reikalavimus. Nepanaikinus skundžiamos apygardos teismo nutarties, nėra ir teisinio pagrindo spręsti, ar pareiškėjo teisės yra pažeistos;

132) Pareiškėjas 2013-03-13 susitiko su atsakovo bankroto administratoriaus įgaliotu asmeniu ir perdavė savo finansinius reikalavimus patvirtinančių dokumentų kopijas, o atsakovo bankroto administratorius, turėdamas duomenis apie pareiškėjo pareikštus reikalavimus ir jų mastą, nepateikė jų teismui tvirtinti, neginčijo teisme bei pareiškėjo neinformavo apie atsisakymą juos teikti teismui, taip užkirsdamas pareiškėjui kelią į teisminę gynybą. Pareiškėjas buvo įsitikinęs, jog yra įtrauktas į atsakovo kreditorių sąrašą, todėl dėl bankroto administratoriaus nesąžiningų veiksmų negalėjo apginti savo kaip kreditoriaus teisių.

14Atsakovo bankrutavusios kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ bankroto administratorius atsiliepime į atskirąjį skundą su juo nesutinka ir prašo atmesti (3 b. t., 28-30 l.). Nurodo, kad 2013-06-28 raštu Nr. ŠTK-1110 pareiškėjui, atsakydamas į jo pareiškimą, nepatvirtino pareiškėjo finansinio reikalavimo, o tik informavo pareiškėją, jog jis įsigijo atsakovo pajaus už 1.000.100 Lt. Pasak bankroto administratoriaus, pajininkai nėra įtraukiami į Kredito unijos kreditorių sąrašą (Kredito unijų įstatymo 76 str.), o jis su pareiškėju pasirašė dokumentų perdavimo – priėmimo aktą, kuriuo pareiškėjas administratoriui perdavė dokumentus, tačiau apeliantas nepateikė prašymo įtraukti jį į atsakovo kreditorių sąrašą (Kredito unijų įstatymo 74 str. 2 d.).

15IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Atskirasis skundas netenkintinas.

17Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas patikrina apskųstosios teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pagal atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas nenustatė absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 329 str. 2 d., 338 str.).

18Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalį, bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK taisykles, išskyrus išimtis, kurias nustato kiti įstatymai, o pagal Kredito unijų įstatymo (toliau - KUĮ) 72 straipsnį, Kredito unijų bankroto procedūras reglamentuoja KUĮ, Finansų įstaigų įstatymas, Įmonių bankroto įstatymas (toliau – ĮBĮ), jeigu KUĮ ir Finansų įstaigų įstatymas nenustato kitaip.

19Civilinio proceso statymas nustato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis byloje galima apskųsti apeliacinės instancijos teismui atskiruoju skundu (CPK 334 str. 1 d.); tokią teisę turi byloje dalyvaujantys asmenys (CPK 37 str.); byloje dalyvaujančiais asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi (CPK 37 str. 1 d.), kurie išvardinti CPK 37 straipsnio 2 dalyje, tarp kurių tretieji asmenys, nepareiškiantys savarankiškų reikalavimų (CPK 47 str. 2 d.).

20Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog iškeliant bankroto bylą, ieškovu laikomas asmuo, kuris kreipėsi į teismą, prašydamas iškelti bankroto bylą; atsakovas bankroto byloje yra skolininkas, t. y. įmonė, kuriai prašoma iškelti bankroto bylą; visi kiti asmenys bankroto byloje dalyvauja trečiųjų asmenų teisėmis, be to, kreditorius, kuris nesikreipė dėl bankroto bylos iškėlimo, bankroto byloje dalyvaujančiu asmeniu tampa įsiteisėjus teismo nutarčiai, kuria patvirtintas jo finansinis reikalavimas; tokie asmenys naudojasi trečiųjų asmenų, nepareiškiančių savarankiškų reikalavimų, procesinėmis teisėmis; visi kiti bankrutuojančios įmonės kreditoriai, kurių finansinis reikalavimas nėra patvirtintas, turi tik ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalyje nustatytas teises (CPK 47 str.; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. spalio 31 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-328/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012).

21Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalį, bankrutuojančios įmonės kreditoriai, nepareiškę ieškinio dėl įmonės bankroto bylos iškėlimo, turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti bankrutuojančios įmonės administratoriui savo reikalavimus, pateikdami ir juos pagrindžiančius dokumentus, o pagal KUĮ, kredito unijos kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus iki teismo nustatyto termino (KUĮ 74 str. 2 d.).

22ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte numatyta, kad bankrutuojančios įmonės bankroto administratorius, remdamasis pareikštais reikalavimais, patikslintais pagal įmonės apskaitos dokumentus, sudaro šios įmonės kreditorių bei jų reikalavimų sąrašą ir ne vėliau kaip per mėnesį nuo teismo nustatyto termino pabaigos pateikia jį teismui tvirtinti, kreditorių susirinkime ir teisme ginčija nepagrįstus kreditorių reikalavimus. Bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimus tvirtina teismas, kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai galimi iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 str. 1 d.).

23Bylos duomenimis, teismo 2013-02-15 nutartimi, pagal ieškovo Lietuvos banko ieškinį iškėlus atsakovo kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ bankroto bylą, buvo nustatytas terminas pareikšti atsakovo kreditorių finansiniams reikalavimams (1 b. t., 74-76 l.), o 2013 m. gegužės 17 d. teismo nutartimi patvirtinti bankrutuojančio atsakovo kreditorių sąrašas ir jų finansiniai reikalavimai, kurie patikslinti 2013 m. rugpjūčio 12 d. ir 2013 m. rugsėjo 10 d. nutartimis, tačiau nėra patvirtinto finansinio reikalavimo pareiškėjo G. M., kurio finansinis reikalavimas ir nebuvo pateiktas teismui (1 b. t., 172-173 l., 196-197 l.; 2 b. t., 96-97 l.).

24Taigi apygardos teismas teisingai nurodė, kad pareiškėjas nebuvo ieškovu bankroto byloje ir nėra atsakovo kreditorius, kurio finansinį reikalavimą būtų patvirtinęs teismas, todėl nagrinėjamu atveju pareiškėjas nėra bankroto byloje dalyvaujantis asmuo ir neturi subjektinės teisės skųsti atskiruoju skundu 2013-08-12 teismo nutartį, kuria atsakovas pripažintas bankrutavusiu ir nutarta jį likviduoti dėl bankroto.

25Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamos teismo nutarties ir pareiškėjo atskirojo skundo argumentai, susiję su jo nurodomu finansiniu reikalavimu atsakovui ir šio reikalavimo pateikimu atsakovo bankroto administratoriui.

26KUĮ nuostatomis, asmens pajinis įnašas naudojamas sudaryti kredito unijos pajiniam kapitalui (KUĮ 2 str. 9 p.), o kredito unijos nuosavą kapitalą sudaro pajinis kapitalas (KUĮ 36 str. 1 d. 1 p.).

27Nustatyta, kad 2013-03-13 dokumentų priėmimo – perdavimo aktu, pasirašytu pareiškėjo G. M. ir atsakovo bankroto administratoriaus, pareiškėjas perdavė atsakovo bankroto administratoriui 2011-01-20 jo prašymo dėl įstojimo į kredito uniją „Švyturio taupomoji kasa“, 2012-07-23 prašymo dėl pajinio įnašo dalies įsigijimo, 2012-10-23 Sutarties Nr. 56470, kuria 1 000 000 Lt suma įnešta į kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ pajaus sąskaitą Nr. 10-0016121, kopijas (2 b. t., 150 l., 160-163 l.; 3 b. t., 31-32 l.), iš kurių matyti, kad pareiškėjas yra BKU „Švyturio taupomoji kasa“ pajininkas (kurio pajinis įnašas 1 mln Lt). Nors nurodytu aktu buvo perduota atskovui ir 2011-01-20 Indėlio iki pareikalavimo sutarties Nr. 20-0016133 kopija (2 b. t., 150 l.), tačiau iš atsakovo bankroto administratoriaus 2013-06-28 pranešimo matyti, kad pareiškėjo 2011-2012 metais sudarytos terminuoto indėlio sutartys pareiškėjo prašymu buvo nutrauktos, kad įvykdyti BKU „Švyturio taupomoji kasa“ įsipareigojimai pagal terminuoto indėlio sutartis (2 b. t., 16-34 l., 150 l., 172 l.), o pareiškėjas neginčija aplinkybės, kad yra pasibaigę atsakovo įsipareigojimai pagal terminuoto indėlio sutartis. Taigi yra pagrindo teigti, kad pareiškėjas - BKU „Švyturio taupomoji kasa“ pajininkas, 2013-03-13 aktu perdavęs atsakovo bankroto administratoriui tai patvirtinančius dokumentus; o turint omenyje, kad kredito unijos pajinis įnašas yra šios kredito unijos kapitalo dalis, pareiškėjas (pajininkas), nepareiškęs kitų finansinių reikalavimų atsakovui BKU, nėra atsakovo kreditorius ir nėra dalyvaujantis byloje asmuo ir neturi teisės paduoti atskirojo skundo dėl nurodytos apygardos teismo nutarties (KUĮ 2 str. 9 p., 36 str. 1 d. 1 p.; CPK 37 str., 334 str. 1 d.).

28Be to, pareiškėjo procesiniuose dokumentuose nurodytos aplinkybės, kad tiek jo parašas ant BKU „Švyturio taupomoji kasa“ finansinių dokumentų, tiek pajaus sutartys yra suklastoti, kad jis ketino pasirašyti indėlių sutartis, taip pat nepaneigia aukščiau nurodytų motyvų, kadangi pareiškėjas įstatymo nustatyta tvarka nėra pareiškęs reikalavimo pripažinti negaliojančiomis jo pasirašytas pajaus sutartis. Be to, teismas teisingai nurodė, kad ĮBĮ normose nėra draudimo „patikslinti“ bankrutuojančios įmonės kreditorių sąrašą, o kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimas galimas iki teismas priimta nutartį nutraukti bankroto bylą arba priima sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 10 str. 9 d.). nei nei

29Dėl nurodyto nėra pagrindo teigti, jog nepagrįsta skundžiama teismo nutartis, kuria atsisakyta priimti pareiškėjo atskirąjį skundą dėl paminėtos pirmosios instancijos teismo nutarties (CPK 3 str. 1 d., 137 str.).

30Dėl pirmiau nurodytų motyvų, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais panaikinti ar pakeisti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

31Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

32Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Audronė... 2. I. Ginčo esmė... 3. Klaipėdos apygardos teismo įsiteisėjusia 2013 m. vasario 15 d. nutartimi... 4. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. rugpjūčio 12 d. nutartimi bankrutuojanti... 5. Pareiškėjas G. M. 2013-09-30 pateikė Klaipėdos apygardos teismui... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. spalio 3 d. nutartimi atsisakė priimti... 8. Nurodė, kad pareiškėjas G. M. nebuvo pareiškęs savarankiškų reikalavimų... 9. Pasak apygardos teismo, pareiškėjas pagal ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalį turi... 10. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 11. Pareiškėjas G. M. atskiruoju skundu prašo panaikinti Klaipėdos apygardos... 12. 1) Teismas neįvertino, jog atskirojo skundo dalykas buvo ir reikalavimas... 13. 2) Pareiškėjas 2013-03-13 susitiko su atsakovo bankroto administratoriaus... 14. Atsakovo bankrutavusios kredito unijos „Švyturio taupomoji kasa“ bankroto... 15. IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 16. Atskirasis skundas netenkintinas.... 17. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 18. Pagal CPK 1 straipsnio 1 dalį, bankroto bylos nagrinėjamos pagal CPK... 19. Civilinio proceso statymas nustato, kad pirmosios instancijos teismo nutartis... 20. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, jog iškeliant bankroto bylą, ieškovu... 21. Pagal ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalį, bankrutuojančios įmonės kreditoriai,... 22. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 10 punkte numatyta, kad bankrutuojančios įmonės... 23. Bylos duomenimis, teismo 2013-02-15 nutartimi, pagal ieškovo Lietuvos banko... 24. Taigi apygardos teismas teisingai nurodė, kad pareiškėjas nebuvo ieškovu... 25. Nesudaro pagrindo panaikinti skundžiamos teismo nutarties ir pareiškėjo... 26. KUĮ nuostatomis, asmens pajinis įnašas naudojamas sudaryti kredito unijos... 27. Nustatyta, kad 2013-03-13 dokumentų priėmimo – perdavimo aktu, pasirašytu... 28. Be to, pareiškėjo procesiniuose dokumentuose nurodytos aplinkybės, kad tiek... 29. Dėl nurodyto nėra pagrindo teigti, jog nepagrįsta skundžiama teismo... 30. Dėl pirmiau nurodytų motyvų, nėra pagrindo atskirojo skundo argumentais... 31. Teisėja, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 32. Palikti nepakeistą Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. spalio 3 d. nutartį....