Byla 2-865/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Marytės Mitkuvienės, Nijolės Piškinaitės (pirmininkė ir pranešėja) ir Viginto Višinskio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo užsienio įmonės AAS ,,Gjensidige Baltic“ atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo byloje Nr. 2-1465-360/2009 pagal ieškovo Palangos kredito unijos ieškinį atsakovui akcinei draudimo bendrovei „RESO Europa“ (teisių ir pareigų perėmėjas užsienio įmonė AAS ,,Gjensidige Baltic“) dėl draudimo išmokos, delspinigių bei nuostolių atlyginimo priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas Palangos kredito unija kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo ADB „RESO Europa“ (teisių ir pareigų perėmėjas užsienio įmonė AAS ,,Gjensidige Baltic“) 700 000 Lt draudimo išmoką, 19 713,65 Lt nuostolių atlyginimo, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas, be to, prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones (b. l. 3-5).

3Klaipėdos apygardos teismas 2009 m. gegužės 8 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, areštuodamas atsakovo ADB „RESO Europa“ (teisių ir pareigų perėmėjas užsienio įmonė AAS ,,Gjensidige Baltic“) nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, o jo nesant arba jo neužtekus – turtines teises bei pinigines lėšas, esančias pas atsakovą, banke ar pas trečiuosius asmenis, neviršijant 719 713,65 Lt sumos, uždraudžiant bet kokį areštuoto turto perleidimą, įkeitimą kitiems asmenims ar kitokį nuosavybės teisės pakeitimą ar apribojimą bei turto vertės sumažinimą (b. l. 61, 62). Teismas nurodė, kad pagal teisminę praktiką, kilus turtiniam ginčui, jei laikinųjų apsaugos priemonių taikymo prašoma pradinėje bylos stadijoje, paprastai ieškinio užtikrinimo priemonės yra taikomos, nes teismui nėra žinoma atsakovo pozicija, jo finansinis pajėgumas, o laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas padidina būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Teismo teigimu, ieškovo reikalavimas yra turtinio pobūdžio, pinigų suma, dėl kurios kilo ginčas, yra didelė, atsakovas turimą turtą gali paslėpti, perleisti tretiesiems asmenims ar kitokiu būdu apsunkinti savo turtinę padėtį. Todėl nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, dėl ko taikytina laikinoji apsaugos priemonė – atsakovo turto areštas, neviršijant pareiškimo reikalavimų sumos - 719 713,65 Lt (CPK 145 str. 1 d. 1, 3 p.). Vadovaujantis laikinųjų apsaugos priemonių ekonomiškumo principu ir siekiant be pagrindo nevaržyti atsakovės teisių, pirmiausia areštuotinas jai priklausantis nekilnojamasis, kilnojamasis turtas, o šio nesant ar esant nepakankamai – piniginės lėšos. Be to, laikinosios apsaugos priemonės taikytinos nepranešus atsakovui (CPK 148 str. 1 d.).

4Atskiruoju skundu atsakovas užsienio įmonė AAS ,,Gjensidige Baltic“ prašo panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutartį, o ieškovo prašymą dėl laikinųjų pasaugos priemonių taikymo atmesti (b. l. 68-71). Savo skundą apeliantas motyvuoja šiais argumentais:

51. Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones nepranešęs apie tai atsakovui, dėl ko pažeidė CPK 12 straipsnį, 148 straipsnio pirmąją dalį, teisingumo principą.

62. Teismas nepagrįstai taikė laikinąsias apsaugos priemones, nes ieškovas nenurodė nė vienos aplinkybės, pagrįstos įrodymais, dėl kurios būsimas teismo sprendimas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Ieškinio suma savaime negali pateisinti atsakovo teisių suvaržymo ir laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, juolab kad atsakovas yra mokus, vykdo sutartinius įsipareigojimus, jo finansinė būklė yra itin gera.

73. Atsakovas yra draudimo bendrovė ir savo veikloje vadovaujasi griežtais Draudimo įstatymo reikalavimais. Pagal Draudimo įstatymo 35 straipsnio 4 ir 7 dalis, ieškovo reikalavimas jau yra užtikrintas specialiais numatomų išmokėjimų draudimo techniniais atidėjimais, draudimo techninius atidėjimus dengiančiu turtu ir kitu turtu.

8Atskirasis skundas tenkintinas.

9Civilinio proceso įstatymas numato, jog teismas byloje dalyvaujančių ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali imtis laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų nesiėmus teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.). CPK 144 straipsnio pagrindu teismas, nenagrinėdamas ir nespręsdamas ieškinio pagrįstumo klausimo bei atsižvelgdamas į teismo sprendimo vykdymo ypatumus, taip pat abiejų bylos šalių interesų pusiausvyrą, tik sprendžia, ar yra poreikis užtikrinti ieškinį, tai yra ar ieškinio tenkinimo atveju teismo sprendimo įvykdymas galės būti realiai įvykdytas, ar jo įvykdymo užtikrinimui būtina imtis procese numatytų priemonių. Teismų praktikoje aplinkybė, jog nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, preziumuojama tuomet, kai kilęs turtinis ginčas dėl didelės sumos (Lietuvos apeliacinio teismo 2006 m. sausio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-5/2006, 2006 m. gegužės 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-269/2006). Tačiau atkreiptinas dėmesys į tai, kad prezumpcija, jog didelė ieškinio suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką nėra absoliuti (Lietuvos apeliacinio teismo 2008 m. vasario 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-131/2008; 2008 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-435/2008). Taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t. y., ar konkrečiam atsakovui yra didelė ieškinio reikalavimo suma, lyginant ją su šios bendrovės nuosavybės teise valdomo turto verte, juridinio asmens įstatiniu kapitalu, ūkine veikla, gaunamu pelnu bei apyvarta, o taip pat šios bendrovės įsipareigojimais. Tik įvertinus šias aplinkybes galima spręsti, ar didelė ieškinio suma sudaro pagrindą išvadai, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, būsimo teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti ar pasidaryti nebeįmanomas (CPK 144 str.).

10Nagrinėjamu atveju atsakovui reiškiamas reikalavimas dėl 719 713,65 Lt skolos priteisimo. Ši suma laikytina didele, tačiau atsakovas ADB „RESO Europa“ (teisių ir pareigų perėmėjas užsienio įmonė AAS ,,Gjensidige Baltic“) yra moki įmonė, kurios įstatinis kapitalas 2008 m. gruodžio 31 d. sudarė 26 130 000 Lt, turtas – 94 849 334 Lt, įsipareigojimai – 94 849 334 Lt (b. l. 72, 73), be to, 2008 metais ši įmonė gavo 3 217 804 Lt pelno, kuris lyginant jį su parėjusiais (2007 m.) finansiniais metais, išaugo (buvo 2 866 955 Lt) (b. l. 74, 75). Atsižvelgus į šias aplinkybes, negalima daryti išvados, jog atsakovui reiškiamas reikalavimas yra toks didelis, kad iš esmės padidintų būsimo, galimai ieškovui palankaus, teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Priešingai, atsakovas turi pakankamai turto, kurio visiškai pakanka būsimo, galimai ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymui, juolab, kad bendrovė sėkmingai vykdo ūkinę-komercinę veiklą.

11Dėl nurodytų motyvų darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, nepagrįstai neatsižvelgė į atsakovo ADB „RESO Europa“ (teisių ir pareigų perėmėjas užsienio įmonė AAS ,,Gjensidige Baltic“) gerą turtinę padėtį. Esant nurodytoms aplinkybėms, negalima teigti, jog priėmus ieškovui palankų teismo sprendimui, jo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų nebeįmanomas ir dėl to nėra teisinio pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones (CPK 144 str. 1 d.). Skundžiama teismo nutartis naikinama, o ieškovo Palangos kredito unijos prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atmetamas.

12Pažymėtina, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimo išsprendimas byloje neužkerta kelio ieškovui, pasikeitus atsakovo turtinei padėčiai ar atsiradus kitoms aplinkybėms, dėl kurių būsimo teismo sprendimo įvykdymas nagrinėjamoje byloje galėtų pasunkėti ar tapti neįmanomu, pakartotinai kreiptis į teismą su motyvuotu prašymu dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

13Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu,

Nutarė

14Panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2009 m. gegužės 8 d. nutartį.

15Išspręsti klausimą iš esmės – atmesti ieškovo Palangos kredito unijos prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo.

Proceso dalyviai
Ryšiai