Byla e2-1024-959/2018
Dėl skolos priteisimo ir atsakovo J. Š. priešieškinį ieškovui G. S. dėl nuostolių atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Sergej Lebedev, sekretoriaujant Viktorijai Kalasūnei, dalyvaujant ieškovo G. S. atstovui advokatui Tadui Dumbliauskui, atsakovui J. Š., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo G. S. ieškinį atsakovui J. Š. dėl skolos priteisimo ir atsakovo J. Š. priešieškinį ieškovui G. S. dėl nuostolių atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovas ieškiniu bei 2017-08-21 pareiškimu dėl ieškinio dalyko pakeitimo prašė priteisti iš atsakovo 116,03 Eur palūkanų už laiku negrąžintą paskolos sumą, apskaičiuotų iki ieškinio pareiškimo teisme, 113,01 Eur palūkanų už laiku negrąžintą paskolos sumą nuo ieškinio pareiškimo teisme iki paskolos grąžinimo dienos 2017-07-19, 773,60 Eur bylinėjimosi išlaidas už teisines paslaugas, 84 Eur žyminio mokesčio.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Jo atsikirtimų esmė: šalių sudarytos paskolos sutarties 4 punktas numato sąlyginę atsakovo prievolę grąžinti paskolą, gavus avansinę įmoką už parduodamą nebaigtą statyti namą; pardavus namą, pirkėjai su atsakovu atsiskaitė 2017-07-17, o 2017-07-19 ieškovui buvo grąžinta likusi 5500,00 EUR dydžio paskolos dalis, todėl prievolė mokėti palūkanas neatsirado.

52017-04-24 atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pritiesti iš ieškovo 350,44 EUR nuostolių, procesines palūkanas bei bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas priešieškinyje nurodė, kad dėl ieškovo kaltės jis patyrė nuostolių - turėjo papildomų išlaidų sumokant architektui 350,44 Eur už projekto koregavimą pagal ieškovo pageidavimus. Ieškovui atsisakius pirkti namą, šiuos nuostolius turi atlyginti ieškovas.

6Ieškovas su priešieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime į priešieškinį jis nurodė, jog šalys nebuvo sudarę preliminariosios sutarties, nutrūkus deryboms, nepasiekė susitarimo dėl namo pirkimo-pardavimo, todėl nėra pagrindo reikalauti ieškovo atsakomybės.

7Teismas

konstatuoja:

8Byloje nustatyta, kad 2015 m. liepos 4 d. šalys sudarė paskolos sutartį, kurioje nurodė, kad atsakovas J. Š. pasiskolino iš ieškovo G. S. 12 000 Eur ir šią sumą gavo iš ieškovo prieš pasirašant paskolos sutartį (e. b. l. 8), tačiau teismo posėdžio metu šalys patvirtino, kad atsakovui per kelis kartus buvo perduota tik 7 500 Eur, todėl nustatyta laikoma aplinkybė, kad paskolos suma buvo 7 500 Eur (CPK 187 str.). Šalių sudarytos paskolos sutarties 4 punkte numatyta, kad paskolą atsakovas įsipareigoja grąžinti gavęs avansinę įmoką už parduodamą nebaigtą statyti gyvenamąjį namą ir žemės sklypą, esančius Hagos g. 36, Kaune. Iš pateikto šalių elektroninio susirašinėjimo matyti, kad šalys vedė derybas dėl atsakovui priklausančio namo pardavimo ieškovui, namo projektas buvo nusiųstas ieškovui, kuris pareiškė savo pastabas, taip pat vyko abiejų šalių susirašinėjimas su architekte dėl pakeitimų namo projekte (e. b. l. 40-50). Už namo projekto pakoregavimo atsakovas UAB „Savi architektai“ sumokėjo 350,44 Eur (e. b. l. 51-53). Iš ieškovo 2016 m. birželio 29 d. rašyto elektroninio laiško atsakovui matyti, kad ieškovas ketino sumokėti atsakovui 12 000 Eur kaip avansą už perkamą namą, o šią sumą užfiksuoti notariškai (e. b. l. 48). Šalių dalykiniu susirašinėjimu bei paaiškinimais teisme nustatyta, kad paskolos sutarties sudarymo metu ieškovas turėjo ketinimą pirkti iš atsakovo sutartyje nurodytą nebaigtą statyti namą, o avansinę įmoką, nurodytą paskolos sutarties 4 p., pagal šalių susitarimą turėjo sumokėti ieškovas, tačiau 2016 m. rugpjūčio mėnesį derybos dėl namo pirkimo nutrūko. 2016 m. rugpjūčio 16 d. ieškovas atsakovui išsiuntė pretenziją, kuria pareikalavo iki 2016 m. rugsėjo 16 d. grąžinti jam 7 500 Eur (e. b. l. 14-16). 2016 m. gruodžio 27 d. ir 2017 m. sausio 9 d. atsakovas ieškovui pervedė 2 000 Eur paskolos grąžinimui (e. b. l. 6-7). 2017m. liepos 19 d. atsakovas grąžino ieškovui likusią pinigų sumą – 5 500 Eur (e. b. l. 84).

9Dėl ieškinio reikalavimų

10Šalių santykiuose esama apsimestinio sandorio (CK 1.87 str.) požymių, ieškovui sumokant 7500,00 EUR atsakovui kaip avansą už ketinamą pirkti nebaigtą statyti atsakovo namą ir šio avanso perdavimą įforminant paskolos sutartimi. Tačiau apsimestiniai sandoriai nėra absoliučiai negaliojantys, o šioje byloje šalys nekelia reikalavimo paskolos sutartį pripažinti apsimestiniu sandoriu, abi pripažįsta, jog tarp jų susiklostė paskolos teisiniai santykiai, todėl CK 1.87 str. nuostatos šioje byloje netaikomos.

11Bylos pagal ieškovo ieškinį esmė – ginčas dėl šalių sudarytos paskolos sutarties 4 p. numatytos sąlyginės prievolės grąžinti paskolą gavus avansinę įmoką už parduodamą namą aiškinimo ir taikymo. Ieškovo nuomone, atsakovas privalėjo grąžinti visą paskolos sumą, ieškovui raštu pareikalavus tą padaryti. Atsakovo nuomone, jis paskolos sumą privalėjo grąžinti tik gavęs avansinę įmoką už parduodamą namą, pinigus iš pirkėjų jis gavo tik 2017-07-17, todėl iki šios dienos prievolė grąžinti paskolą jam neatsirado.

12Sutarties laisvės principas leidžia šalims susitarti, kad jas siejantys prievoliniai santykiai būtų priklausomi nuo tam tikrų aplinkybių (sąlygų) buvimo ar nebuvimo. Sąlyginiais gali būti tiek sandoriai (CK 1.66 straipsnis), tiek prievolė (CK 6.30 straipsnis). Pagal CK 1.66 straipsnio 1 dalį sąlyginiais vadinami sandoriai, kuriuose teisių arba pareigų atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas priklauso nuo tam tikrų sąlygų buvimo ar nebuvimo. Beveik analogiškai apibrėžiama ir sąlyginė prievolė. Prievolė yra sąlyginė, kai jos atsiradimas, pasikeitimas ar pasibaigimas siejamas su tam tikros aplinkybės buvimu ar nebuvimu ateityje (CK 6.30 straipsnio 1 dalis). Sąlyginės prievolės, kaip ir sąlyginiai sandoriai, gali būti su atidedamąja ir su naikinamąja sąlyga (CK 6.30 straipsnio 3 dalis). Sąlyginių prievolių (sandorių) teisinis reguliavimas leidžia išskirti sąlygai keliamus reikalavimus. Ja gali būti pripažinta tik tokia aplinkybė, kuri: atsiras ateityje (CK 1.68 straipsnio 1 dalis; 6.30 straipsnio 1, 4 dalys); šalims nėra žinoma ir neturi būti žinoma, kad tokia aplinkybė įvyks ar ne (CK 1.66 straipsnio 2, 3 dalys; 1.68 straipsnio 2–4 dalys); yra teisėta, neprieštarauja viešajai tvarkai ar gerai moralei (CK 1.66 straipsnio 4 dalis; 6.31 straipsnio 1 ir 3 dalys); jos buvimas ar nebuvimas yra įmanomas (CK 6.31 straipsnio 2 dalis); nepriklauso išimtinai nuo skolininko valios (CK 1.68 straipsnio 4 dalis). Pagal tai, ar šalių aptarta aplinkybė atitinka šias sąlygas, sprendžiama apie sudaryto sandorio galiojimą, taip pat jo teisinį kvalifikavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Praviena“ v. UAB „Hanner Development“, bylos Nr. 3K-3-529/2012).

13Paskolos sutarties 4 punkte nustatyta prievolė atitinka sąlyginės prievolės apibrėžimą, nes ji susieta su būsima aplinkybe – paskolos grąžinimu tik atsakovui gavus avansinę įmoką už parduodamą namą. Tiek iš šalių paaiškinimų teisme, tiek iš atsakovo atsiliepimo į ieškinį (e. b. l. 32-33) matyti, jog avansinę įmoką už parduodamą namą pagal minėtą sutarties nuostatą šalių susitarimu turėjo sumokėti būtent ieškovas, o ne kitas pirkėjas. Šios aplinkybės (ieškovo avansinės įmokos sumokėjimas atsakovui) atsiradimas ateityje buvo įmanomas tol, kol atsakovas turėjo ketinimų parduoti namą ieškovui, o ieškovas – jį pirkti. Ieškovui atsisakius pirkti namą ir 2016 m. rugpjūčio mėnesį nutrūkus šalių deryboms dėl namo pirkimo-pardavimo, šios aplinkybės buvimas pasidarė nebeįmanomu. Taigi, nutrūkus šalių deryboms dėl namo pirkimo-pardavimo, aplinkybė, su kurios atsiradimu ateityje buvo susieta sąlyginė atsakovo prievolė, neteko būtinojo požymio – jos buvimo įmanomumo (CK 6.31 str. 2 d.). CK 6.31 str. 3 d., be kita ko, nustato, kad jeigu sąlyga yra neįmanoma, tai tokia sąlyga negalioja ir daro negaliojančią prievolę, kuri su ja susijusi. Todėl teismas konstatuoja, kad paskolos sutarties 4 p. sąlyga ir su ja susijusi atsakovo prievolė grąžinti paskolą tik gavus avansinę įmoką iš ieškovo, nustojo galioti 2016 m. rugpjūčio mėnesį.

14Atsakovo teigimu, nutrūkus šalių deryboms dėl namo pirkimo-pardavimo, jis suprato, kad paskola turi būti grąžinta po to, kai avansinę įmoką jam sumokės kiti namo pirkėjai. Tačiau net ir darant prielaidą, jog toks sutarties 4 p. sąlygos aiškinimas yra galimas, šios aplinkybės atsiradimas ateityje taptų visiškai priklausomas nuo atsakovo valios parduoti namą ar ne, nustatyti pirkėjams patrauklią namo kainą ar ne ir pan. CK 6.30 str. 5 d. nustatyta, kad prievolė, kurios atsiradimas siejamas su sąlyga, kurios buvimas visiškai priklauso nuo skolininko, negalioja.

15Nustojus galioti sąlyginei atsakovo prievolei, atsirado jo besąlyginė CK 6.873 str. 2 d. nustatyta prievolė grąžinti paskolos sumą per trisdešimt dienų nuo tos dienos, kai paskolos davėjas pareiškė reikalavimą įvykdyti sutartį. Todėl laikytina, kad atsakovas paskolą ieškovui privalėjo grąžinti 2016 m. rugsėjo 16 d., t. y. praėjus trisdešimčiai dienų po pareikalavimo grąžinti pinigus. Pagal CK 6.874 straipsnio 1 dalį, jeigu paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo mokėti paskolos davėjui šio kodekso 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas nuo tos dienos, kada paskolos suma turėjo būti grąžinta, iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų šio kodekso 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartis nenustato ko kita. Atsakovas iki ieškinio pateikimo buvo grąžinęs tik 2000 Eur ir buvo likęs skolingas 5500,00 EUR, todėl ieškovo reikalavimai priteisti 116,03 Eur palūkanų už laiku negrąžintą paskolos sumą laikotarpiu nuo 2016-09-17 iki ieškinio pareiškimo teismui dienos 2017-02-20 bei 113,01 Eur nuo 2017-02-20 iki likusios 5500,00 EUR sumos grąžinimo 2017-07-19 laikytini pagrįstais, todėl tenkintinais.

16Tenkintinas ir ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

17Dėl priešieškinio reikalavimų

18Atsakovas nurodė, kad dėl ieškovo kaltės jis patyrė nuostolių - turėjo papildomų išlaidų sumokant architektui 350,44 Eur už projekto koregavimą pagal ieškovo pageidavimus, todėl šią sumą prašo priteisti iš ieškovo. Šalys teisme paaiškino, jog klausimas dėl projektavimo darbų apmokėjimo šalių nebuvo aptariamas, nebuvo jokio susitarimo dėl to, kas apmokės projektavimo darbus. Architektę samdė, dėl jos atlyginimo tarėsi ir projektavimo darbus apmokėjo pats atsakovas.

19Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria prievolinius santykius (CK 6.2 str.). Atsakovui neįrodžius ieškovo sutartinės ar įstatyminės prievolės mokėti už projektavimo darbus, nėra pagrindo įpareigoti jį vykdyti šią prievolę. Atsakovui neįrodžius ieškovo veiksmų neteisėtumo, nėra pagrindo taikyti jam sutartinę ar deliktinę atsakomybę (CK 6.245-6.249 str.). Todėl priešieškinio reikalavimas priteisti nuostolius iš ieškovo bei kiti su tuo susiję išvestiniai reikalavimai laikytini nepagrįstais bei atmestinais.

20Procesiniai klausimai

21Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 str. 1 d.). Ieškovo bylinėjimosi išlaidas sudaro 84,00 Eur sumokėtas žyminis mokestis ir 773,60 Eur išlaidos advokato pagalbai apmokėti, kurios priteistinos iš atsakovo ieškovui.

22Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270 straipsniais,

Nutarė

23Ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.

24Priteisti iš atsakovo J. Š., asmens kodas ( - ) ieškovo G. S., asmens kodas ( - ) naudai:

25116,03 Eur (vieno šimto šešiolikos eurų 03 ct) palūkanas už laiku negrąžintą paskolos sumą iki ieškinio pareiškimo teisme dienos;

26113,01 Eur (vieno šimto trylikos eurų 01 ct) palūkanas už laiku negrąžintą paskolos sumą nuo ieškinio pareiškimo teisme iki paskolos grąžinimo dienos 2017-07-19;

27857,60 Eur (aštuonių šimtų penkiasdešimt septynių eurų 60 ct) bylinėjimosi išlaidas.

28Sprendimas per trisdešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismo Kauno rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo Kauno rūmų teisėjas Sergej Lebedev, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. ieškovas ieškiniu bei 2017-08-21 pareiškimu dėl ieškinio dalyko pakeitimo... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Jo atsikirtimų esmė:... 5. 2017-04-24 atsakovas pateikė priešieškinį, kuriuo prašė pritiesti iš... 6. Ieškovas su priešieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti. Atsiliepime į... 7. Teismas... 8. Byloje nustatyta, kad 2015 m. liepos 4 d. šalys sudarė paskolos sutartį,... 9. Dėl ieškinio reikalavimų... 10. Šalių santykiuose esama apsimestinio sandorio (CK 1.87 str.) požymių,... 11. Bylos pagal ieškovo ieškinį esmė – ginčas dėl šalių sudarytos... 12. Sutarties laisvės principas leidžia šalims susitarti, kad jas siejantys... 13. Paskolos sutarties 4 punkte nustatyta prievolė atitinka sąlyginės prievolės... 14. Atsakovo teigimu, nutrūkus šalių deryboms dėl namo pirkimo-pardavimo, jis... 15. Nustojus galioti sąlyginei atsakovo prievolei, atsirado jo besąlyginė CK... 16. Tenkintinas ir ieškovo reikalavimas priteisti procesines palūkanas nuo bylos... 17. Dėl priešieškinio reikalavimų... 18. Atsakovas nurodė, kad dėl ieškovo kaltės jis patyrė nuostolių - turėjo... 19. Prievolės atsiranda iš sandorių arba kitokių juridinių faktų, kurie pagal... 20. Procesiniai klausimai... 21. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 22. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 270... 23. Ieškinį tenkinti, priešieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš atsakovo J. Š., asmens kodas ( - ) ieškovo G. S., asmens kodas... 25. 116,03 Eur (vieno šimto šešiolikos eurų 03 ct) palūkanas už laiku... 26. 113,01 Eur (vieno šimto trylikos eurų 01 ct) palūkanas už laiku... 27. 857,60 Eur (aštuonių šimtų penkiasdešimt septynių eurų 60 ct)... 28. Sprendimas per trisdešimt dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...