Byla 2A-466-520/2009

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro kolegijos pirmininkė Dalia Višinskienė (pranešėja), kolegijos teisėjai Romualda Janovičienė, Andžej Maciejevski, sekretoriaujant Jonei Markovičiūtei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Linui Jakui, teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimo už akių civilinėje byloje dėl pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo, sumokėtų 22420 Lt ir baudos priteisimo pagal ieškovo N. J. ieškinį atsakovui E. R.,

Nustatė

2Ieškovas N. J. 2008-10-08 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė nutraukti jo ir atsakovo E. R. 2007-11-05 sudarytą medienos pirkimo – pardavimo sutartį, priteisti jam iš atsakovo sumokėtą kainą – 22420 Lt, 10000 Lt baudą. Nurodė, kad 2007-11-05 buvo sudaryta preliminarioji medienos pirkimo – pardavimo sutartis. Pagal prie šios sutarties esančioje sąskaitoje išankstiniam apmokėjimui nurodytą specifikaciją, ieškovas pirko 80 m3 medienos rąstų, 2008-11-05 sumokėjo atsakovui 22420 Lt, tačiau atsakovas iki šiol neperdavė ieškovui prekės. Nors nurodyta, kad buvo sudaryta preliminarioji pirkimo – pardavimo sutartis, tačiau pagal sutarties turinį tai yra pirkimo – pardavimo sutartis, nes sutartyje yra aptarta prekė, jos kiekis, kaina, nebuvo išreikšta valia sudaryti kokią nors kitą sutartį ateityje. Nors sutartyje nebuvo numatytas terminas, per kurį atsakovas turėjo įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus, tačiau iš sutarties kylančią prievolę atsakovas turėjo įvykdyti per protingą terminą. Kadangi pagal sutartį ieškovas savo prievolę sumokėti kainą yra įvykdęs, o atsakovas prisiimtos prievolės per protingą terminą neįvykdė, naudojasi ieškovo sumokėtais pinigais net neketindamas vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, t. y. elgiasi nesąžiningai, todėl sutarties pažeidimas yra esminis ir sutartis turi būti nutraukta atsakovui sutarties nevykdant ir nesant pagrindo tikėtis, kad ji bus įvykdyta ateityje, o atsakovas privalo grąžinti tai, ką yra gavęs, bei sumokėti baudą.

3Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 17 d., atsakovui nepateikus atsiliepimo į ieškinį, priėmė sprendimą už akių, kuriuo ieškinį tenkino iš dalies – priteisė ieškovui iš atsakovo įmoką, sumokėtą sudarant 2007-11-05 preliminariąją sutartį – 22420 Lt, kitą ieškinio dalį atmetė. Teismas nustatė, kad šalys 2007-11-05 preliminariojoje pirkimo – pardavimo sutartyje nesusitarė dėl pagrindinės pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, todėl taikė CK 6.165 str. 3 d. Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, padarė išvadą, kad 2007-11-05 tarp šalių buvo sudaryta preliminarioji pirkimo – pardavimo sutartis, konstatavo, kad pagrindinė pirkimo – pardavimo sutartis turėjo būti sudaryta iki 2008-11-05. Atsižvelgdamas į atsakovo elgesį po preliminariosios pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo, ieškovo elgesį, teismas nustatė, kad abi sutarties šalys nesilaikė taisyklių, taikytinų preliminariosios sutarties aiškinimui, dėl abiejų sutarties šalių vienodos kaltės nebuvo sudaryta pagrindinė pirkimo – pardavimo sutartis, todėl ieškovo prašymą priteisti jam iš atsakovo 10000 Lt baudą pripažino nepagrįstu. Kadangi pagrindinės sutarties pagal 2007-11-05 preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį terminas pasibaigė 2008-11-05, teismas netenkino ieškovo reikalavimo nutraukti preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį. Teismas, vadovaudamasis CK 6.237 str., priteisė ieškovui iš atsakovo be pagrindo gautus 22420 Lt.

4Ieškovas N. J. apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą už akių panaikinti ir ieškinį tenkinti, priteisti visas ieškovo turėtas teismo išlaidas. Nurodo, kad teismas netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus, neteisingai taikė materialinės ir procesinės teisės normas, todėl sprendimas neatitinka CPK 263 str. Teismo išvada, kad šalys susitarė sudaryti ir sudarė preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį, neatitinka sudarytos sutarties turinio, CK nustatytų reikalavimų, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos. Teismas atsižvelgė tik į sutarties pavadinimą, todėl neteisingai šalių sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį kvalifikavo kaip preliminariąją, bei taikė preliminariajai sutarčiai skirtas teisės normas, nepagrįstai nepriteisė iš atsakovo baudos. Teismas neįvertino, kad preliminarioji sutartis neturi turtinės vertybės, dėl kurios šalys susitaria, o šiuo atveju šalys susitarė dėl prekės, šalys nesiekė savo veiksmais sukurti ikisutartinių santykių, sudaryta medienos pirkimo – pardavimo sutartis atitinka CK 6.306 str. Dėl to šalių sudaryta preliminarioji pirkimo – pardavimo sutartis pripažintina pirkimo – pardavimo sutartimi ir ieškinys tenkintinas.

5Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo sprendimas už akių pakeistinas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

6Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi apeliaciniame skunde nurodytas aplinkybes, kurios sudaro skundo faktinį ir teisinį pagrindą, byloje surinktus įrodymus, daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nustatė, jog ieškovas N. J. ir atsakovas E. R. 2007-11-05 sudarė preliminariąją medienos pirkimo – pardavimo sutartį, netenkino ieškovo reikalavimo nutraukti medienos pirkimo – pardavimo sutartį.

7Byloje buvo pateikta 2007-11-05 tarp ieškovo N. J. ir atsakovo E. R. sudaryta preliminarioji medienos pirkimo – pardavimo sutartis, kurioje nurodyta, kad ieškovas N. J. pagal pridedamą VĮ Trakų miškų urėdijos sąskaitą išankstiniam apmokėjimui (Priedas Nr. 1) už 22420 Lt nusipirko medieną (b. l. 7-8). 2007-10-30 sąskaitoje išankstiniam apmokėjimui nurodyta, kad atsakovas E. R. perka 80 m3 medienos už 22420 Lt (b. l. 9). Taip pat iš šios sutarties matyti, kad šia sutartimi atsakovas E. R. įsipareigojo tarpininkauti tarp VĮ Trakų miškų urėdijos ir lentpjūvės dėl medienos pristatymo, surinkti ir pristatyti medieną, pagal pateiktą sąskaitą (Priedas Nr. 1) į lentpjūvę, tarpininkauti pagaminant medienos gaminius lentpjūvėje, prižiūrint gaminių kokybę (2 p.). Ieškovas įsipareigojo sutarties pasirašymo dieną pervesti sutartą pirkimo kainą į atsakovo nurodytą sąskaitą (3 p.). Šios sutarties 4 p. šalys susitarė, kad jeigu atsakovas atsisakys savo įsipareigojimų ar savo veiksmais (neveikimu) leis atsirasti (kilti) sąlygoms, trukdančioms ar užkertančioms galimybę įgyvendinti šią sutartį, ieškovas turės teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti sumokėtą kainą ir sumokėti 10000 Lt dydžio baudą bei reikalauti atlyginti visas išlaidas, susijusias su 2 p. numatytų įsipareigojimų nevykdymu. Sutarties šalys susitarė, kad jeigu bet kuri iš šalių neįvykdys įsipareigojimų pagal šią sutartį ar netinkamai juos įvykdys, ji atsakys visais atvejais, jeigu neįrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė ar netinkamai juos įvykdė dėl aplinkybių, kurios pagal CK pripažįstamos aplinkybėmis, kurioms esant šalys nuo atsakomybės atleidžiamos, arba aplinkybės, dėl kurių atsakomybė netaikoma (5 p.). Ieškovas N. J. 2007-11-06 mokėjimo nurodymu Nr. 88 pervedė atsakovui E. R. 22420 Lt pagal 2007-11-05 sutartį (b. l. 11). VĮ Trakų miškų urėdija 2008-10-02 informavo ieškovą N. J., kad pagal 2007-10-30 išrašytą išankstinio apmokėjimo sąskaitą E. R. jie negavo 22420 Lt apmokėjimo, todėl ir miško produkcija nebuvo atkrauta. Papildomai pranešė, kad sumokėjus pinigus produkcija atkraunama nedelsiant, per vieną mėnesį (b. l. 10).

8Ieškovas N. J. 2008-10-08 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė nutraukti minėtą sutartį, priteisti jam iš atsakovo sumokėtą kainą – 22420 Lt, 10000 Lt baudą tuo pagrindu, kad atsakovas nevykdo prisiimtų sutartinių įsipareigojimų ir neketina jų vykdyti, naudojasi ieškovo sumokėtais pinigais. Pirmosios instancijos teismas sprendimu už akių netenkino ieškovo reikalavimo dėl sutarties nutraukimo ir baudos priteisimo, padarydamas išvadą, kad šalys sudarė preliminariąją pirkimo – pardavimo sutartį, nes taip nurodė sutarties pavadinime, sutarties sudarymo metu atsakovas neturėjo sutarties dalyko; kad prievolė sudaryti šią sutartį pasibaigė 2008-11-05, dėl pagrindinės sutarties nesudarymo yra kaltos abi sutarties šalys. Ieškovas nesutinka su šia pirmosios instancijos teismo išvada, nurodydamas, kad tarp šalių 2007-11-05 buvo sudaryta pagrindinė medienos pirkimo – pardavimo sutartis, kad yra faktinis ir teisinis pagrindas nutraukti šią sutartį ir priteisti iš atsakovo ieškovui baudą už sutarties nevykdymą. Šie ieškovo argumentai pripažintini pagrįstais.

9Pirmosios instancijos teismas šalių sudarytą sutartį vertino kaip preliminariąją sutartį tuo pagrindu, kad sutarties pavadinime nurodyta, jog tai preliminarioji sutartis. Su šia pirmosios instancijos teismo pozicija nesutiktina, nes esminę reikšmę sandorio kvalifikavimui turi ne dokumento pavadinimas, bet jo turinys, jį sudariusių šalių valia, tikslai, kurių jos siekė surašydamos konkretų vertinamą dokumentą (CK 6.193 str. 1 d.) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-01-17 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-3-17/2007). Iš aukščiau nurodytų šalių sudarytos sutarties sąlygų, ieškovo atliktų veiksmų pagal šią sutartį yra akivaizdu, kad šalys 2007-11-05 sudarė medienos pirkimo - pardavimo sutartį, kuria taip pat buvo susitarta dėl tarpininkavimo paslaugų teikimo. Sutartyje yra aiškiai nurodyta už kokią kainą mediena parduodama, ieškovas įsipareigojo už medieną apmokėti sutarties pasirašymo dieną, už medieną buvo apmokėta atsakovui. Pirmosios instancijos teismas šalių sudarytą sutartį vertino kaip preliminariąją sutartį ir tuo pagrindu, kad sutarties sudarymo metu atsakovas neturėjo sutarties dalyko – medienos, tačiau dėl šios aplinkybės sutartis negali būti vertinama kaip preliminarioji sutartis, nes sutartyje nėra nurodyta jokių aplinkybių, kurių pagrindu būtų galima būtų daryti išvadą, kad ateityje turėjo būti sudaryta pagrindinė pirkimo – pardavimo sutartis. CK 6.165 str. nustatyta, kad preliminariąja sutartimi laikomas šalių susitarimas, pagal kurį jame aptartomis sąlygomis šalys įsipareigoja ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį. Preliminariosios sutarties bruožai: aiškus šalių susitarimas ateityje sudaryti kitą – pagrindinę – sutartį; šalių sutarimas dėl būsimos pagrindinės sutarties dalyko ir esminių pagrindinės sutarties sąlygų aptarimas; terminas, per kurį turi būti sudaryta pagrindinė sutartis; šio susitarimo įforminimas rašytine forma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2006-11-06 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.3K-P-382/2006). Taigi pagrindinė preliminariosios sutarties sąlyga, skirianti ją nuo pagrindinės sutarties, – aiškiai išreikštas ar akivaizdžiai (aiškiai) numanomas šalių įsipareigojimas ateityje sudaryti pagrindinę sutartį. Tuo tarpu pagrindinėje sutartyje prievolės dalykas yra veiksmai, kurie arba patys turi vertybės reikšmę arba veiksmai, kuriais objektas – vertybė – yra perduodamas kitai šaliai. Įvertinus šioje byloje šalių sudarytos sutarties sąlygas, darytina išvada, kad šalys sudarė pagrindinę sutartį, nes sutarties prievolės dalykas yra veiksmai, kurie turi vertybės reikšmę (tarpininkavimas), veiksmai, kuriais mediena yra parduodama ieškovui.

10Šalys 2007-11-05 sutartyje nenustatė terminų, kada atsakovas turėjo perduoti ieškovui medieną, už kurią ieškovas atsakovui sumokėjo 22240 Lt 2007-11-06. Pagal bylos duomenis atsakovas iki 2008-10-08 ieškovui neperdavė medienos, neatliko kitų veiksmų, numatytų sutarties 2 p. Byloje pateikti įrodymai, kad atsakovas gautų iš ieškovo pinigų nepervedė ir VĮ Trakų miškų urėdijai. Atsakovas nei pirmosios instancijos teismui, nei apeliacinės instancijos teismui nepateikė įrodymų, kad dėl svarbių priežasčių jis nevykdė sutartimi prisiimtų įsipareigojimų tokį ilgą laiką. CK 6.319 str. numato, kad pardavėjas privalo perduoti daiktus pirkėjui pirkimo-pardavimo sutartyje numatytu laiku, o jeigu perdavimo terminas sutartyje nenurodytas, daiktai turi būti perduodami per protingą terminą po sutarties sudarymo. Atsakovas po sutarties sudarymo, gavęs iš atsakovo pinigus už medieną, neprotingai delsė vykdyti sutartį, medienos neperdavimas į lentpjūvę ar ieškovui laikytinas esminiu sutarties pažeidimu, sudarančiu pagrindą ieškovui reikalauti, kad būtų nutraukta šalių sudaryta sutartis. Kadangi byloje nėra įrodymų, kad atsakovas ateityje įvykdys sutartį, todėl šalių sudaryta sutartis nutrauktina (CK 6.217 str. 1 d.).

11Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria netenkintas ieškovo reikalavimas dėl sutarties nutraukimo, panaikintina ir ieškovo reikalavimas dėl sutarties nutraukimo tenkintinas. Pirmosios instancijos teismas priteisė ieškovui iš atsakovo jo sumokėtus pinigus už medieną, todėl ši pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis paliktina nepakeista. Patikslintina, kad pinigai grąžintini ieškovui, taikant restituciją (CK 6.222 str.).

12Kaip jau buvo minėta, šalys sutarties 4 p. susitarė, kad jeigu atsakovas atsisakys savo įsipareigojimų ar savo veiksmais (neveikimu) leis atsirasti (kilti) sąlygoms, trukdančioms ar užkertančioms galimybę įgyvendinti šią sutartį, ieškovas turės teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti sumokėtą kainą ir sumokėti 10000 Lt dydžio baudą bei reikalauti atlyginti visas išlaidas, susijusias su 2 p. numatytų įsipareigojimų nevykdymu. Sutarties šalys susitarė, kad jeigu bet kuri iš šalių neįvykdys įsipareigojimų pagal šią sutartį ar netinkami juos įvykdys, ji atsakys visais atvejais, jeigu neįrodys, kad įsipareigojimų neįvykdė ar netinkamai juos įvykdė dėl aplinkybių, kurios pagal CK pripažįstamos aplinkybėmis, kurioms esant šalys nuo atsakomybės atleidžiamos, arba aplinkybės, dėl kurių atsakomybė netaikoma (5 p.). Pagal bylos duomenis ieškovas savo įsipareigojimus įvykdė, t. y. atsakovui laiku apmokėjo visą sutartą už medieną pinigų sumą, atsakovui nebuvo kliūčių, trukdančių ar užkertančių kelią įgyvendinti sutartimi prisiimtus įsipareigojimus. Atsakovo veiksmai tvirtina, kad jis atsisakė vykdyti sutartį, todėl ieškovas pagrįstai, remdamasis sutarties 4 p., pareiškė reikalavimą dėl netesybų priteisimo. Ieškovas prašo priteisti sutarties 4 p. numatytas netesybas – 10000 Lt. Šis ieškovo reikalavimas tenkintinas iš dalies, ieškovui iš atsakovo priteistina 2000 Lt netesybų.

13Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles. Už sutartinių prievolių nevykdymą ar netinkamą vykdymą pažeidusiai sutartį šaliai gali būti taikomos netesybos (CK 6.73, 6.258 str.). CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Taip netesybų ir nuostolių santykis (kaip neleidžiantis šalims nustatyti baudinių netesybų) aiškinamas ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2005-10-19 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-378/2005; 2007-10-12 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007). Tačiau netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos aiškiai per didelės arba neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.).

14Kadangi sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos nuostoliams atlyginti, todėl jos yra ir civilinės atsakomybės forma. Teismų praktikoje pasisakyta, kad sutartinės atsakomybės proporcijų keitimas kartu reiškia ir šalių sutarties keitimą. Teismui keičiant (mažinant) sutarties netesybas kaip civilinę atsakomybę turi būti atsižvelgiama į CK 6.223 str. nuostatas dėl sutarties keitimo. Pagal CK 6.223 str. 2 d. teismo sprendimu vienos iš šalių reikalavimu sutartis gali būti pakeista įstatymų nustatytais atvejais. Vienas iš tokių sutarties keitimo atvejų įtvirtintas CK 6.228 str. Jame nustatyta teismo teisė pašalinti esminę šalių nelygybę, kai sudarant sutartį vienai šaliai nepagrįstai suteiktas perdėtas pranašumas. Šis straipsnis kartu su CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. taikytinas mažinant sutartimi nustatytų netesybų dydį ir nustatant protingą ir pagrįstą kreditoriaus ir skolininko interesų balansą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-11-19. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007).

15Įvertinus tai, kad šios bylos šalių sutartyje buvo nustatytos netesybos pinigine išraiška – 10000 Lt, neatsižvelgiant į jokias aplinkybes, įvertinus šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, tai, kad byloje nepateikti duomenys, jog medienos pardavimas yra atsakovo verslas (byloje yra duomenys, kad atsakovas yra ūkininkas), jog atsakovas turi patirtį verslo bei derybų srityje, tai, kad ieškovas nėra pateikęs duomenų apie realiai patirtų nuostolių dydį, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, darytina išvada, kad sutartyje nustatytos netesybos yra neprotingai (aiškiai) per didelės, ir turi būti sumažintos iki 2000 Lt.

16Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria netenkintas ieškovo reikalavimas dėl baudos priteisimo, panaikintina ir ieškovo reikalavimas dėl baudos priteisimo tenkintinas iš dalies, t. y. ieškovui iš atsakovo priteistina 2000 Lt baudos.

17Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas, todėl vadovaujantis CPK 93 str. 4 d. perpaskirstytinos bylinėjimosi išlaidos, turėtos pirmosios instancijos teisme, priteistinos bylinėjimosi išlaidos, turėtos apeliacinės instancijos teisme, atsižvelgiant į ieškovo patenkintų reikalavimų dalį. Atsižvelgiant į patenkintų reikalavimų dalį, pakeistinas Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008-10-10 nutartimi atsakovo nekilnojamam turtui ir piniginėms lėšoms taikytas laikinųjų apsaugos priemonių mastas.

18Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 325-331 str.,

Nutarė

19Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimą už akių pakeisti.

20Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:

21„Ieškovo N. J. ieškinį tenkinti iš dalies.

22Nutraukti 2007 m. lapkričio 5 d. medienos pirkimo – pardavimo sutartį PP Nr.2007-11-05.

23Priteisti ieškovui N. J. (a. k. ( - ) iš atsakovo E. R. (a. k. ( - ) 22 420 Lt už medieną ir 2000 Lt baudos.

24Sumažinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. spalio 10 d. nutartimi atsakovo E. R. (a. k. ( - ) nekilnojamam turtui ir piniginėms lėšoms taikytų laikinųjų apsaugos priemonių mastą iki 24 420 Lt.

25Priteisti ieškovui N. J. (a. k. ( - ) iš atsakovo E. R. (a. k. ( - ) 732,86 Lt žyminio mokesčio.

26Priteisti iš atsakovo E. R. (a. k. ( - ) valstybei 6,93 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

27Priteisti iš ieškovo N. J. (a. k. ( - ) valstybei 2,27 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu“.

28Priteisti ieškovui N. J. iš atsakovo E. R. 60 Lt žyminio mokesčio už apeliacinį skundą.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią... 2. Ieškovas N. J. 2008-10-08 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 3. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2008 m. gruodžio 17 d., atsakovui... 4. Ieškovas N. J. apeliaciniu skundu prašo teismo sprendimą už akių... 5. Apeliacinis skundas iš dalies tenkintinas, pirmosios instancijos teismo... 6. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi... 7. Byloje buvo pateikta 2007-11-05 tarp ieškovo N. J. ir atsakovo E. R. sudaryta... 8. Ieškovas N. J. 2008-10-08 kreipėsi į teismą su ieškiniu ir prašė... 9. Pirmosios instancijos teismas šalių sudarytą sutartį vertino kaip... 10. Šalys 2007-11-05 sutartyje nenustatė terminų, kada atsakovas turėjo... 11. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo sprendimo... 12. Kaip jau buvo minėta, šalys sutarties 4 p. susitarė, kad jeigu atsakovas... 13. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles.... 14. Kadangi sutartimi nustatytos netesybos yra skirtos nuostoliams atlyginti,... 15. Įvertinus tai, kad šios bylos šalių sutartyje buvo nustatytos netesybos... 16. Dėl aukščiau nurodytų aplinkybių pirmosios instancijos teismo sprendimo... 17. Kadangi pirmosios instancijos teismo sprendimas pakeistinas, todėl... 18. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 19. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. gruodžio 17 d. sprendimą už... 20. Sprendimo rezoliucinę dalį išdėstyti taip:... 21. „Ieškovo N. J. ieškinį tenkinti iš dalies.... 22. Nutraukti 2007 m. lapkričio 5 d. medienos pirkimo – pardavimo sutartį PP... 23. Priteisti ieškovui N. J. (a. k. ( - ) iš atsakovo E. R. (a. k. ( - ) 22 420... 24. Sumažinti Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2008 m. spalio 10 d.... 25. Priteisti ieškovui N. J. (a. k. ( - ) iš atsakovo E. R. (a. k. ( - ) 732,86... 26. Priteisti iš atsakovo E. R. (a. k. ( - ) valstybei 6,93 Lt išlaidų,... 27. Priteisti iš ieškovo N. J. (a. k. ( - ) valstybei 2,27 Lt išlaidų,... 28. Priteisti ieškovui N. J. iš atsakovo E. R. 60 Lt žyminio mokesčio už...