Byla e2-585-820/2019
Dėl žalos atlyginimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant Deimantei Šinkūnaitei, dalyvaujant ieškovo atstovei J. B., atsakovo atstovėms: J. Š. ir S. P., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus ieškinį atsakovui akcinei bendrovei „Lietuvos draudimas“, dalyvaujant tretiesiems asmenims D. K., viešajai įstaigai Klaipėdos sveikatos priežiūros centrui, dėl žalos atlyginimo.

2Teismas

Nustatė

3I.

4Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio dalykas):

71.1.

8Priteisti iš atsakovo 1579,45 EUR žalos atlyginimo.

92.

10Ieškovas nurodė, jog tretysis asmuo D. K. nukentėjo nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą - eismo įvykio metu, ji buvo sužalota. VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės 2016-11-21 pažymoje apie pakenkimo sveikatai sunkumą Nr. 15-4442 nurodyta, kad D. K. į priėmimo skyrių atvyko 2016-11-17 12.46 val. Nustatyta diagnozė: galvos sumušimas; dešinio viršutinio voko žaizda.

113.

12D. K. dėl patirtų sužalojimų VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė išdavė elektroninį nedarbingumo pažymėjimą laikotarpiui nuo 2016-11-17 iki 2016-11-21; diagnozė pagal tarptautinę statistinę ligų ir sveikatos sutrikdymų klasifikaciją Australijos modifikaciją (toliau - TLK-10-AM) - S01.1 (Akies voko ir srities aplink akį žaizda); požymis - „Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą (-o)“. Vėliau, laikotarpiu nuo 2016-11-22 iki 2017-03-14, D. K. gydymas buvo tęsiamas VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centre.

134.

14VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centre D. K. laikotarpiu nuo 2016-11-22 iki 2016-12-23 išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai, nustačius diagnozę pagal TLK-10 kodą - T06.8 - „Kiti patikslinti keleto sričių sužalojimai“ su požymiu „Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą (-o)“; laikotarpiu nuo 2016-12-24 - 2016-03-14 elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai, nustačius diagnozę pagal TLK-10 kodą - T90.8 - „Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai“ su požymiu „Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą (-o)“.

155.

16D. K. darbovietė Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau tekste - Fondas) valdybos Klaipėdos skyriui pateikė 2016-11-18 Nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą aktą Nr. 1/2016, kuriame nurodė, jog D. K. 2017-11-17 vykdama į darbą taksi (CITROEN XSARA PICASSO markės) automobiliu pateko į eismo įvykį, kurio metu buvo sužalota. Fondo valdybos Klaipėdos skyrius D. K. 2016-11-17 įvykusį lengvą nelaimingą atsitikimą pakeliui į darbą 2016-12-06 sprendimu Nr. SDR-596 „Dėl D. K. nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą“ pripažino draudiminiu įvykiu.

176.

18Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo (toliau - NADPLSDĮ) 2 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad nelaimingų atsitikimų darbe socialinis draudimas kompensuoja dėl draudžiamųjų įvykių negautas pajamas apdraustiesiems asmenims. NADPLSDĮ pagrindu mokamų išmokų tikslas - kompensuoti dėl nelaimingo atsitikimo prarastas pajamas. Apdraustajam tapus laikinai nedarbingu dėl draudžiamojo įvykio, mokama ligos pašalpa (nuo 2017-01-01 - ligos išmoka), kurios dydis yra 100 procentų kompensuojamojo uždarbio, taikomo ligos pašalpoms apskaičiuoti.

197.

20Ieškovas D. K. už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2016-11-17 iki 2017-03-14 paskyrė ir išmokėjo 2 462,28 EUR ligos išmoką. Socialinio draudimo įstaigų išmokėtos socialinio draudimo išmokos vertinamos įrodymais, patvirtinančiais žalos atlyginimo dydį nukentėjusiems asmenims.

218.

22Policijos duomenimis, įvykusio eismo įvykio kaltininkas yra vairuotojas, kurio civilinė atsakomybė eismo įvykio metu privalomuoju civilinės atsakomybės draudimu buvo drausta AB „Lietuvos draudimas“.

239.

24Ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas atlyginti ieškovo patirtą 2 462,28 EUR žalą, t. y. žalą, patirtą išmokėjus D. K. laikotarpiu nuo 2017-11-17 iki 2017-03-14 ligos pašalpą (išmoką). Atsakovas atlygino 882,83 EUR, t. y. tik dalį žalos, kurią ieškovas patyrė išmokėjęs D. K. ligos pašalpą (išmoką) už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2016-11-17 iki 2016-12-23, likusią dalį – 1 579,45 EUR (už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2016-12-24 iki 2017-03-14) atlyginti atsisakė. Ieškovas atsikirsdamas nurodė, kad „<...> D. K. buvo nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Papildomai gautuose medicininiuose dokumentuose nurodyta, kad apdraustajai 2016-12-19 buvo atliktas objektyvus tyrimas - skubi galvos smegenų KT, kuri trauminių pakitimų nenustatė. <...> informuojame, kad neturime pagrindo atlyginti tolimesnio nedarbingumo kaip tiesioginės eismo įvykio pasekmės, kuris nedarbingumas buvo tęsiamas nesant jokiems objektyviems trauminiams pakitimams.<...>“. Ieškovas nesutinka su atsakovo nurodytais motyvais.

2510.

26VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras 2017-01-16 rašte Nr. 12-22 „Dėl D. K. nedarbingumo“ apie apdraustajai D. K. atliktą galvos smegenų kompiuterinį tomografinį tyrimą paaiškino, jog galvos kompiuterinis tomografinis tyrimas negali nustatyti funkcinių sutrikimų, įtakojančių pacientės darbingumą, negali nustatyti nei potrauminės trišakio nervo neuralgijos, nei potrauminės tarpšonkaulinės neuralgijos, kurios yra diagnozuojamos tik vadovaujantis klinikiniais ištyrimais, todėl pacientė buvo gydoma ir nedarbingumo pažymėjimas buvo tęsiamas neatsižvelgiant į tyrimo kompiuterinio tomografinio tyrimo rezultatus. Ten pat nurodyta, kad D. K. dėl eismo įvykio - nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą metu patirtų sužalojimų nustatytos diagnozės: galvos sumušimas (T06.8), kūno sumušimai (V49.5), dešinio viršutinio voko žaizda. D. K. šeimos gydytoja paaiškina, kad pacientės būklei negerėjant 2016-11-19 pakartotinai konsultuota neurochirurgo (diagnozė patvirtinta), išliekant krūtinės bei galvos skausmams, žaibavimui, žaižaravimui, dilgčiojimui akyse, 2016-12-19 vėl konsultuota neurochirurgo, kuris rekomendavo papildomą gydymą. Konstatuoja, kad 2016-12-29 dėl buvusios galvos smegenų traumos išsivystė trišakio nervo neuropatija (skirtas gydymas). 2017-01-05 dėl buvusių daugybinių kūno sumušimų išsivystė potrauminė tarpšonkaulinė neuropatija. Pacientės būklė negerėjo, išliko galvos svaigimas, skausmas, žaižaravimas akyse, stiprūs veido ir krūtinės skausmai. Pacientei pilnai nepasveikus, nedarbingumo pažymėjimas užbaigtas (2017-03-14).

2711.

28Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 1 punkte nustatyta, kad šiose taisyklėse nurodyti sveikatos sutrikdymo masto - sunkaus, nesunkaus ir nežymaus - nustatymo medicininiai kriterijai. Sveikatos sutrikdymas - tai žmogaus sužalojimas arba susargdinimas pažeidžiant jo kūno audinių (organų) vientisumą ar sutrikdant jų funkcijas (Taisyklių 5 punktas). Sveikatos sutrikdymo faktą ir mastą bei bendrojo darbingumo praradimo mastą nustato teismo medicinos ekspertai (Taisyklių 2 punktas). Nežymus sveikatos sutrikdymas nustatomas, kai sužalojimas arba susargdinimas sveikatą sutrikdo ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui arba nukentėjusysis praranda 5 procentus profesinio arba bendrojo darbingumo (Taisyklių 9 punktas).

2912.

30Atsakovas 2017-10-24 pranešime Nr. 1790717 / 1001978 apie žalos atlyginimą nurodė, jog D. K. nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas, tačiau atlygino 882,83 EUR žalos, kurią ieškovas patyrė išmokėjęs D. K. ligos pašalpą (išmoką) už 37 dienas (laikinasis nedarbingumo laikotarpis nuo 2016-11-17 iki 2016-12-23), t. y. įtakos sveikatos sutrikdymo mastas sprendimo priėmimui atlyginti žalą neturėjo.

3113.

32Ieškovas patikrino D. K. medicininius dokumentus ir nustatė, kad asmuo 2016-12-19 konsultuota gydytojo traumatologo R. B. VšĮ Klaipėdos universitetinėje ligoninėje. Išraše atžymėta, kad prieš 1 mėnesį eismo įvykio metu sužalojo galvą. Dabar skundžiasi galvos skausmu, svaigimu, dvejinimusi akyse, periodiniais regėjimo sutikimais. Galvos KT - be trauminių pakitimų. Gydytojo traumatologo nustatyta diagnozė - padariniai po galvos smegenų traumos. D. K. 2016-12-23 kreipėsi į VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centrą; pripažinta laikinai nedarbinga dėl tos pačios traumos - nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą padarinių. Laikotarpiu nuo 2016-12-24 iki 2016-12-29 išduotas nedarbingumo pažymėjimas dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą, įvykusio 2016-11-17.

3314.

34D. K. laikotarpiu nuo 2016-12-24 iki 2017-03-14 nustatytos diagnozės dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą, įvykusio 2016-11-17, padarinių: galvos smegenų traumos padariniai, trišakio nervo neuropatija, tarpšonkaulinė neuralgija, potrauminė migreninė būklė, lėtinis skausmo sindromas, kitos ligos: cervikokranialgija, cervikobrachialgija, stuburo osteochondrozė ir spondilioartrozė. Diagnozės nustatytos remiantis subjektyviais D. K. nusiskundimais bei pojūčiais (nepastoviu lūpų tirpimu, galvos svaigimu, pykinimu, skausmu kaktos srityje, skausmu guzo vietoje, mirgėjimu akyse, akių ašarojimu, skausmu krūtinės ląstoje, negalėjimu pakelti rankos, dešinio peties skausmu) ir D. K. gydančio šeimos gydytojo objektyvaus tyrimo duomenimis: įvertinus skausmingumą n occipitalis, I ir II šakos n trigenimus, hiperalgezija ties smilkiniu, koordinaciją, skausmingumą IV-V tarpšonkauliniuose tarpuose.

3515.

36Ieškovas nustatė, kad D. K. laikotarpiu nuo 2017-12-24 iki 2017-03-14 išduoti elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai dėl nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą, nepažeidžiant Pažymėjimų išdavimo taisyklių 10, 11, 12 punktų reikalavimų. D. K. laikotarpiu nuo 2016-12-24 iki 2017-03-14 elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai išduoti, įvertinus apdraustosios nusiskundimus bei pojūčius ir remiantis gydančio šeimos gydytojo objektyvaus tyrimo duomenimis.

3716.

38Jeigu elektroninis pažymėjimas išduodamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą liekamųjų padarinių (pasekmių), gydytojas iš nedarbingumo priežasčių klasifikatoriaus pasirenka „Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą“ ir šalia diagnozės kodo įrašo nelaimingo atsitikimo darbe ar kelyje į (iš) darbą datą. D. K. laikotarpiu nuo 2016-12-24 iki 2016-12-29 išduotuose elektroniniuose nedarbingumo pažymėjimuose šalia diagnozės T90.8 (Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai) kodo įrašyta nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą data - 2016-11-17.

3917.

40Pažymėjimų išdavimo taisyklių 13 punkte nurodyta, kad, jeigu besigydantis po nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą laikinai nedarbingas asmuo suserga kita liga ar susižeidžia buityje, jam išduodamas elektroninis pažymėjimas dėl nelaimingo atsitikimo darbe, kelyje į (iš) darbą tol, kol jis gydomas ir yra nedarbingas dėl nelaimingo atsitikimo darbe. D. K. gydantis gydytojas laikotarpiu nuo 2016-12-24 iki 2017-03-14 išdavė elektroniniu nedarbingumo pažymėjimus serija EE Nr. 7243749, Nr. 7284160, Nr. 7365833, Nr. 7456482, Nr. 7701692, Nr. 7701804, Nr. 7740277, Nr. 7825607, Nr. 7897373, Nr. 7970497, Nr. 7997394, Nr. 8097760, Nr. 8125667 su diagnoze T90.8 (Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai) ir požymiu „Nelaimingas atsitikimas darbe, kelyje į (iš) darbą“, tai įrodo, jog visą nurodytąjį laikotarpį D. K. buvo gydoma bei nedarbinga dėl sužalojimų patirtų nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą metu padarinių.

4118.

42Pažymėtina, kad gydytojas, kaip profesionalas, turi specialiųjų žinių, t. y. žmogui gyvybiškai svarbiais klausimais žino ir gali daugiau nei kiti asmenys, kurie nėra specialistai, be to, jie turi pripažintą teisę specialiąsias žinias taikyti ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus; gydytojo, kaip specialisto, turima kvalifikacija sukuria teikiamų paslaugų kokybės prezumpciją.

4319.

44Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 26 straipsnyje nurodyta, kad laikinojo asmens nedarbingumo ekspertizę atlieka sveikatos priežiūros įstaigos gydytojai arba gydytojų konsultacinė komisija. Už laikinojo nedarbingumo ekspertizės kokybę ir pagrįstumą atsako ją atliekantys gydytojai. D. K. gydymas ir jos laikinasis nedarbingumas laikotarpiu nuo 2016-12-24 iki 2017-03-14 yra tiesioginė eismo įvykio - įvykusio nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą pasekmė. Asmuo buvo gydomas ne dėl ligos, o būtent dėl buvusios traumos padarinių. D. K. laikotarpiu nuo 2016-12-24 iki 2017-03-14 diagnozė T90.8 (Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai) nustatyta remiantis subjektyviais asmens nusiskundimais bei gydytojo atlikto objektyvaus tyrimo duomenimis.

4520.

46Juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo įstaigos neteisėtai išmokėjo apdraustiesiems asmenims tam tikras išmokas arba kurių neteisėtais (kaltais) veiksmais buvo padaryta kitokia turtinė žala Fondui, privalo tą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. Draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį dėl tokio dydžio socialinio draudimo išmokos, kiek ja atlyginama dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo nukentėjusiam asmeniui ar jo šeimos nariams padaryta turtinė žala. Socialinio draudimo išmokos, mokamos sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo atvejais, yra įskaitomos į atlygintinos žalos dydį.

4721.

48Pagal CK 6.290 straipsnio 3 dalyje nustatytą teisinį reglamentavimą draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį dėl tokio dydžio socialinio draudimo išmokos ar jos dalies, kiek ja atlyginama dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo nukentėjusiam asmeniui ar jo šeimos nariams padaryta turtinė žala. Jeigu draudimo išmoka yra lygi nukentėjusiam asmeniui padarytos turtinės žalos dydžiui arba mažesnė už jį, socialinio draudimo įstaiga turi reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį dėl visos draudimo išmokos, o tuo atveju, kai draudimo išmoka yra didesnė už nukentėjusiam asmeniui padarytos turtinės žalos dydį, socialinio draudimo įstaiga turi reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį dėl socialinio draudimo išmokos dalies, kuria padengta nukentėjusiam asmeniui turtinė žala.

49II.

50Atsakovo atsikirtimų santrauka

5122.

52Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ pateikė atsiliepimą, kuriame su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5323.

54Atsakovas nurodė, jog atsakovui nekyla pareiga mokėti likusią žalos dalį, nes D. K. (Nukentėjusiajai) nuo 2016-12-24 iki 2016-03-14 išmokėta ligos pašalpa nesusijusi su 2016-11-17 eismo įvykio metu patirtais sužalojimais.

5524.

56Ieškovas reiškia ieškinį dėl 1 579,45 EUR žalos Valstybinio socialinio draudimo biudžetui atlyginimo, kuri patirta išmokant ligos pašalpą už laikinojo nedarbingumo laikotarpį Nukentėjusiajai dėl 2016-11-17 eismo įvykio metu patirtų sužalojimų ir paskirto laikinojo nedarbingumo nuo 2016-12-24 iki 2016-03-14. Pažymėtina, kad Atsakovas už paskirtą laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2016-11-17 iki 2016-12-23 žalą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui yra atlyginęs, t. y. 882,83 EUR - tą patvirtina ir pats Ieškovas.

5725.

58Ieškovo reikalavimas grindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimu minėtu laikotarpiu (2016-12-24 iki 2016-03-14), ligos pašalpos už nedarbingumo laikotarpiu išmokėjimu, tačiau šios bylos kontekste yra svarbus ne tik ligos pašalpos išmokėjimo ir nedarbingumo pažymėjimų išdavimo faktas, bet ir šių veiksmų pagrįstumo aspektas.

5926.

60Atsakingas draudikas ar biuras moka per eismo įvykį nukentėjusiam trečiajam asmeniui tik įrodymais pagrįstos per eismo įvykį padarytos žalos dydžio išmoką, ir turi teisę atmesti nepagrįstus reikalavimus dėl žalos, padarytos per eismo įvykį, atlyginimo. Asmeniui padarytos žalos dydį nustato atsakingas draudikas vadovaudamasis dokumentais, įrodančiais padarytos žalos aplinkybes, faktą ir dydį, ir medicininės apžiūros pažymomis.

6127.

62Atsakovas pažymi, kad remiantis Valstybinės teismo medicinos tarnybos Klaipėdos skyriaus specialisto išvada Nr. G 25/2017 (03) Nukentėjusiajai dėl 2016-11-17 įvykusio eismo įvykio nustatyta: galvos sumušimas, dešinės akies viršutinio voko muštinė žaizda, kas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą. Nukentėjusiajai atliktas galvos kompiuterinės tomografijos tyrimas, trauminių pakitimų nepastebėta. Po neurochirurgo konsultacijos - galvos smegenų sukrėtimas nenustatytas.

6328.

64Pagal Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 9 punktą nežymus sveikatos sutrikdymas nustatomas, kai sužalojimas arba susargdinimas sveikatą sutrikdo ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui arba nukentėjusysis praranda 5 procentus profesinio arba bendro darbingumo. Šiuo atveju, remiantis esamais duomenimis, Nukentėjusiajai buvo nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas, todėl darytina išvada, jog laikinas nedarbingumo laikotarpis negalėjo tęstis taip ilgai.

6529.

66Vilniaus apygardos teismas analogiškoje byloje konstatavo, jog vien aplinkybė, jog asmuo nedirbo tam tikru laikotarpiu ir dėl to ieškovas išmokėjo valstybiniu socialiniu draudimu draustam asmeniui draudimo išmoką (ligos pašalpą) jo nedarbingumo laikotarpiu nesudaro besąlyginio pagrindo ieškinio tenkinimui. Paminėtos bylos atveju asmuo buvo gydytas net 54 dienas, nors jam buvo nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas. Teismas sutiko su apelianto nuomone, jog dėl eismo įvykio metu patirto sužalojimo asmens sveikata buvo sutrikdyta ne daugiau kaip 10 dienų, todėl apeliantui nekyla prievolė atlyginti ieškovui išmokėtų socialinio draudimo išmokų, kurių išmokėjimas nepagrįstas objektyviais įrodymais.

6730.

68Teismų praktikoje suformuota, kad socialinio draudimo įstaigų reikalavimai dėl išmokėtų socialinio draudimo išmokų grąžinimo gali būti tenkinami tik nustačius, jog nukentėjusio asmens netekto darbingumo bei laikinojo nedarbingumo laikotarpiai, kurių pagrindu ieškovas apskaičiavo ir išmokėjo neteko darbingumo kompensaciją už numatytus laikotarpius - autoįvykio metu patirtų traumų pasekmės.

6931.

70Atsakovas akcentuoja, kad remiantis Nukentėjusiosios medicininiais dokumentais, 2016-12-19 atlikus tyrimą Nukentėjusiajai ir nenustačius trauminių pakitimų, nukentėjusioji toliau buvo gydoma dėl ligos, o ne dėl traumos. Nedarbingumo pažymėjimai nukentėjusiajai buvo tęsiami neatsižvelgiant į kompiuterinės tomografijos tyrimo rezultatus. Specialisto išvadoje Nr. G 25/2017 (03) Nukentėjusiajai taip pat užfiksuotas nežymus sveikatos sutrikdymas. Nukentėjusiosios netektas darbingumas, remiantis byloje pateiktas dokumentas, tik iš dalies yra sąlygotas eismo įvykio pasekmių. Nesant objektyvios galimybės tiksliai atriboti, kokia dalimi darbingumo sumažėjimas įtakotas eismo įvykio pasekmių, o kokia kitų priežasčių (netekto darbingumo laikotarpis nuo 2016-12-24 iki 2016-03-14), Atsakovo pozicija išmokėti draudimo išmoką už laikotarpį nuo 2016-11-17 iki 2016-12-23 (882,83 EUR), yra pagrįsta nustatytomis faktinėmis aplinkybėmis bei labiausiai atitinka proporcingumo principą, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus (CK 1.2, 1.5 straipsniai). Teismas konstatuoja :

71III.

72Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

7332.

74Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje įrodymų vertinimas grindžiamas vadinamąja tikėtinumo taisykle, kurios esmė – laisvo įrodymų vertinimo principas: teismas suteikia didesnę įrodomąją galią tam įrodymui, kuris suponuoja vieno ar kito fakto buvimo ar nebuvimo tikimybę ir gali padaryti išvadą apie tam tikrų aplinkybių buvimą, kai byloje esančių įrodymų visuma leidžia teigti, kad labiau tikėtina, jog atitinkamas faktas buvo, nei, kad jo nebuvo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. birželio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-257/2010, 2010 m. sausio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2010, 2009 m. lapkričio 2 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2009 ir kt.).

7533.

76Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.

7734.

78Byloje nėra ginčo, kad nelaimingas atsitikimas įvyko pakeliui į darbą 2016 m. lapkričio 17 d.

7935.

80Nukentėjusiai buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas laikotarpiu nuo 2016 m. lapkričio 17 d. iki 2016 m. lapkričio 21 d.. Vėliau nedarbingumas buvo tęsiamas nuo 2016 m. lapkričio 22 d. iki 2017 m. kovo 14 d.

8136.

82Atsakovas atlygino žalos dalį – 882,83 EUR už laikotarpį nuo 2016 m. lapkričio 17 d. iki 2016 m. gruodžio 24 d. Atsakovas atsisakė atlyginti žalos dalį – 1 579,45 EUR už laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 24 d. iki 2017 m. kovo 14 d.

8337.

84Byloje nėra ginčo, jog nukentėjusi D. K. pakliuvo į eismo įvykį ir nukentėjo nelaimingo atsitikimo pakeliui į darbą metu. Byloje nėra ginčo dėl atsakovo prievolės atlyginti žalą ieškovui. Byloje kyla ginčas dėl prievolės atlyginti žalą už laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 24 d. iki 2017 m. kovo 14 d., todėl teismas nagrinėja bylą ir pasisako tik dėl atsakovo prievolės už laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 24 d. iki 2017 m. kovo 14 d. buvimo.

8538.

86Konstitucinis Teismas 2012 m. balandžio 18 d. nutarime pažymėjo, kad pagal Civilinio kodekso 6.290 straipsnio 3 dalyje nustatytą teisinį reguliavimą draudimo išmokas išmokėjusios socialinio draudimo įstaigos įgyja reikalavimo teisę į žalą padariusį asmenį dėl tokio dydžio socialinio draudimo išmokos ar jos dalies, kiek ja atlyginama dėl sveikatos sužalojimo ar gyvybės atėmimo nukentėjusiam asmeniui ar jo šeimos nariams padaryta turtinė žala. Pagal TPVCAPDĮ 15 straipsnio 6 dalį asmeniui padarytos žalos dydį nustato atsakingas draudikas, vadovaudamasis dokumentais, įrodančiais padarytos žalos aplinkybes, faktą ir dydį, ir medicininėmis apžiūros pažymomis. Remiantis to paties įstatymo 19 straipsnio 6 dalimi, draudikui tenka pareiga atlyginti nukentėjusiajam asmeniui tik įrodymais pagrįstą eismo įvykio metu padarytą žalą. Taigi socialinio draudimo įstaigų reikalavimai dėl išmokėtų socialinio draudimo išmokų grąžinimo gali būti tenkinami tik nustačius, jog nukentėjusiosios nedarbingumo laikotarpiai, kurių pagrindu ieškovas apskaičiavo ir išmokėjo ligos pašalpą už nedarbingumo laikotarpį nuo 2016 m. gruodžio 24 d. iki 2017 m. kovo 14 d., yra 2016 m. lapkričio 17 d. eismo metu patirtų traumų pasekmės.

8739.

88Iš bylos duomenų matyti, kad nukentėjusiai nustatytos nedarbingumo priežastys - nelaimingas atsitikimas pakeliui į darbą 2016 m. lapkričio 17 d. Ginčo laikotarpiu nukentėjusiajai buvo išduoti ir tęsiami nedarbingumo pažymėjimai. Nedarbingumo laikotarpis nuo 2016 m. gruodžio 24 d. iki 2016 m. gruodžio 29 d., diagnozė: T90.8 (Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai — pagal TLK-10-AM); nedarbingumo laikotarpis nuo 2016 m. gruodžio 30 d. iki 2017 m. sausio 05 d., diagnozė: T90.8; nedarbingumo laikotarpis nuo 2017 m. sausio 06 d. iki 2017 m. sausio 12 d., diagnozė: T90.8; nedarbingumo laikotarpis nuo 2017 m. sausio 13 d. iki 2017 m. sausio 19 d., diagnozė: T90.8; nedarbingumo laikotarpis nuo 2017 m. sausio 20 d. iki 2017 m. sausio 26 d., diagnozė: T90.8; nedarbingumo laikotarpis nuo 2017 m. sausio 27 d. iki 2017 m. vasario 02 d., diagnozė: T90.8; nedarbingumo laikotarpis nuo 2017 m. vasario 03 d. iki 2017 m. vasario 09 d., diagnozė: T90.8; nedarbingumo laikotarpis nuo 2017 m. vasario 10 d. iki 2017 m. vasario 15 d., diagnozė: T90.8; nedarbingumo laikotarpis nuo 2017 m. vasario 16 d. iki 2017 m. vasario 22 d., diagnozė: T90.8; nedarbingumo laikotarpis nuo 2017 m. vasario 23 d. iki 2017 m. vasario 24 d., diagnozė: T90.8; nedarbingumo laikotarpis nuo 2017 m. vasario 25 d. iki 2017 m. kovo 02 d., diagnozė: T90.8; nedarbingumo laikotarpis nuo 2017 m. kovo 03 d. iki 2017 m. kovo 09 d., diagnozė: T90.8; nedarbingumo laikotarpis nuo 2017 m. kovo 10 d. iki 2017 m. kovo 14 d., diagnozė: T90.8.

8940.

90Pažymėtina, jog atsakovas neginčija nukentėjusiajai diagnozuotų susirgimų, jis ginčija jų sąsajumą su ginčo eismo įvykiu.

9141.

92Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog siekiant nustatyti asmens nedarbingumo laikotarpį dėl patirto sveikatos sužalojimo eismo įvykio metu, nėra pagrindo vadovautis vien tik asmens sveikatos priežiūros įstaigų išduotais nedarbingumo pažymėjimais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-151/2013; Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. spalio 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-1537-590/2016; Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2017 m. kovo 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e2A-1156-565/2017, Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus 2015 m. liepos 15 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-490-640/2015). Atsižvelgiant į tai darytina išvada, jog aukščiau minėti nedarbingumo pažymėjimai nėra pakankami įrodymai, patvirtinantys ieškovo patirtos žalos dydį.

9342.

94Pagal sveikatos apsaugos ministro, teisingumo ministro ir socialinės apsaugos ir darbo ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. V-298/158/A1-86 patvirtintų Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 9 punktą nežymus sveikatos sutrikdymas nustatomas, kai sužalojimas arba susargdinimas sveikatą sutrikdo ne ilgesniam kaip 10 dienų laikotarpiui arba nukentėjusysis praranda 5 procentus profesinio arba bendro darbingumo. Kai medicinos dokumentuose nurodyta gydymo dėl sužalojimo arba susargdinimo trukmė neatitinka nustatyto kūno sužalojimo ar susargdinimo pobūdžio, sveikatos sutrikdymo mastas nustatomas vadovaujantis turimais sužalojimo ar susargdinimo objektyviais duomenimis, neatsižvelgiant į medicinos dokumentuose nurodytą gydymosi trukmę (Taisyklių 12 punktas) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. kovo 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 3K-3-151/2013).

9543.

96Iš 2017 m. sausio 04 d. Specialisto išvados (1 t., p. 74-75) matyti, jog aukščiausios kategorijos vyresnysis teismo medicinos ekspertas, turintis 44 darbo stažą, padarė išvadą, jog pirma, D. K. nustatyta: galvos sumušimas, dešinės akies viršutinio voko muštinė žaizda, kas sukėlė nežymų sveikatos sutrikdymą. Antra, sužalojimai atitinka eismo įvykio laiką ir aplinkybes, gavosi nuo sumušimo – atsitrenkimo į automobilio kėbulo (salono) vidaus dalis. Konsultavęs neurochirurgas galvų smegenų sukrėtimo nenustatė.

9744.

98Nukentėjusioji buvo gydoma dėl galvos ir kūno sumušimų, galimai patirtų dėl ginčo eismo įvykio.

9945.

100Iš nukentėjusios ambulatorinės kortelės 2016 m. lapkričio 28 d. įrašo matyti, jog skauda krūtinės ląstą dešinėje pusėje. Iš 2016 m. gruodžio 05 d. įrašo matyti, jog krūtinės nebeskauda. Iš vėlesnių įrašų matyti, jog skausmai atsirado krūtinės kairėje pusėje ir širdies srityje po maždaug mėnesio laiko. Byloje nėra objektyvių duomenų patvirtinančių, jog po ginčo eismo įvykio dešinėje krūtinės pusėje buvę skausmai būtų perėję į kairę pusę po maždaug mėnesio laikotarpio. Atsižvelgiant į tai darytina išvada, jog skausmai krūtinės srityje nuo 2016 m. gruodžio 24 d. nėra laikytini susijusiais su eismo įvykiu. Šią išvadą patvirtina ir toliau pateikiamo Ekspertizės akto 3 punkto išvada.

10146.

102Byloje buvo paskirta teismo medicininė ekspertizė. Ekspertizę atliko du tinkamą išsilavinimą turintys ekspertai, kurių ekspertinio darbo stažai yra 22 ir 29 metų, todėl dėl jų kvalifikacijos abejonių nekyla. Byloje gautas Ekspertizės aktas (2 t., p. 61-69), kuriame pateikiamos išvados ir atsakyta į teismo užduotus klausimus:

10346.1.

104D. K. po 2016-11-17 eismo įvykio buvo pagrįstai nustatyta muštinė žaizda dešinės akies viršutiniame voke bei kraujosruva kaktos dešinėje pusėje. Visos vėliau surašytos papildomos diagnozės teismo medicininiu požiūriu nepagrįstos objektyviai, kadangi neatitinka kūno sužalojimo sąvokos.

10546.2.

106Minimos potrauminės trišakio bei tarpšonkaulinių nervų patologijos (skausmai) nepagrįstos objektyviai kaip kūno sužalojimai. Pvz. pažymėtina, kad pirmiau rašoma apie krūtinės ląstos sumušimą dešinėje pusėje, o vėliau - apie tarpšonkaulinę neuralgiją kairėje pusėje. Be to, minėtų nervų galimos patologijos nėra patvirtintos specialistų neurologų.

10746.3.

108Nedarbingumo pažymėjimai po 2016-12-23 buvo tęsiami iš esmės dėl pacientės subjektyvių nusiskundimų.

10946.4.

110Dėl D. K. patvirtintų sužalojimų po 2016-11-17 eismo įvykio, gydymas paprastai trunka iki 10 dienų. Konkrečiu atveju sužalojimai gijo be komplikacijų.

11146.5.

112D. K. buvo skirtas simptominis gydymas pagal jos išsakomus nusiskundimus iki 2017-03-14.

11346.6.

114Medicininėje kortelėje 2017-03-14 gydytojos įraše nėra duomenų apie pacientės pasveikimą (nepasveikimą), nėra aprašyta jos objektyvi būklė.

11546.7.

116D. K. patvirtinti kūno sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymo mastą, (Vadovaujantis „Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių“ 12 p. bei šio punkto „Komentarais“).

11746.8.

118Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai nuo 2016-12-24 iki 2017-03-14 buvo tęsiami dėl vienos diagnozės pagal TLK-10-AM kodus: T90.8 (Kitų patikslintų galvos sužalojimų padariniai). Tačiau teismo medicininiu požiūriu minimi galvos sužalojimų padariniai nėra pagrįsti objektyviai.

11946.9.

120D. K. laikotarpiu nuo 2016-12-24 iki 2017-03-14 buvo skirtas simptominis gydymas pagal jos išsakomus nusiskundimus, paskutinis gydymas paskirtas 2017-03-09.

12147.

122Eksperto išvadai kaip įrodymų šaltiniui CPK nesuteikia išskirtinės galios, ji teismui neprivaloma, kasacinis teismas yra pažymėjęs, jog ekspertizės akte esantys duomenys pagal jų objektyvumą dėl tiriamojo pobūdžio prigimties ir gavimo aplinkybių paprastai yra patikimesni už kituose įrodymų šaltiniuose esančius duomenis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017-02-24 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-70-248/2017). Ekspertizės akto duomenys gali būti atmetami kaip įrodymai, kai jie prieštarauja kitiems bylos įrodymams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016-04-01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-192-219/2016; 2017-11-23 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-418-313/2017), tačiau tokiu atveju tie kiti įrodymai turi sudaryti pagrindą spręsti priešingai tuo pačiu klausimu, kuriuo duota eksperto išvada.

12348.

124Ieškovas neginčijo ekspertizės išvadų, neprašė skirti papildomos ar pakartotinės ekspertizės (CPK 219 str.), todėl teismas remiasi šiomis ekspertizės išvadomis, tuo labiau, jog jų nepaneigia, neprieštarauja, bet papildo kiti byloje esantys objektyvūs įrodymai.

12549.

126Ekspertų išvados aiškios ir vienareikšmės. Iš išvadų matyti, jog po eismo įvykio buvo objektyviai pagrįstai nustatytas nežymus sveikatos sutrikdymas, kuris gyja iki 10 dienų. Visos vėlesnės diagnozės medicininiu požiūriu nėra pagrįstos objektyviais duomenimis, neatitinka kūno sužalojimo sąvokos, bet remiasi subjektyviais nukentėjusiosios nusiskundimais. Tiek iš specialisto išvados, tiek iš Ekspertizės akto matyti, jog nukentėjusiai buvo nežymus sveikatos sutrikdymas, kuris gydomas iki 10 dienų. Byloje nėra duomenų, jog nukentėjusiai būtų įvykę kokios nors komplikacijos. Byloje nėra objektyvių sveikatos tyrimų duomenų, jog atsiradę susirgimai yra eismo įvykio pasekmė, bet remiamasi subjektyviais nukentėjusiosios paaiškinimais. Objektyvūs tyrimai, galintys parodyti sužalojimus ar sveikatos sutrikdymus, buvo atlikti du kartus. Abu kartus kompiuterinės tomografija tyrimas nenustatė jokių sutrikimų. Nukentėjusiąja gydžiusi gydytoja nurodė, jog iš esmės rėmėsi tik nukentėjusiosios subjektyviais nusiskundimais. Taigi, byloje nėra objektyvių duomenų, kad nukentėjusiosios gydymas nuo 2016 m. gruodžio 24 d. iki 2017 m. kovo 14 d. buvo eismo įvykio, kuriame nukentėjo žalą patyręs asmuo, pasekmė, todėl atsakovui nekyla prievolė atlyginti ieškovui išmokėtų socialinių draudimo išmokų, kurių išmokėjimas nepagrįstas objektyviais įrodymais. Atsižvelgiant į šias aplinkybes ieškinys atmestinas, kaip neįrodytas (CPK 178 str.).

12750.

128Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės bylos išsprendimui, todėl dėl jų teismas plačiau nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994-04-19 sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90).

129Dėl bylinėjimosi išlaidų

13051.

131Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų reikalavimų daliai (CPK 93 str.).

13252.

133Atsakovas sumokėjo 900,20 EUR užstatą už ekspertizės atlikimą (2 t., p. 28). Ekspertizė kainavo 525,40 EUR (2 t., p. 59). Ieškinį atmetus atsakovui iš ieškovo priteistinos išlaidos patirtos už ekspertizės atlikimą, o permokėta dalis, atskaičiavus pavedimo mokesčius, grąžintina atsakovui (CPK 88 str. 1 d. 1 p., CPK 93 str.).

13453.

135Teismas patyrė 24,59 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, kurios paskirstomos CPK 96 straipsnio nustatyta tvarka.

13654.

137Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį dėl ginčo esmės ir pateikti ją teismui tvirtinti po sprendimo pirmosios instancijos teisme priėmimo, bet nepasibaigus jo apskundimo apeliacine tvarka terminui. Tokiu atveju pirmosios instancijos teismas, nutartimi patvirtinęs taikos sutartį, panaikina priimtą sprendimą ir bylą nutraukia. Kol sprendžiamas taikos sutarties tvirtinimo klausimas, apeliacinio skundo padavimo termino eiga sustabdoma. Įsiteisėjus teismo sprendimui, šalys turi teisę sudaryti taikos sutartį vykdymo procese CPK 595 straipsnio tvarka. Teismas, vadovaudamasis CPK 93, 96, 98, 259-274 straipsniais,

Nutarė

138atmesti ieškinį. Priteisti iš ieškovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus, į. k. 193180814, atsakovo AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, naudai 525,40 EUR (penkis šimtus dvidešimt penkis euro ir 40 euro centų) bylinėjimosi išlaidų. Grąžinti atsakovui AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, 374,36 EUR (tris šimtus septyniasdešimt keturis euro ir 36 euro centų) nepanaudoto užstato. Priteisti iš atsakovo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Klaipėdos skyriaus, į. k. 193180814, 24,59 EUR (dvidešimt keturis euro ir 59 euro centus) bylinėjimosi išlaidų valstybės naudai. Ši suma turi būti įmokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos sąskaitą: LT78 7290 0000 0013 0151 AB „Citadele“ banke, LT74 4010 0510 0132 4763 AB DNB banke, LT05 7044 0600 0788 7175 AB SEB banke, LT32 7180 0000 0014 1038 AB Šiaulių banke, LT74 7400 0000 0872 3870 Danske Bank A/S Lietuvos filiale, LT12 2140 0300 0268 0220 Nordea Bank AB Lietuvos skyriuje, LT24 7300 0101 1239 4300 „Swedbank“, AB, LT42 7230 0000 0012 0025 UAB Medicinos banke, įmokos kodas 5660. Sumokėjus bylinėjimosi išlaidas valstybės naudai, kvito originalą būtina nedelsiant pateikti teismui. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Pajeda, sekretoriaujant... 2. Teismas... 3. I.... 4. Ieškinio dalykas ir ieškinio pagrindo santrauka... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą ir pareiškė šiuos reikalavimus (ieškinio... 7. 1.1.... 8. Priteisti iš atsakovo 1579,45 EUR žalos atlyginimo.... 9. 2.... 10. Ieškovas nurodė, jog tretysis asmuo D. K. nukentėjo nelaimingo atsitikimo... 11. 3.... 12. D. K. dėl patirtų sužalojimų VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė... 13. 4.... 14. VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centre D. K. laikotarpiu nuo 2016-11-22... 15. 5.... 16. D. K. darbovietė Klaipėdos lopšelis-darželis „Švyturėlis“ Valstybinio... 17. 6.... 18. Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų... 19. 7.... 20. Ieškovas D. K. už laikinojo nedarbingumo laikotarpį nuo 2016-11-17 iki... 21. 8.... 22. Policijos duomenimis, įvykusio eismo įvykio kaltininkas yra vairuotojas,... 23. 9.... 24. Ieškovas kreipėsi į atsakovą, prašydamas atlyginti ieškovo patirtą 2... 25. 10.... 26. VšĮ Klaipėdos sveikatos priežiūros centras 2017-01-16 rašte Nr. 12-22... 27. 11.... 28. Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 1 punkte nustatyta, kad šiose... 29. 12.... 30. Atsakovas 2017-10-24 pranešime Nr. 1790717 / 1001978 apie žalos atlyginimą... 31. 13.... 32. Ieškovas patikrino D. K. medicininius dokumentus ir nustatė, kad asmuo... 33. 14.... 34. D. K. laikotarpiu nuo 2016-12-24 iki 2017-03-14 nustatytos diagnozės dėl... 35. 15.... 36. Ieškovas nustatė, kad D. K. laikotarpiu nuo 2017-12-24 iki 2017-03-14... 37. 16.... 38. Jeigu elektroninis pažymėjimas išduodamas dėl nelaimingo atsitikimo darbe,... 39. 17.... 40. Pažymėjimų išdavimo taisyklių 13 punkte nurodyta, kad, jeigu besigydantis... 41. 18.... 42. Pažymėtina, kad gydytojas, kaip profesionalas, turi specialiųjų žinių, t.... 43. 19.... 44. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 26 straipsnyje nurodyta, kad... 45. 20.... 46. Juridiniai arba fiziniai asmenys, dėl kurių kaltės Fondo administravimo... 47. 21.... 48. Pagal CK 6.290 straipsnio 3 dalyje nustatytą teisinį reglamentavimą draudimo... 49. II.... 50. Atsakovo atsikirtimų santrauka... 51. 22.... 52. Atsakovas AB „Lietuvos draudimas“ pateikė atsiliepimą, kuriame su... 53. 23.... 54. Atsakovas nurodė, jog atsakovui nekyla pareiga mokėti likusią žalos dalį,... 55. 24.... 56. Ieškovas reiškia ieškinį dėl 1 579,45 EUR žalos Valstybinio socialinio... 57. 25.... 58. Ieškovo reikalavimas grindžiamas nedarbingumo pažymėjimų išdavimu minėtu... 59. 26.... 60. Atsakingas draudikas ar biuras moka per eismo įvykį nukentėjusiam trečiajam... 61. 27.... 62. Atsakovas pažymi, kad remiantis Valstybinės teismo medicinos tarnybos... 63. 28.... 64. Pagal Sveikatos sutrikdymo masto nustatymo taisyklių 9 punktą nežymus... 65. 29.... 66. Vilniaus apygardos teismas analogiškoje byloje konstatavo, jog vien... 67. 30.... 68. Teismų praktikoje suformuota, kad socialinio draudimo įstaigų reikalavimai... 69. 31.... 70. Atsakovas akcentuoja, kad remiantis Nukentėjusiosios medicininiais... 71. III.... 72. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 73. 32.... 74. Teismas įrodymus vertina pagal vidinį savo įsitikinimą (CPK 176 str. 1 d.).... 75. 33.... 76. Teismas nustatė žemiau nurodytas aplinkybes.... 77. 34.... 78. Byloje nėra ginčo, kad nelaimingas atsitikimas įvyko pakeliui į darbą 2016... 79. 35.... 80. Nukentėjusiai buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas laikotarpiu nuo 2016... 81. 36.... 82. Atsakovas atlygino žalos dalį – 882,83 EUR už laikotarpį nuo 2016 m.... 83. 37.... 84. Byloje nėra ginčo, jog nukentėjusi D. K. pakliuvo į eismo įvykį ir... 85. 38.... 86. Konstitucinis Teismas 2012 m. balandžio 18 d. nutarime pažymėjo, kad pagal... 87. 39.... 88. Iš bylos duomenų matyti, kad nukentėjusiai nustatytos nedarbingumo... 89. 40.... 90. Pažymėtina, jog atsakovas neginčija nukentėjusiajai diagnozuotų... 91. 41.... 92. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra pasisakęs, jog siekiant nustatyti asmens... 93. 42.... 94. Pagal sveikatos apsaugos ministro, teisingumo ministro ir socialinės apsaugos... 95. 43.... 96. Iš 2017 m. sausio 04 d. Specialisto išvados (1 t., p. 74-75) matyti, jog... 97. 44.... 98. Nukentėjusioji buvo gydoma dėl galvos ir kūno sumušimų, galimai patirtų... 99. 45.... 100. Iš nukentėjusios ambulatorinės kortelės 2016 m. lapkričio 28 d. įrašo... 101. 46.... 102. Byloje buvo paskirta teismo medicininė ekspertizė. Ekspertizę atliko du... 103. 46.1.... 104. D. K. po 2016-11-17 eismo įvykio buvo pagrįstai nustatyta muštinė žaizda... 105. 46.2.... 106. Minimos potrauminės trišakio bei tarpšonkaulinių nervų patologijos... 107. 46.3.... 108. Nedarbingumo pažymėjimai po 2016-12-23 buvo tęsiami iš esmės dėl... 109. 46.4.... 110. Dėl D. K. patvirtintų sužalojimų po 2016-11-17 eismo įvykio, gydymas... 111. 46.5.... 112. D. K. buvo skirtas simptominis gydymas pagal jos išsakomus nusiskundimus iki... 113. 46.6.... 114. Medicininėje kortelėje 2017-03-14 gydytojos įraše nėra duomenų apie... 115. 46.7.... 116. D. K. patvirtinti kūno sužalojimai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymo... 117. 46.8.... 118. Elektroniniai nedarbingumo pažymėjimai nuo 2016-12-24 iki 2017-03-14 buvo... 119. 46.9.... 120. D. K. laikotarpiu nuo 2016-12-24 iki 2017-03-14 buvo skirtas simptominis... 121. 47.... 122. Eksperto išvadai kaip įrodymų šaltiniui CPK nesuteikia išskirtinės... 123. 48.... 124. Ieškovas neginčijo ekspertizės išvadų, neprašė skirti papildomos ar... 125. 49.... 126. Ekspertų išvados aiškios ir vienareikšmės. Iš išvadų matyti, jog po... 127. 50.... 128. Kiti šalių nurodyti argumentai bei aplinkybės neturi esminės reikšmės... 129. Dėl bylinėjimosi išlaidų ... 130. 51.... 131. Bylinėjimosi išlaidos paskirstomos proporcingai patenkintų ir atmestų... 132. 52.... 133. Atsakovas sumokėjo 900,20 EUR užstatą už ekspertizės atlikimą (2 t., p.... 134. 53.... 135. Teismas patyrė 24,59 EUR išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų... 136. 54.... 137. Šalims išaiškintina, kad pagal CPK 140 straipsnio 4 dalį per 30 dienų nuo... 138. atmesti ieškinį. Priteisti iš ieškovo Valstybinio socialinio draudimo...