Byla B2-80-253/2018
Dėl įmonės veiklos pabaigos

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina Pupeikienė, sekretoriaujant Rimai Zigmantienei, dalyvaujant kreditoriaus S. G. atstovui advokatui Raimondui Mažuliui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alfinas“ bankroto administratorės įgalioto asmens prašymą priimti sprendimą dėl įmonės veiklos pabaigos.

3Teismas

Nustatė

42018-03-26 teisme gautas BUAB „Alfinas“ bankroto administratorės įgalioto asmens prašymas. Nurodo, kad visi su įmonės likvidavimu susiję veiksmai atlikti, todėl prašo priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos.

52018-04-09 teisme gautas kreditoriaus S. G. prašymas. Nurodo, kad administratorius neišnaudojo visų galimybių nustatyti ir surasti visą D. A. turtą, iš kurio pati įmonė gali išieškoti skolą, neįvertino galimybių teikti actio Pauliana ieškinį, neatskleidė visų pažeidimų, kuriuos D. A. padarė vadovaudamas įmonei. Todėl prašo netenkinti administratoriaus prašymo dėl įmonės pabaigos. Todėl buvo pereita į žodinį BUAB „Alfinas“ bankroto administratorės įgalioto asmens prašymo dėl įmonės veiklos pabaigos nagrinėjimą.

6Bankroto administratorės įgaliotas asmuo 2018-04-20 pateikė atsiliepimą į kreditoriaus S. G. prašymą, su juo nesutinka, prašo procesinį sprendimą byloje priimti BUAB „Alfinas“ atstovui nedalyvaujant.

7Teismo posėdyje dalyvavęs kreditoriaus S. G. atstovas palaikė 2018-04-09 prašyme nurodytus argumentus, papildomai nurodė, kad 2013-09-23 bankroto administratoriaus ataskaitoje buvo išdėstyti turto pasikeitimo duomenys, t. y. 2012 m. turtas sumažėjo nuo 596 937 Lt iki 34 234 Lt. Per bankroto procesą administratorius pareiškė ieškinį teisme tik dėl 162 000 Lt žalos atlyginimo (12 000 Lt dėl automobilio ir 150 000 Lt dėl pinigų ir prekių). Todėl kreditoriui neaišku, kur dingo turtas už 400 000 Lt, administratorius šių aplinkybių nepaaiškino ir neišsiaiškino.

8Teismas

konstatuoja:

9Prašymas dėl įmonės pabaigos tenkintinas.

10Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-07 nutartimi iškelta bankroto byla UAB „Alfinas“. Bankroto administratore paskirta UAB „Verslo konsultantai“. Klaipėdos apygardos teismas 2013-12-03 priėmė sprendimą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. 2018-03-13 UAB „Alfinas“ kreditorių susirinkimas priėmė sprendimą – pripažinti, kad BUAB „Alfinas“ veikla pasibaigė, ir įgalioti administratorių kreiptis į teismą dėl BUAB „Alfinas“ pabaigos bei atlikti visas privalomas procedūras dėl BUAB „Alfinas“ išregistravimo. Už šį nutarimą balsavo 140 472,81 Eur (57,93 proc.), prieš – 95 932,28 Eur (39,56 proc.) teismo patvirtintų kreditinių reikalavimų sumos turintys kreditoriai. Šis kreditorių susirinkimo nutarimas apskųstas nebuvo.

11Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4 dalimi, po to, kai administratorius pateikia teismui Įmonių bankroto įstatymo 31 straipsnio 8 punkte nustatytus dokumentus ir Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą, teismas, nagrinėjantis įmonės bankroto bylą, priima sprendimą dėl įmonės pabaigos.

12Administratorės įgaliotas asmuo nurodo, kad visi Įmonių bankroto įstatymo numatyti veiksmai ir procedūros buvo atlikti; teismui pateikė Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamento pažymą.

13Nors posėdžio metu kreditoriaus atstovas kėlė abejones dėl 2012 m. žymaus bendrovės turto sumažėjimo, reiškė pretenzijas dėl administratoriaus neveiklumo neanalizuojant turto praradimo priežasčių, neieškojimo D. A. turto ir pan., tačiau pastebėtina, kad nurodomoje ataskaitoje (t. 2, b. l. 28–38) administratorius kreditorius informavo apie įmonės būklę, remdamasis UAB „Alfinas“ 2009-12-31–2013-05-18 laikotarpio finansine atskaitomybe, kurią, kaip žinoma, tvirtina akcininkai. Pastebėtina, kad kreditorius S. G. kartu buvo ir įmonės bendraturtis, valdęs 55 proc. akcijų (kiti bendraturčiai A. M. (23 proc. akcijų), D. A. (22 proc. akcijų) (t. 2, b. l. 77–79, t. 3, b. l. 70). 2014-06-26 pakartotinio kreditorių susirinkimo, kuriame dalyvavo ir už šio balanso patvirtinimą balsavo kreditorius S. G., metu buvo patvirtinta 2013 m. įmonės finansinė atskaitomybė (t. 3, b. l. 18, 28). Todėl kreditorius turėjo visas galimybes tiek iki bankroto bylos iškėlimo, tiek bankroto procedūros metu išsiaiškinti bendrovės turto sumažėjimo priežastis.

14Bylos duomenys patvirtinta, kad administratorius patikrino BUAB „Alfinas“ sandorius, reiškė ieškinį dėl žalos atlyginimo (civilinė byla Nr. 2-1347-460/2014). Byloje esantis antstolio A. Selezniovo 2017-05-12 elektroninis laiškas (t. 6, b. l. 14) paneigia kreditoriaus argumentus, kad bankroto administratorius neieškojo D. A. turto ir galimybių iš šio turto padengti kreditorių finansinius reikalavimus. Todėl pareiškėjas, būdamas ir pagrindinis bendrovės akcininkas, ir kreditorius, žinodamas apie D. A. galbūt padarytus pažeidimus vadovaujant įmonei (kurių nenustatė administratorius išanalizavęs sandorius, sudarytus per 5 metų laikotarpį), pastarojo nuslėptą turtą, iš kurio gali būti padengti kreditorių reikalavimai, privalėjo šią informaciją atskleisti. Teismas daro išvadą, kad to nepadarius pareiškėjo nurodyti argumentai yra deklaratyvūs, nepagrįsti jokiais įrodymais.

15Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad administratorius teikė duomenis apie bankroto proceso eigą, D. A. galimybes padengti priteistas sumas tiek kreditorių susirinkimų metu kreditoriams, tiek individualiai pareiškėjui (t. 6, b. l. 9, 10, 21, 22, 48, 51, 64, 65). Todėl aplinkybė, kad kreditoriaus netenkina pateiktos informacijos apimtis, jam pačiam neteikiant jokių konkrečių ir realių pasiūlymų, nesudaro pagrindo netenkinti administratoriaus prašymo dėl įmonės pabaigos.

16Pastebėtina, kad įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu pats savaime nereiškia naudos įmonės kreditoriams, o yra tik priežastis inicijuoti papildomus procesus siekiant asmeninės atsakingų asmenų atsakomybės. Todėl nesutiktina su pareiškėju, kad pripažinus bankrotą tyčiniu, administratorius neatliko visų ĮBĮ numatytų veiksmų. Teismas neturi pagrindo abejoti administratoriaus paaiškinimu, kad jis patikrino visus be išimties bendrovės sandorius, sudarytus per 5 metus, priešingų bendrovės tikslams, išskyrus tuos, dėl kurių buvo inicijuota byla dėl žalos atlyginimo, nenustatė, nes iš byloje esančio 2017-10-19 nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą matyti, kad ir Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos Ekonominių nusikaltimų tyrimo valdyboje taip pat išsamiai buvo išanalizuoti ir įvertinti surinkti duomenys, naujų aplinkybių bei duomenų apie D. A. padarytus pažeidimus nebuvo nustatyta.

17Kreditoriaus prašyme nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje Nr. 2A-1851/2012 ir šioje bankroto byloje susiklosčiusios situacijos nėra analogiškos, nes LITEKO duomenimis nustatyta, kad šio sprendimo priėmimo metu bylų, kuriose dalyvaujančiu asmeniu būtų UAB „Alfinas“, nėra, todėl nurodyta praktika teismas nesivadovauja.

18Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. kovo 22 d. pažyma Nr. (9)-LV4-687 patvirtina, kad UAB „Alfinas“ 2015–2018 m. nebuvo įtraukta į kontroliuojamų ūkio subjektų sąrašą. Aplinkos apsaugos kontrolės informacinės sistemos duomenimis, bankrutavusi įmonė už aplinkos teršimą bausta nebuvo, duomenų, kad paliko sukauptų atliekų ar užteršto grunto, nėra, kitų neįvykdytų aplinkosauginių įsipareigojimų neturi.

192018-03-26 bankroto administratoriaus prašyme nurodyta, kad kreditorė AB DnB bankas pakeitė savo pavadinimą į Luminor Bank, AB, todėl būtina patikslinti kreditorių sąrašą.

20Teismas, išanalizavęs visą bylos medžiagą, pareiškėjo rašytiniame prašyme ir jo atstovo teismo posėdyje išsakytus argumentus, daro išvadą, jog visi įstatyme numatyti būtinieji bankroto proceso darbai atlikti ir bankroto procedūros baigtos tinkamai, išnaudotos visos galimybės kuo geriau patenkinti bankrutavusios įmonės kreditorių finansinius reikalavimus, todėl darytina išvada, kad yra pagrindas priimti sprendimą dėl įmonės pabaigos (Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalis).

21Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Civilinio proceso kodekso 259 straipsniu, 263–268 straipsniais, teismas

Nutarė

22bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Alfinas“, juridinio asmens kodas 164121186, reg. adresas Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Turgaus g. 3-1, pripažinti pasibaigusia likvidavimu dėl bankroto ir išregistruoti ją iš Juridinių asmenų registro.

23Patvirtinti galutinį kreditorių įmonei pareikštų ir nepatenkintų finansinių reikalavimų sąrašą:

 1. V. A.

  246,63 Eur;

 2. S. C.

  251 086,98 Eur;

 3. K. P.

  261 078,96 Eur;

 4. VSDFV Klaipėdos skyrius

  271 286,60 Eur;

 5. VĮ Turto bankas

  2817 617,42 Eur;

 6. Antstolis Gintaras Kairys

  29157,57 Eur;

 7. Luminor Bank, AB

  3019 856,66 Eur;

 8. UAB „DPD Lietuva“

  3151,18 Eur;

 9. UAB „DVIRAČIŲ PASAULIS“

  32631,37 Eur;

 10. UAB „Eligija“

  338 647,47 Eur;

 11. UAB „G4S Lietuva“

  34149,90 Eur;

 12. S. G.

  3567 701,58 Eur;

 13. Lietuvos gretutinių teisių asociacija

  3626,62 Eur;

 14. AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

  37190,96 Eur;

 15. UAB „Niksė“

  3884,34 Eur;

 16. UAB „Omnitel“

  39279,90 Eur;

 17. UAB saugos tarnyba „Argus“

  40153,57 Eur;

 18. UAB „RIVISA“

  41136,67 Eur;

 19. „Royal Alliance“, UAB

  42686,45 Eur;

 20. IĮ Statybos firma „Selsa“

  4317 006,49 Eur;

 21. „Berendsen Textile Servise“, UAB

  4461,62 Eur;

 22. UAB „TEIDA“

  45127,72 Eur;

 23. TEO LT, AB

  46409,81 Eur;

 24. V. D. individuali įmonė „ŠIMA“

  47247,91 Eur;

 25. UAB „Vojava“

  4811 224,21 Eur;

 26. UAB „VOLLIT“

  49319,40 Eur;

 27. D. A., V. A.

  5046 107,51 Eur;

 28. D. A.

  5114 150,14 Eur,

52iš viso 242 485,63 Eur.

53Įpareigoti įmonės bankroto administratorę atlikti veiksmus, nurodytus Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 5 dalyje, bei pranešti apie teismo sprendimą kreditoriams.

54Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Albina... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo bankrutavusios... 3. Teismas... 4. 2018-03-26 teisme gautas BUAB „Alfinas“ bankroto administratorės įgalioto... 5. 2018-04-09 teisme gautas kreditoriaus S. G. prašymas. Nurodo, kad... 6. Bankroto administratorės įgaliotas asmuo 2018-04-20 pateikė atsiliepimą į... 7. Teismo posėdyje dalyvavęs kreditoriaus S. G. atstovas palaikė 2018-04-09... 8. Teismas... 9. Prašymas dėl įmonės pabaigos tenkintinas.... 10. Byloje nustatyta, kad Klaipėdos apygardos teismo 2013-05-07 nutartimi iškelta... 11. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 32 straipsnio 4... 12. Administratorės įgaliotas asmuo nurodo, kad visi Įmonių bankroto įstatymo... 13. Nors posėdžio metu kreditoriaus atstovas kėlė abejones dėl 2012 m. žymaus... 14. Bylos duomenys patvirtinta, kad administratorius patikrino BUAB „Alfinas“... 15. Bylos medžiaga taip pat patvirtina, kad administratorius teikė duomenis apie... 16. Pastebėtina, kad įmonės bankroto pripažinimas tyčiniu pats savaime... 17. Kreditoriaus prašyme nurodytoje Lietuvos apeliacinio teismo civilinėje byloje... 18. Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento 2018 m. kovo 22 d. pažyma... 19. 2018-03-26 bankroto administratoriaus prašyme nurodyta, kad kreditorė AB DnB... 20. Teismas, išanalizavęs visą bylos medžiagą, pareiškėjo rašytiniame... 21. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 32 straipsnio 4 dalimi, Civilinio... 22. bankrutavusią uždarąją akcinę bendrovę „Alfinas“, juridinio asmens... 23. Patvirtinti galutinį kreditorių įmonei pareikštų ir nepatenkintų... 24. 6,63 Eur;
 • S. C.... 25. 1 086,98 Eur;
 • K. P.... 26. 1 078,96 Eur;
 • VSDFV Klaipėdos skyrius... 27. 1 286,60 Eur;
 • VĮ Turto bankas... 28. 17 617,42 Eur;
 • Antstolis Gintaras Kairys... 29. 157,57 Eur;
 • Luminor Bank, AB... 30. 19 856,66 Eur;
 • UAB „DPD Lietuva“... 31. 51,18 Eur;
 • UAB „DVIRAČIŲ PASAULIS“... 32. 631,37 Eur;
 • UAB „Eligija“... 33. 8 647,47 Eur;
 • UAB „G4S Lietuva“... 34. 149,90 Eur;
 • S. G.... 35. 67 701,58 Eur;
 • Lietuvos gretutinių teisių asociacija... 36. 26,62 Eur;
 • AB Lietuvos radijo ir televizijos centras... 37. 190,96 Eur;
 • UAB „Niksė“... 38. 84,34 Eur;
 • UAB „Omnitel“... 39. 279,90 Eur;
 • UAB saugos tarnyba „Argus“... 40. 153,57 Eur;
 • UAB „RIVISA“... 41. 136,67 Eur;
 • „Royal Alliance“, UAB... 42. 686,45 Eur;
 • IĮ Statybos firma „Selsa“... 43. 17 006,49 Eur;
 • „Berendsen Textile Servise“, UAB... 44. 61,62 Eur;
 • UAB „TEIDA“... 45. 127,72 Eur;
 • TEO LT, AB... 46. 409,81 Eur;
 • V. D. individuali įmonė „ŠIMA“... 47. 247,91 Eur;
 • UAB „Vojava“... 48. 11 224,21 Eur;
 • UAB „VOLLIT“... 49. 319,40 Eur;
 • D. A., V. A.... 50. 46 107,51 Eur;
 • D. A.... 51. 14 150,14 Eur,
 • ... 52. iš viso 242 485,63 Eur.... 53. Įpareigoti įmonės bankroto administratorę atlikti veiksmus, nurodytus... 54. Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...