Byla 2-1347-460/2014
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra Maškevičienė, sekretoriaujant Zitai Mockuvienei, dalyvaujant ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alfinas“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Verslo konsultantai“ atstovui advokato padėjėjui Kazimierui Karpickiui, atsakovui D. A., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alfinas“ ieškinį D. A. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2ieškovė 2014-06-06 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu, juo prašo: 1) pripažinti negaliojančiais ginčo sandorius, kurių pagrindu ieškovė UAB „Alfinas“ perleido atsakovui D. A. jam nuosavybės teise priklausantį turtą, t. y. transporto priemonę Volkswagen Sharan (12 000 Lt vertės), prekių atsargas (101 640 Lt vertės) ir 49 160 Lt grynųjų pinigų; 2) pripažinus ginčo sandorius negaliojančiais taikyti restituciją ekvivalentu pinigais ir priteisti ieškovei BUAB „Alfinas“ iš atsakovo D. A. 162 800 Lt; 3) priteisti iš atsakovo D. A. ieškovei BUAB „Alfinas“ 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Nurodo, jog atsakovas, būdamas įmonės vadovu, suteikė išmonei 160 000 Lt paskolą. Vėliau, įmonei esant nemokiai, įmonės vadovas susigrąžino paskolą paimdamas lėšas grynais pinigais, asmenine nuosavybe iš įmonės sau perleido transporto priemonę ir prekių atsargas. Pažymi, kad direktorius lėšas susigrąžino tuo metu, kai įmonė ilgą laiką jau buvo nemoki ir turėjo kitų kreditorių. (b. l. 2–12).

3Atsakovas pateikė atsiliepimą, juo prašo ieškinio netenkinti. Nurodo, jog įmonės padėtis pablogėjo, kai kiti du akcininkai neįnešė proporcingai turimoms akcijoms piniginių sumų plėtojant įmonės veiklą. Teigia, kad įmonė buvo įsipareigojusi grąžinti atsakovui paskolą (211 000 Lt) iki 2012-12-31. Tapus įmonei nemokiai ji iki galo su atsakovu neatsiskaitė, liko skolinga 159 200 Lt. Mano, kad jeigu ieškovės ginčijami sandoriai yra pažeidžiantys ieškovės teises, tada ir visi kiti įmonės įsipareigojimai turėtų būti laikomi pažeidžiantys įmonės teise ir interesus. Tikina, kad ieškinys nepagrįstas, kadangi nėra visų būtinų sąlygų, reikalingų taikyti actia Pauliana institutą. Pažymi, kad dėl atsakomybės kalti ir kiti du įmonės akcininkai (b. l. 99–100).

4Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti, palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes.

5Teismo posėdžio metu atsakovas ieškinį prašė atmesti. Nurodė, jog lėšas įmonei skyrė norėdamas plėtoti įmonės veiklą. Daug dėmesio skyrė įmonės veiklos analizei, jos problemoms. Pažymėjo, kad dėl įmonės finansinių sunkumų atsakomybė tenka ir kitiems įmonės kreditoriams.

6Ieškinys tenkintinas.

7Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. gegužės 7 d. nutartimi UAB „Alfinas“ iškėlė bankroto bylą (civilinės bylos Nr. B2-1097-123/72013). Administratore paskirta UAB „Verslo konsultantai”. Atsakovas yra ieškovės UAB „Alfinas“ akcininkas ir buvęs vadovas (b. l. 13, 34, 35–36). Atsakovas, kaip ieškovo akcininkas, 2008–2011 m. suteikė ieškovei 160 000 Lt dydžio paskolą (b. l. 14–20). Suteiktą paskolą atsakovas, kaip įmonės vadovas, susigrąžino paimdamas pinigines lėšas grynais iš kasos, asmeninėn nuosavybėn perleisdamas ieškovei priklausančią transporto priemonę ir prekių atsargas (b. l. 21–30). Ieškovės turimas turtą 2012 metais sudarė 34 234 Lt, o įsipareigojimai 752 448 Lt. Įsipareigojimai turimą turtą viršijo 21,9 karto. 2012 m. ieškovės nuosavas kapitalas buvo minusinis ir lygus –718 214 Lt. Ieškovės turėto turto 2012 metais nepakako padengti turimų jos įsipareigojimų, negana to, įsipareigojimai turimą turtą viršijo 718 214 Lt (b. l. 60–61, 62–63).

8Teismas pirmiausia pabrėžia, kad perleidimas anksčiau nurodyto turto atsakovui savo esme yra pripažintinas prievolės grąžinti paskolą įvykdymu (CK 6.39 straipsnis). Tai yra svarbu dėl to, kad prievolės įvykdymas yra laikytinas sandoriu.

9Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos yra šios: 1) kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę; 2) ginčijamas sandoris turi pažeisti kreditoriaus teises; 3) skolininkas neprivalėjo sudaryti ginčijamo sandorio; 3) skolininkas buvo nesąžiningas, nes žinojo ar turėjo žinoti, kad sudaromas sandoris pažeis kreditoriaus teises; 4) trečiasis asmuo, sudaręs su skolininku atlygintinį dvišalį sandorį, buvo nesąžiningas; 5) nėra suėjęs vienerių metų ieškinio senaties terminas; 6) kreditoriaus reikalavimas nukreipiamas į perleistą pagal ginčijamą sandorį turtą (ar jo vertę) tiek, kiek būtina šiam reikalavimui patenkinti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. gruodžio 9 d. nutartis Nr. 3K-3-587/2008, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 7 d. nutartis Nr. 3K-3-88/2013).

10Kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę

11Ginčo kontekste egzistuojant šią sąlygą patvirtina anksčiau nurodyti motyvai, patvirtinantys, kad ginčo sandorių sudarymo metu ieškovė turėjo kreditorių, kurie jais buvo iškeliant ieškovui bankroto bylą ir yra šiuo metu. Tai reiškia, kad ieškovė turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę.

12Ginčo sandoriai pažeidžia ieškovo ir jo kreditorių teises ir teisėtus interesus

13Vertinant, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti kreditoriaus interesai CK 6.66 straipsnio prasme, būtina įvertinti ne tik tai, ar pažeistos atskiros skolininko ir kreditoriaus tarpusavio sutartinių santykių nuostatos, bet ir nustatyti, kad dėl šio sandorio skolininkas tampa arba nemokus, arba jo turtas gerokai sumažėja ir dėl to kreditorius praranda galimybę patenkinti savo reikalavimą visiškai ar iš dalies. Tai reiškia, kad teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes, gali konstatuoti kreditoriaus teisių pažeidimo atvejus, kurie neišvardyti CK 6.66 straipsnio normoje; svarbu yra tai, kad tokių pažeidimų kvalifikavimas sietinas su prievolių kreditoriui nevykdymu ir skolininko galimybių tokias prievoles įvykdyti ateityje pasikeitimu, taip pat tai, kad šios, su skolininko mokumo sumažėjimu susijusios, aplinkybės būtų nulemtos ginčijamo skolininko sudaryto sandorio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2012 m. lapkričio 6 d. nutarimas Nr. 3K-P-311/2012).

14Taigi, teismui sprendžiant dėl sandorio, kreditoriaus prašomo pripažinti negaliojančiu actio Pauliana pagrindu, kaip pažeidžiančio kreditoriaus teises, vadovaujantis aptartomis nuostatomis būtina nustatyti faktinę įmonės turtinę padėtį ginčijamų sandorių sudarymo metu ir įmonės mokumo pasikeitimą dėl ginčijamų sandorių, t. y. ar dėl ginčijamų sandorių sumažėja ar nebelieka realios galimybės skolininkui atsiskaityti su įmonės kreditoriais.

15Faktinės aplinkybės patvirtina, kad ieškovė ginčo sandorių sudarymo metu buvo nemoki ir ginčo sandoriai pažeidė jos bei jos kreditorių interesus.

16Pirma, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktika, nemokumas yra ekonominė įmonės būklė, kuri nustatoma pagal tai, ar įmonė atsiskaito su kreditoriais ir ar ji yra ekonomiškai pajėgi atsiskaityti. Nemokumas nustatomas įvertinus įmonės atsiskaitymų vykdymą ir jos balanse nurodytą turto ir įsipareigojimų santykį. Jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais ir neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas CK 6.66 str. taikymo prasme (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. kovo 6 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-130/2013. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Bildunga“ v. RUAB „Elektrotinklas“, bylos Nr. 3K-3-204/2012). Anksčiau šiame ieškinyje aptartos aplinkybės patvirtina, kad ieškovės tiek 2011 metų, tiek 2012 metų turimo turto nepakako turimų įsiskolinimų dengimui; ieškovės vykdoma veikla buvo nuostolinga; ieškovė visą 2012 metų laikotarpį, įskaitant ir sandorių sudarymo laikotarpį, negebėjo atsiskaityti su kreditoriais. Tą vienareikšmiškai patvirtina faktas, kad ginčo sandorių sudarymo metu ieškovė turėjo kreditorių, kuriais jie yra iki šiol ir jais buvo visą ginčo sandorių sudarymo laikotarpį, be to, šių kreditorių reikalavimai iš esmės visuomet buvo pradelsti. Tuo atveju, jeigu ieškovė būtų buvusi pajėgi su jais atsiskaityti, t. y. būtų moki, nebūtų likę jos kreditoriais šiuo metu, kita vertus, ieškovei iš viso nebūtų iškelta bankroto byla (CK 1.5 straipsnis).

17Antra, pagal teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, nemokumo būsenoje sudaryti sandoriai yra pripažintini pažeidžiančiais kreditorių teises, jeigu be kreditoriaus, kuriam perleistas turtas, nemokumo padėtyje esantis skolininkas turėjo daugiau kreditorių, kurių reikalavimai buvo piniginiai, o su jais liko neatsiskaityta, netgi nepriklausomai nuo to, kad įmonės nemokumas nedidėjo arba nepakito (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gegužės 2 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Bildunga“ v. RUAB „Elektrotinklas“ ir kt., bylos Nr. 3K-3-204/2012). Tokiu atveju yra pripažintina, kad nemoki įmonė sumažino turimo turto masę ir dėl to perleista turto masė negalės būti panaudota kitų kreditorių reikalavimų tenkinimui; be to, kad ji suteikė pirmenybę vienam iš kreditorių daugėto.

18Ankščiau ieškinyje aptartos aplinkybės vienareikšmiškai patvirtina, kad ginčo sandoriais perleidus ieškovei priklausantį turtą jos turima turto masė sumažėjo, o kreditorių sudėtis nepakito, kai tuo tarpu šis turtas galėjo būti panaudotas bent dalinai padengti jų reikalavimus. Tai reiškia, kad ieškovės kreditoriams buvo sudarytos kliūtys patekinti jų reikalavimus; ginčo sandoriais turtas buvo perleistas nepaisant to, kad ieškovė turėjo kitų kreditorių, kurių reikalavimo teisės į ieškovą buvo atsiradusios anksčiau ir su jais nebuvo atsiskaityta, t. y. ginčo sandoriais atsakovui nepagrįsta buvo suteikta pirmenybė kitų kreditorių atžvilgiu ir sąskaita.

19Tai reiškia, kad ginčo sandoriai pažeidė ieškovės ir jo kreditorių teises ir teisėtus interesus (CK 6.66 straipsnis).

20Ieškovė neprivalėjo sudaryti ginčijamų sandorių

21Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtose bylose išaiškinta, kad privalėjimas sudaryti sandorį – tai asmens pareiga, kurią gali nustatyti įstatymas (pvz., viešojo pirkimo sutartys (CK 6.380 straipsnis), energijos pirkimo–pardavimo sutartys (CK 6.383 straipsnis), žemės nuomos sutartys (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2004 m. gruodžio 7 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Birių krovinių terminalas“ v. Laivų krovos akcinė bendrovė „Klaipėdos Smeltė“, VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija, bylos Nr. 3K-7-541/2004; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-365/2013). Skolininko pareiga sudaryti sandorį taip pat gali būti nustatyta teismo sprendimu, ikisutartinių santykių, viešo konkurso ir kitų imperatyvų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2000 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. B. v. G. B. ir kt., bylos Nr. 3K-3-425/2000). Tuo pačiu, kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pasisakyta, kad pareiga sudaryti sandorius su kitais kreditoriais turi būti atskirta nuo skolininko noro pasirinkti, kam pirmiau atlyginti skolą, nes skolininkas actio Pauliana taikymo kontekste neturi visiškos laisvės pasirinkti, kam jis pirma įvykdys prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 10 d. nutartis, priimta civilinėje byloje AS Parex banka v. D. G. ir kt., bylos Nr. 3K-3-86/2012).

22Ginčo kontekste ieškovė neturėjo jokios pareigos sudaryti ginčo sandorių. Šias aplinkybes patvirtina faktas, kad dėl to nebuvo jokio teismo sprendimo, įstatyminės pareigos ar kitokios prievolės, kuri būtų neišvengiama ir įpareigotų ieškovą sudaryti sandorius. Kita vertus, ginčo kontekste ypač svarbu yra tai, kad sandoriai buvo sudaryti atsakovo interesais, t. y. ieškovės akcininko. Šiame kontekste tai yra ypač svarbu dėl to, kad akcininkas – tai asmuo, kuriam yra keliami ypač dideli atidumo ir rūpestingumo reikalavimai (bonus pater familias), įpareigojantys akcininką savo reikalavimus įmonei tenkinti iš esmės paskutinėje eilėje tokiu būdu užtikrinant įmonės kreditorių teises ir teisėtus interesus. Ypač tai yra aktualu tame kontekste, kad, kaip minėta, ieškovės veikla iš esmės buvo pagrįsta kreditorių skolintomis lėšomis. Tuo tarpu ieškovė, kaip uždaroji akcinė bendrovė, veikė jo steigėjų ir akcininkų turtinių interesų tenkinimui (sukaupto pelno išmokėjimas dividendu pavidalu). Tai reiškia, kad iš esmės atsakovo, kaip ieškovės akcininko interesai buvo tenkinami ir įgyvendinami išskirtinai per ieškovės kreditorius. Aktualu pažymėti, kad tiek ieškovė, tiek atsakovas turėjo suprasti, kad ginčo sandorių sudarymas negali būti sudaromas ieškovės kreditorių interesų sąskaita. Priešingai, visų pirma privalėjo būti patenkinti kreditorių reikalavimai, o tik paskiausiai – atsakovo.

23Vadinasi, jokios prievolės sudaryti ginčo sandorius ieškovė neturėjo (CK 6.66 straipsnis).

24Ieškovė ir atsakovas sudarant sandorius buvo nesąžiningi

25Ieškovės ir atsakovo nesąžiningumas CK 6.66 straipsnio nuostatų prasme yra suprantamas kaip žinojimas ar galėjimas žinoti, kad ginčo sandoriai pažeis ieškovės kreditorių interesus. Teismo nuomone, tiek ieškovė, tiek atsakovas ginčo kontekste yra pripažintini nesąžiningais.

26Pirma, kaip patvirtina kartu su šiuo ieškiniu pateikiami įrodymai, atsakovas ginčo sandorių sudarymo metu buvo tiek ieškovės akcininkas, tiek vadovas, t. y. direktorius. Be to, atsakovo žmona, V. A., sandorių sudarymo metu dirbo ieškovo buhaltere. Šios aplinkybės sudaro pagrindą vienareikšmiškai išvadai, kad ieškovė neabejotinai žinojo, kad ginčo sandoriai pažeis ieškovės kreditorių teises ir teisėtus interesus – tokia išvada buvo pagrįsta tuo, kad atsakovui neabejotinai buvo visapusiškai žinoma ieškovo finansinė padėtis ir ją pagrindžiantys dokumentai.

27Kita vertus, atsakovo nesąžiningumas yra preziumuojamas CK 6.67 straipsnio 3 punktas. Tai reiškia, kad ginčo kontekste atsakovo nesąžiningumo iš viso nereikia įrodinėti (CPK 178 straipsnis). Kita vertus, jį pagrindžia anksčiau nurodytos aplinkybės (CPK 185 straipsnis).

28Antra, ieškovės nesąžiningumą patvirtina jo žinojimas, kad jo paties finansinė padėtis yra sunki ir ji negalės atsiskaityti su turimais kreditoriais (CK 6.66 straipsnis).

29Ieškovė nepraleido ieškinio senaties ieškinio pareiškimui

30Šias aplinkybes patvirtina kartu su ieškiniu pridedama Klaipėdos apygardos teismo 2013-12-19 nutartis, kuria terminas ieškinių pareiškimui ieškovo vardu buvo pratęstas iki 2014-06-19 (b. l. 40). Be to, ieškovės interesus pažeidžiantys dokumentai ieškovo bankroto administratoriui buvo perduoti tik 2013-06-06, todėl apie ieškovo kreditorių pažeidimą galėjo būti sužinota tik nuo 2013-06-06 (b. l. 37–39).

31Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs bylos duomenis bei atsižvelgdamas į anksčiau nurodytas sąlygas, mano, kad visos actio Pauliana ieškiniui pareikšti numatytos sąlygos yra įrodytos, ieškovės nurodyti sandoriai naikintini.

32Patenkinus ieškinį yra taikytina restitucija

33Pagal CK 6.66 straipsnio 4 dalies nuostatas, pripažinus sandorį negaliojančiu yra taikytina restitucija. Pagal suformuotą teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, pripažinus sandorį negaliojančiu dėl kreditoriaus teisių pažeidimo (CK 6.66 straipsnis), restitucija taikoma įgyvendinant specialųjį teisinį reglamentavimą – Įmonių bankroto įstatymo – turtas grąžinamas bankrutuojančiai įmonei į bendrą turto masę ir naudojamas atsiskaityti su visais kreditoriais ĮBĮ nustatyta tvarka (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2009 m. rugsėjo 21 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2009). Kadangi ginčo sandoriais atsakovui buvo perleistas savo prigimtimi skirtingas turtas, t. y. piniginės lėšos, transporto priemonė ir prekių atsargos, žemiau yra aptartinas šio turto grąžinimas ieškovui piniginių lėšų ekvivalento pavidalu.

34Atsižvelgiant į CK 6.66 straipsnio 4 dalį ir CK 6.146 straipsnį, ieškovės atsakovui išmokėtos 49 160 Lt dydžio piniginės lėšos, kurių išmokėjimas buvo įformintas kasos išlaidų orderiais, yra grąžintinos tiesiogiai ieškovei. Kadangi transporto priemonė ir prekių atsargos, buvo perleistas iš esmės prieš dvejus metus, šis turtas yra nuvertėjęs arba iš viso nebeegzistuoja, už atsakovui perleistą transporto priemonę ir prekių atsargas atsakovas yra įpareigotinas sumokėti ieškovei ekvivalentą pinigais, t. y. 113 640 Lt (CK 6.66 straipsnio 4 dalis, 6.146 straipsnis), esamu atveju tai yra teisingiausia, sąžiningiausia ir protingiausia (CK 1.5 straipsnis).

35Dėl procesinių palūkanų

36Iš atsakovo priteistinos procesinės palūkanos pagal CK 6.37 straipsnio 2 dalį: „skolininkas taip pat privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo“. Terminą įvykdyti prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti penkių procentų dydžio metines palūkanas už sumą, kurią sumokėti praleistas terminas, jeigu įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.210 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į minėtą reglamentavimą ieškovei BUAB „Alfinas“ iš atsakovo D. A. priteistinos 5 procentų dydžio procesinės palūkanos nuo priteistos sumos (162 800 Lt) nuo civilinės bylos iškėlimo (2014-06-10) iki teismo sprendimo įvykdymo.

37Dėl žyminio mokesčio

38Kadangi ieškovė BUAB „Alfinas“ yra atleista nuo žyminio mokesčio mokėjimo, iš atsakovo D. A. priteistinas 3 182 Lt žyminis mokestis valstybei (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, CPK 83 straipsnio 1 dalies 8 punktas, CPK 96 straipsnio 1 dalis).

39Dėl laikinųjų apsaugos priemonių

40Kadangi ieškinys tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-10 nutartimi (b. l. 93–95) atsakovo D. A. turtui taikytos laikinosios apsaugos priemonės paliktinos galioti iki teismo sprendimo įvykdymo (CPK 150 straipsnio 3 dalis).

41Teismas, vadovaudamasis CPK 268– 270 straipsniais,

Nutarė

42ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alfinas“ ieškinį atsakovui D. A. dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais ir restitucijos taikymo tenkinti.

43Pripažinti negaliojančiais ginčo sandorius, kurių pagrindu ieškovė uždaroji akcinė bendrovė „Alfinas“, įmonės kodas 164121186, buveinės adresas Turgaus g. 3–1, Klaipėda, perleido atsakovui D. A., asmens kodas ( - ) gyvenamoji vieta ( - ), jam nuosavybės teise priklausantį turtą, t. y. transporto priemonę Volkswagen Sharan (12 000 Lt vertės), prekių atsargas (101 640 Lt vertės) ir 49 160 Lt grynųjų pinigų.

44Taikyti restituciją ekvivalentu pinigais ir priteisti ieškovei bankrutavusiai akcinei bendrovei „Alfinas“ iš atsakovo D. A. 162 800 Lt skolos.

45Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Alfinas“ iš atsakovo D. A. 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (162 800 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme (2014-06-10) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo.

46Priteisti iš atsakovo D. A. 3 182 Lt žyminio mokesčio valstybei.

47Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-10 nutartimi atsakovo D. A. turtui taikytas laikinąsias apsaugos priemones palikti galioti iki teismo sprendimo įvykdymo.

48Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Aušra... 2. ieškovė 2014-06-06 kreipėsi į Klaipėdos apygardos teismą su ieškiniu,... 3. Atsakovas pateikė atsiliepimą, juo prašo ieškinio netenkinti. Nurodo, jog... 4. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas ieškinį palaikė, prašė jį... 5. Teismo posėdžio metu atsakovas ieškinį prašė atmesti. Nurodė, jog... 6. Ieškinys tenkintinas.... 7. Remiantis bylos duomenimis nustatyta, jog Klaipėdos apygardos teismas 2013 m.... 8. Teismas pirmiausia pabrėžia, kad perleidimas anksčiau nurodyto turto... 9. Actio Pauliana instituto taikymo sąlygos yra šios: 1) kreditorius turi... 10. Kreditorius turi turėti neabejotiną ir galiojančią reikalavimo teisę... 11. Ginčo kontekste egzistuojant šią sąlygą patvirtina anksčiau nurodyti... 12. Ginčo sandoriai pažeidžia ieškovo ir jo kreditorių teises ir teisėtus... 13. Vertinant, ar konkrečiu skolininko sudarytu sandoriu buvo pažeisti... 14. Taigi, teismui sprendžiant dėl sandorio, kreditoriaus prašomo pripažinti... 15. Faktinės aplinkybės patvirtina, kad ieškovė ginčo sandorių sudarymo metu... 16. Pirma, remiantis Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisės aiškinimo ir taikymo... 17. Antra, pagal teisės aiškinimo ir taikymo praktiką, nemokumo būsenoje... 18. Ankščiau ieškinyje aptartos aplinkybės vienareikšmiškai patvirtina, kad... 19. Tai reiškia, kad ginčo sandoriai pažeidė ieškovės ir jo kreditorių... 20. Ieškovė neprivalėjo sudaryti ginčijamų sandorių... 21. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtose bylose išaiškinta, kad... 22. Ginčo kontekste ieškovė neturėjo jokios pareigos sudaryti ginčo sandorių.... 23. Vadinasi, jokios prievolės sudaryti ginčo sandorius ieškovė neturėjo ( 24. Ieškovė ir atsakovas sudarant sandorius buvo nesąžiningi... 25. Ieškovės ir atsakovo nesąžiningumas CK 6.66 straipsnio... 26. Pirma, kaip patvirtina kartu su šiuo ieškiniu pateikiami įrodymai, atsakovas... 27. Kita vertus, atsakovo nesąžiningumas yra preziumuojamas CK... 28. Antra, ieškovės nesąžiningumą patvirtina jo žinojimas, kad jo paties... 29. Ieškovė nepraleido ieškinio senaties ieškinio pareiškimui... 30. Šias aplinkybes patvirtina kartu su ieškiniu pridedama Klaipėdos apygardos... 31. Teismas, išanalizavęs ir įvertinęs bylos duomenis bei atsižvelgdamas į... 32. Patenkinus ieškinį yra taikytina restitucija ... 33. Pagal CK 6.66 straipsnio 4 dalies nuostatas, pripažinus... 34. Atsižvelgiant į CK 6.66 straipsnio 4 dalį ir 35. Dėl procesinių palūkanų... 36. Iš atsakovo priteistinos procesinės palūkanos pagal CK 6.37... 37. Dėl žyminio mokesčio ... 38. Kadangi ieškovė BUAB „Alfinas“ yra atleista nuo žyminio mokesčio... 39. Dėl laikinųjų apsaugos priemonių... 40. Kadangi ieškinys tenkintinas, Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-10 nutartimi... 41. Teismas, vadovaudamasis CPK 268– 270 straipsniais,... 42. ieškovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Alfinas“... 43. Pripažinti negaliojančiais ginčo sandorius, kurių pagrindu ieškovė... 44. Taikyti restituciją ekvivalentu pinigais ir priteisti ieškovei bankrutavusiai... 45. Priteisti ieškovei bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei „Alfinas“... 46. Priteisti iš atsakovo D. A. 3 182 Lt žyminio mokesčio valstybei.... 47. Klaipėdos apygardos teismo 2014-06-10 nutartimi atsakovo D. A. turtui taikytas... 48. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...