Byla 2-2194/2013

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų S. S., M. G., M. K., D. C., R. M., R. K., R. S., R. J., B. M., I. T., A. N., R. J., A. S., J. U., R. S., J. S., A. P., J. B., R. T., D. K., M. C., K. S., A. V., G. G., I. D., B. V., Ž. A., L. B., D. S., T. V., G. R., D. S., R. K., R. T., R. V., S. A., S. U., A. V. atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 10 d. nutarties, kuria atsisakyta iškelti bankroto bylą UAB „Provit industrija“ civilinėje byloje pagal ieškovų S. S., M. G., M. K., D. C., R. M., R. K., R. S., R. J., B. M., I. T., A. N., R. J., A. S., J. U., R. S., J. S., A. P., J. B., R. T., D. K., M. C., K. S., A. V., G. G., I. D., B. V., Ž. A., L. B., D. S., T. V., G. R., D. S., R. K., R. T., R. V., S. A., S. U., A. V. atstovės advokatės V. S., uždarosios akcinės bendrovės „Greenas“, bendraieškių uždarųjų akcinių bendrovių „Noble Group“ ir „TECHVITAS“ ieškinius atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Provit industrija“ dėl bankroto bylos iškėlimo, tretieji asmenys, pareiškiantys savarankiškus reikalavimus akcinė bendrovė Šiaulių bankas ir uždarosios akcinės bendrovės „ATLANTIC FISH PRODUCTS“ ir UAB „CREDIT ISCO“.

2Apeliacinės instancijos teismas

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovai S. S., M. G., M. K., D. C., R. M., R. K., R. S., R. J., B. M., I. T., A. N., R. J., A. S., J. U., R. S., J. S., A. P., J. B., R. T., D. K., M. C., K. S., A. V., G. G., I. D., B. V., Ž. A., L. B., D. S., T. V., G. R., D. S., R. K., R. T., R. V., S. A., S. U. ir A. V. pateikė ieškinį dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui „Provit industrija“. Nurodė, kad atsakovas nutraukė darbo sutartis su ieškovais, tačiau su jais neatsiskaitė, bendra įsiskolinimo suma darbuotojams dėl neišmokėto darbo užmokesčio ir kitų privalomųjų išmokų sudaro 255 518,84 Lt. Ieškovai ragino atsakovą atsiskaityti bei įspėjo, kad, nesumokėjus įsiskolinimo, kreipsis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

5Teisme taip pat gautas UAB „GREENAS“ ieškinys dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui. Jame nurodyta 140,41 Lt skola už gautas prekes. Į bylą bendraieškiu taip pat buvo įtraukta UAB „Noble group“ su 7 009,71 Lt reikalavimu ir UAB „Techvitas“ su 1 744,68 Lt reikalavimu. Trečiasis asmuo AB „Šiaulių bankas“ nurodė, kad jo reikalavimas atsakovui sudaro 2 848 210,46 Lt, o trečiasis asmuo UAB „Atlantic fish products“ – 38 750,41 Lt.

6Atsiliepime atsakovas nurodė, kad ieško būdų atsiskaityti su darbuotojais, taip pat nurodė, kad turi pakankamai turto kreditoriniams reikalavimams patenkinti.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 10 d. nutartimi atsisakė iškelti UAB „Provit industrija“ bankroto bylą bei į bylą trečiuoju asmeniu su savarankiškais reikalavimais įtraukė UAB „Credit isco“. Nurodė, kad vien tik formalus vėlavimo išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą konstatavimas negali būti pakankamas bankroto bylos iškėlimo pagrindas. Nesant objektyvaus pagrindo konstatuoti įmonės nemokumą, teismas, spręsdamas dėl bankroto bylos iškėlimo, įmonės vėlavimą išmokėti darbuotojams atlyginimą kaip savarankišką bankroto bylos iškėlimo pagrindą vertina ne formaliai, bet atsižvelgdamas į visas su tuo susijusias bylos aplinkybes: įmonės mokumo būklę, įmonės vėlavimo atsiskaityti su darbuotoju (darbuotojais) priežastis ir terminą, įmonės skolos darbuotojui (darbuotojams) dydį, įmonės tolimesnės finansinės būklės kitimo perspektyvą ir pan. Remdamasis 2011 metų balanso duomenimis, teismas nustatė, kad atsakovo turto vertė sudarė 10 557 171 Lt; įmonės ilgalaikio turto vertė sudarė 6 477 099 Lt; trumpalaikio turto vertė – 4 080 072 Lt; per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (pradelstos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai) – 4 454 336 Lt. Be to, įmonė 2011 metais gavo 5 246 Lt pelno. Teismas atkreipė dėmesį, jog 2011 metais įmonės pradelsti finansiniai įsipareigojimai (skolos) – 4 454 336 Lt neviršijo pusės į jos balansą įrašyto turto vertės – 10 557 171 Lt.

8Vertindamas įmonės finansinę padėtį 2012 metais, teismas nurodė, kad atsakovės turto vertė sudarė 9 924 010 Lt; įmonės ilgalaikio turto vertė sudarė 6 302 654 Lt; trumpalaikio turto vertė – 4 080 072 Lt; per vienerius metus mokėtinos sumos ir įsipareigojimai (pradelstos mokėtinos sumos ir įsipareigojimai) – 3 889 982 Lt. Teismas atkreipė dėmesį, kad 2012 metais įmonės pradelsti finansiniai įsipareigojimai (skolos) – 3 889 982 Lt neviršijo pusės į jos balansą įrašyto turto vertės – 9 924 010 Lt.

9Teismas, įvertinęs minėtus duomenis, priėjo prie išvados, kad įmonės finansinė situacija neblogėja, tačiau atvirkščiai, matyti stabilizacijos požymių. Iš įmonės 2011 bei 2012 metų balansų nustatė, kad įmonė nėra nemoki, nes įmonės pradelsti finansiniai įsipareigojimai (skolos) neviršijo pusės į jos balansą įrašyto turto vertės. Teismas įvertino tai, kad įmonės vykdoma veikla yra specifiška, įmonė dirba sezonais – nuo rudens iki pavasario, kadangi vasaros metu Baltijos jūroje yra draudžiama žvejyba. Vadinasi įmonės pagrindinės pajamos yra generuojamos rudens – pavasario sezonu, nes kitu metų laiku atliekami ne su įmonės pajamomis susiję darbai – įmonės turto modernizavimas bei rekonstrukcija. Be to, remdamasis VSDFV Klaipėdos skyriaus duomenimis, teismas nustatė, kad 2013 m. gegužės 8 d. įmonėje dirbo 10 darbuotojų, o 2013 m. liepos 4 d. – 15 darbuotojų. Įvertino ir tai, kad atsakovas ketina atsiskaityti su darbuotojais pardavęs katilinę už 500 000 Lt, kad nuo 2013 m. balandžio 23 d. iki 2013 m. liepos 10 d. skolą VSDFV sumažino nuo 143 028,55 Lt iki 117 064,63 Lt. Be to, teismas nurodė, kad ieškovų UAB „Greenas“ ir UAB „Noble group“ reikalavimus atsakovas ginčija bei nurodė, kad net ir paskaičiavus šiuos reikalavimus, pradelstų skolų suma neviršytų pusės į balansą įrašyto turto vertės.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu ieškovai prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – iškelti atsakovui UAB „Provit industrija“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Eurobankrotas“. Skunde nurodo, kad:

111. Darbuotojų iš atsakovo reikalaujamą 255 518,84 Lt sumą sudaro neišmokėtas darbo užmokestis bei kitos privalomos išmokos, tačiau neįskaito išeitinių išmokų, kurias paskaičiavus, suma būtų dvigubai didesnė. Teismas nepagrįstai nurodė, kad atsakovas, pardavęs katilinę, siekia atsiskaityti su darbuotojais. Atsakovas per penkis mėnesius nesiėmė jokių veiksmų, kad būtų padengtos skolos atleistiems darbuotojams, o į darbą jau yra priimti nauji darbuotojai.

122. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi, bankroto byla yra iškeliama, jeigu teismas nustato bent vieną iš šioje dalyje įtvirtintų sąlygų, tarp jų ir vėlavimą atsiskaityti su darbuotojais. Toks ĮBĮ reguliavimas yra įmonės darbuotojų teisių gynimo būdas, nes kol įmonė neturi bankrutuojančios įmonės statuso, darbuotojai negali pasinaudoti Garantinio fondo lėšomis. Nepriklausomai nuo atsakovo mokumo, yra pagrindas iškelti bankroto bylą, nes įmonė vėluoja atsiskaityti su buvusiais darbuotojais. Įmonės nemokumas nėra būtina bankroto bylos iškėlimo sąlyga. Darbuotojai, prieš kreipdamiesi į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, laikėsi ikiteisminės reikalavimų pateikimo tvarkos. Atsakovas neginčijo skolos fakto ir dydžio, tačiau su darbuotojais neatsiskaitė

13Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas nurodė, kad visiškai sutinka su pirmosios instancijos teismo nutartimi. Pažymėjo, kad buvo susitikęs su ieškovais, siūlė sudaryti taikos sutartį, atsiskaityti pardavus katilinę. Sutiko katilinę areštuoti darbuotojų naudai, tačiau iš buvusių darbuotojų atsakymo negavo. Atsakovas pažymėjo, kad po konflikto su administracija, visi darbuotojai išėjo iš darbo, todėl įmonė buvo priversta stabdyti gamybą. Naujų darbuotojų priėmimas užtruko. Po ieškovų pasitraukimo padaryta sandėlių revizija, nustatytas pagamintos produkcijos ir žaliavų trūkumas už 308 108,47 Lt. Dėl šio fakto yra pradėtas ikiteisminis tyrimas Atskirojo skundo pateikimas yra spaudimo priemonė atsakovui ikiteisminiame tyrime dėl didelės vertės turto pasisavinimo.

14Apeliacinės instancijos teismui taip pat buvo pateiktas AB „SEB bankas“ prašymas įtraukti banką į šią bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus, panaikinti ginčijamą nutartį, iškelti atsakovui bankroto bylą, o nesant galimybės tai padaryti, perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad atsakovo skola AB „SEB bankas“ sudaro 1 771 650,51 Lt, tad kartu su teismo nurodyta 3 167 582,98 Lt pradelsta atsakovo skola, atsakovo pradelstos skolos gali viršyti pusę į balansą įrašyto turto (9 924 010 Lt) vertės.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą bei analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.

16Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustato, kad yra bent viena iš šių sąlygų: įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą arba įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų.

17Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos motyvais, kad sprendžiant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo dėl vėlavimo išmokėti darbuotojams atlyginimą, šis pagrindas neturi būti vertinamas formaliai, o kartu su kitomis reikšmingomis aplinkybėmis: įmonės mokumu, vėlavimo atsiskaityti priežastimis, terminais, tolesnėmis finansinės būklės pasikeitimo perspektyvomis. Įmonės nemokumas– tai įmonės būsena, kai ji nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės nemokumas gali būti nustatytas išanalizavus jos ūkinės finansinės veiklos rezultatus, kurie atsispindi finansinės atskaitomybės ir kituose dokumentuose, turinčiuose reikšmės įvertinant realią įmonės finansinę būklę (įmonės balansas, pelno (nuostolių) ataskaita, kapitalo pokyčių ataskaita, pinigų srautų ataskaita bei aiškinamasis raštas ir kiti įmonės finansinės veiklos rezultatus atspindintys dokumentai). Šiuo atveju sprendžiant dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui dėl to, kad jis neatsiskaitė su darbuotojais, turi būti vertinamos darbdavio realios galimybės įvykdyti įsipareigojimus darbuotojams. Šios galimybės iš esmės nustatomos įvertinus šios įmonės mokumą. Jeigu įmonė neatsiskaito su darbuotojais, tačiau iš jos finansinių rodiklių matyti, kad ji yra pajėgi įvykdyti įsipareigojimus darbuotojams, pastarieji savo teises gali apginti kitais teisių gynimo būdais (pvz. pareiškiant ieškinį teisme dėl darbo užmokesčio priteisimo), tačiau nustačius, kad įmonė turi finansinių sunkumų, yra pagrindas iškelti bankroto bylą. Šiuo atveju apeliantų atskirojo skundo argumentai dėl jų galimybės patenkinti savo reikalavimus iš Garantinio fondo lėšų, negali būti pagrindas kelti atsakovui bankroto bylą. Tais atvejais, kai įmonė gali pati įvykdyti savo įsipareigojimus darbuotojams, ji tai ir turi padaryti.

18Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, buvo pateiktas AB „SEB bankas“ prašymas įtraukti šį kreditorių į bylą trečiuoju asmeniu, pareiškiančiu savarankiškus reikalavimus ir įvertinus šio kreditoriaus reikalavimą, iškelti atsakovui bankroto bylą. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad pagal teismų formuojamą praktiką kreditoriai gali įstoti į bylą trečiaisiais asmenimis bankroto bylos iškėlimo stadijoje tik iki teismo nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo. Nors tam tikri padariniai, nustatyti ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalyje, atsiranda įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, tačiau kreditoriaus galimybei įstoti į bylą ir jo procesinei padėčiai bankroto bylos iškėlimo stadijoje esminiu laikytinas nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo momentas. Kreditorių, kurie kreipėsi į teismą šioje stadijoje, įstojimo į bylą trečiaisiais asmenimis klausimas turi būti sprendžiamas iki nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo. Po nutarties iškelti bankroto bylą priėmimo kreditorius byloje dalyvaujančiu asmeniu tampa tik teismui patvirtinus kreditoriaus reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-274/2012). Atsižvelgiant į minėtą teismų formuojamą praktiką, kreditorius galėtų į procesą įstoti pareikšdamas prašymą pirmosios instancijos teismui jį įtraukti trečiuoju asmeniu iki bankroto bylos iškėlimo arba kreipdamasis į pirmosios instancijos teismą su prašymu patvirtinti jo kreditorinį reikalavimą po bankroto bylos iškėlimo.

19Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas kartu su apeliantu nurodytu bankroto bylos iškėlimo pagrindu (neatsiskaitymu su darbuotojais) analizavo ir atsakovo mokumą. Įvertinęs atsakovo balansų už 2011 ir 2012 metų duomenis, teismas priėjo prie išvados, kad nėra pagrindo konstatuoti atsakovo nemokumo, įmonė turi pakankamai turto, kad galėtų įvykdyti savo įsipareigojimus. Apeliacinės instancijos teismas iš esmės sutinka su pirmosios instancijos teismo išvadomis, kad iš balanso duomenų negalima buvo nuspręsti, kad įmonė yra nemoki ir yra pagrindas iškelti jai bankroto bylą, tačiau pastebi, kad bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme paaiškėjo, kad po nutarties atsisakyti iškelti bankroto bylą priėmimo, suėjo prievolių įvykdymo terminai atsakovo kreditoriui AB „SEB bankas“, kuris nurodo, kad atsakovo pradelsta skola jam sudaro 1 771 650,51 Lt, todėl ši skolos suma kartu su skolomis kitiems kreditoriams gali viršyti pusę į atsakovo balansą įrašyto turto vertės. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs AB „SEB bankas“ nurodyto reikalavimo dydį, mano kad ši skola gali būti reikšminga sprendžiant atsakovo mokumo klausimą, todėl ji turėtų būti įvertinta kartu su kitomis atsakovo pradelstomis skolomis. Įvertinęs šias aplinkybes bei tą faktą, kad įmonės mokumas buvo nustatomas tik pagal įmonės balanso duomenis, pradelstomis skolomis laikant per vienerius metus mokėtinas sumas, apeliacinės instancijos teismas mano, kad, vadovaujantis proceso koncentracijos principu, yra tikslinga pakartotinai įvertinti atsakovo mokumą, o pradelstų įsiskolinimų dydžiui nustatyti išreikalauti iš atsakovo duomenis apie jo pradelstas skolas.

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 10 d. nutartis panaikinama, o bankroto bylos iškėlimo klausimas UAB „Provit industrija“ perduodamas nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Pakartotinai nagrinėdamas šį klausimą, pirmosios instancijos teismas turėtų išreikalauti duomenis iš atsakovo apie pradelstas skolas, įvertinti įmonės mokumą, pagrindus iškelti bankroto bylą bei išspręsti AB SEB bankas prašymą įtraukti jį trečiuoju asmeniu.

21Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

22Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 10 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Provit industrija“ perduoti nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Apeliacinės instancijos teismas... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovai S. S., M. G., M. K., D. C., R. M., R. K., R. S., R. J., B. M., I. T.,... 5. Teisme taip pat gautas UAB „GREENAS“ ieškinys dėl bankroto bylos... 6. Atsiliepime atsakovas nurodė, kad ieško būdų atsiskaityti su darbuotojais,... 7. Klaipėdos apygardos teismas 2013 m. liepos 10 d. nutartimi atsisakė iškelti... 8. Vertindamas įmonės finansinę padėtį 2012 metais, teismas nurodė, kad... 9. Teismas, įvertinęs minėtus duomenis, priėjo prie išvados, kad įmonės... 10. Atskiruoju skundu ieškovai prašo Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos... 11. 1. Darbuotojų iš atsakovo reikalaujamą 255 518,84 Lt sumą sudaro... 12. 2. Vadovaujantis ĮBĮ 9 straipsnio 5 dalimi, bankroto byla yra iškeliama,... 13. Atsiliepimu į atskirąjį skundą atsakovas nurodė, kad visiškai sutinka su... 14. Apeliacinės instancijos teismui taip pat buvo pateiktas AB „SEB bankas“... 15. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 16. Pagrindai bankroto bylai iškelti numatyti ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje.... 17. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su pirmosios instancijos motyvais, kad... 18. Bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, buvo pateiktas AB „SEB... 19. Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas kartu su apeliantu nurodytu... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Klaipėdos apygardos teismo 2013 m.... 21. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 22. Klaipėdos apygardos teismo 2013 m. liepos 10 d. nutartį panaikinti ir...