Byla 2-319/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Konstantino Gurino (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Kazio Kailiūno ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovų S. K. ir R. K. bei atsakovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Rūmas“ atskiruosius skundus dėl Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 2 d. nutarties, kuria uždarajai akcinei bendrovei „Rūmas“ iškelta bankroto byla, civilinėje byloje Nr. B2-312-178/2009 pagal ieškovų S. K. ir R. K. ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei ,,Rūmas“ dėl bankroto bylos iškėlimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3Ieškovai S. K. ir R. K. ieškiniu prašė iškelti atsakovui UAB „Rūmas“ bankroto bylą, bankroto administratoriumi paskirti UAB „Tigesta“. Nurodė, kad 2006 m. rugpjūčio 1 d. su atsakovu sudarė žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį, pagal kurią atsakovui pardavė žemės sklypą už 9 450 000 Lt. Atsakovas pagal šią sutartį laiku neatsiskaitė, todėl šalys 2006 m. gruodžio 29 d. pasirašė tarpusavio atsiskaitymų suderinimo aktą, kuriuo patvirtino, kad atsakovas ieškovams yra skolingas 8 007 750 Lt. Ši skola nėra mokama nuo 2006 m. gruodžio 31 d. Ieškovai yra kreditoriai pagal Įmonių bankroto įstatymo (toliau - ĮBĮ) 3 straipsnio 6 punktą, todėl turi teisę kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.

4Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 2 d. nutartimi ieškinį patenkino: iškėlė bankroto bylą UAB „Rūmas“; paskyrė įmonės administratoriumi UAB „Admivita“; pakeitė Vilniaus apygardos teismo 2008 m. lapkričio 17 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones ir areštavo visą atsakovo UAB „Rūmas“ nekilnojamąjį, kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas ir turtines teises, esančius pas atsakovą ar trečiuosius asmenis; nustatė, kad laikinosios apsaugos priemonės galioja iki šios nutarties įsiteisėjimo; nustatė 45 d. terminą nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo; įpareigojo administratorių atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, o šiai nutarčiai įsiteisėjus – veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 7 dalies 8 punkte; įpareigojo administratorių per 20 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos pateikti administravimo išlaidų sąmatą; įpareigojo administratorių sudaryti ir pateikti teismui tvirtinti visų įmonės kreditorių ir jų reikalavimų sąrašą; pavedė jam sušaukti pirmąjį kreditorių susirinkimą ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorių reikalavimus įsiteisėjimo dienos; įpareigojo UAB „Rūmas“ valdymo organus per 15 dienų nuo šios nutarties įsiteisėjimo dienos perduoti administratoriui įmonės turtą pagal balansą, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis, ir visus dokumentus.

5Teismas nurodė, kad iš pateiktų dokumentų apie atsakovo finansinę padėtį (įmonės 2008 m. spalio 31 d. balanso) matyti, jog įmonės turtas sudaro 53 137 157 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 54 527 927 Lt; iš atsakovo pateikto kreditorių finansinių įsiskolinimų sąrašo matyti, kad pradelstų įsipareigojimų dalis viršija pusę įmonės balanse nurodytos turto vertės; iš atsakovo pateiktų dokumentų matyti, kad didžioji dalis jo turto yra įkeista bankams; AB PAREX bankas yra kreipęsis dėl priverstinio skolos išieškojimo; atsakovas 2007 m. turėjo nuostolių, kurie 2008 m. dar padidėjo; atsakovo atstovai pripažino, kad šiuo metu įmonė pagal savo finansinę padėtį gali būti laikoma nemokia. Teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, sprendė, kad UAB „Rūmas“ atitinka įstatymo nustatytus nemokumo kriterijus, todėl iškėlė atsakovui UAB „Rūmas“ bankroto bylą. Teismas nurodė, kad administruoti įmonę sutinka ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Tigesta“, kreditoriaus AB DnB NORD banko pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ ir kreditoriaus AB PAREX banko pasiūlytas bankroto administratorius UAB „Admivita“. Teismas nurodė, kad visos kandidatūros atitinka įstatymo nustatytus reikalavimus. Pažymėjo, kad bankrutuojančios įmonės administratoriumi tikslingiausia skirti asmenį, kuris geriausiai galėtų suderinti tiek pačios įmonės, tiek kreditorių interesus. Apie UAB „Įmonių bankroto administravimo ir teisinių paslaugų biuras“ nurodė, kad šios bendrovės buveinė yra Kaune. Vienas iš bankroto administratoriaus parinkimo kriterijų yra tas, jog jis vykdytų veiklą toje pačioje vietovėje kaip ir bankrutuojanti įmonė, nes tai suponuoja mažesnes administravimo išlaidas, leidžia sklandžiau ir operatyviau vykdyti bankroto procedūras, tvarkyti įmonės turtą ir pan. Todėl teismas sprendė, kad šiam administratoriui būtų sudėtingiau taip efektyviai ir ekonomiškai vykdyti bankroto procedūras, kaip kitiems minėtiems bankroto administratoriams. Teigė, kad nors bendrovė nurodė, jog savo įgaliotu asmeniu skirtų Vilniuje gyvenantį asmenį, tačiau, iškilus būtinumui keisti įgaliotą asmenį, minėtų komplikacijų atsiradimas labiau tikėtinas. Be to, iš tinklapio http://www.bankrotodep.lt/sarasas.php?STipas=1&Kodas=2619 matyti, jog ši bendrovė šiuo metu administruoja net 76 bankrutuojančias įmones. Dėl ieškovų siūlomos UAB „Tigesta“ teismas sprendė, kad ji šiuo metu administruoja 11 įmonių, o realiai iš keturių asmenų bankroto procedūras vykdo tik du asmenys. Apie UAB „Admivita“ teismas nurodė, kad du asmenys administruoja 6 įmones, todėl yra pagrindas manyti, jog jų darbo krūvis yra mažesnis. Be to, šią kandidatūrą siūlo ne didžiausias, bet ir ne mažiausias kreditorius, todėl labiausiai tikėtina, kad vienodai galėtų būti ginami tiek mažesniųjų, tiek didžiausių kreditorių interesai. Teismas, atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, UAB ,,Rūmas“ administratoriumi paskyrė UAB „Admivita“.

6Atsakovas UAB ,,Rūmas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 2 d. nutartį ir perduoti klausimą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo šiuos argumentus:

71. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, neatsižvelgė į atsakovo nurodytas aplinkybes, kurios turi svarbią reikšmę sprendžiant šį klausimą, taip pat neįvertino teismui pateiktų duomenų apie bendrovės turtinę padėtį. Nurodo, kad 2009 m. sausio 30 d. vykusio teismo posėdžio metu atsakovas pateikė teismui įrodymus, patvirtinančius, kad per laikotarpį nuo 2009 m. sausio 13 d. iki 2009 m. sausio 30 d. atsakovas sumažino skolą tretiesiems asmenims 7 787 000 Lt. Dalis šios sumos, t. y. 1 887 000 Lt, buvo skola ieškovams. Taigi, atsakovas sumažino skolą ne tik kitiems kreditoriams, bet ir ieškovams. Teismas nepagrįstai nutartyje nurodė, kad atsakovo mokėtinos sumos ir įsipareigojimai sudaro 54 527 927 Lt, kadangi neįvertino naujai pateiktų įrodymų bei aplinkybės, kad atsakovo įsipareigojimai tretiesiems asmenims yra sumažėję 7 787 000 Lt. Atsakovas nurodo, kad tai, jog bendrovė per tokį trumpą laiką sugebėjo iš dalies patenkinti kreditorių reikalavimus, leidžia daryti išvadą, kad išspręsti kilusius finansinius sunkumus bendrovė gali ir neiškėlus jai bankroto bylos.

82. Teismas neatsižvelgė, kad dalis atsakovo skolos yra ginčytina, t. y. kreditoriai kelia reikalavimus dėl neatliktų darbų apmokėjimo, atsakovas yra sulaikęs mokėjimus dėl neištaisytų darbų trūkumų ir pan. Dalis tokių ginčų šiuo metu yra sprendžiami teismuose. Todėl negalima vienareikšmiškai teigti, kad visos nurodytos atsakovo skolos yra realios arba jų mokėjimo terminai yra suėję. Atsakovas nurodo, kad byloje esančiuose dokumentuose nurodyta atsakovo turimų žemės sklypų, esančių Gabijos gatvėje, Vilniuje, vertė objektyviai neatspindi šio turto rinkos vertės. Pateikta žemės sklypų vertė yra nustatyta neatsižvelgiant į tai, kad šie žemės sklypai yra sudedamoji gyvenamosios, komercinės ir viešosios paskirties objektų statybos projekto dalis.

93. Teismas neatsižvelgė ir į tai, kad šiuo metu atsakovas aktyviai sprendžia įsipareigojimų tretiesiems asmenims įvykdymo klausimus. Atsakovo UAB ,,Rūmas“ akcininkas patvirtino, kad šiuo metu yra patvirtintas finansavimas, kuris yra skirtas skoloms apmokėti ir toliau vystyti pradėtą gyvenamosios, komercinės ir viešosios paskirties objektų statybos Gabijos gatvėje projektą. Dalis šių lėšų turi pasiekti atsakovą artimiausiu metu. Tokiu būdu atsakovas turės galimybę atsiskaityti su tais kreditoriais, kurių skolų bendrovė neginčija.

104. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad šiuo metu yra rengiama praėjusių metų atsakovo UAB ,,Rūmas“ finansinė atskaitomybė, kurioje atsispindės visi bendrovės įsipareigojimai tretiesiems asmenims bei turimo turto vertė. Šis dokumentas, atsakovo jau atlikti bei šiuo metu atliekami veiksmai, susiję su įsipareigojimų tretiesiems asmenims mažinimu, leidžia kilusią atsakovo mokumo problemą spręsti racionaliai, o ne naudojantis kraštutinėmis priemonėmis.

11Ieškovai S. K. ir R. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 2 d. nutarties dalį, kuria paskirtas bankroto administratorius UAB ,,Admivita“, ir išspręsti šį klausimą iš esmės – UAB ,,Rūmas“ administratoriumi paskirti UAB ,,Tigesta“. Nurodo šiuos argumentus:

  1. Teismas, parinkdamas administratorių, nepagrįstai atsižvelgė į tai, kokio dydžio finansinį reikalavimą atsakovui turi kreditorius, pasiūlęs administratorių, nes ĮBĮ teisės siūlyti kreditoriui administratorių nesieja su finansinio reikalavimo dydžiu.
  2. Teismas nenurodė, kodėl suabejojo administratoriaus UAB ,,Tigesta“ kvalifikacija, nešališkumu bei gebėjimu vykdyti bankroto administravimo procedūras, juolab kad Įmonių bankroto valdymo departamentas pranešė, jog visos kandidatūros, apie kurias pateikė paklausimą teismas, atitinka Įmonių bankroto įstatymo nuostatas.
  3. Teismas nepagrįstai nurodė, kad, UAB ,,Tigesta“ administruojant 11 įmonių, realiai iš keturių fizinių asmenų, dirbančių šiame juridiniame asmenyje, bankroto procedūras vykdo tik du asmenys, kadangi tai, kad du asmenys nėra bankroto administratoriaus įgalioti nė vienoje iš UAB ,,Tigesta“ administruojamų įmonių, nereiškia, kad jie bankroto procedūrų realiai nevykdo ir nedirba šiame juridiniame asmenyje. Visi UAB ,,Tigesta“ darbuotojai turi patirtį vykdant bankroto procedūras, realiai jas vykdo (nors V. L. šiuo metu nėra įgaliotas asmuo nė vienoje bankroto byloje, tačiau yra pabaigęs 7 įmonių bankroto procedūras, o G. V. administruoja bankrutuojančias įmones kaip fizinis asmuo) ir esant reikalui juos ketinama skirti UAB ,,Tigesta“ įgaliotais asmenimis bankroto bylose.
  4. Teismas, vertindamas administratorių kandidatūras, nevertino vienos iš svarbiausių bankroto administratoriaus tinkamumą galinčios pagrįsti aplinkybės, kuri ypač svarbi skiriant tokios didelės įmonės, kaip UAB ,,Rūmas“, bankroto administratorių, – bankroto administratoriaus darbo patirties. Teismas nevertino, kad UAB ,,Tigesta“ turi daugiau patirties administruojant bankrutuojančias įmones, nes sėkmingai yra pabaigusi 16 bankroto procedūrų, o UAB ,,Admivita“ yra pabaigusi tik 3 įmonių bankroto procedūras. Teismo parinkta kandidatūra neatitinka tokios didelės įmonės bankroto administratoriaus kandidatūrai keliamų reikalavimų.

12Atsakovas UAB ,,Rūmas“ atsiliepimu į ieškovų S. K. ir R. K. atskirąjį skundą prašo jį atmesti. Nurodo, kad teismas išsamiai motyvavo administratoriaus kandidatūros parinkimą ir pagrįstai paskyrė administratoriumi UAB ,,Admivita“.

13Atsakovo UAB ,,Rūmas“ atskirasis skundas netenkintinas. Ieškovų S. K. ir R. K. atskirasis skundas tenkintinas.

14Dėl bankroto bylos UAB ,,Rūmas“ iškėlimo

15Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, atskirieji skundai nagrinėjami pagal taisykles, reglamentuojančias procesą apeliacinės instancijos teisme. Viena iš šių taisyklių, numatyta CPK 320 straipsnyje, nustato, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 329 str. 1 d., 338 str.).

16Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė daugiau kaip tris mėnesius vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) atlyginimą; 2) įmonė viešai paskelbė arba kitaip pranešė kreditoriui (kreditoriams), kad negali atsiskaityti su kreditoriumi (kreditoriais) ir (arba) neketina vykdyti savo įsipareigojimų (ĮBĮ 9 str. 5 d.). Ieškinio pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui grindžiamas atsakovo nemokumu (b. l. 1-3). Pagal ĮBĮ 2 straipsnio 8 dalį, įmonės nemokumas – tai įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

17Pirmosios instancijos teismas atsakovo nemokumą nustatė, įvertinęs 2008 m. spalio 31 d. balansą (t. 1, b. l. 61-63), kuriame nurodyta, kad atsakovo turtas sudaro 53 137 157 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 54 527 927 Lt. Iš atsakovo UAB ,,Rūmas“ teismui pateiktų duomenų apie kreditorinius įsiskolinimus 2008 m. lapkričio 25 d. matyti, kad atsakovo pradelsti įsipareigojimai sudarė 54 517 787,45 Lt (t. 1, b. l. 50-53). Taigi, vertinant įmonės turto bei pradelstų skolų santykį, akivaizdu, kad įmonė yra nemoki, nes įmonės pradelstos skolos viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės. Pažymėtina, kad atsakovo atstovai ir atsiliepime į ieškinį (t. 1, b. l. 68-69), ir 2009 m. sausio 30 d teismo posėdyje (t. 1, b. l. 198, 200) pripažino, kad yra įstatyme numatytas pagrindas įmonei iškelti bankroto bylą ir neginčijo teismo nustatytų įmonės turto ir pradelstų įsipareigojimų dydžių.

18Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog atsakovas 2009 m. sausio 13 d. – 2009 m. sausio 30 d. laikotarpiu sumažino skolą kreditoriams 7 787 000 Lt, sudarė taikos sutartį su kreditore I. M. . Pagal I. M. ir UAB ,,Rūmas“ sudarytą taikos sutartį, patvirtintą Vilniaus apygardos teismo 2009 m. sausio 22 d. nutartimi (t. 1, b. l. 189-190), I. M. ir UAB ,,Rūmas“ nutraukė 2006 m. rugpjūčio 1 d. žemės sklypo dalies pirkimo-pardavimo sutartį ir UAB ,,Rūmas“ grąžino I. M. šią žemės sklypo dalį. Teisėjų kolegija, įvertinusi nurodytas aplinkybes, sprendžia, kad, patvirtinus taikos sutartį, ne tik sumažėjo UAB ,,Rūmas“ skola kreditoriams, bet ir į balansą įrašyto turto vertė, todėl faktiškai turto ir pradelstų įsipareigojimų santykis nepasikeitė, įmonės pradelstos skolos viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės.

19Atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė 2009 m. sausio 31 d. balansą (t. 2, b. l. 31-32), kuriame nurodyta, jog UAB ,,Rūmas“ turto vertė yra 75 391 662 Lt, o mokėtinos sumos ir įsipareigojimai – 48 091 327 Lt. Tokį turto vertės padidėjimą apeliantas grindžia žemės sklypų rinkos vertės padidėjimu ir pateikia 2008 m. sausio 15 d. UAB ,,Lituka ir Ko“ preliminarią išvadą dėl turto vertės Nr. VRA-80114-80126P bei 2007 m. lapkričio 27 d. Turto vertinimo skyriaus išvadą apie turto vertę Nr. 30.139-30-431. Tačiau pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 24 straipsnio 1 dalį, turto vertinimo ataskaita turi juridinę galią tik tuo atveju, jeigu ji atitinka šio įstatymo 23 straipsnyje nurodytus reikalavimus. Atsakovo į bylą pateiktoje 2008 m. sausio 15 d. UAB ,,Lituka ir Ko“ preliminarioje išvadoje dėl turto vertės Nr. VRA-80114-80126P yra nurodyta, kad ši išvada neatitinka nustatytų vertinimo dokumentų turinio bei formos, o yra tik informacinio pobūdžio dokumentas, kuriuo užsakovas gali naudotis savo nuožiūra, o 2007 m. lapkričio 27 d. Turto vertinimo skyriaus išvada apie turto vertę Nr. 30.139-30-431 iš viso neatitinka Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 straipsnyje nurodytų reikalavimų: nėra nurodyti nei užsakovas, nei turtą vertinusios įmonės pavadinimas, nei vertinimo prielaidos, ypatybės, metodai ir kt. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, atsižvelgusi į nurodytas aplinkybes bei įvertinusi, kad apelianto pateikti dokumentai yra daugiau nei vienerių metų senumo ir neatspindi realių nekilnojamojo turto rinkos kainų pokyčių, be to, šiuos duomenis atsakovas žinojo jau pirmosios instancijos teisme nagrinėjant klausimą dėl bankroto bylos iškėlimo, tačiau jais nesivadovavo ir nesigynė, o 2008 m. finansinė atskaitomybė, kaip nurodo pats atsakovas, dar nėra patvirtinta visuotinio akcininkų susirinkimo, šių įrodymų pateikimą vertina kaip norą dirbtinai pakeisti turimo turto ir pradelstų įsipareigojimų santykį. Be to, net ir sutikus su atsakovo naujai nurodyta 75 391 662 Lt turto verte, atsakovo pradelstų įsipareigojimų suma – 46 730 787,45 Lt (54 517 787,45 Lt – 7 787 000 Lt) – sudaro daugiau nei pusę atsakovo turto vertės, todėl yra įstatyme nustatytas pagrindas pripažinti UAB ,,Rūmas“ nemokia.

20Atsakovas teigia, kad įsipareigojimai AB DnB NORD bankui ir AB PAREX bankui nėra pradelsti, tačiau pats atsakovas pirmosios instancijos teismui pateiktame 2008 m. lapkričio 25 d. UAB ,,Rūmas“ kreditorinio įsiskolinimo sąraše nurodė AB PAREX ir AB DnB NORD bankus, o AB PAREX bankas teismui pateikė duomenis, kad 2009 m. sausio 9 d. bendra jo finansinio reikalavimo suma UAB ,,Rūmas“ yra 6 377 487,73 Lt (t. 1, b. l. 118-119), AB DnB NORD bankas teismui nurodė, kad, 2008 m. gruodžio 10 d. duomenimis, UAB ,,Rūmas“ skola AB DnB NORD bankui sudarė 28 569 456,25 Lt (t. 1, b. l. 94). Tuo tarpu atsakovas, teigdamas, kad įsipareigojimai bankams nėra pradelsti, jokių jo teiginį patvirtinančių duomenų teismui nepateikė (CPK 178 str.). Be to, apeliantas aplinkybe, kad jo įsipareigojimai AB DnB NORD ir AB PAREX bankams nėra pradelsti, pirmosios instancijos teisme nesirėmė. CPK 306 straipsnio 2 dalis draudžia atskirąjį skundą grįsti aplinkybėmis, kurios nebuvo nurodytos pirmosios instancijos teisme (CPK 338 str.).

21Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas, keldamas bankroto bylą, turėjo atsižvelgti į aplinkybę, jog dalis atsakovo skolų yra ginčijamos teismuose. Iš atsakovo teismui 2008 m. gruodžio 1 d. pateiktos informacijos apie teismuose iškeltas bylas, kuriose UAB ,,Rūmas“ yra proceso dalyvis (t. 1, b. l. 64-65), matyti, kad UAB ,,Rūmas“, kaip ieškovas, dalyvavo vienoje byloje, kaip atsakovas – septyniose bylose, kaip trečiasis/suinteresuotas asmuo – keturiose bylose. Atsakovas teismui 2009 m. sausio 30 d. pateikė informaciją (t. 1, b. l. 187-188), kad jis neteko procesinio suinteresuotumo ir nebedalyvaus penkiose bylose, iš kurių vienoje buvo ieškovu, trijose – trečiuoju/suinteresuotu asmeniu, vienoje – atsakovu. Iš teismų informacinėje sistemoje LITEKO esančių duomenų matyti, kad 2009 metais UAB ,,Rūmas“ yra patrauktas atsakovu arba dėl jo priimtas teismo įsakymas net 23 bylose. Šie duomenys leidžia daryti išvadą, kad UAB ,,Rūmas“ laiku neatsiskaito su kreditoriais.

22Atsakovas pagrįstai atskirajame skunde nurodo, kad teismas bankroto bylose turi būti aktyvus, nes šios bylos yra susijusios su viešuoju interesu, tačiau tai neatleidžia proceso šalies nuo pareigos įrodyti tas aplinkybes, kuriomis ji remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.).

23Įvertinusi byloje esančius duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas pagrįstai nustatė UAB ,,Rūmas“ nemokumą ir iškėlė bankroto bylą.

24Dėl UAB ,,Rūmas“ administratoriaus paskyrimo

25Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar juridinis asmuo, turintis teisę teikti bankroto administravimo paslaugas (ĮBĮ 11 str. 1 d.). Jis valdo, naudoja bankrutuojančios įmonės turtą bei bankuose esančias įmonės lėšas ir jais disponuoja, užtikrina bankrutuojančios įmonės turto apsaugą, vadovauja bankrutuojančios įmonės ūkinei komercinei veiklai, taip pat privalo ginti visų kreditorių ir bankrutuojančios įmonės teises ir interesus, organizuoti ir atlikti būtinus bankroto proceso darbus (ĮBĮ 11 str. 3 d.). Taigi administratorius turi plačius ĮBĮ apibrėžtus įgaliojimus bankroto procese, nuo jo veiksmų didžiąja dalimi priklauso tinkama visų kreditorių bei pačios įmonės teisėtų interesų apsauga, bankroto procedūrų vykdymo sklandumas bei skaidrumas.

26ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas numato, kad, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, teismas privalo paskirti įmonės administratorių. ĮBĮ 11 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad asmuo, pateikdamas pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei, pasiūlo teismui administratoriaus kandidatūrą. Tuo atveju, kai pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo įmonei teikia įmonės darbuotojai ir jie nepasiūlo administratoriaus kandidatūros, administratoriaus kandidatūrą Vyriausybės nustatyta tvarka turi pasiūlyti šio straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Administratoriaus kandidatūrą gali pasiūlyti ir kiti ĮBĮ 5 straipsnyje išvardyti asmenys, t. y. kreditorius (kreditoriai), savininkas (savininkai), įmonės administracijos vadovas. Teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Skiriamo administratoriaus kandidatūrą teismas Vyriausybės nustatyta tvarka privalo suderinti su ĮBĮ 10 straipsnio 10 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija.

27Bylos duomenimis, ieškovai S. K. ir R. K. , pateikdami pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo UAB ,,Rūmas“, teismui pasiūlė bankroto administratoriumi skirti UAB ,,Tigesta“. Pirmosios instancijos teismas, atmesdamas ieškovų siūlomą kandidatūrą, nurodė, kad UAB ,,Tigesta“ šiuo metu administruoja 11 įmonių, tačiau realiai iš keturių asmenų bankroto procedūras vykdo tik du įgalioti asmenys. Teismas, įvertinęs, kad UAB ,,Admivita“ du įgalioti asmenys administruoja šešias įmones, todėl jų darbo krūvis yra mažesnis, bei nurodęs, kad šią kandidatūrą siūlo ne didžiausias, bet ir ne mažiausias kreditorius, todėl labiausiai tikėtina, kad vienodai galėtų būti ginami tiek mažesniųjų, tiek didžiausių kreditorių interesai, UAB ,,Rūmas“ administratoriumi paskyrė UAB ,,Admivita“. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismo pasirinktas administratorių kandidatūrų vertinimo kriterijus, susietas su kreditoriaus, pasiūliusio administratoriaus kandidatūrą, finansinio reikalavimo dydžiu, nėra logiškas ir neparemtas ĮBĮ nuostatomis. Bankroto bylos iškėlimo metu nėra tvirtinami kreditorių reikalavimai, todėl nėra žinomi tikslūs kreditorių sąrašai ir jų finansinių reikalavimų dydžiai. Analogiškai ir apie ieškovų pasiūlytą administratorių galima pasakyti, kad jis pasiūlytas nei didžiausio, nei mažiausio kreditoriaus, todėl neaišku, kodėl pirmenybė buvo suteikta UAB ,,Admivita“. Kaip minėta, teismas turi įvertinti ieškovų pateiktos administratoriaus kandidatūros tinkamumą ir tik tuo atveju, jeigu ši kandidatūra neatitinka ĮBĮ reikalavimų, ją motyvuotai atmesti ir svarstyti kitą siūlomą kandidatūrą. Teisėjų kolegija laiko nepagrįstu pirmosios instancijos teismo argumentą, kad UAB ,,Tigesta“ darbuotojų darbo krūvis yra didesnis, nes tik du iš keturių asmenų realiai vykdo bankroto procedūras. Iš interneto puslapyje www.bankrotodep.lt viešai skelbiamos informacijos matyti, kad šiuo metu UAB ,,Tigesta“ turi penkis darbuotojus ir vykdo 13 bankroto procedūrų. Aplinkybė, kad kai kurie darbuotojai nevykdo bankroto procedūrų, nesudaro pagrindo pripažinti bankroto administratoriaus neatitinkančiu įstatymo reikalavimų. Teisėjų kolegija, remdamasi nurodytais argumentais, sprendžia, kad skundžiamos nutarties dalis, kuria UAB ,,Rūmas“ administratoriumi paskirta UAB ,,Admivita“, neatitinka ĮBĮ nuostatų ir bylos aplinkybių, todėl naikintina (CPK 263 str.).

28Bylos duomenimis, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovų pasiūlyta administratoriumi UAB ,,Tigesta“ atitinka ĮBĮ keliamus reikalavimus administratoriui, yra pateikusi teismui Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos išduotą leidimą teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 97 (t. 1, b. l. 17), bankroto administratoriaus pažymėjimus Nr. 237b, Nr. 785a (t. 1, b. l. 18, 19), išreiškusi savo sutikimą dėl UAB ,,Rūmas“ administravimo (t. 1, b. l. 16), Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos 2008 m. lapkričio 25 d. raštu Nr. (6.20) A2-1658 (t. 1, b. l. 45) yra suderinęs šią kandidatūrą. UAB ,,Tigesta“ apeliacinės instancijos teismui pateikė duomenis, kad yra apdraudusi savo profesinę civilinę atsakomybę privalomuoju draudimu ĮBĮ 11 straipsnio 12 dalyje nustatyta tvarka (t. 2, b. l. 28). Todėl teisėjų kolegija, įvertinusi visus anksčiau išdėstytus argumentus, sprendžia, kad UAB ,,Rūmas“ administratoriumi skirtina ieškovų pasiūlyta UAB ,,Tigesta“.

29Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 4 punktu,

Nutarė

30Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 2 d. nutarties dalį, kuria uždarosios akcinės bendrovės ,,Rūmas“ administratoriumi paskirta uždaroji akcinė bendrovė ,,Admivita“, panaikinti. Uždarosios akcinės bendrovės ,,Rūmas“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę ,,Tigesta“ (į. k. 126090963, Konstitucijos pr. 12-203, Vilnius, leidimas teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas Nr. 97).

31Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. Ieškovai S. K. ir R. K. ieškiniu prašė iškelti atsakovui UAB „Rūmas“... 4. Vilniaus apygardos teismas 2009 m. vasario 2 d. nutartimi ieškinį patenkino:... 5. Teismas nurodė, kad iš pateiktų dokumentų apie atsakovo finansinę padėtį... 6. Atsakovas UAB ,,Rūmas“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus... 7. 1. Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, neatsižvelgė į... 8. 2. Teismas neatsižvelgė, kad dalis atsakovo skolos yra ginčytina, t. y.... 9. 3. Teismas neatsižvelgė ir į tai, kad šiuo metu atsakovas aktyviai... 10. 4. Teismas neatsižvelgė į aplinkybę, kad šiuo metu yra rengiama... 11. Ieškovai S. K. ir R. K. atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos... 12. Atsakovas UAB ,,Rūmas“ atsiliepimu į ieškovų S. K. ir R. K. atskirąjį... 13. Atsakovo UAB ,,Rūmas“ atskirasis skundas netenkintinas. Ieškovų S. K. ir... 14. Dėl bankroto bylos UAB ,,Rūmas“ iškėlimo... 15. Vadovaujantis CPK 338 straipsniu, atskirieji skundai nagrinėjami pagal... 16. Bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių... 17. Pirmosios instancijos teismas atsakovo nemokumą nustatė, įvertinęs 2008 m.... 18. Apeliantas atskirajame skunde nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog... 19. Atsakovas apeliacinės instancijos teismui pateikė 2009 m. sausio 31 d.... 20. Atsakovas teigia, kad įsipareigojimai AB DnB NORD bankui ir AB PAREX bankui... 21. Nepagrįstas apelianto argumentas, kad teismas, keldamas bankroto bylą,... 22. Atsakovas pagrįstai atskirajame skunde nurodo, kad teismas bankroto bylose... 23. Įvertinusi byloje esančius duomenis, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 24. Dėl UAB ,,Rūmas“ administratoriaus paskyrimo... 25. Bankrutuojančios įmonės administratorius – tai teismo paskirtas fizinis ar... 26. ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 1 punktas numato, kad, priėmęs nutartį iškelti... 27. Bylos duomenimis, ieškovai S. K. ir R. K. , pateikdami pareiškimą teismui... 28. Bylos duomenimis, pirmosios instancijos teismas nustatė, kad ieškovų... 29. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 30. Vilniaus apygardos teismo 2009 m. vasario 2 d. nutarties dalį, kuria... 31. Kitą nutarties dalį palikti nepakeistą....