Byla 2-584/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų:

2Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko ir Egidijaus Žirono (kolegijos pirmininko ir pranešėjo),

3teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės „Indebt“ ir trečiųjų asmenų Vaclovo Urkio bei Algirdo Vambuto atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutarties dalies, kuria atsakovo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kesonas“ bankroto administratoriumi paskirtas uždaroji akcinė bendrovė „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, civilinėje byloje pagal ieškovų Justino Aleksandro Urbono, uždarosios akcinės bendrovės „Conlex“, uždarosios akcinės bendrovės „Indebt“, uždarosios akcinės bendrovės „Televizinė Technika“, uždarosios akcinės bendrovės „Gindera“ ieškinius dėl bankroto bylos iškėlimo atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Kesonas“. Tretieji asmenys Algirdas Vambutas, Vaclovas Urkis ir uždaroji akcinė bendrovė „Langų konstrukcijos“.

4Teisėjų kolegija

Nustatė

5I. Ginčo esmė

6Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros parinkimo.

7Ieškovai Justinas Aleksandras Urbonas, UAB „Televizinė technika“ ir UAB „Gindera“ kreipėsi į teismą su pareiškimais, prašydami iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Kesonas“ bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“.

8Ieškovas UAB „Indebt“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Kesonas“ bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Posityvum“.

9Atsakovas UAB „Kesonas“ pateikė atsiliepimą, nurodydamas, kad sutinka su bankroto bylos iškėlimu.

10Ieškovas UAB „Conlex“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Kesonas“ bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“.

11Tretieji asmenys Algirdas Vambutas ir Vaclovas Urkis kreipėsi į teismą su pareiškimais, prašydami iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Kesonas“ bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“.

12Trečiasis asmuo UAB „Langų konstrukcijos“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovui UAB „Kesonas“ bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Jurconsult Group“.

13Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi iškėlė atsakovui UAB „Kesonas“ bankroto bylą ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“.

14Ieškovas UAB „Indebt“ pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties dalies, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, prašydamas bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“. Nurodė, jog teismo paskirto bankroto administratoriaus šališkumą įrodo faktas, kad jis perkėlė buveinės adresą iš Šiaulių į Klaipėdą ten pat, kur ir teismo paskirtas bankroto administratorius registruotas. Ieškovo siūlomas bankroto administratorius turi filialus Klaipėdoje ir Šiauliuose, taip pat jis turi daugiau patirties ir kompetencijos nei teismo paskirtas bankroto administratorius.

15Ieškovas UAB „Conlex“ pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties dalies, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, prašydamas bankroto administratoriumi paskirti UAB „Valeksa“. Nurodė, kad teismas nemotyvavo, kodėl pasirinko vieną ir atmetė kitas bankroto administratorių kandidatūras. Ieškovo pasiūlytas bankroto administratorius turi filialą Klaipėdoje, didesnę patirtį ir darbuotojų skaičių bei mažesnį užimtumą nei teismo paskirtas bankroto administratorius.

16Tretieji asmenys Vaclovas Urkis ir Algirdas Vambutas pateikė atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties dalies, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, prašydami bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“. Nurodė, kad trečiųjų asmenų siūlomas administratorius yra vienas iš seniausiai veikiančių, turinčių didžiausią patirtį ir kompetenciją. Teismas privalėjo atsižvelgti ir į tai, kad šį bankroto administratorių siūlo darbuotojai, kurie yra silpnesnioji šalis.

17Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi ieškovų UAB „Indebt“ ir UAB „Conlex“ bei trečiųjų asmenų Vaclovo Urkio ir Algirdo Vambuto atskiruosius skundus tenkino iš dalies – panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį, kurią atsakovo UAB „Kesonas“ bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, ir klausimą dėl bankroto administratoriaus paskyrimo skyrė nagrinėti 2011 m. gruodžio 12 d. 16.00 val. teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka.

18II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

19Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi B UAB „Kesonas“ bankroto administratoriumi paskyrė UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“. Teismas nurodė, kad svarstant administratoriaus skyrimo klausimą, jis yra saistomas būtinumo užtikrinti kuo sklandesnį bankroto procedūrų atlikimą, todėl turi atsižvelgti į asmens, pateikusio pareiškimą teismui dėl bankroto bylos iškėlimo, bei kitų Įmonių bankroto įstatymo 5 straipsnio 1 dalyje išvardintų asmenų pasiūlymus, taip pat į įmonės, kuriai keliama bankroto byla, nuomonę ir kitas administratoriaus skyrimo išsprendimui svarbias aplinkybes. Teismas nustatė, kad B UAB „Kesonas“ buveinė yra Klaipėdos mieste, todėl ekonomiškiausiai ir operatyviausiai įmonę administruotų Klaipėdoje buveinę turintis įmonės bankroto administratorius. Iš į bylą pateiktų duomenų teismas nustatė, kad UAB „Valeksa“ ir UAB „Ius Positivum“ turi filialus Klaipėdoje, o UAB „Bankroto centras“ ir UAB „Jurconsult group“ yra registruotos Vilniuje. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad Klaipėdoje registruotą buveinę turintį bankroto administratorių UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ siūlo skirti net 3 atsakovo kreditoriai, nusprendė, kad šis administratorius laikytinas turinčiu pranašumą prieš kitus du, kurie turi filialus Klaipėdoje. Be to, tikėtina, kad UAB „Televizinė Technika“ yra didžiausią 1 030 080 Lt finansinį reikalavimą turintis atsakovo kreditorius, todėl jo siūlomo administratoriaus skyrimas labiausiai atitinka didžiosios dalies kreditorių lūkesčius. Teismas, įvertinęs tai, kad bankroto administratorių siūlo ne įmonės savininkas ar vadovas, o kreditoriai, nusprendė, jog aplinkybė, kad UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ ir UAB „Kesonas“ buveinių adresas, nurodytas juridinių asmenų registre, sutampa (Artojo g. 7, Klaipėda), nesudaro pagrindo abejoti galimu administratoriaus šališkumu. Be to, iš turto arešto aktų registro išrašo teismas nustatė, kad B UAB „Kesonas“ turi nekilnojamojo ir kilnojamojo turto Šiauliuose. Kadangi UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ yra įkūręs filialą Šiauliuose, paskirtasis administratorius turės optimalias galimybes užtikrinti turto apsaugą. Teismas atsižvelgęs į tai, kad kreditoriai UAB „Conlex“, UAB „Indebt“ yra įsigiję finansinius reikalavimus į bankrutuojančią įmonę, o trečiųjų asmenų A. Vambuto ir V. Urkio vardu veikia VšĮ „Atgauk algą“, nusprendė, kad nurodytus juridinius asmenis gali sieti tam tikri susitarimai su jų siūlomais bankroto administratoriais. Teismas, įvertinęs tai, kad UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ dirbanti administratorė V. Lukošienė yra pabaigusi 5 bankroto procedūras, R. Stuogienė – 59 bankroto procedūras, konstatavo, kad įmonė turi pakankamą bankroto administravimo patirtį. Įvertinęs siūlomų bankroto administratorių krūvį, teismas nustatė, kad UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ dirbančių administratorių darbo krūvis lyginant su kitomis bendrovėmis yra vidutiniškas, 2 šios įmonės administratoriai administruoja tik po 5 bankrutuojančias įmones, todėl konstatavo, jog bankroto administratorius pajėgus operatyviai administruoti dar vieną bankrutuojančią įmonę. Teismas nustatė, kad UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“ atitinka administratoriams keliamus įstatymo reikalavimus. Teismas pažymėjo, kad bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimas turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškiltų pagrįstų abejonių dėl administratoriaus tinkamumo (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 d., 23 str. 13 p.)

20III. Atskirųjų skundų argumentai

21Ieškovas UAB „Indebt“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Ius Positivum“. Ieškovas atskirąjį skundą grindžia šiais motyvais:

  1. potencialių kreditorių, pasiūliusių bankroto administratoriaus kandidatūrą, skaičius negali būti esminis kriterijus, parenkant bankroto administratoriaus kandidatūrą (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. kovo 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-725/2011);
  2. kadangi įmonės kreditorių finansinių reikalavimų suma tampa žinoma tik patvirtinus kreditorių finansinius reikalavimus, bankroto administratoriaus kandidatūra negali būti parenkama, atsižvelgiant į jį pasiūliusio kreditoriaus finansinio reikalavimo dydį (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. kovo 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-319/2009);
  3. teismas neįvertino aplinkybės, kad atsakovo buveinė nuo pat jo įsteigimo 2004 m. buvo Šiauliuose ir tik po to, kai Šiaulių apygardos teisme buvo inicijuota atsakovo atžvilgiu bankroto byla, atsakovas 2011 m. rugsėjo mėnesį pateikė pareiškimą dėl buveinės adreso pakeitimo, įregistruojant jį Klaipėdos mieste tuo pačiu adresu kaip ir teismo paskirto administratoriaus buveinė. Tuo tarpu visas atsakovo nekilnojamasis turtas ir faktinė buveinė liko Šiauliuose. Šios aplinkybės patvirtina, kad atsakovas siekė, jog būtų paskirtas jam palankus administratorius, dėl ko teismo paskirto administratoriaus kandidatūra atmestina kaip kelianti pagrįstų abejonių dėl jo nešališkumo;
  4. teismas, parinkdamas administratorių pagal teritorinį kriterijų, neatsižvelgė į tai, kad UAB „Ius Positivum“ turi filialus Klaipėdoje ir Šiauliuose, dėl ko šis administratorius galės geriau nei kiti užtikrinti atsakovo turto apsaugą, parodyti turtą potencialiems pirkėjams bei užtikrinti sklandų ir kokybišką bankroto procedūrų vykdymą;
  5. teismas nepagrįstai ir neteisėtai, nesant jokių įrodymų, nusprendė, kad ieškovą UAB „Indebt“ gali sieti tam tikri susitarimai su jo siūlomu bankroto administratoriumi.

22Tretieji asmenys Vaclovas Urkis ir Algirdas Vambutas pateikė atskiruosius skundus, prašydami panaikinti Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutarties dalį, kuria bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, bei bankroto administratoriumi paskirti UAB „Bankroto centras“. Tretieji asmenys atskiruosius skundus grindžia šiais motyvais:

  1. teismas nepagrįstai administratorių parinko pagal teritorinį kriterijų, nes administravimo išlaidų dydis nepriklauso nuo administratoriaus buveinės adreso, kadangi administravimo išlaidų sąmatą tvirtina teismas ir kreditorių susirinkimas;
  2. trečiųjų asmenų siūlomas bankroto administratorius yra seniausiai veikiantis, turintis didžiausią patirtį ir kompetenciją bei yra mažiausiai apkrautas darbu, todėl UAB „Bankroto centras“ yra pranašiausias iš visų siūlomų bankroto administratorių;
  3. aplinkybė, kad atsakovo ir teismo paskirto bankroto administratoriaus adresai sutampa, patvirtina, kad šios įmonės yra tarpusavyje susijusios. Šią išvadą patvirtina ir tai, kad iš pradžių ieškovai UAB „Gindera“ ir UAB „Televizinė technika“, kuris yra vienas didžiausių atsakovo kreditorių, nesiūlė bankroto administratoriaus kandidatūros, ir tik vėliau kai iš naujo buvo sprendžiamas klausimas dėl bankroto administratoriaus skyrimo, šie kreditoriai pasiūlė UAB „Vakarų Lietuvos bankroto biuras“. Be to, tretieji asmenys Vaclovas Urkis ir Algirdas Vambutas yra darbuotojai, kuriuos teismas privalo ginti kaip silpnesniąją šalį.

23IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

24Atskirasis skundas netenkinamas.

25Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu, teismas, priėmęs nutartį iškelti bankroto bylą, privalo paskirti įmonės administratorių. Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje įtvirtinta, kad teismas gali motyvuotai atmesti teikiamo administratoriaus (administratorių) kandidatūrą (kandidatūras) ir pareikalauti pateikti kitą administratoriaus kandidatūrą, jei teismui pasiūlyta administratoriaus kandidatūra neatitinka šio įstatymo reikalavimų. Iš šių teisės normų darytina išvada, kad įstatymo leidėjas suteikė teismui, iškėlusiam įmonei bankroto bylą, prerogatyvą kiekvienu konkrečiu atveju nuspręsti, kurį asmenį skirti bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Tačiau ši teismo teisė nėra absoliuti. Skirdamas bankroto administratorių, teismas privalo patikrinti, ar nėra Įmonių bankroto įstatyme nurodytų aplinkybių, dėl kurių asmuo negali būti skiriamas bankrutuojančios įmonės administratoriumi. Be to, teismas privalo įvertinti ir tai, kad bankroto bylų nagrinėjimas yra susijęs su viešojo intereso tenkinimu, kas įpareigoja teismą imtis visų įmanomų priemonių, jog jau bankroto bylos iškėlimo stadijoje būtų ginami visų potencialių kreditorių bei pačios bankrutuojančios įmonės interesai, bankroto procedūros būtų pradėtos vykdyti laiku, vyktų sklandžiai bei operatyviai, o dėl teismo paskirto administratoriaus nešališkumo, objektyvumo bei sąžiningumo nekiltų abejonių nei vienam byloje dalyvaujančiam asmeniui. Todėl teismas, skirdamas bankroto administratorių turi ne tik nustatyti, ar administratorius atitinka Įmonių bankroto įstatyme įtvirtintus kriterijus, bet ir vadovaudamasis teisingumo, protingumo bei sąžiningumo kriterijais įvertinti kiekvieną aplinkybę, kuri gali neigiamai įtakoti administratoriaus patikimumą bei sukelti abejones dėl administratoriaus tinkamumo administruoti konkrečią bankrutuojančią įmonę.

26Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Kesonas“ bankroto administratoriumi paskyrė trijų atsakovo kreditorių Justino Aleksandro Urbono, UAB „Televizinė technika“ ir UAB „Gindera“ pasiūlytą bankroto administratorių UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“. Teismas skundžiamoje nutartyje nurodė, jog parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, įvertino tai, kad šis bankroto administratorius registruotas Klaipėdoje kaip ir bankrutuojanti įmonė bei turi filialą Šiauliuose, kur yra bankrutuojančios įmonės nekilnojamasis turtas. Taip pat teismas vertino šio bankroto administratoriaus patirtį, kompetenciją ir užimtumą bei atsižvelgė į tai, kad bankroto administratorių pasiūlė trys atsakovo kreditoriai, iš kurių vienas yra potencialiai didžiausias. Teisėjų kolegija iš šių skundžiamos nutarties motyvų daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas bankroto administratoriaus kandidatūrą parinko motyvuotai bei įvertinęs eilę kriterijų, kuriais vadovaudamasis siekė iki minimumo sumažinti atsakovo bankroto procedūrų kaštus, užtikrinti bankroto administratoriaus objektyvumą ir kvalifikaciją bei nepažeisti bankroto proceso koncentruotumo ir operatyvumo principų.

27Įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs bei atitinkamai teismų praktikoje nėra susiformavęs baigtinis absoliučių kriterijų sąrašas, kuriais vadovaujantis teismas turi parinkti vieną iš Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus atitinkančių bankroto administratorių kandidatūrų (Lietuvos apeliacinio teismo 2011 m. lapkričio 15 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-2643/2011, 2012 m. vasario 17 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-331/2012). Todėl pirmosios instancijos teismas, nuspręsdamas paskirti Įmonių bankroto įstatymo reikalavimus atitinkantį bankroto administratorių pagal aukščiau nutartyje minėtus, o ne pagal apeliantų atskiruosiuose skunduose nurodomus, kriterijus jokių įstatymo nuostatų nepažeidė, o priešingai – pasinaudojo teismo turima diskrecijos teise parinkti vieną iš siūlomų bankroto administratorių (atitinkančių įstatymo reikalavimus) kandidatūrų savo nuožiūra, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais. Atsižvelgiant į išdėstyta, teisėjų kolegija atmeta kaip nepagrįstus atskirųjų skundų argumentus, kad teismas, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, pirmenybę teikė netinkamiems kriterijams (CPK 12 ir 178 str.).

28Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus atskirųjų skundų argumentus, jog aplinkybė, kad atsakovo ir bankroto administratoriaus buveinės yra registruotos tuo pačiu adresu Artojo g. 7, Klaipėdoje, įrodo bankroto administratoriaus šališkumą atsakovo atžvilgiu. Teisėjų kolegija šios išvados priėjo įvertinusi juridinių asmenų registro duomenis, iš kurių matyti, jog tuo pačiu adresu Artojo g. 7, Klaipėdoje, savo buveines yra registravę nemažai skirtingos teisinės formos bei skirtingas veiklas vykdančių juridinių asmenų, pavyzdžiui IĮ „Statinio vidaus technologijos“, Visuomeninė organizacija „Moterys ir verslas Lietuvoje“, UAB „Liselis“, UAB „Nemeta“ ir t.t. (CPK 179 str. 3 d.). Minėti duomenys įrodo, jog adresu Artojo g. 7, Klaipėdoje, buveines registruoja nemažai juridinių asmenų, kurie nėra tarpusavyje susiję. Ši išvada akivaizdžiai paneigia apeliantų atskirajame skunde išsakytą prielaidą, jog atsakovo ir teismo paskirto bankroto administratoriaus sąsajas įrodo tuo pačiu adresu registruotas buveinės adresas (CPK 12 ir 178 str.).

29Be to, iš byloje esančio ieškovo UAB „Televizinė technika“ 2011 m. spalio 17 d. ieškinio ir ieškovo UAB „Gindera“ 2011 m. spalio 19 d. ieškinio matyti, kad šie atsakovo kreditoriai dar iki Klaipėdos apygardos teismui priimant 2011 m. lapkričio 2 d. nutartį, kuria buvo iškelta atsakovui UAB „Kesonas“ bankroto byla ir bankroto administratoriumi paskirtas UAB „Vakarų Lietuvos bankrotų biuras“, siūlė pastarojo bankroto administratoriaus kandidatūrą (b.l. 93-94, 108-109, t. 2). Šie konkretūs rašytiniai įrodymai paneigia apeliantų Vaclovo Urkio ir Algirdo Vambuto atskirajame skunde išsakytą prielaidą, jog ieškovai UAB „Televizinė technika“ ir UAB „Gindera“ teismo paskirtą bankroto administratorių pasiūlė tik po to, kai Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi panaikino Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. lapkričio 2 d. nutarties dalį dėl administratoriaus paskyrimo ir nusprendė šį klausimą spręsti iš naujo (CPK 12 ir 178 str.).

30Kaip aukščiau nutartyje minėta apeliantai pirmosios instancijos teismo nutarties nepagrįstumą įrodinėjo teigdami, jog teismas, parinkdamas bankroto administratoriaus kandidatūrą, pasirinko netinkamus kriterijus bei juos netinkamai vertino. Tuo tarpu Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2001 m. gegužės 16 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-580/2001 yra konstatavęs, kad bankrutuojančios įmonės administratoriaus paskyrimas priklauso bankroto bylą nagrinėjančio teismo kompetencijai. Atsižvelgiant į šį kasacinio teismo išaiškinimą, Lietuvos apeliacinio teismo praktikoje susiformavo taisyklė, jog pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria paskirtas bankrutuojančios įmonės administratorius, gali būti naikinama tik tuo atveju, jei paskirtas administratorius neatitinka Įmonių bankroto įstatymo nustatytų reikalavimų. (2009 m. gruodžio 3 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1626/2009, 2009 m. kovo 12 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-350/2009). Kadangi nagrinėjamu atveju apeliantai atskiruosiuose skunduose nekėlė klausimo dėl bankroto administratoriaus neatitikimo Įmonių bankroto įstatymo reikalavimams, o apeliantų išsakyta prielaida dėl bankroto administratoriaus šališkumo paneigta kaip neįrodyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad nėra jokio pagrindo naikinti pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria paskirtas bankroto administratorius atitinka Įmonių bankroto įstatymo keliamus reikalavimus bei jo kandidatūrai pritarė Įmonių bankroto valdymo departamentas prie Ūkio ministerijos (b.l. 79, t. 1).

31Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės kreditorių susirinkimas (komitetas) turi teisę kreiptis į teismą dėl įmonės administratoriaus pakeitimo, jeigu iškyla pagrįstos abejonės dėl administratoriaus veiklos tinkamumo (Įmonių bankroto įstatymo 11 str. 8 str. 2 p., 23 str. 13 p.). Be to, pagal Lietuvos apeliacinio teismo suformuotą praktiką, bet kurioje bankroto bylos nagrinėjimo stadijoje bankroto bylą nagrinėjantis teismas, turėdamas duomenų, leidžiančių pagrįstai abejoti administratoriaus pareigų tinkamu vykdymu, gali svarstyti klausimą dėl administratoriaus atstatydinimo.

32Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Indebt“ ir trečiųjų asmenų Vaclovo Urkio bei Algirdo Vambuto atskiruosius skundus dėl Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutarties, pagrindų, įtvirtintų CPK 329 bei 330 straipsniuose, dėl kurių skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis turėtų būti naikinama atskirajame skunde išdėstytais motyvais, o taip pat CPK 329 straipsnio 2 dalyje numatytų absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str.). Todėl apeliantų atskirieji skundai netenkinami, o Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartis paliekama nepakeista (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

33Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

34Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Virginijos Čekanauskaitės, Artūro Driuko ir Egidijaus Žirono (kolegijos... 3. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 4. Teisėjų kolegija... 5. I. Ginčo esmė... 6. Byloje kilo ginčas dėl tinkamos bankroto administratoriaus kandidatūros... 7. Ieškovai Justinas Aleksandras Urbonas, UAB „Televizinė technika“ ir UAB... 8. Ieškovas UAB „Indebt“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 9. Atsakovas UAB „Kesonas“ pateikė atsiliepimą, nurodydamas, kad sutinka su... 10. Ieškovas UAB „Conlex“ kreipėsi į teismą su pareiškimu, prašydamas... 11. Tretieji asmenys Algirdas Vambutas ir Vaclovas Urkis kreipėsi į teismą su... 12. Trečiasis asmuo UAB „Langų konstrukcijos“ kreipėsi į teismą su... 13. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. lapkričio 2 d. nutartimi iškėlė... 14. Ieškovas UAB „Indebt“ pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos... 15. Ieškovas UAB „Conlex“ pateikė atskirąjį skundą dėl Klaipėdos... 16. Tretieji asmenys Vaclovas Urkis ir Algirdas Vambutas pateikė atskiruosius... 17. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 2 d. nutartimi ieškovų UAB... 18. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 19. Klaipėdos apygardos teismas 2011 m. gruodžio 12 d. nutartimi B UAB... 20. III. Atskirųjų skundų argumentai... 21. Ieškovas UAB „Indebt“ pateikė atskirąjį skundą, prašydamas panaikinti... 22. Tretieji asmenys Vaclovas Urkis ir Algirdas Vambutas pateikė atskiruosius... 23. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. Atskirasis skundas netenkinamas.... 25. Vadovaujantis Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 4 dalies 1 punktu,... 26. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas atsakovo UAB „Kesonas“... 27. Įstatymo leidėjas nėra įtvirtinęs bei atitinkamai teismų praktikoje nėra... 28. Teisėjų kolegija taip pat atmeta kaip nepagrįstus atskirųjų skundų... 29. Be to, iš byloje esančio ieškovo UAB „Televizinė technika“ 2011 m.... 30. Kaip aukščiau nutartyje minėta apeliantai pirmosios instancijos teismo... 31. Teisėjų kolegija pažymi, jog bankrutuojančios (bankrutavusios) įmonės... 32. Apeliacine tvarka išnagrinėjus ieškovo UAB „Indebt“ ir trečiųjų... 33. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 34. Klaipėdos apygardos teismo 2011 m. gruodžio 12 d. nutartį palikti...