Byla 2YT-1328-981/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Ukmergės rajono savivaldybė

1Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja Dalia Trumpulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjo A. J. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, suinteresuotas asmuo Ukmergės rajono savivaldybė,

Nustatė

2Pareiškėjas A. J. pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad jam nuosavybės teise priklausančiame 0,1209 ha žemės ūkio paskirties žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame ( - ),yra išlikę buvusios sodybos, t.y. gyvenamojo namo pamatai ir sodo liekanos (1-2 b.l.).

3Pareiškėjas nurodo, kad nuosavybės teise valdo žemės ūkio paskirties žemės sklypą ( - ), kurį įgijo 2008-09-05 pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu. Paaiškina, kad nori atstatyti buvusią sodybą toje pačioje vietoje, tačiau sodybos teritorija priskirta žemės ūkio paskirties žemei. Antstolė N. J. 2016-04-12 faktinių aplinkybių konstatavimo protokole Nr. 3 konstatavo, kad jo žemės sklype yra išlikę gyvenamojo namo pamatų liekanos: pamatų akmenys 5,8x7,6 m ir dvi obelys. Lietuvos centrinis archyvas pateikė archyvinius dokumentus, patvirtinančius, kad pareiškėjo žemės sklype buvo gyvenamasis namas. Pažymėjo, jog 1932-12-09 sudarytame žemės perleidimo akte nurodyta, kad K. Š. ir kitiems gyventojams išduoti aktai apie tai, kad porceliuojant J. K. valdytą Šventariečių dvarą, suteikti sklypai kaip mažažemiams nuosavybėn. K. Š. suteiktas žemės sklypas Nr. 80 – 2,24 ha Knitiškių kaime ir žemės sklypas Nr. 79 – 2,43 ha, Nr. 58 – 1,0 ha tame pačiame Knitiškių kaime, Žemaitkiemio valsčiuje, šalia vienas kito. Žemaitkiemio valsčiaus valdybos 1939-09-11 akte nurodyta, kad K. Š. po žemės išskirstymo į vienkiemius turi gyvenamąjį namą, tvartą, daržinę Knitiškių kaime, Žemaitkiemio valsčiuje. Pareiškėjas tvirtina, kad minėti dokumentai įrodo, jog K. Š., reformos metu nuosavybės teise gavusi žemės sklypą Knitiškių kaime, jame pasistatė gyvenamąjį namą su tvartu ir daržine, o šio gyvenamojo namo liekanos ir yra jo nuosavybės teise valdomame žemės sklype. Pareiškėjas paaiškina, kad žemės sklypą įsigijo iš V. B., kuri šį žemės sklypą įgijo Vilniaus apskrities viršininko 2007-10-15 sprendimu atkūrus jai nuosavybės teisę į žemę, kurią iki nacionalizacijos valdė jos motina K. Š.. Pareiškėjas pažymi, kad apie tai, jog jo žemės sklype buvo sodyba, kuri nugriuvo nuo senumo, o šiuo metu yra išlikę tik gyvenamojo namo pamatai, sodas nurodė ir pati V. B..

4Suinteresuotas asmuo Ukmergės rajono savivaldybė pateikė atsiliepimą į pareiškimą, kuriame nurodo, kad pareiškimo patenkinimui neprieštarauja.

5Iki teismo posėdžio pradžios juridinę reikšmę turinčio fakto, kad pareiškėjo A. J. žemės sklype yra išlikę buvusios sodybos dalis – gyvenamojo namo pamatai ir sodo liekanos, niekas neginčijo, todėl byla nagrinėtina rašytinio proceso tvarka (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 533 straipsnio 1 dalis).

6Pareiškimas tenkintinas.

7Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 444 straipsnio 1 dalyje reglamentuojama, kad teismas nustato faktus, nuo kurių priklauso asmenų asmeninių ar turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga. Pagal šios straipsnio 2 dalies 5 punktą teismas nagrinėja bylas dėl pastato, žemės ar miško valdymo nuosavybės teise fakto nustatymo, o taip pat dėl kitokių juridinę reikšmę turinčių faktų nustatymo, jeigu įstatymai nenumato jiems nustatyti kitokios tvarkos (CPK 444 straipsnio 2 dalies 9 punktas). Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas nustato tik tada, kai pareiškėjas negali kitokia tvarka gauti tuos faktus patvirtinančių reikiamų dokumentų arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis).

8Byloje nustatyta, kad pareiškėjui A. J. nuosavybės teise priklauso 0,1209 ha žemės sklypas, esantis ( - ) (37-38 b.l.). Pareiškėjas žemės sklypą įsigijo 2008-09-05 pirkimo - pardavimo sutarties pagrindu iš V. B. (32-36 b.l.). Vilniaus apskrities viršininko 2007-10-15 sprendimu Nr. 2.6-81-21720 atkūrus V. B. atkurta nuosavybės teisė į žemę, kurią iki nacionalizacijos valdė jos motina K. Š.. Iš teismui pateiktų archyvinių dokumentų matyti, kad K. Š. (V. B. motinai) buvo paskirtas žemės sklypas Knitiškių k., Žemaitkiemio valsčiuje (39-40, 41-43 b.l.), kuriame buvo gyvenamasis namas ir daržinė. Iš antstolės N. J. surašyto faktinių aplinkybių konstatavimo protokolo ir nuotraukų (5-6, 7-11 b.l.) matyti, kad pareiškėjo žemės sklype, esančiame Ukmergės r., Žemaitkiemio sen., Eimantiškio k., yra išlikusios pastato pamatų liekanos. Pareiškėjo užsakymu buvo atlikti žemės sklypo kadastriniai matavimai, žemės sklypo kadastro duomenų byloje pažymėta, kad sklype yra neregistruoti pamatai – griuvėsiai (25, 26 b.l.).

9Pagal suformuotą teismų praktiką juridinis faktas, kad sodyba – gyvenamasis namas su priklausiniais – buvo pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame žemės sklype, gali būti nustatomas, kai konstatuojama, jog yra išlikę buvusių statinių liekanų arba kai sodyba yra pažymėta vietovės ar kituose planuose, t. y. sodybos buvimo faktas pirmiausiai siejamas su gyvenamojo namo sklype buvimu (pvz.: Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007-10-05 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-373/2007; 2008-05-13 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-259/2008; 2009-04-27 nutartis, priimta civ. byloje Nr. 3K-3-179/2009 ir kt.). Ištyręs ir įvertinęs tai, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad yra pakankamai duomenų, jog pareiškėjui nuosavybės teise priklausančiame 0,1209 ha žemės sklype yra buvusios sodybos liekanų, todėl pareiškėjo prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas dėl išlikusių buvusios sodybos pamatų tenkintinas.

10Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš pareiškėjo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

11Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 268, 270 straipsniais, 444 straipsnio 2 dalies 5 punktu, 448 straipsniu,

Nutarė

12Pareiškimą tenkinti.

13Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjo A. J., a.k. ( - ) 0,1209 ha žemės sklype, unikalus Nr. ( - ), esančiame adresu ( - ), yra išlikę buvusios sodybos dalis, t.y. gyvenamojo namo pamatai ir sodo liekanos.

14Juridinę reikšmę turintis faktas nustatytas tikslu gauti leidimą vykdyti statybas tikslu atkurti buvusią sodybą minėtame žemės sklype.

15Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui per Ukmergės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai