Byla 2A-466-464/2011

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Dalios Kačinskienės, kolegijos teisėjų Andrutės Kalinauskienės ir Virginijaus Kairevičiaus, sekretoriaujant A. L., dalyvaujant atsakovo atstovui S. K., trečiojo asmens atstovui V. K., viešame teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovo M. D. apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 2 d. sprendimo už akių civilinėje byloje pagal ieškovo M. D. ieškinį atsakovui UAB „Sauda“ dėl žalos atlyginimo, tretysis asmuo Panevėžio teritorinė muitinė (procesinių teisių perėmėjas – Kauno teritorinė muitinė).

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas M. D. 2009-11-13 su ieškiniu (b.l. 2-3) kreipėsi į Vilniaus m. 2-ajį apylinkės teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo UAB „Sauda“ 1710 Lt žalos atlyginimo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2009-01-31 savo automobiliu ( - ), valst. Nr. ( - ), važiuodamas pro Vilniaus TM Medininkų kelio postą buvo apkaltintas vežantis kelis šimtus pakelių kontrabandinių cigarečių, jo automobilis, remiantis ATPK, buvo areštuotas, surašytas Daiktų (prekių) ir dokumentų paėmimo protokolas ir automobilis buvo pristatytas į UAB „Sauda“ priklausančią automobilių saugojimo aikštelę. 2009-02-19 Vilniaus rajono apylinkės teismas priėmė nutarimą, kuriuo skyrė ieškovui baudą, o automobilį grąžino. Kadangi ieškovas šios nutarimo dalies neskundė, jo manymu, teismo nutarimo dėl automobilio grąžinimo dalis įsiteisėjo nuo 2009-03-01, taigi automobilis turėjo būti jam iš karto grąžintas. Tačiau atsakovas atsisakė grąžinti ieškovo automobilį iki kol Vyriausiasis administracinis teismas neišnagrinės jo skundo dėl kitos Vilniaus rajono apylinkės teismo nutarimo dalies. 2009-07-10 Vyriausiasis administracinis teismas priėmė sprendimą, tačiau ir po to atsakovas nesutiko grąžinti ieškovui automobilio ir reikalavo apmokėti už jo saugojimą 1710 Lt. Ieškovas šią sumą sumokėjo atsakovui, nors su šia suma ir nesutinka – jis neprašė atsakovo saugoti jo automobilį, neužsakinėjo paslaugų, nesudarė jokio sandorio. Ieškovo automobilis buvo sulaikytas muitinės pareigūnų kaip galimas kontrabandos įrankis, todėl jam netaikomas Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 33 str.

4Atsakovas UAB „Sauda“ atsiliepimu (b.l. 21) prašė ieškinį atmesti, Nurodė, jog automobilis buvo perduotas saugoti į atsakovo aikštelę 2009-01-31, buvo surašytas transporto priemonės techninės būklės ir perdavimo-priėmimo aktas Nr. 9VK2000200. Ieškovo nurodytas 2009-03-01 kreipimąsis dėl automobilio grąžinimo nėra užfiksuotas. Panevėžio teritorinė muitinė tik 2009-08-03 išdavė leidimą grąžinti transporto priemonę. Ieškovas kitą dieną kreipėsi dėl automobilio grąžinimo ir automobilis jam buvo grąžintas, ką patvirtina 2009-08-04 išrašyta PVM sąskaita – faktūra Nr. ( - ).

5Tretysis asmuo Panevėžio teritorinė muitinė atsiliepimu (b.l. 37-38) nesutiko su ieškinio reikalavimais. Paaiškino, kad vykdydamas jam pavestas funkcijas su atsakovu UAB „Sauda“ 2008-05-26 sudarė sutartį Nr. A10-41/PM84 dėl sulaikytų transporto priemonių transportavimo ir saugojimo paslaugų teikimo. Sulaikytų daiktų saugojimo laikotarpis yra skaičiuojamas nuo daiktų sulaikymo iki teismo nutarimo konfiskuoti sulaikytus daiktus arba juos gražinti įsiteisėjimo.

6Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2010-06-02 sprendimu už akių (b.l. 62-63) ieškinį atmetė. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad 2009-01-31 Vilniaus teritorinėje muitinėje Medininkų kelio posto pareigūnė surašė ieškovui administracinio teisės pažeidimo protokolą pagal ATPK 210 str. 2d. Daiktų (prekių) ir dokumentų paėmimo protokolu Nr.9VK2000200, vadovaujantis ATPK 269 str. nuostata, buvo paimtas ieškovo automobilis ( - ), valst. Nr. ( - ), kuris 2009-01-31 Transporto priemonės techninės būklės ir perdavimo ir priėmimo aktu buvo perduotas saugoti atsakovui UAB „Sauda“. Ieškovo automobilio saugojimą atsakovas atliko remiantis UAB „Sauda“ ir Panevėžio teritorinės muitinės 2008-05-26 sulaikytų transporto priemonių transportavimo ir paslaugų sutartimi. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2009-02-19 nutarimu ieškovą pripažino kaltu padarius administracinį teisės pažeidimą, numatytą ATPK 210 str. 2 d. ir skyrė 5000 Lt baudą su kontrabandinių daiktų (398 pakelių cigarečių) konfiskavimu. Nutarimui įsiteisėjus, automobilis ir techninį pasas buvo ieškovui grąžinti. Dėl minėto nutarimo ieškovas pateikė apeliacinį skundą. Lietuvos Vyriausiasis administracinis teismas 2009-07-10 nutartimi ieškovo skundą atmetė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad nutarimas administracinėje byloje įsiteisėjo nuo Lietuvos Vyriausiojo administracinio teismo nutarties paskelbimo dienos – 2009-07-10, todėl ieškovui automobilis „H. A.“ galėjo būti grąžintas tik nuo šios dienos. Teismas pažymėjo, kad byloje nėra duomenų, jog ieškovas kreipėsi į atsakovą dėl automobilio grąžinimo anksčiau, nei 2009-08-04, todėl ieškovas pagrįstai ir teisėtai apmokėjo atsakovui už automobilio saugojimą ir transportavimą.

7Ieškovas M. D. apeliaciniu skundu (b.l. 66-68) prašo panaikinti Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2010-06-02 sprendimą už akių ir ieškovo ieškinį patenkinti – priteisti iš atsakovo 1710 Lt kaip žalos atlyginimą ir bylinėjimosi išlaidas. Tvirtina, kad ieškovas nebuvo sudaręs jokios sutarties su atsakovu ir Panevėžio teritorine muitine, todėl jis neturi prievolės apmokėti transporto priemonės saugojimo išlaidų. Atsakovas UAB „Sauda“ nepagrįstai nustatė savo paslaugų (automobilio saugojimo) įkainius ir reikalavo sumokėti už paslaugas, kurių ieškovas neužsakė. Byloje pateiktas sutartis, sudaryta tarp Panevėžio teritorinės muitinės ir atsakovo, nesuteikia atsakovui teisės atstovauti Panevėžio teritorinę muitinę išieškant žalą iš trečiųjų asmenų.

8Atsakovas UAB „Sauda“ atsiliepimu (b.l. 82) prašo ieškovo apeliacinį skundą atmesti ir Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2010-06-02 sprendimą už akių palikti nepakeistą. Nurodo, kad muitinės pareigūnų sulaikytos transporto priemonės pristatomos vadovaujantis sutartimi, sudaryta tarp muitinės ir atsakovo UAB „Sauda“ minėta sutartis sudaryta po konkurso šiai veiklai vykdyti, todėl ieškovas už suteiktas paslaugas sumokėjo konkurso metu nustatytais įkainiais. Atsakovas vienašališkai nepriima sprendimo dėl transporto priemonės grąžinimo. Tam būtinas muitinės išduodamas leidimas.

9Trečiojo asmens Panevėžio teritorinės muitinės procesinių teisių perėmėjas Kauno teritorinė muitinė atsiliepimu (b.l. 83-85) prašo netenkinti ieškovo apeliacinio skundo ir palikti nepakeistą Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2010-06-02 sprendimą už akių. Nurodo, kad ieškovas klaidingai aiškina teisinius santykius, susiklosčiusius tarp jo ir atsakovo. Ieškovo transporto priemonė buvo sulaikyta kaip padaryto administracinio teisės pažeidimo pasekmė, todėl nepagrįstai vadovaujasi civilinio kodekso normomis, taikytinomis sutarčių teisiniams santykiams. Panevėžio teritorinė muitinė ieškovui priklausančią transporto priemonę į apskaitą įtraukė 2009-02-03, o iš apskaitos išrašė 2009-08-03. Visą minėtą laikotarpį transporto priemonė buvo saugoma atsakovui priklausančioje aikštelėje. Atsakovas teisėtai ir pagrįstai reikalavo patirtų transportavimo ir transporto priemonės saugojimo išlaidų, o ieškovas pagrįstai šias išlaidas atlygino.

10Apeliacinis skundas atmestinas.

11Apeliacinis teismas turi patikrinti ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą teisiniu bei faktiniu aspektais, o bylos nagrinėjimo šioje instancijoje ribas apsprendžia apeliaciniame skunde nurodomi nesutikimo su priimtu teismo sprendimu motyvai bei teisiniai argumentai, jeigu jas peržengti nereikalauja viešas interesas (CPK 320 str.). Apeliaciniame skunde keliamas apelianto pareigos apmokėti už automobilio saugojimą klausimas, kuomet šis automobilis atitinkamos įgaliotos valstybės institucijos, t.y. Panevėžio teritorinės muitinės buvo perduotas saugoti bendrovei (atsakovui UAB „Sauda“), teikiančiai pasaugos paslaugas sutarties su šia institucija pagrindu. Apelianto nuomone, jis neprivalėjęs mokėti už automobilio saugojimą, kadangi nėra susijęs sutartiniais santykiais su atsakovu, o sumokėtą paslaugos mokestį prašė grąžinti per žalos atlyginimo (nuostolių) institutą. Dėl tokių skundo argumentų teisėjų kolegija ir pasisako.

12Atsakovas UAB „Sauda“ ir tretysis asmuo Panevėžio teritorinė muitinė (procesinių teisių perėmėjas Kauno teritorinė muitinė) 2008-05-26 sudarė Sulaikytų transporto priemonių transportavimo ir pasaugos paslaugų sutartį Nr. A10-41/PM84 (su pakeitimais ir papildymais, b.l. 39-55) dėl Panevėžio teritorinės muitinės sulaikytų transporto priemonių priėmimo saugoti saugojimo vietose. Sutarties 4.3 p. šalys susitarė, jog ATPK nustatyta tvarka administracinio teisės pažeidimo byloje pripažinus asmenį kaltu padarius administracinės teisės pažeidimą ir teismui (kitoms institucijoms) tokiais atvejais netaikius teisės aktų nustatyta tvarka sulaikytų transporto priemonių konfiskavimo, UAB „Sauda“ pats savo sąskaita ir rizika išsiieško pagal šią sutartį saugotų transporto priemonių transportavimo ir saugojimo išlaidas iš jų savininkų, valdytojų ar naudotojų pagal sutarties Priede Nr. 1 nustatytus paslaugų įkainius. Byloje nustatyta, kad teisinis pagrindas priverstiniam automobilio ( - ), valst. Nr. ( - )paėmimui ir jo saugojimui pas atsakovą šiuo atveju egzistavo (b.l. 22, 39-55), to neginčija ir pats apeliantas. Vėliau teismas, nagrinėdamas administracinę bylą ir skirdamas nuobaudą už ATPK 210 str. 2 d. numatyto administracinio teisės pažeidimo (kontrabanda) padarymą, papildomos nuobaudos – automobilio konfiskavimo apeliantui netaikė, nutaręs šį automobilį grąžinti po nutarimo, priimto administracinėje byloje, įsiteisėjimo (b.l. 9-14). Apelianto teigimu, automobilis buvo grąžintas 2009-08-04, už jo saugojimą ir gabenimą sumokėjus atsakovui 1710 Lt (b.l. 8).

13Vertinant skundo argumentų, kad ši suma už automobilio gabenimą ir saugojimą atsakovo aikštelėje buvo sumokėta atsakovui nepagrįstai, teisingumą, pirmiausiai atsižvelgtina į faktinį ieškinio pagrindą (CPK 13 str.). Apeliantas per žalos atlyginimą siekia susigrąžinti už automobilio gabenimą ir saugojimą patirtas išlaidas tvirtindamas, kad teisinio pagrindo šiai įmokai sumokėti nebuvo, kadangi jo ir atsakovo startiniai santykiai nesiejo, atsakovo paslaugų neužsakinėjo ir sandorio su juo nėra sudaręs Kolegija su tokiu susiklosčiusios situacijos interpretavimu nesutinka. Būtina pažymėti, kad prievolės atsiranda ne tik iš sandorių (sutarčių), bet ir kitokių juridinių faktų, kurie pagal galiojančius įstatymus sukuria teisinius santykius (CK 6.2 str.). Antai, grąžinti turtą privalančio asmens išlaidos, susijusios su grąžintino turto priežiūra ir saugojimu, yra atlyginimaos net ir resitutcijos (turto gavimo neteisėtai arba per klaidą) (CK 6.150 str.) ar turto įgijimo be pagrindo (CK 6.240 str. 2 d. ir 3 d.) atvejais. Nagrinėjamojoje byloje ginčo dėl veiksmų, numatytų ATPK 269 str. 1 d., taikymo apelianto atžvilgiu teisėtumo net nekilo. Šioje teisės normoje nustatyta, kad sulaikymo, asmens apžiūros ar daiktų patikrinimo metu rastus daiktus ir dokumentus, kurie yra teisės pažeidimo įrankis arba tiesioginis objektas, paima šio kodekso 266 ir 268 straipsniuose numatytų organų pareigūnai. Paimti daiktai ir dokumentai iki administracinio teisės pažeidimo bylos išnagrinėjimo saugomi organų (pareigūnų), kuriems suteikta teisė paimti daiktus ir dokumentus, nustatytose vietose, o išnagrinėjus bylą, remiantis priimtu nutarimu (sprendimu), jie nustatyta tvarka konfiskuojami arba grąžinami teisėtam valdytojui, arba sunaikinami. Esant tokiam teisiniam reglamentavimui, muitinės pareigūnai turėjo teisę paimti transporto priemonę, kuria buvo gabenama kontrabanda, bei pasirūpinti jos saugojimu iki bus išnagrinėta administracinio teisės pažeidimo byla ir nuspręsta dėl šios transporto priemonės konfiskavimo ar nekonfiskavimo. Tokia pareiga jiems kyla ir iš jų veiklą tiesiogiai reglamentuojančių norminių aktų - Muitinės sulaikytų prekių pristatymo į prekių saugojimo vietą instrukcijos, patvirtintos Muitinės departamento generalinio direktoriaus 2008-06-27 įsakymu Nr. 1B-436 (b.l. 89-93), kurios 4 p. teigiama, kad muitinės sulaikytos prekės turi būti pristatytos, perduotos ir saugomos prekių saugojimo vietose – centralizuotame F tipo muitinės sandėlyje [....] arba perduodamas saugoti turto saugotojui, su kuriuo pagal teisės aktus yra sudaromas muitinės sulaikytų prekių saugojimo (apsaugos paslaugų teikimo) sutartis.

14Taigi aptartų teisės normų pagrindu kolegija daro išvadą, kad automobilio laikinas paėmimas ir jo nugabenimas į atsakovo automobilių saugojimo aikštelę buvo teisėtas veiksmas. Atsakovo veikoje ne tik veiksmų neteisėtumo, bet ir kitų žalos atlyginimui taikyti privalomų sąlygų (jo kaltės, priežastinio ryšio, o ir pačios žalos apelianto padarymo fakto) nebuvo nustatyta (CK 6.246 - 6.249 str.), dar daugiau, iš esmės jų buvimo apeliantas net neįrodinėjo (CPK 12 str., 178 str.). Todėl teisinio pagrindo reikalauti iš atsakovo atlyginti nuostolius, kuriais apeliantas nepagrįstai laiko atsakovui kompensuotas jo automobilio saugojimo išlaidas, neturi.

15Taip pat atsakovo veiksmuose kolegija nenustatė ir nepagrįsto praturtėjimo (CK 6.237 str., 6.242 str.) požymių. Davėjo ir saugotojo sudaryta transporto priemonių pasaugos sutartis yra atlygintinė. Nors pats apeliantas tiesiogiai transporto priemonės pasaugos sutarties su atsakovu ir nesudarė, pasauga dėl to pati savaime netampa neatlygintine, juo labiua, kad padaryto įstaymo (administracinės teisės) pažeidimo atveju turto saugotojas apsiėmė savo paties sąskaita bei rizika išsiieškoti saugotų transporto priemonių transportavimo ir saugojimo išlaidas, ką kolegija šioje nutartyje jau įvardijo. Ta aplinkybė, kad muitinės institucija sutartimi perdavė automobilio saugojimo pareigą atsakovui UAB „Sauda“, o šis apelianto automobilį saugojo iki administracinėje byloje įsiteisėjo nutarimas ir apeliantas atliko veiksmus, liudijančius apie jo ketinimus atsiimti saugomą automobilį, reiškia apelianto interesais atliktus veiksmus, kurie yra CK 6.229 str. nustatytos prievolės atsiradimo pagrindas. Vadinasi, atsakovas UAB „Sauda“, tvarkęs reikalus ir dėl to patyręs išlaidų, turi teisę į jų kompensavimą (CK 6.233 str.). Kitoks įstatymo nustatyto reglamentavimo aiškinimas paneigtų automobilio savininko pareigas laikytis įstatymų ir jų nepažeidinėti, taip pat reikštų, kad viešosios teisės pažeidėjas neatsako už jo padaryto pažeidimo pasekmių – atsiradusių išlaidų – šalinimą. Aiškinimas, kad viešosios teisės pažeidėjas neprivalo atlyginti pirmiau nurodytų išlaidų, prieštarautų ir CK 1.5 str. įtvirtintam protingumo ir teisingumo principui. Todėl tokie skundo argumentai, kad tokios paslaugos apeliantas neužsakė, o atsakovas reikalavo sumokėti už neužsakytas paslaugas, teisiškai nepagrįsti ir neįtakoja skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ar pagrįstumo.

16Pažymėtina, kad dėl automobilio valdytojo pareigos atlyginti automobilio saugojimo išlaidas CK 6.233 str. pagrindu bylose su panašiomis faktinėmis aplinkybėmis, t.y. kuomet padarytas teisės pažeidimas, yra pasisakęs ir Lietuvos A. T. (2009-10-23 nutartis c.b. Nr. 3K-3-436/2009; 2009-11-11 nutartis c.b. Nr. 3K-3-384/2009), apie tokios pareigos - transporto priemonės priverstinio saugojimo išlaidų atlyginimo - buvimą iš esmės pasisakyta ir 2010-11-11 kasacinio teismo nutartyje Nr. 3K-7-309/2010.

17Kolegija nesutinka ir su apelianto procesine pozicija byloje, jog jam sumokėjus automobilio saugojimo išlaidas atsakovui pagal šio ir trečiojo asmens sudarytą sutartį bei ja patvirtintus įkainius, buvo pažeistas sutarties laisvės principas (CK 6.156 str.). Viena vertus, bylos įrodymai patvirtina priešingą aplinkybę – atsakovo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą jis savo valia apmokėjo tą pačią dieną, 2009-08-04 (b.l. 8), kas reiškia, jog atsakovo ofertą akceptavo (CK 6.162 str.) ir sudarė su juo sutartį (susitarimą) dėl konkrečios paslaugos apmokėjimo, kuri buvo ir įvykdyta tuo pačiu metu. Jokių priešingų duomenų, patvirtinančių apelianto valios susiformavimo ydingumą, į bylą nebuvo pateikta. Kita vertus, šio su atsakovu sudaryto susitarimo dėl paslaugos apmokėjimo per sandorių negaliojimo institutą apeliantas nekvestionavo. Tokių argumentų, išskyrus pačios sutarties sudarymo neigimą, nesama ir apeliaciniame skunde.

18Nurodytais motyvais kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas teisės taikymo ar aiškinimo klaidos nepadarė, pagrindų pakeisti ar panaikinti priimtą atsakovui už akių teismo sprendimą nenustatyta.

19Atsisakius patenkinti apeliacinį skundą, nėra prielaidų spręsti apelianto turėtų žyminio mokesčio bei atstovimo išlaidų kompensavimo klausimą.

20Iš apelianto valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo (pašto) išlaidos apeliacinės instancijos teisme – 11,35 Lt (b.l. 99) (CPK 88 str. 1 d. 3 p., 92 str., 96 str.).

21Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija

Nutarė

22Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 2 d. sprendimą už akių palikti nepakeistą.

23Priteisti iš M. D. 11 (vienuolika) litų 35 centus procesinių dokumentų siuntimo išlaidų valstybės naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų teisėjų kolegija, susidedanti iš... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas M. D. 2009-11-13 su ieškiniu (b.l. 2-3) kreipėsi į Vilniaus m.... 4. Atsakovas UAB „Sauda“ atsiliepimu (b.l. 21) prašė ieškinį atmesti,... 5. Tretysis asmuo Panevėžio teritorinė muitinė atsiliepimu (b.l. 37-38)... 6. Vilniaus m. 2-asis apylinkės teismas 2010-06-02 sprendimu už akių (b.l.... 7. Ieškovas M. D. apeliaciniu skundu (b.l. 66-68) prašo panaikinti Vilniaus m.... 8. Atsakovas UAB „Sauda“ atsiliepimu (b.l. 82) prašo ieškovo apeliacinį... 9. Trečiojo asmens Panevėžio teritorinės muitinės procesinių teisių... 10. Apeliacinis skundas atmestinas.... 11. Apeliacinis teismas turi patikrinti ar pirmosios instancijos teismas teisingai... 12. Atsakovas UAB „Sauda“ ir tretysis asmuo Panevėžio teritorinė muitinė... 13. Vertinant skundo argumentų, kad ši suma už automobilio gabenimą ir... 14. Taigi aptartų teisės normų pagrindu kolegija daro išvadą, kad automobilio... 15. Taip pat atsakovo veiksmuose kolegija nenustatė ir nepagrįsto praturtėjimo... 16. Pažymėtina, kad dėl automobilio valdytojo pareigos atlyginti automobilio... 17. Kolegija nesutinka ir su apelianto procesine pozicija byloje, jog jam... 18. Nurodytais motyvais kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas... 19. Atsisakius patenkinti apeliacinį skundą, nėra prielaidų spręsti apelianto... 20. Iš apelianto valstybės naudai priteistinos procesinių dokumentų siuntimo... 21. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 1 p., kolegija... 22. Vilniaus m. 2-ojo apylinkės teismo 2010 m. birželio 2 d. sprendimą už akių... 23. Priteisti iš M. D. 11 (vienuolika) litų 35 centus procesinių dokumentų...