Byla 2YT-1397-991/2017
Dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys I. M., BGNSB „Kuliškių sodybos“, antstolis G. J., M. K., antstolė V. D

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal pareiškėjos R. Z. skundą dėl antstolės veiksmų, suinteresuoti asmenys I. M., BGNSB „Kuliškių sodybos“, antstolis G. J., M. K., antstolė V. D.,

Nustatė

2pareiškėja 2016-12-05 kreipėsi į antstolę V. D. su 2016-11-30 skundu, kuriuo prašė pripažinti neteisėtais antstolės V. D. veiksmus, organizuojant varžytines, vykdant išieškojimą iš turto (neįvertinant turto pasikeitusią rinkos vertę vykdymo procese), 2016-11-11 pravestas varžytines, kurių metu parduotas butas, esantis ( - ), pripažinti neįvykusiomis ir netvirtinti turto pardavimo iš varžytinių akto. Nurodė, kad antstolė nepagrįstai patvarkyme Nr. ( - ) nurodė, jog pagal vykdomąjį dokumentą Nr. 2-9735-639 ji yra skolinga 700,88 Eur, kadangi darbdavys DNSB „( - )“ yra įvykdęs 5 mokėjimo nurodymus, paskirtyje nurodant, kad pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-9735-639 (30,00 Eur) ir pagal vykdomąjį raštą Nr. 1-62-972 (30,00 Eur), t. y. pagal du vykdomuosius raštus lygiomis dalimis. Paaiškino, jog pagal vykdomąjį raštą Nr. 2-9735-639 yra sumokėta 477,31 Eur. Pareiškėjos manymu antstolė pasisavino darbdavio sumokėtą 477,31 Eur sumą. Antstolė nepateikia pažymų apie atliktus mokėjimus ir likusios skolos dydį. Antstolė 2016-08-25 priėmė patvarkymą dėl turto vertės nustatymo, kuris elektroniniu paštu pareiškėjai įteiktas tik 2016-09-20. Kadangi elektroninis laiškas išsiųstas buvo 2016-09-15, jai buvo užkirstas kelias pasinaudoti galimybe pateikti skundą dėl antstolės veiksmų. 2016-09-20 sužinojus, kad yra surašytas patvarkymas Nr. ( - ) dėl turto vertės nustatymo ir realizavimo varžytinėse, buvo pažeista pareiškėjos teisė iki varžytinių pasiūlyti areštuoto turto pirkėją, t. y. iki 2016-10-12. Pažymėjo, jog nuo 2016-09-22 sirgo ir blogai jautėsi, dėl ko 2016-10-03 buvo išvežta į ligoninę dėl stuburo skausmų. Dėl ligos neturėjo galimybės pati surasti turto pirkėjo. Pareiškėja taip pat teigia, jog butas, esantis ( - ), buvo parduotas iš varžytinių neįvertinant turto pasikeitusios rinkos vertės, todėl varžytinės turėtų būti pripažintos neįvykusiomis ir nepatvirtintas turto pardavimo iš varžytinių aktas. Be to, negalėjo būti nukreiptas išieškojimas į butą, kadangi tai vienintelis būstas, būtinas gyventi jai ir jos nepilnamečiui sūnui, tuo pagrindu buvo kreiptasi į teismą su prašymu, jog nebūtų išieškoma iš paskutinio buto.

32017-01-23 pareiškėja papildomai pateikė prašymą prijungti civilinę bylą Nr. 2VP-18857-323/2016, įtraukti į bylą suinteresuotu asmeniu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių bei atidėti teismo posėdį iki bus atlikta turto ekspertizė. Paaiškino, kad civilinėje byloje Nr. 2VP-18857-323/2016 yra pateikti rašytiniai įrodymai reikšmingi nagrinėjant šią civilinę bylą. Taip pat nurodė, kad esant ginčui dėl turto, esančio ( - ), vertės pati kreipėsi į turto vertintoją, kad būtų nustatytą vidutinė rinkos kaina.

4Antstolė V. D. išnagrinėjo skundą ir 2016-12-12 patvarkymu Nr. ( - ) netenkino jo. Skundą persiuntė teismui. Nurodė, kad skolininkės R. Z. atžvilgiu užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ), pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-12 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-9735-639/2012 dėl 700,88 Eur skolos išieškojimo išieškotojos I. M. naudai ir vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-62-972/2015 pagrindu išduotą vykdomąjį raštą dėl 700,00 Eur išieškojimo išieškotojos I. M. naudai. 2016-08-05 patvarkymu antstolis G. J. prisijungė prie išieškojimo iš skolininkės R. Z. areštuoto turto su 11368,74 Eur skola, palūkanomis ir vykdymo išlaidomis. Šiuo metu pareiškėjos skola siekia apie 12500 Eur. Paaiškino, jog dviejose vykdomosiose bylose išieškotoja yra tas pats asmuo, todėl nebuvo pagrindo lėšas skirstyti į dvi bylas. Be to, skola išieškotojai per abi bylas iki šiol nėra padengta, išieškota buvo 698,02 Eur. Skolos likutis I. M. vykdomojoje byloje Nr. ( - ) yra 1,98 Eur, o vykdomojoje byloje Nr. ( - ) yra 700,88 Eur bei nepadengtos vykdymo išlaidos. Pažymėjo, jog skolininkė dar rugpjūčio mėnesį žinojo apie jos turto realizavimą ieškinių dengimui. Apie sveikatos problemas pradėjo informuoti elektroniniu paštu nuo 2016-10-16, o varžytinės buvo paskelbtos nuo 2016-10-12. 2016-08-25 patvarkymas dėl turto vertės nustatymo ir realizavimo varžytinėse, įteiktas skolininkei po 5 dienų nuo siuntos išsiuntimo registruotu laišku 2016-08-30 bei pakartotinai 2016-09-15 elektroniniu paštu. Iš varžytinių parduodamo turto kaina nustatyta – 28000,00 Eur, turtas parduotas už 30084,00 Eur. Antstolė nesutiko su skundo argumentu, jog negalėjo būti nukreiptas išieškojimas į butą, kadangi tai vienintelis būstas, būtinas gyventi jai ir jos nepilnamečiui sūnui, kadangi teisės normos netaikytinos šiuo atveju skolininkės atžvilgiu.

5Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į R. Z. skundą dėl antstolio veiksmų nepateikė.

6Skundas netenkintinas.

7Antstoliai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos teisėtumo, kooperacijos ir demokratiškumo, taip pat civilinio proceso principais. Vykdant teismo sprendimus, privalu griežtai laikytis įstatymo nustatytos priverstinės teismo sprendimų vykdymo tvarkos, kad nebūtų pažeidžiamos išieškotojo, skolininko ir trečiųjų asmenų teisės ir teisėti interesai.

8Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės V. D. kontoroje užvesta vykdomoji byla Nr. ( - ), pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2013-02-12 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-9735-639/2012 dėl 700,88 Eur skolos išieškojimo išieškotojos I. M. naudai ir vykdomoji byla Nr. ( - ) pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo nuosprendžio baudžiamojoje byloje Nr. 1-62-972/2015 pagrindu išduotą vykdomąjį raštą dėl 700,00 Eur išieškojimo išieškotojos I. M. naudai iš skolininkės R. Z.. 2016-08-05 patvarkymu antstolis G. J. prisijungė prie išieškojimo pagal Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2016-06-14 išduotą vykdomąjį raštą dėl 11368,74 Eur žalos atlyginimo, palūkanų bei vykdymo išlaidų išieškojimo iš pareiškėjos BGNSB „Kuliškių sodybos“ naudai. 2016-08-25 antstolė priėmė patvarkymą Nr. ( - ) dėl turto vertės nustatymo ir realizavimo varžytinėse, kurio nepavykus įteikti skolininkės gyvenamosios vietos adresu buvo išsiųstas elektroniniu paštu.

9Civilinio proceso kodekso 37 straipsnio 1 dalis numato, kad dalyvaujančiais byloje asmenimis laikomi proceso dalyviai, turintys teisinį suinteresuotumą bylos baigtimi. Pareiškėja prašo įtraukti į bylą suinteresuotu asmeniu Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių. Bylos dėl antstolių veiksmų apskundimo nagrinėjamos ypatingosios teisenos tvarka, teismas sprendžia klausimus susijusius su antstolių veiksmų teisėtumu, vaikų teises ginančios institucijos į bylą traukiamos, kaip išvada teikianti institucija. Šiuo atveju nėra pagrindo į bylą įtraukti Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių suinteresuotu asmeniu, kadangi nagrinėjamoje byloje teismas nesprendžia klausimų, susijusių su nepilnamečio vaiko teisėmis.

10Pareiškėja taip pat pateikė prašymą prijungti civilinę bylą Nr. 2VP-18857-323/2016, kadangi joje pateikti rašytiniai įrodymai reikšmingi nagrinėjant šią civilinę bylą. Minėtoje civilinėje byloje buvo sprendžiamas klausimas tik dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, be to, teismui pakanka duomenų, kurie yra pateikti šioje civilinėje byloje bei vykdomosiose bylose, kad būtų objektyviai ir išsamiai išnagrinėtas skundas dėl antstolės veiksmų, todėl pareiškėjos prašymas netenkintinas.

11Pareiškėja R. Z. prašo pripažinti varžytines neįvykusiomis, kuriose parduotas jai nuosavybės teise priklausantis butas, esantis ( - ), ir netvirtinti turto pardavimo iš varžytinių akto. Civilinio proceso kodekso 717 straipsnis reglamentuoja kokiais atvejais varžytinės gali būti pripažintos neįvykusiomis: 1) jeigu varžytynėse nedalyvavo nė vienas varžytynių dalyvis; 2) jeigu dėl specialaus interneto tinklalapio esminio veiklos sutrikimo varžytinės pagal šio tinklalapio administratoriaus pateiktus elektroniniu būdu vykusių varžytinių eigos duomenis negali būti laikomos teisėtai įvykusiomis; 3) jeigu varžytynes laimėjęs varžytynių dalyvis per nustatytą terminą nesumoka visos sumos už varžytynėse pirktą turtą; 4) jeigu iki turto pardavimo iš varžytynių akto surašymo momento patenkinami išieškotojo reikalavimai ir apmokamos visos vykdymo išlaidos; 5) jeigu iki turto pardavimo iš varžytynių akto pasirašymo paaiškėja, kad pirkėjas neturėjo teisės dalyvauti varžytynėse. Skolininkė iš esmės prašo pripažinti varžytines neįvykusiomis motyvuodama tuo, kad turtas buvo netinkamai įvertintas ir butas parduotas už mažesnę kainą. Atsižvelgiant į nurodytą teisinį reglamentavimą bei pareiškėjos nurodytą pagrindą, kuriuo vadovaujantis varžytinės turėtų būti pripažintos neįvykusiomis, darytina išvada, jog R. Z. įvardintos aplinkybės nepatenka į Civilinio proceso kodekso 717 straipsnyje įvardintus pagrindus, todėl nėra pagrindo tenkinti pareiškėjos skundo dėl varžytinių pripažinimo neįvykusiomis ir turto pardavimo iš varžytinių akto surašymo. Pažymėtina, kad teismas nepasisako dėl pareiškėjos nuomonės dėl netinkamo turto vertės nustatymo, kadangi tais pačiais motyvai pareiškėja jau kreipėsi į antstolę su skundu, kuris buvo netenkintas ir perduotas teismui nagrinėti. Klaipėdos miesto apylinkės teismas 2016-12-08 nutartimi civilinėje byloje Nr. 2YT-17507-998/2016 skundo netenkino.

12Pareiškėjos teigimu, antstolė atlikusi išskaitas iš darbo užmokesčio turėjo pagal du vykdomuosius raštus lygiomis dalimis paskirstyti lėšas abiejose vykdomosiose bylose. Teismas sutinka su antstolės pozicija, kad abiejose vykdomosiose bylose išieškotoja yra tas pats asmuo, t. y. I. M., todėl nebuvo pagrindo lėšas skirstyti į dvi bylas.

13Pareiškėjos manymu antstolė pasisavino darbdavio sumokėtą 477,31 Eur sumą, tačiau nepateikė jokių tai patvirtinančių įrodymų.

14R. Z. nurodė, kad antstolė 2016-08-25 priėmė patvarkymą dėl turto vertės nustatymo, kuris elektroniniu paštu pareiškėjai įteiktas tik 2016-09-20. Sužinojus, kad yra surašytas patvarkymas Nr. ( - ) dėl turto vertės nustatymo ir realizavimo varžytinėse, buvo pažeista pareiškėjos teisė iki varžytinių pasiūlyti areštuoto turto pirkėją, t. y. iki 2016-10-12. Pažymėjo, jog nuo 2016-09-22 sirgo ir blogai jautėsi, dėl ko 2016-10-03 buvo išvežta į ligoninę. Civilinio proceso kodekso 704 straipsnio 1 dalis numato, jog iki varžytynių paskelbimo specialiame interneto tinklalapyje skolininkas gali pats arba pavesti kitiems asmenims surasti areštuoto turto pirkėją. Iš pateiktų duomenų matyti, kad neįteikus procesinių dokumentų pareiškėjos gyvenamosios vietos adresu, jie 2016-09-15 išsiųsi elektroniniu paštu. Kad skolininkė dokumentus gavo patvirtina vykdomojoje byloje esantys elektroniniai laiškai. Vykdomosiose bylose nėra duomenų patvirtinančių, jog skolininkė būtų pasiūliusi savo pirkėją, ar būtų atlikusi kokius nors veiksmus, siekiant surasti savo pirkėją. Skolininkė teigia, jog pirkėjo negalėjo pasiūlyti dėl ligos, tačiau apie sveikatos sutrikimus nepateikė jokių įrodymų, be to, kaip pareiškėja nurodė, į ligoninę ji buvo išvežta 2016-10-03, tad darytina išvada, jog buvo pakankamai laiko, kad imtis aktyvių veiksmų ir susirasti pirkėją.

15Pareiškėjos teigimu išieškojimas negalėjo būti nukreiptas į butą, kadangi tai vienintelis būstas, būtinas gyventi jai ir jos nepilnamečiui sūnui, tuo pagrindu buvo kreiptasi į teismą su prašymu, jog nebūtų išieškoma iš paskutinio buto. Civilinio proceso kodekso 663 straipsnio 4 dalis numato, kad teismas skolininko ar jo šeimos narių prašymu po to, kai butas ar gyvenamasis namas išieškant sumas, nesumokėtas už sunaudotus energijos išteklius, komunalines ir kitokias paslaugas, yra areštuotas, gali nustatyti, kad nebūtų išieškoma iš paskutinio buto, gyvenamojo namo ar jų dalies, būtinų šiems asmenims gyventi. Tai teismas gali nustatyti atsižvelgdamas į vaikų, neįgaliųjų ir socialiai remtinų asmenų materialinę padėtį ir interesus. Pareiškėja nepateikė teismui duomenų, jog būtų priimtas teismo procesinis sprendimas, kurio pagrindu antstolė neturėjo teisės nukreipti išieškojimą į butą, esantį ( - ).

16R. Z. pateikė prašymą atidėti teismo posėdį iki bus atlikta turto ekspertizė. Paaiškino, kad esant ginčui dėl turto, esančio ( - ), vertės pati kreipėsi į turto vertintoją, kad būtų nustatytą vidutinė rinkos kaina. Atsižvelgiant į tai, kad klausimas dėl turto vertės išnagrinėtas civilinėje byloje Nr. 2YT-17507-998/2016, nėra pagrindo atidėti teismo posėdį.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513 straipsniais, teismas

Nutarė

18pareiškėjos R. Z. 2016-11-30 skundo dėl antstolės veiksmų bei prašymų netenkinti.

19Vykdomąsias bylas Nr. ( - ) ir ( - ) gražinti į civilinę bylą Nr. 2YT-17507-998/2016.

20Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos, gali būti skundžiama atskiruoju skundu Klaipėdos apygardos teismui per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Neringa Ruibytė-Karimžanova... 2. pareiškėja 2016-12-05 kreipėsi į antstolę V. D. su 2016-11-30 skundu,... 3. 2017-01-23 pareiškėja papildomai pateikė prašymą prijungti civilinę bylą... 4. Antstolė V. D. išnagrinėjo skundą ir 2016-12-12 patvarkymu Nr. ( - )... 5. Suinteresuoti asmenys atsiliepimų į R. Z. skundą dėl antstolio veiksmų... 6. Skundas netenkintinas.... 7. Antstoliai, atlikdami savo funkcijas, privalo vadovautis antstolių veiklos... 8. Bylos duomenimis nustatyta, kad antstolės V. D. kontoroje užvesta vykdomoji... 9. Civilinio proceso kodekso 37 straipsnio 1 dalis numato, kad dalyvaujančiais... 10. Pareiškėja taip pat pateikė prašymą prijungti civilinę bylą Nr.... 11. Pareiškėja R. Z. prašo pripažinti varžytines neįvykusiomis, kuriose... 12. Pareiškėjos teigimu, antstolė atlikusi išskaitas iš darbo užmokesčio... 13. Pareiškėjos manymu antstolė pasisavino darbdavio sumokėtą 477,31 Eur... 14. R. Z. nurodė, kad antstolė 2016-08-25 priėmė patvarkymą dėl turto vertės... 15. Pareiškėjos teigimu išieškojimas negalėjo būti nukreiptas į butą,... 16. R. Z. pateikė prašymą atidėti teismo posėdį iki bus atlikta turto... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290, 291, 513... 18. pareiškėjos R. Z. 2016-11-30 skundo dėl antstolės veiksmų bei prašymų... 19. Vykdomąsias bylas Nr. ( - ) ir ( - ) gražinti į civilinę bylą Nr.... 20. Nutartis per septynias dienas nuo jos patvirtintos kopijos įteikimo dienos,...