Byla 2S-1323-640/2014
Dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sutarties sąlygų pakeitimo, tretieji asmenys – UAB „Visagino transporto centras“, UAB „Vilnega“

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo Kooperatyvinės bendrovės Kredito unija „Amber“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 28 d. nutarties civilinėje byloje pagal ieškovo M. G. ieškinį atsakovui Kredito unijai „Amber“ dėl pranešimo dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu ir sutarties sąlygų pakeitimo, tretieji asmenys – UAB „Visagino transporto centras“, UAB „Vilnega“.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas M. G. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti 2014-03-10 atsakovo Kredito unijos „Amber“ pranešimo dėl paskolos sutarties nutraukimo, negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, pakeisti 2012-12-12 paskolos sutarties P12-033 antros redakcijos 2.13 p. nustatytą delspinigių dydį iš 0,4 į 0,02 procento, pakeisti 2012-12-12 paskolos sutarties P12-033 bendrosios dalies 5.9 p. ir išdėstyti taip: unija turi teisę „vienašališkai nutraukti sutartį įspėjusi paskolos gavėją ne vėliau, kaip prie 30 dienų ir reikalauti, kad paskolos gavėjas grąžintų paskolą prieš terminą, sumokėtų pradelstas mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas mokėti priklausančias sumas, esant nors vienai iš šių aplinkybių“, pripažinti paskolos sutarties P12-033 bendrosios dalies 5.9.1 p. negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Reikalavimų įvykdymo užtikrinimui prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – sustabdyti 2014-03-10 atsakovo Kredito unijos „Amber“ pranešimo dėl paskolos sutarties Nr. P12-033 nutraukimo vykdymą (galiojimą) ir uždrausti atsakovui nutraukti paskolos sutartį Nr. P12-033.

4Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 28 d. nutartimi (b. l. 7) ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tenkino – sustabdė 2014-03-10 atsakovo Kredito unijos „Amber“ pranešimo dėl paskolos sutarties Nr. P12-033 nutraukimo vykdymą (galiojimą) ir uždraudė atsakovui nutraukti paskolos sutartį Nr. P12-033. Nurodė, kad nesustabdžius 2014-03-10 pranešimo galiojimo, būsimo teismo sprendimo vykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti neįmanomas, sprendimo priėmimas netektų prasmės, nes nebūtų galima objektyviai išnagrinėti bylos, neliktų ginčo objekto.

5Atsakovas Kooperatyvinės bendrovės Kredito unija „Amber“ atskiruoju skundu (b.l. 8 -12) prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014-03-28 nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones. Nurodo, kad ieškovo šioje civilinėje byloje reiškiami reikalavimai nėra tikėtinai (prima facie) pagrįsti, taigi neegzistuoja viena iš sąlygų laikinųjų apsaugos priemonių taikymui. Nurodo, kad yra daugiau nei akivaizdu, kad šioje civilinėje byloje reiškiamu ieškiniu ieškovas tik dirbtinai kelia nepagrįstus reikalavimus atsakovo atžvilgiu, nesąžiningai siekdamas užvilkinti sutarties nutraukimo ir priverstinio visos suteiktos paskolos išieškojimo iš ieškovo procedūras, tokiu būdu grubiai pažeidžiant atsakovo teises ir teisėtus interesus. Dar daugiau, Vilniaus apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. 2-2805-232/2014 pagal Kredito unijos AMBER ieškinį atsakovui M. G. dėl įsiskolinimo pagal Paskolos sutartį priteisimo (,nuorašas pridedamas), kurioje ieškovas iš esmės neneigia nevykdantis savo įsipareigojimų ir neneigia neatliekantis mokėjimų pagal sutartimi nustatytą mokėjimo grafiką. Nurodo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas skundžiama nutartimi itin grubiai pažeidžia atsakovo teises, o pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės yra neprotingos ir neproporcingos, pernelyg riboja atsakovo teises. Taip pat nurodo, kad nutartimi šioje civilinėje byloje pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės apskritai yra beprasmės ir nesukelia teisinių padarinių, o tolesnis nutarties galiojimas sukeltų teisinį neapibrėžtumą ir nepagrįstus ginčus dėl ieškovo ir atsakovo teisinių santykių tęstinumo. Nurodo, kad paskolos sutartis buvo nutraukta, o pranešimas dėl paskolos sutarties nutraukimo įvykdytas 2014 m. kovo 27 d., t.y., dar iki 2014 m. kovo 28 d. nutarties, kuria sustabdytas pranešimo galiojimas ir atsakovui uždrausta nutraukti paskolos sutartį, priėmimo dienos. Tai reiškia, kad skundžiama nutartimi pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės iš esmės nesukelia jokių teisinių padarinių - draudžiami veiksmai buvo atlikti dar iki tokio draudimo nustatymo.

6Atsiliepimų į pareikštą skundą nepateikta.

7Atskirasis skundas tenkintinas.

8Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis pagrindas, taip pat patikrinimas, ar nėra absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų (CPK 320 str. 1 d.). Nagrinėjant atskiruosius skundus taikomos taisyklės, kurios reglamentuoja civilinį procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 str.).

9Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

10Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo sprendimo įvykdymas pasunkėtų arba pasidarytų negalimas (CPK 144 str. 1 d.). Galutinis sprendimas yra teismo procesinis dokumentas, kuriuo byla išsprendžiama iš esmės ir atsakoma į ieškovo ieškinyje pareikštus materialinius teisinius reikalavimus, t. y. ieškinys patenkinamas visiškai ar iš dalies, ar ieškinys atmetamas (CPK 259 str. 1 d., 260 str., 270 str. 5 d. 1 p.). Taigi, būsimo teismo sprendimo galimas turinys turėtų būti vertinamas pagal byloje pareikštus materialinius teisinius reikalavimus. Kadangi būsimu teismo sprendimu bus atsakoma į ieškinyje pareikštus reikalavimus, nustatant, ar yra pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones, turėtų būti vertinama, ar, priėmus ieškovui palankų sprendimą, t. y. patenkinus jo pareikštus reikalavimus, tokio teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Dėl šios priežasties teismų praktikoje teisingai pripažįstama, kad teismas gali taikyti tik tokias laikinąsias apsaugos priemones, kurios susijusios su pareikštais reikalavimais ir gali užtikrinti būsimo teismo sprendimo, jei šie reikalavimai būtų patenkinti, įvykdymą. Tai lemia, kad teismas gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, siekdamas užtikrinti tik tų reikalavimų, kurie buvo pareikšti byloje, įvykdymą, ir neturėtų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių, apsaugodamas galimus reikalavimus, kurie byloje nebuvo pareikšti.

11Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog tarp ieškovo ir atsakovo 2012-06-26 buvo sudaryta paskolos sutartis, kurios pagrindu ieškovui buvo suteikta 270 000 Lt vertės paskola. Atsakovas, remdamasis sutarties 5.9 ir 5.9.1 p., 2014-03-13 įteikė ieškovui pranešimą apie vienašališką sutarties nutraukimą, laikant, kad sutartis yra nutraukiama po 15 dienų nuo šio pranešimo gavimo dienos, jeigu per šį terminą ieškovas nepadengs viso savo įsiskolinimo.

12Nagrinėjamu atveju ieškovas iš esmės ginčija tarp ieškovo ir atsakovo sudarytos paskolos sutarties vienašalį nutraukimą. Ieškovas pareiškė ieškinį, kuriuo prašo pripažinti 2014-03-10 atsakovo Kredito unijos „Amber“ pranešimo dėl paskolos sutarties nutraukimo, negaliojančiu nuo jo sudarymo momento, pakeisti 2012-12-12 paskolos sutarties P12-033 antros redakcijos 2.13 p. nustatytą delspinigių dydį iš 0,4 į 0,02 procento, pakeisti 2012-12-12 paskolos sutarties P12-033 bendrosios dalies 5.9 p. ir išdėstyti taip: unija turi teisę „vienašališkai nutraukti sutartį įspėjusi paskolos gavėją ne vėliau, kaip prie 30 dienų ir reikalauti, kad paskolos gavėjas grąžintų paskolą prieš terminą, sumokėtų pradelstas mokėti palūkanas, delspinigius ir kitas mokėti priklausančias sumas, esant nors vienai iš šių aplinkybių“, pripažinti paskolos sutarties P12-033 bendrosios dalies 5.9.1 p. negaliojančiu nuo jo sudarymo momento.

13Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, kai reiškiamas reikalavimas pakeisti sutartinius teisinius santykius (sutarties nuostatos panaikinimo), šalių sutartiniai teisiniai santykiai modifikuojami teismo sprendimo pagrindu, taigi, toks sprendimas neturi būti vykdomas priverstine tvarka. Tai reiškia, kad toks reikalavimas negali būti užtikrintas laikinosiomis apsaugos priemonėmis. Kitaip tariant, teismo sprendimas šioje dalyje nereikalaus priverstinio vykdymo, todėl nėra pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

14Ieškovas taip pat prašo pripažinti, kad atsakovas neteisėtai nutraukė paskolos sutartį.

15Teismų praktikoje pripažįstama, kad įpareigojimas vykdyti sutartį kaip laikinoji apsaugos priemonė, kol teisme nagrinėjamas ginčas dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, neatitiktų šių priemonių paskirties – užtikrinti teismo sprendimo įvykdymą. Draudimas atsakovui atlikti tolimesnius su sutarties nutraukimu susijusius veiksmus, kai sutartis de jure jau yra nutraukta, ir atsakovo įpareigojimas vykdyti savo sutartines prievoles bylos nagrinėjimo teisme metu bei netrukdyti ieškovui vykdyti savo sutartines prievoles, prieštarautų ekonomiškumo ir proporcingumo principams, neatitiktų laikinųjų apsaugos priemonių taikymo paskirties bei iš esmės reikštų ieškiniu pareikštais reikalavimais siekiamų tikslų įgyvendinimą dar bylos nagrinėjimo teisme metu, teisme nesant išspręstam ginčui dėl sutarties nutraukimo teisėtumo (žr. Lietuvos apeliacinio teismo 2010 m. kovo 9 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 2-382/2010).

16Nagrinėjamu atveju iš ieškovo ieškinio ir prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones matyti, kad jis siekia atsakovą priversti tęsti sutartinius santykius viso ginčo metu, nors atsakovas jau buvo atlikęs visus veiksmus tam, kad sutarties galiojimas pasibaigtų joje numatyta tvarka, t.y. atsakovas pranešė apie sutarties galiojimo termino pasibaigimą ieškovui. Tačiau ginčo dėl pranešimo apie sutarties pasibaigimą atveju teismui patenkinus ieškinio reikalavimą dėl pranešimo apie sutarties pasibaigimą pripažinimo neteisėtu, sutartis būtų laikoma galiojančia, o ginčo šalys įgytų iš sutarties kylančias abipuses teises ir pareigas. Taigi, ieškovas reiškia atsakovui neturtinio pobūdžio reikalavimą, kurį patenkinus sutartis būtų laikoma nenutraukta ir galiojanti. Toks teismo sprendimas, be atskiro jo vykdymo, grąžintų šalis į pirminę padėtį. Vadinasi teigti, jog sutarties nutraukimas iki teismo sprendimo priėmimo gali apsunkinti ieškovui palankaus teismo sprendimo vykdymą arba padaryti jo vykdymą neįmanomu nėra jokio teisinio pagrindo. Be to, vienašališko paskolos sutarties nutraukimo pripažinimas neteisėtu savaime nereiškia tolimesnės paskolinių santykių tarp šalių tąsos.

17Apeliacinės instancijos teismas taip pat atsižvelgia ir į tai, jog bylos duomenimis šiai dienai paskoliniai santykiai tarp šalių jau yra nutrūkę, o atsakovas reikalaują grąžinti skolą ir palūkanas. Teismas negali uždrausti atsakovui nutraukti paskolos sutarties, kuri jau yra nutraukta, nes tokia laikinoji apsaugos priemonė būtų neįvykdoma ir prieštarautų bendrajam teisės principui lex non cogit ad impossibilia (lot. įstatymas nereikalauja neįmanomo).

18Pažymėtina ir tai, jog atsakovo atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės pažeistų ekonomiškumo bei šalių interesų pusiausvyros principus (CPK 145 str. 2 d.). Ekonomiškumo, kaip ir teisingumo, principas reikalauja išlaikyti proceso šalių teisėtų interesų pusiausvyrą, todėl laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos arba parenkamos taip, kad nesuteiktų nei vienai iš šalių perdėto pranašumo ar nesuvaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina teisėtam tikslui pasiekti. Tuo tarpu nagrinėjamu atveju, teismui uždraudus nutraukti sutartį iš esmės yra apribojamos atsakovo sutartinės galimybės imtis veiksmų, jei ieškovas nevykdytų ar netinkamai vykdytų savo sutartinius įsipareigojimus, o kartu užkertamas kelias atsakovui atsisakyti tokios nevykdomos sutarties. Tokiu būdu ginčo priemonės iš esmės ribotų atsakovo teisę į interesų gynybą nepriklausomai nuo jų teisinių pažeidimo pobūdžio bei faktiškai atleistų ieškovą nuo bet kokių įsipareigojimų vykdymo, o atsakovui draustų nutraukti sutartį.

19Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra nepagrįsta, dėl ko yra naikintina, o klausimas dėl laikinųjų apsaugos priemonių spręstinas iš esmės, atmetant ieškovo prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones.

20Pagal CPK 93 str. patenkinus atskirąjį skundą iš ieškovo atsakovo naudai priteistinos bylinėjimosi išlaidos apeliacinės instancijos teisme – 100 Lt žyminio mokesčio (b.l. 15).

21Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., teismas

Nutarė

22Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo panaikinti ir išspręsti klausimą iš esmės - ieškovo M. G. prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti.

23Priteisti iš M. G., a.k. ( - ) 100 Lt žyminio mokesčio apelianto kooperatinės bendrovės Kredito unija „AMBER“, į.k. 302651151, naudai.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė, teismo... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3. ieškovas M. G. kreipėsi į teismą, prašydamas pripažinti 2014-03-10... 4. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. kovo 28 d. nutartimi (b. l. 7)... 5. Atsakovas Kooperatyvinės bendrovės Kredito unija „Amber“ atskiruoju... 6. Atsiliepimų į pareikštą skundą nepateikta.... 7. Atskirasis skundas tenkintinas.... 8. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro skundo faktinis ir teisinis... 9. Apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria... 10. Laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis – užkirsti kelią tam, kad teismo... 11. Remiantis bylos medžiaga nustatyta, jog tarp ieškovo ir atsakovo 2012-06-26... 12. Nagrinėjamu atveju ieškovas iš esmės ginčija tarp ieškovo ir atsakovo... 13. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad, kai reiškiamas reikalavimas... 14. Ieškovas taip pat prašo pripažinti, kad atsakovas neteisėtai nutraukė... 15. Teismų praktikoje pripažįstama, kad įpareigojimas vykdyti sutartį kaip... 16. Nagrinėjamu atveju iš ieškovo ieškinio ir prašymo taikyti laikinąsias... 17. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atsižvelgia ir į tai, jog bylos... 18. Pažymėtina ir tai, jog atsakovo atžvilgiu pritaikytos laikinosios apsaugos... 19. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą, darytina išvada, kad pirmosios... 20. Pagal CPK 93 str. patenkinus atskirąjį skundą iš ieškovo atsakovo naudai... 21. Vadovaudamasis CPK 336 str., 337 str. 1 d. 2 p., teismas... 22. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 28 d. nutartį dėl laikinųjų... 23. Priteisti iš M. G., a.k. ( - ) 100 Lt žyminio mokesčio apelianto...