Byla e2A-175-730/2020

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Erinijos Kazlauskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Giedrės Seselskytės ir Danutės Žvinklytės,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės J. D. apeliacinį skundą ir trečiojo asmens A. D. prisidėjimą prie apeliacinio skundo dėl Plungės apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės J. D. (buvusi pavardė M.) ieškinį ir patikslintą ieškinį atsakovui A. V., tretiesiems asmenims A. D., valstybinės įmonės Registrų centro Klaipėdos filialui dėl leidimo įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus bei pakeisti gyvenamojo namo kadastro duomenis valstybės įmonėje Registrų centre ir įregistruoti Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylą be atsakovo sutikimo.

3Teisėjų kolegija

Nustatė

4I. Ginčo esmė

51.

6Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino, prašydama: 1) pripažinti jai teisę įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus, fiksuotus 2017 m. spalio 24 d. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje, registro Nr. ( - ), be atskiro atsakovo sutikimo; 2) leisti pakeisti gyvenamojo namo 1A2p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kadastro duomenis valstybės įmonėje Registrų centre, įregistruoti 2017 m. spalio 24 d. nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylą, registro Nr. ( - ), be atskiro atsakovo sutikimo; 3) priteisti visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad jai priklausančio namo antro aukšto patalpose buvo atlikti statybos darbai, vandens ir nuotekų vidaus tinklų įrengimo darbai pagal buvusio savininko T. C. ir atsakovo 2015 m. balandžio 27 d. bendraturčių susitarimą. Atsakovui už tai buvo sumokėta kompensacija. Šiems darbams statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas, tai patvirtina Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Klaipėdos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (toliau – VTPSI) pateikta išvada. Atlikti statybos darbai neturi įtakos atsakovo valdomoms patalpoms bei kitoms namo patalpoms ar konstrukcijoms. Šią aplinkybę patvirtino architektas M. S. 2014 m. rugsėjo 19 d. rašte. Uždaroji akcinė bendrovė „Palangos vandenys“ 2014 m. balandžio 4 d. rašte Nr. (2.7.)IS-563 nurodė, jog individualių gyvenamųjų namų vidaus vandentiekio ir nuotakyno tinklų projektai nerengiami ir nederinami. Atsakovas nepagrįstai atsisako duoti sutikimą įteisinti statybos darbus ir įregistruoti naują kadastro duomenų bylą. Statybos įteisinimas nepažeidžia nė vieno iš bendraturčio teisių.

7II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

82.

9Plungės apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimu ieškinį atmetė, priteisė iš ieškovės 800 EUR bylinėjimosi išlaidų atsakovui, trečiojo asmens A. D. prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo atmetė. Pagrindiniai sprendimo motyvai:

102.1.

11Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 buvo nagrinėjamas ginčas tarp tų pačių šalių ir dėl to paties objekto, todėl teismo sprendime nustatyti faktai ir aplinkybės pripažintini pagrįstais bei teisingais. Pirmosios instancijos teismo sprendime, kuris paliktas galioti Klaipėdos apygardos teismo 2015 m. kovo 4 d. nutartimi, konstatuota, jog ieškovės reikalavimas pripažinti jai teisę įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus be atsakovo sutikimo pažeidžia kitų bendraturčių interesus. Ieškovės pateiktoje VTPSI 2018 m. gegužės 9 d. konsultacijoje Nr. (16.17)2D-625 nurodyta, kad pagal teisinį reglamentavimą ir ieškovės prašyme nurodytus duomenis statybą leidžiantis dokumentas atlikti vieno buto gyvenamojo namo kapitalinį ar paprastąjį remontą ( - ), nėra privalomas. Teismo nuomone, šis atsakymas nepaneigia civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 nustatytų aplinkybių.

122.2.

13Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas yra nurodęs konkrečias savo atsisakymo duoti sutikimą įteisinti atliktus remonto darbus priežastis. Ieškovė nepagrįstai teigia, kad atsakovas savo nesutikimo nemotyvavo. Remonto įteisinimo proceso baigtį lemia ne vien tik bendraturčių sutikimas, bet ir VTPSI teritorinio padalinio įgalioto pareigūno sprendimas. Jis pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ 97 punktą tikrins, ar nėra nukrypimų nuo esminių statinio projekto sprendinių, kitų įstatymo reikalavimų. Jei pareigūno sprendimas bus teigiamas, tada bus patvirtinta deklaracija.

14III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

153.

16Apeliaciniu skundu apeliantė (ieškovė) J. D. prašo pirmosios instancijos teismo sprendimą panaikinti ir klausimą išnagrinėti iš esmės – ieškinį tenkinti. Apeliacinį skundą grindžia šiais argumentais:

173.1.

18Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, jog išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 (Nr. 2A-269-112/2015) nustatyti faktai turi prejudicinę reikšmę. Skiriasi bylų nagrinėjimo dalykas, tai yra civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 ieškovė reiškė reikalavimą sudaryti ir įregistruoti atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą, o šioje byloje – leisti įteisinti atliktus statybos darbus. Klaipėdos apygardos teismas 2015 m. kovo 4 d. nutartyje nurodė, kad civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 nesprendžiamas klausimas dėl statybų įteisinimo. Pirmosios instancijos teismas nesivadovavo kasacinio teismo išaiškinimais analogiško pobūdžio bylose.

193.2.

20Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad VTPSI 2018 m. gegužės 9 d. konsultacija Nr. (16.17)2D-625 nepagrindžia aplinkybės, jog atliktiems statybos darbams nereikėjo gauti statybos leidimo. Šis raštas yra oficialus įrodymas ir turi didesnę įrodomąją reikšmę. Ši išvada nėra paneigta jokiais kitais byloje surinktais įrodymais. Tad teismo nurodomi dokumentai, t. y. kapitalinio remonto projektas bei paprastojo remonto aprašas, nagrinėjamu atveju neprivalėjo būti rengiami.

213.3.

22Atsakovas savo atsisakymo įteisinti statybą neargumentavo. Pirmosios instancijos teismas į šią aplinkybę neatsižvelgė. Statybos darbai buvo atlikti su atsakovo žinia, jam pasirašius su buvusiu bendraturčiu susitarimą ir gavus už tai kompensaciją. Atsakovas nepateikė duomenų, jog šiems darbams atlikti buvo būtinas statybos leidimas, buvo pažeistos autorių teisės. Dviejų angų namo sienose padarymas nepažeidžia namo projekto autorių teisių, namo projektas nėra platinamas, kopijuojamas ir t. t. Teismo posėdžio metu buvo nurodytos naujos aplinkybės, tai yra jog nėra garso izoliacijos, vandens, fekalijų tekėjimas aidi po visą aukštą, pastatas nepritaikytas keliems butams, padidės asmenų, vaikštančių per kiemą, skaičius. Jos nebuvo nurodytos procesiniuose dokumentuose iki bylos nagrinėjimo iš esmės, todėl neturi būti vertinamos. Nuo šios bylos baigties priklauso bendraturčių J. D. ir A. D. galimybė perskaičiuoti bendraturčių dalis nuosavybėje, patvirtinti naują naudojimosi turtu tvarką.

233.4.

24Pirmosios instancijos teismas skundžiame sprendime nepagrįstai nurodė, jog atliktų darbų įteisinimas priklauso ne tik nuo atsakovo sutikimo, bet ir atsakingos institucijos atstovo sprendimo priėmimo bei papildomų dokumentų pateikimo. Paaiškino, kad visus dokumentus pagal teisės aktus yra pateikusi, tai patvirtinta VTPSI 2017 m. lapkričio 22 d. sprendimas. Yra tik du trūkumai, kuriuos turi pašalinti.

254.

26Trečiasis asmuo A. D. pateikė pranešimą, kad prisideda prie ieškovės apeliacinio skundo, ir prašė jį tenkinti. Pagrindiniai argumentai:

274.1

28Teismas neteisingai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, pažeidė įrodinėjimo taisykles, nepagrįstai pripažino ankstesnėse bylose teismų iškeltas abejones prejudiciniais faktais, dėl to priėmė neteisingą ir neteisėtą sprendimą. Ankstesnės bylos nagrinėjamo dalykas susijęs su atskiro nekilnojamojo objekto suformavimu – buvo pareikštas reikalavimas sudaryti ir įregistruoti atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą. Ieškovė siekė atidalyti savo namo dalį iš bendrosios dalinės nuosavybės ir šis reikalavimas buvo atmestas. Nebuvo analizuojamas atliktų statybos darbų įteisinimas. Iš esmės nėra jokių kliūčių įteisinti atliktus statybos darbus, įregistruoti kadastro duomenų bylą, išskyrus tą aplinkybę, jog atsakovas neduoda sutikimo. Atlikti statybos darbai neturi įtakos nei atsakovo valdomoms patalpoms, nei kitoms namo patalpoms ar konstrukcijoms. Skundžiamu teismo sprendimu yra užkertamas kelias įregistruoti naują kadastrinių matavimų bylą ir kitoje, jos pačios inicijuotoje byloje (Plungės apylinkės teismas 2018 m. vasario 20 d. nutartimi sustabdė civilinę bylą Nr. e2-54-549/2018, teisminio proceso Nr. 2-10-3-00074-2017-7, iki įsiteisės teismo sprendimas nagrinėjamoje byloje Nr. e2-1199-549/2018), perskaičiuoti bendraturčių dalis.

295.

30Atsakovas A. V. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo apeliantės apeliacinį skundą atmesti, palikti galioti Plungės apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimą ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Pagrindiniai atsiliepimo argumentai:

315.1.

32Atsakovas teigia, jog apeliantės argumentai, jog ji yra pateikusi visus dokumentus valstybės įmonei Registrų centrui, neatitinka ne tik civilinės bylos medžiagos, bet ir teisinio reglamentavimo. Nurodo, kad trečiasis asmuo valstybės įmonė Registrų centras civilinės bylos nagrinėjimo metu nurodė, jog pagal 2017 m. spalio 24 d. naujai surinktus pastato kadastro duomenis, bendras pastato plotas iš 720,72 kv. m pasikeitė į 703,13 kv. m, todėl teismui patenkinus ieškovės reikalavimą, Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui bendraturčiai turėtų pateikti ir susitarimą dėl gyvenamojo namo nuosavybes dalių patikslinimo (perskaičiavimo). Atsižvelgdamas į tai, atsakovo teigimu, pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad byloje negalima konstatuoti, jog esminė kliūtis pripažinti apeliantei teisę įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus, fiksuotus 2017 m. spalio 24 d. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje, registro Nr. 50/159520, ir leisti pakeisti gyvenamojo namo kadastro duomenis valstybės įmonėje Registrų centras, yra atsakovo atsisakymas duoti tokį sutikimą.

335.2.

34Atsakovas nurodo, kad atlikus kapitalinio remonto darbus ir antrajame aukšte suformavus septyniolika patalpų, iš kurių aštuonios patalpos yra kambariai, o septynios patalpos yra tualetai ir dušo patalpos (sanitariniai mazgai), tikrasis apeliantės siekis yra pastatą naudoti kaip daugiabutį – vien antrajame pastato aukšte kapitalinio remonto dėka yra suformuoti septyni butai. Atsižvelgdamas į tai, atsakovas nesutinka, kad tokia situacija būtų įteisinta ir vien pastato antrojo aukšto patalpomis vienu metu galėtų naudotis net septynios šeimos. Akivaizdu, jog tokia situacija ne tik neatitinka teisės aktų reikalavimų, bet ir apsunkins naudojimąsi turtu, atsiras žymiai didesnis triukšmas dėl žymiai didesnio gyventojų kiekio, problemų dėl automobilių stovėjimo, atsakovui kyla abejonių ir ar naujų patalpų suformavimas bei padidėjusios apkrovos nedaro neigiamos įtakos pastato pamatams ir laikančiosioms konstrukcijoms. Esant dabartinei situacijai po savavališkai atlikto kapitalinio remonto pastatas faktiškai turėtų būti traktuojamas kaip daugiabutis gyvenamosios paskirties pastatas, taineatitinka jo naudojimo paskirties (vieno buto pastatai), taigi atitinkamai tokio remonto įteisinimas neatitiktų ir teisės aktų reikalavimų. Nurodo, kad atsakovas, suprasdamas tikruosius apeliantės ketinimus, nesutiko su apeliantės reikalavimu įteisinti remontą.

355.3.

36Atsakovas nurodo, kad civilinėje byloje pateiktas 2005 m. balandžio 27 d. Bendraturčių susitarimas patvirtina faktinę aplinkybę, jog atsakovas davė sutikimą T. C. jo lėšomis namo rūsyje išvedžioti fekalinių nuotekų vamzdyną, reikalingą T. C. patalpoms, pagrindinėse namo konstrukcijose – namo sienose ir per pamatus – nutiesti fekalinių nuotekų vamzdžius, žemės sklype atlikti reikiamus darbus ir įrengti fekalinių nuotekų surinkimo sistemą, reikalingą T. C. patalpoms. Vis dėlto šis rašytinis įrodymas nepatvirtina apeliantės teiginių neva kapitalinio remonto darbai iš tiesų atlikti su atsakovo sutikimu, kadangi šiuo sutarimu iš esmės buvo leista atlikti fekalinių nuotekos sistemos remonto darbus.

37Teisėjų kolegija

konstatuoja:

38Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.

39IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir motyvai

406.

41Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Apeliacinės instancijos teismas tikrina pirmosios instancijos teismo priimto sprendimo tik apskųstos dalies teisėtumą ir pagrįstumą ir tik analizuodamas apeliaciniame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme nurodytas išimtis. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 straipsnis).

42Dėl žodinio bylos nagrinėjimo

437.

44Apeliantė J. D. 2020 m. sausio 9 d. pateikė prašymą Nr. DOK-528, kuriuo prašo skirti žodinį jos apeliacinio skundo nagrinėjimą ir pripažinti atsakovo A. V. dalyvavimą teismo posėdyje būtinu. CPK 321 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta bendroji apeliacinių skundų nagrinėjimo apeliacine tvarka taisyklė – apeliacinis skundas nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, išskyrus CPK 322 nurodytus atvejus. Dalyvaujantys byloje asmenys apeliaciniame skunde, atsiliepime į atskirąjį skundą arba pareiškime dėl prisidėjimo prie atskirojo skundo gali pateikti motyvuotą prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, tačiau šis prašymas teismui neprivalomas. Taigi proceso teisės normos nustato, kad apeliacine tvarka teismas paprastai bylą nagrinėja rašytinio proceso tvarka, išskyrus atvejus, kai savo iniciatyva arba (ir) dalyvaujančio byloje asmens prašymu pripažįsta, kad, atsižvelgiant į bylos esmę, žodinis nagrinėjimas yra būtinas. Teismų praktikoje įstatymu nustatyta teismo teisė tiek savo, tiek šalių iniciatyva nuspręsti dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka aiškinama tokiu būdu, kad toks sprendimas galimas išimtiniais atvejais. Dėl to ir šalys, teikdamos prašymą nagrinėti bylą žodinio proceso tvarka, turi jį pagrįsti, nurodydamos išimtines aplinkybes, dėl kurių būtinas žodinis bylos nagrinėjimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. gegužės 27 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-304/2013). Apeliantė prašyme iš esmės nurodo, kad žodinis teismo posėdis yra būtinas siekiant įvertinti, ar atsakovas davė sutikimą dėl kapitalinio remonto. Atsižvelgdama į apeliantės prašymo argumentus, proceso teisės normas reglamentuojančias apeliacinių skundų nagrinėjimo taisykles, teisėjų kolegija mano, kad šiuo konkrečiu atveju nėra jokio pagrindo nukrypti nuo bendrosios apeliacinių skundų nagrinėjimo apeliaciniame procese formos taisyklės, kadangi pirmiausia nagrinėjamu atveju apeliantės bei atsakovo argumentai dėl 2005 metų susitarimo turinio yra pakankamai aiškiai ir nuosekliai išdėstyti procesiniuose dokumentuose, antra – teismas, išnagrinėjęs apeliacinio skundo argumentus, mano, kad skundžiamo teismo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas gali būti pasiektas rašytinio proceso priemonėmis, todėl prašymas skirti žodinį teismo posėdį ir pripažinti atsakovo A. V. dalyvavimą teismo posėdyje būtinu atmestinas.

45Dėl apeliacinio skundo argumentų

468.

47Pateiktu apeliaciniu skundu ir prisidėjimu prie apeliacinio skundo yra ginčijamas pirmosios instancijos teismo sprendimas iš esmės nurodant, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 (Nr. 2A-269-112/2015) nustatyti faktai turi prejudicinę reikšmę šioje byloje, nepagrįstai nusprendė, kad VTPSI 2018 m. gegužės 9 d. konsultacija Nr. (16.17)2D-625 nepagrindžia aplinkybės, jog atliktiems statybos darbams nereikėjo gauti statybos leidimo, nepagrįstai nusprendė dėl atsakovo argumentų, jog pastate nėra garso izoliacijos, vandens, fekalijų tekėjimas aidi po visą aukštą, pastatas nepritaikytas keliems butams, padidės asmenų, vaikštančių per kiemą, skaičius, tai nebuvo tinkamai ištirta, be to, netinkamai nusprendė, kad atliktų darbų įteisinimas priklauso ne tik nuo atsakovo sutikimo, bet ir atsakingos institucijos atstovo sprendimo priėmimo bei papildomų dokumentų pateikimo. Atsakovas su nurodytais argumentais nesutinka, teigia, kad valstybės įmonė Registrų centras neįregistravo naujų kadastro duomenų, kadangi apeliantė padarė kapitalinį ir paprastąjį remontą, kuris apsunkina atsakovo turto valdymą, be to, apeliantės atlikti darbai keičia pastato paskirtį iš vienbučio namo į daugiabutį.

489.

49Atsižvelgiant į šalių nurodytus argumentus (nutarties 8 punktas), daroma išvada, kad byloje keliamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismas tinkamai ištyrė ir nustatė faktines aplinkybes dėl apeliantės ieškinio reikalavimo dėl leidimo įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus be bendraturčio sutikimo ir ar pirmosios instancijos teismas tinkamai vadovavosi proceso teisės normomis, spręsdamas klausimą dėl prejudicinių faktų taikymo.

5010.

51Pažymėtina, kad byla nagrinėjama iš naujo, Lietuvos Aukščiausiajam Teismui 2019 m. lapkričio 21 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-695/2019 nutarus Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2019 m. balandžio 30 d. sprendimą panaikinti ir bylą grąžinti apeliacinės instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutarties 29–30 punktuose konstatuota, kad apeliacinės instancijos teismo nutartis naikinama pažeidus lygiateisiškumo principą, pažeidus atsakovo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą, tačiau nurodė, kad kiti šalių argumentai sudaro pagrindą pasisakyti dėl proceso šalių teikiamais argumentais dėl byloje taikytinos teisės nuostatų aiškinimo ir taikymo, todėl, vertinant apeliacinio skundo argumentus, atsižvelgiama į Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartyje pateiktus nurodytus išaiškinimus.

5211.

53Apeliantė apeliaciniame skunde ir trečiasis asmuo A. D. prisidėjime prie apeliacinio skundo nurodo, kad nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-331-890/2014 (Nr. 2A-269-112/2015) nustatyti faktai turi prejudicinę reikšmę šioje byloje.

5412.

55Byloje kilo ginčas dėl to, ar Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 2A-269-112/2015 nustatyti faktai šioje byloje laikytini prejudiciniais (CPK 182 straipsnio 2 punktas). Kaip matyti, apeliantė reiškė reikalavimus – pripažinti atsakovo atsisakymą duoti sutikimą suformuoti ir įregistruoti naują nekilnojamojo turto kadastro objektą nepagrįstu bei neteisėtu; pripažinti ieškovei teisę be atsakovo sutikimo sudaryti ir įregistruoti atskirą nekilnojamojo turto kadastro objektą iš namo, esančio ( - )ieškovei priklausančių antro aukšto patalpų: 201 (22,58 kv. m); 202 (11,30 kv. m); 203 (2,82 kv. m); 204 (4,26 kv. m); 205 (16,16 kv. m); 206 (2,91 kv. m); 207 (12,22 kv. m); 208 (13,01 kv. m); 209 (14,96 kv. m); 210 (2,24 kv. m); 211 (2,16 kv. m); 212 (15,11 kv. m); 213 (17,07 kv. m); 214 (2,27 kv. m); 215 (2,86 kv. m); 216 (9,28 kv. m); 217 (13,81 kv. m). Šioje civilinėje byloje apeliantė reiškia reikalavimą – pripažinti jai teisę įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus, fiksuotus 2017 m. spalio 24 d. nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje, registro Nr. ( - ), be atskiro atsakovo sutikimo.

5613.

57Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. lapkričio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-695/2019 nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 4 d. nutartyje buvo sprendžiama dėl galimo savininko teisių pažeidimo suformuojant atskirą nekilnojamojo turto objektą. Taip apibrėžusi kilusį teisinį ginčą teisėjų kolegija nusprendė, jog suformuojant ieškovei atskirą nekilnojamojo turto objektą būtų pažeistos atsakovo teisės. Tuo tarpu šioje nagrinėjamoje byloje nėra sprendžiama dėl atskiro nekilnojamojo turto objekto suformavimo, o yra vertinama, ar egzistuoja pagrindas leisti ieškovei įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus, fiksuotus 2017 m. spalio 24 d. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje, be atskiro atsakovo sutikimo ir leisti pakeisti gyvenamojo namo 1A2p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kadastro duomenis VĮ Registrų centre bei įregistruoti 2017 m. spalio 24 d. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylą be atskiro atsakovo sutikimo. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nutarties 46 punkte nurodė, kad Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. kovo 4 d. nutartyje pateikti išaiškinimai neturi prejudicinės galios.

5814.

59Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta nutarties 12–13 punktuose, darytina išvada, kad nagrinėjamu atveju apeliantės ir trečiojo asmens nurodyti argumentai dėl prejudicinių faktų reikšmės yra pagrįsti, todėl apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į faktines bylos aplinkybes, kasacinio teismo išaiškinimus, mano, kad nagrinėjamu atveju siekiant tinkamai įvertinti apeliantės ieškinio pagrįstumą būtina nustatyti faktines aplinkybes ir teisinio reglamentavimo kontekste įvertinti, ar apeliantės nurodomi statybos darbai pagal savo pobūdį yra priskirtini prie kapitalinių ar paprastųjų statybos darbų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutarties civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-695/2019 62–63 punktai).

6015.

61Byloje yra pateikti šie įrodymai, sprendžiant klausimą dėl apeliantės ieškinio bei šalių nurodomų argumentų pagrįstumo, nustatyta, kad 720,72 kv. m bendro ploto pastatas – gyvenamasis namas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso apeliantei J. M. (D.) (16977/72072 dalys), atsakovui A. V. (1/2 dalys) ir trečiajam asmeniui A. D. (19059/72072 dalys) (I e.tomas 7–10, 139–142 e.b.l.). Iš 2003 m. spalio 25 d. pirkimo–pardavimo sutarties matyti, kad T. C. iš A. D. ir A. D. įsigijo 50/100 dalių, tai yra 360,36 kv. m, gyvenamojo namo, kurio bendras plotas 720,72 kv. m, esančio ( - ) (I e.tomas, 12–16 e.b.l.). Iš 2013 m. birželio 13 d. turto pardavimo iš varžytynių akto matyti, jog ieškovė 2013 m. birželio 4 d. įvykusiose varžytynėse nusipirko 16977/72072 dalis ginčo namo, nuosavybės teise priklausančias skolininkui T. C. (I e.tomas, 11, 148 e.b.l.).

6216.

63Apeliantė pateiktu ieškiniu iš esmės prašo pripažinti jai teisę įteisinti atliktus kapitalinio ir paprastojo remonto darbus, fiksuotus 2017 m. spalio 24 d. Nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų byloje, registro Nr. ( - ), ir leisti pakeisti gyvenamojo namo 1A2p, unikalus Nr. ( - ), esančio ( - ), kadastro duomenis ir įregistruoti 2017 m. spalio 24 d. nekilnojamojo turto kadastro ir registro dokumentų bylą be atskiro A. V. sutikimo. Byloje yra pateiktos dvi kadastrinės bylos, parengtos 2017 m. spalio 24 d. (I e.tomas, 19–35 e.b.l.) ir 1993 m. sausio mėn. (I e.tomas, 113–128 e.b.l.). Kitų įrodymų, kurių pagrindu būtų galima įvertinti, ar apeliantė atliko paprastojo ar kapitalinio remonto darbus ir ar šie atlikti darbai pažeidžia atsakovo interesus, byloje nėra (CPK 178 straipsnis).

6417.

65Įvertinus 2017 m. spalio 24 d. pateiktą kadastro bylą (I e.tomas, 19–35 e.b.l.), valstybės įmonės Registrų centro 2017 m. lapkričio 20 d. sprendimą Nr. 16158833 (I e.tomas, 36–37 e.b.l.) nustatyta, kad kadastro duomenis atsisakyta įregistruoti, apeliantei atlikus ne tik paprastojo, bet ir kapitalinio remonto darbus, tačiau byloje nėra įrodymų apie faktiškai atliktus statybos darbus, kurių pagrindu būtų galima spręsti apie atliktų statybų apimtį bei jų pobūdį, tai nurodė ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. lapkričio 21 d. nutartimi grąžindamas bylą nagrinėti iš naujo apeliacinės instancijos teismui.

6618.

67Nors apeliacinės instancijos teismas turi teisę ir pareigą išnagrinėti visas bylos faktines ir teisines aplinkybes bei išspręsti ginčą iš esmės, tačiau tokia apeliacinės instancijos teismo teisė ir pareiga nereiškia, kad apeliacinės instancijos teismas įrodinėjimo bei įrodymų vertinimo procese gali pakeisti pirmosios instancijos teismą, kaip matyti iš byloje esančių duomenų, nagrinėjamu atveju šalys neteikė įrodymų apeliacinės instancijos teismui siekdami pagrįsti procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartyje nurodytus išaiškinimus.

6819.

69Pagal CPK 301 straipsnio 1 dalį apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs pirmosios instancijos teismo sprendimas. Šio proceso metu patikrinamas pirmosios instancijos teismo sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas nagrinėjant tiek teisės, tiek fakto klausimus, tačiau tai nėra bylos nagrinėjimas iš naujo. Tą patvirtina ir CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, numatantis, kad apeliacinės instancijos teismas turi panaikinti apskųstą teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, jeigu neatskleista bylos esmė ir pagal byloje pateiktus įrodymus bylos negalima išnagrinėti iš esmės apeliacinės instancijos teisme. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, kad sprendžiant, ar yra šios normos taikymo sąlygos, turi būti atsižvelgiama į neištirtų aplinkybių mastą ir pobūdį, įrodymų gavimo galimybes – jeigu dėl tirtinų aplinkybių ir reikalautinų įrodymų apimties ir pobūdžio būtų pagrindas padaryti išvadą, kad byla apeliacinės instancijos teisme turi būti nagrinėjama beveik visa apimtimi ir dėl naujų aplinkybių, tai reikštų, jog būtų pagrindas konstatuoti bylos esmės neatskleidimą pirmosios instancijos teisme ir pagrindą perduoti bylą nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009 m. balandžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-121/2009; 2010 m. gruodžio 14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-527/2010).

7020.

71Paskyrus bylą nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka iki paskirto teismo posėdžio pradžios apeliantė pateikė rašytinį prašymą dėl bylos nagrinėjimo žodinio proceso tvarka, tačiau šalys neteikė jokių paaiškinimų dėl kai kurių kasacinės instancijos teismo nutartyje nurodytų aplinkybių, nė viena iš šalių nepateikė papildomų įrodymų, susijusių su kasacinės instancijos teismo nutartyje nurodytų aplinkybių nustatymu. Iš apeliacijos dalyku esančio pirmosios instancijos teismo sprendimo turinio matyti, kad bylą nagrinėjęs teismas netyrė bei neanalizavo aplinkybių ir klausimų, kuriems nustatyti ir analizuoti bylą nagrinėti iš naujo grąžino kasacinis teismas.

7221.

73Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju nagrinėjant bylą iš naujo turės būti įvertintos ne tik visos šioje nutartyje nurodytos aplinkybės, bet ir (šalims prašant) išreikalauti bei ištirti nauji įrodymai, ypač susiję su kapitalinio ir paprastojo remonto aplinkybėmis, kurioms galbūt reikia specialių žinių. Dėl nurodytų neištirtų faktinių aplinkybių apimties ir pobūdžio byla apeliacinės instancijos teisme turėtų būti nagrinėjama iš esmės visa apimtimi naujais aspektais, nenagrinėtais pirmosios instancijos teisme. Teisėjų kolegijos vertinimu, bylos nagrinėjimas apeliacinėje instancijoje tokia apimtimi neatitiktų apeliacijos esmės bei paskirties, reikštų, jog apeliacinės instancijos teismas vykdo pirmosios instancijos teismo funkciją ir pakeičia pirmosios instancijos teismą, o byloje dalyvaujantys asmenys, nesutikdami su teismo išvadomis dėl iki šiol nenagrinėtų esminių ginčo aplinkybių, prarastų galimybę šias išvadas skųsti apeliacine tvarka, tai yra būtų apribota šalių teisė į apeliaciją.

7422.

75Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad nagrinėjamu atveju egzistuoja teisinis pagrindas panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimą ir perduoti bylą pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo naujais šioje nutartyje ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2019 m. lapkričio 21 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-351-695/2019 nurodytais aspektais (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas).

76Dėl procesinės bylos baigties

7723.

78Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos teisingam šalių ginčo išsprendimui, todėl apeliacinės instancijos teismas dėl jų nepasisako. Kartu pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010). Esant aplinkybėms, nustatytoms nutarties 11–22 punktuose, konstatuotina, kad pirmosios instancijos teismas neišsiaiškino ir nenustatė svarbių faktinių ir teisinių bylos aplinkybių, taigi neatskleidė bylos esmės, dėl to galėjo būti neteisingai išspręsta byla (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 329 straipsnio 1 dalis). Išdėstytos aplinkybės sudaro pagrindą skundžiamą teismo sprendimą neatskleidus bylos esmės panaikinti ir bylą grąžinti pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas, 326 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

79Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme

8024.

81Atsakovas 2020 m. sausio 7 d. pateikė prašymą Nr. DOK-294, kuriuo prašo atlyginti patirtas bylinėjimosi išlaidas. Kadangi byla grąžintina pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo, bylinėjimosi išlaidų atlyginimo klausimas spręstinas pirmosios instancijos teismui išnagrinėjus bylą iš esmės (CPK 93 straipsnio 5 dalis).

82Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–331 straipsniais, teisėjų kolegija

Nutarė

83Plungės apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimą panaikinti ir bylą perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės... 3. Teisėjų kolegija... 4. I. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kurį vėliau patikslino,... 7. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 8. 2.... 9. Plungės apylinkės teismas 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimu ieškinį atmetė,... 10. 2.1.... 11. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad civilinėje byloje Nr.... 12. 2.2.... 13. Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad atsakovas yra nurodęs konkrečias... 14. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 15. 3.... 16. Apeliaciniu skundu apeliantė (ieškovė) J. D. prašo pirmosios instancijos... 17. 3.1.... 18. Apeliantė nurodo, kad pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė,... 19. 3.2.... 20. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nusprendė, kad VTPSI 2018 m.... 21. 3.3.... 22. Atsakovas savo atsisakymo įteisinti statybą neargumentavo. Pirmosios... 23. 3.4.... 24. Pirmosios instancijos teismas skundžiame sprendime nepagrįstai nurodė, jog... 25. 4.... 26. Trečiasis asmuo A. D. pateikė pranešimą, kad prisideda prie ieškovės... 27. 4.1... 28. Teismas neteisingai aiškino ir taikė materialiosios teisės normas, pažeidė... 29. 5.... 30. Atsakovas A. V. pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 31. 5.1.... 32. Atsakovas teigia, jog apeliantės argumentai, jog ji yra pateikusi visus... 33. 5.2.... 34. Atsakovas nurodo, kad atlikus kapitalinio remonto darbus ir antrajame aukšte... 35. 5.3.... 36. Atsakovas nurodo, kad civilinėje byloje pateiktas 2005 m. balandžio 27 d.... 37. Teisėjų kolegija... 38. Apeliacinis skundas tenkinamas iš dalies.... 39. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, argumentai ir... 40. 6.... 41. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 42. Dėl žodinio bylos nagrinėjimo... 43. 7.... 44. Apeliantė J. D. 2020 m. sausio 9 d. pateikė prašymą Nr. DOK-528, kuriuo... 45. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 46. 8.... 47. Pateiktu apeliaciniu skundu ir prisidėjimu prie apeliacinio skundo yra... 48. 9.... 49. Atsižvelgiant į šalių nurodytus argumentus (nutarties 8 punktas), daroma... 50. 10.... 51. Pažymėtina, kad byla nagrinėjama iš naujo, Lietuvos Aukščiausiajam... 52. 11.... 53. Apeliantė apeliaciniame skunde ir trečiasis asmuo A. D. prisidėjime prie... 54. 12.... 55. Byloje kilo ginčas dėl to, ar Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų... 56. 13.... 57. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2019 m. lapkričio 21 d. nutartyje... 58. 14.... 59. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta nutarties 12–13 punktuose, darytina... 60. 15.... 61. Byloje yra pateikti šie įrodymai, sprendžiant klausimą dėl apeliantės... 62. 16.... 63. Apeliantė pateiktu ieškiniu iš esmės prašo pripažinti jai teisę... 64. 17.... 65. Įvertinus 2017 m. spalio 24 d. pateiktą kadastro bylą (I e.tomas, 19–35... 66. 18.... 67. Nors apeliacinės instancijos teismas turi teisę ir pareigą išnagrinėti... 68. 19.... 69. Pagal CPK 301 straipsnio 1 dalį apeliacijos dalykas – neįsiteisėjęs... 70. 20.... 71. Paskyrus bylą nagrinėti iš naujo apeliacine tvarka iki paskirto teismo... 72. 21.... 73. Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija pažymi, kad šiuo atveju... 74. 22.... 75. Atsižvelgdama į išdėstytus argumentus teisėjų kolegija sprendžia, kad... 76. Dėl procesinės bylos baigties... 77. 23.... 78. Kiti apeliacinio skundo argumentai neturi įtakos teisingam šalių ginčo... 79. Dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme... 80. 24.... 81. Atsakovas 2020 m. sausio 7 d. pateikė prašymą Nr. DOK-294, kuriuo prašo... 82. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325–331... 83. Plungės apylinkės teismo 2018 m. rugsėjo 11 d. sprendimą panaikinti ir...