Byla e2-24342-920/2015
Dėl skolos, palūkanų, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės UAB „ARN group“ ieškinį atsakovui V. K., dėl skolos, palūkanų, delspinigių, bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 100 Eur negrąžintą kreditą, 16,50 Eur nesumokėtą kredito kainą, 42,60 Eur palūkanas, 1,17 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 30 Eur skolos išieškojimo vykdymo išlaidas ir ieškovės turtėtas bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškinyje nurodo, kad 2015-03-05 šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 103487, kuria ieškovė atsakovui suteikė 100 Eur vartojimo kreditą už 16,50 Eur kredito mokestį, o atsakovas įsipareigojo grąžinti kreditą, sumokėti kredito kainą sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, tačiau ne vėliau kaip iki 2015-04-29. Atsakovas laiku neįvykdė savo prievolės, t. y. negrąžino kredito, todėl ieškovė paskaičiavo 109,50 proc. dydžio palūkanas už 142 dienas, kurios sudaro 42,60 Eur sumą. Šalys taip pat susitarė dėl 0,05 proc. delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo kredito mokesčio mokėjimo, kurie ieškovės skaičiavimu už 142 dienas sudaro 1,17 Eur sumą. Ieškovė taip pat prašo priteisti 30 Eur skolos išieškojimo vykdymo išlaidas, 5 procentų dydžio palūkanas už visą priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei jos turėtas bylinėjimosi išlaidas (b.l. 3-6).

4Ieškinys ir jo priedai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo į ieškinį pateikimo atsakovui V. K. įteikti 2015-11-19 (b.l. 17-19). Atsakovas, per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė prašė priimti sprendimą už akių, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį (b.l. 5). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str., 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Byloje esantys, rašytiniai įrodymai patvirtina, kad šalys 2015-03-05 sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 103487 (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovė atsakovui suteikė 100 Eur kreditą, už kurį atsakovas įsipareigojo sumokėti 16,50 Eur kredito mokestį. Kredito grąžinimo terminas – 2015-04-29. Pavėluotų įmokų mokėjimo atveju nustatyta 109,50 procentų dydžio metinė palūkanų norma. Ieškovės pinigų perdavimo atsakovui faktą patvirtina vietinio mokėjimo nurodymas, kredito suteikimo sutarties Nr. 103487 bendrosios ir specialiosios dalys ir priedai prie sutarties, sutikimas tvarkyti asmens duomenis. Atsakovas savo įsipareigojimų tinkamai nevykdė, todėl jis buvo informuotas SMS žinutėmis, elektroniniais laiškais apie sutarties nevykdymo pasekmes, tačiau į juos nereagavo ir suteiktos paskolos negrąžino. Iš viso atsakovas liko skolinga ieškovei 100 Eur negrąžinto kredito, 16,50 Eur kredito mokesčio, 42,60 Eur palūkanų, 1,17 Eur delspinigių.

7Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja suteikti kredito gavėjui vartojimo kreditą atidėto mokėjimo, paskolos forma arba kitokiu panašiu finansiniu būdu, išskyrus sutartis dėl nuolatinio tos pačios rūšies paslaugų teikimo ar tos pačios rūšies prekių tiekimo, kai kredito gavėjas už teikiamas paslaugas ar tiekiamas prekes moka dalimis jų teikimo ar tiekimo metu (CK 6.886 straipsnio 1 dalis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Byloje nėra įrodymų, kad atsakovas būtų atsiskaitęs su ieškove (CPK 178, 185 straipsniai), todėl ieškovei iš atsakovo priteistinas 100 Eur negrąžintas kreditas ir 16,50 Eur kredito mokestis.

8Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 42,60 Eur palūkanas, paskaičiuotas už 142 dienų, laikotarpiu nuo 2015-04-30 iki 2015-09-18, t. y. už naudojimąsi kredito suma suėjus kredito grąžinimo terminui. Tarp šalių sudarytos Vartojimo kredito sutarties bendrųjų sąlygų 6.1 punkte numatyta, kad už faktiškai kredito davėjo kredito gavėjui išmokėtą ir negrąžintą kredito sumą skaičiuojamos sutarties specialiosiose sąlygose nurodytos palūkanos už naudojimąsi kredito davėjo suteiktais pinigais; pagal 6.2 punktą minėtos palūkanos skaičiuojamos nuo kredito išmokėjimo kredito gavėjui dienos iki realaus kredito gavėjo įsipareigojimo grąžinti įvykdymo; 9.1 punkto pirmoje dalyje nustatyta, kad jeigu kredito gavėjas grąžintino kredito ar jo dalies nesumoka laiku arba jeigu sutartis yra nutraukiama, už naudojimąsi negrąžintu kreditu (jo dalimi) iki visiško faktinio kredito grąžinimo kredito davėjui dienos toliau skaičiuojamos sutarties bendrųjų sąlygų 6 skyriuje bei sutarties specialiosiose sąlygose nurodytos palūkanos. Iš ieškovės pateiktos Vartojimo kredito sutarties specialiųjų sąlygų matyti, kad metinė fiksuotoji kredito palūkanų norma nustatyta 99,55 proc. Bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 152,82 proc., pavėluotų įmokų mokėjimo atveju nustatyta mokamų netesybų ir palūkanų norma 109,50 proc.

9Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą kontroliuoti, ar prašomos priteisti palūkanos nėra nepagrįstai didelės. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju palūkanų dydis, kuriuo remiasi ieškovė yra nepagrįstai didelis, vertinant tai, kad buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, todėl jos sąlygos turi būti aiškinamos vartotojo naudai (CK 6.193 straipsnio 4 dalis, Vilniaus apygardos teismo 2010-11-23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-954-492/2010, Panevėžio apygardos teismo 2012-02-23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-85-280/2012). Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkto pirmoje dalyje numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, todėl savo esme yra sutartinės netesybos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-08-14 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-392/2012). Pažymėtina, kad Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalyje nustatytas 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną dydis taikytinas visų formų netesyboms – ir delspinigiams, ir baudoms. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovė į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 straipsnis). Dėl to darytina išvada, kad prašomos priteisti sutartinės palūkanos yra nepagrįstai didelės, pažeidžia nurodytoje teisės normoje nustatytą minimalų vartotojų teisių apsaugos standartą, todėl mažintinos iki 0,05 procento (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Ieškovei iš atsakovo priteistina 7,10 Eur (100*0,05 procento * 142 dienų nuo negrąžintos kredito sumos) sutartinių palūkanų suma, o likusi ieškovės reikalavimo dalis dėl sutartinių palūkanų priteisimo atmestina.

10Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1,17 Eur delspinigius nuo vėluojamos sumokėti kredito kainos, paskaičiuotus už 142 dienų. Netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta ar įvykdyta netinkamai (bauda, delspinigiai) (CK 6.71 straipsnis). Sutarties bendrųjų sąlygų 9.1 punkto antroje dalyje įtvirtinta, kad jeigu kredito gavėjas mokėtinas palūkanas, kitas bendrą vartojimo kredito kainą sudarančias sumas, bet kokį kitą mokėjimą pagal sutartį (išskyrus kreditą) ar bet kurios iš šių sumų dalies nesumoka laiku arba sutartis yra nutraukiama, tai už visas tokias laiku nesumokėtas sumas yra skaičiuojami 0,05 procento dydžio delspinigiai už kiekvieną uždelstą dieną nuo laiku negrąžintų ir/ar nesumokėtų sumų. Įvertinus šią aplinkybę, taip pat tai, kad atsakovas laiku nesumokėjo kredito mokesčio (kredito kainos), reikalavimas priteisti ieškovei iš atsakovo 1,17 Eur delspinigių yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.260 straipsnio 1, 2 dalys, 6.71 straipsnis, 6.73 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 30 Eur skolos išieškojimo išlaidas. Vartojimo kredito sutarties 9.2 punkte šalys susitarė, kad kredito gavėjui laiku negrąžinus kredito (jo dalies) ir/ar nesumokėjus bendros vartojimo kredito kainos (jos dalies) bei kitų įsiskolinimų pagal sutartį, kredito gavėjas turi teisę pavesti skolos išieškojimą trečiajam asmeniui. Ieškovė su ieškiniu pateikė duomenis apie patirtas skolos išieškojimo iš atsakovo išlaidas. Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis numato, kad jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. Atsižvelgiant į teisinį reguliavimą, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 30 Eur skolos išieškojimo išlaidas atmestinas.

12CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Atsižvelgiant į tai, ieškovės reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 straipsnio 2 dalis).

13Pateikdama ieškinį, CPK nustatyta tvarka, ieškovė sumokėjo minimalų žyminį mokestį 15 Eur (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 82 str.), kuris priteistinas iš atsakovo ieškovės naudai, nors pateiktas ieškinys ir tenkintinas iš dalies. Priešingas aiškinimas pažeistų ieškovės teisėtą interesą gauti jos turėtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimą, kuris įvertinus reikalautą priteisti ir priteistiną sumą, nesikeičia (CPK 93 str. 4 d.).

14Šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos, todėl procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovo nepriteistinos (CPK 92 straipsnis).

15Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis ir CPK 93 straipsnio 1 dalimi, 96, 98 straipsniais, 142 straipsnio 4 dalimi, 285-286 straipsniais,

Nutarė

16tenkinti ieškinį iš dalies.

17Priteisti iš atsakovo V. K. a.k. ( - ) ieškovės UAB ,,ARN group“, į.k. 302249035, naudai: 100 Eur (vieno šimto eurų) negrąžinto kredito, 16,50 Eur (šešiolikos eurų, 50 ct) kredito mokesčio, 7,10 Eur (septynis eurus, 10 ct) palūkanų, 1,17 Eur (vieno euro, 17 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-09-30) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 15 Eur (penkiolikos eurų) bylinėjimosi išlaidų

18Likusius ieškovės reikalavimus atmesti.

19Šalis, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Kauno apylinkės teismui prašymą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovė turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Kauno apygardos teismui, skundą paduodant per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys, rašytinio proceso tvarka,... 2. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 100 Eur negrąžintą kreditą, 16,50... 3. Ieškinyje nurodo, kad 2015-03-05 šalys sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr.... 4. Ieškinys ir jo priedai, teismo pranešimas dėl privalomo atsiliepimo į... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies. ... 6. Byloje esantys, rašytiniai įrodymai patvirtina, kad šalys 2015-03-05 sudarė... 7. Vartojimo kredito sutartimi kredito davėjas suteikia arba įsipareigoja... 8. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 42,60 Eur palūkanas,... 9. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito... 10. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 1,17 Eur delspinigius nuo vėluojamos... 11. Ieškovė taip pat prašo priteisti iš atsakovo 30 Eur skolos išieškojimo... 12. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 13. Pateikdama ieškinį, CPK nustatyta tvarka, ieškovė sumokėjo minimalų... 14. Šioje byloje procesinių dokumentų išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos... 15. Teismas, remdamasis išdėstytu bei vadovaudamasis minėtomis teisės normomis... 16. tenkinti ieškinį iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovo V. K. a.k. ( - ) ieškovės UAB ,,ARN group“, į.k.... 18. Likusius ieškovės reikalavimus atmesti.... 19. Šalis, dėl kurios yra priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo... 20. Ieškovė turi teisę per 30 dienų apskųsti sprendimą Kauno apygardos...