Byla eB2-1572-555/2017
Dėl kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Gairana“ finansinio reikalavimo patvirtinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ bankroto byloje

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Miglei Lukoševičiūtei, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą dėl kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Gairana“ finansinio reikalavimo patvirtinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ bankroto byloje,

Nustatė

2Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi UAB „Laugina“ iškelta bankroto byla, bankroto administratoriumi paskirta UAB „BankromaX“, Lietuvos apeliacinio teismo 2016 m. rugsėjo 1 d. nutartimi Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartis palikta nepakeista, nutartis įsiteisėjo 2016 m. rugsėjo 1 d. Kreditorė UAB „Gairana“ pareiškė finansinį reikalavimą UAB „Laugina“ bankroto byloje, kuriuo prašė įtraukti ją į UAB „Laugina“ kreditorių sąrašą ir patvirtinti 28 371,52 Eur finansinį reikalavimą.

3Kauno apygardos teisme, bankrutuojančios UAB „Laugina“ bankroto administratoriui pateikus prašymą dėl bankrutuojančios UAB „Laugina“ kreditorių ir jų finansinių sąrašo patvirtinimo, 2016 m. gruodžio 7 d. gauti kreditorės UAB „Krašto projektai ir partneriai“ prieštaravimai, kuriuose ji nurodo, jog nesutinka su UAB „Gairana“ pateiktu prašymu dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo UAB „Laugina“ bankroto byloje, kadangi, kreditorės vertinimu, byloje esančios PVM sąskaitos-faktūros, kuriomis grindžiamas finansinis reikalavimas, pasirašytos asmens, nenurodant jo pareigų ir neturint galimybės patikrinti ar prekės tikrai buvo perduotos UAB „Laugina“.

4Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi UAB „Laugina“ bankroto byla dalyje dėl kreditorės UAB „Gairana“ 28 371,52 Eur dydžio finansinio reikalavimo pagrįstumo išskirta į atskirą bylą, paskirtas žodinis teismo posėdis, nustatytas terminas atsiliepimams pateikti.

5Bankrutuojančios UAB „Laugina“ bankroto administratorius atsiliepimu į UAB „Krašto projektai ir partneriai“ prašo atmesti pateiktus prieštaravimus ir patvirtinti kreditorės UAB „Gairana“ finansinį reikalavimą pagal bankroto administratoriaus 2016 m. lapkričio 11 d. prašymą. Nurodo, kad bankroto administratorius, patikrinęs kreditorės UAB „Gairana“ finansinio reikalavimo dydį ir jo pagrįstumą, neturi pagrindo sutikti su pareikštais prieštaravimais.

6Kreditorė UAB „Gairana“ nustatytu terminu atsiliepimo į kreditorės UAB „Krašto projektai ir partneriai“ prieštaravimus nepateikė. Procesiniai dokumentai kreditorei UAB „Gairana“ įteikti 2017 m. sausio 9 d.

7Teisme iškėlus bankroto bylą, kreditoriai turi teisę per teismo nustatytą laikotarpį perduoti administratoriui savo reikalavimus ir kartu pateikti juos pagrindžiančius dokumentus (ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalis). Teismas, priimdamas nutartį iškelti bankroto bylą, nustato ne ilgesnį kaip 45 dienų laikotarpį nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos, per kurį kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus, atsiradusius iki bankroto bylos iškėlimo dienos (ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 5 punktas). Bankroto administratorius kreditorių pareikštus reikalavimus, patikrinęs jų pagrįstumą pagal įmonės apskaitos dokumentus, pateikia teismui tvirtinti arba ginčija kaip nepagrįstus (ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 10 punktas).

8Kreditorių sąrašo ir jų reikalavimų patikslinimai, susiję su bankroto procesu, tvirtinami teismo nutartimi, iki teismas priima nutartį nutraukti bankroto bylą arba sprendimą dėl įmonės pabaigos (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis). Įmonės bankroto bylos nagrinėjimas iš esmės nėra baigtas, kadangi nėra priimtas sprendimas dėl UAB „Laugina“ pabaigos, todėl galimas kreditorių sąrašo ir jų finansinių reikalavimų patikslinimas (ĮBĮ 26 straipsnio 1 dalis).

9Bylos duomenimis nustatyta, kad kreditorės UAB „Gairana“ pateiktas bankrutuojančios UAB „Laugina“ bankroto administratoriui prašymas dėl jos 28 371,52 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo UAB „Laugina“ bankroto byloje yra grindžiamas PVM sąskaitomis faktūromis. Pateiktos PVM sąskaitos faktūros yra pasirašytos pardavėjo, kreditorės UAB „Gairana“ atstovo, bei pirkėjo, skolininkės UAB „Laugina“ atstovų. Bendra išrašytų bei pasirašytų PVM sąskaitų faktūrų suma siekia 42 954,60 Eur. Prašyme kreditorė UAB „Gairana“ nurodo, kad skolininkė UAB „Laugina“ iš dalies yra atsiskaičiusi už prekes, ir likusi skolos dalis yra lygi 28 371,52 Eur sumai. Su prašymu patvirtinti kreditorinį reikalavimą kreditorė UAB „Gairana“ pateikė 2016 m. spalio 11 d. apskaitos formą 000A285, iš kurios yra matyti, kad skolininkė UAB „Laugina“ nuo 2013 m. sausio 10 d. iki 2014 m. rugpjūčio 11 d. sistemingai pirko prekes iš kreditorės UAB „Gairana“ ir iš dalies už jas atsiskaitė. 2013 m. sausio 10 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. GP09437 suma yra 5 227,17 Eur (18 048,36 Lt), likusi skolos dalis pagal kreditorės UAB „Gairana“ pateiktą apskaitos formą yra 5 154,60 Eur. 2013 m. sausio 10 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. GP09439 suma yra 2 696,64Eur (9 310,95 Lt), likusi neapmokėta dalis 189,24 Eur. 2013 m. vasario 8 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. GP09635 suma yra 279,02 Eur (963,40 Lt), likusi neapmokėta dalis yra 262, 65 Eur. 2013 m. balandžio 12 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. GP11262 suma yra 2 896,09 Eur (9 999,63 Lt), likusi neapmokėta suma yra 1 319,29 Eur. 2014 m. gegužės 27 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. GS10631 suma yra 1 589,60 Eur (5 488,56 Lt), likusi neapmokėta dalis yra 93,70 Eur suma. 2014 m. birželio 13 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. GS11079 suma yra 18 571,30 Eur (64 122,98 Lt), likusi neapmokėta dalis yra 9 778,90 Eur. 2014 m. rugpjūčio 11 d. PVM sąskaitos faktūros Nr. GS16558 suma yra 121,65 Eur (420,02 Lt), likusi skolos dalis yra 0,01 Eur.

10Dėl PVM sąskaitos faktūros teisinės reikšmės kasacinio teismo praktikoje išaiškinta, kad pagal PVM įstatymo 2 straipsnio 1 dalies 30 punkte įtvirtintą sąvokos apibrėžimą PVM sąskaita faktūra – šiame įstatyme nustatytus privalomus reikalavimus atitinkantis dokumentas, kuriuo įforminamas prekių tiekimas arba paslaugų teikimas, taip pat avanso sumokėjimas. Taigi PVM sąskaita faktūra yra specialios formos buhalterinės apskaitos dokumentas, kuriuo turi būti įforminamos ūkinės operacijos PVM apskaitos tikslais; PVM sąskaitos faktūros paskirtis – įforminti įvykusį prekių pateikimą. Vienos iš sutarties šalių išrašyta PVM sąskaita faktūra savaime nėra sutartis, o turi būti vertinama kaip sutartinius santykius patvirtinantis dokumentas. Remiantis PVM sąskaita faktūra galima patvirtinti šalių sutartinių santykių faktą, kaip tokį, tačiau negalima nustatyti šių santykių pobūdžio, t. y. to, ar šalis sieja pirkimo–pardavimo ar komiso, ar dar kitokie sutartiniai santykiai. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 28 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Medikona“ v. UAB „Lucerna vaistinės“, bylos Nr. 3K-3-15/2008; 2009 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. Čižienė v. UAB „Makveža“, bylos Nr. 3K-3-256/2009; 2009 m. lapkričio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Akvakomfortas“ v. UAB „Autopikas“, bylos Nr. 3K-3-484/2009, kt.).

11Byloje nustatytos aplinkybės įgalina spręsti, kad šioje byloje šalys yra verslo subjektai, o ginčas tarp šalių turi pirkimo-pardavimo susitarimo požymių – jis sudarytas dėl prekių pirkimo-pardavimo, tiek pardavėjui, tiek pirkėjui veikiant verslo tikslais (CK 6.371 straipsnis). Kad šalys susitarė dėl prekių pirkimo pardavimo ir šis sandoris buvo įvykdytas, t. y. prekes bankrutuojanti įmonė iš kreditoriaus gavo patvirtina byloje pateiktos ne tik PVM sąskaitos faktūros, bet ir kreditorės pateikti duomenys apie dalinį prievolės-sumokėti už įsigytas prekes įvykdymą. Skolininkė pripažįsta pirkimo-pardavimo santykių egzistavimą, neginčija pateiktose PVM sąskaitose faktūrose, tame tarpe ir kuriose nėra nurodytos prekių gavėjo pareigos, prekių gavimo ar jų kainos (CPK 187 straipsnis).

12Pažymėtina, kad nei Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo 13 straipsnyje, nei Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 80 straipsnyje, kuriame yra įtvirtinti PVM sąskaitos faktūros rekvizitai, tarp privalomų PVM sąskaitų faktūrų rekvizitų nėra įtvirtintas reikalavimas, kad sąskaita faktūra turi būti pasirašyta. Be to, Valstybinės mokesčių inspekcijos parengtame leidinyje „PVM sąskaitų – faktūrų rekvizitai ir prievolės, susijusios su pridėtinės vertės mokesčiu“ (leidinys paskelbtas oficialiame VMI tinklalapyje) atkreipiamas dėmesys į tai, kad PVM sąskaitų faktūrų neprivaloma pasirašyti (49 punktas).

13Nagrinėjamu atveju, byloje pateikti duomenys įgalina spręsti, kad šalis siejo pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai (CK 6.305 straipsnis), pagal kuriuos kreditorė UAB „Gairana“ parduodavo prekes skolininkei UAB „Laugina“ ir išrašydavo jai PVM sąskaitas faktūras. Teismo nuomone, kreditorės UAB „Krašto projektai ir partneriai“ teiginys, kad PVM sąskaitas faktūras pasirašę asmenys nenurodė pareigų, atsižvelgiant į PVM sąskaitų faktūrų įforminimo reikalavimus, neturi esminės reikšmės svarstant kreditorinio reikalavimo patvirtinimo klausimą. Iš byloje surinktų įrodymų darytina išvada, kad pirkimo-pardavimo teisiniai santykiai tarp šalių buvo vykdomi nesant rašytinės formos pirkimo-pardavimo sutarties kelis metus (CK 6.311 straipsnis). Byloje pateiktų PVM sąskaitų faktūrų pagrindu UAB „Laugina“ kilo pareiga atsiskaityti už kreditorės UAB „Gairana“ suteiktas prekes. Skolininkė UAB „Laugina“, priėmusi prekes prievolę už jas atsiskaityti privalėjo vykdyti sąžiningai bei nustatytais terminais (CK 6.314 straipsnis). Svarbu pažymėti, kad skolininkė UAB „Laugina“ yra apmokėjusi už dalį prekių, taigi UAB „Laugina“ tokiu būdu (konkliudentinais veiksmais) pripažino, kad šalis siejo prievoliniai teisiniai santykiai.

14Taigi, atsižvelgus į byloje nustatytas aplinkybes bankroto byloje tvirtintinas kreditorės UAB „Gairana“ 28 371,52 Eur finansinis reikalavimas (ĮBĮ 26 straipsnis).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Įmonių bankroto įstatymo 26 straipsniu, Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

16patvirtinti uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ bankroto byloje kreditorės uždarosios akcinės bendrovės „Gairana“ 28 317,52 Eur finansinį reikalavimą.

17Ši nutartis per septynias dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai