Byla e2-916-370/2018
Dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 27 d. papildomos nutarties, priimtų civilinėje byloje Nr. eB2-350-555/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė Martinavičienė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovės bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „BankromaX“, asociacijos Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos, uždarosios akcinės bendrovės „Krašto projektai ir partneriai“ ir E. L. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties dėl bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, ir E. L. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 27 d. papildomos nutarties, priimtų civilinėje byloje Nr. eB2-350-555/2018,

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi UAB „Laugina“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „BankromaX“. 2017-06-22 įvyko pirmasis BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimas, kuriame buvo svarstomi šie klausimai: 1) dėl kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio ir sekretoriaus rinkimo bei darbotvarkės patvirtinimo; 2) dėl kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimo; 3) dėl administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo; 4) dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos patvirtinimo; 5) dėl informacijos teikimo nustatymo; 6) dėl įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui bankrutuojančios bendrovės vardu pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi; 7) dėl siūlymo teismui pripažinti bendrovę bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; 8) dėl administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo; 9) dėl turto pardavimo; 10) kiti klausimai; 11) dėl tyčinio bankroto.
 2. Pareiškėja UAB „Krašto projektai ir partneriai“ teismo prašė panaikinti BUAB „Laugina“ 2017-06-22 kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 3-iuoju, 4-uoju, 5-uoju, 7-uoju, 8-uoju, 9-uoju, 10-uoju ir 11-uoju darbotvarkės klausimais.
 3. UAB „Krašto projektai ir partneriai“ nurodė, kad visi skundžiami kreditorių susirinkimo nutarimai buvo priimti iš esmės vienos balsų daugumą turinčios kreditorės – kreditorių susirinkimo pirmininkės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“. Susirinkimas apskritai negalėjo įvykti, kadangi į kreditorių sąrašą nebuvo įtrauktas kreditorius VSDFV Alytaus skyrius, nesumažinti pirmosios eilės kreditorių reikalavimai. Be to, 2017-06-22 kreditorių susirinkime nebuvo pakankamos kreditorių finansinių reikalavimų daugumos nutarimams priimti dėl Kauno apylinkės teisme vykusios civilinės bylos Nr. e2-14808-429/2017, kurioje buvo ginčijamos reikalavimo teisių perleidimo sutartys (jų pagrindu UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ įgijo reikalavimo teisę į atsakovę), taip pat nebuvo išspręstas vienos didžiausių kreditorių AB Šiaulių banko finansinio reikalavimo pagrįstumo klausimas, todėl nebuvo poreikio spręsti klausimo dėl BUAB „Laugina“ nuosavybės teise priklausančio turto, įkeisto nurodytai kreditorei, pardavimo. Bankroto administratorė ataskaitą pateikė be priedų, o joje nurodyta informacija yra netiksli ir neišsami, neatitinkanti tikrovės, taip pat nedetalizuotas ir nepagrįstas jokiais įrodymais bankroto administravimo lėšų panaudojimas. Susirinkime patvirtinta kreditorių susirinkimų sušaukimo tvarka prieštarauja sąžiningumo ir protingumo principams, pažeidžia kreditorių interesus, o patvirtinta informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą tvarka nepagrįstai riboja kreditorių teisę gauti informaciją. Buvusio BUAB „Laugina“ vadovo pasiūlymas dėl taikos sutarties sudarymo nepagrįstai atmestas tuo pagrindu, jog jis pateiktas pavėluotai. Be to, dėl pateiktos taikos sutarties sudarymo neišreiškė savo pozicijos kiti BUAB „Laugina“ kreditoriai, išskyrus du, kurie dalyvavo susirinkime. Nutarimas, priimtas 8-uoju darbotvarkės klausimu, kvestionuotas tuo aspektu, kad patvirtinta 40 000 Eur administravimo išlaidų suma nėra pagrįsta. Kreditorės nuomone, atsakovei priklausančio turto pardavimas negalimas, kol nebus priimtas galutinis sprendimas dėl taikos sutarties bankroto byloje sudarymo, be to, nekilnojamojo turto vertinimas atliktas pačios administratorės iniciatyva, nesuderinus su kreditoriais turto vertintojo kandidatūros ir kainos. Nutarimas 10-uoju darbotvarkės klausimu naikintinas kaip prieštaraujantis bankrutuojančios bendrovės kreditorių interesams, o 11-uoju – dėl pateikto taikos sutarties projekto.
 4. Pareiškėja AB „Telia Lietuva“ (jos teisių perėmėja AB Šiaulių bankas) teismo prašė panaikinti BUAB „Laugina“ 2017-06-22 kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 7-uoju,

  48-uoju, 9-uoju ir 11-uoju darbotvarkės klausimais. Nurodė, kad kreditorių susirinkimo metu buvo svarstomi klausimai, kurie iš anksto nebuvo įtraukti į darbotvarkę, apie juos nepranešta kitiems kreditoriams. Susirinkime dalyvaujančių dviejų kreditorių balsais buvo inicijuotas susirinkimo darbotvarkės pakeitimas, į jį įtraukiant papildomus klausimus. Kreditoriai nebuvo supažindinti ir su pateiktu pasiūlymu sudaryti taikos sutartį, o taikos sutarties sudarymo klausimas visiškai nepagrįstai nebuvo įtrauktas į darbotvarkę. Priešingai nei nurodyta susirinkimo protokole, taikos sutarties sudarymas yra galimas iki nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos. Kreditorių susirinkimo metu nepagrįstai buvo svarstoma ir AB Šiaulių banko įkeisto turto pardavimo tvarka, nors administratorei buvo pateiktas prašymas neįtraukti į darbotvarkę bankui įkeisto turto pardavimo klausimo, kol nebus patvirtintas banko finansinis reikalavimas.

 5. Pareiškėjas E. L. teismo prašė panaikinti BUAB „Laugina“ 2017-06-22 kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 2-uoju, 3-iuoju, 4-uoju, 5-uoju, 6-uoju, 7-uoju, 8-uoju, 9-uoju, 10-uoju ir 11-uoju darbotvarkės klausimais. Nurodė, kad 2017-06-21 bankroto administratorei buvo pateiktas pasiūlymas dėl taikos sutarties UAB „Laugina“ bankroto byloje sudarymo, tačiau šis pasiūlymas buvo atmestas ir nutarta kreiptis į teismą dėl bendrovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Susirinkime dalyvavo tik du kreditoriai; kiti kreditoriai už pateiktą pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo neturėjo galimybės pasisakyti.
 6. Pareiškėja K. L. (jos teisių perėmėja Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga) prašė panaikinti visus BUAB „Laugina“ 2017-06-22 kreditorių susirinkime priimtus nutarimus. Nurodė, kad apie vyksiantį susirinkimą BUAB „Laugina“ kreditoriams buvo pranešta likus tik trims dienoms iki šaukiamo susirinkimo – 2017-06-19, todėl ji, kaip pirmosios eilės kreditorė, neturėjo galimybės iš Kėdainių nuvykti į Vilnių ir susipažinti su kreditorių susirinkimo darbotvarke.
 7. Atsiliepimus į pareiškėjų atskiruosius skundus pateikė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir BUAB „Laugina“, atstovaujama bankroto administratorės, jais prašyta atmesti pareiškėjų skundus, kaip nepagrįstus, priteisti bylinėjimosi išlaidas.

5II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė

6

 1. Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 1 d. nutartimi skundus tenkino iš dalies: 1) panaikino BUAB „Laugina“ 2017-06-22 kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 7-uoju ir 9-uoju darbotvarkės klausimais ir juos perdavė kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo; 2) panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 3-iuoju darbotvarkės klausimu ir klausimą išsprendė iš esmės – iš dalies patvirtino bankroto administratorės veiklos ataskaitą, o dalį dėl bankroto administravimo lėšų pagrįstumo ir panaudojimo perdavė kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo; 3) panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 8-uoju klausimu ir klausimą išsprendė iš esmės – bankroto byloje patvirtino 63 373,45 Eur administravimo išlaidų sąmatą visam bendrovės bankroto procesui nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo, nustatant, kad 15 200 Eur skiriama bankroto administratorės atlyginimui, o 48 173,45 Eur – kitoms išlaidoms apmokėti, paliekant administratorei teisę šias išlaidas paskirstyti pagal poreikį. Kitus BUAB „Laugina“

  72017-06-22 kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus 1-uoju, 2-uoju, 4-uoju, 5-uoju, 6-uoju, 10-uoju ir 11-uoju darbotvarkės klausimais paliko nepakeistus.

 2. Pirmosios instancijos teismas iš bylos duomenų sprendė, kad visi kreditoriai apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirinkimą buvo informuoti pranešimu, jiems turėjo būti žinoma tiek susirinkimo data ir laikas, tiek vieta bei kita informacija, susijusi su organizuojamu BUAB „Laugina“ pirmuoju kreditorių susirinkimu. Be to, iš bankroto administratorės pateikto

  82017-07-19 elektroninio laiško turinio teismas sprendė, kad didžiajai daliai kreditorių elektroniniu paštu taip pat buvo išsiųsta ir visa kreditorių susirinkimo medžiaga, kuri nors buvo pateikta ne visiems kreditoriams (pateikta tik kreditoriams, kurie buvo nurodę elektroninį paštą), tačiau teismo vertinimu, BUAB „Laugina“ kreditoriams buvo sudarytos visos sąlygos apsispręsti dalyvauti šaukiamame kreditorių susirinkime ar ne (išsiunčiant pranešimą apie šaukiamą kreditorių susirinkimą).

 3. Teismas nustatė, kad civilinėje byloje Nr. e2-14808-429/2017 UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ nebuvo nustatytas draudimas įgyvendinti bet kokias teises atsakovės bankroto procese. Šiuo pagrindu atmestas kaip nepagrįstas UAB „Krašto projektai ir partneriai“ argumentas, kad 2017-06-22 kreditorių susirinkime nepakako kreditorių, turinčių teisę dalyvauti susirinkime, finansinių reikalavimų sumos.
 4. Teismas nustatė, kad BUAB „Laugina“ bankroto administratorei iš Garantinio fondo pirmosios eilės kreditoriams išmokėjus lėšas, atitinkamai jų finansiniai reikalavimai įvykusio kreditorių susirinkimo metu dar nebuvo sumažinti, tuo pagrindu taip pat į kreditorių sąrašą nebuvo įtrauktas ir kreditorius VSDFV Alytaus skyrius. Teismas darė išvadą, kad aplinkybė, jog pirmosios eilės kreditoriai 2017-06-22 įvykusiame kreditorių susirinkime dalyvavo nesumažintais finansiniais reikalavimais, o kreditorius VSDFV Alytaus skyrius atitinkamai nebuvo įtrauktas į bendrovės kreditorių sąrašą, nelaikytina esminiu procedūriniu pažeidimu, kadangi VSDFV Alytaus skyrius būtų turėjęs 2,7 proc. visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų, todėl toks skaičius balsų nebūtų nulėmęs priimtų nutarimų turinio.
 5. Teismas sprendė, kad vien ta aplinkybė, jog kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ pateikė alternatyvius nutarimų darbotvarkės klausimais projektus, nesudaro pagrindo spręsti, kad tokios teisės kreditorė neturėjo ir, kad visi kreditoriai, esant pateiktiems alternatyviems nutarimų darbotvarkės klausimais projektams, dėl kiekvieno iš jų turėtų pasisakyti balsuodami „už“ ar „prieš“ kiekvieną atskirai.
 6. Teismas nutarimą, priimtą 1-uoju darbotvarkės klausimu, paliko nepakeistą nenustatęs procedūrinių jo priėmimo pažeidimų ir byloje neįrodinėjant šio nutarimo neteisėtumo materialiuoju aspektu.
 7. Teismas nutarimą, priimtą 2-uoju darbotvarkės klausimu, paliko nepakeistą, nenustatęs procedūrinių jo priėmimo pažeidimų ir nesant duomenų, dėl kurių išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas negalėtų juo būti.
 8. Teismas, pasisakydamas dėl nutarimo, priimto 3-iuoju darbotvarkės klausimu, nurodė, kad nors pirmajam BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimui pateiktoje bankroto administratorės ataskaitoje ir yra nurodyta iš esmės visa ĮBĮ 11 straipsnio 5 dalies 25 punkte numatyta, pirmajam kreditorių susirinkimui teiktina informacija apie bendrovę, tačiau, teismo vertinimu, veiklos ataskaitos dalis dėl administravimo išlaidų panaudojimo nėra išsami, kreditoriams kartu su veiklos ataskaita taip pat nebuvo pateikti nurodytų lėšų panaudojimą pagrindžiantys įrodymai, detali ataskaita apie jų panaudojimo būtinumą BUAB „Laugina“ bankroto byloje, todėl jie šių duomenų negalėjo įvertinti ir spręsti, ar bankroto administratorė tinkamai panaudojo teismo nustatytą lėšų sumą bankroto procesui administruoti. Atsižvelgiant į tai, teismas panaikino nutarimą, priimtą 3-iuoju darbotvarkės klausimu, ir klausimą išsprendė iš esmės – BUAB „Laugina“ bankroto administratorės veiklos ataskaitą patvirtino iš dalies, o dalį dėl bankroto administravimo lėšų pagrįstumo ir panaudojimo grąžino svarstyti kreditorių susirinkimui iš naujo.
 9. Teismas nutarimą, priimtą 4-uoju darbotvarkės klausimu, paliko nepakeistą, konstatavęs, kad juo nustatyta susirinkimo sušaukimo tvarka nepažeidžiamos nei imperatyviosios teisės normos, nei bendrieji teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principai.
 10. Teismas, pasisakydamas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 5-uoju darbotvarkės klausimu, pažymėjo, kad įmonės kreditoriai yra laisvi nuspręsti dėl teisės gauti informaciją apie bankroto eigą, balsų dauguma patvirtinus jos gavimo tvarką, o įstatyme įtvirtinta kreditoriaus teisė gauti visą su UAB „Laugina“ bankroto bylos eiga susijusią medžiagą, skundžiamu nutarimu nėra pažeista.
 11. Teismas nurodė nenustatęs pagrindo naikinti kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 6-uoju darbotvarkės klausimu. Pažymėjo, kad nutarimas įpareigoti kreditorių susirinkimo pirmininką sudaryti pavedimo sutartį su bankroto procedūras vykdančiu bankroto administratoriumi iš esmės yra įstatyme nustatytas imperatyvas, todėl nutarus dėl pavedimo sutarties sąlygų (jos neginčijamos), toks nutarimas turėjo būti priimtas.
 12. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad pirmasis kreditorių susirinkimas per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą negalėjo būti šaukiamas dėl didelės apimties ginčijamų kreditorių finansinių reikalavimų, į tai, kad nebuvo galimybės kreditoriams pasisakyti dėl termino likvidavimo procedūrai taikyti pratęsimo ar galimybės sudaryti taikos sutartį, taip pat, kad įvykusio kreditorių susirinkimo metu dar nebuvo patvirtintas vienos iš didžiausių kreditorių – AB Šiaulių banko finansinis reikalavimas, dėl to ji neturėjo galimybės dalyvauti įvykusiame kreditorių susirinkime (kas būtų, tikėtinai, lėmę kitokį balsų pasiskirstymą, priimant skundžiamą nutarimą), sprendė, jog nebuvo visų ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalies sąlygų kreiptis į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, todėl nustačius ir procedūrinį priimto nutarimo pažeidimą (dėl atsisakymo sudaryti taikos sutartį), 7-uoju darbotvarkės klausimu priimtus nutarimus pripažino neteisėtais ir dėl to panaikino.
 13. Teismas nurodė, kad kreditorių susirinkimo metu skundžiamu nutarimu, priimtu 8-uoju darbotvarkės klausimu, nustatytas atlyginimas bankroto administratorei (20 000 Eur, neįskaitant PVM) neatitinka Bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklėse nustatyto minimalaus atlyginimo dydžio, t. y. nustatytas per didelis atlyginimas. Teismas sprendė, kad byloje nėra pateikta pakankamai duomenų, kuriuos įvertinus būtų galima daryti išvadą, kad bankroto administratorė šiuo metu turi teisę ir į priemokas pagal minėtas taisykles. Be to, teismo vertinimu, kreditorių susirinkimas neturėjo galimybės objektyviai įvertinti ir spręsti dėl bankroto administravimo išlaidų sąmatos pagrįstumo, joje numatytų išlaidų būtinumo, todėl sprendė, kad patvirtinta sąmata yra nepagrįsta, prieštarauja tiek bankrutuojančios įmonės, tiek jos kreditorių interesams. Atsižvelgiant į tai, teismas panaikino kreditorių susirinkimą, priimtą 8-uoju darbotvarkės klausimu, ir klausimą išsprendė iš esmės.
 14. Teismas nenustatė teisinio pagrindo konstatuoti, kad kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo buvo nustatyta bankrutuojančios įmonės turto pardavimo tvarka, iš esmės atitinka visų bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, t. y. jog kreditoriai įmonei priklausantį turtą pageidauja parduoti dar nesant įsiteisėjusios nutarties dėl UAB „Laugina“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojamam dėl bankroto, juolab kad į šio klausimo svarstymą taip pat buvo įtrauktas ir kreditorei AB Šiaulių bankui įkeisto turto pardavimo klausimas, nors ši kreditorė ir neturėjo galimybės dalyvauti įvykusiame kreditorių susirinkime. Atsižvelgiant į tai, teismas panaikino nutarimus, priimtus 9-uoju darbotvarkės klausimu.
 15. Teismas, palikdamas nepakeistą nutarimą, priimtą 10-uoju darbotvarkės klausimu, nurodė, kad įpareigojimas vienasmeniškai administratorei spręsti iškilusius bankroto byloje klausimus, susijusius su įmonės valdomo turto naudojimu, priežiūra negali būti vertinamas kaip neaiškus ar suteikiantis administratorei teisę išspręsti klausimus, priskiriamus kreditorių susirinkimo kompetencijai (ĮBĮ 23 str.).
 16. Teismas, palikdamas nepakeistą nutarimą, priimtą 11-uoju darbotvarkės klausimu, nurodė, kad įpareigojimas bankroto administratorę atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ, negali būti vertinamas kaip pažeidžiantis imperatyvias teisės normas, bendruosius teisingumo ir protingumo, sąžiningumo principus.
 17. Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 27 d. papildoma nutartimi suinteresuotam asmeniui UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ priteisė: iš pareiškėjos UAB „Krašto projektai ir partneriai“ 80,74 Eur bylinėjimosi išlaidų; iš pareiškėjos AB Šiaulių banko 40,39 Eur bylinėjimosi išlaidų; iš pareiškėjos asociacijos Žmogaus teisių stebėtojų sąjungos 110,14 Eur bylinėjimosi išlaidų; iš pareiškėjo E. L. 98,72 Eur bylinėjimosi išlaidų. Teismas atsakovei BUAB „Laugina“ priteisė: iš pareiškėjos UAB „Krašto projektai ir partneriai“ 133,46 Eur bylinėjimosi išlaidų, iš pareiškėjos AB Šiaulių banko 66,75 Eur bylinėjimosi išlaidų; iš pareiškėjos asociacijos Žmogaus teisių stebėtojų sąjungos 182,05 Eur bylinėjimosi išlaidų; iš pareiškėjo E. L. 163,18 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 18. Teismas nurodė, kad suinteresuoto asmens UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir atsakovės BUAB „Laugina“ prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo pateiktas dar iki bylos išnagrinėjimo iš esmės, be to, prašomos priteisti išlaidos neviršija nustatytų maksimalių dydžių, todėl bylinėjimosi išlaidos buvo paskirstytos atsižvelgiant į tai, kad Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartimi pareiškėjų skundai buvo tenkinti iš dalies, o pareiškėjų atmestų reikalavimų dalis sudaro 68,18 proc., taip pat į pareiškėjų skųstų nutarimų skaičių.

9III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai

10

 1. Atsakovės BUAB „Laugina“ bankroto administratorė UAB „BankromaX“ atskirajame skunde dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties, prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties dalį, kuria panaikinti BUAB „Laugina“ 2017-06-22 kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 3-iuoju, 7-uoju ir 9-uoju darbotvarkės klausimais ir klausimą išspręsti iš esmės – atmesti pareiškėjų skundus, priteisti bylinėjimosi išlaidas.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Kreditorių susirinkimo nutarimai, priimti 7-uoju ir 9-uoju darbotvarkės klausimais, yra teisėti ir turi būti palikti galioti, kadangi E. L. veiksmai, pateikiant taikos sutartį likus dienai iki kreditorių susirinkimo, yra nesąžiningi bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių atžvilgiu, kadangi buvęs bendrovės vadovas turėjo daugiau nei devynis mėnesius deryboms su kreditoriais dėl taikos sutarties sudarymo. Nepaisant to, administratorė nedelsdama (tą pačią dieną) apie gautą E. L. pasiūlymą informavo kreditorius, kurie turėjo galimybę susipažinti su teikiamu pasiūlymu ir įvertinti tiek dalyvavimo susirinkime svarbą, tiek išreikšti valią dėl šios taikos sutarties.
  2. Kreditorių susirinkime priimtam nutarimui netvirtinti taikos sutarties pritarė BUAB „Laugina“ kreditorių dauguma, todėl net ir tuo atveju, jeigu kiti kreditoriai būtų išreiškę suinteresuotumą ir balsuotų priešingai, sprendimas nebūtų pasikeitęs, o tai reiškia, kad net tinkamai iš anksto įtraukus klausimą į susirinkimo darbotvarkę, nėra galimybės, kad rezultatas būtų priešingas, t. y. galimi procedūriniai pažeidimai (jei tokie būtų pripažinti) neturėjo lemiamos reikšmės priimtam kreditorių nutarimui.
  3. E. L. pateiktas taikos sutarties projektas yra formalus ir iki šiol nėra patikslintas. Taikos sutartis gali būti sudaroma bet kuriuo bankroto proceso metu iki teismo nutarties likviduoti įmonę dėl bankroto įsiteisėjimo dienos. Taigi kreditorių susirinkimo nutarimu E. L. nebuvo užkirstas kelias teikti pakartotinį (tikslesnį ir konkretesnį) taikos pasiūlymą ir prašyti jį svarstyti kreditorių susirinkime.
  4. Administratorė inicijuodama 2017-06-22 kreditorių susirinkimą laikėsi visų ĮBĮ reikalavimų, o smulkūs procedūriniai pažeidimai, negalintys daryti įtakos nutarimų priėmimui, nėra priežastis juos naikinti.
  5. Skundžiama nutarties dalis 3-uoju darbotvarkės klausimu nepagrįsta. Teismas, priimdamas skundžiamą nutartį, viršijo savo kompetenciją ir nepagrįstai išsprendė kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtą klausimą. Kadangi ĮBĮ nėra tiksliai apibrėžta, kokio detalumo turi būti teikiama ataskaita ir atsižvelgiant į tai, kad BUAB „Laugina“ kreditoriai administratorės ataskaitą patvirtino, nėra pagrindo abejoti dėl jos priimtinumo, pakankamo detalumo bei informatyvumo.
  6. Teismas nepagrįstai ignoravo faktą, kad kiekvieną ataskaitoje nurodytą išlaidų eilutę administratorė buvo pasirengusi paaiškinti (jeigu kreditoriai keltų klausimus) ir faktiškai tai padarė nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme, kartu pateikdama visas išlaidas pagrindžiančias sąskaitas ir paaiškindama kiekvienos išlaidų kategorijos poreikį. Nėra suprantama, kokio papildomo pagrindimo pirmosios instancijos teismas reikalauja iš administratorės, juo labiau kad pats teismas nutartyje nenurodė jokių argumentų nei dėl to, kokios išlaidos turėtų būti patvirtintos, nei kurios išlaidos yra galbūt nepagrįstos.
 3. Pareiškėjai UAB „Krašto projektai ir partneriai“ ir E. L. atskirajame skunde dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties teismo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties dalį, kuria buvo atmesti pareiškėjų skundai dėl BUAB „Laugina“ 2017-06-22 kreditorių susirinkimo nutarimų, priimtų 1-uoju, 2-uoju, 3-iuoju (iš dalies), 4-uoju, 5-uoju, 6-uoju, 10-uoju ir 11-uoju darbotvarkės klausimais, ir klausimą išspręsti iš esmės – kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus nurodytais klausimais panaikinti ir perduoti kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo.
 4. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Apie susirinkimą nebuvo tinkamai informuoti visi atsakovės kreditoriai. Bylos nagrinėjimo pirmosios instancijos teisme metu administratorė negalėjo pateikti jokių įrodymų, patvirtinančių, kad apie susirinkimą buvo informuoti atsakovės kreditoriai G. K. ir J. A. S.. Nors administratorė ir nurodė, kad šie asmenys jos buvo informuoti žodžiu, tačiau tai nelaikytina tinkamu informavimo pareigos įvykdymo įrodymu, be to, tokie teiginiai byloje nepagrįsti jokiais įrodymais ir prieštarauja paties J. A. S. pozicijai, kuris prisidėjo prie atsakovės kreditorių, kurie raštu kreipėsi į administratorę dėl visų nutarimų panaikinimo.
  2. Įvertinant tai, jog visus atsakovės kreditorius būtina tinkamai informuoti apie ketinamą šaukti pirmąjį susirinkimą, jo vietą ir laiką, nes tik tokiu būdu gali būti užtikrinamas tinkamas ne tik kreditorių teisių, bet ir galbūt visos tolesnės atsakovės bankroto procedūros įgyvendinimas, tokie atsakovės bankroto administratorės padaryti pažeidimai (dalis atsakovės kreditorių išvis neinformuoti; suteiktos 3 dienos susipažinti su kreditorių susirinkimo medžiaga) negali būti laikomi vien tik formaliais, o turėtų būti laikomi esminiais, dėl to turi būti naikinami visi susirinkime priimti nutarimai (ne tik jų dalis).
  3. Teismas laikė, jog administratorės veiklos ataskaitos dalis dėl administravimo išlaidų sąmatos turi trūkumų, tačiau iš tiesų nagrinėjamu atveju atsakovės bankroto administratorės veiklos ataskaitos patvirtinimas net iš dalies nėra įmanomas ir dėl kitų jos trūkumų – ji nėra tiksli, neatspindi byloje nustatytų faktinių aplinkybių.
  4. Pagal nutarimu patvirtintą kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką, bankroto administratorei sudaromos galimybės piktnaudžiauti ir didelės apimties medžiagą pateikti kreditoriams prieš pat susirinkimą. Protingas ir pakankamas terminas susipažinti kreditoriams su šaukiamo susirinkimo medžiaga yra spręstinas individualiai pagal kiekvieno šaukiamo susirinkimo medžiagą, tačiau negali susiklostyti tokia situacija, kai nustatoma tokia tvarka, kurioje nenumatomas net minimalus medžiagos pateikimo terminas, o pats medžiagos pateikimas yra nurodomas ir pateikiamas kaip administratorės teisė.
  5. Patvirtinta informacijos teikimo apie BUAB „Laugina“ bankroto eigą tvarka nepagrįstai riboja atsakovės kreditorių teisę gauti informaciją, kadangi pagal patvirtintą tvarką, kreditoriui, turinčiam mažiau negu 10 proc. visų kreditorių reikalavimų sumos dydžio reikalavimą, yra ribojama teisė gauti informaciją. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad 10 proc. nuo visų finansinių reikalavimų sumos bankroto byloje sudaro apie 275 000 Eur, taigi palikus skundžiamą nutarimą galioti, teisė gauti informaciją būtų ribojama absoliučiai daugumai kreditorių, nes didesnį nei 275 000 Eur reikalavimą byloje turi tik 2 kreditoriai iš 100.
  6. Pirmosios instancijos teismas motyvuotai nepaneigė, jog teisė spręsti svarbiausius klausimus bankroto procese yra suteikiama išimtinai kreditorių susirinkimui. Kreditorių susirinkimas gali perduoti tam tikrus klausimus spręsti tik kreditorių komitetui, tačiau ne bankroto administratorei, o kai kurie klausimai yra priskiriami išimtinai tik kreditoriams.
  7. Pirmosios instancijos teismo nutarties argumentai, kuriais panaikintas nutarimas, priimtas 7-uoju darbotvarkės klausimu, taikytini ir nutarimui, priimtam 11-uoju darbotvarkės klausimu.
 5. Asociacija Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga atskirajame skunde dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties teismo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartį ir visus BUAB „Laugina“ 2017-06-22 kreditorių susirinkimo nutarimus; kreiptis į Lietuvos Respublikos Generalinę prokuratūrą dėl Kauno apygardos teismo teisėjo E. T. galimo tyčinio atsisakymo vykdyti teisingumą, dėl iš anksto susitarusių veikti asmenų UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Sweco Lietuva“ ir UAB „BankromaX“ veikos, siekiant užgrobti svetimą UAB „Laugina“ turtą.
 6. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ neteisėtai, apgaulės būdu „susikūrusi“ didžiąją dalį finansinių pretenzijų UAB „Laugina“ atžvilgiu, akivaizdžiai bendrai veikdama su UAB „BankromaX“ direktore R. T. tik dėl akių suformino 2017-06-22 UAB „Laugina“ visuotinį kreditorių susirinkimą. Aplinkybę, jog UAB „BankromaX“ direktorė net nekvietė visų BUAB „Laugina“ kreditorių, R. T. pripažino nagrinėjant bylą iš esmės.
  2. Esant faktinėms aplinkybėms, jog Kauno apygardos teismas, nagrinėdamas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ prašymus dėl finansinių reikalavimų patvirtinimo, visiškai nusišalino nuo teisingumo vykdymo ir tiesiog aklai, teismo teisės aktais patvirtino UAB „BankromaX“ direktorės R. T. teikiamus reikalavimus, darytina išvada, kad bankroto administratorė, veikdama bendrai ir iš anksto susitarusi su AB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir UAB „Sweco Lietuva“, fiktyviai suorganizavo UAB „Laugina“ kreditorių susirinkimą, siekdama sau palankių nutarimų.
 7. Suinteresuotas asmuo UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ atsiliepimuose į atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties, teismo prašo asociacijos Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos, UAB „Krašto projektai ir partneriai“ ir E. L. skundus atmesti; atsakovės BUAB „Laugina“ bankroto administratorės UAB „BankromaX“ skundo dalį dėl 7-ojo ir 9-ojo darbotvarkės klausimų tenkinti, o dėl likusios dalies spręsti teismo nuožiūra.
 8. Atsiliepimai į atskiruosius skundus grindžiami tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Skunduose nenurodoma, kaip apeliantų teises pažeidė ta aplinkybė, kad susirinkimui, iki buvo išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas, pirmininkavo bankroto administratorės įgaliotas asmuo R. T. ir sekretoriavo G. P..
  2. Kreditorių G. K. ir J. A. S. turimų balsų skaičius nesudarė net 0,01 proc. visų teismo patvirtintų finansinių reikalavimų sumos. Taigi, net jei jie ir nebuvo tinkamai informuoti, įvertinus jų turimus balsus, tai neturėjo įtakos balsavimo rezultatams ir niekaip nebūtų lėmę susirinkime priimtų nutarimų turinio. Be to, nei G. K., nei J. A. S. neskundžia pirmojo BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimo nutarimų ir neįrodinėja tariamai pažeistų jų teisių. Apeliantai UAB „Krašto projektai ir partneriai“ ir E. L. neturi įgaliojimų ginti kitų kreditorių teises. Šiuo procedūriniu pagrindu nutarimą gali ginčyti tik tie kreditoriai, kuriems galimai tinkamai nebuvo pranešta apie šaukiamą pirmąjį kreditorių susirikimą.
  3. Procedūrinių nutarimo, priimto 2-uoju darbotvarkės klausimu, pažeidimų padaryta nebuvo, o apeliantai nenurodo jokių argumentų, kodėl UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ negali būti renkama kreditorių susirinkimo pirmininke.
  4. ĮBĮ nėra jokių imperatyvių normų, draudžiančių administratoriaus veiklos ataskaitą patvirtinti iš dalies. Teismų praktikoje taip pat nėra pateikta išaiškinimų, kad draudžiama administratoriaus veiklos ataskaitą patvirtinti iš dalies, todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai patvirtino administratorės veiklos ataskaitą, išskyrus dalį dėl bankroto administravimo lėšų pagrįstumo.
  5. Teismas pagrįstai atmetė skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, priimto 4-uoju darbotvarkės klausimu, panaikinimo, nes: pirma, patvirtinta susirinkimo sušaukimo tvarka nepažeidžia nei imperatyvių teisės normų, nei bendrųjų teisės principų; antra, apeliantai turėjo teisę pirmajam kreditorių susirinkimui teikti alternatyvų nutarimo projektą, tačiau šia teise nepasinaudojo.
  6. Apeliantai netinkamai interpretuoja patvirtintą informacijos teikimo tvarką ir nepagrįstai teigia, kad smulkieji kreditoriai, turintys mažiau nei 10 proc. visų kreditorių reikalavimų sumos dydžio reikalavimo, negalės gauti informacijos apie bankroto bylos eigą. Pagal informacijos teikimo tvarkos 1 dalies d papunktį bankroto administratorė informaciją privalės teikti visiems kreditoriams, nepriklausomai nuo jų turimo reikalavimo dydžio. Siekiant išvengti kreditorių piktnaudžiavimo, pagrįstai nustatyta, kad dokumentų kopijos mokamos.
  7. Apeliantai, ginčydami teismo nutarties dalį dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 6-uoju darbotvarkės klausimu, nepateikia jokių tokio nutarimo neteisėtumo argumentų.
  8. Nutarimai 7-uoju darbotvarkės klausimu, priimti dėl susiklosčiusios specifinės situacijos ir nesant procedūrinių pažeidimų. Be to, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai susiejo abu 7-uoju darbotvarkės klausimu priimtus nutarimus ir nepagrįstai nusprendė, kad nepriėmus nutarimo dėl taikos sutarties sudarymo, negalima spręsti klausimo dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. Per tris mėnesius nuo teismo nutarties patvirtinti finansinius reikalavimus įsiteisėjimo taikos sutartis nebuvo sudaryta. Todėl pagal ĮBĮ 30 straipsnio 2 dalį buvo pagrindas priimti nutarimą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto. ĮBĮ apskritai nenustato, kad įmonės kreditorių susirinkime turi būti sprendžiami klausimai dėl taikos sutarties sudarymo. Pagal ĮBĮ 28 straipsnio 3 dalį taikos sutartį turi pasirašyti kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų reikalavimų sumos. Nagrinėjamu atveju iki 2017-06-22 susirinkimo nebuvo pateikta taikos sutartis, kurią būtų pasirašę kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 visų reikalavimų sumos.
  9. Įstatyme nenustatyta, kad sprendžiant įkeisto turto pardavimo klausimą privalo dalyvauti kreditorius, kuriam šis turtas buvo įkeistas, todėl vien faktas, kad AB Šiaulių bankas nedalyvavo susirinkime, savaime nedaro ginčijamo nutarimo neteisėtu. Šioje byloje nei kreditorė AB Šiaulių bankas, nei kiti pareiškėjai nenurodė jokių argumentų, kuo pasireiškia šio nutarimo neteisėtumas materialiuoju aspektu, kuo konkrečiai yra pažeidžiamos šios kreditorės, kitų kreditorių ir pačios bankrutavusios įmonės teisės bei teisėti interesai.
  10. Nesutiktina su argumentais, kad 10-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas yra neaiškus ir suteikia administratorei teisę atlikti bet kokį veiksmą, pažeisti kreditorių kompetenciją. Priešingai, nutarimas priimtas siekiant užtikrinti operatyvesnį ir sklandesnį bankroto procedūrų vykdymą.
  11. Apeliantų argumentai, kad 11-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas pažeidžia kreditorių teises, nepagrįsti.
  12. Apeliantė asociacija Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga nenurodė jokių teismo padarytų materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimų, sudarančių pagrindą panaikinti ar pakeisti skundžiamą teismo nutartį, be to, nepateikė jokių konkrečių argumentų apie galbūt padarytas nusikalstamas veikas, todėl jos atskirasis skundas iš esmės yra nepagrįstas ir atmestinas.
 9. Atsakovė BUAB „Laugina“, atstovaujama bankroto administratorės, atsiliepime į atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties, prašo UAB „Karšto projektai ir partneriai“, E. L. ir asociacijos Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos skundus atmesti.
 10. Atsiliepimas į atskiruosius skundus grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Kreditoriams J. A. S. ir G. K. apie susirinkimą buvo žinoma, nes G. K. dirba BUAB „Laugina“ sargu, o J. A. S. taip pat domisi bankroto procesu, bendrauja su administratore. Taigi, net ir tuo atveju, jeigu būtų nustatyta, kad šie kreditoriai nebuvo tinkamai informuoti apie šaukiamą kreditorių susirinkimą, ši aplinkybė neturėtų lemiamos įtakos balsavimo rezultatams susirinkime.
  2. Visi kreditoriai apie šaukiamą susirinkimą buvo informuoti pranešimu, jiems turėjo būti žinoma tiek susirinkimo data ir laikas, tiek vieta ir kita informacija. Kai kurių kreditorių pasirinkimas nedalyvauti susirinkime, neprašyti pateikti papildomą susirinkimo medžiagą, nereiškia, kad jiems nebuvo suteikta galimybė išreikšti valią.
  3. Nesutiktina, kad teismui panaikinus nutarimą, priimtą 7-uoju darbotvarkės klausimu dėl procedūrinių pažeidimų, tais pačiais pagrindais naikintinas ir nutarimas 11-uoju darbotvarkės klausimu. Šie nutarimai savo esme yra skirtingo pobūdžio. Be to, sutiktina su teismo motyvu, kad toks nutarimas iš esmės atitinka ĮBĮ nustatytas bankroto administratoriaus pareigas.
  4. Administratorės pozicija dėl nutarimo 3-iuoju darbotvarkės klausimu, išdėstyta atskirajame skunde.
  5. Apeliantė UAB „Krašto projektai ir partneriai“ neteikė jokio alternatyvaus pasiūlymo dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos. Be to, manytina, kad termino nustatymas susipažinti kreditoriams su šaukiamo susirinkimo medžiaga individualiai pagal kiekvieno šaukiamo susirinkimo medžiagą, būtų sunkiai įgyvendinamas.
  6. Teismas nutartyje pagrįstai nurodė, kad įmonės kreditoriai laisvi nuspręsti dėl teisės gauti informaciją apie bankroto eigą, todėl balsų dauguma patvirtinus jos gavimo tvarką, įstatyme įtvirtinta kreditoriaus teisė gauti visą su atsakovės bankroto bylos eiga susijusią informaciją skundžiamu nutarimu, priimtu 5-uoju darbotvarkės klausimu, nebuvo pažeista.
  7. Teismas pagrįstai atmetė pareiškėjų skundus bei nurodė, kad kreditoriams yra suteikta teisė spręsti ir kitus susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus (ĮBĮ 23 str. 18 p.), todėl įpareigojimas vienasmeniškai administratorei spręsti iškilusius bankroto byloje klausimus, susijusius su įmonės valdomo turto naudojimu, priežiūra negali būti vertinamas kaip neaiškus ar suteikiantis teisę administratorei išspręsti klausimus, priskiriamus kreditorių susirinkimo kompetencijai (ĮBĮ 23 str.).
  8. Atsakovės bankroto administratorės teigimu, Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos atskirasis skundas atmestinas, jame nenurodžius nė vieno teisinio argumento, materialinės ar procesinės teisės normų pažeidimo.
 11. Suinteresuotas asmuo E. L. atsiliepime į atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties teismo prašo atsakovės BUAB „Laugina“ bankroto administratorės UAB „BankromaX“ skundą atmesti, o dėl asociacijos Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos skundo spręsti teismo nuožiūra.
 12. Atsiliepimas į atskiruosius skundus grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Vien tik formaliai vertinant, net ir nepaisant atliktų procesinių pažeidimų, 2017-06-22 susirinkime darbotvarkės klausimais priimti nutarimai neatspindi realios daugumos atsakovės kreditorių tikrosios valios. Dar daugiau, tokie bendri administratorės ir didžiausios atsakovės kreditorės UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ veiksmai leidžia daryti pagrįstą prielaidą, jog tokiu būdu atsakovės kreditorių susirinkime priimant nutarimus, susijusius su turto nuoma ir realizavimu, balsų daugumą turinti ir vienasmeniškai sprendimus galinti priimti kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ siekė nesąžiningai pasinaudoti savo balsų daugumos suteikiamomis teisėmis ir pažeisti kreditorių mažumos interesus, dalį jų dar ir apskritai nušalinant nuo sprendimų priėmimo.
  2. Administratorė bando klaidinti teismą, neva E. L. taikos sutarties pasiūlymas buvęs tik formalus, kai pati administratorė, E. L. ne kartą kreipusis į ją dėl informacijos pateikimo, informaciją pateikti atsisakė dėl to, jog buvo apskųsta tvarka, kuria patvirtintas informacijos teikimas kreditoriams. Dar daugiau, E. L. netgi nėra įleidžiamas į atsakovės teritoriją, todėl neturėdamas informacijos apie atsakovės turtinę būklę, negalėdamas įvertinti turto būklės faktiškai, negali pateikti jokio konkretaus pasiūlymo šią dieną, kadangi jam nėra žinoma atsakovės padėtis. Būtent dėl administratorės kaltės nebuvo sudaryta galimybė spręsti dėl pasiūlymo sudaryti taikos sutartį. Taikos sutarties pasiūlymas atmestas ir kiti svarbūs klausimai priimti tik todėl, kad 2017-06-22 nebuvo patvirtinta didelė dalis atsakovės kreditorių reikalavimų.
  3. Administratorė, siekdama, jog kreditoriai spręstų dėl atsakovei priklausančio turto pardavimo, dar nesant įsiteisėjusios nutarties dėl atsakovės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojamam dėl bankroto, bando paneigti vieną iš bankroto proceso tikslų, be to, faktiškai perima atsakovės kreditorių funkciją spręsti dėl atsakovės turto pardavimo tvarkos – tik administratorė apskundė pirmosios instancijos teismo skundžiamą nutartį minėtais klausimais, nors nė vienas iš aktyviai byloje dalyvaujančių pačios atsakovės kreditorių to nepadarė.
  4. Atskirojo skundo argumentai dėl teismo nutarties dalies dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 3-iuoju darbotvarkės klausimu, atmestini kaip nepagrįsti. Bankroto administratorės ataskaita ydinga, joje pateikta klaidinga informacija.
 13. AB Šiaulių bankas atsiliepime į atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties teismo prašo UAB „Karšto projektai ir partneriai“ skundą tenkinti, BUAB „Laugina“ bankroto administratorės UAB „BankromaX“ skundą atmesti, o dėl asociacijos Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjungos skundo spręsti teismo nuožiūra. Argumentų, pagrindžiančių atskirojo skundo reikalavimą, nepateikė.
 14. E. L. atskirajame skunde dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 27 d. papildomos nutarties teismo prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 27 d. papildomą nutartį ir perduoti klausimą spręsti pirmosios instancijos teismui iš naujo.
 15. Atskirasis skundas grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Pirmosios instancijos teismas atsižvelgė tik į tai, kokia proporcija buvo tenkinta apelianto ir kitų pareiškėjų skundų reikalavimai, tačiau visiškai nevertino kitų aplinkybių – priežasčių, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos, kokias bylinėjimosi išlaidas yra prašoma atlyginti, prašomų išlaidų atitikimą rekomendacijose numatytiems dydžiams.
  2. Kadangi suinteresuotas asmuo UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ pateikė vieną procesinį dokumentą (atsiliepimą) į keturis kitų byloje dalyvaujančių asmenų procesinius dokumentus (skundus), vien tik formalus skundų patenkinimo proporcijų išlaidų paskaičiavimas neatitinka teisingumo, protingumo ir sąžiningumo kriterijų, į kuriuos taip pat turi atsižvelgti teismas, spręsdamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą.
  3. Suinteresuoto asmens UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ pateiktame 6 puslapių apimties atsiliepime argumentai dėl apelianto skundo užima tik vieną pastraipą, kai, pavyzdžiui, argumentams dėl UAB „Krašto projektai ir partneriai“ skundo atsiliepime yra skiriama 2,5 puslapio.
  4. BUAB „Laugina“ nepateikė detalizacijos, kas konkrečiai sudaro prašomą priteisti 800 Eur sumą, nurodydama, jog 8 valandas sudarė du darbai (susipažinimas su kreditorių UAB „Krašto projektai ir partneriai“, E. L., K. L. ir AB Telia Lietuva skundais dėl kreditorių susirinkimo ir atsiliepimo į skundus parengimas ir pateikimas teismui), tačiau tų darbų atskirai nediferencijuojant, kiek laiko užėmė kiekvienas iš jų, juolab – kiek užtruko atskirų skundų vertinimas.
  5. Jeigu teismas dėl objektyvių priežasčių negali nustatyti, kiek konkretus darbas užėmė laiko tam, kad galėtų tinkamai paskirstyti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas, jis turėtų prašyti byloje dalyvaujančių asmenų pateikti detalizuotą užmokesčio apskaičiavimo pažymą, iš kurios būtų galima spręsti ir nustatyti, kiek konkrečiai buvo patirta išlaidų dėl kiekvieno iš pareiškėjų skundų analizės ir atsiliepimo (dalies) į juos parengimo.
 16. Atsakovė BUAB „Laugina“, atstovaujama bankroto administratorės, atsiliepime į atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 27 d. papildomos nutarties teismo prašo suinteresuoto asmens E. L. skundą atmesti.
 17. Atsiliepimas į atskirąjį skundą grindžiamas tokiais pagrindiniais argumentais:
  1. Nepagrįstas skundo argumentas, jog teismas neturėjo objektyvių duomenų, kiek laiko buvo skirta kiekvienam procesiniam dokumentui parengti dėl to neva negalėjo tinkamai paskirstyti bylinėjimosi išlaidų.
  2. Pirmosios instancijos teismas skaičiavo ne skundų lapus, o pareikštus reikalavimus bei tai, kokia dalimi reikalavimai buvo patenkinti / atmesti. Teismas atitinkamai įvertino tai, kad kiekvienas iš pareiškėjų ginčijo skirtingą kiekį kreditorių susirinkimų nutarimų.
  3. CPK 93 straipsnio 2 dalis numato, kad jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai. Todėl teismas, įvertinęs patenkintų ir atmestų reikalavimų santykį, atitinkamai paskirstė ir bylinėjimosi išlaidas. E. L. ginčijo 10 kreditorių susirinkimo nutarimų, t. y. beveik visus išskyrus 1-ąjį, todėl teismas pagrįstai iš E. L. atsakovei priteisė 163,18 Eur.

11Teismas

konstatuoja:

12IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Dėl rašytinių paaiškinimų

 1. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018-04-19 gauti bankroto administratorės rašytiniai paaiškinimai kartu su įrodymais, kuriuos prašoma pridėti prie bylos ir jais remtis nagrinėjant bylą.
 2. CPK 338 straipsnyje įtvirtinta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus atskirųjų skundų skirsnyje numatytas išimtis. Pagal CPK 323 straipsnio nuostatas draudžiama keisti (papildyti) apeliacinį skundą, pasibaigus apeliacinio skundo padavimo terminui. Taigi, atskirojo skundo papildymas, nesvarbu, kokia procesine forma jis yra teikiamas, leidžiamas tik iki atskirojo skundo padavimo termino pabaigos (Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-727-798/2018). Nagrinėjamu atveju bankroto administratorės pateikti rašytiniai paaiškinimai, grindžiami įrodymais, vertinti kaip bankroto administratorės atskirojo skundo argumentų papildymas, atliktas pasibaigus atskirojo skundo padavimo terminui, todėl pateiktus rašytinius paaiškinimus (kartu su įrodymais) atsisakytina priimti (CPK 75 str. 1 d.).
 3. Apeliacinės instancijos teismas taip pat atsisako priimti ir UAB „Krašto projektai ir partneriai“ rašytinius paaiškinimus (kartu su įrodymais) ir prašymu bankroto administratorei skirti baudą už piktnaudžiavimą procesinėmis teisėmis, nes jų pridėjimas užvilkintų bylos nagrinėjimą, neatitiktų proceso ekonomiškumo ir koncentracijos principų, pažeistų bankroto bylose vyraujantį operatyvumo principą, juolab kad procesiniame dokumente nenurodytos pavėluoto jo pateikimo priežastys (LITEKO duomenimis rašytiniai paaiškinimai elektroniniu parašu pasirašyti 2018-05-17 08:43, kai posėdis paskirtas 2018-05-17 09:00).

14Dėl faktinių aplinkybių ir bylos pagal atskiruosius skundus nagrinėjimo apimties

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių teismo nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas šią bylą apeliacine tvarka, nenustatė absoliučių nutarčių negaliojimo pagrindų ir aplinkybių, dėl kurių turėtų būti peržengtos atskiruosiuose skunduose nustatytos ribos dėl to, kad to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundų ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d., 338 str.).
 2. Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi UAB „Laugina“ iškelta bankroto byla, bankroto administratore paskirta UAB „BankromaX“ (nutartis įsiteisėjo 2016-09-01, Lietuvos apeliaciniam teismui palikus minėtą nutartį nepakeistą) (CPK 179 str. 3 d.).

  152017-06-22 įvyko pirmasis UAB „Laugina“ kreditorių susirinkimas, jame buvo sprendžiami šie klausimai: 1) dėl BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimo pirmininkaujančio ir sekretoriaus rinkimo bei dienotvarkės patvirtinimo; 2) dėl BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimo pirmininko rinkimo; 3) dėl BUAB „Laugina“ administratoriaus veiklos ataskaitos patvirtinimo; 4) dėl BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos patvirtinimo; 5) dėl informacijos teikimo tvarkos nustatymo; 6) dėl įgaliojimų suteikimo kreditorių susirinkimo pirmininkui BUAB „Laugina“ vardu pasirašyti pavedimo sutartį su administratoriumi; 7) dėl siūlymo teismui pripažinti BUAB „Laugina“ bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto; 8) dėl BUAB „Laugina“ administravimo išlaidų sąmatos patvirtinimo ir atlyginimo administratoriui nustatymo; 9) dėl BUAB „Laugina“ turto pardavimo; 10) kiti klausimai; 11) dėl tyčinio bankroto.

 3. Kauno apygardos teismas, išnagrinėjęs kreditorės UAB „Krašto projektai ir partneriai“, E. L., K. L. (jos reikalavimo perėmėja asociacija Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga) ir AB Telia Lietuva (jos reikalavimo perėmėja – AB Šiaulių bankas) skundus dėl visų 2017-06-22 kreditorių susirinkime priimtų nutarimų, 2018 m. vasario 1 d. nutartimi skundus tenkino iš dalies: 1) panaikino BUAB „Laugina“ 2017-06-22 kreditorių susirinkimo nutarimus, priimtus 7-uoju ir 9-uoju darbotvarkės klausimais ir juos perdavė kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo; 2) panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 3-iuoju darbotvarkės klausimu ir klausimą išsprendė iš esmės – iš dalies patvirtino bankroto administratorės veiklos ataskaitą, o dalį dėl bankroto administravimo lėšų pagrįstumo ir panaudojimo perdavė kreditorių susirinkimui svarstyti iš naujo; 3) panaikino kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą 8-uoju klausimu ir klausimą išsprendė iš esmės – bankroto byloje patvirtino 63 373,45 Eur administravimo išlaidų sąmatą visam bendrovės bankroto procesui nuo bankroto bylos iškėlimo iki įmonės išregistravimo, nustatant, kad 15 200 Eur skiriama bankroto administratorės atlyginimui, o 48 173,45 Eur – kitoms išlaidoms apmokėti, paliekant administratorei teisę šias išlaidas paskirstyti pagal poreikį. Kitus BUAB „Laugina“ 2017-06-22 kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus 1-uoju, 2-uoju, 4-uoju, 5-uoju, 6-uoju, 10-uoju ir 11-uoju darbotvarkės klausimais paliko nepakeistus.
 4. Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 27 d. papildoma nutartimi išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą.
 5. Atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties pateikė BUAB „Laugina“ bankroto administratorė UAB „BankromaX“, kreditoriai UAB „Krašto projektai ir partneriai“ ir E. L., taip pat asociacija Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga. E. L. taip pat apskundė Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 27 d. papildomą nutartį. Įvertinus atskirųjų skundų argumentus ir juose suformuluotus reikalavimus, taip pat atsižvelgiant į Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 13 d. nutartį, kuria atsisakyta priimti atskirųjų skundų dalis dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties dalies dėl kreditorių susirinkimo nutarimo 8-uoju darbotvarkės klausimu (ši nutarties dalis Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. gegužės 17 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-782-370/2018, palikta nepakeista), spręstina, kad nagrinėjamu atveju apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties dalies dėl 2017-06-22 kreditorių susirinkime priimtų nutarimų 1-uoju, 2-uoju, 3-iuoju, 4-uoju, 5-uoju, 6-uoju, 7-uoju, 9-uoju, 10-uoju, 11-uoju darbotvarkės klausimais, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas, taip pat 2018 m. vasario 27 d. papildomos nutarties dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.
 6. Iš į bylą pateikto kreditorių susirinkimo protokolo Nr. 1 turinio nustatyta, kad pirmajame 2017-06-22 kreditorių susirinkime tiesiogiai dalyvavo kreditorė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, turinti 1 080 786,84 Eur dydžio finansinį reikalavimą, ir UAB „Sweco Lietuva“, turinti 35 892,97 Eur dydžio finansinį reikalavimą, o raštu balsavo šie kreditoriai: VSDFV Kauno skyrius, protokolo duomenimis turintis 13 785,56 Eur finansinį reikalavimą, VMI prie FM, turinti 141 386,76 Eur finansinį reikalavimą, UAB „Vandens siurbliai“, turinti 39 843,58 Eur dydžio finansinį reikalavimą, UAB „Ariogalos statybinės konsultacijos“, turinti 1 096,37 Eur finansinį reikalavimą, UAB „VAATC“, turinti 2 751,39 Eur finansinį reikalavimą, AB Telia Lietuva, turinti 83,96 Eur dydžio finansinį reikalavimą, UAB „Envija ES“, turinti 47 303,02 Eur dydžio finansinį reikalavimą, UAB „Kėdainių vandenys“, turinti 5 394,63 Eur dydžio finansinį reikalavimą, Kėdainių rajono savivaldybės administracija, turinti 15 549,11 Eur dydžio finansinį reikalavimą. Susirinkime dalyvavusių (balsavusių) kreditorių finansinių reikalavimų suma sudarė 76,62 proc. (1 383 874,19 Eur) visų bendrovės patvirtintų finansinių reikalavimų sumos (1 806 079,16 Eur).
 7. 1-uoju darbotvarkės klausimu 75,86 proc. kreditorių balsų dauguma nutarta BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimo pirmininke, iki bus išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininkas, išrinkti bankroto administratorės įgaliotą asmenį – R. T., o kreditorių susirinkimo sekretore – UAB „BankromaX“ darbuotoją G. P. (nutarimas priimtas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Vandens siurbliai“, UAB „Envija ES“, VMI prie FM, UAB „Ariogalos statybinės konsultacijos“, UAB „VAATC“, UAB „Kėdainių vandenys“, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos balsais).
 8. 2-uoju darbotvarkės klausimu 75,86 proc. kreditorių balsų dauguma nutarta kreditorių susirinkimo pirmininku patvirtinti UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ atstovą, įgaliotą asmenį advokatą E. S. (nutarimas priimtas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Sweco Lietuva“, UAV „Vandens siurbliai“, UAB „Envija ES“, VMI prie FM, UAB „Ariogalos statybinės konsultacijos“, UAB „VAATC“, UAB „Kėdainių vandenys“, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos balsais).
 9. 3-uoju darbotvarkės klausimu 75,86 proc. kreditorių balsų dauguma nutarta patvirtinti BUAB „Laugina“ administratorės veiklos ataskaitą (nutarimas priimtas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Vandens siurbliai“, UAB „Envija ES“, VMI prie FM, UAB „Ariogalos statybinės konsultacijos“, UAB „VAATC“, UAB „Kėdainių vandenys“, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos balsais).
 10. 4-uoju darbotvarkės klausimu 75,86 proc. kreditorių balsų dauguma nutarta patvirtinti BUAB „Laugina“ kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką pagal bankroto administratorės parengtą pasiūlymą (nutarimas priimtas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Vandens siurbliai“, UAB „Envija ES“, VMI prie FM, UAB „Ariogalos statybinės konsultacijos“, UAB „VAATC“, UAB „Kėdainių vandenys“, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos balsais).
 11. 5-uoju darbotvarkės klausimu 68,03 proc. kreditorių balsų dauguma nutarta patvirtinti bankroto administratorės siūlomą informacijos pateikimo tvarką (nutarimas priimtas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Vandens siurbliai“, UAB „Envija ES“, UAB „Ariogalos statybinės konsultacijos“, UAB „VAATC“, UAB „Kėdainių vandenys“, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos balsais).
 12. 6-uoju darbotvarkės klausimu 75,86 proc. kreditorių balsų dauguma nutarta įgalioti kreditorių susirinkimo pirmininką BUAB „Laugina“ vardu pasirašyti pavedimo sutartį su administratore (nutarimas priimtas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Vandens siurbliai“, UAB „Envija ES“, VMI prie FM, UAB „Ariogalos statybinės konsultacijos“, UAB „VAATC“, UAB „Kėdainių vandenys“, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos balsais).
 13. 7-uoju darbotvarkės klausimu 61,83 proc. kreditorių balsų dauguma nutarta atsisakyti sudaryti taikos sutartį su BUAB „Laugina“ buvusiu vadovu (nutarimas priimtas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Sweco Lietuva“ balsais), o 75,86 proc. susirinkime dalyvavusių kreditorių balsų dauguma nutarta įpareigoti bankroto administratorę kreiptis į Kauno apygardos teismą dėl UAB „Laugina“ pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto (nutarimas priimtas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Vandens siurbliai“, UAB „Envija ES“, VMI prie FM, UAB „Ariogalos statybinės konsultacijos“, UAB „VAATC“, UAB „Kėdainių vandenys“, Kėdainių rajono savivaldybės administracijos balsais).
 14. 9-uoju darbotvarkės klausimu buvo sprendžiama dėl atsakovei priklausančio turto (nekilnojamojo turto (9.1 p.), transporto priemonių (9.2 p.), kilnojamojo turto (9.3 p.), įrangos (9.4 p.), kito kilnojamojo turto (9.5 p.), programinės įrangos (9.6 p.) pardavimo). Nutarimai dėl šio atsakovės turto pardavimo kainos ir tvarkos priimti 68,03 proc., 66,66 proc., 66,66 proc., 68,03 proc., 61,83 proc. balsų dauguma.
 15. 10-uoju darbotvarkės klausimu 61,83 proc. balsų dauguma nutarta, kad tuo atveju, jei vykdant kreditorių susirinkime priimtus susitarimus, paaiškėja, jog reikia atlikti tam tikrus veiksmus, kurie nėra įtraukti į nutarimo projektą arba nutarimo projekte nurodytų veiksmų, jų atlikti neįmanoma ar negalima, bankroto administratorė turi vadovautis teisės aktais, nekviesdama kreditorių susirinkimo (nutarimas priimtas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Sweco Lietuva“ balsais).
 16. 11-uoju darbotvarkės klausimu 66,66 proc. balsų dauguma nutarta įpareigoti bankroto administratorę nustatyti konkrečią datą, kada BUAB „Laugina“ tapo nemoki, įvertinti, ar yra įmonės tyčinio bankroto požymiai, ir kitam kreditorių susirinkimui pateikti informaciją dėl galimybės kreiptis į teismą dėl BUAB „Laugina“ bankroto pripažinimo tyčiniu bei įtraukti į kito kreditorių susirinkimo darbotvarkę nutarimo projektą dėl BUAB „Laugina“ bankroto pripažinimo tyčiniu (nutarimas priimtas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Vandens siurbliai“, UAB „Envija ES“ balsais).
 17. Teismų praktikoje išaiškinta, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007; 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012; Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. balandžio 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e2-762-330/2018;Lietuvos apeliacinio teismo 2018 m. kovo 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-613-241/2018).
 18. Nagrinėjamu atveju pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje nurodė nenustatęs procedūrinių 2017-06-22 kreditorių susirinkimo sušaukimo ir (ar) nutarimų jame priėmimo tvarkos pažeidimų.
 19. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, padarydamas tokią išvadą, nepagrįstai apsiribojo tik skunduose įrodinėjamais procedūriniais pažeidimais, tinkamai neįvertino visų reikšmingų aplinkybių, susijusių su kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo procesu ir jo įtaka nutarimų priėmimui, neatsižvelgė, kad nagrinėjamu atveju buvo šaukiamas pirmasis kreditorių susirinkimas, kuriam aktualios ne tik ĮBĮ 24 straipsnio nuostatos, reglamentuojančios kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarką, tačiau ir ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalis, įtvirtinanti pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarką, todėl nepagrįstai koncentravosi tik į kreditorių susirinkimo protokole nurodytų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumą (1 806 079,16 Eur), 2017-06-22 kreditorių susirinkime dalyvavusių (balsavusių) kreditorių finansinių reikalavimų vertinę išraišką (1 383 874,19 Eur arba 76,62 proc. visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų sumos) ir nutarimų priėmimo balsų dauguma santykį.
 20. ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro daugiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos arba teismo nutarties, kuria nustatoma, kad patvirtinta reikalavimų suma tapo didesnė negu pusė pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, įsiteisėjimo dienos. Teismas nutartimi, kuria patvirtinami neginčijami kreditorių reikalavimai, gali priimti sprendimą, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo teismo nutarties, kuriai įsiteisėjus patvirtinta reikalavimų suma sudaro mažiau kaip pusę pateiktų kreditorių reikalavimų sumos, nustatęs, kad ginčijami kreditorių reikalavimai nebegalės turėti lemiamos įtakos pirmojo kreditorių susirinkimo sprendimams, nes patvirtinta reikalavimų dalis, nepriklausomai nuo likusios pareikštų reikalavimų dalies patvirtinimo (nepatvirtinimo), užtikrina vienam ar keliems kreditoriams balsų daugumą, reikalingą kreditorių susirinkimo sprendimams priimti [...]. To paties straipsnio 5 dalyje nustatyta, jog kreditorių susirinkimui administratorius pateikia teismo nutartį patvirtinti kiekvieno kreditoriaus reikalavimus.
 21. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis [...].
 22. Taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba jų įgaliotas atstovas ir administratorius, gavęs įmonės savininko (savininkų) sutikimą. Kai įmonė yra neribotos civilinės atsakomybės, taikos sutartis laikoma sudaryta, jeigu ją pasirašo kreditoriai, kurių nepatenkintų reikalavimų suma sudaro ne mažiau kaip 2/3 iki taikos sutarties pasirašymo dienos visų likusių nepatenkintų reikalavimų sumos vertinės išraiškos, arba jų įgaliotas atstovas, administratorius ir įmonės savininkas (savininkai) (ĮBĮ 28 str. 3 d.).
 23. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuriame siekiama patenkinti ne pavienių kreditorių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška ir ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2018 m. balandžio 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N r. e3K-3-142-690/2018).
 24. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs bylos medžiagą, šioje byloje susiklosčiusią faktinę situaciją, aukščiau nurodytą teisinį pirmojo kreditorių susirinkimo sušaukimo ir kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimo tvarkos reguliavimą, vadovaudamasis teisingumo ir protingumo principais (CK 1.5 str.) sprendžia, kad nagrinėjamu atveju pirmasis kreditorių susirinkimas apskritai neturėjo būti šaukiamas, o jame galėjo būti priimti kitokio turinio nutarimai.
 25. Iš atsakovės bankroto bylos medžiagos (CPK 179 str. 3 d.) nustatyta, kad bankroto byloje kreditorių pareikštų reikalavimų suma sudarė 2 716 017,99 Eur; dalies pareikštų finansinių reikalavimų sumos (2 702 115,54 Eur) bankroto administratorė neginčijo, o 13 902,45 Eur (dalį UAB „Geoaplinka“ prašomo patvirtinti finansinio reikalavimo, taip pat E. L. 630,3 Eur, E. L. 1 624,52 Eur, K. L. 932,73 Eur) dydžio reikalavimus ginčijo ir (ar) prašė atidėti jų tvirtinimo klausimą (2016-11-16 bankroto administratorės pareiškimas dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo). Kauno apygardos teismas 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi patvirtino 584 123,09 Eur dydžio finansinius reikalavimus bendrovės bankroto byloje, o atsižvelgiant į 2016-12-07 UAB „Krašto projektai ir partneriai“ prieštaravimus, kuriais kvestionuoti su AB Šiaulių banko, UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Envija ES“, UAB „Gairana“, VMI prie FM, UAB „Tiekimo sprendimai“ pateikti finansiniai reikalavimai ir (ar) jų dalys, šių kreditorių, taip pat UAB „Geoaplinka“ reikalavimų tvirtinimo klausimus išskyrė į atskiras bylas.
 26. Kauno apygardos teismas 2017 m. vasario 10 d. nutartimi pratęsė ĮBĮ 22 straipsni 1 dalyje nustatytą 30 dienų terminą BUAB „Laugina“ pirmajam kreditorių susirinkimui sušaukti, iki bus priimti ir įsiteisės teismų sprendimai dėl ginčijamų BUAB „Laugina“ kreditorių finansinių reikalavimų (CPK 179 str. 3 d.).
 27. Teismų informacinės sistemos (LITEKO) pagrindu nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 15 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-1567-555/2016, UAB „Laugina“ bankroto byloje patvirtintas 141 386,76 Eur dydžio VMI prie FM finansinis reikalavimas (nutartis įsiteisėjo 2017-02-23). Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 23 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-1568-555/2017, UAB „Laugina“ bankroto byloje patvirtintas UAB „Envija ES“ 47 303,02 Eur finansinis reikalavimas (nutartis įsiteisėjo 2017-03-03). Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 2 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-1571-555/2017, UAB „Laugina“ bankroto byloje patvirtintas 60 491,41 Eur dydžio UAB „Tiekimo sprendimai“ finansinis reikalavimas (nutartis įsiteisėjo 2017-03-10). Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 25 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-1572-555/2017, UAB „Laugina“ bankroto byloje patvirtintas UAB „Gairana“ 28 317,52 Eur dydžio finansinis reikalavimas (nutartis įsiteisėjo 2017-06-02). Kauno apygardos teismo 2017 m. birželio 6 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-1565-555/2017, UAB „Laugina“ bankroto byloje patvirtintas UAB „Geoaplinka“ patikslintas 15 501,78 Eur dydžio finansinis reikalavimas (nutartis įsiteisėjo 2017-06-14). Kauno apygardos teismo 2017 m. vasario 21 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-1569-555/2017, UAB „Laugina“ bankroto byloje patvirtintas UAB „Sweco Lietuva“ 35 892,97 Eur dydžio finansinis reikalavimas. Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 9 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-1570-555/2017, UAB „Laugina“ bankroto byloje patvirtintas UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ 1 080 786,84 Eur dydžio finansinis reikalavimas (įsiteisėjo 2017-05-31 Lietuvos apeliaciniam teismui palikus nutartį nepakeistą). Be to, Kauno apygardos teismo 2017 m. kovo 13 d. nutartimi iš bendrovės kreditorių sąrašo išbraukta UAB „Medžista“ su 5 331,04 Eur dydžio finansiniu reikalavimu, o 2017 m. balandžio 10 d. nutartimi į kreditorių sąrašą įtraukti E. L. su 630,3 Eur dydžio reikalavimu, E. L. su 624,52 Eur dydžio reikalavimu, K. L. su 932,73 Eur reikalavimu bei V. R. su 231,7 Eur dydžio finansiniu reikalavimu.
 28. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs aukščiau nurodytus teismų informacinės sistemos (LITEKO) pagrindu nustatytus duomenis (Kauno apygardos teismo 2016-12-28 nutartį dėl finansinių reikalavimų tvirtinimo ir vėlesnes nutartis, kuriomis buvo sprendžiami kreditorių finansinių reikalavimų pagrįstumo ir jų dydžio klausimai), sprendžia, kad 2017-06-22, t. y. įvykusio pirmojo kreditorių susirinkimo dieną, UAB „Laugina“ bankroto byloje buvo patvirtinta 1 806 079,16 Eur dydžio finansinių reikalavimų, o tai sudarė daugiau nei pusę bankroto byloje pareikštų kreditorių reikalavimų sumos, todėl, formaliai taikant ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalį, pirmasis kreditorių susirinkimas galėjo įvykti. Tačiau nagrinėjamu atveju tiek bankroto administratorė, šaukdama pirmąjį kreditorių susirinkimą, tiek pirmosios instancijos teismas, spręsdamas dėl jo teisėtumo, juolab atsižvelgiant į bankroto bylose vyraujantį viešąjį interesą, privalėjo įvertinti AB Šiaulių banko finansinio reikalavimo tvirtinimo aplinkybes įmonės bankroto byloje, jos, kaip hipotekos kreditorės statusą, taip pat finansinio reikalavimo dydį ir jo galimą įtaką kreditorių susirinkimo nutarimams bei visam bendrovės bankroto procesui.
 29. Iš teismų informacinės sistemos (LITEKO) nustatyta, kad AB Šiaulių bankas atsakovės bankroto byloje (kurios iškėlimą ir inicijavo) prašė patvirtinti 943 759,48 Eur dydžio reikalavimą; jo bankroto administratorė neginčijo, tačiau administratorei kreipusis į teismą su prašymu dėl neginčijamų reikalavimų tvirtinimo UAB „Laugina“ bankroto byloje, teisme buvo gauti UAB „Krašto projektai ir partneriai“ prieštaravimai, kuriuose, be kita ko, ginčytas banko prašomas patvirtinti finansinis reikalavimas. Kaip minėta, Kauno apygardos teismo 2016 m. gruodžio 28 d. nutartimi kreditorės AB Šiaulių banko 943 759, 48 Eur dydžio reikalavimo pagrįstumo klausimas išskirtas į atskirą bylą. Kauno apygardos teismo 2017 m. gegužės 31 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. eB2-156-555/2017, UAB „Laugina“ bankroto byloje patvirtintas AB Šiaulių banko 943 759,48 Eur dydžio reikalavimas, o Lietuvos apeliacinio teismo 2017 m. rugpjūčio 29 d. nutartimi, priimta civilinėje byloje Nr. e2-1369-798/2017, ši pirmosios instancijos teismo nutartis palikta nepakeista. Taigi,

  162017-06-22 kreditorių susirinkimo metu neįsiteisėjusia pirmosios instancijos teismo nutartimi banko reikalavimo dydžio ir pagrįstumo klausimas jau buvo išspręstas, o po pirmojo kreditorių susirinkimo praėjus šiek tiek daugiau nei 2 mėnesiams, bankas tapo vienu didžiausių atsakovės kreditorių, turinčiu (pirmojo kreditorių susirinkimo metu galėjusio turėti) apytiksliai 34,32 proc. visų bendrovės bankroto byloje patvirtintų reikalavimų sumos.

 30. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, aukščiau nustatytos aplinkybės, atsižvelgiant į banko reikalavimo dydį, jo statusą (hipotekos kreditorius – teisė perimti įkeistą turtą), sutrumpintus šios kategorijos bylų nagrinėjimo terminus, taip pat aplinkybę, kad pats pirmosios instancijos teismas 2017 m. vasario 10 d. nutartimi pratęsė ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą 30 dienų terminą pirmajam kreditorių susirinkimui šaukti, iki bus priimti ir įsiteisės teismų sprendimai dėl ginčijamų kreditorių reikalavimų (jokių išlygų dėl dalies ginčijamų reikalavimų išsprendimo) (žr. į šios nutarties 71 p.), suponuoja išvadą, kad pirmasis kreditorių susirinkimas turėjo būti šaukiamas išsprendus ginčą dėl banko finansinio reikalavimo, kurio dydis (943 759,48 Eur arba 34,32 proc.), atsižvelgiant į patvirtintas kreditorių reikalavimų sumas, vertintinas kaip turintis (galintis turėti) esminės reikšmės nutarimų priėmimui pirmajame kreditorių susirinkime, kuriame, be kita ko, buvo sprendžiama ir dėl bankui įkeisto nekilnojamojo turto pardavimo tvarkos nustatymo. Šios išvados darytinos remiantis bylos medžiaga (pirmojo kreditorių susirinkimo protokolas), kurios pagrindu spręstina, kad iš esmės visi šios nutarties 51–60 punktuose nurodyti nutarimai priimti vienos kreditorės – UAB „Skolų valdymo departamentas“, 2017-06-22 pirmojo kreditorių susirinkimo metu turėjusios absoliučią balsų daugumą (1 080 786,84 Eur arba 59,84 proc. visų bendrovės bankroto byloje patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos), t. y. jos vienos balsų pakako atitinkamo turinio nutarimams priimti (ĮBĮ 24 str. 1 d.).
 31. Apeliacinės instancijos teismo paskaičiavimais, tuo atveju, jei pirmasis kreditorių susirinkimas būtų šaukiamas įsiteisėjus teismo nutarčiai dėl banko reikalavimo patvirtinimo, vien dėl šio kreditoriaus turimo finansinio reikalavimo dydžio, nė vienas iš bendrovės kreditorių (tarp jų ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“) neturėtų balsų daugumos nutarimams priimti, o kreditorių, 2017-06-22 susirinkime balsavusių už atitinkamus nutarimus, balsų, nebūtų pakakę jiems priimti (viso bankroto byloje būtų patvirtina 2 749 838,64 Eur, todėl, teismo skaičiavimais, atitinkamai UAB „Skolų valdymo departamentas“ turėtų 39,3 proc., UAB „Sweco Lietuva“ – 1,31 proc., VSDFV Kauno skyrius – 0,5 proc., VSDFV Alytaus skyrius, kuris turėjo būti patvirtintas kaip kreditorius dar iki 2017-06-22 susirinkimo su 48 763,92 Eur dydžio reikalavimu – 1,77 proc., VMI prie FM –5,14 proc., UAB „Vandens siurbliai“ – 1,45 proc., UAB „Ariogalos statybinės konsultacijos“ – 0,04 proc., UAB „VAATC“– 0,1 proc., UAB „Telia Lietuva“ – 0,003 proc., UAB „Envija ES“ – 1,72 proc., UAB „Kėdainių vandenys“ – 0,2 proc., Kėdainių rajono savivaldybės administracija – 0,57 proc., AB Šiaulių bankas – 34,32 proc. visų bendrovės kreditorių finansinių reikalavimų sumos).
 32. Atsižvelgiant į tai, taip pat, kad 2017-06-22 pirmajame kreditorių susirinkime už nutarimus, kurie priimti didžiausiu balsų skaičiumi (procentine jų išraiška), balsavo kreditoriai (UAB „Skolų valdymo konsultacijos“, UAB „Sweco Lietuva“, UAB „Vandens siurbliai“, UAB „Envija ES“, VMI prie FM, UAB „Ariogalos statybinės konsultacijos“, UAB „VAATC“, UAB „Kėdainių vandenys“, Kėdainių rajono savivaldybės administracija), kurių procentinė patvirtintų reikalavimų išraiška, patvirtinus banko finansinį reikalavimą atsakovės bankroto byloje, sudarytų 49,83 proc., o ne 75,86 proc., kaip nurodyta protokole (kiti nutarimai priimti už juos balsuojant mažesniam kreditorių, dalyvavusių susirinkime, skaičiui), spręstina, kad AB Šiaulių banko finansinio reikalavimo dydis ir šios kreditorės dalyvavimas (balsavimas) pirmajame kreditorių susirinkime, būtų galėjęs turėti esminės reikšmės nutarimų priėmimui.
 33. Nustatytos aplinkybės (banko finansinio reikalavimo tvirtinimo aplinkybės (žr. į šios nutarties 74 p.), jo dydis ir reikšmė kreditorių susirinkimuose priimant nutarimus, bankroto byloje patvirtintų kreditorių skaičius ir jų reikalavimų dydis), ĮBĮ normų (žr. į šios nutarties 65–66 p.) turinys ir jų sisteminis aiškinimas, bankroto proceso specifika, teisingumo ir protingumo principai, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, suponuoja, kad nagrinėjamu atveju pirmasis kreditorių susirinkimas negalėjo (neturėjo) būti šaukiamas, kol bankroto byloje nebuvo išspręstas banko finansinio reikalavimo tvirtinimo klausimas, kaip galintis turėti lemiamos įtakos pirmojo kreditorių susirinkimo nutarimų priėmimui, atsakovės bankroto procesui, nepaisant to, kad formaliai šaukiant pirmąjį kreditorių susirinkimą bankroto byloje buvo patvirtinta daugiau kaip pusė pareikštų kreditorių reikalavimų sumos (ĮBĮ 22 str. 1 d., 185 str.). Kartu pažymėtina, jog skunde dėl nutarimų panaikinimo pareiškėjai pagrįstai atkreipė teismo dėmesį, jog pirmajam kreditorių susirinkimui nebuvo pateiktas patikslintas kreditorių sąrašas, nors bankroto administratorė ataskaitoje buvo nurodžiusi, kad daliai pirmosios eilės kreditorių reikalavimai jau yra patenkinti iš Garantinio fondo lėšų, taip pažeidžiant kreditorių teises žinoti tikslų kiekvieno kreditoriaus reikalavimą, suteikiantį balso teisę ir teisę pareikšti nuomonę, balsams skaičiuoti ir sprendimams priimti. Šiuo atveju, kaip ir buvo minėta nutarties 76 punkte, į bankroto bylą nebuvo įtrauktas VSDFV Alytaus skyrius.
 34. Konstatavus, kad 2017-06-22 pirmasis kreditorių susirinkimas apskritai negalėjo (neturėjo) būti šaukiamas, spręstina, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai taikė ir aiškino ĮBĮ normas pagal nustatytas ir bylai reikšmingas faktines aplinkybes, todėl skundžiama pirmosios teismo nutartis naikintina ir klausimas išsprendžiamas iš esmės panaikinant visus 2017-06-22 kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, kaip priimtus neteisėtame kreditorių susirinkime, atskirai nepasisakant dėl nutarimų turinio bei skunduose keliamų kitų procesinių pobūdžio (kreditorių susirinkimo sušaukimo tvarkos) pažeidimų, ir perduodant juos iš naujo nagrinėti pirmajam UAB „Laugina“ kreditorių susirinkimui, kurį sušaukti įpareigotina bankroto administratorė.
 35. Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 27 d. papildoma nutartimi išsprendė bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimą: iš pareiškėjos UAB „Krašto projektai ir partneriai“ suinteresuotam asmeniui UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ priteisė 80,74 Eur; iš pareiškėjos AB Šiaulių banko suinteresuotam asmeniui UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ priteisė 40,39 Eur; iš pareiškėjos Žmogaus teisių stebėtojų sąjungos suinteresuotam asmeniui UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ priteisė 110,14 Eur; iš pareiškėjo E. L. suinteresuotam asmeniui UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ priteisė 98,72 Eur; iš pareiškėjos UAB „Krašto projektai ir partneriai“ atsakovei BUAB „Laugina“ priteisė 133,46 Eur; iš pareiškėjos AB Šiaulių banko atsakovei BUAB „Laugina“ priteisė 66,75 Eur; iš pareiškėjos Žmogaus teisių stebėtojų sąjungos atsakovei BUAB „Laugina“ priteisė 182,05 Eur; iš pareiškėjo E. L. atsakovei BUAB „Laugina“ priteisė 163,18 Eur. Atskirąjį skundą dėl papildomos nutarties padavė pareiškėjas E. L., kuriame prašoma Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 27 d. papildomą nutartį panaikinti ir perduoti klausimą dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.
 36. Bylinėjimo išlaidų paskirstymas priklauso nuo procesinės bylos baigties. Pagal CPK 93 straipsnio 1 dalį šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą (CPK 93 str. 5 d.).
 37. Atsižvelgiant į tai, kad šia apeliacinės instancijos teismo nutartimi Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartis panaikinta, klausimą išsprendžiant iš esmės, atitinkamai naikintina ir pirmosios instancijos teismo 2018 m. vasario 27 d. papildoma nutartis dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo, nevertinant E. L. atskirojo skundo dėl papildomos nutarties argumentų pagrįstumo, o byloje dalyvaujančių asmenų patirtų bylinėjimosi išlaidų klausimas spręstinas pagal šioje byloje priimtą procesinį rezultatą.
 38. Iš bylos duomenų nustatyta, kad skundus dėl 2017-06-22 kreditorių susirinkime priimtų nutarimų panaikinimo pateikė E. L., Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga, UAB „Krašto projektai ir partneriai“, AB Šiaulių bankas. Lietuvos apeliaciniam teismui šia nutartimi nusprendus panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartį ir visus 2017-06-22 kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, laikytina, kad buvo tenkinti pareiškėjų skundai, todėl nagrinėjamu atveju turėtų būti spręstina dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo jų naudai (CPK 98 str.). Tačiau nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad pareiškėjai pirmosios instancijos teismui iki bylos išnagrinėjimo iš esmės pradžios būtų pateikę jų bylinėjimosi išlaidų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimu, dydį ir faktą pagrindžiančius įrodymus, todėl bylinėjimosi išlaidos pareiškėjams nepriteistinos.
 39. Lietuvos apeliaciniame teisme iki paskirto teismo posėdžio pradžios gautas E. L. prašymas dėl 650 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, atlyginimo už atsiliepimo į atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties parengimą (600 Eur) ir atskirojo skundo dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties koregavimą (50 Eur). Kartu su prašymu pridėti bylinėjimosi išlaidų dydį ir faktą pagrindžiantys įrodymai – 2018-05-11 sąskaita už teisines paslaugas Nr. 18/24 ir 2018-05-11 pinigų priėmimo kvitas (CPK 98 str. 1 d.).
 40. Šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl užmokesčio dydžio (CPK 98 str. 2 d.).
 41. Iš bylos duomenų nustatyta, kad E. L. apeliacinėje instancijoje yra pateikęs atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties dalies panaikinimo (kartu su UAB „Krašto projektai ir partneriai“), kuriuo buvo prašoma panaikinti skundžiamus nutarimus ir grąžinti juos nagrinėti kreditorių susirinkimui. Atsiliepimus į šį atskirąjį skundą pateikė UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ ir BUAB „Laugina“, atstovaujama bankroto administratorės; jais prašyta netenkinti minėto atskirojo skundo. Taip pat E. L. į bylą yra pateikęs atsiliepimą į BUAB „Laugina“, atstovaujamos bankroto administratorės, atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties dalies panaikinimo ir pareiškėjų skundų, kuriais ginčyti nutarimai, atmetimo. Atskiruoju skundu buvo prašoma BUAB „Laugina“, atstovaujamos bankroto administratorės, atskirojo skundo netenkinti.
 42. Teismas, atsižvelgęs į šios bylos išnagrinėjimo rezultatą ir E. L. pateiktus jo patirtų bylinėjimosi išlaidų dydį ir faktą pagrindžiančius įrodymus, vadovaudamasis aktualia rekomendacijų redakcija, sprendžia, kad E. L. už atskirąjį skundą (jo koregavimą) iš UAB „Laugina“, atstovaujamos bankroto administratorės, ir UAB „Skolų valdymo konsultacijos“ lygiomis dalimis priteistina 50 Eur suma, kaip neviršijanti rekomendacijų nustatytų dydžių (po 25 Eur). Taip pat E. L. iš BUAB „Laugina“, atstovaujamos bankroto administratorės, priteistina 353,92 Eur (884,8 Eur x 0,4 pagal rekomendacijų 8.16 p.) suma už atsiliepimo į jos atskirąjį skundą parengimą. Taigi, iš viso E. L. iš bankrutuojančios įmonės priteistina 378,92 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, kuri atlygintina iš bankrotui administruoti skirtų lėšų.
 43. Atsakovės bankroto administratorės patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteisiamos, netenkinus jos atskirojo skundo, kuriuo buvo prašoma panaikinus Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutarties dalį, nutarimus, priimtus 3-iuoju, 7-uoju ir 9-uoju darbotvarkės klausimais, palikti galioti (CPK 98 str.).

17Dėl kitų procesinio pobūdžio klausimų

 1. Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės – sustabdytas BUAB „Laugina“ 2017-06-22 kreditorių susirinkime priimtų nutarimų vykdymas. Panaikinus visus 2017-06-22 kreditorių susirinkime priimtus nutarimus, taikytos laikinosios apsaugos priemonės neteko savo aktualumo, nes nuo šios nutarties priėmimo laikytina, kad neegzistuoja nutarimai, kurių vykdymas buvo sustabdytas, todėl Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 21 d. nutartimi taikytos laikinosios apsaugos priemonės naikintinos (CPK 339 str., 150 str.).
 2. Lietuvos žmogaus teisių stebėtojų sąjunga atskirajame skunde taip pat teismo prašė kreiptis į Lietuvos Respublikos generalinį prokurorą dėl bylą nagrinėjusio teisėjo kompetencijos / galimo tyčinio atsisakymo vykdyti teisingumą, įvertinimo, ikiteisminio tyrimo pradėjimo pagal BK 181, 182, 183, 184, 300 straipsniuose įtvirtintas nusikalstamų veikas.
 3. CPK 300 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad tuo atveju, jeigu bet kurioje civilinio proceso stadijoje paaiškėja, kad byloje dalyvaujančio asmens arba kito asmens veiksmai ar neveikimas turi nusikalstamos veikos požymių, teismas apie tai praneša prokurorui. Apeliacinės instancijos teismas, išnagrinėjęs bylą apeliacine tvarka, nenustatė aplinkybių, dėl kurių manytų esant pagrindui vadovautis CPK 300 straipsnio nuostatomis ir kreiptis į prokurorą, tačiau pažymi, kad tuo atveju, jei, apeliantės įsitikinimu, teisėjo ir (ar) kitų asmenų veiksmuose yra nusikalstamos veikos požymių, dėl kurių reikėtų atlikti ikiteisminį tyrimą, ji turi teisę pati kreiptis į ikiteisminį tyrimą atliekančias institucijas.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 290–291 straipsniais,

Nutarė

19panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – panaikinti visus bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ 2017-06-22 įvykusiame pirmajame kreditorių susirinkime priimtus nutarimus.

20Įpareigoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ teismo paskirtąjį bankroto administratorių (bankroto administratorę uždarąją akcinę bendrovę „BankromaX“) ne vėliau kaip per 30 dienų nuo šios nutarties priėmimo dienos sušaukti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ kreditorių susirinkimą pirmojo kreditorių susirinkimo kompetencijai priskirtais klausimais.

21Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 27 d. papildomą nutartį.

22E. L. (a. k. ( - ) iš uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo konsultacijos“ (j. a. k. 302414437) priteisti 25 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme.

23E. L. (a. k. ( - ) iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“ (j. a. k. 261411420), atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „BankromaX“ (j. a. k. 125929113), priteisti 378,92 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų apeliacinės instancijos teisme, jas atlyginant iš bankrotui administruoti skirtų lėšų.

24Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 21 d. nutartimi taikytas laikinąsias apsaugos priemones.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danguolė... 2. I. Ginčo esmė... 3.
 1. Kauno apygardos teismo 2016 m. liepos 15 d. nutartimi UAB... 4. 8-uoju, 9-uoju ir 11-uoju darbotvarkės klausimais. Nurodė, kad kreditorių... 5. II. Pirmosios instancijos teismo nutarčių esmė... 6.
  1. Kauno apygardos teismas 2018 m. vasario 1 d.... 7. 2017-06-22 kreditorių susirinkimo metu priimtus nutarimus 1-uoju, 2-uoju,... 8. 2017-07-19 elektroninio laiško turinio teismas sprendė, kad didžiajai daliai... 9. III. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai... 10.
   1. Atsakovės BUAB „Laugina“ bankroto... 11. Teismas... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai... 13. Dėl rašytinių paaiškinimų
    1. Lietuvos... 14. Dėl faktinių aplinkybių ir bylos pagal atskiruosius skundus nagrinėjimo... 15. 2017-06-22 įvyko pirmasis UAB „Laugina“ kreditorių susirinkimas, jame... 16. 2017-06-22 kreditorių susirinkimo metu neįsiteisėjusia pirmosios instancijos... 17. Dėl kitų procesinio pobūdžio klausimų
     1. Kauno... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso... 19. panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 1 d. nutartį ir klausimą... 20. Įpareigoti bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Laugina“... 21. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2018 m. vasario 27 d. papildomą nutartį.... 22. E. L. (a. k. ( - ) iš uždarosios akcinės bendrovės „Skolų valdymo... 23. E. L. (a. k. ( - ) iš bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės... 24. Panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. liepos 21 d. nutartimi taikytas...