Byla 3K-3-102/2008

1Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Juozo Šerkšno (kolegijos pirmininkas), Algirdo Taminsko ir Prano Žeimio (pranešėjas), rašytinio proceso tvarka teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Žvaizdrė ir ko“ kasacinį skundą dėl Telšių rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 28 d. sprendimo ir Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 28 d. nutarties peržiūrėjimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Žvaizdrė ir ko“ ieškinį atsakovui UAB „Vakarų Gotika“, tretiesiems asmenims 595-ajai gyvenamųjų namų statybos bendrijai, AB „Lithun“ dėl skolos priteisimo.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41999 m. birželio 4 d. ieškovas UAB „Žvaizdrė ir ko“ (subrangovas) ir atsakovas UAB „Vakarų Gotika“ (subrangovas su išplėstinėmis teisėmis – rangovas) sudarė rangos sutartį dėl gyvenamojo namo su visuomeninės paskirties patalpomis ir automobilių stovėjimo aikštelėmis, esančio Vilniuje, Odminių g. 11, 13, lauko ir santechnikos darbų atlikimo. Ieškovas nuo 1999 m. birželio 7 d. (Sutarties 2.1 punktas) iki 2001 m. rugsėjo 18 d., kai Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2001 m. rugsėjo 18 d. aktu statybos objektas buvo pripažintas tinkamu naudoti, atliko įvairių lauko ir santechnikos darbų už 448 265,45 Lt. Atsakovas ieškovui sumokėjo 381 068,32 Lt. Ieškovo pateiktus 2001 m. kovo 27 d. surašytus atliktų darbų aktus likusiai – 67 197,14 Lt sumai atsakovas priėmė, tačiau pačių darbų, pažeisdamas rangos sutarties 4.1.4 punktą, nepriėmė, jokių pretenzijų dėl jų kokybės nereiškė, ir, nesilaikydamas rangos sutarties 4.1.5 punkto reikalavimo sumokėti subrangovui kas mėnesį už faktiškai atliktus darbus pagal subrangovo pateiktus ir rangovo pasirašytus atliktų darbų aktus bei finansinius dokumentus, 4.1.6 punkto reikalavimo sumokėti subrangovui ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo atliktų darbų akto pasirašymo dienos bei 4.1.8 punkto reikalavimo mokėti subrangovui 0,2 proc. dydžio delspinigius nuo neapmokėtų darbų sumos už kiekvieną uždelstą dieną, jeigu nepagrįstai uždelstų atsiskaityti už atliktus ir užaktuotus darbus ilgiau kaip septynias kalendorines dienas, liko skolingas ieškovui 67 197,14 Lt už atliktus darbus ir 24 459,71 Lt delspinigių. Ieškovo teigimu, atsakovo įsiskolinimą patvirtina 2001 m. kovo 27 d. surašyti atliktų darbų aktai, pažyma apie 2001 m. kovo mėnesį atliktų darbų ir išlaidų vertę, 2001 m. rugpjūčio 29 d. PVM sąskaita-faktūra Nr. 1666067, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos 2001 m. rugsėjo 18 d. aktas Dėl pastatyto statinio priėmimo naudoti, kuriame UAB „Žvaizdrė ir ko“ įrašyta kaip subjektas, atlikęs šildymo, vėdinimo, vandentiekio bei nuotekinės darbus, ir nenurodytas joks kitas tokius darbus atlikęs subrangovas, kiti ieškovo teismui pateikti dokumentai ir liudytojų parodymai, taip pat tai, kad pats atsakovas kelis kartus tiesiogiai ar netiesiogiai pripažino, kad ginčo darbus atliko ieškovas. Remdamasis nurodytais rangos sutarties punktais, CK 6.37, 6.210 straipsniais, ieškovas prašė priteisti iš atsakovo 67 197,14 Lt skolos už šio nepriimtus ir neapmokėtus statybos rangos darbus, 24 459,71 Lt delspinigių ir 6 proc. dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė

6Telšių rajono apylinkės teismas 2007 m. kovo 28 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas nustatė, kad ant ieškovo pateiktų 2001 m. kovo 27 d. atliktų darbų aktų, kuriais jis grindė savo reikalavimą, nėra atžymos, jog atsakovas šiuos darbus priėmė, ir kad atsakovas negalėjo priimti atliktų darbų, nes neturėjo galimybės patekti į objektą, kadangi tam iš pradžių trukdė trečiasis asmuo 595-oji GNSB, neįleisdamas atsakovo atstovų į statybos objektą, o vėliau – teismo nutartis, kuria buvo sustabdyti darbai objekte. Teismas laikė, kad ieškovas ir nesiekė, jog atsakovas priimtų darbus, nes už juos buvo įsipareigojęs sumokėti pats užsakovas – trečiasis asmuo 595-oji GNSB, ir kad darbus priėmė 595-osios GNSB pirmininkas V. B. Šias aplinkybes, teismo vertinimu, patvirtinta ir tas faktas, kad PVM sąskaitą-faktūrą ieškovas pateikė ne atsakovui, o tiesiogiai 595-ajai GNSB. Teismas taip pat nustatė, kad ieškovas rangos sutartyje sulygtų darbų nebaigė ir visų išbandymo aktų bei pažymų nepateikė, o iš atsakovo pateiktų statybos darbų žurnalo įrašų nuorašų, išbandymo aktų ir pažymos matyti, kad tuos darbus atliko UAB „Jogmina“. Atkreipęs dėmesį į tai, kad atsakovas nurodė, jog už visus ieškovo atliktus ir priimtus darbus jis sumokėjo ieškovui pats arba užskaitymų būdu, todėl nėra skolingas ieškovui, teismas sprendė, kad ieškovas nepateikė įrodymų šiems atsakovo teiginiams paneigti ir neįrodė, kad atsakovas nepagrįstai praturtėjo (CPK 178 straipsnis). Atmesdamas ieškovo prašymą pripažinti melagingais liudytojų A. R. ir B. K. parodymus apie tai, kad šilumos punktas nebuvo įrengtas ir šiluma objektui nebuvo tiekiama iki 2001 m. birželio mėn., teismas laikė, kad bylos medžiaga ir kitų liudytojų parodymai nepaneigia minėtų liudytojų nurodytų aplinkybių, todėl nėra pagrindo jais nesiremti. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo įsiteisėjusiame 2002 m. spalio 16 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. 2-787-22/2002 pagal UAB „Žvaizdrė ir ko“ ieškinį atsakovui 595-ajai GNSB ir tretiesiems asmenims UAB „Vakarų Gotika“ bei UAB „Lithun“ dėl 67 197,14 Lt skolos už atliktus ir neapmokėtus darbus priteisimo, kuriuo ieškinys buvo atmestas, nustatytą aplinkybę, kad UAB „Vakarų Gotika“ yra visiškai atsiskaičiusi su UAB „Žvaizdrė ir ko“ pagal 1999 m. birželio 4 d. rangos sutartį, pripažinęs prejudiciniu faktu (CPK 182 straipsnio 2 punktas), teismas konstatavo, kad atsakovo paaiškinimai ir pateikti įrodymai tik patvirtino preziumuojamo fakto egzistavimą, ir todėl ieškinį kaip neįrodytą ir nepagrįstą atmetė (CPK 178 straipsnio 2 dalis).

7Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. birželio 28 d. nutartimi Telšių rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 28 d. sprendimą paliko nepakeistą, ieškovo apeliacinį skundą atmetė. Teisėjų kolegija atkreipė dėmesį į tai, kad ieškovas savo reikalavimus grindžia šalių 1999 m. birželio 4 d. sudaryta rangos sutartimi ir PVM sąskaita faktūra Nr. 1666067, kuri 2001 m. rugpjūčio 29 d. buvo pateikta 595-ajai GNSB, o ne atsakovui UAB „Vakarų gotika“. Laikydama, kad tiek apeliacinės instancijos, tiek kasacinis teismas sutiko su Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2002 m. spalio 16 d. sprendime, priimtame civilinėje byloje Nr. 2-787-22/2002, nustatyta aplinkybe, jog UAB „Vakarų Gotika“ visiškai atsiskaitė su UAB „Žvaizdrė ir ko“ už atliktus darbus pagal 1999 m. birželio 4 d. rangos sutartį, teisėjų kolegija sprendė, kad pirmosios instancijos teismas, remdamasis nurodytu prejudiciniu faktu, pagrįstai atmetė ieškinį (CPK 263 straipsnio 2 dalis). Tai konstatavusi, teisėjų kolegija neanalizavo kitų ieškovo apeliaciniame skunde išdėstytų argumentų kaip neturinčių jokios esminės reikšmės šalių ginčo išsprendimui.

8III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas, atsiliepimų į kasacinį skundą argumentai

9Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Žvaizdrė ir ko“ prašo panaikinti Telšių rajono apylinkės teismo 2007 m. kovo 28 d. sprendimą ir Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 28 d. nutartį ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Kasacinis skundas grindžiamas tuo, kad bylą nagrinėjusių pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimas ir nutartis yra be motyvų, ir tai yra absoliutus nurodytų procesinių sprendimų negaliojimo pagrindas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas), pirmosios instancijos teismo sprendime, be to, neatskleista bylos esmė bei pažeistos įrodinėjimą reglamentuojančios procesinės teisės normos, todėl skundžiami teismų procesiniai sprendimai naikintini ir byla grąžintina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui:

101. Civilinėje byloje Nr. 2-787-22/2002, kurioje, bylą nagrinėjusių teismų vertinimu, buvo priimtas prejudicinį faktą nustatęs teismo sprendimas, buvo nagrinėjami UAB „Žvaizdrė ir ko“ bei 595-osios GNSB atsiskaitymai pagal jų 2000 m. gegužės 25 d. sudarytą sutartį, kuri buvo pripažinta negaliojančia. Tuo tarpu faktai, susiję su atsakovo (toje byloje – trečiojo asmens) UAB Vakarų Gotika“ pareiga priimti iš ieškovo (kasatoriaus) atliktus ir neapmokėtus darbus už 67 197,14 Lt, nebuvo tos bylos nagrinėjimo dalykas. Toje byloje buvo nustatyta tik tai, kad visi darbai, kuriuos atliko ieškovas ir kuriuos priėmė UAB „Vakarų Gotika“, yra apmokėti, tačiau nepasisakyta dėl to, ar UAB „Vakarų Gotika“ turėjo pareigą priimti UAB „Žvaizdrė ir ko“ atliktus darbus, bei nekonstatuota, kad UAB „Vakarų Gotika“ neskolinga UAB „Žvaizdrė ir ko“ už atliktus darbus. Kasatoriaus teigimu, bylą nagrinėję teismai klaidingai citavo civilinėje byloje Nr. 2-787-22/2002 priimtą įsiteisėjusį teismo sprendimą, todėl priimtus sprendimą ir nutartį grindė tikrovės neatitinkančia ir bylos medžiaga neparemta išvada dėl prejuducinio fakto. Padaręs tokią nepagrįstą ir kasacinio teismo formuojamos praktikos neatitinkančią išvadą, apeliacinės instancijos teismas kitų apeliacinio skundo argumentų nenagrinėjo ir dėl jų nepasisakė, todėl priėmė nemotyvuotą nutartį, ir tai pagal CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktą yra absoliutus šio procesinio sprendimo negaliojimo pagrindas.

112. Pirmosios instancijos teismas pirmiau nurodyto prejudicinę reikšmę turinčio fakto taip kategoriškai nevertino, tik nurodė, kad įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatyta, jog atsakovas už ieškovo atliktus ir atsakovo priimtus darbus pagal sutartį yra atsiskaitęs, tačiau visiškai nepasisakė dėl atsakovo pareigos priimti darbus, kurių apmokėjimo reikalavo ieškovas, ir tai yra esminis šio teismo sprendimo motyvuojamosios dalies trūkumas (CPK 329 straipsnio 2 dalies 4 punktas), sudarantis pagrindą grąžinti bylą iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui (CPK 327 straipsnio 1 dalies 1 punktas). Kadangi šio teismo sprendime visiškai nepasisakyta dėl atsakovo pareigos priimti ieškovo atliktus darbus, o tik konstatuota, kad atsakovas jų nepriėmė ir todėl yra neskolingas, laikytina, kad pirmosios instancijos teismo sprendimas ne tik pakankamai nemotyvuotas, bet jame neatskleista bylos esmė (CPK 327 straipsnio 1 dalies 2 punktas). Nurodytos aplinkybės tinkamas ištyrimas turi esminė reikšmę įrodinėjimo pareigos paskirstymui ir iš to išplaukiančioms teismo išvadoms, todėl ir dėl šios priežasties, kasatoriaus teigimu, byla grąžintina iš naujo nagrinėti pirmosios instancijos teismui.

123. Pirmosios instancijos teismas, neįvertindamas atsakovo pareigos tinkamai priimti darbus, neteisingai paskirstė šalims įrodinėjimo naštą ir taip pažeidė įrodinėjimą reglamentuojančias procesinės teisės normas bei nukrypo nuo susiklosčiusios teismų praktikos, sprendžiant klausimus tiek dėl įrodinėjimo pareigos, tiek dėl statybos rangos teisinių santykių. Kadangi darbai, kuriuos jis (kasatorius) atliko pagal rangos sutartį ir kurių atsakovas nepriėmė bei už kuriuos atsisako sumokėti, buvo atlikti 2000 m. gruodžio 8 d. – 2001 m. kovo 27 d. laikotarpiu, t. y. galiojant 1964 m. CK, tai, sprendžiant dėl atliktų darbų perdavimo ir priėmimo, turėjo būti taikomos šio CK rangos santykius reglamentavusios normos (1964 m. CK 374, 385 straipsniai), nenustačiusios užsakovui teisinės galimybės nepriimti darbų ir įtvirtinusios jo pareigą darbų priėmimo akte nurodyti pastebėtus nukrypimus nuo sutarties sąlygų ar kitokius trūkumus (Civilinio kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo 41 straipsnio 2 dalis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-505/2004). Kasatoriaus teigimu, jis pateikė į bylą įrodymus, kad atsakovo atstovui buvo įteikti parengti atliktų darbų aktai ir pažyma apie atliktų darbų vertę, tačiau atsakovas nepateikė jokių įrodymų, kad per rangos sutartyje nustatytą terminą butų pateikęs raštišką motyvuotą atsisakymą pasirašyti aktus arba nustatęs neatitikimus tarp aktuose nurodytų ir faktiškai atliktų darbų sąnaudų. Nepareikšdamas pretenzijų dėl atliktų darbų kiekio, kokybės, dokumentų pateikimo ar nepateikimo, atsakovas apsunkino galimybę įrodinėti darbų atlikimą, todėl kaip sankcija už tokį pažeidimą atsakovui turėjo būti nustatyta pareiga įrodinėti, kad ieškovas (kasatorius) neatliko aktuose ir pažymoje nurodytų santechnikos darbų. Be to, pirmosios instancijos teismas neįvertino visų jo (kasatoriaus) įrodymų, pateiktų kaip paneigiančių atsakovo poziciją, jog ieškovas neatliko aktuose ir pažymoje nurodytų darbų už 67 197,14 Lt, taip pat neįvertino aplinkybių, ieškinyje nurodytų kaip patvirtinančių, kad atsakovas tiesiogiai ar netiesiogiai pripažino ginčo darbų atlikimą. Darydamas išvadą, kad darbus, už kuriuos sumokėti prašo ieškovas, atliko UAB „Jogmina“, teismas pažeidė CPK 185 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą objektyvumo reikalavimą. Jokių kitų įrodymų, patvirtinančių, kad darbus atliko UAB „Jogmina“, išskyrus šios bendrovės atliktų darbų aktus, kurie nebuvo tinkamai užfiksuoti statybos darbų žurnaluose, byloje nėra. UAB „Jogmina“, kasatoriaus teigimu, atliko tik dalį panašių darbų, ir tai iš esmės buvo darbai, užbaigiantys ieškovo (kasatoriaus) pradėtus ir nebaigtus darbus, kurie atsispindi 2001 m. kovo 27 d. atsakovui įteiktuose darbų aktuose.

13Atsiliepimais į kasacinį skundą atsakovas UAB „Vakarų Gotika“ ir trečiasis asmuo AB „Lithun“ prašo ieškovo kasacinį skundą atmesti, skundžiamus teismų procesinius sprendimus palikti nepakeistus.

14Atsakovas atsiliepime nurodo, kad ieškovo teiginiai apie tai, jog civilinėje byloje Nr. 2-787-22/2002 teismai nepasisakė dėl to, ar UAB „Vakarų Gotika“ turėjo pareigą priimti pagal 1999 m. birželio 4 d. rangos sutartį ieškovo atliktus, tačiau atsakovo nepriimtus darbus ir ar atsakovas neskolingas ieškovui už nepriimtus darbus, neatitinka tikrovės. Nurodytoje byloje priimtuose procesiniuose sprendimuose nustatyta, kad UAB „Vakarų Gotika“ pagal 1999 m. birželio 4 d. rangos sutartį su UAB „Žvaizdrė ir ko“ yra visiškai atsiskaičiusi. Dėl to apeliacinės instancijos teismas, remdamasis CPK 182 straipsnio 2 dalimi ir 263 straipsnio 1 dalimi, teisėtai ir pagrįstai neanalizavo pakartotinai aplinkybių, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje byloje. Ieškovo pateikti dokumentai (2001 m. kovo 27 d. atliktų darbų aktai 67 197,14 Lt sumai ir pažyma apie atliktų darbų ir išlaidų vertę), kuriais jis grindžia savo reikalavimą, patvirtina, jog ginčijamus darbus ieškovas perdavė ne UAB „Vakarų Gotika“, o tiesiogiai užsakovui 595-ajai GNSB, ir tiesiogiai iš šio pareikalavo apmokėjimo. Visi ieškovo pateikti atliktų darbų aktai pasirašyti ir patvirtinti ne atsakovo įgalioto asmens, o 595-osios GNSB pirmininko V. B. Tokia atliktų darbų priėmimo forma, atsakovo teigimu, prieštarauja tuo metu galiojusiems teisės norminiams aktams, todėl nurodyti dokumentai negali būti laikomi įrodymais atsakovo skolai pagrįsti, o kitų įrodymų, patvirtinančių, kad būtent jis atliko ginčijamus darbus ir siekė, jog atsakovas juos priimtų, ieškovas nepateikė. Ieškovas pagal 1999 m. birželio 4 d. rangos sutartį atliko darbų už 381 068,32 Lt ir už visus juos atsiskaityta. Šildymo, vėdinimo, vandentiekio ir nuotekų darbus statybos objekte užbaigė, išbandė ir eksploatacijon pridavė generalinio rangovo AB „Lithun“ tiesiogiai samdytas subrangovas UAB „Jogmina“. Ieškovas nepateikė įrodymų atsakovo teiginiams paneigti ir neįrodė, kad atsakovas nepagrįstai praturtėjo. Dėl to kasacinio skundo argumentai, kad buvo pažeistos 1964 m. CK 374, 385 straipsnių nuostatos ar nukrypta nuo kasacinio teismo suformuotos nurodytų teisės normų aiškinimo ir taikymo praktikos, kad neteisingai paskirstyta įrodinėjimo pareiga ir įvertinti ne visi ieškovo pateikti įrodymai, neturi jokio pagrindo.

15Trečiojo asmens AB „Lithun“ atsiliepime nurodoma, kad apeliacinės instancijos teismas turi teisę neanalizuoti tų apeliacinio skundo argumentų, kurie nesusiję su byla, todėl kasatorius nepagrįstai teigia, kad skundžiama nutartis yra be motyvų. Kasatoriaus argumentai dėl netinkamo 1964 m. CK normų, reglamentuojančių darbų priėmimą, taikymo šiuo konkrečiu yra nepagrįsti, nes 1964 m. CK 385 straipsnyje buvo nustatyta užsakovo pareiga priimti rangovo atliktus pagal sutartį darbus. Tuo tarpu byloje nustatyta, kad kasatorius tokių darbų neatliko, todėl jie ir negalėjo būti perduoti ir priimti. Remiantis CPK 178 straipsniu, ieškovas (kasatorius) turėjo įrodyti aplinkybes, kuriomis grindė savo ieškinį, tačiau šių aplinkybių jis neįrodė, be to, byloje esantys įrodymai ir kitų teismų, nagrinėjusių bylas tarp tų pačių asmenų, nustatyti prejudiciniai faktai rodo esant kitokias aplinkybes. Kasatoriaus nurodyta teismų praktika nesusijusi su šioje byloje taikytinomis teisės normomis, todėl kasacinio skundo argumentas esą teismai nukrypo nuo kasacinio teismo suformuotos praktikos, taip pat nepagrįstas.

16Trečiojo asmens 595-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos pateiktą atsiliepimą į kasacinį skundą atsisakyta priimti kaip neatitinkantį įstatymo atsiliepimams į kasacinius skundus keliamų reikalavimų (CPK 347 straipsnio 4 dalis, 351 straipsnio 1 dalis).

17Teisėjų kolegija

konstatuoja:

18IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės

191999 m. birželio 4 d. ieškovas UAB „Žvaizdrė ir ko“ ir atsakovas UAB „Vakarų Gotika“ sudarė rangos sutartį, kuria ieškovas įsipareigojo atlikti gyvenamojo namo su visuomeninės paskirties patalpomis ir automobilių stovėjimo aikštelėmis, esančio Vilniuje, Odminių g. 11, 13, lauko ir vidaus santechnikos darbus (sutarties objekto kaina 481 926 Lt), o atsakovas – apmokėti ieškovui už šio atliktus darbus.

202000 m. gegužės 25 d. buvo sudaryta trečiojo asmens 595-osios GNSB ir ieškovo UAB „Žvaizdrė ir ko“ sutartis, kurios 2.1 punkte 595-oji GNSB įsipareigojo atsiskaityti už atsakovą UAB „Vakarų Gotika“ ir apmokėti ieškovo 1999 m. birželio 4 d. rangos sutarties pagrindu atliktus, tačiau atsakovo neapmokėtus darbus ir nupirktas medžiagas tiesiogiai ieškovui UAB „Žvaizdrė ir ko“, taip pat įvykdyti kitas atsiradusias prievoles ir įsipareigojimus, jeigu to tiesiogiai laiku neįvykdė ir neįvykdys atsakovas UAB „Vakarų Gotika“ iki 2000 m. rugpjūčio 15 d. Nuo 2001 m. kovo mėn., užsakovui – trečiajam asmeniui 595-ajai GNSB nutraukus sutartį su generaliniu rangovu UAB „Lithun“, atsakovas į statybos objektą nebebuvo įleidžiamas.

21Ieškovas, remdamasis 2000 m. gegužės 25 d. sutartimi, pateikė 2001 m. kovo 27 d. surašytus atliktų darbų aktus ir pažymą dėl atliktų darbų ir išlaidų vertės tiesiogiai užsakovo 595-osios GNSB pirmininkui V. B., kuris šiuos darbus priėmė ir patvirtino atliktų darbų aktus bei pažymą. 2001 m. rugpjūčio 29 d. PVM sąskaita faktūra Nr. 1666067 dėl 67 197,14 Lt sumokėjimo taip pat buvo pateikta 595-ajai GNSB.

22Remdamasis 2000 m. gegužės 25 d. sutartimi, ieškovas UAB „Žvaizdrė ir ko“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš 595-osios GNSB 67 197,14 Lt skolos už atliktus ir neapmokėtus darbus pagal 2001 m. kovo 27 d. surašytus atliktų darbų aktus. 595-oji GNSB priešieškiniu prašė pripažinti 2000 m. gegužės 25 d. sutartį negaliojančia. Vilniaus miesto 2-asis apylinkės teismas 2002 m. spalio 16 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-787-22/2002 (naujas Nr. 2-2859-03/03) ieškinį atmetė, priešieškinį patenkinto – pripažino 595-osios GNSB bei UAB „Žvaizdrė ir ko“ 2000 m. gegužės 25 d. sutartį negaliojančia. Sprendimas įsiteisėjo 2003 m. rugsėjo 8 d..

232006 m. rugsėjo 25 d. ieškovas UAB „Žvaizdrė ir ko“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti jam iš atsakovo UAB „Vakarų Gotika“ 67 197,14 Lt skolos už šio nepriimtus ir neapmokėtus pagal 1999 m. birželio 4 d. rangos sutartį darbus statybos objekte, esančiame Vilniuje, Odminių g. 11, 13, kuriuos, 2001 m. kovo 27 d. surašytų atliktų darbų aktų duomenimis, atliko ieškovas (59 796,14 Lt) ir, 2000 m. gruodžio 8 d. atliktų darbų akto duomenimis, pagal subrangos sutartį UAB „Šilda“ (7401 Lt), taip pat 24 459,71 Lt sutartyje nustatytų delspinigių.

24Atsakovo teigimu, remiantis 1999 m. birželio 4 d. rangos sutarties šalių patvirtintais atliktų darbų aktais ir mokėjimo dokumentais, ieškovas pagal rangos sutartį iš viso atliko darbų už 381 068,32 Lt ir už juos visus atsiskaityta, o darbų pagal 2001 m. kovo 27 d. surašytus atliktų darbų aktus 67 197,14 Lt sumai ieškovas neperdavinėjo atsakovui ir nereikalavo už juos sumokėti.

25V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai

26Kasacinis teismas patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės taikymo aspektu, todėl pasisako tik dėl tų kasacinio skundo argumentų, kuriais keliami teisės klausimai (CPK 353 straipsnio 1 dalis).

27Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti faktų, nustatytų įsiteisėjusiu teismo sprendimu kitoje civilinėje ar administracinėje byloje, kurioje dalyvavo tie patys asmenys, išskyrus atvejus, kai teismo sprendimas sukelia teisines pasekmes ir nedalyvaujantiems byloje asmenims. Ankstesnėje civilinėje ar administracinėje byloje nustatyti faktai prejudiciniais pripažintini tik tada, kai jie toje byloje buvo įrodinėjimo dalykas ar bent jo dalis. Tokią CPK 182 straipsnio 2 punkto aiškinimo ir taikymo praktiką yra suformavęs ir Lietuvos Aukščiausiais Teismas (Teismų praktika Nr. 22, 177, 205 psl.).

28Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m. birželio 28 d. nutartimi atmetė ieškovo apeliacinį skundą tik tuo pagrindu, kad įsiteisėjusiame Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2002 m. spalio 16 d. sprendime ir Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 5 d. nutartyje nustatytas faktas, jog UAB „Vakarų Gotika“ pagal 1999 m. birželio 4 d. statybos rangos sutartį su UAB „Žvaizdrė ir ko“ yra atsiskaičiusi. Apeliacinės instancijos teismas šią aplinkybę pripažinęs prejudiciniu faktu, dėl kitų apeliacinio skundo argumentų visiškai nepasisakė.

29Kasacinio teismo teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinės instancijos teismo padaryta išvada, kad ankstesniuose teismų procesiniuose sprendimuose nustatytas prejudicinis faktas, jog atsakovas yra visiškai atsiskaitęs su ieškovu už atliktus darbus. Ankstesnėje civilinėje byloje Nr. 2-787-22/2002, kurioje, bylą nagrinėjusių teismų vertinimu, buvo prejudicinį faktą nustatęs teismo sprendimas, buvo nagrinėjami UAB „Žvaizdrė ir ko“ bei 595-osios GNSB atsiskaitymai pagal jų 2000 m. gegužės 25 d. sudarytą sutartį, kuri buvo pripažinta negaliojančia, o reikalavimas dėl 67 197,14 Lt priteisimo atmestas. Tuo tarpu faktai, susiję su atsakovo UAB „Vakarų Gotika“ pareiga priimti ieškovo (kasatoriaus) atliktus ir neapmokėtus darbus už 67 197,14 Lt sumą, išvardytus 2001 m. kovo 27 d. atliktų darbų aktuose, nebuvo tos bylos nagrinėjimo dalykas. Vilniaus miesto 2-ojo apylinkės teismo 2002 m. spalio 16 d. sprendime užfiksuotas atsakovo UAB „Vakarų Gotika“ atstovo S. R. paaiškinimas, kad su UAB „Žvaizdrė ir ko“ yra visiškai atsiskaityta, detalizuotas Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2003 m. vasario 5 d. nutartyje (T. 1., b. l. 111). Atsakovo atstovas paaiškino, kad visi darbai, kuriuos atliko kasatorius ir kuriuos priėmė UAB „Vakarų Gotika“ yra apmokėti, o darbų, išvardytų 2001 m. kovo 27 d. atliktų darbų aktuose UAB „Vakarų Gotika“ nepriėmė. Dėl to nebuvo jokio pagrindo tokius atsakovo paaiškinimus, duotus ankstesnėje civilinėje byloje, pripažinti prejudiciniu faktu. Tai padarydamas, apeliacinės instancijos teismas pažeidė CPK 182 straipsnio 2 punktą ir nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos šios teisės normos aiškinimo ir taikymo praktikos. Šis procesinės teisės normos pažeidimas turėjo įtakos neteisėtos nutarties priėmimui. Tai yra pagrindas peržiūrėti bylą kasacine tvarka (CPK 346 straipsnio 2 dalies 1, 2 punktai). Dėl to, kas pasakyta, apeliacinės instancijos teismo nutartis naikintina ir byla perduotina iš naujo nagrinėti apeliacine tvarka.

30Teisėjų kolegija neanalizuoja kasacinio skundo argumentų dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumo, nes byla nebuvo iš esmės išnagrinėta apeliacine tvarka.

31Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 359 straipsnio 1 dalies 5 punktu, 362 straipsniu,

Nutarė

32Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 28 d. nutartį panaikinti ir perduoti bylą iš naujo nagrinėti apeliacinės instancijos teismui.

33Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir įsiteisėja nuo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1999 m. birželio 4 d. ieškovas UAB „Žvaizdrė ir ko“ (subrangovas) ir... 5. II. Pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų sprendimo ir nutarties esmė... 6. Telšių rajono apylinkės teismas 2007 m. kovo 28 d. sprendimu ieškinį... 7. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m.... 8. III. Kasacinio skundo dalykas ir pagrindas, atsiliepimų į kasacinį skundą... 9. Kasaciniu skundu ieškovas UAB „Žvaizdrė ir ko“ prašo panaikinti... 10. 1. Civilinėje byloje Nr. 2-787-22/2002, kurioje, bylą nagrinėjusių teismų... 11. 2. Pirmosios instancijos teismas pirmiau nurodyto prejudicinę reikšmę... 12. 3. Pirmosios instancijos teismas, neįvertindamas atsakovo pareigos tinkamai... 13. Atsiliepimais į kasacinį skundą atsakovas UAB „Vakarų Gotika“ ir... 14. Atsakovas atsiliepime nurodo, kad ieškovo teiginiai apie tai, jog civilinėje... 15. Trečiojo asmens AB „Lithun“ atsiliepime nurodoma, kad apeliacinės... 16. Trečiojo asmens 595-osios gyvenamųjų namų statybos bendrijos pateiktą... 17. Teisėjų kolegija... 18. IV. Teismų nustatytos bylos aplinkybės... 19. 1999 m. birželio 4 d. ieškovas UAB „Žvaizdrė ir ko“ ir atsakovas UAB... 20. 2000 m. gegužės 25 d. buvo sudaryta trečiojo asmens 595-osios GNSB ir... 21. Ieškovas, remdamasis 2000 m. gegužės 25 d. sutartimi, pateikė 2001 m. kovo... 22. Remdamasis 2000 m. gegužės 25 d. sutartimi, ieškovas UAB „Žvaizdrė ir... 23. 2006 m. rugsėjo 25 d. ieškovas UAB „Žvaizdrė ir ko“ kreipėsi į... 24. Atsakovo teigimu, remiantis 1999 m. birželio 4 d. rangos sutarties šalių... 25. V. Kasacinio teismo argumentai ir išaiškinimai... 26. Kasacinis teismas patikrina apskųstus sprendimus ir (ar) nutartis teisės... 27. Pagal CPK 182 straipsnio 2 punktą nereikia įrodinėti faktų, nustatytų... 28. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2007 m.... 29. Kasacinio teismo teisėjų kolegija nesutinka su apeliacinės instancijos... 30. Teisėjų kolegija neanalizuoja kasacinio skundo argumentų dėl pirmosios... 31. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 32. Šiaulių apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007... 33. Ši Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis yra galutinė, neskundžiama ir...