Byla 2A-283-56/2010

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš

2kolegijos pirmininko

3Petro Jaržemskio

4kolegijos teisėjų

5Virginijos Volskienės

6Tatjanos Žukauskienės

7sekretoriaujant

8Margaritai Armalienei

9dalyvaujant ieškovo atstovui

10adv. M. V.

11atsakovo atstovui

12adv. N. S.

13teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal atsakovės N. Š. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimo, kuriuo paliktas nepakeistu 2007 m. balandžio 23 d. preliminarus teismo sprendimas ir patenkintas ieškovo D. G. ieškinys atsakovei N. Š. dėl skolos ir palūkanų priteisimo.

14Kolegija, išnagrinėjusi bylą,

Nustatė

15

16I.Ginčo esmė

17Ieškovas D. G. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir prašė priteisti iš atsakovės N. Š. 40 000 Lt skolos, palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei patirtas bylinėjimosi išlaidas.

18Nurodė, kad 1998-12-29 išdavė atsakovei įgaliojimą parduoti jam priklausiusį automobilį BMW M3, valst. Nr. ( - ) kurio pagrindu atsakovė 1999-03-24 pardavė ir kartu nupirko automobilį ir gavo už tai 40 000 Lt. Nurodytą aplinkybę patvirtino 2006-05-11 Vilniaus apygardos teismo sprendimas ir 2006-12-04 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis. Ieškovas 2007-01-24 kreipėsi į atsakovę dėl pinigų grąžinimo, tačiau atsakovė iki ieškinio pateikimo teismui su ieškovu neatsikaitė. Bylą prašė bylą nagrinėti dokumentinio proceso tvarka.

19Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2007-04-23 d. preliminariu sprendimu ieškovo ieškinį tenkino visiškai.

20Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl ieškovo pareikšto ieškinio ir 2007-04-23 teismo preliminaraus sprendimo.

21Nurodė, kad ieškovo nurodomuose teismų sprendimuose nebuvo konstatuota, jog ji iš ieškovo gavo pinigus, o buvo konstatuota, jog A. I. dalyvavo minėtose bylose kaip atsakovas, o pinigų gavimo faktas įrodytas nebuvo, todėl teigti, jog atsakovė gavo iš ieškovo 40 000 Lt ir niekam gautų pinigų nesumokėjo, nėra teisinio pagrindo, nes pinigus atsakovė sumokėjo ieškovo atstovui A. I. pagal jam išduotą įgaliojimą. Dėl nurodyto teigė, kad nepagrįstas ieškovo argumentas jog atsakovė veikdama kaip ieškovo atstovė sudarė sandorį pati su savimi. 1999 m. kovo 24 d. pažyma-sąskaita įrodo, kad atsakovė sumokėjo 40 000 Lt pardavėjui ir gavo transporto priemonę, tuo tarpu asmens veikusio už pardavėją nustatyti neįmanoma, todėl atsakovės parašas yra klastotė ir ji turi pagrindą neigti, kad gavo pinigus ir pasirašinėjo dokumentus apie pinigų gavimą. Be to, jei atsakovė būtų sudariusi sandorį su savimi UAB ,,Sauda“ nebūtų sandorio įforminusi įstatymo nustatyta tvarka. Ieškovas, išduodamas du identiškus įgaliojimus tai pačiai transporto priemonei parduoti, pažeidė bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai, todėl iškyla paties ieškovo civilinė atsakomybė ir sudaro pagrindą ieškinį atmesti. Ieškovas D. G. atsiliepime į atsakovės pareikštus prieštaravimus prašė 2007-04-23 preliminarų teismo sprendimą palikti nepakeistą.

22Nurodė, kad automobilio pardavimo metu nebuvo Lietuvoje, todėl nežinojo, kuris iš įgaliotinių pardavė automobilį. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-12-04 nutartyje yra konstatuota, kad „pagal 1999-03-24 pažymą-sąskaitą, trečias asmuo, veikdamas kaip ieškovo atstovas, pardavė ir kartu nupirko automobilį BMW M3“. Kadangi N. Š. veikė kaip pardavėja, ji turėjo gauti pinigus už automobilį. Be to, ekspertai nustatė, kad pažyma-sąskaita buvo pasirašyta atsakovės, todėl prašė ieškinį tenkinti.

23II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė Vilniaus miesto 3-o apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimu 2007-04-23 preliminarus teismo sprendimas paliktas nepakeistu; Iš atsakovės N. Š. valstybės naudai priteistos 34 Lt išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu.

24Teismas pažymėjo, kad įsiteisėjusiais teismų sprendimais civilinėje byloje Nr. 2-190-656/2006, turinčiais ginčo šalims prejudicinę reikšmę, buvo konstatuota, kad 1999 m. kovo 24 d. pažymą-sąskaitą trečiasis asmuo, t.y. N. Š., veikdama kaip ieškovo atstovė, pardavė ir kartu nupirko automobilį BMW M3 (CPK 182 str. 2 p.). Kadangi teismų sprendimai turi prejudicinę reikšmę ir atsakovei buvo atmestas jos teiginys, jog teismų nustatytos aplinkybės jos atžvilgiu negali būti laikomos prejudicinėmis, nes ji nagrinėtoje byloje buvo įtraukta trečiuoju asmeniu, o sąvoka „tie patys asmenys“ nereiškia tos pačios procesinės padėties, nes svarbi yra ne procesinė padėtis, o pats dalyvavimo procese (kaip byloje dalyvaujančio asmens) faktas.

25Teismas pripažino nepagrįstu ieškovės teiginį, kad civilinėje byloje nebuvo įrodinėjama aplinkybė, jog N. Š. pirko ar pardavė automobilį, kaip paneigtą Vilniaus apygardos 2006 m. gegužės 11 d. Vilniaus apygardos teismo sprendimu ir 2006 m. gruodžio 4 d. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartimi bei juose padarytomis išvadomis, kad būtent pagal 1999 m. kovo 24 d. pažymą-sąskaitą Nr. 653184 N. Š., veikdama kaip ieškovo D. G. įgaliotinė, pardavė ir kartu nupirko automobilį BMW M3, valst. Nr. ( - ) bei gavo už tai 40000 Lt. Vadovaudamasis į bylą pateiktu 2009-02-02 Ekspertizės aktu Nr.11-3298 (08), kuriame nustatyta, kad 1999-03-24 pažymoje-sąskaitoje pagal kurią buvo parduotas ir įsigytas automobilis BMW M3 abu parašai yra N. Š. bei liudytojų parodymais apie tai, kad jie pažymoje-sąskaitoje nurodytų pinigų nematė, nes ginčo šalys turėjo atsiskaityti tarpusavyje, sprendė, kad atsakovė būdama ieškovo atstove turėjo pareigą atsiskaityti su atstovaujamuoju, tačiau to nepadarė (1964 m. CK 400 str., 2000 m. CK 2.150 str.). Dėl nurodytų aplinkybių preliminarus teismo sprendimas buvo paliktas nepakeistu. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą teisiniai argumentai Atsakovė N. Š. apeliaciniu skundu prašo sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą, ieškinį atmesti; priteisti iš ieškovo atsakovės patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismas priimdamas sprendimą nepagrįstai rėmėsi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2006 m. gruodžio 4 d. nutartimi civilinėje byloje 3K-3-622/2006, nes kasacinės instancijos teismas nesprendžia fakto klausimų ir nenustatinėja faktinių aplinkybių. Teismas pažeisdamas Civilinio proceso kodekso 182 straipsnį, nepagrįstai rėmėsi Vilniaus apygardos teismo 2006 m. gegužės 11 d. sprendimo argumentu, jog būtent iš 1999 m. kovo 24 d. pažymos-sąskaitos matyti kad ne atsakovas A. I., o tretysis asmuo N. Š., veikdama kaip ieškovo įgaliotinė, pardavė ir kartu pirko automobilį BMW M3, v/n ( - ) bei gavo už tai 40 000 Lt, nes kitoje byloje neįrodinėjamos tik tos aplinkybės, kurios buvo įrodinėjimo dalykas ar jo dalis įsiteisėjusiu sprendimu užbaigtoje pirmesnėje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-372/2008, 3K-3-313/2008, 3K-3-120/2008, 3K-3-372/2008, 3K-3-313/2008, 3K-3-120/2008, 3K-3-102/2008, 3K-3-283/2006, 3K-410/2006). Civilinėje byloje Nr. 2-190-656/2006 nei ieškovas D. G. nei A. I. nesirėmė ir neįrodinėjo aplinkybės dėl atsakovės gautų 40 000 Lt už automobilį, o priešingai teigė, kad atsakovė gautus pinigus sumokėjo. Aplinkybė, jog atsakovė gavo 40 000 Lt, buvo paneigta civilinėje byloje Nr. 2-190-656/2006, nes pagal tuo metu galiojusias Transporto priemonių ir jų numeruojamųjų agregatų mažmeninės prekybos taisykles, įrodymu apie automobilio perleidimą galėjo būti tik banko patvirtinimas apie gautą sumą arba komisionieriaus kasos kvitas, kurie į bylą pateikti nebuvo. Kadangi nagrinėjamoje byloje teismo išvada dėl atsakovės gautų 40 000 Lt sumos paremta tik vienu leistinumo reikalavimo neatitinkančiu įrodymu, 1999 m. kovo 24 d. pažyma-sąskaita ir byloje nebuvo ištirti bei motyvuoti jos ir kitų įrodymų prieštaravimai, taip pat neištirtas įrodymų leistinumo klausimas, toks teismo nustatytas faktas nesudaro įrodinėjimo dalyko ir ieškovas buvo nepagrįstai atleistas nuo pareigos įrodyti, kad atsakovė gavo 40 000 Lt. Teismas priimdamas skundžiamą sprendimą, nepagrįstai nevertino į bylą pateiktų naujų įrodymų, nes prejudicinės galios neturi faktai, kurie kitu teismo sprendimu pripažinti nenustatytais dėl įrodymų stokos, o įrodymų nepakankamumas neužkerta kelio suinteresuotiems asmenims tą patį faktą įrodinėti kitoje byloje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-73/2009). Atsakovė pateikė 2001 m. kovo 19 d. A. I. apklausos ikiteisminio tyrimo metu protokolą, kuriame pastarasis pripažino neįrodytas ir civilinėje byloje Nr. 2-190-656/2006 atmestas aplinkybes, kad atsakovė automobiliu nesinaudojo, o jį įsigijo A. I.. Ikiteisminio tyrimo metu buvo pateiktas ir D. G. skolos raštelis, kuris užpildė spragą 2006 metų byloje dėl D. G. ir A. I. atsiskaitymo santykių, įgaliojimo parduoti automobilį panaudojimo ir faktinio naudojimosi automobiliu bei jo valdymo ir pardavimo. Kadangi teismas neįvertino naujai pateiktų įrodymų, skundžiamas sprendimas negali būti pripažintas teisėtu ir pagrįstu. Teismas nepagrįstai nesirėmė Civilinio procesko kodekso 182 straipsnio 1 dalies 5 punktu ir 187 straipsniu, nes atsakovei prašant atnaujinti procesą jau baigtoje civilinėje byloje Nr. 2-190-656/2006, ieškovas pripažino, kad atsakovei nebuvo perduotas automobilis, o apmokėjimą už A. I. parduotą automobilį gavo skolos įskaitymu. Nepagrįstas teismo atsisakymas įtraukti į bylos nagrinėjimą UAB ,,Sauda“, nes dėl įmonės atlikto netinkamo dokumentų įforminimo byloje kilo ginčas dėl atsiskaitymų ir esant nepalankiam teismo sprendimui atsakovė įgys teisę reikšti ieškinį UAB ,,Sauda“ dėl padarytos žalos atlyginimo, todėl teismas neįtraukdamas į bylos nagrinėjimą UAB ,,Sauda“ sudarė situaciją, kad atsakovė UAB ,,Sauda“ iškeltoje byloje dėl žalos atlyginimo turės iš naujo įrodinėti nagrinėtose byloje nustatytas aplinkybes. Nurodytais argumentais prašo teismo sprendimą panaikinti ir ieškinį atmesti. Ieškovas D. G. atsiliepimu į apeliacinį skundą prašo jį atmesti, o teismo sprendimą palikti nepakeistu. Nurodo, kad civilinėje byloje Nr. 2-190-656-2006 buvo nustatytos aplinkybės sudariusios ieškinio pagrindą, todėl jų iš naujo įrodinėti nereikėjo, nes įsiteisėjus teismo sprendimui byloje tarp tų pačių šalių jų atžvilgiu įgija prejudicinę galią (CPK 182 str. 2 p.). Ankstesnėje byloje nustatytas aplinkybes patvirtino ir 2009 m. vasario 2 dienos ekspertizės akte Nr. 11-3298 (08) nustatyta aplinkybė, kad 1999 m. kovo 24 d. pažymą-sąskaitą serija Nr. 23 D Nr. 653184, pasirašė atsakovė. Atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė vengia galutinio atsiskaitymo su ieškovu bei vilkina civilinę bylą,vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 95 straipniu prašo skirti atsakovei 5 000 Lt baudą.

26Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų (CPK 320 str. 1 ir 2 dalys). Apeliacinės instancijos teismas Civilinio proceso kodekso 199 straipsnio pagrindu, savo iniciatyva išreikalavo iš valstybės įmonės ,,Regitra“ registro duomenis apie kelių transporto priemonės BMW M3 VIN kodas (duomenys nesklebtini), valstybinis numeris ( - ) registracijos istoriją. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bei įvertinusi bylos medžiagą, apeliacinio skundo bei atsiliepimo į apeliacinį skundą teisinius argumentus (CPK 183 str., 185 str.) sprendžia, kad tenkinti atsakovės N. Š. apeliacinio skundo jame nurodytais argumentais negalima.

27Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmos instancijos teismo sprendimas atitinka faktines bylos aplinkybes bei Civilinio proceso kodekso 265 straipsnio 1 dalies reikalavimus, todėl apeliacinės instancijos teismas sutikdamas su pirmos instancijos teismo sprendimo išvadomis bei argumentais, kurių pagrindu patenkintas ieškinys jų nebekartoja. Apeliantė teigia, kad pirmos instancijos teismas pažeidė Civilinio proceso kodekso 176 straipsnyje nustatytas taisykles, todėl teismo sprendimas neteisėtas ir nepagrįstas (CPK 263 str.).

28Su apeliantės pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka.

29Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 178 straipsniu, kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalvimus bei atsikirtimus.

30Byloje nustatyta, kad atsakovė veikdama pagal ieškovo išduotą įgaliojimą ir 1999-03-24 pažymą-sąskaitą savo nuosavybėn įsigijo automobilį BMW M3, valstybinis numeris ( - ). Neigdama šią aplinkybę atsakovė teigė, kad parašas 1999-03-24 pažymoje-sąskaitoje yra suklastotas, tačiau Lietuvos teismo ekspertizės centro 2009-02-02 aktu Nr.11-3298(08) neginčijamai nustatyta, kad 1999-03-24 pažymos-sąskaitos, serija 230 Nr. 653184 pirmoje lapo pusėje, eilutėje ,,Nurodytą transporto priemonę gavau (parašas)“, pasirašė N. Š.

31Šiuo rašytiniu įrodymu (CPK 197 str.) paneigta atsakovės pozicija, jog ji nebuvo minėto automobilio įgijėja.

32Civlinio kodekso 149 straipsnyje (1964 m redakcija), Civilinio kodekso 4.47 straipsnyje (CK 2000 m. redakcija), Civilinio kodekso 96 straipsnyje (1964 m. redakcija) bei Civilinio kodekeso 4.37 straipsnis nustatė ir nustato daikto įgijimo pagrindus bei savininko teisių turinį.

33Tai, kad atsakovė valdė, naudojo ir disponavo nurodytu automobiliu, įrodo prie civilinės bylos prijungtoje civilinėje byloje esantis VĮ ,,Regitra“ 2004-10-27 pateikta automobilio BMW M3, valstybinis numeris ( - ) registracijos istorija, kuri įrodo, kad savininkas asmens kodas (duomenys nesklebtini), N. Š. 1999-0429 įregistravo nurodytą transporto priemonę savo vardu, registracijos Nr. NB094809. VĮ ,,Regitra“ į bylą pateikta automobilio BMW M3 VIN kodas (duomenys nesklebtini), valstybinis numeris ( - ) registracijos istorija, įrodo (CPK 177 str., 197 str.), kad minėtas automobilis, kuriuo savininkės N. Š. vardu 2002-01-25, 15.56 val., išregistruotas pardavimui ir minėtąjį automobilį įsigijo ir savo nuosavybėn įregistravo M. M., gyvenantis E. O. g. 22-8, Kaune.

34Nustatytos aplinkybės įrodo, kad šiuo automobiliu atsakovė disponavo kaip savininkė pagal visą savininko teisių apimtį (CK 4.37 str. 1 d.).

35Teisėjų kolegija atmeta apeliantės teiginį, jog pirmos instancijos teismas nevertino aplinkybės, jog buvo pažeista atsiskaitymo už parduotą daiktą tvarka ir nebuvo nustatyta ir patvirtinta aplinkybė, jog atsakovė gavo pinigus už parduotą automobilį.

36Kadangi tarp ieškovo ir atsakovo išduoto ir atsakovės priimto vykdyti įgaliojimo pagrindu, atsirado pavedimo teisiniai santykiai, atsakovė vykdė veiksmus, kuriuos atlikti jai suteikė teisę, ieškovo išduotas įgaliojimas, todėl sutinkamai su Civilinio kodekso 400 straipsniu (1964 m. redakcija) atsakovui atsirado prievolė pateikti ieškovui ataskaitą. Atsakovė neįrodė, kad ji prievolę įvykdė pilnai, sumokėjo ieškovui pinigų sumą, gautą už parduotą automobilį, todėl pirmos instancijos teismas ištirtų ir įvertintų įrodymų pagrindu (CPK 176, 265 str. 1 d.) pagrįstai tenkino ieškovo D. G. ieškinį.

37Nurodytais argumentais apeliacinis skundas atmestinas.

38Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš atsakovės N. Š. valstybei priteistinos 5,70 Lt išlaidos susijusios su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

39Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu teisėjų kolegija

Nutarė

40Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą palikti nepakeistą, o atsakovės N. Š. apeliacinį skundą atmesti.

41Priteisti iš N. Š. a.k. 46503150577 valstybei 5,70 Lt išlaidų susijusių su procesinių dokumentų įteikimu apeliacinės instancijos teisme.

Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš... 2. kolegijos pirmininko... 3. Petro Jaržemskio... 4. kolegijos teisėjų... 5. Virginijos Volskienės... 6. Tatjanos Žukauskienės... 7. sekretoriaujant... 8. Margaritai Armalienei... 9. dalyvaujant ieškovo atstovui... 10. adv. M. V. ... 11. atsakovo atstovui... 12. adv. N. S.... 13. teismo posėdyje apeliacine tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 14. Kolegija, išnagrinėjusi bylą,... 15. ... 16. I.Ginčo esmė... 17. Ieškovas D. G. su ieškiniu kreipėsi į teismą ir... 18. Nurodė, kad 1998-12-29 išdavė atsakovei įgaliojimą parduoti jam... 19. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismas 2007-04-23 d. preliminariu sprendimu... 20. Atsakovė pateikė prieštaravimus dėl ieškovo pareikšto ieškinio ir... 21. Nurodė, kad ieškovo nurodomuose teismų sprendimuose nebuvo konstatuota, jog... 22. Nurodė, kad automobilio pardavimo metu nebuvo Lietuvoje, todėl nežinojo,... 23. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė Vilniaus miesto... 24. Teismas pažymėjo, kad įsiteisėjusiais teismų sprendimais civilinėje... 25. Teismas pripažino nepagrįstu ieškovės teiginį, kad civilinėje byloje... 26. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 27. Teisėjų kolegija konstatuoja, jog pirmos instancijos teismo sprendimas... 28. Su apeliantės pozicija apeliacinės instancijos teismas nesutinka.... 29. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 178 straipsniu, kiekviena šalis turi... 30. Byloje nustatyta, kad atsakovė veikdama pagal ieškovo išduotą įgaliojimą... 31. Šiuo rašytiniu įrodymu (CPK 197 str.) paneigta atsakovės pozicija, jog ji... 32. Civlinio kodekso 149 straipsnyje (1964 m redakcija), Civilinio kodekso 4.47... 33. Tai, kad atsakovė valdė, naudojo ir disponavo nurodytu automobiliu, įrodo... 34. Nustatytos aplinkybės įrodo, kad šiuo automobiliu atsakovė disponavo kaip... 35. Teisėjų kolegija atmeta apeliantės teiginį, jog pirmos instancijos teismas... 36. Kadangi tarp ieškovo ir atsakovo išduoto ir atsakovės priimto vykdyti... 37. Nurodytais argumentais apeliacinis skundas atmestinas.... 38. Sutinkamai su Civilinio proceso kodekso 88 straipsnio 1 dalies 3 punktu iš... 39. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 40. Vilniaus miesto 3 apylinkės teismo 2009 m. birželio 22 d. sprendimą palikti... 41. Priteisti iš N. Š. a.k. 46503150577 valstybei 5,70 Lt...