Byla 2-2905-723/2013
Dėl teismo sprendimo (nutarties) civilinėje byloje, pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį atsakovei R. A., trečiajam asmeniui Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, vykdymo atidėjimo

1Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,

2sekretoriaujant D. Dubakienei,

3dalyvaujant atsakovei R. A.,

4Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovei I. Š.,

5teismo posėdyje išnagrinėjęs atsakovės R. A. prašymą dėl teismo sprendimo (nutarties) civilinėje byloje, pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos ieškinį atsakovei R. A., trečiajam asmeniui Nacionalinės žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos, vykdymo atidėjimo,

Nustatė

62013-07-26 atsakovė R. A. pateikė teismui prašymą pratęsti savavališkų statybų pašalinimo terminą iki 2014-04-30. Nurodė, kad 2013-07-17 buvo gautas iš Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2012-12-14 įsakymas Nr. VĮ-(14.48.2)4172, kad ( - ) kadastro vietovėje yra suformuotas žemės sklypas Nr. ( - ), 0,20 ha ploto, ( - ), minėtame sklype yra ūkinis pastatas, kurio unikalus Nr. ( - ), ir kurį valdo bendrasavininkai, iš kurių 3/16 dalis priklauso atsakovei. Kadangi į minėtą žemės sklypą nuosavybės teisės bus suteiktos ( - ) namo gyventojams, atsakovei yra suteikiamas tik servitutas, kad galėtų prieiti ir naudotis jai priklausančio ūkinio pastato dalimi. Su viena iš bendrasavininkių, kuriai po sklypo formavimo ir įregistravimo priklausys valdymo teisė, atsakovė sudarė preliminarią pirkimo-pardavimo sutartį, suteikiančią jai teisę įsigyti 30 kv. m. sklypo plotą (b.l. 3-4).

7Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR aplinkos ministerijos pateikė atsiliepimą nurodydami, kad tenkinti atsakovės prašymo dėl savavališkos statybos padarinių pašalinimo termino pratęsimo iki 2014-04-30 nėra teisinio pagrindo (b.l. 23-24.

8Teismo posėdžio metu R. A. palaikė savo prašymą. Nurodė, kad per visą laiką kai buvo priimtas sprendimas ji viską darė, kad viskas būtų sutvarkyta ir įforminta teisiškai. Pripažino, kad pasistatė be leidimo. Raštą iš žemėtvarkos gavo tik 2013-07-10. Dabar geodezistai daro projektą, ji mokėjo pinigus. Yra galimybė teisiškai padaryti. Ji deda pastangas, kad būtų suformuotas sklypas ir ji jį išpirks bei įformins statybas. Jai reikia trijų mėnesių viskam sutvarkyti.

9Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR aplinkos ministerijos atstovė prašė klausimą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad atsakovė neturi teisės privatizuoti sklypo. Mano, kad negali būti sprendžiamas klausimas, nes vykdymo tvarka yra nustatyta. Griauti tokio statinio metų laiko nereikia. Byloje nėra duomenų, kad bus suteikta teisė privatizuoti sklypą. Terminas 1 metų per ilgas, nes jau buvo galima sutvarkyti.

10Prašymas tenkintinas iš dalies.

11Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgdamas į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti (LR CPK 284 str. 1 d.).

12Byloje nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašė teismo: įpareigoti atsakovę savo lėšomis per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos pašalinti savavališkos statybos padarinius, t.y. nugriauti savavališkai pastatytą statinį- priestatą prie ūkio pastato (priestato matmenys: ilgis 1,22 m, plotis 4,64 m), adresu ( - ). ir sutvarkyti statybvietę; nurodyti, kad atsakovei neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą, ieškovas turi teisę pašalinti savavališkos statybos padarinius pats, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovės.

13Vilniaus rajono apylinkės teismas 2011-12-06 sprendimu civ. byloje Nr. 2-3081-723/2011 ieškinį tenkino ir įpareigojo atsakovę R. A. per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą statinį- priestatą prie ūkio pastato (priestato matmenys: ilgis 1,22 m, plotis 4,64 m), adresu ( - ). ir sutvarkyti statybvietę, atsakovei neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą - suteikė teisę ieškovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos pašalinti savavališkos statybos padarinius išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės (b.l. 5-8).

14Vilniaus apygardos teismas 2013-04-29 nutartimi civ. byloje Nr. 2A-819-585/2013 Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-12-06 sprendimą paliko nepakeistą (b.l. 10-16).

15Teismo sprendimas yra išdėstomas išimtinais atvejais, kai yra sunki skolininko turtinė padėtis arba susidaro nepalankios aplinkybės, dėl kurių sprendimą įvykdyti labai sunku. Todėl teismas, spręsdamas dėl teismo sprendimo įvykdymo išdėstymo ar atidėjimo, taip pat turi nustatyti, ar išdėsčius (atidėjus) teismo sprendimo įvykdymą tam tikram laikotarpiui bus užtikrintas sprendimo įvykdymas, nebus sumenkintas pats sprendimas ir nebus pažeisti teisėti išieškotojo interesai, t.y. sprendimo vykdymo atidėjimas visada turi būti siejamas tiek su skolininko, tiek su kreditoriaus interesais ir išdėstant sprendimo vykdymą turi būti siekiama šių dviejų šalių interesų pusiausvyros, neturi būti pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Vilniaus apygardos teismo 2012-03-02 nutartis civilinėje byloje Nr. 2A-415-340/2012; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. spalio 4 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2006 m. lapkričio 17 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-594/2006, 2011 m. balandžio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011 ir kt.).

16Įvertinus nagrinėjamos (išnagrinėtos) bylos dalyką bei pobūdį, tai, kad ieškovas iš esmės nepareiškė prieštaravimų dėl sutarties sąlygų vykdymo atidėjimo,tačiau nesutiko su 1 metų terminu, į atsakovės nurodomus argumentus, ir siekiant užtikrinti neleistinumo piktnaudžiauti teise principą bei vadovaujantis teisingumo ir sąžiningumo principais, manytina, kad yra pagrindas atidėti sprendimo vykdymą trims mėnesiam, t.y. iki 2013-12-06. Atsakovei iki 2013-12-06 savo lėšomis neįvykdžius teismo sprendimo – leisti ieškovui pašalinti savavališkos statybos padarinius, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovės (LR CK 1.5 str., CPK 185 str., 284 str.).

17Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 284 straipsniu, 290 -291 straipsniais,

Nutarė

18Prašymą tenkinti iš dalies.

19Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-12-06 sprendimo, kuriuo atsakovė R. A., a.k. ( - ) įpareigota per 3 mėnesius po sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą statinį - priestatą prie ūkio pastato (priestato matmenys: ilgis 1,22 m, plotis 4,64 m), adresu ( - ). ir sutvarkyti statybvietę, o atsakovei neįvykdžius sprendimo per nustatytą terminą - suteikta teisė ieškovui Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos (kodas – ( - ), buveinė – ( - )), pašalinti savavališkos statybos padarinius - nugriauti pastatytą priestatą prie ūkio pastato (priestato matmenys: ilgis 4,22 m, plotis 4,64 m), adresu ( - ), išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės, įvykdymą atidėti iki 2013‑12‑06.

20Atsakovei R. A. išaiškinti, kad iki 2013-12-06 neįvykdžius įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius, t. y. savo lėšomis nugriauti savavališkai pastatytą statinį - priestatą prie ūkio pastato (priestato matmenys: ilgis 1,22 m, plotis 4,64 m), adresu ( - ). ir sutvarkyti statybvietę, – ieškovas Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos turi teisę pašalinti savavališkos statybos padarinius, reikiamas išlaidas išieškant iš atsakovės.

21Kitoje dalyje prašymą atmesti.

22Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus rajono apylinkės teismo teisėjas Vilmantas Ambrulevičius,... 2. sekretoriaujant D. Dubakienei,... 3. dalyvaujant atsakovei R. A.,... 4. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovei I. Š.,... 5. teismo posėdyje išnagrinėjęs atsakovės R. A. prašymą dėl teismo... 6. 2013-07-26 atsakovė R. A. pateikė teismui prašymą pratęsti savavališkų... 7. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie LR aplinkos... 8. Teismo posėdžio metu R. A. palaikė savo prašymą. Nurodė, kad per visą... 9. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie LR aplinkos... 10. Prašymas tenkintinas iš dalies.... 11. Teismas turi teisę dalyvaujančių byloje asmenų prašymu, atsižvelgdamas į... 12. Byloje nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo... 13. Vilniaus rajono apylinkės teismas 2011-12-06 sprendimu civ. byloje Nr.... 14. Vilniaus apygardos teismas 2013-04-29 nutartimi civ. byloje Nr. 2A-819-585/2013... 15. Teismo sprendimas yra išdėstomas išimtinais atvejais, kai yra sunki... 16. Įvertinus nagrinėjamos (išnagrinėtos) bylos dalyką bei pobūdį, tai, kad... 17. Teismas, remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos... 18. Prašymą tenkinti iš dalies.... 19. Vilniaus rajono apylinkės teismo 2011-12-06 sprendimo, kuriuo atsakovė R. A.,... 20. Atsakovei R. A. išaiškinti, kad iki 2013-12-06 neįvykdžius įpareigojimo... 21. Kitoje dalyje prašymą atmesti.... 22. Nutartis per 7 dienas nuo jos priėmimo gali būti skundžiama atskiruoju...