Byla 2-1620/2014
Dėl koncesijos mokesčio už 2013 m. IV ketvirtį dydžio ir mokėjimo tvarkos

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį dėl koncesijos mokesčio už 2013 m. IV ketvirtį dydžio ir mokėjimo tvarkos.

2Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovė Kauno miesto savivaldybės administracija 2014 m. liepos 3 d. kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Kamesta“, kuriuo prašė:

51. Pripažinti, jog UAB „Kamesta“ priskaičiuotas mokėjimui Koncesijos mokestis už 2013 m. IV ketvirtį yra apskaičiuotas pažeidžiant 2005-08-01 Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kamesta“ Koncesijos sutarties Nr. 1717 nuostatas ir nustatyti Koncesijos mokesčio už 2013 m. IV ketvirtį dydį lygų 0 Lt.

62. Pripažinti, jog PVM sąskaitoje faktūroje KAM Nr. 006097 nurodyta Vienkartinė metinė išmoka dėl padidintos eksploatacijos už 2013 metus nustatytą Koncesijos mokestį yra apskaičiuota pažeidžiant 2005-08-01 Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kamesta“ Koncesijos sutarties Nr. 1717 nuostatas ir nustatyti vienkartinės metinės išmokos už 2013 m. dydį lygų 0 Lt.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 9 d. nutartimi ieškovo Kauno miesto savivaldybės administracijos ieškinį atsakovui UAB „Kamesta“ dėl koncesijos mokesčio už 2013 m. IV ketvirtį dydžio ir mokėjimo tvarkos atsisakė priimti ir grąžino jį padavusiam asmeniui. Nurodė, kad tarp šalių buvęs ginčas kilęs iš 2005 m. rugpjūčio 1 d. koncesijos sutarties Nr. 1717 yra išspręstas kitoje Kauno apygardos teismo išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-389-173/2012, kurioje 2012 m. birželio 13 d. nutartimi buvo patvirtinta tarp šalių 2012 m. gegužės 29 d. sudaryta taikos sutartis. Teismas pažymėjo, kad minėta taikos sutartimi šalys susitarė vykdyti 2005 m. rugpjūčio 1 d. koncesijos sutartį Nr. 1717 joje nurodytomis sąlygomis ir tvarka (2 punktas), Kauno miesto savivaldybės administracija įsipareigojo toliau tinkamai vykdyti šalių pasirašytą 2005 m. rugpjūčio 1 d. koncesijos sutartį Nr. 1717 koncesijos sutarties 7 skyriaus 7.1 punkte nurodytu koncesijos laikotarpiu ir laiku mokėti visus kitus einamuosius koncesijos mokesčio mokėjimus koncesijos sutartyje nustatytais terminais ir tvarka. Šalims sprendžiant klausimą dėl koncesijos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos iki galutinio susitarimo šiuo klausimu, koncesijos mokestis apskaičiuojamas ir mokamas Koncesijos sutartyje Nr. 1717 nustatyta tvarka (6 punktas).

8Teismas pažymėjo, kad šioje byloje reiškiamu ieškiniu ieškovė nesutinka su atsakovės UAB „Kamesta“ apskaičiuotu koncesijos mokesčiu ir vienkartine metine išmoka ir prašo teismą pripažinti, kad mokestis ir vienkartinė metinė išmoka apskaičiuoti pažeidus Koncesijos sutarties Nr. 1717 nuostatas bei nustatyti koncesijos mokesčio ir vienkartinės metinės išmokos dydį. Įvertinęs pareikšto ieškinio pagrindą ir dalyką su minėtos šalių pasirašytos taikos sutarties sąlygomis, teismas padarė išvadą, kad ieškovė Kauno miesto savivaldybės administracija ieškiniu reiškia reikalavimus, susijusius su UAB „Kamesta“ netinkamu teismo patvirtintos taikos sutarties sąlygų vykdymu. Pažymėjo, kad ieškovė tai pripažįsta, nurodydama ieškinyje, kad atsakovė nevykdo savo taikos sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, kad UAB „Kamesta“ po taikos sutarties sudarymo ir toliau vienasmeniškai skaičiuoja Kauno miesto savivaldybės administracijai įvairius mokesčius ir pateikia apmokėjimui nepagrįstas PVM sąskaitas faktūras, kad UAB „Kamesta“ vienasmeniškai pakeitė Koncesijos sutarties vykdymo sąlygas. Nors ieškovė taip pat ieškinyje nurodo, kad šalys taikos sutartimi nesusitarė dėl Koncesijos sutartimi nustatytos mokėjimo tvarkos bei mokesčio apskaičiavimo, tačiau teismas pažymi, kad teismo patvirtinta taikos sutartimi šalys susitarė: „Šalims sprendžiant klausimą dėl koncesijos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos iki galutinio susitarimo šiuo klausimu, koncesijos mokestis apskaičiuojamas ir mokamas Koncesijos sutartyje Nr. 1717 nustatyta tvarka (6 punktas)“, t. y. šalys susitarė dėl koncesijos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos.

9Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, priėjo prie išvados, kad esant patvirtintai taikos sutarčiai ir UAB „Kamesta“ netinkamai ją vykdant, ieškovas turi kreiptis į taikos sutartį patvirtinusį teismą pareiškiant prašymą civilinėje byloje, kurioje buvo patvirtinta taikos sutartis, todėl remdamasis CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punktu, ieškinį atsisakė priimti kaip nenagrinėtiną teisme.

  1. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskiruoju skundu Kauno miesto savivaldybės administracija prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės – priimti Kauno savivaldybės administracijos ieškinį ir jį išnagrinėti. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Priešingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas, ieškovas ieškinyje nurodo, kad UAB „Kamesta“ netinkamai vykdo ne taikos sutarties, o Koncesijos sutarties nuostatas. Tarp ginčo šalių sudaryta ir teismo patvirtinta Taikos sutartimi iš esmės buvo susitarta tik dėl santykių, buvusių iki Taikos sutarties sudarymo, kas neapima vėliau po Taikos sutarties sudarymo atsiradusių Koncesijos sutarties pažeidimų ir dėl to kilusių ginčų bei atsakomybės už tokius pažeidimus. UAB „Kamesta“ ir Kauno miesto savivaldybės administracija, sudarydamos Taikos sutartį išsprendė tik tuo metu kilusį ginčą dėl iki Taikos sutarties pasirašymo atsiradusio mokėtino koncesijos mokesčio ir kitų sumų kompromisų būdu, tačiau tai nereiškia, kad teismas nustatinėjo faktinių aplinkybių dėl koncesijos sutarties vykdymo, dėl koncesijos mokesčio mokėjimo tvarkos ar koncesijos mokesčio dydžio ar kt., nepatvirtino, kad viena šalis pažeidė sutartį, o kita ją tinkamai vykdė. Juridinę reikšmę turi tik tai, kad Taikos sutartimi šalys susitarė dėl tuo metu buvusio Kauno miesto savivaldybės administracijos pripažinto įsiskolinimo UAB „Kamesta“ dydžio, nustatė įsiskolinimo mokėjimo grafiką bei sutarė toliau vykdyti Koncesijos sutartį joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka. Taikos sutartimi, kuri buvo pasirašyta 2012 m. gegužės 29 d., šalys nesusitarė ir negalėjo susitarti dėl 2013 m. IV ketvirčio koncesijos mokesčio ir vienkartinės metinės išmokos dydžio, kadangi toks mokestis tuo metu dar iš viso neegzistavo. Kauno apygardos teismas, skundžiamoje nutartyje visiškai nepagrįstai nurodo, kad šalys susitarė dėl koncesijos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos teismo patvirtinta Taikos sutartimi, kadangi Taikos sutartyje numatyta, kad „Šalims sprendžiant klausimą dėl koncesijos mokesčio apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos iki šalutinio susitarimo šiuo klausimu, koncesijos mokestis apskaičiuojamas ir mokamas Koncesijos sutartyje Nr. 1717 nustatyta tvarka (6 punktas)“. Vertinant visą Taikos sutarties 6 punkto redakciją, akivaizdu, jog šalys nesusitarė dėl koncesijos mokesčio apskaičiavimo bei mokėjimo tvarkos ir nusprendė tai padaryti ateityje, juo labiau šalys Taikos sutartyje net nesitarė dėl koncesijos mokesčio dydžio. Taikos sutartyje taip pat nėra numatytas įsipareigojimas mokėti vienkartinę metinę išmoką dėl padidintos eksploatacijos. Ši išmoka nėra nei koncesijos mokestis, nei einamasis mokėjimas, o papildoma išmoka – kompensacija, dėl kurios mokėjimo nei Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. nutartyje, nei Taikos sutartyje iš viso net nėra pasisakyta.

122. Tai, kad tarp šalių yra patvirtinta taikos sutartis ir jos pagrindu išduotas vykdomasis raštas, nereiškia, kad, vykdant teismo patvirtintą Taikos sutartį, negali atsirasti materialieji teisiniai pagrindai ir procesinės prielaidos naujam ginčui, kuris spręstinas teismo tvarka. Be to, Lietuvos apeliacinis teismas 2014 m. balandžio 24 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-796/2014 yra išaiškinęs, kad Taikos sutarties 6 punktas, dalyje dėl koncesijos mokesčio mokėjimo tvarkos galimo peržiūrėjimo, jeigu šalys pačios dėl to nesusitartų, nėra vykdytinas pagal vykdymo procesą reglamentuojančias CPK normas. Atsižvelgiant į tokį Lietuvos apeliacinio teismo išaiškinimą, Kauno miesto savivaldybės administracija dėl netinkamo UAB „Kamesta“ Taikos sutarties sąlygų vykdymo iš viso net negali kreiptis į Kauno apygardos teismą su prašymu išduoti vykdomąjį raštą civilinėje byloje Nr. 2-389-173/2012, besąlygiškai įpareigojantį atsakovą įvykdyti nepriimtame ieškinyje nurodytus reikalavimus.

133. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, siekiant nuginčyti teismo patvirtintą Taikos sutartį, tokiam nuginčijimui būtinos ir procesinės prielaidos, ir materialieji teisiniai pagrindai. Tai reiškia, kad asmuo teikdamas pareiškimą dėl proceso atnaujinimo turi derinti CPK 366 straipsnio 1 dalyje nustatytus proceso atnaujinimo pagrindus su CK nustatytais sandorio negaliojimo pagrindais (Lietuvos Aukščiausiasis teismas 2010 m. kovo 15 d. nutartyje civ. byloje Nr. 3K-3-108/2010). Vadinasi siekdama ginčyti Taikos sutartį, Kauno miesto savivaldybės administracija turi turėti tam ne tik materialines, bet ir procesines prielaidas. Kauno miesto savivaldybės administracija yra praleidusi CPK 368 straipsnyje įtvirtintą 3 mėnesių terminą, todėl neturi teisinių galimybių kreiptis į teismą dėl UAB „Kamesta“ įsipareigojimų pagal Taikos sutartį nevykdymo.

14Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Kamesta“ prašo Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad dėl ginčo sutarties vykdymo, mokėjimo tvarkos ir kitų aplinkybių yra priimta ir įsiteisėjusi 2012 m. birželio 13 d. nutartis, kuria buvo patvirtinta tarp šalių sudaryta 2012 m. gegužės 29 d. taikos sutartis, tačiau šios sutarties ieškovė nevykdė, todėl, neradus konsensuso, teko kreiptis dėl priverstinių vykdymo veiksmų. Ieškovė, piktnaudžiaudama procesu bei siekdama išvengti jos pačios prisiimtų sutartinių įsipareigojimų, po metų po taikos sutarties patvirtinimo netgi bandė atnaujinti procesą šioje byloje, tačiau prašymas tiek pirmosios, tiek apeliacinės, tiek Lietuvos Aukščiausiojo Teismo buvo netenkintas. Dabar siekdama bet kokiu būdu išvengti mokėjimo prievolės teikia nepagrįstą ieškinį. ieškinyje pateikti reikalavimai be jokios abejonės kyla ne iš pašios koncesijos sutarties vykdymo, o būtent keliamas klausimas dėl tarp šalių sudarytos ir jau patvirtintos sutarties vykdymo. Tokiu atveju ieškovės pateikti reikalavimai jokiu būdu negali būti tenkinami, kadangi šiuo atveju ginčas dėl mokėjimo tvarkos ir kitų sutarties vykdymo jau yra aptartas ir nustatytas abiejų šalių patvirtintoje taikos sutartyje, todėl pakartotinai sprendžiamas klausimas dėl to paties ginčo objekto ir tų pačių šalių sprendžiamas teisme būti negali. Taikos sutartimi šalys sulygo dėl iki šiol buvusių ieškovės įsiskolinimų, be kita ko buvo susitarta ir dėl to, jog ir toliau bus tęsiama konsecijos sutartis pagal joje numatytas sąlygas, o apmokėjimas vyks pagal nurodytą tvarką iki tol kol nebus susitarta kitaip. Atsižvelgiant į tai, kad iki šios dienos jokių susitarimų dėl koncesijos mokesčio tvarkos pakeitimų nebuvo, ieškovė neinicijuoja nepriklausomų ekspertų išvadų atlikimo (vadinasi sutinka su iki šiol buvusia mokėjimų tvarka), atsakovė PVM sąskaitas – faktūras išrašo pagal esamą tvarką ir už suteiktus darbus ieškovė privalo atsiskaityti.

  1. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

15CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.). Apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis.

16Apeliacijos objektą sudaro teismo nutartis, kuria pirmosios instancijos teismas atsisakė priimti apelianto atskirąjį skundą CPK 137 straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytu pagrindu, kad toks ieškinys yra nenagrinėtinas teisme. Teismas tokią išvadą padarė remdamasis tuo, kad tarp šalių jau anksčiau buvęs ginčas, kilęs iš tos pačios 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutarties Nr. 1717 yra išnagrinėtas Kauno apygardos teismui 2012 m. birželio 13 d. teismui patvirtinus taikos sutartį, todėl ginčai, kylantys iš netinkamo teismo patvirtintos taikos sutarties vykdymo turi būti sprendžiami toje pačioje byloje, kurioje buvo patvirtinta taikos sutartis, teismui pateikiant prašymą.

17Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo priimtos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą pažymi, kad sprendžiant dėl ieškovo pažeistų teisių gynimo tvarkos – teisės reikšti naują ieškinį ar teikti prašymą vykdymo procese, būtina nustatyti, koks ginčas buvo išspręstas Kauno apygardos teismui 2012 m. birželio 13 d. patvirtinus taikos sutartį ir kokio pobūdžio ginčą ieškovas inicijuoja šioje byloje reiškiamu ieškiniu.

18Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d., patvirtinus taikos sutartį, išnagrinėtoje civilinėje byloje Nr. 2-389-173/2012 buvo nagrinėjami ieškovo UAB „Kamesta“ reikalavimai atsakovui Kauno miesto savivaldybės administracijai dėl neteisėto koncesijos sutarties nutraukimo, skolos, koncesijos mokesčio, delspinigių ir palūkanų priteisimo bei atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos priešieškinio reikalavimai dėl pripažinimo negaliojančiu nuo sudarymo momento 2005 m. rugpjūčio 1d. koncesijos sutarties Nr. 1717 priedo Nr.6 (mokėjimų tvarka), pripažinimo negaliojančiais UAB „Kamesta“ Kauno miesto savivaldybės administracijai 2007 m. gruodžio mėn. išrašytus 1 341 551, 58 Lt sumai atliktų darbų aktus, išlaidų apmokėjimo pažymą ir 2007 m. gruodžio 27 d. PVM sąskaitą faktūrą KAM Nr.002673, pripažinimo negaliojančiais UAB „Kamesta“ pateiktus ir 2006 m. kovo 7 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos kanceliarijoje įregistruotus „Sąmatinius skaičiavimus prie Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgo projektavimo, statybos, priežiūros ir eksploatavimo koncesijos sutarties įregistruotos 2005 m. rugpjūčio 1 d. Nr. 200-2-1717“ bendrai 21 972 565 Lt sumai, pripažinimo negaliojančiais užsakovo UAB „Kamesta“ objektui „Aleksoto tilto kairiojo prietilčio transporto mazgas Kaune“ rangovui UAB „Kamesta“ išrašytus atliktų darbų aktus bendrai 21 972 565 Lt. Teismo patvirtinta taikos sutartimi buvo susitarta dėl 8 264 577,64 Lt koncesijos mokesčio skolos, numatyta mokėjimo tvarka bei susitarimas vykdyti 2005 m. rugpjūčio 1 d. koncesijos sutartį Nr. 1717 joje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Pirmosios instancijos teismo nuomone, šis susitarimas reiškia, kad vėlesnis mokesčių pagal minėtą koncesijos sutartį skaičiavimas yra susijęs su taikos sutarties vykdymu.

19Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tarp šalių buvusį ir taikos sutarties patvirtinimu užbaigtą ginčą, nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad minėtas susitarimas dėl tolesnio 2005 m. rugpjūčio 1 d. koncesijos sutarties vykdymo reiškia, jog visi, vėliau atsiradę su Koncesijos sutarties vykdymu susiję klausimai yra nagrinėjami ne atskiroje byloje, o jau išnagrinėtoje byloje pareiškiant prašymą. Apeliacinės instancijos teismas tokią išvadą daro remdamasis tuo, kad iš teismo nutarties, kuria patvirtinta taikos sutartis, matosi, jog Kauno miesto savivaldybės administracija savo priešieškiniu ginčijo koncesijos sutarties priedą, nustatantį mokėjimo tvarką. Įvertinus šį faktą, darytina išvada, kad šalių taikos sutartyje numatyta formuluotė dėl koncesijos sutarties tolesnio vykdymo joje numatytomis sąlygomis ir tvarka reiškia, kad Kauno miesto savivaldybės administracija atsisakė savo reikalavimo ginčyti minėtą sutarties priedą ir sutinka pagal Koncesijos sutarties sąlygas toliau vykdyti sutartį, tačiau ši taikos sutarties sąlyga negali būti aiškinama kaip užkertanti kelią ateityje reikšti ieškinį tais atvejais, jeigu Koncesijos sutarties vykdymo metu paaiškėtų šios sutarties pažeidimai.

20Kaip matyti iš teismui pateikto ieškinio, Kauno miesto savivaldybės administracija juo siekia pripažinti, jog UAB „Kamesta“ priskaičiuotas mokėjimui Koncesijos mokestis už 2013 m. IV ketvirtį yra apskaičiuotas pažeidžiant 2005 m. rugpjūčio 1 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kamesta“ Koncesijos sutarties Nr. 1717 nuostatas ir nustatyti Koncesijos mokesčio už 2013 m. IV ketvirtį dydį lygų 0 Lt bei pripažinti, jog PVM sąskaitoje faktūroje KAM Nr. 006097 nurodyta Vienkartinė metinė išmoka dėl padidintos eksploatacijos už 2013 metus nustatytą Koncesijos mokestį yra apskaičiuota pažeidžiant 2005 m. rugpjūčio 1 d. Kauno miesto savivaldybės administracijos ir UAB „Kamesta“ Koncesijos sutarties Nr. 1717 nuostatas ir nustatyti vienkartinės metinės išmokos už 2013 m. dydį lygų 0 Lt. Taigi šiuo ieškiniu kyla ginčas dėl atsiskaitymo už 2013 m. IV ketvirtį, tuo tarpu šalių sudarytos taikos sutarties 3 punkte yra nurodytas įsiskolinimas 2011 m. spalio 1 d. bei 2 ir 6 punktuose nurodyta, kad sutartiniai santykiai tęsiami pagal 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutarties sąlygas.

21Įvertinęs minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakęs priimti Kauno miesto savivaldybės administracijos ieškinį dėl atsiskaitymų pagal Koncesijos sutartį už 2013 m. IV ketvirtį, nepagrįstai nurodė, kad šis ginčas yra kilęs iš Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d. teismo patvirtintos taikos sutarties vykdymo, nes minėta taikos sutartimi buvo patvirtintas šalių įsipareigojimas laikytis 2005 m. rugpjūčio 1 d. Koncesijos sutarties Nr. 1717 sąlygų, tačiau ja nebuvo išspręstas ginčas dėl atsiskaitymo už 2013 m. IV ketvirtį. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes, Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartis panaikinama, o Kauno miesto savivaldybės administracijos ieškinio priėmimo klausimas perduodamas spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

22Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 3 punktu,

Nutarė

23Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartį panaikinti ir Kauno miesto savivaldybės administracijos ieškinio atsakovui UAB „Kamesta“ priėmimo klausimą perduoti spręsti iš naujo pirmosios instancijos teismui.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2. Teisėja, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovė Kauno miesto savivaldybės administracija 2014 m. liepos 3 d.... 5. 1. Pripažinti, jog UAB „Kamesta“ priskaičiuotas mokėjimui Koncesijos... 6. 2. Pripažinti, jog PVM sąskaitoje faktūroje KAM Nr. 006097 nurodyta... 7. Kauno apygardos teismas 2014 m. liepos 9 d. nutartimi ieškovo Kauno miesto... 8. Teismas pažymėjo, kad šioje byloje reiškiamu ieškiniu ieškovė nesutinka... 9. Pirmosios instancijos teismas, įvertinęs minėtas aplinkybes, priėjo prie... 10. Atskiruoju skundu Kauno miesto savivaldybės administracija prašo Kauno... 11. 1. Priešingai nei nurodo pirmosios instancijos teismas, ieškovas ieškinyje... 12. 2. Tai, kad tarp šalių yra patvirtinta taikos sutartis ir jos pagrindu... 13. 3. Pagal kasacinio teismo formuojamą praktiką, siekiant nuginčyti teismo... 14. Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Kamesta“ prašo Kauno apygardos... 15. CPK 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, jog bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 16. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutartis, kuria pirmosios instancijos... 17. Apeliacinės instancijos teismas, tikrindamas pirmosios instancijos teismo... 18. Kauno apygardos teismo 2012 m. birželio 13 d., patvirtinus taikos sutartį,... 19. Apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs tarp šalių buvusį ir taikos... 20. Kaip matyti iš teismui pateikto ieškinio, Kauno miesto savivaldybės... 21. Įvertinęs minėtas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 22. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 23. Kauno apygardos teismo 2014 m. liepos 9 d. nutartį panaikinti ir Kauno miesto...