Byla 2-13-758/2014
Dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės L. S.,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V. ieškinį dėl skolos, delspinigių, palūkanų, bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovės L. S.,-

Nustatė

3Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovės L. S. priteisti jam 1050,00 Lt įsiskolinimo, 363,09 Lt delspinigių, 393,25 Lt palūkanų, 5 % metines palūkanas už priteistą sumą ir 1093,50 Lt turėtų bylinėjimosi išlaidų, prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį ar kitas parengiamasis procesinis dokumentas.

4Savo ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovės S. V. ir L. S. iš jo solidariai iki 2005 m. gegužės 24 d. pasiskolino 1050,00 Lt ir skolos negrąžino. Teigia, kad atsakovių S. V. ir L. S. prievolė yra solidari, todėl reiškia reikalavimą tik atsakovei L. S., nes bendraatsakovė S. V. maždaug prieš metus mirė. Remdamasis paskolos sutarties sąlygomis už laikotarpį nuo 2012 m. lapkričio 20 d. iki 2013 m. gegužės 20 d. paskaičiavo paskolos sutartyje numatytus delspinigius už 182 dienas, kurių dydį sumažino nuo 1 % per dieną iki 0,19 % nuo negrąžintos sumos per dieną. Tai sudaro 363,09 Lt (1050,00 Lt × 0,19 % × 182 d.). Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.872 str. 3 d. atsakovė jam turi sumokėti 5 % metinių palūkanų, kurias sudaro 393,25 Lt už naudojimasi jo lėšomis už 1050,00 Lt įsiskolinimą nuo 2015 m. gegužės 25 d. iki 2012 m. lapkričio 19 d. pagal paskolos sutartį, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo kreipimosi į teismą dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

5Atsakovei L. S. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123 str. nustatyta tvarka 2013 m. gegužės 24 d. Atsakovė nepateikė teismui atsiliepimų į pareikštą ieškinį, byla nesidomėjo, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

6Ieškinys tenkintinas dalinai.

7Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

8Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas dalinai. Ieškovo pateikti reikalavimai ir esantys atsakovų įsiskolinimai grindžiami byloje esančiais rašytiniais įrodymais.

9Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakovėmis L. S. ir S. V. sudarė paskolos sutartį, ieškovas atsakovėms solidariai paskolino 1050,00 Lt iki 2005 m. gegužės 24 d., paskolos sutartyje numatyti 1,00 % delspinigiai už kiekvieną skolos uždelsimo dieną nuo negrąžintos paskolos sumos (b.l. 3-4). Duomenų, kad atsakovės šias sumas grąžino, byloje nėra.

10Dėl skolos priteisimo.

11Lietuvos Respublikos CK 6.6 str. 4 d. numato, kad jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį.

12Ieškovo ir atsakovių sudarytoje paskolos sutartyje numatyta, kad atsakovės L. S. ir S. V. atsako ieškovui J. V. solidariai, todėl ieškovas turi teisę reikšti reikalavimą tik vienai atsakovei L. S..

13Atsakovė L. S. atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos raštelio neginčijo. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.38 ir 6.59 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra - vadovautis protingumo kriterijais. Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas. Pripažintina, jog atsakovė pažeidė šias įstatymo nuostatas, netinkamai vykdė prievolę, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. l ir 2 d., 6.63 str. l d. l ir 2 p.), todėl ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant iš atsakovės L. S. ieškovo nurodyto 1050,00 Lt dydžio įsiskolinimą pagal paskolos sutartį.

14Dėl delspinigių.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas“.

16Sąvokų „aiškiai per didelės netesybos“ ir „neprotingai didelės netesybos“ aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007, 2007 m. lapkričio 19 d. nutartis civilinėje byloje UAB „Schmitz Cargobull Baltic“ v. UAB „Vilniaus universaliųjų metalo konstrukcijų gamykla“, bylos Nr. 3K-3-503/2007). Toks vertinimas turi būti atliekamas kiekvienoje individualioje byloje. Priklausomai nuo faktinės situacijos tas pats netesybų dydis (procentine ar pinigine išraiška) vienu atveju gali būti pripažintas tinkamu, o kitu – aiškiai per dideliu. Dėl to ir teismų praktikoje negali būti vieno konkretaus dydžio, kuris neabejotinai reikštų, kad netesybos neatitinka įstatymuose numatytų kriterijų ir turi būti mažinamos.

17Lietuvos Respublikos CK 6.71–6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose netesybas, kaip jau buvo minėta, netesybos atlieka tik kompensuojamąją funkciją, siekiant atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius, tačiau jos negali leisti nukentėjusiajai šaliai (ieškovui) piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies (atsakovo) sąskaita.

18Ieškovas negrąžinus paskolos sumos reikalauja delspinigių, kurių dydį nuo 1 % per dieną sumažino iki 0,19 % per dieną. Tai sudaro 69,35 % metinių delspinigių dydį.

19Ieškovas atsakovėms paskolino sąlyginai nedidelę pinigų sumą, o jų negrąžinus reikalauja delspinigių, kurie sudaro daugiau nei trečdalį (34,58 %) paskolintos sumos. Be to, ieškovas reikalauja ir palūkanų. Toks delspinigių dydis yra aiškiai per didelis, todėl vertinant reikšmingas bylai aplinkybes – prievolęs vertę, laiką, praėjusį nuo prievolės įvykdymo termino pabaigos iki kreipimosi į teismą dėl skolos priteisimo (praleidus daugiau nei aštuoneris metus), vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo ir protingumo reikalavimais, delspinigių dydis mažintinas Lietuvos Respublikos CK 6.73 str. 2 d. pagrindu iki 0,1 % už kiekvieną praleistą mokėti dieną (CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d.), kas sudarys 191,10 Lt (1050,00 Lt × 0,1 % × 182 d. = 191,10 Lt) arba 36,5% metinių delspinigių.

20Dėl palūkanų.

21Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą sutartyje ar įstatymo nustatytu laiku ir tvarka (Lietuvos Respublikos CK 6.873 str.). Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, tol, kol neatlygina kreditoriui jo patirtų nuostolių, naudojasi kreditoriaus piniginėmis lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutarčių ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (Lietuvos Respublikos CK 6.261, 6.210 str.). Paskolos gavėjo prievolės paskolos teisiniuose santykiuose apima ne tik paskolos sumos grąžinimą paskolos davėjui, bet palūkanų pagal įstatymą mokėjimą (Lietuvos Respublikos CK 6.870 str. 1 d., 6.872 str., 6.874 str.). Paskolos gavėjo prievolei pagal paskolos sutartį dėl palūkanų už naudojimąsi paskolos suma mokėjimo taikomi bendrieji prievolių pabaigos pagrindai. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.123 str. 1 d., prievolė pasibaigia, kai yra tinkamai įvykdoma. Ieškovas prašo palūkanas priteisti ir pagal Lietuvos Respublikos CK 6.874 str. 1 d. nuostatą, kuri numato, kad jei paskolos gavėjas laiku negrąžina paskolos sumos, jis privalo paskolos davėjui mokėti CK 6.210 str. nustatytas palūkanas iki jos grąžinimo dienos. Vadovaujantis išdėstytomis nuostatomis, ieškovo reikalavimas priteisti 393,25 Lt palūkanų už laikotarpį nuo 2005 m. grgužės 25 d. iki 2012 m. lapkričio 19 d. tenkintinas, taigi ieškovui priteistina 393,25 Lt palūkanų suma.

22Atsakovai privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už priteistą 1634,35 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2013 m. gegužės 22 d., o ne nuo ieškinio padavimo teismui dienos 2013 m. gegužės 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes būtent taip numato Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d. nuostatos.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų.

24Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą.

25Ieškovas prašo teismo priteisti šias bylinėjimosi išlaidas: 1000,00 Lt išlaidos advokatui, 72,00 Lt žyminio mokesčio, 20,00 Lt paskolos sutarties vertimo išlaidos, 1,50 Lt ieškinių atspausdinimo ir kopijavimo išlaidų.

26Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos pagrįstos rašytiniais įrodymais, todėl iš atsakovės priteistina 1093,50 Lt bylinėjimosi išlaidų suma.

27Pašto išlaidos byloje yra 8,50 Lt ir sudaro mažesnę nei 10,00 Lt sumą, todėl vadovaujantis vadovaujantis Lietuvos Respublikos CPK 96 str. 6 d. ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355, šios išlaidos nepriteistinos.

28Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d., 259, 270, 285 – 287 str.,-

Nutarė

29Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti dalinai.

30Priteisti iš atsakovės L. S., a.k. ( - ) 1050,00 Lt (vieno tūkstančio penkiasdešimties Lt 00 ct) skolą, 191,10 Lt (vieną šimtą devyniasdešimt vieną Lt 10 ct) delspinigių, 393,25 Lt (tris šimtus devyniasdešimt tris Lt 25 ct) palūkanų, 5 % metinių palūkanų už priteistą 1634,35 Lt sumą nuo bylos iškėlimo 2013 m. gegužės 22 d. teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 1093,50 Lt (vieną tūkstantį devyniasdešimt tris Lt 50 ct) bylinėjimosi išlaidų ieškovo J. V., a.k. ( - ) naudai.

31Atsakovė L. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Visagino miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, aplinkybės, liudijančios atsiliepimo nepateikimo ar neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas, pareiškimo surašymo data, duomenys apie žyminio mokesčio sumokėjimą.

32Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Gintautas Būga,... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo J. V.... 3. Ieškovas J. V. kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas iš atsakovės... 4. Savo ieškinyje ieškovas nurodė, kad atsakovės S. V. ir L. S. iš jo... 5. Atsakovei L. S. procesiniai dokumentai įteikti Lietuvos Respublikos CPK 123... 6. Ieškinys tenkintinas dalinai.... 7. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 8. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 9. Iš jų matyti, kad ieškovas su atsakovėmis L. S. ir S. V. sudarė paskolos... 10. Dėl skolos priteisimo.... 11. Lietuvos Respublikos CK 6.6 str. 4 d. numato, kad jeigu skolininkų pareiga yra... 12. Ieškovo ir atsakovių sudarytoje paskolos sutartyje numatyta, kad atsakovės... 13. Atsakovė L. S. atsiliepimo į pareikštą ieškinį nepateikė, skolos... 14. Dėl delspinigių.... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 16. Sąvokų „aiškiai per didelės netesybos“ ir „neprotingai didelės... 17. Lietuvos Respublikos CK 6.71–6.75 straipsniuose, reglamentuojančiuose... 18. Ieškovas negrąžinus paskolos sumos reikalauja delspinigių, kurių dydį nuo... 19. Ieškovas atsakovėms paskolino sąlyginai nedidelę pinigų sumą, o jų... 20. Dėl palūkanų.... 21. Lietuvos Respublikos CK 6.38 str. yra numatyta, kad prievolės turi būti... 22. Atsakovai privalo mokėti ieškovui 5 % dydžio metines palūkanas už... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų.... 24. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d., šaliai, kurios naudai... 25. Ieškovas prašo teismo priteisti šias bylinėjimosi išlaidas: 1000,00 Lt... 26. Ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos pagrįstos rašytiniais įrodymais,... 27. Pašto išlaidos byloje yra 8,50 Lt ir sudaro mažesnę nei 10,00 Lt sumą,... 28. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d., 246 str. 2 d.,... 29. Ieškovo J. V. ieškinį tenkinti dalinai.... 30. Priteisti iš atsakovės L. S., a.k. ( - ) 1050,00 Lt (vieno tūkstančio... 31. Atsakovė L. S. negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine... 32. Ieškovas J. V. per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę...