Byla e2A-1234-560/2019
Dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Kavos kodas“

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš teisėjų Rūtos Burdulienės, Dainiaus Rinkevičiaus (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas) ir Neringos Švedienės, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovo UAB „Albineta“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Mimo grupė“ ieškinį atsakovui UAB ,,Albineta“ dėl skolos priteisimo, trečiasis asmuo UAB „Kavos kodas“.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 16 929,77 Eur skolos, 133,10 Eur delspinigių ir 8 procentų procesines palūkanas. Teismas 2018-08-01 preliminariu sprendimu ieškinį patenkino.

72.

8Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, kuriais su ieškiniu ir preliminariu sprendimu nesutiko bei prašė šį sprendimą panaikinti. Nurodė, kad 2016-01-15 atsakovas ir UAB „Kavos kodas“ sudarė Įrenginių pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis), pagal kurią ieškovas pardavė ir atsakovas pirko Sutarties priede išvardintus naudotus įrenginius. Atsakovas Sutarties 2.2 punktu įsipareigojo kas mėnesį atlikti 40 periodinių įmokų po 891,03 Eur (viso 35 641,20 Eur), pradedant nuo 2016-10-31. 2018-05-22 ieškovo atstovė el. paštu atsiuntė atsakovui reikalavimą sumokėti visas pagal sutartį mokėtinas sumas prieš terminą ir nurodė, jog 2018-05-09 sutartimi ieškovas perėmė reikalavimo teises iš UAB „Kavos kodas“. 2018-05-23 ir 2018-05-29 mokėjimais atsakovas pervedė ieškovui 5 346,18 Eur, t. y. sumokėjo pradelstas periodines įmokas. 2018 m. birželio, liepos ir rugpjūčio mėnesiais atsakovas atliko periodinius mokėjimus įprasta tvarka. Teigė, kad atsakovas yra visiškai atsiskaitęs su ieškovu pagal periodines įmokas. Ieškovo ieškinyje nurodytas skolos dydis neatitinka atsakovo atliktų mokėjimų ir faktinės situacijos. Ieškovas ieškiniu siekia priešlaikinio sutarties įvykdymo neatsižvelgiant į atsakovo interesus. Ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu ir nedėjo visiškai jokių pastangų išsaugoti sutartį. Vos tik gavęs ieškovo 2018-05-22 reikalavimą, atsakovas sumokėjo ieškovui 5 346,18 Eur. Atsakovas turi galimybes ir toliau vykdyti Sutartį.

93.

10Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus. Nurodė, kad atsakovas dalį skolos apmokėjo po to, kai ieškovas įteikė teismui ieškinį, todėl nėra pagrindo naikinti teisėtai ir pagrįstai priimtą 2018-08-01 preliminarų sprendimą. Ieškovas sutiko, kad priimant galutinį sprendimą jis turi būti pakeistas, sumažinant priteistą skolos sumą 1 782,06 Eur bei nepriteisiant delspinigių, nes atsakovas juos sumokėjo. Šioje situacijoje ieškovas ne nutraukė sutartį, o pareikalavo ją įvykdyti pagal pačių šalių sutartas sąlygas. Vadovaujantis Sutarties 4.2. p., atsakovui vėluojant prievolę vykdyti daugiau nei 30 dienų, ieškovas įgijo teisę reikalauti viso sutarties kainos sumokėjimo. Atsakovas netinkamai vykdė mokėjimo įsipareigojimus ir nereagavo į raginimus sumažinti įsiskolinimą. Atsakovas nepateikė jokių įrodymų bei argumentų, paneigiančių Sutarties 4.2. p. sąlygos atsiradimo pagrindą, ši sąlyga yra galiojanti.

114.

12Trečiasis asmuo UAB „Kavos kodas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog atsakovas mokėjimus pagal grafiką vykdė tik pirmus 6 mėnesius. Vėliau įmokas pradėjo mokėti su 1-2 mėnesių vėlavimais. Reikalavimo perleidimo dieną (2018-05-09) atsakovas buvo pradelsęs mokėti įmokas 4 mėnesius – 120 dienų, todėl naujasis kreditorius turėjo teisę pareikalauti sumokėti visą likusią sumą pagal Sutarties 4.2 punktą.

13II.

14Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

155.

16Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-10-26 sprendimu atsakovo prieštaravimų dėl 2018-08-01 preliminaraus sprendimo netenkino ir Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-08-01 preliminarų sprendimą pakeitė dalyje dėl priteistos skolos ir bylinėjimosi išlaidų – priteisė iš atsakovo UAB „Albineta“, ieškovo UAB „Mimo grupė“ naudai 14 256,48 Eur skolą, 8 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (14 256,48 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2018-07-26) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 1 230 Eur bylinėjimosi išlaidų.

176.

18Teismas nurodė, kad dėl reikalavimo perleidimo ir dėl likusio skolos likučio (14 256,48 Eur) ginčo tarp šalių nėra. Ginčas kilo dėl to, ar ieškovas gali reikalauti sumokėti visą likusią pagal Sutartį sumą iš karto. Tarp šalių sudarytos 2016-01-15 Sutarties 4.2 punkte numatyta, kad kai pirkėjas daugiau kaip 30 dienų praleidžia sutartyje nustatytus mokėjimo terminus, pardavėjas turi teisę pareikalauti pirkėjo sumokėti visas pagal šią sutartį mokėtinas sumas per 30 dienų. Atsakovas pagal Sutartį vėlavo atlikti mokėjimus pirminiam kreditoriui – iki 2018-01-11 įsiskolinimas buvo už 4 mėnesius (3 564,12 Eur). 2018-01-11 buvo paragintas sumokėti skolą, tačiau sumokėjo tik dalį, tai yra vieną mėnesinę įmoką (891,03 Eur), kitą įmoką sumokėjo tik už vasario mėnesį, kovo mėnesį nemokėjo nieko. Teismas laikė, kad pats atsakovas nedėjo daug pastangų, kad sutartis būtų išsaugota. Byloje nėra duomenų, kad atsakovas būtų kreipęsis į ieškovą ar pirminį kreditorių dėl mokėjimų atidėjimo ar kitaip ieškojęs kompromiso. Atsakovas nepagrindžia įrodymais aplinkybės, kad likusios pagal sutartį sumos sumokėjimas iš karto būtų kritiškas jo būklei – grėstų veiklos tęstinumui, mokumui ar pan. Teismas laikė, kad šiuo atveju favor contractus principas negali būti taikomas taip, kad neleistų ieškovui pareikalauti visos likusios sumos iš karto kaip numato Sutartis. Įvertinęs tai, kad skolos likutis po preliminaraus sprendimo yra pasikeitęs, teismas pakeitė preliminarų sprendimą toje dalyje, kuri pasikeitė, atsakovui sumokėjus skolą. Teismas nurodė, jog pagrindo mažinti ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas nėra, kadangi preliminarus teismo sprendimas pakeistas tik dėl pasikeitusio likučio.

19III.

20Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

217.

22Atsakovas UAB „Albineta“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018-10-26 sprendimą ir ieškovo ieškinį atmesti. Nurodo, kad šio apeliacinio skundo pateikimo dienai atsakovas yra visiškai atsiskaitęs su ieškovu pagal periodines įmokas, t. y. sumokėtos 25 mėnesinės įmokos iš 25 ir kompensuoti ieškovo priskaičiuoti delspinigiai. Sutarties 4.2 punkto įgyvendinimas savo esme yra vienašalis Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, kadangi jį įgyvendinus (t. y. sumokėjus visas įmokas anksčiau laiko) nebeegzistuos Sutarties objektas. Sprendimas turi būti panaikintas, kadangi ieškovo veiksmai prieštaravo favor contractus principui. Ieškovas, neatsižvelgdamas į atsakovo interesus, neužtikrindamas šalių teisėtų interesų pusiausvyros, pareikštu ieškiniu siekė priešlaikinio Sutarties įvykdymo. Ieškovas nebendradarbiavo su atsakovu ir nedėjo visiškai jokių pastangų išsaugoti Sutartį. Pirmas ieškovo kontaktas su atsakovu įvyko ieškovui pareiškus reikalavimą iš karto sumokėti visas pagal Sutartį mokėtinas sumas anksčiau laiko. Atsakovas dėjo visas pastangas Sutarties išsaugojimui. Atsakovas atsiskaitė pagal visus periodinius mokėjimus ir pašalinio savo skolą. Atsakovas turi galimybes ir toliau vykdyti Sutartį mokant mėnesines įmokas. Teismas neįvertino aplinkybės, kad visų pagal Sutartį periodinių įmokų sumokėjimas iš karto (t. y. prieš terminą) paliktų atsakovą be apyvartinių lėšų, o tai lemtų įprastinės atsakovo veiklos sutrikdymą ir sukeltų neigiamas pasekmes 50 įmonės darbuotojų ir jų šeimos nariams. Sprendimu priteistos skolos dydis neatitinka atsakovo atliktų mokėjimų ir faktinės situacijos. Sprendimu iš atsakovo priteista 14 256,48 Eur skolos, tačiau atsakovui faktiškai liko mokėti mažesnė suma – 13 365,45 Eur. Ši aplinkybė sudaro savarankišką pagrindą panaikinti ginčijamą sprendimą. Atsakovas teikia ir prašo prijungti prie nagrinėjamos bylos įrodymus, patvirtinančius atsakovo sumokėtą Sutarties periodinę įmoką už 2018 m. spalio mėnesį.

238.

24Ieškovas UAB „Mimo grupė“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriuo prašė apeliacinį skundą atmesti. Nurodė, kad apeliacinis skundas yra visiški nepagrįstas, pareikštas piktnaudžiaujant teise į apeliaciją - turint tikslą užvilkinti teismo sprendimu priteistų sumų sumokėjimą. Apeliantas nemini aplinkybės, kad jis netinkami vykdė Sutartyje numatytas pareigas laiku mokėti už įsigytus įrenginius, ir būtent dėl to ieškovui atsirado teisė pareikalauti, kad apeliantas sumokėtų visas pagal pirkimo sutartį mokėtinas sumas. Nuo 2016-10-31 iki Reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos (2018-05-09) apeliantas turėjo būti sumokėjęs 19 įmokų, tačiau buvo atlikta tik 15 mokėjimų, ir faktiškai buvo vėluojama sumokėti 111 dienų. 2018-10-19 teismo posėdžio metu abi šalys pripažino, kad nesumokėta pagal Pirkimo sutartį suma yra 14 256,48 Eur, todėl ši aplinkybė papildomai nebeįrodinėtina. Ieškovas ne nutraukė sutartį, o pareikalavo ją įvykdyti pagal pačių šalių sutartas sąlygas. Ieškovas reikalavo įvykdyti prievolę natūra - sumokėti visą įrengimų kainą, atsiradus sutartyje numatytam pagrindui (Sutarties 4.2 p.).

259.

26Iki reikalavimo sumokėti visą sutarties kainą prieš terminą apeliantas netinkamai vykdė mokėjimo įsipareigojimus ir nereagavo į raginimus sumažinti įsiskolinimą. Apeliantas nebuvo sąžiningas ir apie 5 mėnesius vėlavo atlikti įmokas, nors uždelsus vien 30 dienų ieškovas turėjo teisę pareikalauti visos kainos sumokėjimo. Apeliantas, nereaguodamas į raginimą padengti mokėjimų įsiskolinimus elgėsi nesąžiningai, piktnaudžiavo materialiosiomis teisėmis ir 5 mėnesius nedėjo jokių pastangų įsiskolinimo sumažinimui, todėl ieškovas pagrįstai ir teisėtai pareikalavo sumokėti visą skolą. Sutarties 4.2. p. sąlyga yra galiojanti, todėl apeliantas ją privalėjo įvykdyti. Jau po to kai byla buvo išnagrinėta iš esmės, tą pačią dieną, kai buvo priimtas skundžiamas teismo sprendimas (2018-10-26), apeliantas sumokėjo 891,03 Eur sumą, o mokėjimą patvirtinantį mokėjimo nurodymą pateikė tik kartu su apeliaciniu skundu. Skundžiamą sprendimą priėmęs teismas negalėjo ir neturėjo jo vertinti. Aplinkybė, kad apeliantas atliko dar vieną skolos mokėjimą 891,03 Eur jau po skundžiamo teismo sprendimo priėmimo negali turėti įtakos teismo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui.

27Apeliacinis skundas netenkinamas.

2810.

29Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas ex officio patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Teismas konstatuoja, kad nurodytų absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta, todėl pasisako dėl apeliacinio skundo faktinių bei teisinių pagrindų.

30Dėl naujų įrodymų

3111.

32Kartu apeliaciniu skundu apeliantas pateikė naujus įrodymus – 2018 m. spalio 26 d. mokėjimo nurodymo kopiją ir prašo šiuos rašytinius įrodymus prijungti prie bylos. CPK 314 straipsnyje yra suformuluota taisyklė, kad apeliacinės instancijos teismas atsisako priimti naujus įrodymus, kurie galėjo būti pateikti pirmosios instancijos teismui. Draudimas pateikti naujus įrodymus apeliacinės instancijos teismui nėra absoliutus. Minėtame CPK straipsnyje yra nurodytos dvi išimtys, sąlygotos dalyvaujančių byloje asmenų objektyvia galimybe pateikti įrodymus pirmosios instancijos teisme. Jeigu dalyvaujantys byloje asmenys neturėjo objektyvios galimybės pateikti įrodymus, turinčius reikšmės bylai teisingai išspręsti, įstatymas suteikia jiems teisę pateikti tokius įrodymus apeliacinės instancijos teisme. Tokie atvejai būna: 1) kai pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisako priimti įrodymus; 2) kai įrodymų pateikimo būtinybė iškyla vėliau. Šiuo atveju apeliacinės instancijos teismas, įvertinęs, jog byloje yra kilęs ginčas dėl teismo sprendimo, kuriuo priteista skola iš atsakovo, pagrįstumo, šiuos įrodymus priima ir prijungia prie bylos.

33Dėl byloje nustatytų aplinkybių

3412.

35Byloje nustatyta, kad tarp šalių 2016-01-15 buvo sudaryta Įrenginių pirkimo –pardavimo sutarties. Pagal šią sutartį pirkėjas (atsakovas) turėjo sumokėti iš viso 29 455,70 Eur pardavėjui UAB „Kavos kodas“. Sutartyje buvo numatytas kainos mokėjimo išdėstymas kiekvieną mėnesį mokant po 891,03 Eur. Dalį įmokų pirkėjas sumokėjo, vėliau (nuo 2017 m. rugsėjo) pradėjo vėluoti ir atsirado įsiskolinimas, kuris 2018-01-11 buvo 3 564,12 Eur. Vėliau dalį įmokų pirkėjas sumokėjo, bet nebuvo visiškai atsiskaitęs pagal grafiką. 2018-05-09 pirminis kreditorius UAB „Kavos kodas“ perleido teises pagal Sutartį ieškovui UAB „Mimo grupė“, o pastarasis 2018-05-22 pranešė atsakovui apie reikalavimo perleidimą ir pareikalavo sumokėti visą pagal Sutartį likusią mokėti sumą.

36Dėl apeliacinio skundo argumentų

3713.

38Byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar ieškovas galėjo remtis Sutarties 4.2 punktu, kadangi apelianto teigimu, jis pažeidė favor contractus principą, nesiekė išsaugoti Sutarties, nebendradarbiavo su atsakovu. Šalių sudarytos Sutarties 4.2 punktas numato, jog kai pirkėjas daugiau kaip 30 dienų praleidžia Sutartyje nustatytus mokėjimo terminus, pardavėjas turi teisę pareikalauti pirkėjo sumokėti visas pagal šią sutartį mokėtinas sumas per 30 dienų. Šiuo atveju atsakovas neneigia aplinkybės, jog jis vėlavo mokėti įmokas pagal Sutartį. Nors apeliaciniame skunde apeliantas nurodo, jog jis yra pilnai atsiskaitęs, tačiau ieškovo kreipimosi į teismą metu atsakovas įmokų nebuvo sumokėjęs ir vėlavo jas mokėti ilgiau kaip 30 dienų. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, ieškovas pagrįstai, pasinaudojęs Sutarties 4.2 punktu, pareikalavo iš atsakovo per 30 dienų sumokėti visas pagal sutartį mokėtinas sumas. Ši Sutarties nuostata nėra nuginčyta, atsakovas sudarydamas Sutartį, šios nuostatos įtraukimui į Sutartį neprieštaravo.

3914.

40Teisėjų kolegijos vertinimu, ši Sutartyje įtvirtinta nuostata neprieštarauja apelianto nurodomam favor contractus principui. Kreditoriui renkantis pažeistų savo teisių gynimo būdą, be kitų, taikomas favor contractus principas, kuris reiškia, kad šalys turi siekti išsaugoti sutartį, jeigu tai tik yra įmanoma, o sutarties nutraukimą naudoti tik kaip ultima ratio (paskutinė priemonė) priemonę. Kasacinio teismo konstatuota, kad sutarties nutraukimas, kaip vienas iš pažeistų teisių gynybos būdų, pagal tarptautinėje sutarčių teisėje pripažįstamą favor contractus principą ir jį atspindintį nacionalinį teisinį reguliavimą yra išimtinis teisių gynimo būdas, todėl jo taikymui turi būti konstatuotas pakankamas įstatyme įtvirtintas ir faktinis pagrindas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-569/2010). Vis dėlto, pripažįstant favor contractus principo svarbumą sutartiniams santykiams, negalima šio principo suabsoliutinti, paneigiant kitų kreditoriaus teisių gynimo būdų egzistavimą ir panaudojimo galimybę, nes sutarties laisvės principas užtikrina sutarties šalies teisę pasirinkti ir pasinaudoti jo interesus geriausiai atitinkančiu teisių gynimo būdu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. birželio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-306/2012; 2013 m. birželio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-349/2013). Kasacinio teismo praktikoje pabrėžiama, kad siekis išsaugoti sutartį nėra absoliutus ir jos nutraukimas gali būti pateisinamas, jeigu nustatomos tam tikros aplinkybės – pažeidimo pobūdis, mastas ar kitos svarbios aplinkybės, leidžiančios spręsti dėl pagrindo vienašališkai nutraukti sutartį buvimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. rugsėjo 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-388-684/2016, 30 punktas).

4115.

42Šiuo atveju byloje esanti medžiaga patvirtina, jog ieškovas pareikalavo atsakovą sumokėti visas mokėtinas sumas tik tada, kai atsakovas daugiau kaip 4 mėnesius delsė mokėti Sutartyje numatytas įmokas. Tai rodo, jog atsakovas nevykdė Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, nemokėjo įmokų, o pažeidimas buvo tęstinis ir ilgalaikis. Ieškovas, galėdamas reikalauti visų sumų sumokėjimo iš karto jau po 30 dienų vėlavimo, tai pradėjo daryti, minėta, tik tada, kai atsakovas vėlavo mokėti įmokas daugiau kaip 4 mėnesius, kas reiškia, jog ieškovas iš karto nesiėmė pačių griežčiausių priemonių ir sudarė pakankamai ilgą laiko tarpą atsakovui įvykdyti prievolę. Nors apeliantas teigia, kad ieškovas nesiekė išsaugoti sutarties, tačiau šalių elgesys parodo, jog ieškovas, sudarydamas pakankamai ilgą laiko tarpą atsakovui įvykdyti prievolę, kaip tik stengėsi išsaugoti Sutartį. Teisėjų kolegijos vertinimu, paties atsakovo veiksmai lėmė, jog ieškovas pareikalavo sumokėti visas sumas iš karto. Byloje nėra duomenų, jog atsakovas iki ieškovo kreipimosi į teismą būtų kreipęsis į ieškovą ar pirminį kreditorių dėl vėluojamų mokėti įmokų ir taip dėjęs pastangas išsaugoti Sutartį.

4316.

44Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią; sutartis įpareigoja atlikti ne tik tai, kas tiesiogiai joje numatyta, bet ir visa tai, ką lemia sutarties esmė arba įstatymai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.189 straipsnio 1 dalis). Vienos šalies pareiga vykdyti sutartinę prievolę atitinka kitos šalies reikalavimo teisę, kuri yra ginama įstatymu, nes už sutartinių prievolių nevykdymą arba netinkamą vykdymą gali būti taikoma sutartinė atsakomybė (CK 6.256 straipsnio 1 dalis). Sutarties privalomumo ir vykdytinumo (pacta sunt servanda) principai, kuriais grindžiami sutartiniai santykiai, lemia, kad bet koks sutarties netinkamas vykdymas reiškia sutarties pažeidimą, už kurį atsakinga sutartinių įsipareigojimų nevykdanti sutarties šalis. Sutarčių privalomumo šalims principas reikalauja sutartį vykdyti ir vienos iš šalių atsisakymas nuo sutarties negalimas, išskyrus įstatyme išvardytus atvejus, kai vienašališkai sutartį nutraukti šalis gali pati arba inicijuoti teismine tvarka nutraukimą. CK 6.156 str.1 dalyje įtvirtintas sutarties laisvės principas suteikia sutarties šalims teisę savo nuožiūra nustatyti tarpusavio teises ir pareigas. Šalių teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis turi joms įstatymo galią (CK 6.189 str.). Vienok, šalių teisė nustatyti sutarties turinį nėra absoliuti, ją šalys turi įgyvendinti, nepažeisdamos imperatyviųjų teisės normų (CK 6.157 str.1 dalis), viešosios tvarkos ir geros moralės reikalavimų, įstatymas įpareigoja kiekvieną sutartinių santykių turinčią šalį elgtis sąžiningai (CK 6.158 str.).

4517.

46Šiuo atveju byloje esanti medžiaga patvirtina, jog ieškovas pagrįstai kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti įsiskolinimą iš atsakovo. Apeliantas teigia, jog pirmosios instancijos teismo sprendimas yra negaliojantis, kadangi apeliantas yra visiškai atsiskaitęs su ieškovu, tai yra sumokėjęs visas įmokas. Teisėjų kolegija pažymi, jog aplinkybė, kad apeliantas pirmosios instancijos teismo sprendimo priėmimo dieną įmokėjo vieną įmoką pagal Sutartį, teismo sprendimo nedaro negaliojančiu. Teismas pažymi, jog ieškovui, pagrįstai pareikalavus atsakovą sumokėti visas mokėtinas sumas pagal Sutartį, kadangi atsakovas įmokas vėlavo mokėti ilgiau kaip 30 dienų, apeliantas nebeturi mokėti mėnesinių įmokų, o turi sumokėti ieškovui visas pagal Sutartį mokėtinas sumas iš karto. Apeliacinės instancijos teismas atmeta apeliacinio skundo argumentus apie tai, kad visų sumų sumokėjimas pakenks atsakovui kaip įmonei, turės neigiamą įtaką jo darbuotojams, kadangi, kaip jau minėta anksčiau, Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų reikia laikytis, ir atsakovas daugiau kaip 4 mėnesius laiku nemokėdamas įmokų pagal Sutartį, turi prisiimti šių savo veiksmų neigiamas pasekmes, kurias nusimatė sudarydamas Sutartį.

4718.

48Dėl kitų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nedaro įtakos skundžiamo sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui. Kasacinio teismo praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008-03-14 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-38/2008, 2010-06- 01 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-252/2010, 2010-03-16 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2010).

4919.

50Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis, sprendžia, jog pagrindo tenkinti atsakovo apeliacinį skundą bei panaikinti ar pakeisti skundžiamą sprendimą šio apeliacinio skundo motyvais nėra (CPK 326 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

51Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme

5220.

53Atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą, yra pagrindas ieškovo prašymą dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme, priteisimo tenkinti, ieškovui iš atsakovo priteisiant 800 Eur.

54Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu, teismas

Nutarė

55Atsakovo UAB „Albineta“ apeliacinį skundą atmesti.

56Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimą palikti nepakeistą.

57Priteisti iš atsakovo UAB „Albineta“ ieškovo UAB „Mimo grupė“ naudai 800 Eur bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teisėjų kolegija... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš atsakovo 16 929,77... 7. 2.... 8. Atsakovas pateikė prieštaravimus dėl preliminaraus sprendimo, kuriais su... 9. 3.... 10. Ieškovas pateikė atsiliepimą į atsakovo prieštaravimus. Nurodė, kad... 11. 4.... 12. Trečiasis asmuo UAB „Kavos kodas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį,... 13. II.... 14. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 15. 5.... 16. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018-10-26 sprendimu atsakovo... 17. 6.... 18. Teismas nurodė, kad dėl reikalavimo perleidimo ir dėl likusio skolos... 19. III.... 20. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 21. 7.... 22. Atsakovas UAB „Albineta“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašo... 23. 8.... 24. Ieškovas UAB „Mimo grupė“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą,... 25. 9.... 26. Iki reikalavimo sumokėti visą sutarties kainą prieš terminą apeliantas... 27. Apeliacinis skundas netenkinamas. ... 28. 10.... 29. Vadovaujantis CPK 320 straipsnio 1, 2 dalimis, bylos nagrinėjimo apeliacinės... 30. Dėl naujų įrodymų ... 31. 11.... 32. Kartu apeliaciniu skundu apeliantas pateikė naujus įrodymus – 2018 m.... 33. Dėl byloje nustatytų aplinkybių... 34. 12.... 35. Byloje nustatyta, kad tarp šalių 2016-01-15 buvo sudaryta Įrenginių pirkimo... 36. Dėl apeliacinio skundo argumentų... 37. 13.... 38. Byloje yra kilęs ginčas dėl to, ar ieškovas galėjo remtis Sutarties 4.2... 39. 14.... 40. Teisėjų kolegijos vertinimu, ši Sutartyje įtvirtinta nuostata... 41. 15.... 42. Šiuo atveju byloje esanti medžiaga patvirtina, jog ieškovas pareikalavo... 43. 16.... 44. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis šalims turi įstatymo galią;... 45. 17.... 46. Šiuo atveju byloje esanti medžiaga patvirtina, jog ieškovas pagrįstai... 47. 18.... 48. Dėl kitų argumentų teisėjų kolegija nepasisako, nes jie nedaro įtakos... 49. 19.... 50. Apeliacinės instancijos teismas, remdamasis nurodytomis aplinkybėmis,... 51. Dėl bylinėjimosi išlaidų, patirtų bylą nagrinėjant apeliacinės... 52. 20.... 53. Atsižvelgiant į apeliacinės instancijos teismo procesinį sprendimą, yra... 54. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu,... 55. Atsakovo UAB „Albineta“ apeliacinį skundą atmesti.... 56. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. spalio 26 d. sprendimą palikti... 57. Priteisti iš atsakovo UAB „Albineta“ ieškovo UAB „Mimo grupė“ naudai...