Byla 2YT-25488-800/2016
Dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė,

2sekretoriaujant R. V.,

3dalyvaujant pareiškėjoms P. R. ir S. R.,

4viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjų S. R., P. R. bei S. R. pareiškimą, suinteresuotiems asmenims Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, valstybės įmonei „Turto bankas“, dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo.

5Teismas

Nustatė

6pareiškėjai prašo paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad S. R. palikimą priėmė po savo sutuoktinės V. R. mirties, bei palikimą priėmė P. R. ir S. R. po mamos V. R. mirties.

7Pareiškime nurodė, kad ( - ) d. S. R. susituokė su V. M. (R.). Gyvenant santuokoje gimė du vaikai P. R. ir S. R.. Santuokos metu buvo įgytas nekilnojamasis turtas, - butas, esantis ( - ), Kauno mieste. Santuokos metu nebuvo sudaryta jokia vedybinė sutartis, todėl sutuoktinių turtui galiojo įstatymų nustatytas sutuoktinių turto rėžimas – bendroji jungtinė nuosavybė. ( - ) sutuoktinė V. R. mirė nepalikusi testamento, todėl jos turto dalis paveldima pagal įstatymą. 2010-12-15 Kauno miesto apylinkės teismas suteikė leidimą priimti palikimą nepilnamečių dukterų vardu. Paveldimas turtas yra ½ dalis buto su rūsiu, ( - ). Pareiškėjai nurodo, kad tinkamu dėl palikimo priėmimo notarui nepateikė, tačiau palikimą priėmė pradėdami jį valdyti t.y. gyveno bute, jį prižiūrėjo bei mokėjo mokesčius už butą.

8Pareiškėja P. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad visuomet su tėvais gyveno ( - ). Po mamos mirties ( - ) ten liko gyventi su tėčiu S. R. ir seserimi. Gyvendami šiame bute mokėjo komunalinius mokesčius, pagal poreikį remontavo.

9Pareiškėja S. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad mirus mamai liko gyventi su tėvu S. R. tėvams priklausiusiame bute, esančiame ( - ), kur gyvena iki šiol. Kadangi ji buvo ir yra nepilnametė nesirūpino turtiniais reikalais po mamos mirties. Žino, kad jokio kito turto mama neturėjo. Likę gyventi šiame bute jį išlaikė ir prižiūrėjo.

10Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiliepime į ieškinį nurodė, kad pareiškėjai turi įrodyti, kad tas asmuo, kaip įpėdinis, faktiškai atliko aktyvius veiksmus, išreiškiančius jo valią įgyti nuosavybės teisę į paveldimą turtą, ir privalėjo valdyti palikėjo turtą kaip savo. Nurodo, kad suinteresuotas asmuo neprieštaraus tik tuomet, jeigu pareiškėjai teismui patvirtins ir įrodys aplinkybes, kad jie per CK 5.50 str. 3 d. numatytą trijų mėnesių laikotarpį faktiškai atliko aktyvius veiksmus priimti mirusiosios V. R. palikimą ir teismui neliks jokių abejonių tokių faktų buvimo byloje esančių įrodymų visumos pagrindu ( b.l. 27-32).

11Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės turto bankas atsiliepime į ieškinį nurodė, kad Turto bankas, nuo 2015-03-20 paveldėjimo santykiuose atstovaujanti valstybę, kai paveldimas nekilnojamasis turtas, įskaitant jam priskirtus žemės sklypus, bei akcijas, nėra gavusi pranešimo apie galimą palikėjos V. R. palikimo perėjimą valstybei, taip pat neturi jokių duomenų, patvirtinančių ar paneigiančių aplinkybes, kad S. R., P. R. ir S. R. priėmė V. R. palikimą, faktiškai pradėdami paveldimą turtą valdyti. Nurodo, kad tuo atveju, jeigu visapusiškai ir pilnai išnagrinėjus byloje esančius įrodymus, liudytojų parodymus teismas įsitikintų, kad S. R., P. R. ir S. R. priėmė V. R. palikimą, faktiškai pradėdami paveldimą turtą valdyti, valstybės įmonė Turto bankas neprieštaraus pareiškėjų prašymo patenkinimui ( b.l. 37-38).

12Pareiškimas tenkintinas visiškai.

13Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra tam tikrų aplinkybių visuma: 1) prašomas nustatyti faktas turi būti juridiškai reikšmingas, t. y. nuo šio fakto priklauso asmenų asmeninių ir turtinių teisių atsiradimas, pasikeitimas ar pabaiga (CPK 444 straipsnio 1 dalis); 2) pareiškėjas neturi dokumentų, patvirtinančių tą juridinę reikšmę turintį faktą; 3) pareiškėjas negali kitokia, t. y. ne teismo, tvarka gauti dokumentų, patvirtinančių atitinkamą juridinę reikšmę turintį faktą arba kai negalima atkurti prarastų dokumentų (CPK 445 straipsnis), o tam, kad asmens asmeninės ar turtinės teisės atsirastų, pasikeistų ar pasibaigtų, reikalinga turėti ir pateikti atitinkamus faktus patvirtinančius dokumentus. Nuostata, kad, tik esant nurodytų sąlygų visetui, galima nustatyti juridinę reikšmę turinčius faktus, nuosekliai atsispindi kasacinio teismo praktikoje (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. gruodžio 21 d. civilinėje byloje pagal pareiškėjo A. K. pareiškimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, byla Nr. 3K-3-552/2010; 2010 m. lapkričio 15 d. nutartis civilinėje byloje pagal O. L. pareiškimą, byla Nr. 3K-3-388/2010; 2009 m. balandžio 27 d. nutartis civilinėje byloje V. A. v. A. P., Klaipėdos apskrities viršininko administracija, byla Nr. 3K-3-93/2009). Vienas iš juridinę reikšmę turinčių faktų yra palikimo priėmimas (CPK 444 straipsnio 2 dalies 8 punktas). Palikimo priėmimu įgyvendinami paveldėjimo teisiniai santykiai, kurių metu mirusio fizinio asmens turtinės teisės, pareigos ir kai kurios asmeninės neturtinės teisės pereina jo įpėdiniams. Palikimo priėmimo faktas nustatomas vadovaujantis palikimo atsiradimo momentu (palikimo atsiradimo laiku laikomas palikėjo mirties momentas) paveldėjimo santykius reglamentavusiais įstatymais.

14Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Jeigu fizinis asmuo savo turto arba jo dalies nepalieka testamentu, tada atsiranda paveldėjimas pagal įstatymą, kada įpėdiniais ipso jure pagal įstatyme nustatytą eilę tampa asmenys, turintys tokią teisę palikimo atsiradimo momentu (CK 5.2 straipsnio 1, 2 dalys, 5.11-5.14 straipsniai). Tam, kad įpėdinis įgytų palikimą, jis turi jį priimti. Palikimo priėmimas yra aktyvūs valiniai įpėdinio veiksmai, kuriais įpėdinis išreiškia savo valią įgyti nuosavybės teisę į visą palikimą, o esant įpėdinių daugetui – į įpėdiniui tenkančią visą jo palikimo dalį sudarantį turtą (t. y. turtą, turtines teises, pareigas ir kai kurias asmenines neturtines palikėjo teises). Taigi palikimo priėmimu pripažįstamas įpėdinio valios išreiškimas veiksmais, liudijančiais sutikimą ir siekį įgyti visas teises į palikimą ir prisiėmimą visų pareigų, kylančių ar galinčių kilti iš palikimo. Įstatymo nustatyta, kad įpėdinis laikomas priėmusiu palikimą, kai įpėdinis padavė palikimo atsiradimo vietos notarui pareiškimą apie palikimo priėmimą (CK 5.50 straipsnio 2 dalis). Tačiau jeigu įpėdinis palikimo nurodytais būdais nepriėmė, įstatymo įtvirtintas dar vienas, lygiavertis paminėtam, palikimo priėmimo būdas – palikimo priėmimas, faktiškai pradėjus turtą valdyti (CK 5.50 straipsnio 2 dalis, 5.51 straipsnis).

15Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai įpėdinių valios išreiškimas aktyviais veiksmais, patvirtinantis įpėdinių interesus įgyvendinti teises į visą palikimą. Faktinis palikimo priėmimas reiškia, kad įpėdinis atlieka veiksmus, kuriais parodo, jog siekia priimti palikimą ir turėti į jį nuosavybės teises.

16Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų (b.l. 16,17,18,19) nustatyta, kad pareiškėjas S. R. ( - ) vedė V. R., jiems gyvenant santuokoje gimė dvi dukros ( - ) R. R., o ( - ) dukra S. R.. Pateiktas mirties liudijimas patvirtina, kad V. R. mirė ( - ). Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas (b.l. 7) patvirtina aplinkybes, jog pareiškėjo sutuoktinės vardu yra registruotas butas, esantis ( - ), įgytas ( - ). pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu. Kauno miesto apylinkės teismo 2010-12-15 d. nutartis patvirtina, kad po sutuoktinės V. R. mirties pareiškėjas kreipėsi į teismą ir jam buvo išduotas leidimas priimti palikimą nepilnamečių dukrų S. R. ir P. R. vardu, po jų motinos mirties ( b.l. 6).

17Iš pareiškėjų paaiškinimų, liudytojų V. P., A. Š., A. S., G. L. paaiškinimų, byloje pateiktų rašytinių įrodymų, darytina išvada, jog pareiškėjo S. R. ir pareiškėjų P. R., bei S. R. savo aktyviais veiksmais – gyvendami būste, visą turtą prižiūrint kaip savo, mokant mokesčius, priėmė palikimą po sutuoktinės ir mamos V. R. mirties, faktiškai pradėdami valdyti V. R. priklausiusią turto dalį.

18Kita tvarka gauti šį faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų pareiškėjai neturi galimybių.

19Darytina išvada, jog prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas sukurs teisines pasekmes pareiškėjams įgyjant teisę priimti palikimą po sutuoktinės ir mamos mirties, todėl pareiškimas tenkintinas (Lietuvos Respublikos CPK 444 str. 8 p.).

20Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas palikimo paveldėjimo tikslais.

21Valstybė šioje byloje patyrė 16,43 Lt išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu šalims, kurios priteistinos iš pareiškėjo (CPK 88 str. 3 p., 96 str.)

22Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263 str., 265 str., 268 str., 270 str., 44 str. 2 d. 8 p. ir 448 str., teismas

Nutarė

23Pareiškimą patenkinti visiškai.

24Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai S. R. ( a.k ( - ) P. R. (a.k ( - ) S. R. ( a.k ( - ) priėmė palikimą po V. R. ( a.k ( - ) mirties ( - ) faktiškai pradėjęs valdyti paveldimą turtą.

25Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.

26Priteisti iš S. R. (a.k. ( - ) 4,06 ( keturis Eur 6 ct) pašto išlaidų, susijusių su teismo procesinių dokumentų įteikimu šalims (procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM (juridinio asmens kodas 188659752) sąskaitą Nr. ( - ) banke AB ”Swedbank” bankas (kodas 73000), bylinėjimosi išlaidų įmokos kodas 5660).

27Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas apeliacine tvarka Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Živilė Janavičienė,... 2. sekretoriaujant R. V.,... 3. dalyvaujant pareiškėjoms P. R. ir S. R.,... 4. viešame teismo posėdyje, žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 5. Teismas... 6. pareiškėjai prašo paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu nustatyti... 7. Pareiškime nurodė, kad ( - ) d. S. R. susituokė su V. M. (R.). Gyvenant... 8. Pareiškėja P. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad visuomet su tėvais... 9. Pareiškėja S. R. teismo posėdžio metu paaiškino, kad mirus mamai liko... 10. Suinteresuotas asmuo Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos... 11. Suinteresuotas asmuo Valstybės įmonės turto bankas atsiliepime į ieškinį... 12. Pareiškimas tenkintinas visiškai.... 13. Juridinę reikšmę turinčius faktus teismas gali nustatyti tik tada, kai yra... 14. Mirus fiziniam asmeniui, atsiranda paveldėjimo teisiniai santykiai. Jeigu... 15. Palikimo priėmimas faktiškai pradėjus valdyti paveldimą turtą – tai... 16. Iš byloje pateiktų rašytinių įrodymų (b.l. 16,17,18,19) nustatyta, kad... 17. Iš pareiškėjų paaiškinimų, liudytojų V. P., A. Š., A. S., G. L.... 18. Kita tvarka gauti šį faktą patvirtinančių reikiamų dokumentų... 19. Darytina išvada, jog prašomas nustatyti juridinę reikšmę turintis faktas... 20. Juridinę reikšmę turintis faktas nustatomas palikimo paveldėjimo tikslais.... 21. Valstybė šioje byloje patyrė 16,43 Lt išlaidų, susijusių su teismo... 22. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 259 str., 263... 23. Pareiškimą patenkinti visiškai.... 24. Nustatyti juridinę reikšmę turintį faktą, kad pareiškėjai S. R. ( a.k (... 25. Juridinis faktas nustatytas paveldėjimo teisės įgyvendinimo tikslu.... 26. Priteisti iš S. R. (a.k. ( - ) 4,06 ( keturis Eur 6 ct) pašto išlaidų,... 27. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...