Byla e2-1426-180/2017
Dėl viešojo pirkimo Nr. 187235 sąlygų teisėtumo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Nijolė Piškinaitė, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14d. nutarties, kuria buvo atsisakyta tenkinti ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“ prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. e2-4518-590/2017 pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Bitė Lietuva“ ieškinį atsakovei akcinei bendrovei „Lietuvos paštas“ dėl viešojo pirkimo Nr. 187235 sąlygų teisėtumo, ir

Nustatė

2I. Ginčo esmė

3

 1. Ieškovė uždaroji akcinė bendrovė (toliau – UAB) „Bitė Lietuva“ kreipėsi į Vilniaus apygardos teismą su ieškiniu atsakovei akcinei bendrovei (toliau – AB) „Lietuvos paštas“, vykdančiai viešąjį pirkimą supaprastintų skelbiamų derybų būdu „Judriojo (mobiliojo) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų pirkimas“, prašydama pripažinti neteisėtomis bei panaikinti Pirkimo sąlygų 13.1.1 punkte įtvirtintą ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų ir Konkurso sąlygų 5-to priedo lentelės 2, 3 punktuose įtvirtintus ekonominio naudingumo vertinimo parametrus; Techninės specifikacijos 2 lentelės 13 ir 14 eil. nustatytus reikalavimus.
 2. Ieškiniui užtikrinti ieškovė prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones –sustabdyti viešojo pirkimo procedūras, nes, ieškovės įsitikinimu, laikinųjų apsaugos priemonių taikymas yra vienintelė efektyvi priemonė užtikrinti būsimo sprendimo įvykdymą. Jųnetaikius,jai (ieškovei) būtų apribotos galimybės ginti pažeistas teises. Ieškinys yra akivaizdžiai pagrįstas faktiniais įrodymais bei teismų praktika. Atsisakius taikyti laikinąsias apsaugos priemones, būtų pažeistas viešasis interesas.

4II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

5

 1. Vilniaus apygardos teismas 2017 m. birželio 14d. nutartimi ieškovės prašymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones netenkino.
 2. Teismo išvada: ieškovė savo prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tinkamai nepagrindė, jos nurodyti argumentaiyra deklaratyvaus pobūdžio. Pareikštas ieškinys savaime nesąlygoja viešo pirkimo procedūrų stabdymo. Priešingai, tai turi būti išimtis, kurios taikymą ieškovas visuomet privalo tinkamai ir įtikinamai pagrįsti. Sustabdžius pirkimo procedūras paslaugų pirkimas gali būti nukeltas neapibrėžtam laikui. Atsakovoperkamos paslaugos yra neabejotinai svarbios visai visuomenei, nesatsakovė yra specialaus teisinio statuso juridinis asmuo – AB“Lietuvos paštas“ yra universaliosios pašto paslaugos teikėjas, teikiantis teisės aktų nustatytos kokybės pašto paslaugas, kurios už prieinamą kainą turi būti teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams. Taigi atsakovė privalo bet kurioje Lietuvos Respublikos vietoje teikti universaliąją pašto paslaugą bei pristatyti pensijas ir kitas išmokas, siuntas, kurių turinys sudaro ir valstybės ar tarnybos paslaptį. Be to, paslaugų projektas siejamassu Ateities (mobilaus) laiškininko projektu, kuris yra strateginis atsakovės projektas ir kurį planuojama įgyvendinti iki 2017 metų pabaigos. Šiuo atveju siekiant užtikrinti tinkamą perkančiosios organizacijos veiklą bei perkančiosios organizacijos teikiamų paslaugų savalaikiškumą, naujos sutarties sudarymas pirkime yra itin svarbus, dėl to teismas sprendė, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės pažeistų viešąjį interesą, prieštarautų ekonomiškumo principui ir laikinųjų apsaugos priemonių nepagrįstas taikymas padarytų didesnę žalą nei teiktų naudą.

6III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

7

 1. Ieškovė atskirajame skunde prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14 d. nutartį ir klausimą išspręsti iš esmės – prašymą taikyti laikinąsias apsaugos priemones atsakovei tenkinti.
 2. Atskirasis skundas grindžiamas šiais argumentais:
 1. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsižvelgiant į viešųjų pirkimų bylų nagrinėjimo terminus, nebus pažeidžiamas viešasis interesas, nes perkančioji organizacija nuo sutarties sudarymo datos numato įsigyti tik sąlyginai nedidelę dalį perkamų paslaugų apimties. Didžioji dalis paslaugų numatoma tik nuo 2017 m. lapkričio 6 d., o projektui Ateities laiškininkas apskritai neapibrėžtas paslaugų įsigijimo terminas ir pradžia, pati atsakovė nepateikia jokios informacijos apie šio projekto įgyvendinimą.
 2. Pirmosios instancijos teismas ieškovės prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo iš esmės net nesprendė ir jį nagrinėjo paviršutiniškai, nes ieškovės konkretūs argumentai ir įrodymai nevertinti, nutartyje pateikti tik abstraktūs teiginiai dėl ieškinio preliminaraus pagrįstumo. Ieškovei pateikus argumentus dėl konkurencijos ribojimo pirkime bei įrodymus, teismas privalėjo konstatuoti, kad ieškinys preliminariu vertinimu yra pagrįstas arba ieškovės argumentus ir įrodymus motyvuoti paneigti.
 3. Perkančioji organizacija siekia įsigyti judriojo (mobiliojo) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugas, tačiau tiekėjų pajėgumą vertina itin senais duomenimis, kas neatitinka šiuo metu faktinės situacijos, todėl pažeidžia tiekėjų sąžiningą konkurenciją, lygiateisiškumo ir nediskriminavimo principus bei neužtikrina racionalaus lėšų naudojimo.
 4. Vien ta aplinkybė, kad vykdomo pirkimo objektas yra susijęs su viešųjų interesų tenkinimu ir/ar atsakovės savarankiškų funkcijų įgyvendinimu nėra ir nelaikytina prioritetu gintinu interesu ir/ar pagrindu atsisakyti taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Atsakovės perkamos mobiliojo ryšio paslaugos nedaro jokios įtakos atsakovės galimybei tinkamai teikti universaliąsias pašto paslaugas nes pagal Pirkimo sąlygų 2-o priedo 3-ią lentelę „Paslaugų pirkimo grafikas“ numatoma paslaugų teikimo pradžia – palaipsniui arba nuo 2017 m. lapkričio 6 d. Viešasis interesas dėl savalaikio ir tinkamų paslaugų suteikimo yra užtikrinamas, kadangi atsakovė nuo pirkimo sutarties sudarymo dienos neketina įjungti visų abonentų ir pirkimo sutarties pradžiai bus reikalingi tik 34-i duomenų perdavimo abonentai nešiojamuose kompiuteriuose ir modemuose.
 5. Tai, kad tiekėjas turi teisę reikalauti atlyginti žalą, nereiškia, kad tiekėjo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra nepagrįstas ir turėtų būti atmestas. Ieškovė nesiekia inicijuoti papildomų procesų, o siekia efektyviai minimaliomis laiko ir lėšų sąnaudomis išspręsti kilusį ginčą. Sustabdžius pirkimo procedūras dabar, kol pasiūlymai dar nėra pateikti (arba vokai su pasiūlymais dar nėra atplėšti) ir tenkinus ieškinį, pirkimo sąlygos galėtų būti tiesiog pakoreguotos ir pirkimas galėtų būti tęsiamas toliau.
 6. Netaikius laikinųjų apsaugos priemonių kyla grėsmė teismo sprendimo vykdymui, nes, įvykdžius pirkimo procedūras ir/ar sudarius pirkimo sutartį bei vėliau tenkinus ieškinį, šalių grąžinimas į prieš sužeidimą buvusią stadiją iš esmės taptų itin apsunkintas arba neįmanomas.
 1. Atsakovė AB „Lietuvos paštas“ atsiliepime į atskirąjį skundą prašė pirmosios instancijos teismo nutartį palikti nepakeistą, taip pat priimti ir prijungti kartu atsiliepimu į atskirąjį skundą teikiamus įrodymus bei šią bylos dalį pripažinti nevieša.
 2. Atsakovė atsiliepimą į atskirąjį skundą grindžia šiais argumentais:
 1. Ieškovės ieškinys prima facie nepagrįstas, ieškovei palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, todėl negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Ieškovė netiesiogiai pripažįsta, kad kiti mobiliojo ryšio operatoriai užtikrina greitesnę duomenų gavimo spartą UMTS ir LTE tinkluose bei geresnę tinklo aprėptį, todėl ginčija nurodytas viešojo pirkimo sąlygas. Taip pat ieškovas siekia paneigti atsakovės poreikį gauti kokybiškas duomenų perdavimo paslaugas.
 2. Techninės specifikacijos 3-ios lentelės „Paslaugų pirkimo grafikas“ duomenimis, didelės dalies abonentų (taip pat ir duomenų perdavimo paslaugos) įjungimas siejamas su Ateities (mobilaus) laiškininko projektu, kuris yra strateginis atsakovės projektas (patvirtintas atsakovės valdybos). Projektą planuojama įgyvendinti iki 2017 m. pabaigos. Kiekvienas ateities laiškininkas yra aprūpintas planšetiniais kompiuteriais su SIM kortelėmis bei instaliuota specialia programa, mobiliais spausdintuvais ir kita įranga, todėl programos veikimas neįmanomas be kokybiško duomenų perdavimo. Pradedant 2017 m. liepos mėn. kiekvieną mėnesį duomenų perdavimo paslauga bus įjungiama 100-ui abonentų iki bus pasiekta maždaug 500-ų abonentų riba. Nuo 2017 m. rugpjūčio mėn. ateities (mobilūs) laiškininkai teiks ne tik įprastas pašto paslaugas, bet ir finansines, mažmenos ir kt. Tai patvirtina, kad kokybiškų duomenų perdavimo poreikis kils neprasidėjus paslaugų teikimui pagal ginčo pirkimą.
 3. Atsakovės įsitikinimu, oficialių Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos skelbiamų duomenų naudojimas leidžia išvengti ginčų dėl mobiliojo ryšio operatorių tinklo aprėpties ir duomenų perdavimo spartos. Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja remtis būtent Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis.
 4. Šio viešojo pirkimo sąlygomis yra siekiama įsigyti kokybiškas atsakovo poreikius atitinkančias paslaugas ir nesiekiama riboti sąžiningos tiekėjų konkurencijos. Visi pirkimo dokumentų reikalavimai yra objektyviai pagrįsti atsakovės vykdomos veiklos specifika. Vien ta aplinkybė, kad ieškovė, jos pačios vertinimu, neatitinka tam tikrų konkurso sąlygų per senereiškia sąžiningos tiekėjų konkurencijos ribojimo.
 5. Laikinųjų apsaugos priemonių taikymas pažeistų viešąjį interesą. Sustabdžius šio pirkimo procedūras, kiltų grėsmė užtikrinti būtinų paslaugų teikimą; tikėtinas universaliosios pašto paslaugos teikimo sutrikimas bei strateginio atsakovo projekto – Ateities (mobilaus) laiškininko, neįgyvendinimas bei žalos galimybė.
 6. Kadangi judriojo ryšio paslaugų teikimas yra nuolatinio pobūdžio, t. y. pirkimo objektas yra tęstinio pobūdžio veikla, todėl jos teikimas bet kuriuo momentu gali būti perduotas kitam tiekėjui. Remiantis Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis, judriojo ryšio paslaugų operatoriaus keitimas yra įprasta praktika, operatorius negali atlikti jokių su tuo susijusių ribojimų ar taikyti papildomų mokesčių. Dėl šios priežasties nėra pagrindo taikyti laikinųjų apsaugos priemonių.
 7. Laikinųjų apsaugos priemonių netaikymas nesudarytų jokių teisinių ar praktinių kliūčių teismui panaikinti priimtus atsakovės sprendimus, jeigu teismas nustatys, kad ieškinio reikalavimai pagrįsti, nes atsakovės poreikis perkamoms paslaugoms išliks ir ieškinio patenkinimo atveju. Taigi, laikinosios apsaugos priemonės neturi reikšmės galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymui.
 8. Kartu su atsiliepimu atsakovės pateiktas jos valdybos nutarimas ir juo patvirtintos veiklos strategijos išrašas neabejotinai atitinka komercinės paslapties sąvoką (CK 1.116 str. 1 d. ), todėl šią bylos dalį atsakovė paršo pripažinti nevieša.

8IV. Apeliacinio teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

9Atskirasis skundas netenkintinas.

 1. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina apskųstos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą, analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis.
 2. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos objektą sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atsisakyta pritaikyti laikinąsias apsaugos priemones, pagrįstumo ir teisėtumo patikrinimas.
 3. Ieškovė kartu su atskiruoju skundu pateikė naujus įrodymus: 2017 m. birželio 1 d. AB „Lietuvos paštas“ atsakymus į tiekėjų paklausimus dėl viešojo pirkimo „Judriojo (mobiliojo) ryšio ir duomenų perdavimo paslaugų pirkimas“. Atsakovė kartu su atsiliepimu į atskirąjį skundą taip pat pateikė naujus įrodymus – atsakovės valdybos 2017 m. sausio 23 d. nutarimą Nr. 1-1 dėl AB „Lietuvos paštas“ įmonių grupės 2017 m. – 2020 m. veiklos strategijos patvirtinimo bei juo patvirtintos 2017 m. – 2020 m. veiklos strategijos išrašo kopiją.Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į nagrinėjamoje byloje vyraujantį viešąjį interesą, šalių naujai pateiktus dokumentus priima ir vertina bylą nagrinėjant apeliacinės instancijos teisme (CPK314str.). Jokių prieštaravimų dėl šalių pateiktų naujų įrodymų priėmimo gauta nebuvo.
 4. Atsakovė prašė jos pateiktą AB „Lietuvos paštas“ valdybos nutarimą ir juo patvirtintą veiklos strategijos išrašą pripažinti nevieša bylos medžiaga. Apeliacinės instancijos teismas atsižvelgdamas į tai, kad atsakovė šio savo prašymo iš esmės nepagrindė, prašymo netenkina.
 5. Viešųjų pirkimų paskirtis ir tikslai sąlygoja tai, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones vadovaujamasi ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais, viešuoju interesu (VPĮ 3 str.,CPK4237str.). VPĮ nuostatos reikalauja, kad atliekant pirkimo procedūras ir nustatant laimėtoją, būtų griežtai laikomasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo ir skaidrumo principų, racionaliai naudojamos tam skirtos lėšos (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr.2-1682/2012ir kt.).
 6. Viešųjų pirkimų bylose tarpusavyje konkuruoja keletas viešųjų interesų – visuomenės interesas pirkimo objekto teikiama nauda ir visuomenės interesas užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi. Jeigu iš ieškovo pateiktų duomenų preliminaraus (prima facie) įvertinimo negalima daryti išvados, kad neabejotinai galėjo būti pažeisti viešojo pirkimo esminiai principai, o pirkimo dalykas susijęs su poreikiu užtikrinti visuomenei ar tam tikrai jos daliai būtinų prekių, paslaugų ar darbų įsigijimą kuo skubiau, prioritetastaikytinas ginti tą vertybę, kurios neapginus atsirastų didesnė žala. Tokiu atveju pirkimo procedūros tęsiamos.
 7. Kvestionuodama teismo išvadą, ieškovė atskirajame skunde nurodė, kad pirmosios instancijos teismo nutartyje pateikti tik abstraktūs teiginiai dėl preliminaraus ieškinio pagrįstumo. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokia apeliantės pozicija. Skundžiama nutartis pakankamai išsami ir pagrįsta. Teismas, spręsdamas ar ieškinys yra tikėtinai pagrįstas ir ar yra būtinybė taikyti laikinąsias apsaugos priemones, neprivalo išsamiai aptarti kiekvieno ieškinio argumento. Be to, Lietuvos apeliacinio teismo formuojamoje laikinųjų apsaugos priemonių institutą reglamentuojančių teisės normų (CPK XI skyriaus penktasis skirsnis) taikymo bei aiškinimo praktikoje ne kartą pasakyta, kad, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės, netiria ir nevertina ieškinio faktinių ir teisinių argumentų ir juos patvirtinančių įrodymų (Lietuvos apeliacinio teismo 2014 m. balandžio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-674/2014; 2014 m. liepos 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2-1194/2014 ir kt.).Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas ieškovės atskirojo skundo teiginių dėlatsakovės tiekėjų pajėgumo vertinimo itin senais duomenimis, nevertina, nes spręsdamas preliminaraus pagrįstumo klausimą, teismas nenagrinėja ieškinio pagrįstumo iš esmės.
 8. AB“Lietuvos paštas“ yra universaliosios pašto paslaugos teikėjas, teikiantis teisės aktų nustatytos kokybės pašto paslaugas, kurios už prieinamą kainą turi būti teikiamos visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje visiems tokią paslaugą pageidaujantiems gauti naudotojams. Pritaikius ieškovės prašomas laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūras, būtų sutrikdyta atsakovės veikla, nebūtų užtikrinamas kokybiškas atsakovės darbas ir atliekamos funkcijos. Be to, AB „Lietuvos paštas“ yra pirmoji įvardinta strateginę reikšmę nacionaliniams saugumui turinčių valstybės ir savivaldybės įmonių sąraše. Ieškovės argumentus, kad atsakovės perkamos mobiliojo ryšio paslaugos nedaro jokios įtakos atsakovės galimybei tinkamai teikti universaliąsias pašto paslaugas visuomenei, teismas laiko nepagrįstais. Siekdama efektyviai atlikti savo funkcijas, atsakovė nuo 2016 metų vykdo Ateities laiškininko projektą, kurio sėkmingam įgyvendinimui būtina aprūpinti laiškininkus technologinėmis priemonėmis (planšetiniais kompiuteriais su SIM kortelėmis, mobiliais spausdintuvais) su instaliuota informacine sistema, kurios leistų priimti universaliąsias pašto paslaugas gyventojų namuose. Nurodytos aplinkybės neabejotinai įrodo viešuoju pirkimu perkamos paslaugos svarbą. Pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, atsakovei atsirastų žala ir būtų pažeistas viešasis interesas, sudarant kliūtis tinkamai ir efektyviai atlikti funkcijas tam tikram laikotarpiui. Ieškovės argumentai nesudaro teisinio pagrindo teigti, kad prašomos taikyti laikinosios apsaugos priemonės užtikrina šalių interesų pusiausvyrą ir yra proporcingos siekiamiems tikslams.
 9. Laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas šiuo atveju tenkintų tik privataus asmens interesus, t. y. ieškovės, ir neapsaugotų viešojo intereso.
 10. Pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino visas reikšmingas sprendžiamam klausimuifaktines aplinkybes, vadovavosi ekonomiškumo, teisingumo ir proporcingumo principais, reikalaujančiais išlaikyti proceso šalių pusiausvyrą, kad pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės nesuteiktų nė vienai šaliai perdėto pranašumo ar nevaržytų vienos proceso šalies teisių daugiau, nei būtina tikslui pasiekti, bei neturėtų neigiamų pasekmių viešajam interesui.
 11. Į esminius skundo argumentus atsakyta. Kiti nėra reikšmingi.
 12. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad atsakovės atskirojo skundo argumentai nesudaro pagrindo naikinti ar keisti teisėtą ir pagrįstą skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį.

10Lietuvos apeliacinis teismas, remdamasis Civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

11Vilniaus apygardos teismo 2017 m. birželio 14d. nutartį palikti nepakeistą.

12AB „Lietuvos paštas“ prašymo dėl atsakovės valdybos 2017 m. sausio 23 d. nutarimoNr. 1-1 dėl AB „Lietuvos paštas“ įmonių grupės 2017 m. – 2020 m. veiklos strategijos patvirtinimo bei juo patvirtintos 2017 m. – 2020 m. veiklos strategijos išrašo kopijos pripažinimo nevieša bylos medžiaga netenkinti.

Proceso dalyviai
Ryšiai