Byla 2-207-471/2012
Dėl negrąžinto vartojimo kredito, palūkanų ir delspinigių priteisimo

1Kelmės rajono apylinkės teismo teisėjas Vidmantas Rudaitis, vadovaudamasis Lietuvos CPK 142str. 4d., rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovui R. O. dėl negrąžinto vartojimo kredito, palūkanų ir delspinigių priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „4finance“ kreipėsi į teismą su ieškiniu / 3-4 l. / prašydamas priteisti iš atsakovo R. O. 500 lt. negrąžinto vartojimo kredito, 100 lt. palūkanų, įvardijamų paskolos suteikimo komisiniu mokesčiu, 1080 lt. delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

3Atsakovas R. O., kuriam procesiniai dokumentai įteikti viešo paskelbimo būdu / 25-27 l. /, per teismo nustatytą terminą / 18 l. / atsiliepimo į ieškinį nepateikė, atsiliepimo nepateikimo priežasčių nenurodė, todėl ieškovo prašymas priimti sprendimą už akių / 4 l. / pripažįstamas pagrįstu ir tenkinamas / Lietuvos CPK 142str. 4d. /.

4Pasitvirtinus byloje esančių įrodymų turiniui būtų pagrindas ieškinį tenkinti iš dalies / Lietuvos CPK 268str. 5d. ir 285str. 2d. /.

5Iš teismui pateiktų rašytinių įrodymų – paskolos sutarties / 5-9 l. /, mokėjimo nurodymo / 10 l. /, paaiškinimo dėl delspinigių skaičiavimo tvarkos ir dydžio / 11 l. / ir Juridinių asmenų registro išrašo / 12-14 l. / – matyti, kad tarp bylos šalių 2009m. gegužės 21d. buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis, kuria atsakovui suteiktas 500 lt. dydžio vartojimo kreditas. Sutartimi atsakovas įsipareigojo jam suteiktą kreditą grąžinti bei sumokėti 100 lt. dydžio palūkanas / įvardijamas paskolos suteikimo komisiniu mokesčiu / iki 2009m. birželio 20d., o praleidęs šį terminą, mokėti 1 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną.

6Iš ieškinio ir aptartų įrodymų darytina išvada, kad atsakovas vartojimo kredito sutartimi prisiimtų įsipareigojimų sąžiningai, tinkamai ir nustatytais terminais neįvykdė / Lietuvos CK 6.38str. ir 6.200str. / – nustatytu terminu vartojimo kredito negrąžino; prieštaravimų dėl ieškinio pagrįstumo ar jo dydžio atsakovas nepareiškė, todėl ieškovo reikalavimai priteisti iš jo negrąžintą vartojimo kreditą, palūkanas ir delspinigius pripažįstami pagrįstais / Lietuvos CK 6.256str., 6.258str. ir 6.874str. 2d. /.

7Tačiau byloje atsakovui pareikšti turtiniai reikalavimai grindžiami tarp šalių sudaryta vartojimo sutartimi, kurios sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams teismas įpareigotas tikrinti ex officio / Lietuvos CK 6.188str. /, todėl pripažįstama būtinu kontroliuoti ieškovo prašomų priteisti delspinigių dydį ir esant pagrindui mažinti aiškiai per didelius delspinigius / Lietuvos CK 6.188str. 2d. 5p., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-502-2009, kt. /. Aptartais rašytiniais įrodymais nustatyta, kad tarp bylos šalių vartojimo kredito sutartis buvo sudaryta telekomunikacijų įrenginiais, nederinant sutarties sąlygų, pagal iš anksto ieškovo parengtą sutartį, įskaitant ir jos specialiąsias sąlygas. Atsakovui nustatytu terminu negrąžinus vartojimo kredito ieškovas beveik trejus metus / 3 l. / nesiėmė jokių priemonių išsiieškoti negrąžintą kreditą ir delspinigius, kas sąlygojo ieškovo skolos faktinio egzistavimo laikotarpio užsitęsimą, o tuo pačiu - ir priskaičiuojamų delspinigių dydį.

8Pagal teismų praktiką priteistų delspinigių dydis turi atstatyti teisingumą tarp teisinių santykių šalių, t. y. turi kompensuoti ieškovo patirtus nuostolius dėl netinkamo sutarties vykdymo ir pastatyti jį į padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei kita šalis būtų tinkamai vykdžiusi sutartinius įsipareigojimus / Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2003m. vasario 05d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-218/2003 /.

9Šalių susitarimu nustatytų netesybų tikslas – kompensuoti kreditoriaus galimus praradimus neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus. Šalių teisė iš anksto susitarti dėl netesybų reiškia tai, kad kreditoriui nereikia įrodinėti savo patirtų nuostolių dydžio, nes sutartimi sulygtos netesybos laikomos iš anksto nustatytais būsimais kreditoriaus nuostoliais, kurie gali būti pripažinti minimaliais nuostoliais / ieškinyje nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007m. spalio 12d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 /. Kita vertus, Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dalyje, 6.258 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad netesybos įskaitomos į nuostolius. Tai reiškia, kad netesybos atlieka ne baudinę, o kompensuojamąją funkciją, jomis siekiama atlyginti nukentėjusiajai šaliai nuostolius. Netesybos negali būti priemonė vienai iš šalių piktnaudžiauti savo teise ir nepagrįstai praturtėti kitos šalies sąskaita. Jeigu netesybos neprotingai didelės, teismas turi teisę savo nuožiūra jas sumažinti, tačiau tik tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius, patirtus dėl prievolės neįvykdymo arba netinkamo įvykdymo / Lietuvos CK 6.73 str. 2 d., 6.258 str. 3 d. /. Šiuo atveju šalių sutartimi nustatytų netesybų (delspinigių) dydis – 1 procentas nuo negrąžinto kredito dalies už kiekvieną uždelstą dieną / sutarties 10.2 p. /, kurias priteisti prašo ieškovas, sudaro 365 procentus metinių palūkanų. Tokio dydžio sutartinės netesybos laikytinos akivaizdžiai neprotingai didelėmis, prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamai praktikai, kurioje nurodyta, kad pagal Lietuvos CK 6.73 straipsnio 2 dalį, 6.258 straipsnio 3 dalį net 0,2 proc. delspinigiai gali būti pripažįstami aiškiai per dideliais / Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005m. birželio 06d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-316/2005, 2005m. rugsėjo 19d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-400/2005, 2007m. spalio 01d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-361/2007 ir kt. /, todėl jos turi būti mažinamos.

10Mažinant sutartinių netesybų dydį, būtina vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais, įvertinti visas reikšmingas šiam klausimui spręsti bylos aplinkybes / šalių sutartinių santykių pobūdį, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį / ir nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros / Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007m. kovo 05d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-85/2007, 2007m. lapkričio 19d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-503/2007 /.

11Teismui įrodymai apie ieškovo turėtų nuostolių dydį nėra pateikti, todėl atsižvelgiant į sandorio turinį / vartojimo kreditas /, jo sudarymo bei prašomų priteisti delspinigių sumos susidarymo aplinkybes / sąlygotas paties ieškovo neveikimo /, negrąžinto kredito dydį, sąžiningumo, teisingumo ir protingumo kriterijus / Lietuvos CK 1.5str. /, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai pripažįstami aiškiai per didelio dydžio ir yra mažintini, priteisiant 0,1 procento dydžio delspinigius nuo negrąžintos ieškovui sumos / kredito ir palūkanų / už kiekvieną pradelstą dieną / Lietuvos CK 6.73str. ir 6.258str. 3d. /, tačiau ne daugiau kaip už 180 kalendorinių dienų / Lietuvos CK 1.125str. 1d. 5p. /, t.y. viso priteisiant 108 lt. / 600:100x0,1x180 / dydžio delspinigius.

12Praleidęs piniginės prievolės mokėjimo terminą skolininkas – fizinis asmuo – privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo / Lietuvos CK 6.37str. 2d. ir 6.210str. 1d. /, todėl ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo nurodyto dydžio procesines palūkanas tenkinamas pilnai.

13Nors ieškinys patenkintas iš dalies, ieškovas, paduodamas ieškinį sumokėjo minimalaus dydžio žyminį mokestį / 2 l. /, todėl remiantis teisingumo ir protingumo kriterijais / Lietuvos CPK 3str. 7d. / iš atsakovo ieškovui priteisiamos visos bylinėjimosi išlaidos - 70 lt. sumokėto žyminio mokesčio / Lietuvos CPK 93str. /.

14Vadovaudamasis Lietuvos CPK 285-287str., teismas

Nutarė

15Ieškinį tenkinti iš dalies.

16Priteisti iš R. O., a/k ( - ) UAB „4finance“, įmonės kodas ( - ), penkis šimtus litų / 500 lt. / negrąžinto kredito, vieną šimtą litų / 100 lt. / palūkanų ir vieną šimtą aštuonis litus / 108 lt. / delspinigių, viso septynis šimtus aštuonis litus / 708,00 lt. /,

17penkių / 5 / procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme – 2012m. vasario 14d. – iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir septyniasdešimt litų / 70 lt. / bylinėjimosi išlaidų.

18Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 dienų nuo jo priėmimo dienos turi teisę paduoti Kelmės rajono apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškovas per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti apeliacinį skundą Šiaulių apygardos teismui per Kelmės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai