Byla 2-2231/2012

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Alės Bukavinienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Gintaro Pečiulio ir Donato Šerno, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Viltecha“ atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutarties, kuria atmestas ieškovo prašymas dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, civilinėje byloje Nr. 2-829-198/2012 pagal ieškovo uždarosios akcinės bendrovės ,,Viltecha“ ieškinį atsakovui uždarajai akcinei bendrovei „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ dėl atviro konkurso „Individualaus kompostavimo konteineriai“ viešųjų pirkimų komisijos sprendimo panaikinimo ir tiekėjo teisėtų interesų gynimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Ieškovas UAB ,,Viltecha“ dalyvavo atsakovo UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ atviro konkurso būdu vykdytame pirkime „Individualaus kompostavimo konteineriai“, tačiau ieškovo pasiūlymas buvo atmestas, o išspręsti ginčo ikiteismine tvarka nepavyko.

5Ieškovas UAB ,,Viltecha“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė panaikinti atsakovo UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ 2012 m. rugpjūčio 20 d. priimtą sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėtojo paskelbimo, įpareigoti atsakovą atmesti UAB „ViaCon Statyba“ pateiktą pasiūlymą bei priimti naują sprendimą dėl pasiūlymų eilės ir laimėjusio pasiūlymo nustatymo. Be to, ieškovas prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones - sustabdyti atsakovo UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdomą atvirą konkursą „Individualaus kompostavimo konteineriai“ (Pirkimo Nr.117634) bei uždrausti atsakovui sudaryti pirkimo sutartį. Ieškovas nurodė, kad nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių ginčo nagrinėjimo teisme metu gali būti sudaryta pirkimo sutartis su kitais, pažeidžiant viešųjų pirkimų procedūras išrinktais, tiekėjais ir nupirktos pirkimo sutartyje numatytos prekės. Išnagrinėjus ginčą teisme ir nustačius, kad konkursas buvo vykdomas pažeidžiant teisės aktų nustatytą tvarką, teismo sprendimo įvykdymas labai pasunkėtų arba pasidarytų praktiškai nebeįmanomas, nes pirkimo sutartis jau būtų pradėta vykdyti, tiekėjams būtų sumokėtos pirkimui skirtos lėšos, Europos Sąjungos Struktūrinės paramos lėšos būtų panaudotos neskaidriai ir neracionaliai.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartimi ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmetė.

8Teismas nurodė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas gali būti tik pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo, galimai ieškovui palankaus, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas pažymėjo, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas visų pirma turi užtikrinti viešojo intereso apsaugą ir tik po to siekiama ieškovo ir atsakovo tarpusavio interesų pusiausvyros išlaikymo. Teismas, nustatęs, kad atsakovas numato įsigyti 6300 vnt. individualaus kompostavimo konteinerių su fiksuojamais dangčiais, pirkimas yra finansuojamas pagal Lietuvos 2007-2013 metų Europos Sąjungos Struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančią Sanglaudos skatinimo veiksmų programą iš Sanglaudos fondo ir perkančiosios organizacijos lėšų, konstatavo, jog ginčas susijęs su viešuoju interesu. Teismas pažymėjo, kad atsakovas, vykdydamas viešąjį pirkimą, veikia ne tiek savo interesais, kiek gindamas viešuosius interesus, tuo tarpu ieškovas gina savo turtinius interesus. Teismas sprendė, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius konkurso procedūras bei uždraudus atsakovui sudaryti pirkimo sutartį gali būti padaryta žala visuomenei, skirtos lėšos gali būti įšaldytos, o nepradėtos įsisavinti lėšos gali būti nebeskiriamos. Teismas pažymėjo, kad teismui priėmus ieškovui palankų teismo sprendimą, ieškovo teisės gali būti apgintos Viešųjų pirkimų įstatymo 96 str. nustatyta tvarka, t.y. kreipiantis į teismą dėl žalos atlyginimo.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Ieškovas UAB ,,Viltecha“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį panaikinti ir klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išspręsti iš esmės - sustabdyti atsakovo UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ vykdomą atvirą konkursą „Individualaus kompostavimo konteineriai“ (Pirkimo Nr.117634) bei uždrausti atsakovui sudaryti pirkimo sutartį. Skundą grindžia šiais argumentais:

111. Esant ginčui, susijusiam su viešuoju interesu, ieškovas negali būti vertinamas kaip veikiantis vien savo turtiniais interesais vien dėl to, kad jis yra tiekėjas, o perkančioji organizacija negali būti vertinama kaip ginanti viešąjį interesą, nes viešąjį interesą gina teismas. Be to, ieškovas, matydamas neteisėtus atsakovo veiksmus, kreipėsi į teismą prašydamas juos panaikinti ir apsaugoti ne vien savo turtinius interesus, bet kartu ir viešąjį interesą.

122. Nepagrįstas teismo argumentas, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, bylos įrodymai netiriami ir nevertinami, nes teismas turi įvertinti, ar ieškovas tikėtinai pagrindė ieškinio reikalavimą. Šioje byloje priimdamas sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, teismas net nevertino, ar ieškovas tikėtinai pagrindė savo reikalavimą, dėl ko priėmė nepagrįstą ir neteisėtą nutartį.

133. Nepagrįstas teismo teiginys, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų padaryta žala visuomenei, skirtos lėšos įšaldytos, o nepradėtos įsisavinti Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšos galėtų būti nebeskiriamos. Viešųjų pirkimų bylos nagrinėjamos operatyviai, todėl pavojaus, kad byla bus vilkinama ir bus prarastas finansavimas, nėra.

144. Konkursas buvo įvykdytas grubiai pažeidus VPĮ nuostatas ir Konkurso sąlygas, todėl akivaizdu, kad tiekėjas išrinktas neteisėtai, o nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių, nebus pasiekti VPĮ 3 str. 2 d. numatyti viešųjų pirkimų tikslai.

15Trečiasis asmuo UAB „ViaCon Statyba“ atsiliepimu prašo ieškovo atskirąjį skundą atmesti. Atsiliepime nurodo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų padaryta žala visuomenei, pažeistas viešasis interesas. Teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jei jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti jų teikiamą naudą. Šiuo atveju, laikinųjų apsaugos priemonių pritaikymas turėtų žymiai daugiau neigiamų pasekmių, nei teikiamos naudos, nes nebūtų užtikrintas viešasis interesas, prarastos konkursui skirtos lėšos, padaryta žala visuomenei.

16Atsakovas UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą, o atskirąjį skundą atmesti bei priteisti iš ieškovo atsakovui visas patirtas bylinėjimosi išlaidas. Nurodo jog pritaikius laikinąsias apsaugos priemones būtų pripažįstami tik ieškovo privatūs interesai, nukentėtų valstybės ir visuomenės interesai, būtų pažeisti šalių interesų pusiausvyros, ekonomiškumo ir teisingumo principai.

17IV. Apeliacinio teismo argumentai

18Atskirasis skundas netenkintinas.

19Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atsisakyta taikyti laikinąsias apsaugos priemones, yra pagrįsta ir teisėta. Šis klausimas nagrinėjamas vadovaujantis apelianto skundo faktiniu ir teisiniu pagrindu bei patikrinama, ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų (CPK 320, 338 str.). Absoliučių skundžiamos teismo nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė.

20Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tiekėjas gali pateikti prašymą teismui dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka. CPK 4237 straipsnyje numatyta, kad be CPK 145 straipsnio 1 dalyje nurodytų laikinųjų apsaugos priemonių, viešųjų pirkimų bylose teismas, vadovaudamasis ekonomiškumo, efektyvumo ir proporcingumo principais bei viešuoju interesu gali taikyti šio straipsnio 2 dalyje numatytas laikinąsias apsaugos priemones, tarp jų – viešojo pirkimo procedūrų sustabdymą ir įpareigojimą nesudaryti viešojo pirkimo sutarties (4237 str. 2 d. 1 - 2 p.). Pagal 4237 straipsnio 1 dalį teismas gali netaikyti laikinųjų apsaugos priemonių, jeigu jų neigiamos pasekmės galėtų viršyti paminėtų priemonių teikiamą naudą. Nagrinėjamu atveju teismas atsisakė stabdyti viešojo pirkimo procedūras ir uždrausti atsakovui sudaryti viešojo pirkimo sutartį, nurodydamas, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas sąlygotų viešojo intereso pažeidimą.

21Teisėjų kolegija sutinka su apelianto nurodytu argumentu, jog negalima vienareikšmiškai teigti, kad perkančioji organizacija, vykdanti viešąjį pirkimą, veikia viešaisiais interesais, tuo tarpu tiekėjas, kreipdamasis į teismą dėl galimai neteisėtų perkančiosios organizacijos sprendimų, gina tik savo turtinius interesus. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktiką viešųjų pirkimų bylose viešasis interesas apima tiek visuomenės interesą tam tikru pirkimo objektu (preke, paslauga, darbų rezultatu) ir jo teikiama nauda, tiek ir visuomenės interesą užtikrinti konkurso dalyvių sąžiningą varžymąsi bei skaidrų ir racionalų valstybės biudžeto lėšų panaudojimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. balandžio 5 d. nutartis civ. byloje Nr. 3K-3-155/2011). Viešojo intereso apsauga sprendžiant ginčus viešųjų pirkimų srityje turi apimti abu jo aspektus, nė vienas iš jų a priori neturi pirmenybės vienas kito atžvilgiu. Todėl teismas, priimdamas procesinį sprendimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių (ne)taikymo, kiekvienu konkrečiu atveju turi vertinti, kuri teisinė vertybė turėtų būti ginama prioritetiškai. Teisėjų kolegijos vertinimu, individualaus kompostavimo konteineriai savaime nėra priskiriami prie tų prekių, kurių skubiai neįsigijus gali ženkliai nukentėti visuomenės ar jos dalies teisės ir teisėti interesai ir dėl to būtų padaryta žala socialiai reikšmingoms vertybėms (sveikatai, aplinkai, valstybės saugumui ir pan.). Pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad pritaikius laikinąsias apsaugos priemones ir sustabdžius pirkimo procedūrų vykdymą, gali sutrikti finansavimas iš Europos Sąjungos fondų, tačiau, teisėjų kolegijos vertinimu, vien šis faktas savaime negali būti pagrindu atsisakyti stabdyti viešojo pirkimo procedūras. Teisėjų kolegijos nuomone, šiuo atveju teismas nepagrįstai nevertino visuomenės suinteresuotumo pirkimo objektu ir jo teikiama nauda, bei nepagrindė atsisakymo taikyti laikinąsias apsaugos priemones realios ar realiai numatomos žalos visuomenei ar jos daliai pagrindais.

22Atsakovas taip pat teigia, kad teismas preliminariai neįvertino ieškinio pagrįstumo, todėl nepagrįstai atsisakė taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto nurodytu argumentu, kad teismas, spręsdamas procesinį laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimą, turėtų preliminariai (lot. prima facie) įvertinti pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus. Tačiau pažymėtina, jog vien preliminarus ieškinio pagrįstumo nustatymas, neįrodžius, jog nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas, nesudaro pagrindo taikyti šių priemonių (CPK 144 str. 1 d.). Ir priešingai, jei preliminariai įvertinęs pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, kartu tampa aišku, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Nagrinėjamu atveju iš teismų informacinės sistemos Liteko duomenų matyti, kad Panevėžio apygardos teismas 2012 m. lapkričio 16 d. sprendimu ieškovo ieškinį atmetė. Aplinkybė, jog iki klausimo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo išnagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme yra iš esmės išspręsta byla pirmosios instancijos teisme ir ieškinys atmestas, net jeigu šis sprendimas neįsiteisėjo, turi būti vertinama kaip preliminariai sudaranti pagrindą manyti, kad pagal ieškinį pirkimo procedūros negali būti stabdomos, o jeigu jos yra sustabdytos, žemesnės instancijos teismo nutartis turi būti panaikinta (Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 23 d. nutartis civ. byloje Nr. 2-1682/2012).

23Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo dėl pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria netaikytos laikinosios apsaugos priemonės, panaikinimo.

24Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

25Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Ieškovas UAB ,,Viltecha“ dalyvavo atsakovo UAB „Panevėžio regiono... 5. Ieškovas UAB ,,Viltecha“ kreipėsi į teismą ir ieškiniu prašė... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Panevėžio apygardos teismas 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartimi ieškovo... 8. Teismas nurodė, jog laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindas gali... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Ieškovas UAB ,,Viltecha“ atskiruoju skundu prašo Panevėžio apygardos... 11. 1. Esant ginčui, susijusiam su viešuoju interesu, ieškovas negali būti... 12. 2. Nepagrįstas teismo argumentas, kad sprendžiant klausimą dėl laikinųjų... 13. 3. Nepagrįstas teismo teiginys, kad pritaikius laikinąsias apsaugos... 14. 4. Konkursas buvo įvykdytas grubiai pažeidus VPĮ nuostatas ir Konkurso... 15. Trečiasis asmuo UAB „ViaCon Statyba“ atsiliepimu prašo ieškovo... 16. Atsakovas UAB „Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras“ atsiliepimu... 17. IV. Apeliacinio teismo argumentai... 18. Atskirasis skundas netenkintinas.... 19. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 20. Viešųjų pirkimų įstatymo 93 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad tiekėjas... 21. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto nurodytu argumentu, jog negalima... 22. Atsakovas taip pat teigia, kad teismas preliminariai neįvertino ieškinio... 23. Esant nurodytoms aplinkybėms, nėra pagrindo tenkinti atskirojo skundo dėl... 24. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 25. Panevėžio apygardos teismo 2012 m. rugsėjo 13 d. nutartį palikti...