Byla 2-1468/2013
Dėl sandorių pripažinimo dalyje negaliojančiais ab initio ir restitucijos taikymo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija Tamošiūnienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi atsakovų UAB „SIV projektai“ ir UAB „SIV statyba“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 13 d. nutarties, kuria pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės, civilinėje byloje Nr. 2-3708-232/2013 pagal ieškovo BUAB „Tilto Street Investments“ ieškinį atsakovams UAB „SIV projektai“ ir UAB „SIV statyba“ dėl sandorių pripažinimo dalyje negaliojančiais ab initio ir restitucijos taikymo,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

3Ieškovas BUAB „Tilto Street Investments“ kreipėsi į teismą su ieškiniu atsakovams UAB „SIV projektai“, UAB „SIV statyba“, kuriuo prašo: pripažinti dalyje negaliojančiais ab initio tarp ieškovo ir UAB „SIV projektai“ sudarytus atliktų darbų aktus bendrai 2 307 324,44 Lt sumai; pripažinti dalyje negaliojančiais ab initio tarp ieškovo ir UAB „SIV statyba“ sudarytus atliktų darbų aktus bendrai 719 467,74 Lt sumai; taikyti restituciją - priteisti ieškovo naudai iš atsakovo UAB „SIV projektai“ - 1 219 441,80 Lt, iš atsakovo UAB „SIV statyba“ - 423 845,60 Lt; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

4Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti atsakovams UAB „SIV projektai“ ir UAB „SIV statyba“ priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, pinigines lėšas, esančias jų sąskaitose, grynais pinigais ir pas trečiuosius asmenis, reikalavimų ribose (atsakovo UAB „SIV projektai“ atžvilgiu – iki 1 219 441,80 Lt sumos, atsakovo UAB „SIV statyba“ atžvilgiu – iki 423 845,60 Lt), pavedant tokį turtą surasti ir aprašyti ieškovo pasirinktam antstoliui. Nurodė, jog ieškinio suma yra didelė, ieškovui nėra žinoma tikroji atsakovų finansinė padėtis, todėl yra tikimybė, jog teismo sprendimo įvykdymas nepritaikius laikinųjų apsaugos priemonių gali pasunkėti ar netgi tapti neįmanomu. Pažymėjo, jog prašomomis taikyti laikinosiomis apsaugos priemonėmis siekiama užtikrinti, kad atsakovų turto sudėtis, forma ir kokybė nesumažėtų – tai kartu užtikrintų ir teismo procesinio sprendimo realų įvykdymą.

5II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė

6Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 13 d. nutartimi ieškovo BUAB „Tilto Street Investments“ reikalavimų užtikrinimui taikė laikinąsias apsaugos priemones: 1 219 441,80 Lt sumai areštavo atsakovui UAB „SIV projektai“ priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę; 423 845,60 Lt sumai areštavo atsakovui UAB „SIV statyba“ priklausantį nekilnojamąjį ir/ar kilnojamąjį turtą, uždraudžiant jį perleisti, įkeisti ar kitaip suvaržyti bei mažinti turto vertę. Tik nesant (trūkstant) tokio turto, nurodė areštuoti atsakovų pinigines lėšas, esančias pas atsakovus ar trečiuosius asmenis, neviršijant nurodytų sumų. Leido atsakovams UAB „SIV projektai“ bei UAB „SIV statyba“ iš areštuotų piniginių lėšų išmokėti darbo užmokestį darbuotojams, mokesčius valstybei, socialinio draudimo įmokas.

7Teismas nurodė, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne ieškinio pagrįstumas, o kitos aplinkybės, tai yra reali grėsmė, jog galimas palankus ieškovui teismo sprendimas bus neįvykdytas. Ši aplinkybė yra preziumuojama tuomet, kai ieškinio kaina yra didelė, kadangi tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką. Nagrinėjamu atveju teismas pareikšto ieškinio sumą atsakovams laikė pakankamai didele. Motyvavo, kad tai gali padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką, kadangi nutarties priėmimo dieną nėra žinoma apie atsakovų turimą turtą, finansinę padėtį bei jų galimybes įvykdyti būsimą ieškovui galimai palankų teismo sprendimą. Galimai patenkinus ieškinį, minėtos sumos (1 219 441,80 Lt iš atsakovo UAB „SIV projektai“, 423 845,60 Lt iš atsakovo UAB „SIV statyba“) būtų priteistos iš atsakovų, tačiau atsakovams perleidus turtą ar jo atžvilgiu sudarius apsunkinimo sandorius, šias sumas būtų sudėtinga arba negalima išieškoti. Teismas padarė išvadą, kad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių, priimto ieškovui palankaus teismo sprendimo atveju, jo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas.

8III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai

9Atsakovai UAB „SIV projektai“ ir UAB „SIV statyba“ atskiruoju skundu prašo panaikinti Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį, kuria buvo pritaikytos laikinosios apsaugos priemonės - turto areštas - atsakovų atžvilgiu ir klausimą išspręsti iš esmės - ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atmesti. Nuodo, kad ieškovas, kreipdamasis į Vilniaus apygardos teismą, nesilaikė Civilinio proceso kodekso reikalavimų dėl būtinybės taikyti laikinąsias apsaugos priemones tikėtino pagrindimo, nepridėjo jokių rašytinių dokumentų, kurie patvirtintų neginčijamą ieškovo finansinio reikalavimo teisę į atsakovus. Todėl, esant šioms aplinkybėms, pirmos instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo tikslingumo, privalėjo itin atidžiai įvertinti visus ieškovo motyvus, skirtus pagrįsti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo būtinybę, kadangi buvo prašoma taikyti pačią griežčiausią laikinąją apsaugos priemonę - turto areštą. Tačiau šių veiksmų Vilniaus apygardos teismas neatliko, kas daro skundžiamą nutartį nepagrįsta, todėl neteisėta ir naikintina. Teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų turtui, netinkamai paskirstė įrodinėjimo naštą tarp šalių, nepagrįstai neišsiaiškino visų reikšmingų šiam klausimui aplinkybių nes, neturėdamas duomenų apie šalių turtinę padėtį, teismas apskritai negalėjo spręsti klausimo dėl turto arešto taikymo atsakovams. Kitokios išvados reikštų, kad teismas klausimą dėl teisių į turtą apribojimo gali spręsti ne pagal proceso taisykles, nustatančias šalių teises ir pareigas įrodinėjimo procese, o remiantis tik spėjimais, prielaidomis. Atsakovai prie atskirojo skundo prideda finansinės atskaitomybės dokumentus iš kurių matyti, kad iš savo veiklos atsakovai yra visiškai pajėgūs užtikrinti tinkamą būsimo teismo sprendimo įvykdymą, nes atsakovo UAB „SIV projektai“ turimo turto bendra masė yra beveik keturis kartus didesnė nei jam yra pareikštas ieškinio reikalavimas, o atsakovo UAB „SIV statyba“ bendra turimo turto masė viršija ieškinio reikalavimus daugiau kaip dvidešimt vieną kartą. Vertindamas ieškovo argumentus, pirmos instancijos teismas privalėjo atsižvelgti į galimą pareiškėjo nesąžiningumą. Nesiaiškindamas būtinųjų aplinkybių, apibrėžiančių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo neišvengiamumą, teismas prarado galimybę gauti rašytinius įrodymus, kurie patvirtintų ieškovo aiškiai savo naudai nutylėtus faktus, turinčius reikšmės minėto klausimo teisingam sprendimui. Tokią išvadą patvirtina tas faktas, kad prie ieškinio dokumentų nėra pridėta jokių rašytinių įrodymų, kurie galėtų pagrįsti ieškovo reikalavimo teisę į atsakovus.

10Ieškovas BUAB „Tilto Street Investments“ atsiliepimu į atskirąjį skundą prašo palikti nepakeistą Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį, o apeliantų atskirąjį skundą atmesti. Nurodo, kad prašomos priteisti iš apeliantų sumos yra itin ženklios net ir juridiniams asmenims, tokių sumų išieškojimas gali būti sudėtingas ar net pilna apimtimi neįmanomas, kas patvirtina ginčijamos nutarties teisėtumą ir pagrįstumą. Visos šioje byloje nurodomos aplinkybės patvirtina ne itin gerą apeliantų finansinę būklę, kuri parodo realius būsimo teismo sprendimo įvykdymo sunkumus. Apeliantų UAB „SIV projektai“ ir UAB „SIV statyba“ pateikti jų veiklos finansiniai rodikliai patvirtina grėsmės, kad būsimas teismo sprendimas gali būti neįvykdytas ar sudėtingai vykdomas, egzistavimo realumą, tuo pačiu patvirtinant apeliantų atžvilgiu priimtos nutarties (pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių) teisėtumą ir pagrįstumą. Pažymi, kad ieškiniu įrodinėjamas apeliantų nesąžiningumas - nepagrįstas ir neteisėtas įmonės prievolių apeliantams padidinimas - taip pat sudaro pakankamą pagrindą priimti nutartį taikyti laikinąsias apsaugos priemones. Šios aplinkybės patvirtina realią grėsmę, kad apeliantai vengs vykdyti ir jiems galimai nepalankų sprendimą šioje civilinėje byloje, tad nesiėmus laikinųjų apsaugos priemonių - apeliantams priklausančio turto arešto - apeliantų turtas ir(ar) turtinės teisės gali būti perleisti tretiesiems asmenims, jam gali būti pritaikyti kiti suvaržymai ar apribojimai, kurie apsunkintų teismo sprendimo, jei jis būtų palankus ieškovui, įvykdymą - restitucijos natūra taikymą.

11IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

12Atskirasis skundas atmestinas.

13Pagal Civilinio proceso kodekso 144 str. 1 d. nuostatas, teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Taigi, laikinųjų apsaugos priemonių taikymu siekiama garantuoti būsimo procesinio sprendimo byloje realų ir tinkamą įvykdymą. Tokių priemonių taikymo pagrindu yra pagrįstos prielaidos, kad nesiėmus šių priemonių, būsimo teismo sprendimo, kuris gali būti palankus ieškovui, įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Teismas, taikydamas laikinąsias apsaugos priemones, turėtų nustatyti, ar yra tikimybė, kad bus priimtas ieškovui palankus sprendimas ir tuo atveju, jei preliminariai (prima facie) įvertinus pareikštus reikalavimus ir pateiktus įrodymus teismas susidaro nuomonę, kad ieškovui palankus sprendimas negalėtų būti priimtas, tampa aišku, kad negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Apeliacinio teismo nuomone, nagrinėjamu atveju nėra galimybės nustatyti akivaizdžių aplinkybių, kurios šioje bylos nagrinėjimo stadijoje leistų daryti išvadą, kad pagal ieškovo pareikštus reikalavimus negalėtų būti priimtas ieškovui palankus teismo sprendimas, todėl tuo pačiu nėra galimybės vien šiuo pagrindu teigti, jog negalėtų pasunkėti arba tapti negalimas ir tokio sprendimo įvykdymas. Apeliantai nepagrįstai teigia, kad pirmos instancijos teismas privalėjo neatmesti ir galimo pareiškėjo veiksmų nesąžiningumo elemento, siedamas tai su faktu, kad prie ieškinio dokumentų nėra pridėta jokių rašytinių įrodymų, kurie galėtų pagrįsti ieškovo reikalavimo teisę į atsakovus, nes ginčo sandorių sudarymo metu apie kokių nors kreditorių pareikštas pinigines pretenzijas ieškovui duomenų nėra. Apeliacinis teismas atkreipia dėmesį, kad preliminarus ieškovo pareikšto reikalavimo vertinimas nereiškia bylos nagrinėjimo iš esmės, o tik sudaro pagrindą įvertinti laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagrindą. Iš bylos duomenų matyti, kad ieškovo ieškinio argumentai bei kartu su ieškiniu pateikti įrodymai sudaro preliminarų pagrindą manyti, jog reikalavimai pripažinti negaliojančiais atliktų darbų aktus, taikyti restituciją ir priteisti nurodytas pinigų sumas galėtų būti tenkinami, t. y. tikėtinai pagrįsti. Kartu atkreiptinas dėmesys į tai, kad teismas nepasisako dėl ieškinio reikalavimų pagrįstumo. Ieškinio pagrįstumo klausimas bus išspręstas nagrinėjant bylą iš esmės.

14Apeliantai nepagrįstai nurodo, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo atsakovų turtui, nepagrįstai neišsiaiškino visų reikšmingų šiam klausimui aplinkybių nes, neturėdamas duomenų apie šalių turtinę padėtį, teismas apskritai negalėjo spręsti klausimo dėl turto arešto taikymo atsakovams. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad apie prašymo dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą atsakovui pranešama, kai teismas mano, kad tai būtina (CPK 147 str. 1 d.). Teismas, nusprendęs, kad nėra būtina pranešti apie laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nagrinėjimą, neprivalo apie tokį savo sprendimą informuoti atsakovą, bei pranešti apie minėto prašymo nagrinėjimą. Taigi, pirmosios instancijos teismas, spręsdamas klausimą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nepranešęs atsakovams, nepažeidė civilinio proceso kodekso normų. Būtent dėl pranešimo apie ketinimą taikyti laikinąsias apsaugos priemones teismo sprendimo įvykdymui gali iškilti grėsmė. Susiklosčius aplinkybėms, kai laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos operatyviai, pirmenybė teikiama ieškovo interesams, siekiant apsisaugoti nuo galimų nesąžiningų atsakovo veiksmų. Tokiu atveju atsakovui suteikiama teisė būti išklausytam vėliau, t.y. kreipiantis į teismą su skundu dėl priimtos nutarties laikinųjų apsaugos priemonių taikymo klausimu teisėtumo ir pagrįstumo bei kartu su juo pateikiant papildomus įrodymus.

15Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti negalimu, preziumuojama tuomet, kai turtinis ginčas tarp šalių atsirado dėl didelės pinigų sumos, kadangi didelė reikalavimo suma gali objektyviai padidinti būsimo teismo sprendimo neįvykdymo riziką (Lietuvos apeliacinio teismo 2009 m. balandžio 16 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-447/2009; 2009 m. rugsėjo 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-905/2009). Tačiau ši prezumpcija, jog ieškinio didelė suma gali objektyviai padidinti ieškovui galimo palankaus teismo sprendimo neįvykdymo riziką, nėra absoliuti. Todėl, taikydamas šią prezumpciją, teismas turi įvertinti reikalavimo sumos dydį ne absoliučiu dydžiu, bet atsižvelgdamas į konkretaus atsakovo finansines galimybes, t.y. ar konkrečiam atsakovui ieškiniu pareikšto reikalavimo suma yra didelė.

16Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas: pripažinti dalyje negaliojančiais ab initio tarp ieškovo ir UAB „SIV projektai“ sudarytus atliktų darbų aktus bendrai 2 307 324,44 Lt sumai; pripažinti dalyje negaliojančiais ab initio tarp ieškovo ir UAB „SIV statyba“ sudarytus atliktų darbų aktus bendrai 719 467,74 Lt sumai; taikyti restituciją - priteisti ieškovo naudai iš atsakovo UAB „SIV projektai“ - 1 219 441,80 Lt, iš atsakovo UAB „SIV statyba“ - 423 845,60 Lt. Tokios reikalavimų sumos pagal teismų praktikoje suformuotą taisyklę paprastai laikytinos didelėmis ir ši aplinkybė sudaro pagrindą preziumuoti, jog didelės reikalavimų sumos gali objektyviai padidinti teismo būsimo sprendimo neįvykdymo riziką. Kaip jau minėta, vien didelė ieškinio suma nesudaro pagrindo savaime taikyti laikinąsias apsaugos priemones – kiekvieną kartą turi būti atsižvelgiama į tai, ar reikalavimo suma yra didelė konkrečiam asmeniui, t.y. ar atsakovo turtinė padėtis yra tokia gera, kad net netaikius laikinųjų apsaugos priemonių, teismo sprendimo įvykdymas nepasunkėtų arba nepasidarytų neįmanomas. Pagal proceso įstatymą kiekviena šalis turi įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12, 178 str.). Atsakovas, siekdamas įrodyti, kad ieškovo pareikštas reikalavimas nėra dėl didelės pinigų sumos priteisimo ir todėl nesudaro pagrindo taikyti laikinąsias apsaugos priemones, kartu su atskiruoju skundu turi pateikti teismui jo gerą turtinę padėtį patvirtinančius įrodymus. Tai gali būti duomenys iš viešų registrų apie registruotino turto sudėtį, jam nustatytus apsunkinimus, turto likvidumą, kredito įstaigų duomenys bei duomenys iš įmonės sąskaitų apie turimas lėšas, duomenys apie gaunamas pajamas ir įsiskolinimus, finansinės atskaitomybės dokumentai ir kiti. Jeigu pagal ieškovo pareikštus reikalavimus egzistuoja ieškinio didelės sumos prezumpcija ir atsakovas kartu su atskiruoju skundu pateikia tik įmonės finansinės atskaitomybės dokumentų dalį, tačiau neteikia kitų aukščiau paminėtų duomenų, daryti išvadą, kad atsakovui ieškinio suma nėra didelė, negalima.

17Apeliantai, bandydami paneigti šią prezumpciją, su atskiruoju skundu teismui pateikė UAB „SIV statyba“ 2013 m. sausio 1 d. balansą (b.l. 37), iš kurio matyti, kad bendrovė 2012 m. turėjo 9 025 247 Lt vertės turto, iš kurio ilgalaikio turo vertė buvo tik 16 839 Lt, o trumpalaikio – 9 008 408 Lt. Pagal 2013 m. sausio 1 d. bendrovės balansą bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 8 186 244 Lt. Taip pat pateikė 2013 m. sausio 1 d. pelno (nuostolių) ataskaitą (b.l. 38) iš kurios matyti, kad 2012 m. bendrovė turėjo 61 715 Lt pelno. Iš UAB „SIV projektai“ 2012 m. gruodžio 31 d. balanso (b.l. 39-40) matyti, kad bendrovė 2012 m. turėjo 4 515 167 Lt vertės turto, iš kurio ilgalaikio turo vertė buvo tik 3 356 Lt, o trumpalaikio – 4 511 811 Lt. Pagal 2013 m. sausio 1 d. bendrovės balansą bendrovės trumpalaikiai įsipareigojimai sudarė 2 758 281 Lt.

18Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors šie apeliantų pateikti įrodymai patvirtina, kad jie turi nemažos vertės turto, tačiau lyginant turimo turto vertę, kurio didžiąją dalį sudaro trumpalaikis turtas, su trumpalaikiais įsipareigojimais nėra pagrindo daryti išvadą, kad apeliantų finansinė padėtis yra gera. Kadangi apeliantai kitų finansinės atskaitomybės dokumentų teismui nepateikė, darytina išvada, kad šių įrodymų nepakanka norint nustatyti tikrąją apeliantų finansinę padėtį bei įvertinti jų tikruosius pajėgumus įvykdyti galimai palankų ieškovui teismo sprendimą. Todėl atskirojo skundo argumentai, kuriais apeliantai įrodinėja, kad ieškinio suma nėra laikytina didele, atmestini kaip nepakankamai įrodyti ir apskritai paneigiantys galimybę jų atžvilgiu taikyti laikinąsias apsaugos priemones būsimo teismo sprendimo įvykdymui užtikrinti (CPK 12, 144 str. 1 d., 178 str.).

19Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo naikinti ar keisti skundžiamą pirmosios instancijos teismas nutartį.

20Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Egidija... 2. I.Ginčo esmė... 3. Ieškovas BUAB „Tilto Street Investments“ kreipėsi į teismą su ieškiniu... 4. Taip pat prašė taikyti laikinąsias apsaugos priemones – areštuoti... 5. II. Pirmosios instancijos teismo procesinio sprendimo esmė... 6. Vilniaus apygardos teismas 2013 m. kovo 13 d. nutartimi ieškovo BUAB „Tilto... 7. Teismas nurodė, kad taikant laikinąsias apsaugos priemones, vertinamas ne... 8. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į atskirąjį skundą argumentai... 9. Atsakovai UAB „SIV projektai“ ir UAB „SIV statyba“ atskiruoju skundu... 10. Ieškovas BUAB „Tilto Street Investments“ atsiliepimu į atskirąjį... 11. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 12. Atskirasis skundas atmestinas.... 13. Pagal Civilinio proceso kodekso 144 str. 1 d. nuostatas, teismas... 14. Apeliantai nepagrįstai nurodo, kad teismas, spręsdamas klausimą dėl... 15. Teismų praktikoje suformuluota taisyklė, pagal kurią aplinkybė, kad teismo... 16. Nagrinėjamu atveju ieškovas kreipėsi į teismą prašydamas: pripažinti... 17. Apeliantai, bandydami paneigti šią prezumpciją, su atskiruoju skundu teismui... 18. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad nors šie apeliantų pateikti... 19. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas... 20. Teismas, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337... 21. Vilniaus apygardos teismo 2013 m. kovo 13 d. nutartį palikti nepakeistą....