Byla 2SA-15-661/2013
Dėl antstolės P. K. veiksmų, suinteresuotasis asmuo UAB „Elektros zona“

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo UAB „Serneta“ atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutarties civilinėje byloje pagal pareiškėjo UAB „Serneta“ skundą dėl antstolės P. K. veiksmų, suinteresuotasis asmuo UAB „Elektros zona“.

2Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0093/12/01773 ir panaikinti visus vykdomojoje byloje antstolės priimtus dokumentus. Nurodė, kad antstolė priėmė ir pateikė vykdyti vykdomąjį dokumentą, pagal kurį vykdymo veiksmai negalėjo būti pradėti. Pareiškėjas pažymi, kad jis yra tinkamai įvykdęs Kauno apygardos teismo 2012-05-03 nutartyje įrašytus įpareigojimus suinteresuotajam asmeniui- UAB „Elektros zona“. Kauno apygardos teismas 2012-05-03 priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-883-395/2012, kuria paliko galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-08 sprendimą, pagal kurį pareiškėjas privalo sumokėti suinteresuotajam asmeniui- UAB „Elektros zona“ 80 824,10 Lt sumą. Pareiškėjas 2012-04-25 pranešimu dėl prievolės įskaitymo įskaitė savo reikalavimo į UAB „Elektros zona“ dalį 80 640,76 Lt. Pareiškėjas pažymi, kad tai laikytina tinkamu pareiškėjo prievolės įvykdymu pagal Kauno apygardos teismo 2012-05-03 nutartį.

5Antstolė P. K. atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.

6Suinteresuotas asmuo UAB „Elektros zona“ per teismo nustatytą terminą pateikė atsiliepimą į pareiškėjo skundą. Atsiliepime nurodė, kad pareiškėjo pranešimo dėl prievolių įskaitymo rengimo bei išsiuntimo momentu UAB „Elektros zona“ neturėjo neįvykdytų piniginių įsipareigojimų pareiškėjui. Minėtas įskaitymas atliktas pareiškėjui neturint priešpriešinio reikalavimo, todėl yra niekinis ir negaliojantis. Suinteresuotas asmuo nurodo, kad pagal CK 6.134 str. draudžiama įskaityti reikalavimus, kurie ginčijami teisme, kadangi jie nėra aiškūs. Kauno miesto apylinkės teismas 2012-06-07 sprendimu atmėtė pareiškėjo ieškinį ir patikslintą ieškinį, kuriuo pareiškėjas prašė priteisti jam iš UAB „Elektros zona“ žalos atlyginimą 80 640,76 Lt. Minėtas sprendimas neįsiteisėjęs, todėl įskaitymas nurodytomis aplinkybėmis draudžiamas. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, suinteresuotasis asmuo su pareiškėjo skundu nesutinka ir prašo jį atmesti.

7II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

8Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartimi pareiškėjo UAB „Serneta“ skundą dėl antstolės P. K. veiksmų atmetė. Teismas nurodė, jog ginčijamo teisme reikalavimo įskaitymas negalimas. Pareiškėjo 2012-04-25 atliktas įskaitymas, pareiškėjui neturint galiojančio, vykdytino priešpriešinio reikalavimo iš suinteresuotojo asmens, neatitinka CK 6.130 str. 1 d. įtvirtintos įskaitymo sampratos, todėl yra niekinis ir negaliojantis kaip imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris (CK 1.80 str.). Taip pat teismas pažymėjo, jog vykdymo procese įskaitymas įmanomas tik tada, kai abi šalys turi vykdomuosius dokumentus. Nagrinėjimu atveju, vadovaujantis CPK 687 str. įskaitymas vykdymo procese yra neįmanomas, kadangi byloje nėra duomenų apie tai, kad pareiškėjas antstoliui yra pateikęs vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išieškojimo iš suinteresuotojo asmens. Nesant pateiktų vykdyti vykdomųjų dokumentų dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių piniginių sumų, šių sumų tarpusavio įskaitymas yra neįmanomas.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Pareiškėjas UAB „Serneta“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės - nutraukti vykdomąją bylą Nr. 0093/12/01773 ir panaikinti visus vykdomojoje byloje antstolės priimtus dokumentus. Nurodo, kad Kauno apygardos teismui 2012 m. gegužės 3 d. priėmus nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-883-395/2012, kuria remiantis buvo paliktas galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2011 m. rugsėjo 8 d. sprendimas, pagal kurį UAB „Serneta“ buvo privalo sumokėti UAB „Elektros zona“ 80 824,10 Lt. UAB „Serneta“ dar 2012 m. balandžio 25 d. dienos pranešimu „UAB „Elektros zona“ dėl prievolės įskaitymo įskaitė savo reikalavimo į UAB „Elektros zona“ dalį, lygią 80 640,76 Lt sumai. Apelianto manymu, įskaitymas yra atliktas laikantis galiojančių įstatymų nuostatų. Pareiškėjas taip pat teigia, jog nagrinėdamas skundą, pirmosios instancijos teismas nukrypo nuo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotos praktikos tokio pobūdžio bylose, netinkamai taikė procesinės teisės normas - jas pažeidė, t.y. netinkamai įvertino byloje esančius įrodymus.

11Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Elektros zona“ prašo pareiškėjo UAB „Serneta“ atskirąjį skundą atmesti ir Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą. Nurodo, jog pareiškėjas atskirajame skunde pažymi, jog 2012 m. balandžio 18 d. pranešimu UAB „Elektros zona“ dėl prievolės įskaitymo įskaitė savo reikalavimo į UAB „Elektros zona“ dalį, lygią 80 640,76 Lt sumai, tačiau suinteresuotas asmuo nurodo, jog UAB „Elektros zona“ nėra gavusi jokio pranešimo dėl prievolės įskaitymo. Be to, apeliantas UAB „Serneta“ nepateikė jokių įrodymų apie tai, kad toks pranešimas būtų išsiųstas ir įteiktas UAB „Elektros zona“.

12IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

13Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 p.).

14Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 straipsnio 1 dalis). Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė, todėl pasisako tik dėl atskirojo skundo argumentų.

15Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog Kauno apygardos teismas 2012-05-03 priėmė nutartį civilinėje byloje Nr. 2A-883-395/2012, kuria paliko galioti Kauno miesto apylinkės teismo 2011-09-08 sprendimą, pagal kurį pareiškėjas privalo sumokėti suinteresuotajam asmeniui UAB „Elektros zona“ 80 824,10 Lt sumą. Minėto įsiteisėjusio sprendimo pagrindu išduotas vykdomasis raštas buvo perduotas vykdyti antstolei P. K., kuri patvarkymu priėmė vykdomąjį dokumentą ir pradėjo jį vykdyti. Apelianto manymu, antstolės 2012-05-15 patvarkymas priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti yra neteisėtas ir vykdomoji byla Nr. 0093/12/01773 turi būti nutraukta, kadangi pareiškėjas 2012-04-25 pranešimu dėl prievolės įskaitymo įskaitė savo reikalavimo į UAB „Elektros zona“ dalį- 80 640,76 Lt ir yra atsiskaitęs su suinteresuotuoju asmeniu UAB „Elektros zona“, todėl vykdymo veiksmai negalėjo būti pradėti.

16Apeliacinės instancijos teismas su apelianto argumentais nesutinka bei nurodo, jog vienas įstatyme nurodytų prievolės pasibaigimo pagrindų – priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas. CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad prievolė baigiasi, kai įskaitomas priešpriešinis vienarūšis reikalavimas, kurio terminas suėjęs arba kurio terminas nenurodytas ar apibūdintas pagal pareikalavimo momentą. Įskaitymui pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo (CK 6.131 straipsnis 1 dalis). Pagal šias įstatymo nuostatas įskaitymas yra vienašalis sandoris, nes pakanka vienos prievolės šalies pareiškimo, kuriuo apie įskaitymą pranešama kitai šaliai. Įskaitymo teisiniai padariniai atsiranda, t. y. prievolė pasibaigia, nepriklausomai nuo kitos prievolės šalies valios ir požiūrio į tokį kontrahento veiksmą, tik būtina, kad kitai prievolės šaliai kontrahentas praneštų apie šį teisinį veiksmą ir kad būtų laikomasi CK 6.130 straipsnio 1 dalyje nustatytų įskaitymo sąlygų.

17Teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad įskaitymo, kaip prievolės pabaigos pagrindo, taikymui įstatymas nustato tam tikras sąlygas. Iš CK 6.130 straipsnyje įtvirtintų nuostatų matyti, jog tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius – ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti. Nors, minėta, įskaitymas galimas nepriklausomai nuo to, sutinka kita prievolės šalies su tokiu prievolės pasibaigimo būdu ar ne, kita prievolės šalis turi teisę ginčyti įskaitymo pagrįstumą teisme, įrodinėdama, kad nebuvo įstatyme nustatytų sąlygų, būtinų atliekant įskaitymą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. gruodžio 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Ferteksos transportas“ v. Baltarusijos Respublikos įmonei „Gamybinis susivienijimas „Beloruskalij“, bylos Nr. 3K-3-624/2006; 2007 m. gruodžio 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Sentovart Industrial Group LTD v. UAB „ Autostartas“, bylos Nr. 3K-3-593/2007; 2009 m. birželio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Baltisches Haus“ v. UAB „Mažoji prekybos agentūra“, bylos Nr. 3K-3-293/2009; 2010 m. sausio 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „ Alginora“ v. UAB „ Transekspedicija“, bylos Nr. 3K-3-9/2010; 2010 m. vasario 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Valdiklis“ v. UAB „Naujoji šiluma“, bylos Nr. 3K-3-18/2010).

18Iš netiesioginių įrodymų, t.y. Lietuvos teismų informacinės sistemos LITEKO duomenų nustatyta, kad Kauno miesto apylinkės teismas 2012-06-07 sprendimu atmėtė pareiškėjo ieškinį ir patikslintą ieškinį, kuriuo pareiškėjas prašė priteisti jam iš UAB „Elektros zona“ žalos atlyginimą- 80 640,76 Lt. Kauno apygardos teismas 2012-11-28 nutartimi pareiškėjo apeliacinį skundą atmetė ir Kauno miesto apylinkės teismo 2012-06-07 sprendimą paliko nepakeistą. Taigi apelianto 2012-04-25 atliktas įskaitymas, pareiškėjui neturint galiojančio, vykdytino priešpriešinio reikalavimo iš suinteresuotojo asmens, neatitinka CK 6.130 str. 1 d. įtvirtintos įskaitymo sampratos, todėl yra niekinis ir negaliojantis kaip imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris (CK 1.80 str.). Be to, kaip teisingai nustatė pirmosios instancijos teismas pagal CPK 687 str. nuostatas įskaitymas vykdymo procese galimas tik tada, jeigu yra pateikti vykdyti vykdomieji dokumentai dėl skolininko ir išieškotojo priešpriešinių pinigų sumų, esančių toje pačioje išieškojimo eilėje, išieškojimo. Įskaitymą vykdymo procese atlieka antstolis savo patvarkymu. Vykdymo procese įskaitymas įmanomas tik tada, kai abi šalys turi vykdomuosius dokumentus. Nagrinėjimu atveju, vadovaujantis CPK 687 str. įskaitymas vykdymo procese yra neįmanomas, kadangi byloje nėra duomenų apie tai, kad pareiškėjas antstoliui yra pateikęs vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl išieškojimo iš suinteresuotojo asmens.

19Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas teisingai įvertino byloje surinktus įrodymus, tinkamai pritaikė materialinės teisės normas, dėl ko skundžiama teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, naikinti ją atskirojo skundo motyvais nėra pagrindo (Civilinio proceso kodekso 320 str.).

20Vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas

Nutarė

21Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėjas Alvydas Barkauskas, apeliacine rašytinio... 2. Teismas, išnagrinėjęs atskirąjį skundą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. Pareiškėjas kreipėsi į teismą, prašydamas nutraukti vykdomąją bylą Nr.... 5. Antstolė P. K. atsiliepimo į pareiškėjo skundą nepateikė.... 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Elektros zona“ per teismo nustatytą terminą... 7. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 8. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartimi... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Pareiškėjas UAB „Serneta“ pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo... 11. Atsiliepimu į atskirąjį skundą UAB „Elektros zona“ prašo pareiškėjo... 12. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 13. Atskirasis skundas netenkintinas, pirmosios instancijos teismo nutartis... 14. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis... 15. Nagrinėjamu atveju nustatyta, jog Kauno apygardos teismas 2012-05-03 priėmė... 16. Apeliacinės instancijos teismas su apelianto argumentais nesutinka bei nurodo,... 17. Teismų praktikoje nuosekliai pabrėžiama, kad įskaitymo, kaip prievolės... 18. Iš netiesioginių įrodymų, t.y. Lietuvos teismų informacinės sistemos... 19. Remdamasi tuo, kas išdėstyta, teismas daro išvadą, kad pirmosios... 20. Vadovaudamasi CPK 336 straipsniu, 337 straipsnio 1 punktu, teismas... 21. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2012 m. rugsėjo 14 d. nutartį palikti...