Byla e2-13945-994/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Lipeikienė, rašytinio proceso tvarka, priimdama sprendimą už akių, išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Nordecum“ ieškinį atsakovui R. S. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Nordecum“ kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti iš R. S. 202,73 Eur skolą, 71,82 Eur palūkanas, 163,49 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio procesines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Ieškinyje nurodė, kad ieškovas ir atsakovas 2012-05-01 naudodami nuotolinio ryšio priemones sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. SP 61591, kurios pagrindu ieškovas atsakovui suteikė 202,73 Eur kreditą, o atsakovas įsipareigojo laiku grąžinti kreditą bei mokėti 194,53 procentų palūkanas. Atsakovas savo įsipareigojimų nevykdė ir liko skolingas ieškovui 202,73 Eur negrąžinto kredito bei 71,82 Eur nesumokėtų palūkanų. Ieškovas atsakovui dėl laiku negrąžinto kredito priskaičiavo 163,49 Eur delspinigius.

3Ieškinio, jo priedų kopija bei teismo pranešimas buvo įteikti atsakovui 2016-03-24 viešo paskelbimo būdu (2016-03-24 teismo nutartis), remiantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 130 str. nuostatomis. Kadangi atsakovas nepateikė atsiliepimo į pareikštą ieškinį per teismo nustatytą terminą, o ieškovas pareiškė prašymą priimti sprendimą už akių, yra visi CPK 142 str. 4 d., 285 str. numatyti pagrindai priimti sprendimą už akių.

4Ieškinys tenkintinas iš dalies.

5Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (CPK 285 str. 2 d.).

6Byloje nustatyta, kad ieškovas ir atsakovas 2012-05-01 naudodami nuotolinio ryšio priemones sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. SP 61591, kurios pagrindu ieškovas atsakovui suteikė 202,73 Eur kreditą, o atsakovas įsipareigojo laiku grąžinti kreditą bei mokėti 194,51 procentų palūkanas (e. b. l. 1-3, 5-12). Atsakovas negrąžino gauto kredito, bei priskaičiuotų 71,82 Eur palūkanų už laikotarpį nuo 2012-05-02 iki 2012-10-28. Taip pat atsakovas nesumokėjo ieškovo paskaičiuotų 163,49 Eur delspinigių už vėlavimą įvykdyti prievolę už laikotarpį nuo 2012-10-29 iki 2016-02-01 (e. b. l. 1-2).

7Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.38 straipsnyje numatyta, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra – vadovaujantis protingumo kriterijais. Paskolos sutartimi viena šalis (paskolos davėjas) perduoda kitos šalies (paskolos gavėjo) nuosavybėn pinigus arba kitus rūšies požymiais apibūdintus suvartojamuosius daiktus, o paskolos gavėjas įsipareigoja grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) arba tokį pat tokios pat rūšies ir kokybės kitų daiktų bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 str. 1 d.). Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 str.). CK 6.873 str. 1 d. ir 6.874 str. 1 d. nuostatomis, paskolos gavėjas privalo grąžinti gautą paskolą bei sumokėti palūkanas paskolos davėjui sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovas nėra grąžinęs suteikto 202,73 Eur kredito bei sumokėjęs 71,82 Eur palūkanų (CPK 178 str.), todėl ieškovo iš atsakovo prašoma priteisti suma yra pagrįsta ir priteistina (CK 6.38 str., 6.870 str. 1 d., 6.205 str., 6.873 str. 1 d., 6.874 str. 1 d.).

8Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 163,49 Eur delspinigius už negrąžintą kreditą laikotarpiu nuo 2012-10-29 iki 2016-02-01 (1 191 dienos). CK 6.71 str. 1 d. nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba netinkamai įvykdyta (bauda, delspinigiai). Susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis (CK 6.72 str.). Atsakovas sudarydamas 2012-05-31 kredito sutartį Nr. SP 61591, 8.3 p. įsipareigojo uždelsus sumokėti bet kurį minėtos sutarties nustatytą mokėjimą, mokėti 1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (e. b. l. 5-12). Nors ieškovas nurodo, kad sumažino delspinigių skaičiavimo procentinę normą nuo kredito sutartyje 8.3 p. numatyto 1 proc. normos iki Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatymo 11 str. 8 d. numatytos 0,05 proc. dydžio normos nuo negrąžintos sumos už kiekvieną pradelstą dieną, prašoma priteisti iš atsakovo 163,49 Eur delspinigių suma, sudaranti didžiąją dalį (80 proc.) kredito sumos, laikytina neproporcingai didele, pažeidžianti atsakovo, kaip vartotojo teises bei teisėtus interesus CK 1.5 str. įtvirtintų principų kontekste, todėl yra mažintina. CK 1.125 str. 5 d. 1 p. numato sutrumpintą 6 mėnesių ieškinio senaties terminą reikalavimui dėl delspinigių. Delspinigių skaičiavimo laikotarpis (1 191 dienos) aiškiai viršija sąžiningą delspinigių skaičiavimo laikotarpį. Kasacinis teismas pažymi, kad, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas kontroliuoja netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007-10-12 nutartis c. b. Nr. 3K-7-304/2007). Sąžiningumo ir protingumo principų sutartiniams santykiams taikymas, neleidžiant sutarties šaliai nepelnytai praturtėti dėl neprotingo dydžio netesybų, yra viešas interesas, kurį teismas turi įgyvendinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2006-11-15 nutartis c. b. Nr. 3K-3-413/2006, 2005-06-06 nutartis c. b. Nr. 3K-3-316/2005). Be to, vartotojo, kaip silpnesniosios sutarties šalies, interesai turi būti ginami teismo iniciatyva ir nesant konkretaus šio asmens pareikšto reikalavimo, nes tokios kategorijos bylose teismas yra aktyvus. Vartotojų teisių apsauga ir gynimas vertinami kaip viešasis interesas, svarbus ne tik pačiam vartotojui, bet ir didelei visuomenės daliai ar net visai visuomenei (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-12-01 nutartis c. b. Nr. 3K-3-541/2009). Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, ieškovui iš atsakovės priteistini 25,00 Eur delspinigiai apskaičiuotini už 182 dienas (274,55 x 0,05 proc. x 182 d./100) (CK 6.71 str. 1 d., 6.72 str., 6.73 str. 2 d., 1.125 str. 5 d. 1 p.).

9CK 6.37 str. 2 d. numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Procesinių palūkanų paskirtis – skatinti skolininką kuo greičiau įvykdyti prievolę, be to, jos atlieka kompensacinę funkciją – procesinės palūkanos yra skolininko kreditoriui mokamas atlyginimas už naudojimąsi kreditoriaus lėšomis (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011-05-02 nutartis c. b. Nr. 3K-3-223/2011; 2012-06-08 nutartis c. b. Nr. 3K-3-283/2012; kt.). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

10Ieškovas pareiškė ieškinį 438,04 Eur dydžio sumai. Teismas ieškinį tenkino iš dalies, priteisdamas 299,55 Eur, t. y. 68 proc. reikalautos sumos. Proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, ieškovui iš atsakovės priteistina 10,20 Eur žyminio mokesčio suma (15 Eur x 68 proc., e. b. l. 15-16) (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 7 d., 93 str. 2 d.).

11Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 (pakeisto 2014-09-23 įsakymu Nr. 1R-298/1K-290) nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 str., 96 str. 6 d.).

12Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 93 straipsniu, 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

13ieškinį tenkinti iš dalies.

14Priteisti ieškovui UAB „Nordecum“, įm. kodas 302535232, iš atsakovo R. S., a. k. ( - ) 202,73 Eur (dviejų šimtų dviejų eurų 73 ct) kreditą, 71,82 Eur (septyniasdešimt vieno euro 82 ct) palūkanas, 25,00 Eur (dvidešimt penkių eurų) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio procesines palūkanas už priteistą sumą (299,55 Eur ) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-03-04) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 10,20 Eur (dešimt eurų 20 ct) bylinėjimosi išlaidas.

15Likusią ieškinio dalį atmesti.

16Atsakovas negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau per 20 (dvidešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę pateikti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, atitinkantį CPK 287 straipsnio reikalavimus.

17Ieškovas per 30 (trisdešimt) dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai