Byla e2-2971-608/2020
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio proceso tvarka už akių atsakovo R. K. atžvilgiu išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Gelvora“ ieškinį atsakovui R. K. dėl skolos priteisimo.

2Teismas

Nustatė

3ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ,,Gelvora” kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovo R. K. 1 021,11 Eur skolą, 14,40 proc. palūkanas nuo 342,77 Eur skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, 9,90 proc. palūkanas nuo 176,88 Eur skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas. Ieškovė prašo teismo priimti sprendimą už akių, jeigu atsakovas nepateiks atsiliepimo į ieškinį.

4Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - CPK) 130 straipsnio 1 dalis). Atsakovas teismo nustatytu terminu nepateikė atsiliepimo į ieškinį. Apie atsiliepimo į ieškinį nepateikimo priežastis duomenų nėra, atsiliepimo į ieškinį nepateikimo pasekmės atsakovui išaiškintos. Esant šioms aplinkybėms ir ieškovės prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas dėl atsakovo rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, priimti sprendimą už akių (CPK 142 str. 4 d.).

5Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui, ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė ,,Ūkio banko lizingas“ 2007 m. lapkričio 24 d. sudarė su atsakovu R. K. išperkamosios nuomos sutartį Nr. 711694364, pagal kurią pradinis kreditorius nupirko iš pardavėjo telefoną Nokia 8600 ir perdavė atsakovui naudoti už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą sutartyje nustatytą kainą, turtas pereis atsakovui nuosavybės teise. Atsakovas sutartimi įsipareigojo pagal sutarties šalių suderintą grafiką sumokėti pradiniam kreditoriui 2 625,00 Lt turto kainos, 133,09 Lt sutarties mokestį ir 14,40 proc. dydžio pelno palūkanas iki 2009 m. lapkričio 24 d. Atsakovas įsipareigojimus pagal sutartį vykdė netinkamai, todėl pradinis kreditorius išperkamosios nuomos sutartį su atsakovu nutraukė.

7Pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė ,,Ūkio banko lizingas“ ir atsakovas R. K. 2007 m. rugsėjo 14 d. sudarė išperkamosios nuomos sutartį Nr. 709664860, pagal kurią pradinis kreditorius nupirko iš pardavėjo svetainės kampą „Kavalino“ ir perdavė atsakovui naudoti už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą sutartyje nustatytą kainą, turtas pereis atsakovui nuosavybės teise. Atsakovas sutartimi įsipareigojo pagal sutarties šalių suderintą grafiką sumokėti pradiniam kreditoriui 2 878,00 Lt turto kainos, 59,40 Lt sutarties mokestį ir 9,90 proc. dydžio pelno palūkanas iki 2009 m. rugsėjo 14 d. Atsakovas įsipareigojimus pagal sutartį vykdė netinkamai, todėl pradinis kreditorius išperkamosios nuomos sutartį su atsakovu nutraukė.

8Pirminis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė ,,Ūkio banko lizingas“ 2015 m. kovo 10 d. reikalavimo perleidimo sutartimi Nr. 15-20-03 perleido reikalavimą į atsakovo skolą pagal minėtas išperkamosios nuomos sutartis Nr. 711694364 ir Nr. 709664860 naujam kreditoriui uždarajai akcinei bendrovei ,,Gelvora“, ką patvirtinta 2015 m. kovo 10 d. priedas Nr. 1 prie sutarties. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Reikalavimo perleidimo faktas gali būti panaudotas prieš trečiuosius asmenis ir skolininką tik nuo to momento, kai skolininkas sutiko, kad reikalavimas būtų perleistas, ar nuo to momento, kai skolininkas gavo reikalavimo perleidimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją arba kitokį reikalavimo perleidimo fakto įrodymą (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.109 straipsnio 1 dalis). Nagrinėjamu atveju, atsakovas apie reikalavimo perleidimą buvo informuotas 2015 m. kovo 31 d. pranešimu. Be to, įteikus atsakovui ieškinio su priedais kopijas, įskaitant ir reikalavimo perleidimo sutartį, laikytina, jog atsakovas tinkamai informuotas apie reikalavimo perleidimo faktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegijos 2011 m. kovo 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

9Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 342,77 Eur pagrindinės skolos, 232,05 Eur pelno palūkanas, 123,40 Eur delspinigius, 14,40 proc. dydžio sutartines palūkanas nuo skolos sumos (342,77 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo pagal sutartį Nr. 711694364 ir 176,88 Eur pagrindinės skolos, 82,33 Eur pelno palūkanas, 63,68 Eur delspinigius ir 9,90 proc. dydžio sutartines palūkanas nuo skolos sumos (176,88 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo pagal sutartį Nr. 709664860.

10Pagal CK 6.503 straipsnio 1 dalį įstatymai arba nuomos sutartis gali nustatyti, kad išnuomotas daiktas pereina nuomininkui nuosavybės teise pasibaigus nuomos sutarties terminui arba iki šio pabaigos, jeigu nuomininkas sumoka visą sutartyje nustatytą kainą (išperkamoji nuoma). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2013 pažymėta, kad CK nereglamentuojami išperkamosios nuomos sutarčių nutraukimo padariniai ir šalių atsakomybė pagal šią sutartį, todėl, sprendžiant ginčus dėl šalių atsakomybės pagal išperkamosios nuomos sutartį, visų pirma turi būti vadovaujamasi konkrečios sutarties ir bendrosiomis civilinę bei sutartinę civilinę atsakomybę reglamentuojančiomis nuostatomis (CK 6.245–6.262 straipsniai). Be kita ko, fizinio asmens asmeniniais poreikiais sudaromos sutartys dėl daiktų įsigijimo, perimant daikto valdymą ir naudojimąsi, o už daiktą užmokant periodinėmis įmokomis, kvalifikuotinos išperkamąja nuoma (ar kita panašaus pobūdžio sutartimi, pavyzdžiui, pirkimu–pardavimu išsimokėtinai), kuriai, papildomai taikomos apsauginės vartojimo kredito nuostatos. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. kovo 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-61/2013).

11Išperkamosios nuomos sutarčių bendrųjų sąlygų 12.2. numatyta pradinio kreditoriaus teisė nutraukti sutartį pirma laiko. Sutarties 12.6. punkte numatyta, kad nutraukus sutartis, pradinis kreditorius turi teisę išieškoti iš atsakovo sutartyje nustatytus mokesčius bei delspinigius ir baudas, susijusius su Sutarties vykdymu ar netinkamu įvykdymu. Nuostolių sampratos sutartyje nepateikiama, todėl, sprendžiant dėl to, kas šiuo atveju laikytina nuostoliais, atsižvelgtina į CK 6.249 straipsnio nuostatas, kad žala yra asmens turto netekimas arba sužalojimas, turėtos išlaidos, taip pat negautos pajamos, kurias asmuo būtų gavęs, jeigu nebūtų buvę neteisėtų veiksmų (1 dalis); be tiesioginių nuostolių ir negautų pajamų į nuostolius įskaičiuojamos: 1) protingos išlaidos, skirtos žalos prevencijai ar jai sumažinti; 2) protingos išlaidos, susijusios su civilinės atsakomybės ir žalos įvertinimu; 3) protingos išlaidos, susijusios su nuostolių išieškojimu ne teismo tvarka (4 dalis). Patirti nuostoliai turi būti atlyginti visiškai - šalys turi būti grąžintos į iki teisės pažeidimo (prievolės neįvykdymo) buvusią padėtį. Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra išaiškinęs, kad sprendžiant išperkamosios nuomos davėjo dėl išperkamosios nuomos gavėjo kaltės nutrauktos išperkamosios nuomos sutarties patirtų nuostolių dydį, bendroji taikytina taisyklė turėtų būti tokia, jog išperkamosios nuomos davėjo dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius sudaro neišpirktos išperkamosios nuomos sutarties dalyko vertės ir pinigų sumos, gautos jį pardavus (jei sugrąžintas nuomos sutarties dalykas buvo parduodamas), skirtumas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-464/2013).

12Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad atsakovas, nutraukus sutartis, negrąžino pradiniam kreditoriui turto ir nesumokėjo likusios neišmokėtos turto vertės, dėl ko pradinis kreditorius patyrė 342,77 Eur nuostolių pagal sutartį Nr. 711694364 ir 176,88 Eur nuostolių pagal sutartį Nr. 709664860. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Atsakovas periodinių įmokų pradiniam kreditoriui nemokėjo, neišsimokėjo už išpirktą turtą, turto pradiniam kreditoriui negrąžino, atsiliepimo į ieškinį nepateikė ir reikalavimo neginčijo, todėl iš atsakovo ieškovei priteisiama 342,77 Eur skolos pagal sutartį Nr. 711694364 ir 176,88 Eur skolos pagal sutartį Nr. 709664860.

13Palūkanos – tai mokestis už pinigų skolinimą (mokėjimo, pelno palūkanos) arba minimalių kreditoriaus nuostolių kompensacija už piniginės prievolės įvykdymo termino praleidimą (kompensuojamosios palūkanos). LAT apibrėžia palūkanas kaip atlyginimą, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu kokie to naudojimosi rezultatai (nutartis Nr. civilinėje byloje Nr. 3K-3-357/2017), ir formuoja nuoseklią praktiką, kad kreditorius (ieškovas) gali laisvai rinktis sutartinį savo teisių gynimo būdą (2014 m. kovo 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-98/2014). Pagal LAT 2003 m. rugsėjo 18 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003 atlyginimas palūkanų forma mokamas iki piniginių prievolių įvykdymo, jeigu šalys nėra susitarusios kitaip. Nagrinėjamu atveju nustatyta, kad šalys pagal sutartį Nr. 711694364 susitarė dėl 14,40 proc. metinės palūkanų normos, o pagal sutartį Nr. 709664860 susitarė dėl 9,90 proc. metinės palūkanų normos. Nagrinėjamos bylos atveju, atsakovas toliau naudojasi pradinio kreditoriaus turtu, nesumokėjęs visos sutartyse nustatytos turto kainos, todėl ieškovės reikalavimas dėl 232,05 Eur pelno palūkanų už laikotarpį nuo 2015 m. kovo 10 d. iki 2019 m. lapkričio 20 d., 14,40 proc. dydžio sutartinių palūkanų nuo skolos sumos (342,77 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo pagal sutartį Nr. 711694364 ir 82,33 Eur pelno palūkanų už laikotarpį nuo 2015 m. kovo 10 d. iki 2019 m. lapkričio 20 d. bei 9,90 proc. dydžio sutartinių palūkanų nuo skolos sumos (176,88 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo pagal sutartį Nr. 709664860 tenkinamas.

14Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo atlyginti kitai sutarties šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas (CK 6.256 straipsnio 2 dalis). Sutarties bendrųjų sąlygų 11.1. punkte numatyta, jog vėluojant mokėti mokėjimus ar jų dalį, nuomininkas įsipareigoja mokėti 0,2 proc. delspinigius nuo vėluojamos mokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamą praktiką teismas, nustatydamas, ar yra pagal CK 6.73 ir 6.258 straipsnių nuostatas pagrindas pripažinti netesybas neprotingai (aiškiai) didelėmis ir dėl to jas mažinti, ir spręsdamas, iki kokio dydžio jas mažinti, kiekvienu atveju turi vertinti konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), vadovautis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais ir siekti nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. kovo 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007; 2007 m. spalio 12 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. N. v. T. M., bylos Nr. 3K-7-304/2007; kt.). Nagrinėjamu atveju pagal sutartį Nr. 709664860 ieškovė prašo 63,68 Eur delspinigių už laikotarpį nuo 2019 m. gegužės 24 d. iki 2019 m. lapkričio 20 d., delspinigių norma 0,2 proc., ir 123,40 Eur už sutartį Nr. 711694364 už laikotarpį nuo 2019 m. gegužės 24 d. iki 2019 m. lapkričio 20 d., delspinigių norma 0,2 proc. Nagrinėjamu atveju, vertinant prašomų priteisti netesybų dydį, atsižvelgtina į tai, kad atsakovas yra vartotojas, kuris sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties pusė, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų, į delspinigių normą – 0,2 procento, kuri teismų praktikoje, esant vartojimo teisiniams santykiams, laikoma per didelė, į prašomų priteisti delspinigių bei negrąžintų įmokų bei priskaičiuotų palūkanų santykį, siekiant užtikrinti prievolės šalių interesų pusiausvyrą bei, vadovaujantis teisingumo, protingumo, sąžiningumo principais delspinigių dydis mažinamas iki 0,05 proc. Atitinkamai iš atsakovo priteisiama 15,92 Eur delspinigių pagal sutartį Nr. 709664860 ir 30,85 Eur delspinigių sutartį Nr. 711694364.

15CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šios palūkanos vadinamos procesinėmis. Kadangi atsakovas pažeidė savo sutartinius įsipareigojimus, ieškovei iš atsakovo priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

16Ieškovės reikalavimai yra patenkinti iš dalies, t.y. 86,26 proc., todėl ieškovei iš atsakovo atitinkamai priteisiama 19,84 Eur bylinėjimosi išlaidų (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas ir 7 dalis).

17Byloje procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nesiekia minimalios valstybei priteistinos procesinių dokumentų įteikimo sumos, todėl nepriteisiamos.

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsniu, 285-288 straipsniais,

Nutarė

19Priimti atsakovo R. K. atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti iš dalies.

20Priteisti iš atsakovo R. K. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Gelvora“ naudai 342,77 Eur (tris šimtus keturiasdešimt du eurus septyniasdešimt septynis euro centus) skolos, 232,05 Eur (du šimtus trisdešimt du eurus penkis euro centus) palūkanų, 30,85 Eur (trisdešimt eurų aštuoniasdešimt penkis euro centus) delspinigių ir 14,40 proc. dydžio sutartines palūkanas nuo 342,77 Eur skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019 m. lapkričio 25 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo pagal sutartį Nr. 711694364.

21Priteisti iš atsakovo R. K. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Gelvora“ naudai 176,88 Eur (vieną šimtą septyniasdešimt šešis eurus aštuoniasdešimt aštuonis euro centus) skolos, 82,33 Eur (aštuoniasdešimt du eurus trisdešimt tris euro centus) palūkanų, 15,92 Eur (penkiolika eurų devyniasdešimt du euro centus) delspinigių ir 9,90 proc. dydžio sutartines palūkanas nuo 176,88 Eur skolos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019 m. lapkričio 25 d. iki visiško teismo sprendimo įvykdymo pagal sutartį Nr. 709664860.

22Priteisti iš atsakovo R. K. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Gelvora“ naudai 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas už priteistą sumą 880,80 Eur nuo bylos iškėlimo teisme dienos 2019 m. lapkričio 25 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

23Priteisti iš atsakovo R. K. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės ,,Gelvora“ naudai bylinėjimosi išlaidas – 19,84 Eur (devyniolika eurų aštuoniasdešimt keturis euro centus) bylinėjimosi išlaidų.

24Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

25Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine tvarka.

26Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos turi teisę paduoti pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

27Ieškovė per dvidešimt dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Lidija Valentukonytė rašytinio... 2. Teismas... 3. ieškovė uždaroji akcinė bendrovė ,,Gelvora” kreipėsi į teismą su... 4. Atsakovui procesiniai dokumentai įteikti tinkamai (Lietuvos Respublikos... 5. Atlikęs formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, teismas daro išvadą,... 6. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų nustatyta, kad pradinis kreditorius... 7. Pradinis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė ,,Ūkio banko lizingas“ ir... 8. Pirminis kreditorius uždaroji akcinė bendrovė ,,Ūkio banko lizingas“ 2015... 9. Ieškovė prašo priteisti iš atsakovo 342,77 Eur pagrindinės skolos, 232,05... 10. Pagal CK 6.503 straipsnio 1 dalį įstatymai arba nuomos sutartis gali... 11. Išperkamosios nuomos sutarčių bendrųjų sąlygų 12.2. numatyta pradinio... 12. Nagrinėjamos bylos atveju nustatyta, kad atsakovas, nutraukus sutartis,... 13. Palūkanos – tai mokestis už pinigų skolinimą (mokėjimo, pelno... 14. Asmuo, neįvykdęs arba netinkamai įvykdęs savo sutartinę prievolę, privalo... 15. CK 6.37 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad skolininkas privalo mokėti... 16. Ieškovės reikalavimai yra patenkinti iš dalies, t.y. 86,26 proc., todėl... 17. Byloje procesinių dokumentų įteikimo išlaidos nesiekia minimalios valstybei... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 19. Priimti atsakovo R. K. atžvilgiu sprendimą už akių ir ieškinį tenkinti... 20. Priteisti iš atsakovo R. K. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 21. Priteisti iš atsakovo R. K. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 22. Priteisti iš atsakovo R. K. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 23. Priteisti iš atsakovo R. K. ieškovės uždarosios akcinės bendrovės... 24. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 25. Atsakovas neturi teisės apskųsti sprendimą už akių apeliacine nei kasacine... 26. Atsakovas sprendimą už akių priėmusiam teismui per dvidešimt dienų nuo... 27. Ieškovė per dvidešimt dienų gali skųsti sprendimą už akių Vilniaus...