Byla e2A-111-661/2017
Dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais ir teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Jadvygos Mardosevič ir Astos Pikelienės apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo Ieškovo BUAB „PCS 85“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 7 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo BUAB „PCS 85“ ieškinį atsakovams UAB „Kauno dujotiekio statyba“ bei UAB „Rotada“ dėl sandorių pripažinimo niekiniais ir negaliojančiais ir teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3

 1. Ginčo esmė
 1. ieškovas prašė pripažinti niekiniais ir negaliojančiais 2012-11-08, 2013-02-18, UAB „PCS 85“ prašymus ir UAB „PCS 85“ prašymą Nr. 13/5/10, 2013-05-10 dėl mokėjimų atlikimo ir jų pagrindu 2012-11-13 atsakovo UAB „Kauno dujotiekio statyba“ atliktą 11 821,64 EUR / 40 817,75 Lt, 2013-02-19 atliktą 22 400,03 EUR / /77 342,82 Lt bei 2013-05-10 atliktą 3 247,22 EUR / 11 211,99 EUR mokėjimus į atsakovo UAB „Rotada“ banko sąskaitą ; taikyti restituciją ir priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 37 468,88 EUR; 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei visas turėtas bylinėjimosi išlaidas.
 2. BUAB „PCS 85“ bankroto administratorius remdamasis jam pateiktais buhalteriniais dokumentais, kad tarp šalių įvykę atsiskaitymai, atlikti nepasirašius jokio susitarimo tarp UAB „PCS 85“, AB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Rotada“ dėl prievolių įskaitymo ir atliki vadovaujantis vien vienašališkais UAB „PCS 85“ vadovo pranešimais, atlikti neteisėtai.
 3. Atsakovas UAB „Rotada“ su ieškininio reikalavimais nesutiko ir nurodė, kad šiuo atveju turi būti taikomas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas, o ne vienerių metų, kadangi LR Bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 8 p. nuostata yra traktuotina kaip specialus įstatymas LR CK normų atžvilgiu, todėl atsižvelgiant į tai, jog bankroto administratorius apie šiuo ieškiniu ginčijamus sandorius sužinojo 2015-09-07 (imtinai), tai šešių mėnesių ieškinio senaties terminas šiuo atveju yra praleistas. Atsakovas nurodė, jog 2016-06-13 su UAB „PCS 85“ pasirašė Naftos produktų pardavimo pagal UAB „Rotada“ magnetines korteles sutartį Nr. 1058 (toliau – Kuro sutartis), kuria vadovaujantis UAB „Rotada“ įsipareigojo parduoti degalus UAB „PCS 85“ už kainą, kuri yra lygi savikainai, plius 0,12 Lt / 0,03 EUR už vieną parduotą litrą, t. y. kuro kaina buvo devyniais procentais mažesnė, nei tuo metu buvusi rinkos kaina, be to, šalys susitarė, kad atsižvelgiant į statybų sektoriuje vyraujančią santykių specifiką bei vykstančius dažnus užsakovų pradelsimus atsiskaityti su rangovais ir subrangovais, atsakovas UAB „Rotada“ suteiks UAB „PCS 85“ 30 000,00 Lt / 8519,24 EUR sumai limitą, tuo pačiu UAB „PCS 85“ įsipareigojo atsiskaityti už parduotus degalus ne vėliau, kaip per 15 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos – faktūros išrašymo. Atsakovas taip pat nurodė, jog UAB „PCS 85“ nuo pat Kuro sutarties pasirašymo dienos sistemingai pažeidinėjo Kuro sutartį bei nuolat prašė padidinti suteiktą kredito limitą tam, kad laiku galėtų įvykdyti įsipareigojimus pagal pasirašytas rangos ir subrangos sutartis, tačiau dėl UAB „PCS 85“ susidariusių įsiskolinimų už kurą, atsakovas 2012-11-18 priėmė sprendimą užblokuoti kuro korteles iki tol, kol UAB „PCS 85“ pilnai nepadengs įsiskolinimų už praeitus laikotarpius, be to, netaikė nei baudų nei delspinigių, todėl atsakovas šiuo atveju elgėsi sąžiningai ir negalėjo sukelti UAB „PCS 85“ nemokumo situacijos. Atsakovas nurodė, kad 2012-11-13 pagal UAB „PCS 85“ pateiktą prašymą buvo gautas 40 817,75 Lt / 11591,21 EUR sumai pavedimas iš atsakovo AB „Kauno dujotiekio statyba“ bei ši suma atitiko tuo metu buvusį susikaupusį įsiskolinimą už kurą, be to, atsakovas atnaujino kuro pardavimą UAB „PCS 85“, kuri paprašė laikinai padidinti kuro limitą, atsižvelgiant į padidėjusias darbų apimtis, bei tuo pačiu garantavo atsiskaitymą tokiu pat principu iš gautinų rangovo lėšų, todėl buvo tiekiamas kuras, o UAB „PCS 85“ atsiskaitydavo su atsakovu UAB „Rotada“ iš gautinų sumų pagal pateiktus prašymus rangovams. Atsakovas nurodė, kad 2012-11-13, kai pagal UAB „PCS 85“ vadovo prašymą buvo atliktas pirmas atsakovo AB „Kauno dujotiekio statyba“ mokėjimas 40 817,75 Lt / 11 821,64 EUR sumai UAB „PCS 85“ atžvilgiu nebuvo įregistruota nei vieno turto arešto, kadangi pirmas turto areštas buvo įregistruotas tik 2012-11-29, be to, 2014-11-11 Centrinės hipotekos duomenimis, turto areštas Ramirent Baltic AS naudai buvo išregistruotas 2012-12-21 (imtinai), o kitų mokėjimų datos yra - 2013-02-19 bei 2013-05-10, t. y. po turto arešto išregistravimo, todėl šiuo atveju nėra visų actio pauliana būtinų sąlygų.
 4. Atsakovas UAB „Kauno dujotiekio statyba“ pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo su ieškininiais reikalavimais nesutiko ir nurodė, kad atsakovui laimėjus viešąjį pirkimą dėl AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Kuro bazių valdymo centro Vaidoto kuro sandėlio rekonstrukcijos darbų pirkimo numatytiems darbams atlikti buvo pasirinktas subrangovas UAB „PCS 85“, galintis už priimtiną kainą ir realius darbų įvykdymo terminus atlikti minėtame projekte numatytus darbus bei 2012-07-24 atsakovas sudarė su UAB „PCS 85“ Statybos subrangos sutartį Nr. KDS/PCS85/2 (toliau – Sutartis), kurios pagrindu ieškovas atliko rangos darbus objekte AB „Lietuvos geležinkeliai“ Krovinių vežimo direkcijos Kuro bazių valdymo centro Vaidoto kuro sandėlio rekonstrukcijai. Atsakovas nurodė, jog nesutiko su ieškovo argumentais apie tai, kad UAB „PCS 85“ direktoriaus parašymai sumokėti Sutartyje nenurodytam subjektui atsakovui UAB „Rotada“ yra neteisėti dėl to, jog nebuvo raštiškų susitarimų, kadangi įprastinėje verslo praktikoje tokie prašymai apmokėti už kitą verslo subjektą ir /ar atlikti įskaitymus yra labai dažni, be to, atsakovas turėjo pareigą atlikti mokėjimus už UAB „PCS 85“ atliktus darbus ir ši pareiga gavus UAB „PCS 85“ prašymą sumokėti kitam kreditoriui, t. y. šiuo atveju atsakovui UAB „Rotada“, už UAB „PCS 85“ prievoles savaime neišnyko ir negalėjo pakeisti Sutartimi prisiimto sutartinio įsipareigojimo apmokėti už atliktus darbus, be to, aplinkybė, kad įmonė gali turėti kreditorių einamuoju komercinės veiklos periodu, nesuteikia prielaidų trečiajam asmeniui manyti, jog įmonė yra finansiškai nemoki ir yra negalimi jokie kiti komerciniai sandoriai, ryšiai ar susitarimai. Atsakovas nurodė, kad 2012-11-13 atliko 11 821,64 EUR sumai mokėjimą, 2013-02-19 atliko 22 400,03 EUR sumai mokėjimą, 2013-05-10 atliko 3 247,22 EUR sumai mokėjimą į atsakovo UAB „Rotada“ banko sąskaitą pagal 2012-11-08 ir 2013-02-18 buvusio UAB „PCS 85“ direktoriaus V. A. pateiktus prašymus ir atlikdamas šiuos mokėjimus atsakovas veikė sąžiningai, t. y. turėdamas pareigą atsiskaityti su ieškovu vadovaujantis pasirašytos Sutarties nuostatomis, be to, atliktų mokėjimų dieną UAB „PCS 85“ nebuvo iškelta bankroto byla ir atsakovui nebuvo žinomos jokios faktinės aplinkybės apie UAB „PCS 85“ taikomus areštus ir esamus antstolių Patvarkymus, be to, atsakovas neturėjo jokio pagrindo suabejoti UAB „PCS 85“ finansiniu mokumu, be to, 2012-11-28 pritaikytas turto areštas nepatvirtino galiojančios kreditoriaus Ramirent Baltic AS finansinio reikalavimo teisės, kadangi byla nebuvo išnagrinėta, be to, arešto vertė sudarė tik 2 573,42 EUR sumą, t. y. visiškai neatitiko atliktų mokėjimų vertei, be to, 2012 metų balanso duomenimis, įmonė nebuvo bankrutuojanti ir jai nebuvo iškelta bankroto byla, be to, faktas, jog yra iškelta bankroto byla, tai dar nepatvirtina nemokumo ginčijamų sandorių laikotarpiu fakto ir atsakovui nebuvo žinomos priežastys, kodėl ieškovas neatsiskaitydavo su kitais kreditoriais, o apie antstolių Patvarkymus tapo žinoma tik vėliau, be to, dėl pažeistų kreditorių teisių bei interesų atsakomybę turi prisiimti ieškovo vardu veikęs įmonės vadovas.
 1. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė
 1. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2016 m. spalio 7 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas konstatavo, kad ieškovas nepraleido vienerių metų senaties termino, tačiau ieškovas neįrodė aplinkybių, jog dėl ginčijamų mokėjimų jis tapo nemokus ir būdamas nemokus suteikė pirmenybę tik vienam kreditoriui iš visų kreditorių arba kitaip pažeidė kreditorių teises, be to, ieškovas taip pat neįrodė aplinkybių dėl atsakovų UAB „Kauno dujotiekio statyba“ ir UAB „Rotada“ nesąžiningumo

4III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

5

 1. Apeliantas – ieškovas „PCS 85“ prašo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 7 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti visiškai. Apeliantas nurodė, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai aiškino ir taikė teisės normas dėl ginčijamo sandorio prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms dėl ginčo mokėjimų neatitikimo įskaitymo sampratai bei Turto arešto akto galios apimties. Taip pat netinkamai aiškino ir taikė teisės normas reglamentuojančias sandorio negaliojimą Actio Pauliana pagrindu. Apeliantas nurodė ir kitus argumentus.
 2. Ieškovo ginčijamais sandoriais buvo pažeisti kreditorių interesai ir pažeidimas pasireiškė tuo, kad UAB „PCS 85“ suteikė pirmenybę vienam iš kreditorių - UAB „Rotada“. To pasekmė – patenkinti išimtinai UAB „Rotada“ reikalavimai neatitiko kitų tuo metu analogiškoje situacijoje buvusių kreditorių interesų ir neabejotinai pažeidėjų kitų kreditorių teises.
 3. Atliktų tarp atsakovų ginčijimų mokėjimų įvykdymas turi būti pripažintas negaliojančiu remiantis LR CK 6.66 str. pagrindu (actio Pauliana).
 4. Apeliantas nurodo, kad sandoriai, t.y. 2012 m. lapkričio mėn. 13 d., 2013 m. vasario mėn. 19 d. bei 2013 m. gegužės mėn. 10 d. pagal UAB „PCS 85“ vadovo rašytinius prašymus AB „Kauno dujotiekio statyba“ atlikti mokėjimai UAB „Rotada“ už 37 468,88 EUR, turi būti pripažinti niekiniais sandorio prieštaravimo imperatyvioms Įstatymo normoms CK 1.80 pagrindu, kadangi tuo metu, kai UAB „Kauno dujotiekio statyba“ už UAB „PCS 85“ atliko mokėjimus kreditoriui UAB „Rotada“. Šie atsiskaitymai negalėjo būti atlikti, nes 2012 m. lapkričio 29 d. buvo įregistruotas areštas UAB „PCS 85“ turtui.
 5. UAB „Rotada“ pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Apelianto (Ieškovo) vadovo vienašaliai prašymai kitaip atlikti atsiskaitymus už atliktus darbus, pinigus tiesiogiai pervedant Atsakovui UAB „Rotada“ nei buvo susitarta 2012 m. liepos 24 d. sudarytoje subrangos sutartyje Nr. KDS/PCS85/2, yra traktuotini kaip tinkamai atlikti, kadangi visiškai atitinka CK 6.192 str. 2 d. nuostatas. Be to, Ieškovo vadovo vienašaliai prašymai gali būti traktuotini kaip oferta sudaryti subrangos sutarties pakeitimus dėl atsiskaitymo, o UAB „Kauno dujotiekio statyba“ atlikti mokėjimai tiesiogiai UAB „Rotada“ traktuotini kaip akceptas (pasiūlymo priėmimas), išreikštas konkliudentiniais veiksmais, t.y. pinigų sumokėjimu tiesiogiai UAB „Rotada“.
 6. 2012 m. lapkričio 13 d., kai buvo pagal UAB „PCS 85“ vadovo prašymą atliktas pirmas UAB „Kauno dujotiekio statyba“ mokėjimas 40 817,75 Lt (11 821,64 EUR) sumai, UAB „PCS 85“ atžvilgiu nebuvo įregistruota nė vieno turto arešto, pirmas turto areštas buvo įregistruotas tik 2012 m. lapkričio 29 d. Be to, pagal 2014 m. lapkričio 11 d. Ieškovo pateiktus centrinės hipotekos duomenis matyti, kad AB „Kauno dujotiekio statyba“ atliekant vėlesnius mokėjimus UAB „Rotada“ (mokėjimo datos yra 2013 m. vasario 19 d. ir 2013 m. gegužės 10 d.) turto areštas Ramirent Baltic AS naudai jau buvo išregistruotas (turto arešto Ramirent Baltic AS naudai išregistravimo data 2012 m. gruodžio 21 d.), kadangi Ieškovas su Ramirent Baltic AS visiškai atsiskaitė. Atsiskaitymo faktas su Ramirent Baltic AS ir arešto nuėmimas įrodo, kad Ieškovo finansinė situacija buvo gera ir stabili, Ieškovas disponavo piniginėmis lėšomis bei visiškai valdė tuo metu buvusią situaciją.
 7. Iš Ieškovo pateiktos UAB „PCS 85“ 2012-12-31 finansinės atskaitomybės ir pelno (nuostolio) ataskaitos matyti, kad tuo metu, kai UAB „PCS 85“ vadovas pateikė prašymus dėl susidariusių įsiskolinimų padengimo UAB „Rotada“, UAB „PCS 85“ neturėjo nemokumo požymių, finansinė situacija buvo stabili, turtas, lyginant su praėjusiais finansiniais metais, padidėjo beveik 1 mln. litų (290 tūkst. EUR). Turtas buvo didesnis nei mokėtinos sumos ir įsipareigojimai.
 8. Ieškinys CK 6.66 str. pagrindu yra pateiktas ieškovo BUAB „PCS 85“ bankroto administratoriaus, nagrinėjamoje byloje actio Pauliana ieškinio senaties terminas turėtų būti aiškinamas atsižvelgiant į bankroto santykių specifinį reguliavimą, t.y. turėtų būti taikomas ne CK 6.66 str. 3 d. nurodytas 1 (vienerių) metų ieškinio senaties terminas, bet 6 (šešių) mėnesių terminas, kurį nustato Bankroto įstatymo 11 str. 5 d. 8 p. ir kuris šiuo atveju yra traktuotinas kaip specialus įstatymas CK atžvilgiu. Todėl, tuo atveju, jeigu bankroto administratorius apie šiuo ieškiniu ginčijamus sandorius sužinojo 2015 m. rugsėjo 7 d., kaip, kad jis pats teigia pateiktame ieškinyje, tai darytina išvada, kad Bankroto įstatyme nustatytas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas yra praleistas.
 9. Atsakovas UAB „Kauno dujotiekio statyba“ pateikė atsiliepimą į pareikštą apeliacinį skundą, su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą.
 10. AB „Kauno dujotiekio statyba“ mano, kad apelianto pozicija yra nepagrįsta ir negali būti pagrindas ginčijamus mokėjimus pripažinti negaliojančiais remiantis CK 1.80 str. Atsakovas UAB „Kauno dujotiekio statyba“ nesutinka su bankroto administratoriaus nuomone, jog buvusio UAB „PCS 85“ direktoriaus V. A. pateikti UAB „Kauno dujotiekio statyba“ prašymai sumokėti UAB „PSC 85“ mokėtinas lėšas Sutartyje nenurodytam subjektui UAB „Rotada“ negali būti laikomi Sutartyje nustatyta tvarka atliktais pakeitimais ar papildymais, dėl kurių nebuvo sudaryti raštiški susitarimai. Tokie raštiški prašymai buvo 2012-11-08, 2013-02-18, ir 2013 m. gegužės 10 d. prašymas Nr. 13/5/10 su V. A. parašu, kurio pagrindu, UAB „Kauno dujotiekio statyba“ vadovas priėmė sprendimą atlikti mokėjimus ir išskaičiuoti (atlikti buhalterinius sudengimus) iš UAB „PCS 85“ atliktų darbų. Tokie šalių veiksmai reiškia ne ką kitą, kaip abiejų šalių susitarimą nepažeisti sutarties 14.1 p. kuriame numatyta “nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo, nebent kitaip yra nurodyta Sutartyje V. A. raštiškai pateiktas prašymas aiškiai išreiškė jo valią, sutikimą, kurį Atsakovo UAB „Kauno dujotiekio statyba“ vadovas priėmė ir toks susitarimas negali būti traktuojamas kaip sutarties pažeidimas.
 11. Atsakovas UAB „Kauno dujotiekio statyba“ nurodė ir kitus argumentus, kurie iš esmės panašūs į atsakovo UAB „Rotada“ argumentus atmesti apeliacinį skundą.
 1. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai
 1. Apeliacinis skundas tenkintinas. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo BUAB „PCS 85“ apeliacinio skundo ribose. Išnagrinėjusi bylą, apeliacinio skundo argumentus bei motyvus, teisėjų kolegija konstatuoja, jog yra pakankamas pagrindas apskųstajam teismo sprendimui panaikinti ir ieškiniui tenkinti.
 2. Kaip matyti iš byloje bei LITEKO sistemoje esančių duomenų Vilniaus apygardos teismas 2014 m. rugpjūčio 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. B2-3575-585/2014 iškėlė bankroto bylą UAB „PCS 85“ ir bankroto administratoriumi paskyrė UAB „TOP CONSULT“. Ši nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB “PCS 85” įsiteisėjo 2014 m. spalio 24 d.
 3. Kaip matyti, apeliantas kreditoriaus UAB ‚Rotada“ 37 468,88 EUR reikalavimą apmokėti perleido UAB „Kauno dujotiekio statyba“, t.y. UAB „Kauno dujotiekio statyba“ perėmė apelianto mokėjimo prievolę atsakovui UAB „Rotada“ pagal UAB „PCS 85“ prašymą Nr. 13/5/10, kurio pagrindu UAB „Kauno dujotiekio statyba“ atsiskaitė už apeliantą 2012-11-13 pervesdamas 11 821,64 EUR / 40 817,75 Lt, 2013-02-19 pervesdamas 22 400,03 EUR / /77 342,82 Lt bei 2013-05-10 pervesdamas 3 247,22 EUR / 11 211,99 Lt į atsakovo UAB „Rotada“ banko sąskaitą
 4. Nors formaliai atskiras susitarimas dėl reikalavimo teisių perleidimo nesudarytas, nurodytas susitarimas pagal savo turinio formaliuosius požymius yra sutartinės cesijos sandoris - apeliantas perleido reikalavimo teisę atsakovui UAB „Kauno dujotiekio statyba“ už tai, kad jis atsisakytų savo reikalavimo apeliantui (CK 6.101 straipsnio 1 dalis, 6.103 straipsnis). Taigi atmestini atsakovų argumentai, kad UAB „Rotada“ nebuvo ginčijamų sandorių metu ieškovo kreditorius, todėl jam negalėjo būti suteikiamas joks pirmumas kitų kreditorių atžvilgiu. Kadangi nurodytu sandoriu/sandoriais apeliantas defacto atsiskaitė su vienu iš savo kreditorių, todėl vertintina, ar tokį sandorį apeliantas galėjo sudaryti.
 5. Teisėjų kolegija nesutinka su pirmosios instancijos teismo išvada, kad ginčijami sandoriai savo esme negalėjo pažeisti ieškovo kreditorių interesų. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pasisakyta, kad skolininkas, net ir turėdamas pareigą sudaryti sandorį, ją turėtų įvykdyti kuo mažiau pakenkdamas kreditoriaus interesams. Be to, pareiga sudaryti sandorius su kitais kreditoriais turi būti atskirta nuo skolininko noro pasirinkti, kam pirmiau atlyginti skolą, nes skolininkas actio Pauliana taikymo kontekste neturi visiškos laisvės pasirinkti, kam jis pirma įvykdys prievolę. Skolininkas skirtingas prievoles turi vykdyti atsižvelgdamas į jų turinį ir terminus bei padarydamas kuo mažiau žalos atskiriems kreditoriams. Skolininko diskreciją ypač riboja tai, kad už nepateisinamą, nesąžiningą ir žalos sukėlusį kreditorių diskriminavimą gali kilti ne tik civilinė, bet ir baudžiamoji atsakomybė (BK 208 straipsnis). Pareiga sudaryti sandorius su kitais kreditoriais turi būti atskirta nuo skolininko noro pasirinkti, kam pirmiau Įvykdyti prievole, nes skolininkas actio Pauliana kontekste neturi visiškos laisvės pasirinkti, kam jis pirma įvykdys prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2012 m. balandžio 10 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-86/2012).
 6. Apeliantas prašymų pateikimo metu buvo faktiškai nemokus. Šios aplinkybės konstatuotos ir Vilniaus apygardos teismo nagrinėtose civilinėse bylose Nr. e2A-2407-345/2016, Nr. e2A-488-656/2017, e2A-55-345/2017. 2012 m. gruodžio 31 d apeliantės balanso duomenimis įmonės turtas sudarė 2 481 089 Lt, trumpalaikiai įsipareigojimai – 2 429 146 Lt, 2013 m. gruodžio 31 d. apeliantės balanso duomenimis įmonė metų pabaigoje turėjo 271 258 Eur vertės turto, o jos trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 611 004,69 Eur, nuostoliai sudarė 399 432,92 Eur. Pradelsti apelianto įsipareigojimai Valstybinio socialinio draudimo fondo ir valstybės biudžetams 2012 m. gruodį buvo 53 572,26 Eur. Skola Valstybinei mokesčių inspekcijai 2013 m vasario mėnesį sudarė 87 222,31 Eur. Įmonė, kaip matyti iš byloje pateiktų antstolių patvarkymų, nevykdė mokėjimų kreditoriams. Atkreiptinas dėmesys, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (žr., pvz., kasacinę bylą Nr. 3K-3-204/2012). Taigi pirmosios instancijos teismas padarė nepagrįstą išvadą, kad byloje esantys įrodymai nepatvirtina įmonės nemokumo. Priešingai, apeliantas, nurodydamas UAB „Kauno dujotiekio statyba“ sumokėti kreditoriui UAB „Rotada“ ir suteikdamas šiam kreditoriui prioritetą tai atliko būdamas faktiškai nemokus. Tokiu būdu perleidus ginčo pinigines lėšas atsakovui UAB „Rotada", BUAB „PCS 85" turima turto masė sumažėjo atitinkamomis sumomis, padarius atitinkamus atsiskaitymus, kas akivaizdžiai sumažino kitų kreditorių galimybes didesne apimtimi ar apskritai patenkinti jų reikalavimus.
 7. Pagal CK 6.66 straipsnio 1 dalį kreditorius turi teisę ginčyti skolininko sudarytus sandorius, kurių pastarasis sudaryti neprivalėjo, jeigu šie sandoriai pažeidžia kreditoriaus teises, o skolininkas apie tai žinojo ar turėjo žinoti. Sandoris pažeidžia kreditoriaus teises, jeigu dėl jo skolininkas tampa nemokus arba, būdamas nemokus, suteikia pirmenybę kitam kreditoriui, arba kitaip pažeidžiamos kreditoriaus teisės.
 8. Kaip nurodyta apeliantas ginčo prašymo ir mokėjimo metu buvo faktiškai nemokus, nevykdė savo prievolių kreditoriams. Suteikdamas pirmenybę vienam iš savo kreditorių, nors tam nebuvo objektyvios būtinybės, apeliantas pažeidė kitų kreditorių teises, todėl egzistuoja visos sąlygos taikyti CK 6.66 straipsnio 1 dalį ir pripažinti ginčo sandorį negaliojančiu.
 9. Atsižvelgiant į išdėstytą, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino byloje pateiktus įrodymus kiek tai, susiję su ginčo sandorio atitikties imperatyvioms įstatymo normoms nustatymu, todėl pirmosios instancijos teismo sprendimas panaikinamas ir priimamas naujas sprendimas – ieškinį tenkinti: pripažinti niekiniais ir negaliojančiais 2012-11-08, 2013-02-18, UAB „PCS 85“ prašymus ir UAB „PCS 85“ prašymą Nr. 13/5/10, 2013-05-10 dėl mokėjimų atlikimo ir jų pagrindu 2012-11-13 atsakovo UAB „Kauno dujotiekio statyba“ atliktą 11 821,64 EUR / 40 817,75 Lt, 2013-02-19 atliktą 22 400,03 EUR / /77 342,82 Lt bei 2013-05-10 atliktą 3 247,22 EUR / 11 211,99 EUR mokėjimus į atsakovo UAB „Rotada“ banko sąskaitą; taikyti restituciją ir priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 37 468,88 EUR; taip pat 6 procentų dydžio procesinės palūkanos (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.145 straipsnio 1 dalis, 6.146 straipsnis).

6Dėl ieškinio senaties

7

 1. Apeliantas teigia, kad BUAB „PCS 85" bankroto administratorius (apeliantas) faktinį pagrindą, teisę bei pareigą ginti BUAB „PCS 85" kreditorių interesus įgijo (ir negalėjo įgyti anksčiau), kai buvo priimta teismo nutartis, kuria buvo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai BUAB „PCS 85" bankroto byloje. 2015 m. kovo 17 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo patvirtintas BUAB „PCS 85" kreditorių ir iu finansiniu reikalavimu sąrašas bendrai 421 092,40 Eur sumai.
 2. Ieškinio senaties terminas nesukuria asmeniui materialiųjų teisių, tačiau per įstatyme nustatytą terminą užtikrina turimai materialiajai teisei apsaugą nuo pažeidimų. Teisinio santykio šalis nuo jai keliamo reikalavimo gali gintis ieškinio senaties terminu, jei kita šalis nepateisinamai ilgą laiką neprašė pažeistos teisės apsaugos, dėl ko pažeidimo pašalinimas gali nebeturėti tokios teisinės vertės kaip teisinių santykių stabilumas (apsauginė senaties termino funkcija). Ieškinio senaties termino taikymas ar netaikymas, praleisto senaties termino atkūrimas yra susiję su teisingumo principo įgyvendinimu. Bylą nagrinėjantis teismas senaties terminą reglamentuojančias teisės normas taiko ne formaliai, bet atsižvelgdamas į termino eigos pradžią nustatančias, patvirtinančias aplinkybes, o jeigu terminas praleistas - į praleidimo priežastis, galimybes atnaujinti ir kita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. S. R. ir kt. v. R. Z. ir kt., bylos "Nr. 3K-3-277- 706/2015).
 3. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog tais atvejais, kai teismas konstatuoja, kad pareikštu ieškiniu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus, ieškiniui pareikšti sudėtinga per įstatyme nustatytą terminą surinkti reikiamus duomenis, ar egzistavo kitos aplinkybės, sukliudžiusios jam laiku kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, ieškovas ėmėsi aktyvių veiksmų ginti pažeistas teises, o praleistas terminas nėra neprotingai ilgas, pareikšto ieškinio atmetimas dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo neatitiktų ieškinio senaties instituto paskirties. Tokiu atveju viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą nusveria interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą (žr., pvz., kasacinę bylą Nr. 3K-3-633/2013).
 4. Ieškinio senaties termino vienerių metų skaičiavimas pagal CK 6.66 straipsnio 3 dalį prasideda nuo tos dienos, kai kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie skolininko sudaryto sandorio faktą, taip pat aplinkybes, kad sudarytas sandoris pažeidžia jo, kaip kreditoriaus, teises. Vien sandorio fakto sužinojimas arba turėjimas galimybės sužinoti yra nepakankamas, kad būtų pradėtas ieškinio senaties termino skaičiavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2013; 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2013; 2014 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2014). Pagrįsta manyti, kad įvertinant bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių pažeidimo apimtį, bankroto administratoriui būtina žinoti bendrą nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sumą.
 5. Įmonių bankroto įstatymo (2011 m. gruodžio 22 d. redakcija, įsigaliojusi 2012 m. kovo 1 d.) 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatyta, kad ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos administratorius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat dėl tyčinio bankroto nustatymo.
 6. Kasacinis teismas išaiškino, kad ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatytas 6 mėnesių terminas taikytinas tik bankroto administratoriaus pareigai patikrinti įmonės sandorius per paskutinius trejus metus iki bankroto bylos iškėlimo, tačiau tai nėra ieškinio senaties terminas. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto nuostata nekeičia ieškinio senaties termino eigos, jos pradžios skaičiavimo taikylės. Šis laikotarpis ne apibrėžia ieškinio senaties termino eigos pradžią, bet juo siekiama užtikrinti operatyvią ir sklandžią įmonės bankroto proceso eigą, sudaryti galimybę tinkamai vykdyti įstatymu administratoriui nustatytas funkcijas. Ieškinio senaties terminas išlieka priklausomas nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši atsiranda nuo tos dienos, kurią administratorius sužinojo apie įmonės sandorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-11-26 nutartis byloje 3K-3-503/2014). Esant tokiai kasacinio teismo suformuotai praktikai, teisėjų kolegija atmeta atsakovų argumentą, kad ieškinio senaties terminas prasidėjo nuo dokumentų perdavimo bankroto administratoriui dienos, todėl ieškinio senaties terminas nepraleistas.
 7. Apeliantas taip pat yra pateikęs rašytinius paaiškinimus, nurodydamas prejudicinę reikšmę turinčias bylas. Kolegija šiuos rašytinius paaiškinimus atsisako priimti, nes tokių rašytinių paaiškinimų nenumato apeliacinis procesas.

8Dėl bylinėjimosi išlaidų

9

 1. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Ieškovas BAUB „PCS 85“ pateikė teismui duomenis apie patirtas 680 eurų bylinėjimosi išlaidas. Šios išlaidos neviršija Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių. Dėl šio, iš atsakovų lygiomis dalimis ieškovo naudai priteistinos 680 Eurų bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti t.y. po 340 eurų iš kiekvieno (CPK 98 str.).

10Vilniaus apygardos teismo civilinių bylų skyriaus Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 331 straipsniu

Nutarė

11Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. spalio 7 d. sprendimą panaikinti ir ieškinį tenkinti. Pripažinti niekiniais ir negaliojančiais 2012-11-08, 2013-02-18, UAB „PCS 85“ prašymus ir UAB „PCS 85“ prašymą Nr. 13/5/10, 2013-05-10 dėl mokėjimų atlikimo ir jų pagrindu 2012-11-13 atsakovo UAB „Kauno dujotiekio statyba“ atliktus 11 821,64 EUR (40 817,75 Lt), 2013-02-19 atliktą 22 400,03 EUR (77 342,82 Lt) bei 2013-05-10 atliktą 3 247,22 EUR (11 211,99) Lt mokėjimus į atsakovo UAB „Rotada“ banko sąskaitą; Taikyti restituciją ir priteisti solidariai iš atsakovų ieškovo naudai 37 468,88 EUR; 6 proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2016-04-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Iš atsakovų UAB „Kauno dujotiekio statyba“ į.k. 133276384 ir UAB „Rotada“ į.k. 165812922 lygiomis dalimis ieškovo BUAB „PCS 85“ į.k. 302502129, naudai priteistinos 680 Eurų bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apmokėti t.y. po 340 eurų iš kiekvieno.

Proceso dalyviai
Ryšiai