Byla e2A-488-656/2017
Dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, kurią sudaro pranešėjas Andrius Ignotas, teisėjos Alma Urbanavičienė ir Jūra Marija Strumskienė, rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjusi ieškovės BUAB „PCS 85“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovės BUAB „PCS 85“ ieškinį atsakovėms UAB „Elektros idėjos“ ir VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ dėl sandorių pripažinimo negaliojančiais,

Nustatė

2I.Ginčo esmė

 1. Ieškovė prašė teismo: 1) pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2013 m. balandžio 11 d. susitarimą dėl mokėjimo prievolių įskaitymo pagal UAB „PCS 85“, UAB „Elektros idėjos“ ir VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ rangos sutartį Nr. VJSS12/01 2487,41 Eur (8588,52 Lt) sumai; 2) pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2013 m. balandžio 3 d. reikalavimo perleidimą Nr. 2, sudarytą tarp UAB „PCS 85“ ir UAB „Elektros idėjos“ 4205,28 Eur (14520 Lt) sumai; 3) pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2013 m. liepos 1 d. reikalavimo perleidimą Nr. 5, sudarytą tarp UAB „PCS 85“ ir UAB „Elektros idėjos“ 2437,38 Eur (8415,77 Lt) sumai; 4) taikyti restituciją ir priteisti ieškovei iš atsakovės UAB „Elektros idėjos“ 9130,07 Eur, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.
 2. Ieškovė nurodė, kad iškėlus bankroto bylą patvirtintas BUAB „PCS 85“ kreditorių reikalavimų sąrašas bendrai 421 092,40 EUR sumai. Ieškovė (rangovė) ir atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ (užsakovė) 2012 m. lapkričio 19 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. VJSS12/01, pagal kurią ieškovė įsipareigojo atlikti statybos darbų už 1 464 592,58 Lt. Sutarties darbus numatyta finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų paramos ir Lietuvos Respublikos lėšomis, kurios skirtos projektui „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų parko pristatymas pažintiniam turizmui“.
 3. Darbams pagal nurodytą sutartį vykyti ieškovė pasitelkė subrangovus, taip pat ir antrąją atsakovę UAB „Elektros idėjos“. Ieškovė ir atsakovės 2013 m. balandžio 11 d. pasirašė susitarimą dėl mokėjimo prievolių įskaitymo, kuriuo susitarė, kad lėšas, mokėtinas ieškovei, atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ sumokės tiesiogiai atsakovei UAB „Elektros idėjos“.
 4. Ieškovė ir atsakovė UAB „Elektros idėjos“ 2013 m. birželio 3 d. pasirašė susitarimą dėl reikalavimo perleidimo Nr. 2, kuriuo susitarė, kad 4205,29 Eur (14 520 Lt) lėšas, mokėtinas ieškovei, atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas, sumokės ne ieškovei, bet atsakovei UAB „Elektros idėjos“.
 5. Ieškovė ir atsakovė UAB „Elektros idėjos“ 2013 m. liepos 1 d. pasirašė susitarimą dėl reikalavimo perleidimo Nr. 5, kuriuo 2437,38 Eur (8415,77 Lt) lėšas, mokėtinas ieškovei, atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ įsipareigojo sumokėti ne ieškovei, bet atsakovei UAB „Elektros idėjos“.
 6. Atsakovės 2013 m. liepos 16 d. pasirašė priedą Nr. 1 prie nurodyto susitarimo, kuriuo susitarė, kad ieškovės atsakovei UAB „Elektros idėjos“ mokėtina suma yra 2487,41 Eur (8588,52 Lt) ir atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ įsipareigoja sumokėti jas atsakovei UAB „Elektros idėjos“. Atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ 2013 m. birželio 18 d. sumokėjo pagal analogiškus susitarimus sumokėjo atsakovei UAB „Elektros idėjos“ 4205,29 Eur, 2013 m. liepos 17 d. – 2437,38 Eur, 2013 m. rugsėjo 5 d. – 2487,41 Eur.
 7. Ieškovė nurodė, kad ginčijami sandoriai prieštarauja imperatyviosioms įstatymo normoms, nes nuo 2012 m. lapkričio 28 d. ieškovės turtui ir turtinėms teisėms taikytas areštas, todėl ieškovė negalėjo disponuoti savo turtu ir turtinėmis teisėmis, t. y. perleisti reikalavimo teisių (CK 1.80 straipsnis, 4.39 straipsnio 1 dalis, 4.48 straipsnio 2 dalis). Ieškovės turto arešto aktai ginčijamų sandorių sudarymo metu buvo įregistruoti Turto areštų registre. Ginčijamais sandoriais perleistos ieškovės lėšos, iš kurių ieškovės kreditoriai galėjo atgauti savo skolas pagal vykdomuosius raštus.
 8. Ginčijami sandoriai negaliota taip pat dėl to, kad prieštarauja viešajai tvarkai, nes jais pažeisti antstolio V. Č. 2013 m. birželio 29 d. patvarkymas, antstolės A. S. 2013 m. liepos 8 d. patvarkymas ir antstolio D. T. 2013 m. liepos 24 d. patvarkymas, kuriais areštuotos ieškovės turtinės teisės ir jai mokėtinos lėšos, taip pat atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ įpareigota pateikti duomenis apie ieškovei priklausantį turtą ir ieškovei mokėtinas sumas (CK 1.81 straipsnio 1 dalis).
 9. Sandoriai negalioja actio Pauliana pagrindu, nes didžioji ieškovės kreditorių reikalavimų dalis atsirado iki ginčijamų sandorių sudarymo. Ieškovė suteikė pirmenybę tik vienai kreditorei – atsakovei UAB „Elektros idėjos“, sumažėjo ieškovės mokumas. Ieškovė nuo 2012 m. gruodžio 31 d. buvo nemoki, nes pradelsti įsipareigojimai viršijo pusę į įmonės balansą įrašyto turto vertės. Ieškovė atkreipė dėmesį į tai, kad visos ginčijamų sandorių šalys buvo nesąžiningos, nes ieškovė žinojo, kad jos turtas ir lėšos areštuoti. Atsakovės žinojo apie sunkią ieškovės turtinę būklę, turėjo būti pakankamai rūpestingos – patikrinti, taikomas ieškovės turtui ir lėšoms areštas, ar ne.
 10. Atsakovė UAB „Elektros idėjos“ prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą ir pritaikyti ieškinio senatį. Nurodė, kad laikinosios apsaugos priemonės taikytos konkrečiam antstolio surastam ir aprašytam turtui, pavyzdžiui, lėšoms konkrečioje banko sąskaitoje, konkrečiai transporto priemonei, kilnojamajam turtui ir kt., bet ne ieškovės turtinėms teisėms ar lėšoms, esančioms pas trečiuosius asmeninis. Dėl to ieškovė turėjo teisę sudaryti ginčijamus sandorius.
 11. Ginčijamus susitarimus dėl reikalavimo perleidimo pasirašė ieškovė ir atsakovė UAB „Elektros idėjos“. Jų nepasirašė atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“. Dėl to neturi reikšmės tai, kad antstoliai pastarąją atsakovę informavo apie ieškovės turto ir lėšų areštą. Atsakovė UAB „Elektros idėjos“ nežinojo apie vykdomus išieškojimus iš ieškovės turto.
 12. Antstolių 2013 m. liepos 8 d. ir 2013 m. liepos 24 d. patvarkymai priimti po to, kai pasirašyti ginčijami susitarimai dėl reikalavimų perleidimo.
 13. Sudarant ginčijamus sandorius, ieškovei nebuvo iškelta bankroto byla, todėl aptariamais sandoriais nepažeisti ieškovės kreditorių interesai.
 14. Teismas patvirtino 421 092,40 Eur dydžio ieškovės kreditorių reikalavimus. Ginčijamų sandorių vertė neviršija 10 000 Eur. Dėl to atsiliepime teigiama, kad ginčijami sandoriai nesukėlė ieškovės nemokumo.
 15. Ginčijamais sandoriais ieškovė nesuteikė prioriteto vienam kreditoriui – atsakovei UAB „Elektros idėjos“, nes ieškovė naudojo tokį patį atsiskaitymo būdą su kitais kreditoriais
 16. Bylos šalys privalėjo sudaryti ginčijamus reikalavimo perleidimo sandorius, nes tokia pareiga nustatyta 2013 m. balandžio 11 d. susitarime. Šalys buvo sąžiningos, nes reikėjo atsiskaityti už atliktus darbus.
 17. Atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ prašė atmesti ieškinį dėl suėjusios ieškinio senaties ir kaip nepagrįstą. Ieškovė praleido 1 metų terminą actio Pauliana ieškiniui pareikšti, nes tai turėjo padaryti iki 2015 m. lapkričio 8 d.
 18. Ginčijamų sandorių šalys elgėsi sąžiningai, nes ieškovė ir atsakovė UAB „Elektros idėjos“ 2013 m. balandžio 11 d. sudarė subrangos sutartį ir tą pačią dieną ieškovė ir atsakovės sudarė susitarimą dėl atsiskaitymo už atsakovės UAB „Elektros idėjos“ darbus tvarkos. Nurodytos atsiskaitymo su subrangovais tvarkos – užsakovei atsiskaityti tiesiogiai su subrangovais – reikalavo Lietuvos verslo plėtros agentūra, kuri pervesdavo projekto paramos lėšas atsakovei (užsakovei) VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“.
 19. 2013 m. balandžio 11 d. susitarimu neatlikti įskaitymai, juo nenustatyta atsakovės VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ piniginių prievolių ieškovei. Nurodytu susitarimu pakeistas mokėtojas.
 20. Ieškovės nurodytais turto arešto aktais neareštuotos ieškovės lėšos buvusios pas trečiuosius asmenis.
 21. Ginčijamų sandorių sudarymo metu ieškovė turėjo teisę disponuotu turtinėmis teisėmis, nes jos nebuvo areštuotos, disponavimas jomis neapribotas ar kitaip nesuvaržytas, nes tuo metu teisme buvo nagrinėjamas pareiškimas dėl restruktūrizavimo bylos iškėlimo ieškovei. Sudarydamos ginčijamus sandorius šalys nežinojo apie ieškinyje nurodytus antstolių patvarkymus, nes antstolio D. Č. patvarkymą gavo 2013 m. liepos 20 d.
 22. Ginčijami sandoriai sudaryti iki bankroto bylos ieškovei iškėlimo (t. y. iki 2014 m. spalio 24 d.), todėl šie sandoriai nepažeidė ieškovės kreditorių interesų.

3II. Teismo sprendimo esmė

 1. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė visiškai ir nurodė, kad pagal ieškovės ir atsakovių 2013 m. balandžio 11 d. susitarimą, pavadintą „susitarimu dėl mokėjimo prievolių įskaitymo“, atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ (užsakovė) įsipareigojo ieškovės (generalinės rangovės) atsakovei UAB „Elektros idėjos“ (subrangovei) mokėtinas sumas tiesiogiai sumokėti atsakovei UAB „Elektros idėjos“. Nurodytą susitarimą teismas kvalifikuoja kaip skolos perkėlimo sutartį, kurią pasirašė visi cesijos santykių dalyviai (CK 6.115, 6.116 straipsniai). Tokia skolos perkėlimo sutartis atitinka sutarties laisvės principą (CK 6.156 straipsnio 1 dalis). Aptariamas susitarimas ir ieškovės bei atsakovės UAB „Elektros idėjos“ subrangos sutartis sudaryti tą pačią dieną. Taigi nurodyta sutartimi bylos šalys pakeitė atsiskaitymo su subrangovu tvarką, panaudodamos skolos perkėlimo institutą (CK 6.115, 6.116 straipsniai).
 2. Nuo 2013 m. balandžio 11 d. atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“, turėjo pareigą sumokėti už darbus atsakovei UAB „Elektros idėjos“, bet ne ieškovei. Dėl to atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“, 2013 m. birželio 18 d., 2013 m. liepos 17 d. ir 2013 m. rugsėjo 5 d. sumokėdama atsakovei UAB „Elektros idėjos“ iš viso 9130,08 Eur (4205,29 + 2437,38 + 2487,41 = 9130,08), nepažeidė antstolio V. Č. 2013 m. birželio 29 d. patvarkymo, antstolės A. S. 2013 m. liepos 8 d. patvarkymo ir antstolio D. T. 2013 m. liepos 24 d. patvarkymo, nurodytų antstolių patvarkymų priėmimo metu atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ neturėjo ieškovei mokėtinų lėšų.
 3. 2013 m. birželio 3 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 2, 2013 m. liepos 1 d. reikalavimo perleidimo sutartį Nr. 5, 2013 m. liepos 16 d. priedą Nr. 1 prie 2013 m. balandžio 11 d. susitarimo, taip pat 2013 m. gegužės 4 d. ir 2013 m. liepos 1 d. pranešimus apie reikalavimų perleidimą teismas vertina kaip išvestinius, papildomus dokumentus (susitarimus), kuriais detalizuotas 2013 m. balandžio 11 d. cesijos sutartimi perkeltos skolos dydis po to, kai atsakovė UAB „Elektros idėjos“ atliko konkrečius darbus. Tai nėra savarankiški sandoriai – jais įformintas, detalizuotas ir sukonkretintas 2013 m. balandžio 11 d. skolos perkėlimo sutarties įgyvendinimas. Atsižvelgęs į nurodytas aplinkybes, teismas atmetė ieškovės argumentus, kuriais keliamas ginčo sandorių prieštaravimo viešajai tvarkai klausimas.
 4. Pagal Turto arešto registro duomenų matyti, kad ginčijamų sandorių sudarymo metu nebuvo apribotos ieškovės turtinės teisės ar pritaikytas areštas ieškovės lėšoms, esančioms pas trečiuosius asmenis ar priklausančius jam iš trečiųjų asmenų. Antstolė A. S. 2013 m. gegužės 20 d. turto arešto aktu areštavo taip pat ir lėšas esančias bei būsiančias konkrečiose ieškovės bankų sąskaitose. Antstolis V. T. 2013 m. liepos 16 d. turto arešto aktu areštavo ieškovės lėšas, kurios buvo ar bus ieškovės kasoje. Nurodyti turto arešto aktai priimti vėliau už bylos šalių 2013 m. balandžio 11 d. susitarimą. Teismas atmeta kaip nepagrįstus ieškovės argumentus, kuriais keliamas ginčijamų sandorių prieštaravimo imperatyviosioms teisės normoms klausimas.
 5. Ieškovė neįrodė, kad ginčijami sandoriai pažeidžia bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus, nepagrindė šių sandorių įtakos bankrutuojančios įmonės mokumui. Ginčijamais sandoriais ieškovei nenustatytos naujos ar didesnės apimties prievolės, negu jos būtų buvusios, nesudarius šių sandorių, neperleistas ieškovės turtas ar lėšos. Ieškovės ir atsakovių sudarytų sandorių dalykas buvo ne ieškovės turto ar lėšų perleidimas, bet atsiskaitymo tvarkos pagal ieškovės ir atsakovės UAB „Elektros idėjos“ sudarytą subrangos sutartį nustatymas. Tokia pat atsiskaitymo pagal subrangos sutartis tvarka nustatyta taip pat ir su kitais subrangovais. Taigi nustatyti tiesioginę užsakovo atsiskaitymo su subrangovais tvarką buvo įprasta atsakovės VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ veiklos praktika, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės lėšomis finansuojamą projektą, užtikrinant, kad lėšos būtų tiesiogiai panaudotos nurodytam projektui įgyvendinti.
 6. Ieškovė su atsakove VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ 2012 m. lapkričio 19 d. statybos rangos sutartį sudarė laimėjusi viešą konkursą, iki kurio nurodytai atsakovei pateikė dokumentus apie savo turtinę būklę. Darytina išvada, kad atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ neturėjo pagrindo abejoti ieškovės mokumu ir gera turtine būkle. Dėl to nėra pagrindo atsakoves laikyti nepakankamai atidžiomis, apdairiomis bei konstatuoti jų nesąžiningumą, sudarant ginčijamus sandorius.
 7. Ieškinys teismui pateiktas 2016 m. kovo 9 d., t. y. praleidus įstatyme nustatytą (CK 6.66 straipsnio 3 dalyje) vienerių metų ieškinio senaties terminą. Ieškovė nepateikė įrodymų, kad senaties terminas praleistas dėl svarbių, nuo bankroto administratoriaus valios nepriklausiančių priežasčių. Ieškovė per protingą terminą nesikreipė į ginčijamų sandorių šalis dėl reikalingų dokumentų išreikalavimo. Po tokio kreipimosi į viešąją įstaigą „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ reikalaujami dokumentai ieškovei pateikti nedelsiant.

4III.Apeliacinio skundo ir atsiliepimų argumentai

 1. Ieškovė BUAB „PCS 85“ pateikė apeliacinį skundą, kuriuo prašė panaikinti pirmosios instancijos teismo sprendimą ir priimti naują sprendimą ieškinį patenkinti. Teismas netinkamai išaiškino antstolių patvarkymo galios apimtį. Antstoliai areštavo UAB „PCS 85“ priklausančias turtines teises į esamas ir būsimas lėšas, ieškovui UAB „PCS 85“ mokėtinas sumas ir turtą, uždraudė priimti reikalavimų įvykdymą, valdyti ir disponuoti areštuotomis teisėmis 55764 Lt apimtimi, įpareigojo VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ pateikti duomenis apie turimą UAB „PCS 85“ priklausantį turtą. Arešto aktai sukėlė pasekmes nuo jų paskelbimo. Ginčijami susitarimai ir susitarimas dėl mokėjimo prievolių įskaitymo ir reikalavimo perleidimų pripažintini neteisėtais ir prieštaraujančiais imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str.), nes pažeidė antstolių nustatytus ribojimus.
 2. Pirmosios instancijos teismas nepagrįstai atsisakė pripažinti, kad ginčijamos sutartys - 2013 m. balandžio 11 d. ieškovo ir abiejų atsakovų pasirašytas susitarimas dėl mokėjimo prievolių įskaitymo pagal 2012 m. lapkričio 19 d. Rangos sutartį Nr. VJSS12 (toliau – Sutartis), 2013 m. birželio 3 d. ieškovo ir atsakovo1 pasirašytas Susitarimas dėl Reikalavimo perleidimo Nr.2 pagal Sutartį, 2013 m. liepos 1 d. ieškovo ir atsakovo UAB“Elektros idėjos“ pasirašytas susitarimas dėl Reikalavimo perleidimo Nr. 5 prieštaravo viešajai tvarkai ir gerai moralei.
 3. Ieškovo turtas ir lėšos areštuoti vykdant vykdomuosius dokumentus. Atsakovas VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ atliko mokėjimus žinant apie ieškovui jau taikomus veiklos ribojimus – antstolių areštus, t.y., neteisėtos veikos, atliktos tyčia, kas ir įrodo šalių nesąžiningumą. Apelianto teigimu, įvardinti ginčo sandoriai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, yra niekiniai ir negaliojantys (CK 1.80 str., CK 1.81 str.). Esant areštuotam turtui, lėšų pervedimas nėra galimas neįvykdžius turto arešte nurodytų įpareigojimų pilna apimtimi, nes tai iš esmės reikštų disponavimą uždrausta teise – tai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, ir dėl to toks sandoris yra niekinis. Su tokiais apeliacinio skundo teiginiais negalima sutikti.
 4. Ieškovas ginčo sandoriais, įmonei esant nemokiai, suteikė pirmenybę vienam iš kreditorių – atsakovui UAB“Elektros idėjos“. Ieškovas teigia, kad dėl sudaryto sandorio skolininkas tapo nemokus.
 5. Vienerių metų ieškinio senatis reikšti Pauliano ieškinį nepraleista. Ieškovo bankroto administratorius faktinį pagrindą, teisę bei pareigą ginti ieškovo kreditorių interesus, kai buvo priimta teismo nutartis, kuria buvo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai ieškovo bankroto byloje. Todėl ieškinio senatis pateikti ieškinio reikalavimą pradedama skaičiuoti nuo teismo nutarties patvirtinti kreditorinius reikalavimus priėmimo datos. Nesant nutarties dėl kreditorinių reikalavimų patvirtinimo, administratorius negali gini kreditorių teisių.
 6. Kitoje Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje apeliacinėje byloje Nr.e2A-2407-345/2016, kurioje ieškovas reiškė analogiškus ieškinius tuo pačiu teisiniu pagrindu, apeliacinės instancijos pripažino negaliojančiais analogiškus susitarimus dėl reikalavimo teisių perleidimo kaip prieštaraujančius imperatyvioms įstatymų normoms. Vilniaus apygardos teismo išnagrinėtoje apeliacinėje byloje Nr.e2A-2407-345/2016 konstatuota, kad ieškovė 2013 metais buvo nemoki ir sudarydama ginčijamą sandorį pažeidė kreditorių teises ir buvo visos CK 6.66 str. nustatytos sąlygos Pauliano ieškinio taikymui. Apeliacinėje byloje pripažinta, kad bankroto administratorius nepažeidė vienerių metų ieškinio senaties termino.
 7. Atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ prašė apeliacinį skundą atmesti, o apeliacinį skundą patenkinus, nepriteisti apeliantui iš atsakovės VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ žyminio mokesčio ir bylinėjimosi išlaidų, nes atsakovė yra ne pelno organizacija ir jos finansinė padėtis yra sunki.
 8. Mokėtojo pakeitimu buvo siekiama operatyvaus atsiskaitymo už atliktus darbus, nes operatyvumas tuo metu buvo itin svarbi aplinkybė sklandžiam ir sparčiam Projekto gyvendinimui.
 9. 2013 m. balandžio 11 d. buvo pasirašytas trišalis Susitarimas dėl mokėjimo prievolių įskaitymo pagal Rangos sutartį Nr. VJSS12/01, kiti susitarimai dėl reikalavimų perleidimo pasirašyti vėliau kaip papildomi dokumentai.
 10. Ginčui aktualiu laiku laikinosios apsaugos priemon!s buvo taikomos konkrečiam antstolio surastam ir aprašytam turtui, pavyzdžiui, lėšoms konkrečioje banko sąskaitoje, konkrečiai transporto priemonei, kilnojamajam turtui, bet ne UAB „PCS 85“ turtinėms teisėms ar lėšoms, esančioms pas trečiuosius asmenis. Šalims pasirašius susitarimą ir priedus nebuvo pažeistos imperatyvios teisės normos.
 11. Antstolio V. Č. 2013-06-19 patvarkymą, kuriame nurodyta uždrausti UAB „PCS 85“ priimti reikalavimų įvykdymą, valdyti ar disponuoti areštuotomis turtinėmis teisėmis, Všį „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų" sodas“ gavo tik 2013 m. liepos 20 d., jau pasirašius pagrindinį ginčijamą sandorį – Susitarimą, pagal kurį atliktas mokėjimas UAB „Elektros idėjos “, nėra pagrindo teigti, kad sandorio šalys buvo nesąžiningos. Visi mokėjimai buvo atlikit vykdant 2013 m. balandžio 11 d. pasirašytą trišalį Susitarimą dėl mokėjimo prievolių įskaitymo, t.y. vykdant sutartį, sudarytą iki antstolių patvarkymų gavimo.
 12. Ieškiniu ginčijamų sandorių dalykas buvo ne ieškovo turto ar piniginių lėšų perleidimas, o atsiskaitymo tvarkos pagal rangos sutartis nustatymas.
 13. Neįrodyta, kad ieškovė BUAB „PCS 85“ ginčijamų sandorių sudarymo metu buvo nemoki, Pagal 2012 metų finansines atskaitomybės duomenis UAB „PCS 85“ buvo moki, nes pripažinta tinkama dalyvauti viešojo pirkimo konkurse.
 14. Ieškovas neįrodė, kad atsakovai buvo nesąžiningi.
 15. Ieškovo bankroto administratorius vėliausiai 2014 m. gruodžio 31 d. turėjo sužinoti apie ginčijamus sandorius, todėl 2016 m. kovo 9 d. pateikdamas ieškinį praleido vienerių metų ieškinio senaties terminą.
 16. Viešasis interesas nebuvo pažeistas, nes atsakovas yra viešoji įstaiga, kuri siekė, kad būtų įgyvendintas viešosiomis lėšomis finansuojamas visuomeninę reikšmę turintis projektas.
 17. Atsakovė UAB „Elektros idėjos“ atsiliepime prašė apeliacinį skundą atmesti ir nurodė, kad Susitarimu ieškovas atleido atsakovę VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ nuo prievolės sumokėti ieškovei už darbus, kuriuos ateityje įsipareigojo atlikti subrangovė. Tokie susitarimai yra galimi pagal įstatymus. Todėl ieškovo argumentai, kad ginčo sandoriai prieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, yra atmestini.
 18. Ieškinyje nurodyti antstolių patvarkymai atsakovei VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ pateikti po Susitarimo sudarymo 2013 m. balandžio 11 d., kas patvirtina, jog atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ ginčo sandorių sudarymo metu nežinojo apie vykdomus išieškojimus. 2013 m. liepos 8 d. ir 2013 m. liepos 24 d. patvarkymai, kuriais nustatyta, kad ieškovas negali disponuoti areštuotomis turtinėmis teisėmis, buvo priimti jau po to, kai buvo pasirašyti Reikalavimo perleidimas I ir Reikalavimo perleidimas II, todėl sutiktina su sprendimo argumentais, jog nagrinėjamoje byloje nėra jokio viešosios tvarkos pažeidimo. Ankstesni antstolių areštai išregistruoti areštavus konkretų turtą. Susitarimas kvalifikuotas kaip skolos perkėlimo sutartis, kurią pasirašė visi cesijos santykių dalyviai. Svarbi aplinkybė, kad Susitarimas ir ieškovo bei atsakovės UAB „Elektros idėjos“ sudaryta subrangos sutartis sudaryti tą pačią – 2013 m. balandžio mėn. 11 dieną. Taigi laikytina, kad Susitarimu bylos šalys pakeitė atsiskaitymo su subrangovu tvarką. Tokia tvarka neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytai tvarkai.
 19. Ginčijamų sandorių sudarymo ir vykdymo metu ieškovei nebuvo iškelta bankroto byla, todėl ji galėjo sudaryti įskaitymo ir reikalavimo perleidimo sandorius. Iš viešojo darbų pirkimo konkurso metu ieškovės pateiktų duomenų atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ buvo įsitikinusi, kad ieškovės finansinė būklė gera. Dėl to atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas”, sudarydama ginčo sandorius, veikė sąžiningai. Subrangovai sąžiningai ir tinkamai atliko darbus, jiems laiku sumokėti už atliktus darbus. Viešasis interesas buvo sutvarkyti erdvę visuomenei tinkamai naudotis. Tai padaryta ir visuomenė naudojasi rekonstruota ir sutvarkyta erdve.
 20. Nustatyti tiesioginę užsakovo atsiskaitymo su subrangovais tvarką buvo įprasta atsakovo VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ veiklos praktika, įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės lėšomis finansuojamą projektą, užtikrinant, kad lėšos būtų tiesiogiai panaudotos nurodytam projektui įgyvendinti.
 21. Atsakovės UAB „Elektros idėjos“ sąžiningumą patvirtina ir tai, kad atsakovė UAB „Elektros idėjos“ nė karto nebuvo informuota apie tai, kad ieškovui taikomi turto areštai, yra kokie nors antstolių patvarkymai, o dėl šių priežasčių, poreikio specialiai tuo domėtis nebuvo. Dar daugiau, viešoje erdvėje aiškių ženklų, sudarant ginčijamus sandorius, apie tai, kad ieškovo finansinė padėtis gali būti sudėtinga taip pat nebuvo pastebėta. Pirmasis oficialus viešas teismo pranešimas atsirado tik 2013 m. rugpjūčio mėnesį, kai ieškovo direktorius kreipėsi į teismą dėl įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo. Vertinant trečiojo asmens nesąžiningumą, kuris, palyginti su skolininko nesąžiningumu, gali būti ne taip aiškiai išreikštas, nereikalaujama, kad jo žinojimas būtų nukreiptas į konkretų kreditorių, užtenka, kad trečiasis asmuo žinotų, jog toks sandoris sukels ar sustiprins skolininko nemokumą
 22. CK 6.66 straipsnyje nustatyto vienerių metų ieškinio senaties termino pradžia turi būti siejama ne tik su kreditoriaus nurodomu laiku, kada jis faktiškai sužinojo apie sudarytą sandorį, bet ir su kreditoriaus pareiga sužinoti apie tokį sandorį laiku. Pagal LR įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 8 punktą įmonės administratorius ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos patikrina įmonės sandorius, sudarytus per ne trumpesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (ar) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais.

5IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

 1. Apeliacinio proceso paskirtis, laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų nenustatyta. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apelianto argumentais.

6Dėl sandorių prieštaravimo imperatyvioms įstatymo normoms (CK 1.80 str.)

 1. 2013 m. balandžio 11 d. VšĮ „Vilniaus Jerazulės skulptūrų sodas", UAB „PCS 85" ir UAB „Elektros idėjos" pasirašė susitarimą dėl mokėjimo prievolių įskaitymo pagal Rangos sutarti Nr. VJSS12/01 (toliau - Susitarimas). Šiuo Susitarimu jo šalys susitarė, kad VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūros sodas" lėšas, mokėtinas UAB „PCS 85", sumokės ne UAB „PCS 85", o UAB „Elektros idėjos". Susitarime konkretus cesijos dalykas, t.y. pinginių reikalavimų sumos ir vykdymas nenurodyti.
 2. Ieškovė ir atsakovė UAB „Elektros idėjos“ 2013 m. birželio 3 d. pasirašė susitarimą dėl reikalavimo perleidimo Nr. 2, kuriuo susitarė, kad 4205,29 Eur (14 520 Lt) lėšas, mokėtinas ieškovei, atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas, sumokės ne ieškovei, bet atsakovei UAB „Elektros idėjos“. Ieškovė ir atsakovė UAB „Elektros idėjos“ 2013 m. liepos 1 d. pasirašė susitarimą dėl reikalavimo perleidimo Nr. 5, kuriuo 2437,38 Eur (8415,77 Lt) lėšas, mokėtinas ieškovei, atsakovė UAB „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ įsipareigojo sumokėti ne ieškovei, bet atsakovei UAB „Elektros idėjos“. Atsakovės 2013 m. liepos 16 d. pasirašė priedą Nr. 1 prie nurodyto susitarimo, kuriuo susitarė, kad ieškovės atsakovei UAB „Elektros idėjos“ mokėtina suma yra 2487,41 Eur (8588,52 Lt) ir atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ įsipareigoja sumokėti jas atsakovei UAB „Elektros idėjos“. Atsakovė VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ 2013 m. birželio 18 d. sumokėjo atsakovei UAB „Elektros idėjos“ 4205,29 Eur, 2013 m. liepos 17 d. – 2437,38 Eur, 2013 m. rugsėjo 5 d. – 2487,41 Eur.
 3. Atsižvelgiant į įskaitymo sutarties sampratą, pagal CK 6.130 straipsnio nuostatas bei teismų praktiką, tam, kad būtų galima atlikti įskaitymą, turi būti šios sąlygos: pirma, prievolės šalys turi turėti viena kitai abipusių teisių ir pareigų, t. y. skolininkas kartu turi būti ir savo kreditoriaus kreditorius, o kreditorius - ir savo skolininko skolininkas; antra, šalių reikalavimai turi būti priešpriešiniai, t. y. šalys turi turėti reikalavimus viena kitai, o ne trečiajam asmeniui; trečia, šie šalių reikalavimai turi būti vienarūšiai, t. y. abiejų prievolių dalykas turi būti toks pat (pavyzdžiui, šalys viena kitai turi sumokėti pinigus, suteikti viena kitai tam tikras paslaugas ir pan.); ketvirta, abu reikalavimai turi galioti; penkta, abu reikalavimai turi būti vykdytini; šešta, abu reikalavimai turi būti apibrėžti.
 4. Ginčijamas 2013 m. balandžio 11 d. susitarimą dėl mokėjimo prievolių įskaitymo ir reikalavimo perleidimai sudaryti jo šalims dar neturint priešpriešinių reikalavimų viena kitai. Toks susitarimas laikytinas sudarytu dėl būsimų, susitarimo sudarymo metu nesančių ir galinčių ir neatsirasti reikalavimų perleidimo. Tokiu susitarimu jokia esama/reali reikalavimo teisė nėra įskaitoma tokiai teisei nesant.
 5. Ginčijamas 2013 m. balandžio 11 d. susitarimas dėl mokėjimo prievolių įskaitymo prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms, kadangi įskaitymo pasirašymo dienai Šalys jokio reikalavimo neturėjo ir tokio reikalavimo terminas nebuvo suėjęs, todėl ir įskaityti tokio reikalavimo negalėjo.
 6. Teisėjų kolegijos vertinimu, 2013 m. balandžio 11 d. Susitarimas negali būti vertinamas kaip įprastas reikalavimo teisių perleidimo sandoris, sudarytas CK 6.101 str. 1 d. nustatyta tvarka, nes nėra nurodyta konkreti perleidžiamų teisių sudėtis. Susitarimas vertinamas kaip organizacinė sutartis, t.y. sutartis dėl reikalavimo perleidimo ateityje, todėl Susitarimo sudarymas neįtakoja 2013 m. birželio – rugsėjo mėnesiais sudarytų konkrečių reikalavimo teisių perleidimo sutarčių ir pinigų mokėjimų teisėtumo ar neteisėtumo.
 7. 2013 m. birželio 29 d. antstolis V. Č. patvarkymu Nr. 0116/13/01674, 2013 m. liepos 8 d. antstolė A. S. patvarkymu Nr. 0177/13/00302, 2013 m. liepos 24 d., antstolis D. T. patvarkymu VŠĮ "Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas" areštavo UAB "PCS 85" priklausančias turtines teises j esamas ir būsimas lėšas ir turtą. Uždraudė UAB "PCS 85" priimti reikalavimų įvykdymą, valdyti ar disponuoti minėtomis areštuotomis turtinėmis teisėmis patvarkymuose nurodyta apimtimi. Atsakovas VŠĮ "Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas" infromuota, kad jeigu yra ar bus skolininkui UAB "PCS 85"priklausančių piniginių lėšų, kad privaloma pervesti į antstolio depozitines sąskaitas neviršijant arešto mąsto. Bendras arešto mastas viršijo šios bylos ginčo sumą.
 8. 2013-07-16 ir 2013-08-13 raštais VŠĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas" vadovė informavo antstolius, kad UAB "PCS 85" mokėtinų lėšų ir šios bendrovės turto neturi.
 9. Teisėjų kolegija sutinka su apelianto argumentu, kad buvo atlikti mokėjimai UAB „Elektros idėjos" žinant apie vienai iš susitarimo šalių (UAB „PCS 85") jau taikomus veiklos ribojimus, t. y. neteisėtos veikos atliktos tyčia, kas įrodo ir sandorio šalių nesąžiningumą.
 10. Antstolio patvarkymas įpareigojamam asmeniui turi turto arešto akto galią ir antstolio patvarkyme nurodyti įpareigojimai įpareigoto asmens vykdytini antstolio patvarkymo pagrindu (CPK 749 str.).
 11. Vadovaujantis CPK 677 straipsnyje nustatyta tvarka, turto areštas sukelia teisinius padarinius asmeniui, kurio turtas areštuotas, nuo turto arešto akto paskelbimo jam momento, o nesant galimybės paskelbti - nuo turto arešto akto įregistravimo turto arešto aktų registre momento, jei kiti įstatymai nenustato kitaip (CPK 675 str. 4 d.; Turto arešto aktų registro įstatymo 4 str. 1 d.).
 12. Esant areštuotam turtui, lėšų pervedimas nėra galimas neįvykdžius turto arešto akte nurodytų įpareigojimų pilna jų apimtimi, nes tai iš esmės reikštų disponavimą uždrausta teise - tai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir dėl to toks sandoris yra niekinis (CK 1.80 str. 1 d.).
 13. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas faktines aplinkybes bei antstolio patvarkymo kaip turto arešto akto galią turinčio nurodymo teisinį reglamentavimą, ginčijami susitarimai dėl Susitarimas dėl mokėjimo prievolių įskaitymo ir reikalavimo perleidimų, pripažintini neteisėtais ir prieštaraujančiais imperatyviosioms įstatymo normoms pagrindu (LR CK 1.80 str.).
 14. Dėl turto arešto atsiranda teisinės pasekmės asmeniui, kurio turtas areštuotas, nuo turto arešto akto paskelbimo jam momento, o kai nėra galimybių paskelbti - nuo turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre momento, jeigu kituose įstatymuose nenustatyta kitaip. Tretiesiems asmenims teisinės pasekmės dėl turto arešto atsiranda nuo turto arešto akto įregistravimo Turto arešto aktų registre. Visi turto arešto duomenys, įrašyti į Turto arešto aktų registrą, laikomi teisingais ir išsamiais, kol jie nenuginčyti įstatymų nustatyta tvarka (Turto arešto aktų registro įstatymo 4 str.).
 15. Vadovaujantis CPK 677 straipsnyje nustatyta tvarka, turto areštas sukelia teisinius padarinius asmeniui, kurio turtas areštuotas, nuo turto arešto akto paskelbimo jam momento, o nesant galimybės paskelbti - nuo turto arešto akto įregistravimo turto arešto aktų registre momento, jei kiti įstatymai nenustato kitaip (CPK 675 str. 4 d.; Turto arešto aktų registro įstatymo 4 str. 1 d.).
 1. Be to, remiantis Turto arešto akto registro duomenimis pirmo ginčijamo sandorio sudarymo dienai (2013-04-11 Susitarimo dėl mokėjimo prievolių įskaitymo), Turto arešto aktu registre UAB „PCS 85" buvo užregistruoti 5 turto arešto aktai, kuriu bendra suma sudaro: 29 705,39 Eur. Esant areštuotam turtui, įskaitymas ar reikalavimo perleidimas, nėra galimi neįvykdžius turto arešto akte nurodytų įpareigojimų pilna jų apimtimi, nes tai iš esmės reikštų disponavimą uždrausta teise - tai prieštarauja imperatyvioms įstatymo normoms ir dėl to toks sandoris yra niekinis (CK 1.80 str. 1 d.).
 2. Įskaitymas ir reikalavimo perleidimas yra viena iš atsiskaitymo tarp subjektų formų. Draudimas vykdyti atsiskaitymus draudžia atlikti Įskaitymą, kaip vieną iš galimų atsiskaitymo būdų. Turto ir lėšų perleidimo draudimas, apima įskaitymo ir reikalavimo perleidimo sutarčių sudarymo, ir visiškai neginčijamai - tokių sandorių įgyvendinimą atliekant bet kokios formos ar būdo atsiskaitymus, draudimą. Imperatyvaus draudimo perleisti areštuotas lėšas pažeidimas lemia ir įskaitymo negalioj imą, nustato CK 1.80 str., kuris numato, kad imperatyvioms įstatymo normoms prieštaraujantis sandoris yra niekinis ir negalioja.
 3. Apeliantas apeliaciniame skunde nurodė argumentą, kad 2012-11-19 Statybos darbų rangos sutarties Nr. VJSS12/01 nuostatos (3.5. p.) draudžia keisti sutarties sąlygas be viešojo administravimo subjekto sutikimo, t.y. be Viešuiu pirkimu tarnybos sutikimo. Teisėjų kolegija nevertina argumento dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatytų viešųjų pirkimų tikslų ir principų pažeidimo, nes šiuo pagrindu ieškovas ieškinio nereiškė.
 4. Teisėjų kolegijos vertinimu, atsiskaitymo tvarka yra esminės rangos sutarties sąlyga. Faktas, kad atskovai nesilaikė Rangos sutarties 3.5. punkto nuostatų, patvirtina, kad ginčo sandorių šalys vėliau priėmė sprendimą sukurti tokią suderintų sandorių struktūrą, kuri leistų išvengti UAB „PCS 85" turtui taikomų apribojimų.

7Dėl Actio Pauliano ieškinio

871. Teisėjų kolegijos vertinimu, buvo būtinos sąlygos ginčyti sandorius CK 6.66 str. pagrindu.

 1. Sutiktina, kad nagrinėjamu atveju, jokio įstatymo ar teismo sprendimo, kuris būtų įpareigojęs UAB „PCS 85" sudaryti Reikalavimo perleidimą, nebuvo. Kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo praktikoje pasisakyta, kad skolininkas, net ir turėdamas pareigą sudaryti sandorj, ją turėtų įvykdyti kuo mažiau pakenkdamas kreditoriaus interesams, nes galimi tokie atvejai, kai skolininkas gali piktnaudžiauti šia pareiga, siekdamas išvengti atsiskaitymo su kreditoriumi (pvz., sudaro sandorį nepalankesnėmis sau sąlygomis, nei būtų galėjęs, t. y. vykdydamas sutartinį įsipareigojimą, parduoda turtą už daug mažesnę kainą nei jo rinkos vertė). Be to, pareiga sudaryti sandorius su kitais kreditoriais turi būti atskirta nuo skolininko noro pasirinkti, kam pirmiau atlyginti skolą, nes skolininkas actio Pauliana taikymo kontekste neturi visiškos laisvės pasirinkti, kam jis pirma įvykdys prievolę. Skolininkas skirtingas prievoles turi vykdyti atsižvelgdamas į jų turinį ir terminus bei padarydamas kuo mažiau žalos atskiriems kreditoriams. Skolininko diskreciją ypač riboja tai, kad už nepateisinamą, nesąžiningą ir žalos sukėlusį kreditorių diskriminavimą gali kilti ne tik civilinė, bet ir baudžiamoji atsakomybė (BK 208 straipsnis). Pareiga sudaryti sandorius su kitais kreditoriais turi būti atskirta nuo skolininko noro pasirinkti, kam pirmiau Įvykdyti prievole, nes skolininkas actio Pauliana kontekste neturi visiškos laisvės pasirinkti, kam jis pirma jvykdys prievolę (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2012 m. balandžio 10 d. nutartis priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-86/2012).
 2. Apeliantė pasirašydama ginčo sandorį faktiškai buvo nemoki. 2013 m. gruodžio 31 d. apeliantės balanso duomenimis įmonė metų pabaigoje turėjo 271 258 Eur vertės turto, o jos trumpalaikiai įsipareigojimai siekė 710 149,44 Eur. Pradelsti apeliantės įsipareigojimai Valstybinio socialinio draudimo fondo ir valstybės biudžetams 2013 m. birželio 27 d. buvo lygūs 80 222,90 Eur. Bendra apeliantės turtui taikytų areštų suma 2013 m. birželio 19 d. buvo 89 275,27 Eur. Įmonė, kaip matyti iš byloje pateiktų antstolių patvarkymų, nevykdė mokėjimų kreditoriams. Kolegija atkreipia dėmesį, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad, jeigu asmuo neatsiskaito su kreditoriais arba neturi turto, kurio verte pakankamai būtų padengtas įsipareigojimų vykdymas, tai jo ekonominė padėtis gali būti vertinama kaip nemokumas (žr., pvz., kasacinę bylą Nr. 3K-3-204/2012). Taigi pirmosios instancijos teismas padarė pagrįstą išvadą, kad apeliantė, sudarydama Reikalavimo susitarimą, faktiškai buvo nemoki.
 3. Perleidus ginčo pinigines lėšas atsakovui UAB „Elektros idėjos", UAB „PCS 85" turima turto masė sumažėjo 9130,08 Eur sumai, kas akivaizdžiai sumažino kitų kreditorių galimybes didesne apimtimi ar apskritai patenkinti jų reikalavimus.
 4. Teisėjų kolegija šio sprendimo 61 punkte jau konstatavo, kad ginčo sandorių šalys buvo nesąžiningos. Yra sąlygos Actio Pauliano ieškinio taikymui.

9Dėl ieškinio senaties

 1. Nors pirmosios instancijos teismas atmesdamas ieškinį nepasisakė dėl ieškinio senaties taikymo, nes ieškinį atmetė dėl materialinių reikalavimų nepagrįstumo, tačiau apeliacinės instancijos teismui nusprendus, kad yra pagrindas tenkinti ieškinio reikalavimus, būtina įvertinti atsakovų argumentus dėl ieškinio senaties taikymo.
 2. Apeliantas teigia, kad BUAB „PCS 85" bankroto administratorius (apeliantas) faktinį pagrindą, teisę bei pareigą ginti BUAB „PCS 85" kreditorių interesus įgijo (ir negalėjo įgyti anksčiau), kai buvo priimta teismo nutartis, kuria buvo patvirtinti kreditoriniai reikalavimai BUAB „PCS 85" bankroto byloje. 2015 m. kovo 17 d. Vilniaus apygardos teismo nutartimi buvo patvirtintas BUAB „PCS 85" kreditorių ir iu finansiniu reikalavimu sąrašas bendrai 421 092,40 Eur sumai.
 3. Ieškinio senaties terminas nesukuria asmeniui materialiųjų teisių, tačiau per įstatyme nustatytą terminą užtikrina turimai materialiajai teisei apsaugą nuo pažeidimų. Teisinio santykio šalis nuo jai keliamo reikalavimo gali gintis ieškinio senaties terminu, jei kita šalis nepateisinamai ilgą laiką neprašė pažeistos teisės apsaugos, dėl ko pažeidimo pašalinimas gali nebeturėti tokios teisinės vertės kaip teisinių santykių stabilumas (apsauginė senaties termino funkcija). Ieškinio senaties termino taikymas ar netaikymas, praleisto senaties termino atkūrimas yra susiję su teisingumo principo įgyvendinimu. Bylą nagrinėjantis teismas senaties terminą reglamentuojančias teisės normas taiko ne formaliai, bet atsižvelgdamas į termino eigos pradžią nustatančias, patvirtinančias aplinkybes, o jeigu terminas praleistas - į praleidimo priežastis, galimybes atnaujinti ir kita (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. gegužės 13 d. nutartis, priimta civilinėje byloje N. S. R. ir kt. v. R. Z. ir kt., bylos "Nr. 3K-3-277- 706/2015).
 4. Kasacinio teismo praktikoje laikomasi pozicijos, jog tais atvejais, kai teismas konstatuoja, kad pareikštu ieškiniu siekiama apginti visuomenei svarbius interesus, ieškiniui pareikšti sudėtinga per įstatyme nustatytą terminą surinkti reikiamus duomenis, ar egzistavo kitos aplinkybės, sukliudžiusios jam laiku kreiptis į teismą dėl pažeistų teisių gynimo, ieškovas ėmėsi aktyvių veiksmų ginti pažeistas teises, o praleistas terminas nėra neprotingai ilgas, pareikšto ieškinio atmetimas dėl ieškinio senaties termino pasibaigimo neatitiktų ieškinio senaties instituto paskirties. Tokiu atveju viešasis interesas užtikrinti realią pažeistų subjektinių teisių apsaugą nusveria interesą garantuoti teisinių santykių stabilumą (žr., pvz., kasacinę bylą Nr. 3K-3-633/2013).
 5. Ieškinio senaties termino vienerių metų skaičiavimas pagal CK 6.66 straipsnio 3 dalį prasideda nuo tos dienos, kai kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie skolininko sudaryto sandorio faktą, taip pat aplinkybes, kad sudarytas sandoris pažeidžia jo, kaip kreditoriaus, teises. Vien sandorio fakto sužinojimas arba turėjimas galimybės sužinoti yra nepakankamas, kad būtų pradėtas ieškinio senaties termino skaičiavimas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2013 m. gegužės 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-297/2013; 2013 m. rugsėjo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-455/2013; 2014 m. vasario 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-41/2014). Pagrįsta manyti, kad įvertinant bankrutuojančios įmonės kreditorių teisių pažeidimo apimtį, bankroto administratoriui būtina žinoti bendrą nepatenkintų kreditorinių reikalavimų sumą.
 6. Įmonių bankroto įstatymo (2011 m. gruodžio 22 d. redakcija, įsigaliojusi 2012 m. kovo 1 d.) 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatyta, kad ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo dokumentų apie įmonės sandorių sudarymą gavimo dienos administratorius patikrina bankrutuojančios įmonės sandorius, sudarytus per ne mažesnį kaip 36 mėnesių laikotarpį iki bankroto bylos iškėlimo dienos, ir pareiškia ieškinius teisme pagal bankrutuojančios įmonės buveinės vietą dėl sandorių, priešingų įmonės veiklos tikslams ir (arba) galėjusių turėti įtakos tam, kad įmonė negali atsiskaityti su kreditoriais, pripažinimo negaliojančiais, taip pat dėl tyčinio bankroto nustatymo.
 7. Kasacinis teismas išaiškino, kad ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkte nustatytas 6 mėnesių terminas taikytinas tik bankroto administratoriaus pareigai patikrinti įmonės sandorius per paskutinius trejus metus iki bankroto bylos iškėlimo, tačiau tai nėra ieškinio senaties terminas. ĮBĮ 11 straipsnio 3 dalies 8 punkto nuostata nekeičia ieškinio senaties termino eigos, jos pradžios skaičiavimo taikylės. Šis laikotarpis ne apibrėžia ieškinio senaties termino eigos pradžią, bet juo siekiama užtikrinti operatyvią ir sklandžią įmonės bankroto proceso eigą, sudaryti galimybę tinkamai vykdyti įstatymu administratoriui nustatytas funkcijas. Ieškinio senaties terminas išlieka priklausomas nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos, o ši atsiranda nuo tos dienos, kurią administratorius sužinojo apie įmonės sandorius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014-11-26 nutartis byloje 3K-3-503/2014). Esant tokiai kasacinio teismo suformuotai praktikai, teisėjų kolegija atmeta atsakovo UAB „Elektros idėjos“ argumentą, kad ieškinio senaties terminas prasidėjo nuo dokumentų perdavimo bankroto administratoriui dienos, todėl ieškinio senaties terminas nepraleistas.

10Dėl bylinėjimosi išlaidų

 1. Ieškovas (apeliantas) patyrė 318,75 Eur bylinėjimosi pirmosios instancijos teisme ir 637,50 Eur bylinėjimosi apeliacinės instancijos teisme išlaidų, kurios panaikinus pirmosios instancijos teismo sprendimą ir patenkinus ieškinį priteistinos iš atsakovų. Be to, ieškinys yra turtinis ir ieškinio kaina yra 9130,07 Eur, todėl už ieškinį ir ieškovo apeliacinį skundą mokėtinas po 205 Eur dydžio žyminis mokestis už ieškinį ir skundą. Ieškovas atleistas nuo žyminio mokesčio mokėjimo, tačiau ieškinį ir apeliacinį skundą patenkinus žyminis mokestis išieškomas į valstybės biudžetą iš atsakovų (CPK 96 str. 1 d.).
 2. Atsakovas VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ prašė nepriteisti apelianto naudai bylinėjimosi išlaidų, nes šis atsakovas yra viešasis pelno nesiekiantis juridinis asmuo, kuris finansuojamas lėšomis iš viešųjų fondų ir teikia nemokamas visuomenei reikšmingas paslaugas. Atsakovas VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ banko sąskaitoje neturi pakankamų lėšų ir finansavimo sąmatoje lėšų šiam tikslui nenumatyta.
 3. Teismas gali nukrypti nuo CPK 93 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatytų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo taisyklių, atsižvelgdamas į tai, ar šalių procesinis elgesys buvo tinkamas, ir įvertindamas priežastis, dėl kurių susidarė bylinėjimosi išlaidos. Teisėjų kolegijos vertinimu, ginčijami sandoriai sudaryti siekiant patenkinti UAB „Elektros idėjos“ interesą gauti apmokėjimą pagal subrangos sutartį apeinant disponavimo ribojimus. Formaliai vertinant, atsakovas VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ neturėjo materialinio intereso sudaryti ginčo sandorius, nes kitu atveju privalėtų atlyginimą už rangos darbus sumokėti ieškovui. Tačiau atsakovo VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ veiksmai įvertinti kaip nesąžiningi, o paties ieškovo direktorius V. A. taip pat buvo nesąžiningas.
 4. Teisėjų kolegija sprendžia, kad vadovaujantis protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principais, iš atsakovo VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ ieškovui UAB „PCS 85" turi būti priteisiama 100 Eur ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų. Iš atsakovo VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ valstybės naudai priteisiama 50 Eur žyminio mokesčio. Likusios bylinėjimosi išlaidos lygiomis dalimis paskirstytinos tarp ieškovo ir atsakovo UAB „Elektros idėjos“. Į valstybės biudžetą iš atsakovo UAB „Elektros idėjos“ priteisiama 180 Eur žyminio mokesčio. Ieškovui BUAB „PCS 85" iš atsakovo UAB „Elektros idėjos“ priteisiama 428 Eur bylinėjimosi išlaidų.

11Teisėjų kolegija, vadovaudamasi CPK 326 str. 1 d. 2 p.,

Nutarė

12Panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2016 m. rugpjūčio 2 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą:

131) pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2013 m. balandžio 11 d. susitarimą dėl mokėjimo prievolių įskaitymo pagal UAB „PCS 85“, UAB „Elektros idėjos“ ir VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ rangos sutartį Nr. VJSS12/01 2487,41 Eur (8588,52 Lt) sumai;

142) pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2013 m. balandžio 3 d. susitarimą dėl reikalavimo perleidimo Nr. 2, sudarytą tarp UAB „PCS 85“ ir UAB „Elektros idėjos“ 4205,28 Eur (14520 Lt) sumai;

153) pripažinti niekiniu ir negaliojančiu 2013 m. liepos 1 d. susitarimą dėl reikalavimo perleidimo Nr. 5, sudarytą tarp UAB „PCS 85“ ir UAB „Elektros idėjos“ 2437,38 Eur (8415,77 Lt) sumai;

164) taikyti restituciją ir priteisti ieškovei iš atsakovės UAB „Elektros idėjos“ 9130,07 Eur, 6 proc. metinių palūkanų nuo priteistos sumos už laikotarpį nuo bylos iškėlimo teisme 2016 m. kovo 15 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

17Priteisti ieškovui BUAB „PCS 85“ iš atsakovo UAB „Elektros idėjos“ 428 Eur bylinėjimosi išlaidų.

18Priteisti ieškovui BUAB „PCS 85“ iš atsakovo VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ 100 Eur ieškovo patirtų bylinėjimosi išlaidų.

19Priteisti iš atsakovo VšĮ „Vilniaus Jeruzalės skulptūrų sodas“ į valstybės biudžetą 50 Eur žyminio mokesčio.

20Priteisti iš atsakovo UAB „Elektros idėjos“ į valstybės biudžetą 180 Eur žyminio mokesčio.

Proceso dalyviai
Ryšiai